Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.10.2021 o 15:36 hod.

Mgr.

Peter Pollák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.10.2021 15:51 - 15:53 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
Áno, ďakujem. Najprv k pánovi Kotlebovi. Zo zákona by sa tento policajný prezident nemal oboznamovať s utajovanými skutočnosťami. To sú utajované písomnosti a podobne. Čo znamená, že je značne limitujúce. Pokiaľ naozaj vyberieme nejakého kandidáta na funkciu policajného prezidenta, ktorý previerku nemá. Previerka na prísne tajné trvá zhruba 6 až 9 mesiacov, zhruba niekde v tomto rozmedzí. Tam sa ponecháva priestor, pretože často môže dochádzať aj k situáciám, kedy človek musí doplňovať nejaké ďalšie informácie a podobné záležitosti. Čiže tam sa ponecháva nejaký priestor. V tomto zmysle môže sa to skrátiť, ja neviem, ale môže sa to skrátiť možno o mesiac, o dva, ale či to urobí nejaký zásadný rozdiel v tomto nevidím.
Čo sa týka tých pripomienok, čo mi podali pán kolega Suja alebo pán kolega Mazurek. Áno, má pravdu. Týka sa to samozrejme aj policajného prezidenta alebo bývalého prezidenta Kovaříka a detto. Je to tá istá situácia, kedy bola s inými predošlými, keby sa ten nerozhodol odstúpiť a predstaviť, že by došlo k nejakým komplikáciám v rámci výboru pre obranu a bezpečnosť, že by nebol odvolaný, tak dodnes by v podstate mal právo pôsobiť ako policajný prezident, pretože by nebol odvolateľný. Minister by s ním nič nemohol urobiť. Práve preto je táto novela tu. A ono, čo sa týka tej kritiky toho, že tam treba uvedomiť si jednu vec, že opozícia vtedajšia, hlavne čo týka OĽANO kritizovala, samozrejme, ten výber. Ale hľadali iné možnosti ako je tento výber, ktorý sme tu mali aj v minulosti. Išlo o to, že sa v podstate ukázalo, že aj touto voľbou sa koľkokrát nedá ani zabrániť tomu, že človek, ktorý môže mať niečo narováši, ľudovo povedané, alebo môže, mohol spáchať nejaký trestný čin, že tým výberom v rámci alebo tým híringom a v rámci výboru pre obranu a bezpečnosť sa takému niečomu nemusí podariť zabrániť a môže dôjsť aj k takýmto zásadným chybám.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.10.2021 15:40 - 15:43 hod.

Krúpa Juraj
Ďakujem veľmi pekne pán predsedajúci.
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.10.2021 15:40 - 15:43 hod.

Vaňová Jarmila Zobrazit prepis
Poprosím, hlasovať dnes o sedemnástej. Ďakujem.
===== Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ide ako ste už spomenuli o novelu zákona č. 73/1998, kde navrhujeme zmeniť voľbu policajného prezidenta, ako aj riaditeľa Úradu inšpekčnej služby tým spôsobom, že tá zmena, ktorá bola urobená v minulosti v podstate spôsobila to, že tak ťarcha a zodpovednosť za voľbu a odvolávanie týchto dvoch vysokopostavených činiteľov bola vyslovene na bedrách výboru pre obranu a bezpečnosť. Tá zmena spočíva v tom, vychádzajúc aj z Programového vyhlásenia vlády, ide o to vlastne o posilnenie ingerencie ministra vnútra a teda jeho kompetencií, ale aj zodpovednosti za týchto vrcholových činiteľov čiže prezidenta Policajného zboru, ako aj riaditeľa Úradu inšpekčnej služby.
K tomuto kroku sme sa rozhodli preto, pretože vychádzame zo skúseností, ktoré boli v minulosti, či už to boli bývalí policajní prezidenti za predošlej vlády, ktorí, ako sa ukázalo, nespĺňali alebo boli podozriví z trestnej činnosti. A to aj napriek tomu, že niektorí prešli aj výberom a híringom výboru pre obranu a bezpečnosť. Keby nedošlo k tomu, že by sa títo rozhodli sami odstúpiť z funkcií. tak by to bolo vyslovene na rozhodnutí alebo na hlasovaní výboru pre obranu a bezpečnosť, ktorý by musel o tomto rozhodnúť 3/5 väčšinou.
Sú situácie, ktoré môžu vzniknúť, kedy by takéto rozhodnutie buď nebolo prijaté na výbore alebo by sa mohlo odkladať z akýchkoľvek dôvodov. Stačí spomenúť pandémia a podobné, že mohli byť niektorí členovia v karanténe. Čiže by sme vlastne mali situáciu, kedy takto vysokopostavení činitelia mohli byť obvinení alebo naďalej by vlastne zastávali funkciu. Čiže ideme vyslovene tou cestou, kde policajný prezident a riaditeľ Úradu inšpekčnej služby sa zodpovedná priamo ministrovi tak, aby ten mal páky a možnosti v prípade takýchto zlyhaní priamo konať a nemusel by vlastne, nemuselo by dôjsť k nejakým prieťahom.
Takže to je z mojej strany všetko. Čo sa týka nejakých tých zmien v podstate úlohu výboru pre obranu a bezpečnosť zostáva v tom zmysle, že naďalej budeme robiť tzv. híringy alebo teda vypočúvania kandidátov na túto funkciu s tým, že aby sa títo vedeli odprezentovať na verejnosti, aby sme vedeli, že sú schopní aj komunikačne, že sú ľudia, ktorí vedia obhájiť či už pred verejnosťou, médiami. Aby sme sa mohli vyhnúť prípadným nejakým nedostatkom, ktoré by v takejto veci mohli vyskytnúť sa. Takže asi toľko. Samozrejme, očakávame, že minister vnútra s tou voľbou, ktorú si vyberie sa, si uvedomuje aj tú zodpovednosť, ktorá potom z neho pre neho aj z politického hľadiska vyplýva. To je z mojej strany zatiaľ všetko. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.10.2021 15:40 - 15:43 hod.

Vaňová Jarmila Zobrazit prepis
Poprosím, hlasovať dnes o sedemnástej. Ďakujem.
===== Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ide ako ste už spomenuli o novelu zákona č. 73/1998, kde navrhujeme zmeniť voľbu policajného prezidenta, ako aj riaditeľa Úradu inšpekčnej služby tým spôsobom, že tá zmena, ktorá bola urobená v minulosti v podstate spôsobila to, že tak ťarcha a zodpovednosť za voľbu a odvolávanie týchto dvoch vysokopostavených činiteľov bola vyslovene na bedrách výboru pre obranu a bezpečnosť. Tá zmena spočíva v tom, vychádzajúc aj z Programového vyhlásenia vlády, ide o to vlastne o posilnenie ingerencie ministra vnútra a teda jeho kompetencií, ale aj zodpovednosti za týchto vrcholových činiteľov čiže prezidenta Policajného zboru, ako aj riaditeľa Úradu inšpekčnej služby.
K tomuto kroku sme sa rozhodli preto, pretože vychádzame zo skúseností, ktoré boli v minulosti, či už to boli bývalí policajní prezidenti za predošlej vlády, ktorí, ako sa ukázalo, nespĺňali alebo boli podozriví z trestnej činnosti. A to aj napriek tomu, že niektorí prešli aj výberom a híringom výboru pre obranu a bezpečnosť. Keby nedošlo k tomu, že by sa títo rozhodli sami odstúpiť z funkcií. tak by to bolo vyslovene na rozhodnutí alebo na hlasovaní výboru pre obranu a bezpečnosť, ktorý by musel o tomto rozhodnúť 3/5 väčšinou.
Sú situácie, ktoré môžu vzniknúť, kedy by takéto rozhodnutie buď nebolo prijaté na výbore alebo by sa mohlo odkladať z akýchkoľvek dôvodov. Stačí spomenúť pandémia a podobné, že mohli byť niektorí členovia v karanténe. Čiže by sme vlastne mali situáciu, kedy takto vysokopostavení činitelia mohli byť obvinení alebo naďalej by vlastne zastávali funkciu. Čiže ideme vyslovene tou cestou, kde policajný prezident a riaditeľ Úradu inšpekčnej služby sa zodpovedná priamo ministrovi tak, aby ten mal páky a možnosti v prípade takýchto zlyhaní priamo konať a nemusel by vlastne, nemuselo by dôjsť k nejakým prieťahom.
Takže to je z mojej strany všetko. Čo sa týka nejakých tých zmien v podstate úlohu výboru pre obranu a bezpečnosť zostáva v tom zmysle, že naďalej budeme robiť tzv. híringy alebo teda vypočúvania kandidátov na túto funkciu s tým, že aby sa títo vedeli odprezentovať na verejnosti, aby sme vedeli, že sú schopní aj komunikačne, že sú ľudia, ktorí vedia obhájiť či už pred verejnosťou, médiami. Aby sme sa mohli vyhnúť prípadným nejakým nedostatkom, ktoré by v takejto veci mohli vyskytnúť sa. Takže asi toľko. Samozrejme, očakávame, že minister vnútra s tou voľbou, ktorú si vyberie sa, si uvedomuje aj tú zodpovednosť, ktorá potom z neho pre neho aj z politického hľadiska vyplýva. To je z mojej strany zatiaľ všetko. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.10.2021 15:36 - 15:37 hod.

Pollák Peter
Ďakujem pekne, ja tak isto ako pán Gyimesi a pán Mizík, ako tiež mi vás je ľúto a to tým spôsobom, že máte takú, taký príjemný prejav, ja by som si vás vedel predstaviť, keby ste čítali nejakú šlabikár, no nejakú rozprávku prosím? Rozprávku celkom príjemná intonácia, ja som zavrel oči a však že to bolo také pekné počúvanie a vrele vám odporúčam už len vyšívať, tu sa len trápite aj to rúško, skúste vyšívať. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.10.2021 15:34 - 15:35 hod.

Gyimesi György
Ja vlastne na kolegu Mizíka reagovať ani nechcem, pretože ja kolegu Mizíka úprimne ľutujem, on za to jednoducho nemôže.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.10.2021 15:29 - 15:31 hod.

Vaňová Jarmila Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi ako spoločnej spravodajkyni výborov informovať vás o výsledku prerokovania predmetného poslaneckého návrhu zákona vo výboroch v druhom čítaní. Národná rada svojim uznesením pridelila návrh zákona na prerokovanie: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny ako gestorskému výboru. Určené výbory návrh prerokovali a zhodne ho odporúčali schváliť. Poslanci, ktorí nie sú členmi výborov neoznámili gestorskému výboru žiadne stanoviská. Pozmeňujúce návrhy prijaté vo výboroch sú uvedené v štvrtej časti spoločnej správy. Gestorský výbor navrhuje o týchto návrhoch hlasovať spoločne a schváliť ich.
Na základe výsledkov rokovania vo výboroch, gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich návrhov uvedených v spoločnej správe. Pán predsedajúci otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.10.2021 15:29 - 15:31 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
Ďakujem pekne pán podpredseda za slovo. Vážené dámy, vážení páni, hnutie OĽANO a celá táto koalícia považuje vizuálnu dvojjazyčnosť za mimoriadne dôležité, považujeme za dôležité to aby sa občania Slovenskej republiky bez ohľadu na to, akej národnosti sú, cítili vo svoje vlasti ako doma a k tomu napomôžu alebo napomôže aj to ak si vedia na dopravnej tabuly ktorá navádza účastníka cestnej premávky do určitého cieľa prečítať ten názov okrem jazyka, okrem nápisu v štátnom jazyku aj v nápise v tej danej národnostnej menšiny alebo národnostnej komunity ako sa to snažím vysvetľovať. Tento návrh zákona bude mať mierne dopady na rozpočty obcí, ktoré sú nekvantifikovateľné, pretože sa nejedná o povinnosť osádzať tieto dopravné tabule ale len o možnosť, veľmi jednoducho sa dám obísť aj tato minimálna prekážka a to tým, že sa budú tieto tabule vymieňať alebo osádzať spoločne s tými ostatnými keď sa budú meniť, pretože správcovia ciest pravidelne tieto tabule menia. V tomto je problém nevidím, ale to čo považujeme za významné, je, že tento zákon má významné sociálne vplyvy, nemá vplyvy na životné prostredie ani na podnikateľské prostredie. Ja by som vás v mene národnostných komunít chcel požiadať o podporu tohto zákona, pretože to je taký prvý významnejší zákon ktorý prijímame pre nich a poprosím aj opozíciu, pretože aj oni majú voličov ktorí nie sú len slovenskej národnosti. aby sa pridali k tejto iniciatíve a tento zákon podporili. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 20.10.2021 15:27 - 15:29 hod.

Gyimesi György
Hlasovanie bude dnes o sedemnástej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.10.2021 15:24 - 15:25 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Milé kolegyne, milí kolegovia, aj keď je nás tu teda tak poskromne, tento zákon je veľmi dobrý a veľmi naozaj ľudský, pretože z vlastného, z vlastnej životnej skúsenosti viem, že toto pomôže zdravotne oslabeným a postihnutým byť na úrovni nás zdravých. Pätnásť rokov organizujem v mojej rodnej obci také jedno motorkárske podujatie, kde chodia aj zdravotne oslabení vozičkári a takýto vozičkár si nemôže spraviť vodičský preukaz na motorku, sami dobre viete, že to je jednoducho nemožné, ale môžeme umožniť takýmto ľuďom, aby mali rovnaký pocit ako ostatní z jazdy na takýchto vozidlách tým, že im umožníme týmto zákonom ...
===== vozíčkari a takýto vozíčkar si nemôže spraviť vodičský preukaz na motorku, sami dobre viete, že to je jednoducho nemožné ale môžeme umožniť takýmto ľuďom aby mali rovnaký pocit ako ostatní zjazdy na takýchto vozidlách tým, že im umožníme týmto zákonom byť rovnoprávny a budú môcť si zajazdiť na tej trojkolke a mať pocit naozaj že jazdia tak ako my. Takže vás, poprosím, o podporu tohoto zákona a je to len a len dobrá vec. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis