Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.10.2021 o 10:42 hod.

Ing. arch.

Zita Pleštinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie spoločného spravodajcu 22.10.2021 13:09 - 13:11 hod.

Kerekréti Ján Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 o rokovacom poriadku som bol výborom určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 727. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 757 zo 4. októbra 2021 navrhujem, aby zákon, návrh zákona prerokovali Ústavný (Ústavnoprávny, pozn. red.) výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.10.2021 12:53 - 12:55 hod.

Kerekréti Ján Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súvise, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol výborom určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 726. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je stanovisko Ministerstva financií SR.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 756 zo 4. októbra 2021 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 22.10.2021 12:15 - 12:17 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán navrhovateľ, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajcu k návrhu zákona, tlač 718. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.10.2021 11:34 - 11:36 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Áno, ten nákup učebníc, on sa dá riešiť aj iným spôsobom, ako je dnes. Dnes sa aj mne osobne zdá tak administratívne o dosť komplikovanejší, ako by sa to dalo urobiť, a chceme o tom rokovať či už s ministerstvom školstva, ale aj s pánom predsedom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
Nechcem predbiehať, ale súhlasím s tebou, pani poslankyňa Kozelová, že treba s tým niečo robiť, lebo aj vďaka tomu potom môžu napredovať tie vzdelávacie centrá najmä v krajinách, kde Slováci nie sú uznaní ako národnostná menšina.
A pokiaľ ide o tému volieb zo zahraničia, naozaj veľká téma. Ja som to preto len tak nadhodil, lebo viem, že máme tu, aj v prvom čítaní sme už schválili, pôjde do druhého čítania taká menšia novela volebných zákonov, aj keď táto téma by mala prísť rozpracovaná a predložená by mala byť do parlamentu budúci rok. Ja myslím, že asi sa toho dotkneme aj, aj, aj v druhom čítaní v nejakej rozprave k tej novele, ktorá je predložená, hoci teda nie je to tam upravené.
Ambasády bez toho, aby ministerstvo zahraničných vecí povedalo, či áno a v akom rozsahu, lebo aj vytváranie okrskových komisií na ambasádach je asi tá najzložitejšia vec z toho celého. Skôr možno tá prvá fáza pri, pomoc pri tých registráciách, dostupnosť tých volebných obálok na ambasádach a podobne, že tam osobne ja to vidím priechodnejšie, ale nechám to na pána ministra.
Pokiaľ ide o to zjednodušovanie tých volieb poštou, aj tam sa dá veľa vymyslieť, veľa, veľa spraviť v prospech elektronizácie a na tom ministerstvo vnútra robí. Sám som sa minulý týždeň s nimi stretol a dve hodiny mi to podrobne vysvetľovali, takže robí sa na tom, ale výsledky budú vidieť až budúci rok.
No a tá voľba zo zahraničia elektronicky, skôr momentálne sa rozpráva o nejakom pilotnom projekte dajme tomu o príslušníkoch ozbrojených síl v zahraničí, čiže odskúša to tam aj z hľadiska toho zneužitia a vidieť to, ako to funguje, ako sa pustiť v plnom formáte do toho. Ale je to predmetom diskusií, sú tam aj ústavnoprávne problémy niektoré z hľadiska tajnosti a tak ďalej... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.10.2021 11:29 - 11:31 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja chcem poďakovať Milanovi Vetrákovi, že v podstate načal aj tú otázku tých volieb. Ja sa prikláňam k tomu a poprosím týmto aj pána ministra, aby naozaj sme hľadali cestu, ako by mohli Slováci zo zahraničia voliť. To je jedna vec.
Druhá vec, vrátim sa k tým učebniciam, o ktorých, o ktorých hovoril pán poslanec Vetrák. Okrem tých učebníc, ktoré by mali smerovať do škôl, kde sa učí slovenský jazyk v zahraničí, ja sa prikláňam aj k tomu, aby sa dali, dalo zopár učebníc, no zopár, pár sto učebníc aj do voľného predaja, pretože sú tam menšie obce, ako je napríklad Šíd, kde nie je slovenská škola, napriek tomu tam žije 500 obyvateľov, ktorí majú, ktorí sa hrdo hlásia k Slovákom a k slovenskej národnosti. Tieto deti chodia do klasickej srbskej školy, ale rady by sa učili aspoň s mamami, s otcami doma po slovensky. Chýbajú im trochu učebnice. To znamená, aby sme sa nepozerali iba na tie školy, ale možno dali zopár učebníc aj do nejakého voľného obehu. Hovorím, do tých obcí, ktoré sú menšie, ale napriek tomu dosť veľké na to, aby tá slovenčina tam kvitla.
A týmto chcem aj poďakovať pánovi ministrovi, že sa živo zaujíma o túto tému, pretože si myslím, že je veľmi dôležitá.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.10.2021 11:21 - 11:29 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Tak neviem, či je teda možné vrátiť tých päť minút, ktoré by som mal mať.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Áno, prosím vás pekne, vráťte päť minút pánovi poslancovi, plných.

Vetrák, Milan, poslanec NR SR
Ďakujem pek... (Rečník sa díva na veľkoplošnú obrazovku.) Už, už to tam je, tuším, tak.
Ďakujem pekne, pán predseda.
Ja teda najskôr dopoviem ešte tú vec s tým, s tým centrom. V podstate by to malo ako keby sídlo Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny vo Vojvodine, teda v Srbsku. Aj dnes zhodou okolností sú tu zástupcovia tejto, týchto našich Slovákov na Úrade vlády u predsedu Úradu pre zahraničných Slovákov a riešia to. Takže uvidíme, s akými novými informáciami prídu.
Ja osobne som mal a nie, nestojí to kvôli, ale ja osobne som mal výhrady voči, v súvislosti s týmto projektom kvôli tomu, že sa mi zdalo, že ak investujeme niekde 3 mil. eur, prípadne viacej teda z finančnej podpory, tak by mohli byť k dispozícii aspoň tri ponuky, ktoré by sme si vedeli porovnať. To, to neboli.
A druhá vec je, že podľa mňa bolo by treba vždy zvažovať aj viacej lokalít ako len jedna. Ja rozumiem, že je to, je to v Srbsku citlivé, že keď dáte niečo do Báčskeho Petrovca, tak v Kovačici sa budú hnevať, a keď dáte do Kovačice, tak v Báčskom sa budú hnevať, ale ak by to bolo v jednom z týchto dvoch miest, tak to vieme spraviť za polovičnú sumu a zvyšnú sumu vieme, jednoducho s ňou vieme podporiť trebárs aj výlučne projekty našich krajanov v Srbsku.
No, tak zatiaľ sa preferuje Nový Sad, kde to je dvojnásobne drahšie, a teda je to tam zatiaľ neisté. Takže budem zvedavý, lebo aj na Úrade vlády bude rokovanie, že aké sú informácie z ich, od nich samotných, lebo zdá sa, že ten, teda boli také informácie, že ten pán nejak sa už potom k tomu moc nemal, aby tú budovu predal.
A ešte sa dotknem vo zvyšnom čase dvoch vecí, nie podrobne, lebo verím, teda myslím si, že aj pán minister asi bude chcieť zareagovať, a nechcem mu nejak tú tému preberať, lebo ja som pri nej až tak veľmi nebol, ale viem, že v pláne obnovy sa podarilo vyčleniť 10 mil. eur aj na veci, ktoré súvisia s návratovou politikou a so vzťahmi s novou, s tzv. novou diaspórou. Ja som sám tiež veľkým zástancom teda riešenia tejto problematiky, ale keďže viem, že je to aj srdcová záležitosť pána ministra, tak mu to naozaj teraz nechcem zobrať. A pokiaľ on zváži, že je aj teraz potrebné k tomu niečo povedať, tak nechávam na neho. Ja som sa tomu chcel venovať potom, keď sem príde do parlamentu koncepcia starostlivosti na najbližšie obdobie.
A tá v súčasnosti naozaj stojí v podstate takmer výlučne na tom, na akej výške zvýšenia tých dotácií sa dohodneme s ministerstvom financií, ako sa to podelí.
Ja len korigujem ešte tú moju pôvodnú informáciu, pretože keď dneska Fond na podporu národnostných menšín má 8 mil. eur a tomu by mala zodpovedať aj tá celková podpora vo vzťahu k slovenskému zahraničiu, tak to nebude delené 3 mil. a 5 mil., ale bude to 3,5 mil. zo strany ministerstva školstva, teda dneska dáva okolo 3 mil. priemerne a ešte by to malo navýšiť do konca volebného obdobia o 500-tisíc. Čiže napríklad vidím tam aj priestor v rámci tých 500-tisíc riešiť povedzme väčší počet vyslaných učiteľov, na čo ste aj vy poukazovali. A tých zvyšných 4,5 mil. by mal byť ten strop, ktorý mal byť dotačný v dotáciách na Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
Dneska v zmysle uznesenia by to malo byť 1,33, ale reálne je to už od roku, teda pán Pellegrini ako spomenul prvý a teraz sa to drží, je v tom kontinuita, je to, myslím, okolo 2,5 mil. Čiže reálne oproti dnešnému stavu by sa ešte z tých 2,5 mil. nie asi budúci rok, ale ´23 a ´24 a ďalej malo navýšiť z 2,5 na 4,5 a o tom sa rokuje. A keby toto bolo vyrokované, tá koncepcia, tu už v parlamente, ale vlastne toto je jediný taký kľúčový a citlivý bod, lebo peňazí v štátnom rozpočte ako nie je na rozdávanie.
No a krátko ešte posledná vec: voľby zo zahraničia. Budeme sa tým asi tiež viacej zaoberať jednak pri novelizáciách volebných zákonov, ale aj pri koncepcii. Ja len chcem tých, ktorí sa o túto tému zaujímajú, im chcem povedať, že pracuje sa aj na tejto problematike. Je zriadená pracovná skupina na ministerstve vnútra, okrem iných osôb aj ja som jej členom. Momentálne sa najviac pracuje na zjednodušení a elektronizácii volieb poštou, zvažujeme aj v akom rozsahu, a teda či, lebo je to aj náš záväzok vo vzťahu k voličom, zaviesť elektronické voľby, aj keď je to naozaj veľmi sporná téma aj z ústavnoprávneho hľadiska. A otázka ambasád, či voliť na ambasádach, to by som prenechal na pána ministra, pretože on najlepšie vie, že ako je to reálne kedy, a teda akým spôsobom.
Takže toľko za mňa, nechcem naozaj naťahovať čas.
A na záver chcem poďakovať aj parlamentu, že sme mohli túto správu po dlhých rokoch prerokovať tu na tomto mieste. Veľmi si to váži, vážia aj Slováci v zahraničí, pretože v princípe len raz do roka takýmto spôsobom riešime aj záležitosti, ktoré sa ich týkajú, a verím, že v tom budeme pokračovať aj najbližšie roky, pretože aspoň raz do roka si to zaslúžia.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.10.2021 11:21 - 11:29 hod.

Vetrák Milan
Pán predseda, ďakujem za slovo. Čiže dokončím najprv tú tému, ktorá sa týka (ruch v sále), ktorá sa týka kultúrneho centra, alebo teda celkovo centra, ktoré by slúžilo aj pre... (Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 22.10.2021 10:49 - 10:55 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja som pôvodne už nechcel, ale nestihol som vo faktickej poznámke odpovedať najmä pani poslankyni Laššákovej, a teda by som niektoré veci dopovedal.
V zásade tuná je jedno, že či to bola bývalá vláda, alebo tá predtým, pokiaľ ide o podporu nejakých kultúrnych veľkých projektov v zahraničí, tak sa snažili všetky. To treba objektívne povedať. Pretože spomeniem len, pokiaľ ide o Kovačicu, tá rekonštrukcia rodného domu maliara, teda rodného domu maliara, ktorý je teda svetoznámy z tohto pohľadu, z pohľadu insitného umenia, sa udiala v rokoch 2011 – 2012. Potom následne teda už ďalšia vláda riešila projekt, ktorý sa mal týkať výstavby Múzea v Báčskom Petrovci. Len tam to poznáte dobre, tam jednoducho krajiny, ktoré sú aj v tranzícii a nemajú doriešené pozemkové vlastnícke vzťahy, čo sa stalo v Báčskom Petrovci, tak sa to niekedy nepodarí a Slovensko prirodzene nemôže investovať do cudzieho majetku takým spôsobom, že nebude mať isté, že tam to múzeum potom by stálo. Čiže ten projekt v podstate sa v tých rokoch 2012 až ´16 nepodaril, aj keď tam to neviem ani ja pripisovať tej bývalej vláde, lebo to nebola jej chyba. Ochota tam bola. (Ruch v sále, zaznenie gongu.)
A pokiaľ ide o ten projekt, na ktorý ste sa pýtali, v Novom Sade, tam asi viete, že ešte Rada vlády pre otázky krajanov vo februári, teda nejaké dva týždne pred voľbami parlamentnými, rozhodla, že by sa malo v Novom Sade kúpiť budova na okraji mesta, investovať do nej, len, žiaľ, to by vám asi vedel presnejšie povedať pán predseda úradu. Moje informácie posledné, ktoré mám, sú také, že údajne ten majiteľ tej budovy odskočil od toho, teda, tak keď to mám slangovo povedať, že nie je to tam stále vyjasnené.
A moja napríklad výhrada, aj keby som odhliadol od tohto je, že pri takých veľkých peniazoch, ktoré sa majú investovať do zahraničia, by podľa mňa bolo korektnejšie, keby sme mali, keby sme mali povedzme tri ponuky, ktoré vieme posudzovať, lebo rozhodovať sa len o jednej ponuke, tam veľmi nejaká súťaž a z hľadiska možno tej najvýhodnejšej ceny veľmi nie je. Ale nie je to dôvod, prečo to stojí.
Ten dôvod je naozaj ten, že ten majiteľ sa zatiaľ nevedel proste rozhodnúť, že, že tú budovu by predal. Aj keď teda viem, že tam boli dve potenciálne miesta, teraz hovorím o tom druhom. Prvé bolo, myslím, niekde v centre Nového Sadu.
No a potom k tým ďalším veciam ohľadne, ohľadne Maďarska. Tam asi viete, že je, sa veľa peňazí ide investovať do, do rekonštrukcie evanjelického kostola v Budapešti. To myslím, že začala už, začalo sa to za bývalej vlády, teraz nejakým spôsobom sa to doťahuje.
Pokiaľ ide o tých vyslaných učiteľov, ja súhlasím s vami, že bolo by treba tam tých vyslaných učiteľov mať viac. Je to dlhodobý problém, ale z hľadiska toho, že kam sa vysielajú učitelia, oni sa v zásade vysielajú do okolitých krajín. Čiže zasa je to naozaj problém to, že aby ministerstvo školstva (ruch v sále, zaznenie gongu) vyčlenilo viacej peňazí na vyslaných učiteľov.
A pokiaľ sa bavíme o tej podpore z hľadiska celkovej podpory dotačnej, tak máme v programovom vyhlásení vlády, že ju chceme navyšovať. A to navýšenie samotné je v zásade taký, taká posledná vec, pre ktorú aj tá koncepcia momentálne nebola ešte schválená na vláde. Ona už prešla medzirezortným pripomienkovým konaním. Všetky veci sú tam vyjasnené, dohodnuté až na tú jednu, teda v akej miere a kedy navýšime dotácie v zmysle programového vyhlásenia vlády, pretože pôjde o dosť radikálne a zásadné navýšenie dotácií. (Neustály ruch v sále.)
Všetci viete, že v zmysle uznesenia vlády z roku 2008 by sa mali tie dotácie, bolo stanovené, že tie dotácie budú vo výške 1,33 mil. V zásade to nikto nikdy aj tak od toho 2008 veľmi nedodržiaval, žiadna z vlád. A prvý, myslím, pokiaľ sa dobre pamätám, bol až pán Pellegrini ten rok pred voľbami, keď tam bolo navýšenie tých dotácií. A to sa zatiaľ drží aj za našej vlády, ale stále je to málo, lebo ak máme v programovom vyhlásení vlády napísané, že by sa mala primerane teda tá podpora rovnať tomu, čo, akým spôsobom podporujeme národnostné menšiny na Slovensku, a zoberieme si povedzme ako kritérium Fond na podporu národnostných menšín, kde je ročne 8 mil. eur, tak by sme sa chceli dostať v nejakom súčte aj s ministerstvom školstva na túto výšku.
A keďže ministerstvo školstva financuje ročne asi vo výške 3 mil. eur priemerne túto oblasť cez štipendiá, vyslaných učiteľov a ďalšie veci, tak tá terajšia dotačná podpora pre úrad by sa mala navýšiť z tej sumy, kde je dneska, vlastne na ten zvyšok, čiže až do 5 mil. eur ročne. A to je pomerne vysoká suma (neustály ruch v sále, zaznenie gongu), a preto tá koncepcia momentálne stále stojí, lebo sa musíme na nej dohodnúť s ministrom financií.
To ostatné, ja by som poprosil, že by som ešte využil po hlasovaní, ak môžem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.10.2021 10:46 - 10:48 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Asi nestihnem na všetko odpovedať v rámci tých dvoch minút, ale verím, že niektoré informácie alebo určite by aj pán minister vedel zodpovedať a možno to využije. Ja teda v krátkosti.
Pán poslane Goga, ja som to spomínal aj vo svojom príspevku, že pozmeňujúci návrh, ktorý je pripravený k novele zákona o štátnom občianstve, práve uľahčuje získanie štátneho občianstva presne tej skupine, ktorú ste spomínali, a to tak, že nebudeme od nich vyžadovať, aby mali v minulosti pobyt na Slovensku. To je vlastne systém, ktorý funguje aj v tých krajinách, ktoré ste spomínali, len akurát v Českej republike je to riešené jednoduchým vyhlásením. Len my ten inštitút v zákone nemáme, teda mali sme ho v minulosti, myslím, pri, v určitých špecifických situáciách, keď sa delila, keď sa rozdeľovalo Československo. Ale budeme to riešiť formou udelenia, čiže bude to oveľa jednoduchšie, a hlavne to, čo im chýba, to je ten pobyt, akýkoľvek na Slovensku v minulosti, ten by sme od nich nevyžadovali. Tým pádom vlastne sa dostaneme na porovnateľný systém, aký je aj v tých krajinách ktoré spomínate. Len bude treba teda ten pozmeňujúci návrh podporiť. A to je presne to, to sa týka tých mailov, ktoré sme dostávali všetci, tých desiatok mailov.
Pokiaľ ide o teda pomoc pre Srbsko a Maďarsko, v princípe takto, že formálne alebo z hľadiska nejakých štatistík stále najvyššia finančná pomoc z hľadiska dotácií aj tak smeruje do, do týchto krajín. Len je otázne, že či je dostatočná.
Lebo pokiaľ ide o vzdelávanie, tak tam primárne musí, musí zabrať ministerstvo školstva, pretože ono je zodpovedné aj za vysielanie učiteľov, aj za komunikáciu v týchto veciach spolupráce s ministerstvom zahraničných vecí.
Pokiaľ ide o tie kultúrne projekty, ktoré sú na Vojvodine, tak viete asi veľmi dobre, že dom... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.10.2021 10:42 - 10:44 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Tak ako si, Milan Vetrák, spomenul, v zahraničí naozaj žije mnohopočetná slovenská diaspóra. Títo zahraniční Slováci sú dedičstvom Československa a politík nedemokratických režimov, ktoré na našom území v minulosti vládli. Veľmi netrpezlivo očakávajú zákon o štátnom občianstve v takej forme, ktorá by zjednodušila podmienky nadobudnutia druhého občianstva a zabránila odoberaniu občianstva proti vlastnej vôli.
V poslaných dňoch som dostala množstvo podnetov od úspešných a ekonomicky produktívnych ľudí, ktorí cítia slovenské korene a túžia po tom, aby boli ich vlasťou uznaní aj oficiálne. Priznaním občianstva krajanom by Slovensko ukázalo, že nám záleží na preklenutí priepasti, ktorú vytvorila železničná (železná, pozn. red.) opona, ako aj protikrajanská politika minulého režimu.
Naša krajina by tam mohla len získať okrem nápravy skrivodlivosti aj potenciál skrývajúci sa v potomkoch Slovákov. Mnohí zo zahraničných Slovákov, ktorí volajú po zmene, by dnes boli občanmi, pokiaľ by komunistický režim neviedol protikrajanskú politiku. Žiaden štát z V4, resp. V3 nemal tak prísnu úpravu občianstva ako Československo a žiaden neprijal nový zákon o občianstve tak rýchlo po prevrate. Navyše zákon o štátnom občianstve z roku 2010 obmedzil podmienky naturalizácie a zaviedol nový spôsob straty občianstva aj nadobudnutím cudzieho štátneho občianstva na základe vysloveného prejavu vôle.
Ja pevne verím, že na budúci týždeň prijmeme zákon o štátnom občianstve a napravíme všetky skrivodlivosti slovenským občanom, ktorí sa uchádzajú o slovenské občianstvo.
Veľmi pekne ti ďakujem za tvoj príspevok.
Skryt prepis