Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

19.10.2021 o 18:34 hod.

Mgr.

Marek Šefčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.10.2021 9:28 - 9:31 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne pán predsedajúci. Vážený pán minister, kolegovia, kolegyne. Predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony je to tlač 625 v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 901 zo 16. septembra 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň výbor pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: ústavnoprávny výbor uznesením č. 358 zo 14. októbra 2021, výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 231 z 18. októbra 2021 a výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 219 z 18. októbra 2021. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III. tejto správy vyplýva 7 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 7 spoločne s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy a v stanoviskách gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 625) schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 227 z 19. októbra 2021. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, prosím otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.10.2021 9:25 - 9:26 hod.

Vons Peter
Ďakujem za slovo. Hlasovať o tomto môžeme o jedenástej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 19.10.2021 18:53 - 18:55 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Vážený pán predsedajúci, pán minister, kolegovia, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513 o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 603, v druhom čítaní.
Národná rada uznesením č. 900 zo 16. septembra 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň výbor pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanoviská k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporučili Národnej republiky (Národnej rade Slovenskej republiky, pozn. red.) schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 357 zo 14. októbra 2021 a výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 218 z 18. októbra 2021. Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III tejto správy nevyplývajú žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 603, schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporučil schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady o výsledku rokovania návrhu v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 221 z 19. októbra 2021. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej republiky (Národnej rady Slovenskej republiky, pozn. red.).
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

19.10.2021 18:49 - 18:50 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 769 z 18. októbra 2021 pridelil výboru pre hospodárske záležitosti návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 213/2019 Z. z. o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 737, s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vlády bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky.
Výbor pre hospodárske záležitosti prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej 76. schôdzi dňa 18. októbra 2021. Uznesením č. 769 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky tento návrh schváliť s tým, že prvé, druhé a tretie čítanie sa uskutoční na 48. schôdzi Národnej rady.
Vážený pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

19.10.2021 18:45 - 18:47 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Vážené dámy, vážení páni, naozaj, motáme sa tu dokolečka okolo Múzea SNP. Škoda, že tu nie je pán poslanec Urban, ktorý tu hovoril o zahraničných múzeách a rozprával tu vehementne o Spojených štátoch. Tak ja som v tých Spojených štátoch v tých vojenských múzeách bola. Videla som od ponoriek cez Intrepid asi všetko, bola som dokonca v Pentagone a musím povedať, že všade tie múzeá spadali pod ministerstvá obrany. Čiže pod jednotlivé teda, samozrejme letecké pod letecké, atď., pretože oni tam majú viacerých ministrov, každý má na starosti iný druh vojsk a nemám pocit, že by to tam nejak strádalo, vyzeralo to tam dobre, udržiavané boli skvele všetky tie exponáty v Spojených štátoch. Ja pevne verím, že pod ministerstvom obrany sa aj tie naše exponáty budú chovať tak skvele a budú tak skvele zachované a tak skvele zrekonštruované, ako tie v Spojených štátoch. Takže ďakujem, že mi zahral na smeč a týmto pozdravujem kolegov Kučeru, Tabák a Krošláka.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

19.10.2021 18:45 - 18:47 hod.

Grendel Gábor
Pán poslanec, mrzí ma to, ale bolo to záverečné slovo, kde už nie je možné reagovať s faktickými poznámkami.
Želá si záverečné slovo pani spravodajkyňa, nech sa páči.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.10.2021 18:35 - 18:36 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Pán poslanec, aby som sa vrátila k pánovi riaditeľovi Mičevovi, o ktorom ste vy hovorili, tak vám musím povedať, že s pánom riaditeľom Mičevom mala problém hlavne pani bývalá ministerka Laššáková, lebo tá tam poslala kontrolu svojho času hĺbkovú a tá zistila množstvo pochybení, ako som to už minule hovorila, z 35 strán kontrolnej správy bolo tridsať, 30 strán pochybení. Takže na moju otázku ešte na výbore, keď som sa jej pýtala, prečo ho neodvolala, povedala, že tak nedalo sa. No tak asi toľko.
Prekresľovanie dejín, no tak prekresľuje sa tu kadečo, to je pravda. Napríklad by ma zaujímalo, že čo má múzeum, vznik Múzea SNP s Košickým vládnym programom, to som tiež teda dosť nezosieťovala, ale tak možno sa to raz dozviem. A po pravde, ja by som rada počula od vás, prečo by múzeum odísť nemalo pod ministerstvo obrany. To som sa ešte nedozvedela, pýtala som sa to už niekoľkokrát, niekoľkých vašich kolegov, zarputilo stojíte za tým, aby ostalo pod ministerstvom kultúry, ale prečo by malo zostať pod ministerstvom kultúry a prečo by nemalo odísť pod ministerstvo obrany, to som sa ešte doteraz nedozvedela.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.10.2021 18:34 - 18:34 hod.

Šefčík Marek
Ďakujem pekne za slovo. Rétorika vás, pán kolega Kéry, ale aj pána podpredsedu Blanára je nastavená tak, ako keby sa múzeum malo zrušiť. Ale to predsa nie je pravda, múzeum ostáva v rukách štátu, bude, nebude teraz pod ministerstvom kultúry, ale bude pod ministerstvom obrany a ja Múzeu SNP prajem, aby sa rozvíjalo a slúžilo nielen nám, ale hlavne budúcim generáciám. Ja v tom nevidím žiaden problém.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.10.2021 18:26 - 18:28 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážená pani ministerka, vážení kolegovia, kolegyne, ja som si zobral slovo, lebo pani ministerka vystúpila v úvodnom slove a chcel som reagovať faktickou, ale tak zareagujem takto. Ja k tomu zákonu, tu teraz vznikla taká polemika, ale my sme to už mali tu kedysi.
Z môjho pohľadu je to tak, že je asi, je asi jedno, že či to bude z istého pohľadu pod ministerstvom kultúry alebo pod ministerstvom obrany. Nejde to do súkromných rúk, to múzeum, ono ostáva zachované, ja verím, že sa bude rozvíjať. Ale iné som chcel.
Pani ministerka, vy ste hovorili o druhej svetovej vojne, o Seredi, o Auschwitzi, o koncentračnom tábore, no a samozrejme súvisí to s históriou. My sme boli minule s niekoľkými poslancami v Seredi a hovorili sme s, oni tam majú, myslím, riaditeľa, pán Korčok, no a hovorili sme s ním a ja som sa ho pýtal, ako to funguje, čo sa týka tých prehliadok u nich, ako tam chodia študenti a tak a oni to majú na veľmi vysokej úrovni. Musím to aj z tohto miesta veľmi pochváliť a chodia tam čím ďalej, tým viac tí mladí ľudia hlavne zo škôl. No a dostali sme sa aj k debate, ako to je v Osvienčime a on mi povedal, že je tam jeden zádrhel pre našich žiakov alebo pre tých, ktorí tam chodia zo Slovenska, že majú nedostatok tlmočníkov a sprevádzajúce osoby, ktoré by to robili v slovenčine. A že chcel som sa len opýtať, ale keď to ministerstvo nerieši, tak to môžete zobrať aj ako podnet, že či riešite také niečo, či sa s tým plánuje niečo robiť, lebo im by to tak isto veľmi pomohlo, oni tak isto chcú spolupracovať. Vieme, že raz vidieť je pre tých mladých ľudí viac, ako stokrát počuť, ale keď tam chodia a nemajú sprievodcu v svojom materinskom jazyku, tak je to problém. Tak len tú poznámku som chcel, keby ste mi mohli odpovedať potom.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.10.2021 18:19 - 18:21 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Pán podpredseda, ja neviem teda, či posledné tri mesiace vy ste hybernoval alebo čo, pretože minimálne už tri mesiace je debata o Múzeu Slovenského národného povstania a vy tvrdíte, že dnes sme sa dozvedeli. No tak možno vy ste sa dozvedel, ale všetci ostatní to už minimálne tri mesiace premieľajú.
A zároveň mám radosť, že ste si, že ste si zapamätali slovo ´lafeta´. Ešte viac by ma tešilo, keby ste si zapamätali slovo ´reštaurovanie´. Odborné, umelecké reštaurovanie. To bolo gro mojej poznámky minule, presne to bol základ. Odborné reštaurovanie všetkých, všetkých exponátov, ktoré sú v Múzeu Slovenského národného povstania.
Prosím vás, nehovorte tu o nejakom zbavovaní sa. To múzeum ostalo samostatné, ale prešlo pod Vojenské historické múzeum. Myslím si, že to je presne ten priestor, kde toto múzeum patrí, pretože to je vojenské múzeum. To nie je múzeum obrazov ani, ani ničoho iného. Je to vojenské múzeum s vojenskými exponátmi. Takto na to treba nahliadať. Nevidím dôvod, prečo by to nemohlo byť pod ministerstvom obrany, tak ako je Antol pod poľnohospodárstvom a napríklad Banícke múzeum je pod ministerstvom životného prostredia. Tu, veď tu nerobíme nič iné, iba presúvame, presúvame múzeum tam, kam patrí.
Nechápem, prečo vy neustále hovoríte o tom, že sa chce ministerstvo kultúry toho múzea zbaviť. Prosím vás, skúste mi vysvetliť, prečo nie, prečo by nemalo prejsť pod ministerstvo obrany a pod Historický vojenský ústav? Toto mi vysvetlite.
Všetko, diki.
Skryt prepis