Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

21.10.2021 o 11:04 hod.

Mgr.

Peter Kremský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 21.10.2021 11:23 - 11:24 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. Ja som len chcel upozorniť, že niektorí s procedurálnymi návrhmi sa hlásili od začiatku hlasovania a vy ste si to nevšimli. Mne sa to stalo na 46. schôdzi pri poslednom hlasovaní, kedy som sa hlásil s procedurálnym návrhom, pretože mi trikrát po sebe nefungovalo zariadenie, riešili to potom technici, a vy ste to, vy ste mi potom povedali, že ste si to nevšimli. Chcel som to dať do zápisu, no a hlásim to teda teraz, nefungovalo mi to a vy ste si nevšimli teraz ďalších, ďalších poslancov, ktorí sa hlásili, tak rád by som bol, keby tie procedurály ste neignorovali. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 21.10.2021 11:23 - 11:23 hod.

Krúpa Juraj
Ďakujem. Ja si dovolím upozorniť členov výboru pre obranu a bezpečnosť, že budú mať exkluzívnu, jedinečnú možnosť sa zúčastniť výboru, kde budeme odvolávať úplne výnimočne člena našej vlády. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 21.10.2021 11:04 - 11:04 hod.

Kremský Peter
Ďakujem, pán predseda. Prosím, upozornite kolegov, ktorí nemajú rúško, aby si ho nasadili a ak nie, tak prosím, vykážte ich zo sály. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2021 11:00 - 11:01 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Pán kolega Blaha, výnimočne s vami súhlasím v tom, že Mníchovská dohoda bola naozaj veľmi-veľmi nespravodlivá pre vtedajšie Československo a takisto Viedenská arbitráž, ktorá po nej nasledovala. Ale už keď sme pri tom, tak hovorme potom aj o ďalších dohodách, ktoré prebiehali, napríklad Postupimská dohoda v roku 1945, ktorou vtedajšie Československo stratilo Podkarpatskú Rus, značnú časť svojho územia, ktorú už potom nikdy nedostalo, ktorú jednoducho jej zobral Sovietsky zväz. Hovorme o Jaltskej konferencii, kde vlastne začala studená vojna, alebo bol tam jej pôvod.
Čiže myslím si, že ak máme takéto niečo podporiť, potom buďme, buďme dôslední a pozrime sa na všetky takéto medzinárodné dohody, ktorými vtedajšie Československo alebo neskôr Slovensko utrpelo nejakú škodu. A myslím si, že je dôležité si to pripomínať, či to má byť naozaj pamätný deň oficiálny, to je druhá vec, o tom môžme diskutovať, ale buďme naozaj dôslední a spomínajme všetko, aj tam, kde Československo zradil Sovietsky zväz. A nebolo to raz.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2021 10:58 - 10:59 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Pán Blaha, so Sovietskym zväzom, ktorý velebíte, sa spája 15 až 18 miliónov väzňov v gulagoch (ruch v sále, zaznievanie gongu), z toho bolo odvlečených 7 422 československých občanov. Najväčšiu časť z nich tvorili Slováci, početné zastúpenie mali aj príslušníci maďarskej, ruskej, rusínskej, ukrajinskej a nemeckej národnosti. Často dochádzalo k náhodnému aj svojvoľnému vytypovaniu osoby, ktorú bez udania dôvodu vojaci Červenej armády alebo príslušníci NKVD nezákonne zadržali a odsúdili. Tu sa najlepšie uplatnil berijovský princíp: Chyťte človeka, my ho, my si ho už odsúdime. Môj otec bol nevinne odsúdený na 25 rokov v ruských gulagoch a v ťažkých podmienkach strávil desať rokov v pätnástich gulagoch. Z našej obce bolo odvlečených 42 ľudí do ruských gulagov, mnohí zomreli. Prečo rozratru... prečo vlastne túto celú situáciu ako navodzujete, ja mám husaciu kožu, keď toto počúvam. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2021 10:17 - 10:18 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Vy, ktorí nemáte problém na mítingu s ľuďmi pozdraviť práci česť, odriekate Pieseň práce, vy sa tu pred nás postavíte so súdruhom Ficom a idete nás učiť o histórii. Komunisti vždy krivili históriu, ako sa im to hodilo. Keď sa klamár a manipulátor pomýli, viete, čo sa stane? Že povie pravdu. Vy ste ju vyslovili v Rimavskej Sobote a prezradili ste, ako vám všetkým smerákom vždy išlo a ide o, v úvodzovkách, dobro Slovenska. Čapice hore, Slovensko dole. Komunistom nikdy nešlo o dobro iných, len o zneužitie iných a manipulovanie ľuďmi. Kvôli svojmu vlastnému prospechu.
To ste vy, súdruh Blaha, súdruh Fico!
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2021 10:16 - 10:17 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem. Samozrejme, nič iné sme nemohli čakať od pána Blahu a ďalších, ktorí tu prišli s takýmto návrhom, ako je klasické prekrúcanie dejín. Ja len, tak si pre trošku zájdeme teda do tej histórie.
Vy tu tak glorifikujete Rusko a Sovietsky zväz. Ja by som tak navrhol, že ak navrhujete vy teda tento pamätný deň, tak ja by som navrhol napríklad taký deň 22. september 1848, teda 22. september ako Pamätný deň zrady ruských vojsk. Meruôsme roky, keď bolo povstanie, tak boli očakávania, že Rusi nám prídu pomôcť. Vykašľali sa na nás, nehali nás tak. To isté sa zopakovalo potom v šesťdesiatom ôsmom, nehovoriac o Ribbentrop – Molotov, kde sa takisto na nás vykašlali. A áno, kolega spomínal ten pakt a tú dohodu, ktorú sme mali s Ruskom vtedy alebo čo to už bolo, Sovietsky zväz Stalinov, čiže tých príkladov, kedy nás Sovieti zradili, dokonca okupovali, je obrovské množstvo.
Ja len, vy tu ste tu spomínali, že ako sa vtedy ako dejiny menili a ako sa aj tie niektoré strany, napríklad agrárna, točili doprava, tak vy ste toho absolútnym mementom a príkladom. Vy ste sa totálne otočili úplne inde, ako ste pôvodne išli do politiky. Vy už sa sami voláte, že národne-socialistická či aká strana. Vy už si sami dávate nejaké tie prívlastky. Tak kto sa kam obracia, kto sa kam prikláňa? Vy sa prikláňate presne k tomu extrémizmu, chodíte, konšpirujete, búrite, vy šírite zlobu. Deformujete históriu. To ste vy, to ste vy!
Ďakujem.
Skryt prepis
 

21.10.2021 9:35 - 9:46 hod.

Liba Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša Svrčeka, Jany Žitňanskej, Petra Kremského a Vladimíra Ledeckého na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov (tlač 731). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam návrh v prvom čítaní, spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor, výbor pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

21.10.2021 9:33 - 9:35 hod.

Mihalik Marcel
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Chcem uviesť, hlasovanie je dnes o 11.00 hod. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2021 9:25 - 9:26 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Veľmi by som chcela oceniť príspevok kolegu športovca, ktorý vlastne predniesol tie svoje návrhy do tejto legislatívy. Cyklodoprava je nielen ekologickou dopravou, ale je dôležitá aj z hľadiska upevňovania zdravia obyvateľstva. Príkladom je mesto Piešťany, kde som mala možnosť vidieť veľké množstvo cyklistov v uliciach mesta.
Vítam, že Slovenská republika buduje cyklotrasy a budovanie je aj súčasťou financovania z plánu obnovy. Naša obec Chmeľnica práve teraz končí budovanie cyklotrasy medzi mestom Stará Ľubovňa a obcou. Je to projekt, nový turistický produkt, časť transeurópskej cyklistickej trasy Eurovelo 11, s pokračovaním vo výstavbe v mestách Stará Ľubovňa, Chmeľnica, Muszyna, Piwniczna-Zdrój, Rytro. Výstavba cyklotrasy je už vlastne pred odovzdaním.
A možno je tu aj taký nápad, že by vlastne cyklisti, ktorí chodia, vlastne by využívali aj tieto cyklotrasy, lebo môže sa stať, že máme vybudované cyklotrasy, ale vlastne cyklisti chodia po jednotkách. Takže možno dať aj do zákona časť, že by vlastne tie cyklotrasy, ktoré sú vybudované, slúžili by pre cyklistov a prednostne by využívali tieto cyklotrasy na cyklodopravu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis