Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

6.10.2021 o 16:43 hod.

Mgr.

Kristián Čekovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie spoločného spravodajcu 6.10.2021 16:51 - 16:53 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja len trochu doplním to, čo hovoril pán, pán kolega. Ja sa po tých hradoch, zámkoch už potulujem fakt niekoľko desaťročí a môžem vám povedať teda, že ten systém, ako je teraz nastavený v tomto zákone je skutočne dobrý. Lebo za tie roky som sa stretla už s kadekým a s kadečím, aj s občianskymi združeniami, ktoré silou mocou sa snažili získať pozemky pod hradmi a zámkami do svojho majetku s tým, že ešte to chvíľočku potiahneme a potom si tam urobíme penzióne. Takže to len tak medzi nami bratmi. Že nie je všetko zlato, čo sa blyští. A nie všetci ľudia sú zodpovední. Pozrime sa napríklad tuto na severnú terasu na tých zničených Keltov, čo tam stojí ten betónový mingolf miesto, miesto keltských pamiatok. A to nehovorím už o tej jazdiarni. (Zaznievanie gongu.) Takže takto to vyzerá. Ja myslím, že ten zákon je nastavený dobre, ale samozrejme nie každý to tak vidí. Ja chcem poďakovať všetkým, ktorí sa na tom, na tom zákone zúčastnili, pretože hrady, zámky to je to, čo ostane po nás našim budúcim generáciám. A my sme povinní, povinní ich zachovať. Pretože ten národ, ktorý si neváži tú svoju minulosť si možno ani nezaslúži svoju budúcnosť. Takže to je všetko, čo som k tomu chcela povedať. A ďakujem všetkým, ktorí budú za tento zákon hlasovať. Ďakujem všetkým, ktorí máte rúška. A prosím o hlasovanie zajtra o 11.00 hodine.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 6.10.2021 16:43 - 16:51 hod.

Čekovský Kristián Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Tak, aby som ešte aspoň v krátkosti odpovedal na niektoré otázky, ktoré zazneli aj v rámci tejto, tejto rozpravy. Padla tu otázka, že teda prečo poslaneckým návrhom. Myslím si, že teda opäť, opäť teda odpoviem tým spôsobom, že jednoducho máme na to samozrejme právo predkladať, máme zákonodarnú iniciatívu, tak, tak s dovolením predkladáme návrh zákona. A nepredkladá sa v žiadnom nejakom zrýchlenom procese. Bolo tu dostatok času na aj na pripomienkovanie. Tento poslanecký návrh teda prešiel aj pripomienkovacím procesom. Bolo to aj v Legislatívnej rade vlády. Čiže tak ako som začal túto druhú, teda som v tejto druhej, v tomto druhom čítaní, tak snažili sme naozaj zapracovať všetky pripomienky, s ktorými sme prišli do kontaktu alebo teda minimálne na nich odpovedať. Dokonca kolega teda poslanec Beluský z ĽS NS tu teda v tejto chvíli nie je, ale taktiež on mi niektoré pripomienky písal. Taktiež dostal odpovede. Bol som pripravený aj na niektoré jeho teda možno pripomienky. Takže aby jednoducho bolo všetko zodpovedané.
V každom prípade pýtali ste sa na to alebo hovorili ste, že samotné občianske združenia nie sú ako keby úplne stotožnené s týmto návrhom. No, nie sú v plnej miere preto, pretože nemohli sme na 100 % naplniť ich požiadavky, aby sa napríklad stali vlastníkmi pozemkov. Veď to je úplne, úplne logické. Predpokladám, že možnože ste sa aj vy pani Laššáková, ako bývalá ministerka stretli s ich požiadavkami, ktoré boli, aby, aby jednoducho ak sa majú starať o tieto pamiatky, tak zároveň tlačili na to, aby teda niektoré občianske združenia, aby mali povedzme tieto pozemky vo svojej správe alebo teda vo svojom vlastníctve. To samozrejme my nemôžeme dopustiť. Čiže tým, že tento návrh má určité hranice, tak nechcem určite zachádzať ďalej, aby tu nebola nejaká skrytá privatizácia alebo niečo podobné, takýchto pozemkov alebo kultúrnych pamiatok. Takže toto v žiadnom, v žiadnom prípade.
Hovoríme teda ešte raz o dvoch cestách. Pre istotu to iba zopakujem. Že v prípade občianskych združení a neziskových organizácií, to znamená neštátnych povedzme subjektov môžu prejsť, môžu dostať teda užívacie bezodplatné, na základe zmluvy môžu bezodplatne využívať tieto pozemky. A v prípade samospráv, ako sú napríklad obce alebo vyššie územné celky, tam to môže prejsť do ich vlastníctva. Opäť tu zaznela teda pripomienka, či nemôžu teda obce alebo mestá alebo iné subjekty samospráv využiť alebo zneužiť pozemky na nejakú výstavbu. No v prvom rade sme do procesu teda zapojili aj Pamiatkový úrad a aj v paragrafovom znení teda tejto novely si môžete prečítať, že zmluva o prevode vlastníctva musí okrem všeobecných náležitostí obsahovať definovanie verejnoprospešného účelu využitia prevádzaného pozemku podľa odseku 1 a povinnosť dodržania tohto účelu, inak je zmluva neplatná. A zároveň, čiže toto je ako keby prvá, že je to jednoznačne ošetrené. A zároveň ja si nie som úplne istý, že akoby mohli obce alebo mestá alebo samosprávy len tak, ja neviem, na nejakom kopci, kde je nejaká, nejaké torzo, zrúcanina nejakej stavby len tak niečo postaviť. A vlastne ani neviem, že čo. Penzión napríklad. Veď, keď je to lesný porast zadefinovaný pozemok ako povedzme ako lesný porast a nie ako stavený pozemok, tak jednoducho tam ani nič vyrásť nemôže. Zároveň ja si neviem predstaviť, teda nepoznám príklad, opravte ma, ak sa mýlim, aby obec si postavila vlastný penzión a potom ho prevádzkovala. Čiže opäť hovorím, že nedáva mi vôbec ako keby zmysel to, čo ste spomínali. A zároveň tvrdím, že je to dostatočne ošetrené v tomto návrhu zákona.
No a samozrejme v neposlednom rade je to samospráva. Veď mi nedôverujeme samosprávam? My dôverujeme samosprávam. Tak ja si neviem predstaviť, aby obec namiesto nejakého, nejakej zrúcaniny hradu alebo nejakej pamiatky, že by tam postavila niečo iné. Čiže akým spôsobom by sa k tomu postavili potom voliči v tej obci, akým spôsobom by o tom rozhodovali obecní poslanci. Jednoducho, nedáva to vôbec teda zmysel, to čo ste spomínali. Takže preto hovorím, že je to, je to dostatočne ošetrené a naozaj dávali sme veľký pozor, preto sme aj v tom pozmeňujúcom návrhu doplnili, že v prípade, ak teda už hovoríme o vlastníctve, ktoré prechádza na samosprávu, tak aby sme si boli naozaj na 100 % istí, že žiadna obec na Slovensku, lebo veď je ich niekoľko, je ich niekoľko stoviek, takže, aby náhodou sa nestalo, že niektorá z nich by sa rozhodla alebo niektorý starosta alebo primátor inak nakladať s tým pozemkom. Tak napriek tomu všetkému, čo som povedal je teda jasne zadefinované, že ak nebude mať záujem vykonávať tento verejnoprospešný účel, môže to vrátiť naspäť štátu. Ale nemôže to posúvať alebo predávať ďalej.
Zaznelo tu, že ministerstvo kultúry zlikvidovalo projekt obnovy hradov. Tak ako, tak ako správne poznamenal bývalý minister práce, sociálnych vecí a rodiny, tento projekt neplatilo ministerstvo kultúry, ale ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Podľa mojich informácií je pravda, že jednoducho v tomto roku na to neišlo toľko peňazí ako v rokoch minulých, ale to na viacero, poviem to aj tak, že verejnoprospešných účelov alebo verejnoprospešných vecí, ktoré by sme potrebovali, pretože sa hľadali v štátnom rozpočte prostriedky na boj s pandémiou. Ale tie ďalšie vysvetlenia by som potom už nechal na ministerstve práce. V každom prípade ministerstvo kultúry sa k tomu problému postavilo čelom a vyčlenilo milión eur na, na tento účel. Ja chápem, že tento problém to rieši iba čiastočne. Ale aj z týchto peňazí môžu teda občianske združenia platiť zamestnancov, ktorých teda môžu ďalej nájsť cez úrady práce. Ja budem veľmi rád, ak tých peňazí bude v budúcnosti viac. Lenže sama ste potom spomínali, že kto teda, ak to nezaplatí ministerstvo práce, tak kto má dať viac peňazí. Teda ak to dá ministerstvo kultúry, vy ste už hovorili, že pri jednom milióne je to problém, lebo to ide z rozpočtu ministerstva kultúry. Čiže peniaze mohlo ministerstvo kultúry využiť na niečo iné. Takže je tu otázka potom, kto to má potom ďalej platiť. Či by sa teda k tomu malo vrátiť ministerstvo práce. V každom prípade, ja budem rád, ak ministerstvo kultúry nájde na to viac peňazí. Ale naozaj potom treba dbať na to, aby nechýbali niekde inde. V každom prípade ministerstvo kultúry deklarovalo pri vyčlenení tohto jedného milióna eur, že ich vyčlenilo z rozpočtu, ale bez toho, aby ich niekde museli škrtnúť. To znamená, že jednoducho išli tieto peniaze na obnovu hradov. A samozrejme napriek tomu teda, že to nie je, že to nie je dostatok, tak práve preto je tu aj takáto právna úprava, aby sme pomohli občianskym združeniam, neziskovým organizáciám pri týchto obnovách ušetriť nejaké peniaze, aby zbytočne z tých dotácií, to, čo som povedal na začiatku, nemuseli napríklad platiť nájmy. Takže toľko asi z mojej strany, čo sa týka, čo sa týka otázok, ktoré zazneli v rozprave. Ďakujem vám veľmi pekne, aj všetkým, ktorí sa zapojili do diskusie a budem rád teda za podporu tejto novely zákona. Vďaka.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.10.2021 16:42 - 16:43 hod.

Fecko Martin
Ďakujem pekne, kolegyne a kolegovia a ďakujem, že ste doplnili informácie, ktoré dopĺňajú obraz, akým spôsobom by sme mohli aj z minulosti mohli využiť dobré nejaké praktické skúsenosti a pokračovať do budúcna. Takže verím, že neboli to prázdne jalové slová a že padli na úrodnú pôdu. Takže ďakujem ešte raz za doplnenie informácie. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.10.2021 16:40 - 16:42 hod.

Mičovský Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ďakujem Martin, že si vlastne veľmi konkrétne ešte aj zvýraznil ten fakt, ktorý už tu zaznieval a ktorý možno treba, aby bol jasne pripomenutý, že to množstvo tých dobrovoľníkov nie sú len nadšenci, ale že sú tu vlastne aj istí majstri, ktorí napriek tomu, že nemajú vzdelanie, ktoré by ich mohlo kvalifikovať medzi nejakých vysokých špecialistov, ale majú nesmierne veľký cit pre to, aby použili tie postupy, ktoré udivili vlastne aj tých renovovaných pamiatkarov a špecialistov si nedovolí použiť postupy, technológie, ktoré by odporovali tej stredovekej technológií. A možno aj v prípadoch, keď si to nikto bol všimol oni veľmi tvrdo a veľmi presne trvali na to, aby sa použili tie správne postupy. Takže to je jeden z tých príkladov, keď môžme povedať, že amatéri do istej miery svojím nadšením, svojou snahou byť naozaj prospešní prekonali aj profesionálov, aj keď vôbec nechcem spochybňovať rolu tých, ktorí im pomáhali. A určite medzi tými profesionálmi bolo ich veľa.
A druhá vec je tá, že sa bavíme o lesoch a o kultúre, mne sa to veľmi páči, táto spojitosť. A možno sa mi páči aj to, že dokážeme potvrdiť istú kontinuitu, ktorá tu dnes zaznievala. Že nie možno úplne všetci, ktorí zasiahli do tejto diskusie, ale drvivá väčšina poukázala na to, že si vieme oceniť všetkých, ktorí tu prispievali aj v minulosti k tomu, aby hradné bohatstvo vstalo z tých ruín a že si dokážeme možno v tejto sieni zákonnosti tak aj uznať, že nie všetko je len prestrelka politická a že my sme tí dobrí a druhí sú tí zlí. Ale že sa vieme pozrieť na to z istého nadhľadu, čo veľmi oceňujem. A to vlastne zaznievalo aj z tvojich úst. Takže verím, že aj pani ministerka Milanová napriek tomu, že možnosti sú možno nie vždy také jednoduché, ako to bývalo v minulosti. Robí veľa úspešných krokov. A ja aj z tohto miesta ďakujem za tie rokovania, ktoré s ňou prebehli a ktoré si spomenul. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.10.2021 16:38 - 16:40 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja viac menej tak isto po vystúpení kolegov, ešte pred tým pána Mičovského aj Martina Fecka som sa rozhodol, že tiež sa nejakým spôsobom podporím alebo poviem, poďakujem sa skupine poslancov, ktorý tento zákon priniesli sem do Národnej rady. Ja som z Turca a myslím si, že väčšina z nás sme s takých regiónov, kde naozaj takýchto pamiatok je veľmi veľa a častokrát nám je ľúto, že niektoré sú úplne nezaopatrené ako napríklad Strážat, ktorý je od Strečna smerom k tej, v ton neandry, hej, ktorý je prekrásny, tak ako vidíme krásne nasvietený hrad napríklad pri Považskej Bystrici tak aj toto by bolo možno hodné, len samozrejme stojí to nejaké peniaze. Ale konkrétne na Turci je Sklabinský podzámok a práve tam som aj nejak dva mesiace dozadu zablúdil a stretol som sa aj s tým správcom. Je to dá sa povedať predseda občianskeho združenia ktoré sa už od už viac ako dvadsať rokov stará o tento hrad. Trápi sa tam samozrejme aj s podporou štátu. Zhodou okolnosti som ako poslanec žilinského samosprávneho kraja na úrade práce aj vo výbore pre otázky v zamestnanosti a pamätám si áno keď s schvaľovali tieto žiadosti, ktoré aj pracovníci úradu práce veľmi si pochvaľovali, že je to výborná robota práve pre takých ľudí, ktorí možno sú nie niekde zamestnateľní takže ja dúfam ,že aj tento zákon, ktorí teraz prichádza a schválime ho, verím, že pomôže týmto dobrovoľníkom ....
===== zamestnanosti. A pamätám si, áno, keď sa schvaľovali tieto žiadosti, ktoré aj pracovníci úradu práce veľmi si pochvaľovali, že to je výborná robota práve pre takých ľudí, ktorí možno sú nie niekde zamestnateľní. Takže ja dúfam, že aj tento zákon, ktorý teraz prichádza a schválime ho, verím, že pomôže týmto dobrovoľníkom a ľuďom, ktorí to robia naozaj úplne zo srdca. Starajú sa o veci, o ktoré by sa mal starať štát. Takže nech im tento zákon pomôže. Ja sa teším. Spoločne verím, že aj Janko Mičovský, kolega, ktorý túto problematiku pozná, že pôjdeme sa tam pozrieť a popýtame sa konkrétne akú pomoc potrebuje a pomôže im. Ďakujem ešte raz.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.10.2021 16:38 - 16:40 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja viac menej tak isto po vystúpení kolegov, ešte pred tým pána Mičovského aj Martina Fecka som sa rozhodol, že tiež sa nejakým spôsobom podporím alebo poviem, poďakujem sa skupine poslancov, ktorý tento zákon priniesli sem do Národnej rady. Ja som z Turca a myslím si, že väčšina z nás sme s takých regiónov, kde naozaj takýchto pamiatok je veľmi veľa a častokrát nám je ľúto, že niektoré sú úplne nezaopatrené ako napríklad Strážat, ktorý je od Strečna smerom k tej, v ton neandry, hej, ktorý je prekrásny, tak ako vidíme krásne nasvietený hrad napríklad pri Považskej Bystrici tak aj toto by bolo možno hodné, len samozrejme stojí to nejaké peniaze. Ale konkrétne na Turci je Sklabinský podzámok a práve tam som aj nejak dva mesiace dozadu zablúdil a stretol som sa aj s tým správcom. Je to dá sa povedať predseda občianskeho združenia ktoré sa už od už viac ako dvadsať rokov stará o tento hrad. Trápi sa tam samozrejme aj s podporou štátu. Zhodou okolnosti som ako poslanec žilinského samosprávneho kraja na úrade práce aj vo výbore pre otázky v zamestnanosti a pamätám si áno keď s schvaľovali tieto žiadosti, ktoré aj pracovníci úradu práce veľmi si pochvaľovali, že je to výborná robota práve pre takých ľudí, ktorí možno sú nie niekde zamestnateľní takže ja dúfam ,že aj tento zákon, ktorí teraz prichádza a schválime ho, verím, že pomôže týmto dobrovoľníkom ....
===== zamestnanosti. A pamätám si, áno, keď sa schvaľovali tieto žiadosti, ktoré aj pracovníci úradu práce veľmi si pochvaľovali, že to je výborná robota práve pre takých ľudí, ktorí možno sú nie niekde zamestnateľní. Takže ja dúfam, že aj tento zákon, ktorý teraz prichádza a schválime ho, verím, že pomôže týmto dobrovoľníkom a ľuďom, ktorí to robia naozaj úplne zo srdca. Starajú sa o veci, o ktoré by sa mal starať štát. Takže nech im tento zákon pomôže. Ja sa teším. Spoločne verím, že aj Janko Mičovský, kolega, ktorý túto problematiku pozná, že pôjdeme sa tam pozrieť a popýtame sa konkrétne akú pomoc potrebuje a pomôže im. Ďakujem ešte raz.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.10.2021 16:37 - 16:38 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Ďakuje za slovo pán predsedajúci. Ja pri obnove našich hradov vidím dva pozitívne faktory a to je fakt znižovanie nezamestnanosti, pretože naozaj do toho procesu renovácie hradov sa zapájajú ľudia, ktorí boli dlhodobo nezamestnaní a v podstate tieto naše ruiny hradu renovujú tradičnými remeslami, to znamená že aj tí turisti, ktorí prídu na hrad majú možnosť vidieť, ako niekedy tieto práce prebiehali. Druhý dôležitý faktor je, že naozaj s na naše hrady vracajú ľudia, ožíva cestovný ruch, to je veľmi dobré pozitívum. Ja chcem povedať, že veľmi dôležité je to, aby sme udržali tú kontinuitu ktorá tu bola aj za predchádzajúcich vlád, to znamená, že tie hrady sa obnovovali aj za pán ministra kultúry Maďarači, pokračuje to aj teraz. Je to dôležité aby , aby sa tá kontinuita zachovala. Samozrejme veľká vďaka patrí mnohým dobrovoľníkom občianskym združeniam, ktorí túto renováciu sú určitým garantom týchto hradov a robia to na úkor svojho voľného času, takže im patrí obrovské poďakovanie. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.10.2021 16:35 - 16:37 hod.

Dobeš Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo pán predsedajúci. Chcem Martin Ti tiež poďakovať a to čo si hovoril, že keď prechádzaš z východu sem do Bratislavy vidíš mnoho historických pamiatok. na jednu takú konkrétnu by som chcel upozorniť alebo doplniť, túto rozpravu. Jedná sa o Lietavský hrad v okrese Žilina, ktorý je výrazným symbolom nielen žilinského kraja ale svojou jedinečnou zachovanosťou patrí medzi ojedinelé vzácne stredoveké pamiatky na celom Slovensku. Proces degradácie a rozpadu však neustále na takomto druhu pamiatky prebieha. Pre jej zachovanie je dôležité aby objekt nebol vydaný napospas prírodným živlom bez ľudskej kontroly. Preto v roku 1999 vzniklo združenie na záchranu Lietavského hradu a spustilo projekt záchrany tejto významnej pamiatky. Na začiatku bolo potrebné nutne vyriešiť spomínané problémové majetkové pomery pretože hrad nemá založený list vlastníctva. Existoval len vlastník parcely pod hradom miestne pozemkové spoločenstvo Lietava, ktoré až do roku 2003 umožnilo potom združeniu spustiť konkrétne záchranné stavebné práce na základe nájomnej zmluvy na pozemok. Za všetky tie roky od kedy vzniklo združenie prišlo, združenie na to ako človek dokáže toto umelecké dielo našich predkov chrániť a tým zachovať jeho vzácnu historickú hodnotu. Združenie svojou činnosťou a výsledkami práce patrí dnes k ukážkovým a k najefektívnejším organizáciám svojho druhu na Slovensku. Dôkazom toho je aj to, že organizácia na základe dôvery a podpory zo strany odborníkov stáva 21. októbra 2008 vlastníkom stavby hradu sa stala. Na jeseň roku 2009 organizácia Svetový pamiatkový fond zapísala v New Yorku Lietavský hrad do zoznamu sto najohrozenejších pamiatok sveta a tak Lietava sa ocitla popri Peruánskom meste Machu Picchu alebo katedrály Sagrada família v tomto zozname. Chcem povedať, že v minulosti aj v súčasnosti ministerstvo kultúry Slovenskej republiky bolo a je dlhoročný partner záchrany a obnovy hradu Lietava. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.10.2021 16:30 - 16:32 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Ja by som chcela veľmi pekne poďakovať Martinovi za jeho príspevok a hlavne aj za to, že pripomenul, čo to znamená reštaurovanie pamiatok. Lebo to skutočne nie je len to, že niekde niečo omietneme, niekde niečo vymaľujeme, niekde niečo len tak, že to urobí maliar natierač, nie. Reštaurátori študujú päť rokov na vysokej škole výtvarných umení a študujú tam práve preto, aby si osvojili staré procesy či už maľovania, či už sochárčiny, alebo aj architektúry. Toto je jedna z pozícii na ktoré my veľmi často zabúdame a musím povedať, že v posledných rokoch sme ich dokonca aj celkom slušne odstavili práve dosť nezmyselným zásahom do zákonov o ochrane pamiatok. Ja verím, že, že po čase sa všetko vráti do normálu a že reštaurovať budú reštaurátori a nie maliari natierači, tým pádom skutočne ostane zachovaná kvalita ale aj historická hodnota všetkých našich hradov a zámkov. Ja skutočne z tohto miesta musím poďakovať všetkým tým dobrovoľníkom, ktorí naozaj už celého roky sa o tie naše hrady i zámky a torzá zámkov, torzá hradov starajú a presne ako si pripomenul Martin, ja som, ja som vďačná že si to pripomenul aj o parky. Takže ďakujem a pevne verím, že takýmto spôsobom a veľmi rýchlo sa dostaneme aj obnove rusoveckého kaštieľa, pretože o oje, to bol slovenský Versailles, ja pevne verím že, že bude znova. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 6.10.2021 16:22 - 16:30 hod.

Fecko Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, pán navrhovateľ, pani spravodajkyňa, kolegyne, kolegovia. Dovoľte aj z mojej strany pár slov, aby som k tejto tému tu predniesol. Ako spomínal kolega Mičovský, áno jedno z rokovaní, ktoré sme mali na našom ministerstve pôdohospodárstva, bolo aj to, aby sme vyriešili pozemky pod hradmi. Keďže som pozemkár, samozrejme bral som si to ako srdcovku a chcem aj povedať, že pokiaľ pôjdeme do pozemkových úprav, do ktorých musíme ísť, tak chcem veriť, že na základe tých území, kde ešte nebudú vysporiadané tieto pozemky, môžme ich dať, tieto areály hradov môžeme dať aj do úvodu pozemkových úprav. A tam už potom to nemusíme nejakým spôsobom prevádzať alebo vykupovať alebo niečo také, môže to mať viac menej či už tá obec alebo tá VÚC-ka alebo kto tam vlastne bude. Takže myslím si, že je to tiež jeden taký ako dobrý nápad týkajúci sa pozemkových úprav vysporiadania týchto pozemkov pod týmito národnými kultúrnymi pamiatkami.
Áno. Znovu sme na zemi. To znamená, že ten poriadok s pozemkami pokiaľ neurobíme, tak budeme mať problémy aj na rezorte kultúry, aj na iných rezortoch, pretože pôda je ten základ, na ktorom žijeme. Veľmi rád keď chodím a asi keď idem do práce, tak idem cez celé Slovensko, veľmi rád si zopakujem svoju nejakú geografickú znalosť, neznalosť hradov, ktoré po celej ceste od Prešova do Bratislavy či už autom alebo železnicou môžme vnímať a tu je to naše bohatstvo, ktoré keď hovoríme o mäkkom cestovnom ruchu, ktorý by mal byť tiež u nás dostať sem nejakú úroveň a mal by prilákať zahraničných turistov, tak áno je to jeden z artiklov, ktoré myslím si, že nemôžme zanedbať a musíme sa o nich starať. Kolega Mičovský povedal, že je nejakých 98, ktoré sú ako evidované, mnoho je ešte iba tých zrúcaním a tých torz, ktoré prakticky ostali už iba akože, by som povedal, pripomienkou tej starej doby a ja poznám mnoho tých nadšencov, ktorí sa do toho vrhli, a keď ja sa pozrem z môjho domu pri Prešove, tak vidím hneď dva hrady, jeden Kapušianský, druhý Šarišský hrad a musím povedať, že z dňa na deň mi rastú tie hrady.
Normálne proste ja vidím ako tie hrady sa konzervujú, akým spôsobom sa tie jednotlivé či už priečelia, bašty a ďalšie obnovujú a priťahuje to ľudí. Priťahuje to turistov, robia sa už noci na hradoch u nás v Prešovskom kraji a som veľmi rád, že hlavne mladí ľudia začínajú pridávať ruku k dielu. Keď som sa pýtal jedného z tých organizátorov tam u nás v Prešovskom kraji, že ako to vlastne koordinuje a aké metódy sa používajú na tú rekonštrukciu hradov, tak povedal mi, že oni vlastne študovali staré, by som povedal, že recepty, akým spôsobom tú maltu, respektíve to pojivo urobiť a podľa toho, z akého roku bol ten hrad, tak takto sa snažili tie receptúry prispôsobovať. No ja som si myslel, že sa mi iba sníva, že až do takej hĺbky sme išli, aby to nebolo všecko iba o tej modernosti, ale aby sme tam ten ...
===== staré, by som povedal, že recepty akým spôsobom tú maltu respektíve to spojivo urobiť a podľa toho z akého roku bol ten hrad, tak preto sa snažili tie receptúry prispôsobovať, no ja som si myslel, že sa mi iba sníva , že až do takej hĺbky sme išli, aby to nebolo všetko o tej modernosti, ale aby sme tam len ten prvok minulosti doniesli. Pani kolegyňa Laššáková spomínala , že áno, že by sa dobre bolo vrátiť ku tým starým, k starému projektu ktoré bolo. Ja som dal už tu ako poslanec Národnej rady teraz 30. septembra na hodine otázok aj otázku pani ministerke terajšej pani Milanovej, ako to vlastne s hradmi stojí, lebo som nejak z toho vypadol a nevedel som si momentálne predstaviť kde sme ako sa pohybujeme. Takže keďže bola až 23 v poradí tým pádom nebola zodpovedná v Národnej rade tak ja si vám dovolím prečítať odpoveď aby sme mali jasno ako pani Milanová terajšia ministerka sa s touto otázkou vysporiadala a možno, že to bude aj odpoveď pani Laššákovej, aby vedela, že áno, ako teraz momentálne stojí. Možno, že to viete, možno, že nie pani kolegyňa, ale dobre, ja to prečítam lebo plénum Národnej rady by malo mať informácie aktuálne čo sa tam deje, alebo čo sa tam nedeje. Takže: Vážený pán poslanec, takto pýtal som sa, pokračuje sa v záchrane našich hradov, pokračujú sanačné práce rozbehnuté ešte v minulých volebných obdobiach? Spolupracuje sa s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny? Aká je filozofia pri nakladaní s týmito nehnuteľnosťami zo strany ministerstva? Aké sú hlavné problémy? Pani ministerka Milanová odpovedá: " Vážený pán poslanec, v procese obnovy národných kultúrnych pamiatok, zrúcanín, hradov a ruín ostatných architektonických objektov sa bude kontinuálne pokračovať aj tento rok už jedenástym ročníkom od vzniku pod programu, ako na základe aktuálnej koncipovanej novej výzvy a informácie pre žiadateľov k podávaniu žiadosti na budúci rok ktorú plánujeme zverejniť v najbližšom období na internetových stránkach ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Zároveň prebiehajú partnerské rokovania s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a to konkrétne s ústredím práce sociálnych vecí a rodiny, ktoré zastrešuje a financuje zapojenie nezamestnaných do prác obnovy národných kultúrnych pamiatok v rámci pod programu OSSD14 obnova historických parkov architektonických areálov v kritickom stavebno-technickom stave. Základná filozofia tohto pod programu je zameraná predovšetkým na pamiatkovú obnovu národných kultúrnych pamiatok formou konzervácie zachovaných murív a architektonických článkov v rámci celkovej stabilizácie a statického zabezpečenia ruín národnej kultúrnej pamiatky, zrúcanín hradov alebo architektonických areálov v kritickom stavebno-technickom stave ako aj na obnovu historických parkov. Som rád, že aj tie historické parky, lebo aj tie parky majú svoj význam a ja keď padne nejaký 100, 200 ročný strom normálne moje srdce plače, pretože ten strom keby vedel rozprávať tak hovorí o histórií možno, že dvesto tristo ročnej čo tam sa v tej obci, alebo v tej krajine dialo a žiaľ som rád, teda že aj tie historické parky budú spadať pod to. Momentálne hlavné problémy tohto po programu sú zdroje financií alokované zo strany ministerstvá práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ohľadom financovania nezamestnaných zapojených do procesu obnovy v rámci výkonu pomocných prác, počas realizácie rekonštrukčných prác na jednotlivých Národných kultúrnych pamiatkach. Minulý rok vo februári 2020 sa 21 sa oficiálne aj minulý rok teda si to asi je tam chyba, vo februári 21 sa oficiálne ukončil národný projekt zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva 2. Pričom národný projekt sa realizoval v termíne od 1.3. 2018 do 28.2.2021. To je pod program 2 ktorý tam ako ministerka spomína. Financovaný z finančných zdrojov Európskeho sociálneho fondu a doteraz nebol nahradený novým projektom. Bol vypracovaný iba zámer národného projektu na roky 21 až 23 no zatiaľ nebol schválený. Tento výpadok financií bol v roku v priebehu roka prekrytý na môj pokyn pomocou finančnou injekciou z rozpočtu ministerstva kultúry vo výške jeden milión eur. Financovanie nezamestnaných v predmetom pod programe je zo strany ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v budúcom roku otázne a stále otvorené nakoľko práve prebiehajú bilaterálne rokovania zúčastnených strán. Toľko pani ministerka, aký je súčasný stav, takže myslím si, že nezapadlo to prachom, bude to fungovať, ja budem hrdý keď aj počas nášho mandátu, čo sme tu čím viacej hradov sa s tých ruín povznesie do nejakej tej by som povedal sanačnej zóny, kde proste bude môcť byť zakonzervované a budú jednotlivý naši návštevníci môcť obdivovať krásu našich dejín, ktorú tu aj na Slovensku sme mali. A keď to ešte aj osvetlíme, tieto hrady a idete v noci, tak to bude paráda. Takže verím, že spoločnými silami to pani kolegyňa, kolegovia v Národnej rade zvládneme aby sme aj touto novelou prispeli k tomu, aby tieto hrady nám nezapadli, neboli ďalej likvidované ale aby sa povznášali a sanovali tak, aby prinášali úžitok každému občanovi Slovenskej
republiky. Zavŕšim svoje vystúpenie stále ako som robil, takže naši predkovia nám odkazujú aby sme žili tak aby bolo aj chleba aj neba. Ďakujem pekne.
Skryt prepis