Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

20.10.2021 o 16:40 hod.

Richard Nemec

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.10.2021 17:56 - 17:57 hod.

Kučera Karol Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predseda, kolegyne kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 720). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní. Ďakujem. Otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.10.2021 17:55 - 17:56 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
.. rešpektovaná autonómia zriaďovateľov neštátnych škôl a školských zariadení. To znamená cirkevných a súkromných škôl a tak isto aj je to ako opatrenie vo vzťahu k princípu rovného financovania každého dieťaťa a žiaka bez ohľadu na zriaďovateľa školy a školského zariadenia. Cieľom návrhu zákona je zmena financovania súkromných škôl a školských zariadení a cirkevných škôl a školských zariadení tak, aby sa odstránilo nerovné postavenie zriaďovateľov týchto škôl v porovnaní so zriaďovateľmi škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a samosprávnych krajov ak ide o prerozdeľovanie podielových daní.
Návrh zákona má všetky náležitosti, sme teraz v prvom čítaní. Ja by som teraz na úvod len tak krátko a potom sa do rozpravy hlásim pán predseda ako prvý. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 20.10.2021 17:54 - 17:55 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážené kolegyne, kolegovia, ďakujem vám za pochopenie. Aj pre váš komfort som žiadal prestávku, aby sme sa mali čas utíšiť, doriešiť si ešte veci.
Ako spolupredkladateľ s ďalšími kolegami spomedzi koaličných poslancov predkladáme návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a tak isto sa dopĺňa aj zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. Vychádza z programového vyhlásenia vlády, ktorá hovorí o potrebe upraviť financovanie školstva tak, aby bola rešpektovaná autonómia zriaďovateľom neštátnych škôl a školských zariadení, to znamená cirkevných a súkromných škôl a tak isto aj je to ako opatrenie vo vzťahu k princípu rovného financovania každého dieťaťa a žiaka bez ohľadu na zriaďovateľa školy a školského zariadenia. Cieľom návrhu...
=====
Skryt prepis
 

20.10.2021 17:02 - 17:03 hod.

Nemec Richard Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Ja by som chcel len zareagovať, lebo nemal som možnosť na faktickú pána Suju a pána Mazureka. Pán Suja, uvedomte si, že kulturistika áno z ... je z najúspešnejších športov, ale dopujú, a to je problém. Je to dovolené, jasné, ja im gratulujem za to, ničia sa, nech sa ničia ďalej. Táto vláda vyčlenila po druhej vlne 9,5 mil. na podporu fitnescentier a športovísk tak, aby sa im preplatili aspoň tie náklady, ktoré mali stratu v COVID-e. Tak nerevte tu jak splašený. (Hlasy z pléna.)
Tá výzva sa teraz ....

Blanár Juraj, podpredseda NR SR
Páni poslanci, poprosím, zachovajte pokoj!

Nemec, Richard, poslanec NR SR
Tá výzva sa teraz spracuváva, tá výzva sa teraz na fonde spracuváva, áno bude vyhlásená a tie fitnescentrá, ktoré nie sú v pivnici a cvičili v COVID-e celý čas a vy to dobre viete, lebo vám tie anaboliká asi prerážajú cez hlavu.
A pánovi Mazurekovi, pánovi Mazurekovi nebudem komentovať, lebo si len kopne.
(Hlasy z pléna.)

Blanár Juraj, podpredseda NR SR
Páni poslanci!

Nemec, Richard poslanec NR SR
Beriem výzvu, môžme ísť!

Blanár Juraj, podpredseda NR SR
Páni poslanci, poprosím, pokoj v rokovacej sále! Páni poslanci! Pán poslanec Suja. Poprosím vás, pani poslankyňa Cigániková. Pán poslanec Nemec, dokončite.

Nemec, Richard poslanec NR SR
Pán Suja, tridsať rokov športujem a taký bicák nemám ako vy.
Skryt prepis
 

20.10.2021 16:55 - 16:55 hod.

Nemec Richard
kým vystavá tak, aby sa vystavili aj čo sa týka národnej infraštruktúry. To, že obce, mestá financujú tie športy, samozrejme pripravuje sa im novela zákona o športe, ktorá, ktorá tým zväzom, ktoré by vám mali pomáhať, prvorade by vám mali pomáhať, lebo ony dostávajú tie štátne peniaze a rozdeľujú na tie dané športy. Takže aj v tomto sa ide pomáhať, takže to je taký prísľub do budúcna a ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.10.2021 16:54 - 16:55 hod.

Nemec Richard Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Pán Kočiš, ďakujem veľmi pekne za pochvaly, aj všetci predkladatelia. Samozrejme, my si to uvedomujeme, samozrejme je táto novela, ide, smerovaná je do budúcna na to, aby sme motivovali tých podnikateľov a ten štát, aby naozaj tie športoviská kde nie sú a kde naozaj potreba ich vystavať, tak aby sa vystavili, aj čo sa týka národnej infraštruktúr. To, že obce, mestá financujú tie športy, samozrejme pripravuje sa aj novela zákona o športe, ktorá tým zväzom, ktoré by vám mali pomáhať, v prvom rade by vám mali pomáhať, lebo oni dostávajú tie štátne peniaze a rozdeľujú na tie dané športy...
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.10.2021 16:44 - 16:46 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja rozumiem kolegovi primátorovi z Liptovského Mikuláša. V podstate mnohí sme tuná aj poslancami a sú tu aj kolegovia primátori, starostovia, ktorí samozrejme rozmýšľajú ako ten rozpočet nejakým spôsobom naplniť a tuná cítia nejakú takú, nebezpečenstvo, že sa zníži príjem ako taký. Ale už to tu spomenuli aj moji kolegovia, áno, bude to na poslancoch hlavne, že či zvážia, či ten daný subjekt, ktorý o to požiada, je v tom meste alebo v tom regióne taký, že vedia, že naozaj robí prospešnú prácu pre obyvateľov samozrejme v tých službách, ktoré má a za ktoré samozrejme platí. Ale zoberte si, že my ako poslanci, máme už aj teraz právo rušiť, teda nedať súhlas na otvorenie herní. A tam tak isto sú mestá, ktoré prichádzajú o značné peniaze, myslím si, že oveľa väčšie a majú tú odvahu zrušiť tie herne aj kvôli tomu, že vedia, že to berie peniaze z vrecák práve tých ľudí, ktorým tie peniaze nakoniec potom veľmi chýbajú.
Zoberme si ale aj situáciu, že keby naše mestá mali len tie športoviská, ktoré majú a neboli by ďalšie súkromné, tak myslím si, že to poskytovanie tej služby, ktorá má prispievať samozrejme k zdraviu, kondícii, dá sa povedať aktívnemu tráveniu času, by to nezvládali. Takže práve títo súkromníci, ktorí tieto služby poskytujú, by mali pocítiť nejako na tom, že to mesto vie oceniť tú službu, hej a vie to aj posúdiť, že do akej miery je prínosná. Mnohé tie prevádzky, môžem hovoriť aj z vlastnej skúsenosti, poskytujú aj zvýhodnené služby napríklad pre seniorov alebo zdravotne oslabených a nemajú nejakú vďaku za to a aj týmto prostredníctvom, veď to nie sú veľké peniaze, im môžu ukázať, že sú radi že to športovisko tam existuje, aspoň takto ho podporia, takže ja ďakujem predkladateľom, že tento zákon tuná...
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.10.2021 16:42 - 16:44 hod.

Kučera Karol Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Tak ja tak isto, pán Blcháč, v podstate chcem povedať to, že ste si to sám pomenoval, že naozaj budú rozhodovať o tom mestá a obce, nakoniec možno ste chceli prezentovať viacej Liptovský Mikuláš ako podporuje v regióne šport, ale v praxi to bude znamenať aj to, že prinesie to určitú pomoc vlastne aj pre možné situácie, ktoré napríklad nastávali aj teraz v Covide, že niektorí prevádzkovatelia sa dostali do veľkých problémov, teda nielen akože za bežných prevádzok, ale aj teraz v Covide sú tie situácie určite vyhrotenejšie. Vieme, že mestá a obce majú rôzne zmluvy, rôzne formy zmlúv s prevádzkovateľmi infraštruktúry a častokrát sa dostávajú do problémov v podstate aj športové kluby alebo jednoducho nejaké tímy, napríklad kde samozrejme sú aj deti a nakoniec medzi mestom a prevádzkovateľom sú tie deti, sa stanú nakoniec rukojemníkmi a kvôli nejakým financiám vlastne nastáva problém a tu vlastne budú môcť využiť aj túto možnosť nejaké odpustenie dane v podstate a ten problém sa môže vyriešiť ľahšie. Takže hovorím, že bude to na jednotlivých poslancoch v danom meste a pevne verím, že sa táto zmena využije.
Skryt prepis
 

20.10.2021 16:40 - 16:41 hod.

Nemec Richard Zobrazit prepis
kde štát chce pomáhať na výstavbu, nové výzvy, na výstavbu malej infraštruktúry, národnej infraštruktúr, kde ten, pán Sloboda tu už spomenul ten veľký dlh, ktorý máme voči mestám čo sa týka športovísk a vravím, je to na dobrovoľnej báze, kde vy si to môžte, naozaj to tam poznáte a keď máme zmapovať celé Slovensko, tak to, že na základných školách nemáme a vy dobre asi viete, tým, že ste v Liptovskom Mikuláši, viete, že keď vlastníte vy nejaké športovisko, tak si neuplatňujete daň z nehnuteľnosti, takže sú to, sú to len naozaj zhodnotiť tak, aby ste ich mohli motivovať tých vašich podnikateľov v tom danom meste, ktorí vám vedia pomôcť zveľaďovať tieto športoviská.
Samozrejme a máte pravdu, my sme oslovili ZMOS, Úniu miest SK 8, kde sme zo ZMOS-u dostali negatívne stanovisko, napriek tomuto sme to aj preto, preto spravili, aby naozaj tie mestá si s tým mohli , mohli to riadiť. Aby to nemali riadené niekým, preto to je na dobrovoľnej báze, takže myslím si, že budúcnosť ukáže, že ten ZMOS to celé prehodnotí. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.10.2021 16:39 - 16:41 hod.

Nemec Richard Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Pán Blcháč, ja vás rozumiem. Je super a pochvala, ako v Liptovskom Mikuláši sa staráte o športoviská, ako ich máte veľa, čo je super, a už ste to tu, už ste to tu spomínali. Tu hlavne ide o to, že sme to vyňali preto tú motiváciu, lebo máme tuná fond na podporu športu, kde štát chce pomáhať na výstavbu novej výzvy, na výstavbu malej infraštruktúry, národnej infraštruktúry, kde ten pán Sloboda tu už spomenul ten veľký dlh, ktorý máme voči mestám, čo sa týka športovísk a vravím, je to na dobrovoľnej báze, kde vy si to môžete naozaj to tam...
=====
Skryt prepis