Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

27.10.2021 o 14:48 hod.

Mgr.

Peter Kremský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

27.10.2021 16:40 - 16:40 hod.

Horváthová Eva Zobrazit prepis
minimálne jedenásť, čo sa týka, minimálne jedenásť, čo sa týka všeobecnej ambulantnej sféry, štrnásť stretnutí na odbornej úrovni, čo sa týka OSN a ďalších dvadsaťšesť stretnutí s dôležitými lídrami odborných spoločností. Asi to nebolo dostatočne a ja chápem aj obavu ľudí a chápem aj to, že sa boja takýchto veľkých zmien. Myslím si, že treba načúvať naozaj aj odborníkom aj ľuďom, ktorých sa tieto zmeny budú týkať, ale bez toho, aby sme niečo spravili, sa ďalej nepohneme. Keďže mám skúsenosti aj z iného systému zdravotníckej starostlivosti, viem veľmi dobre aká je dôležitá pohoda pri vykonávaní práce lekára, sestry, ktorá u nás už veľmi dlho chýba, takže určite by sme sa mali pričiniť... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.10.2021 16:38 - 16:40 hod.

Horváthová Eva Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán Raši, za váš príspevok, po dlhšej dobe bol taký kľudný a racionálny. Veľa z tých vecí, ktoré ste povedali, tak sú určite na zamyslenie. Vy ste lekár, aj všetci čo tu sedeli v tejto sále, aj tí, čo tu nesedeli a záleží im na zdravotníctve a na kvalite poskytovanej zdravotnej starostlivosti, sa zhodneme na tom, že zmena je nutná a že táto zmena už mala prísť dávno, je tak isto všetkým, čo tu sedíme, jasné. Nezriedka sa stáva, že v regiónoch ľudia zámerne vyhľadávajú iné zdravotnícke zariadenia, pretože to zdravotnícke zariadenie, ktoré im je najbližšie im neposkytne takú zdravotnú starostlivosť alebo dlho na ňu čakajú a všetko ide len po známosti. Kto nemá známeho, tak neni pomaly ani zoperovaný. Tá situácia je úplne žalostná na Slovensku, a preto ja si myslím, že aj tomuto materiálu by sme mali dať šancu. To, čo ste povedali, že tá komunikácia je slabá, asi áno, zrejme áno, pretože tie hlasy, ktoré aj od koaličného partnera prichádzajú, aj od odborníkov, aj ľudí zvonku sú veľmi silné a silnejú, takže dopytujú sa po informáciách, zjavne ich nemajú dostatok. Ja som si pozerala dôvodovú správu, kde je zoznam len niektorých základných stretnutí, ktoré boli a boli od konca roku 2020, čo sa len v dôvodovej správe uvádza, bolo ich 11 čo sa týka, minimálne 11 čo sa týka všeobecnej ambulantnej sféry. 14 stretnutí na odbornej úrovni čo sa týka OSN a ďalších 26 stretnutí s dôležitými lídrami odborných spoločností, asi to nebolo dostatočne a ja chápem aj obavu ľudí a chápem aj toho...
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.10.2021 15:22 - 15:23 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážení, vážené kolegyne, vážení kolegovia. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 772 z 18. októbra 2021 pridelil výboru pre hospodárske záležitosti návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností v znení neskorších predpisov (tlač 744) s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vlády bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky. Výbor pre hospodárske záležitosti prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej 77. schôdzi dňa 19. októbra 2021. Uznesením č. 234 odporúča Národnej rade Slovenskej republiky tento návrh schváliť s tým, že prvé, druhé a tretie čítanie sa uskutočnia na 48. schôdzi Národnej rady. Vážený pán predsedajúci, otvorte, prosím rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.10.2021 15:16 - 15:20 hod.

Vons Peter
Áno, ďakujem. Hlasovať sa bude o sedemnástej hodine dnes.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 27.10.2021 15:05 - 15:07 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pán predsedajúci. Vážení kolegovia, pán minister, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 555) v druhom čítaní. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 860 z 29. júna 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Návrh zákona odporúčal Národnej rade Slovenskej republiky schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 321 z 9. septembra 2021.
Výbor pre financie a rozpočet rokoval o návrhu dňa 14. septembra 2021, ale neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky. Výbor pre hospodárske záležitosti rokoval o návrhu dňa 14. septembra 2021, ale neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú 3 pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 208 zo 16. septembra 2021.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky. Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.10.2021 14:48 - 14:55 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, ctená snemovňa. Chcel by som predniesť tiež pozmeňujúci návrh, ktorý bude podstatne kratší ako kolegu Svrčeka. Ide o to, že sa objavilo pomerne dosť výhrad voči ustanoveniam § 109 ods. 10 tohto zákona, ktoré rozširujú možnosti poskytovať údaje o účastníkoch telekomunikačného trhu ďalšími inštitúciami. ide špeciálne o Zbor väzenskej a justičnej stráže a Obchodnú inšpekciu a v pozmeňovacom návrhu kolegu sa tu objavila aj inšpekcia životného prostredia. S týmto je pomerne výrazný nesúhlas v radoch poslancov a sme presvedčení, že nie je vhodné, aby sa rozsah týchto inštitúcií rozširoval, aby stále viac inštitúcií malo prístup k číslam a údajom účastníkov, pretože sa tým obmedzuje komunikačné tajomstvo a v podstate aj sloboda občanov. Takže to je k prvému bodu.
Druhý bod sa týka Úradu verejného zdravotníctva. Úrad verejného zdravotníctva logicky počas pandémie a mimoriadneho núdzového stavu potrebuje informácie o údajoch účastníkov telekomunikačného trhu, ktoré dostáva od operátorov, pretože potrebuje zistiť komu patria a reagovať na to, keď títo ľudia nedodržiavajú karanténu, prípadne sa neregistrujú do e-hranice atď., atď., ale v pôvodnom návrhu vlastne im zákon umožňoval prístup k celej databáze operátorov. To sa nám zdá byť neprimerané a navrhujeme obmedziť tento prístup iba k tým údajom účastníkov, ktorí, ktorí vlastne mali byť v karanténe, prípadne prišli zo zahraničia. A v treťom bode upravujeme § 117 ods. 8, kde sa v pôvodnom, v pôvodnom návrhu novely objavoval inštitút dodatočného súhlasu súdu s použitím technických prostriedkov, čo sa nám tak isto zdá neprimerané, pretože si myslím, že k tomu súd vlastne by mal dať najprv súhlas a k vlastne získaniu informácií o majiteľovi čísla a potom vlastne by malo prebehnúť, mala prebehnúť tá žiadosť. Výnimkou môže byť situácia, keď ide o kybernetický útok na citlivú infraštruktúru štátu, prípadne nebezpečné vyhrážanie alebo ďalšie trestné činy, ktoré neznesú vlastne odklad pri vyšetrovaní, pretože je bezprostredne narušený buď fungovanie štátu alebo dokonca život človeka. Napríklad pri vyhrážaní smrťou. Takže som aj usporiadal takú pracovnú skupinu, ktorá sa stretla minulý týždeň k tomuto zákonu, k tejto novele a výsledkom je kompromis, ktorý spočíva v tom, že by tam bol vlastne do hodiny od doručenia žiadosti telefonická informácia sudcovi a povolenie sudcu vlastne by muselo prísť do 24 hodín od podania tejto žiadosti. To znamená, že keď ale samozrejme to platí iba pre prípady, ktoré som spomínal, teda bezprostredné ohrozenie. V ostatných prípadoch samozrejme musí tam byť súhlas sudcu, aby operátor mohol poskytnúť informáciu, komu konkrétne telefónne číslo patrí alebo napríklad internetová IP adresa. Poviem len taký jednoduchý príklad. Napríklad niekto zavolá ministrovi alebo premiérovi alebo poslancovi s tým, že sa vyhráža napríklad zabitím jeho alebo jeho rodiny a v takomto prípade samozrejme orgány činné v trestnom konaní musia veľmi rýchlo zasiahnuť, pretože ide o bezprostredné ohrozenie života a v podstate veľmi rýchlo potrebujú vypátrať komu toto číslo patrí, kto za nim je. Podobné je to napríklad v prípade vyhrážania bombou v nejakom nákupnom centre alebo v parlamente. Podobne je to napríklad pri kybernetickom útoku na nemocnice napríklad alebo energetické zariadenia. Tam naozaj orgány činné v trestnom konaní potrebujú tú informáciu extrémne rýchlo a na takéto prípady sa vlastne aj tento paragraf vzťahuje.
Takže dovolím si prečítať tento pozmeňujúci, doplňujúci návrh.
Návrh zákona o elektronických komunikáciách (tlač 645) sa mení a dopĺňa takto:
Bod 1. Vypúšťa sa § 109 ods. 10.
Bod 2. V § 117 ods. 5 sa za slová "podľa § 109 ods. 9" vkladajú slová "s výnimkou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky".
Bod 3. V § 117 ods. 8 znie: " Ods. 8) Ak ide o vec týkajúcu sa obrany štátu a bezpečnosti štátu alebo trestných činov vymedzených osobitným predpisom, poznámka 127, ktorá neznesie odklad a súhlas súdu podľa ods. 7 nemožno získať vopred. Údaje podľa ods. 6 sa poskytnú na základe žiadosti iného orgánu štátu podľa § 109 ods. 9 doručené podniku v písomnej forme alebo dohodnutým spôsobom v šifrovanej forme bez súhlasu súdu. Iný orgán štátu podľa § 109 ods. 9 je povinný doručenie žiadosti podniku podľa predchádzajúcej vety oznámiť zákonnému sudcovi do jednej hodiny od doručenia žiadosti a bezodkladne predložiť zákonnému sudcovi žiadosť a dodatočný písomný súhlas (ďalej len "dodatočný súhlas súdu"). Koniec zátvorky. Ak zákonný sudca neudelí dodatočný súhlas súdu do 24 hodín od doručenia žiadosti podniku, takto získané informácie nesmú byť ďalej použité, musia byť bezodkladne...
===== od doručenia žiadosti a bezodkladne predložiť zákonnému sudcovi žiadosť o dodatočný písomný súhlas (ďalej len "dodatočný súhlas súdu"). Ak zákonný sudca neudelí dodatočný súhlas súdu do 24 hodín od doručenia žiadosti podniku, takto získané informácie nesmú byť ďalej použité a musia byť bezodkladne zničené, o čom iný orgán štátu podľa § 109 ods. 9, ktorý ich zničil, bezodkladne písomne informuje zákonného sudcu.
4. V § 117 odsek 21 sa v riadku 3 namiesto slov „telefónneho čísla" vkladajú slová „uvedenom v § 110 ods. 2 podľa § 109 ods. 9".
To je všetko, ďakujem za chcem vás požiadať o podporu môjho pozmeňovacieho návrhu aj celého zákona. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.10.2021 14:48 - 14:55 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, ctená snemovňa. Chcel by som predniesť tiež pozmeňujúci návrh, ktorý bude podstatne kratší ako kolegu Svrčeka. Ide o to, že sa objavilo pomerne dosť výhrad voči ustanoveniam § 109 ods. 10 tohto zákona, ktoré rozširujú možnosti poskytovať údaje o účastníkoch telekomunikačného trhu ďalšími inštitúciami. ide špeciálne o Zbor väzenskej a justičnej stráže a Obchodnú inšpekciu a v pozmeňovacom návrhu kolegu sa tu objavila aj inšpekcia životného prostredia. S týmto je pomerne výrazný nesúhlas v radoch poslancov a sme presvedčení, že nie je vhodné, aby sa rozsah týchto inštitúcií rozširoval, aby stále viac inštitúcií malo prístup k číslam a údajom účastníkov, pretože sa tým obmedzuje komunikačné tajomstvo a v podstate aj sloboda občanov. Takže to je k prvému bodu.
Druhý bod sa týka Úradu verejného zdravotníctva. Úrad verejného zdravotníctva logicky počas pandémie a mimoriadneho núdzového stavu potrebuje informácie o údajoch účastníkov telekomunikačného trhu, ktoré dostáva od operátorov, pretože potrebuje zistiť komu patria a reagovať na to, keď títo ľudia nedodržiavajú karanténu, prípadne sa neregistrujú do e-hranice atď., atď., ale v pôvodnom návrhu vlastne im zákon umožňoval prístup k celej databáze operátorov. To sa nám zdá byť neprimerané a navrhujeme obmedziť tento prístup iba k tým údajom účastníkov, ktorí, ktorí vlastne mali byť v karanténe, prípadne prišli zo zahraničia. A v treťom bode upravujeme § 117 ods. 8, kde sa v pôvodnom, v pôvodnom návrhu novely objavoval inštitút dodatočného súhlasu súdu s použitím technických prostriedkov, čo sa nám tak isto zdá neprimerané, pretože si myslím, že k tomu súd vlastne by mal dať najprv súhlas a k vlastne získaniu informácií o majiteľovi čísla a potom vlastne by malo prebehnúť, mala prebehnúť tá žiadosť. Výnimkou môže byť situácia, keď ide o kybernetický útok na citlivú infraštruktúru štátu, prípadne nebezpečné vyhrážanie alebo ďalšie trestné činy, ktoré neznesú vlastne odklad pri vyšetrovaní, pretože je bezprostredne narušený buď fungovanie štátu alebo dokonca život človeka. Napríklad pri vyhrážaní smrťou. Takže som aj usporiadal takú pracovnú skupinu, ktorá sa stretla minulý týždeň k tomuto zákonu, k tejto novele a výsledkom je kompromis, ktorý spočíva v tom, že by tam bol vlastne do hodiny od doručenia žiadosti telefonická informácia sudcovi a povolenie sudcu vlastne by muselo prísť do 24 hodín od podania tejto žiadosti. To znamená, že keď ale samozrejme to platí iba pre prípady, ktoré som spomínal, teda bezprostredné ohrozenie. V ostatných prípadoch samozrejme musí tam byť súhlas sudcu, aby operátor mohol poskytnúť informáciu, komu konkrétne telefónne číslo patrí alebo napríklad internetová IP adresa. Poviem len taký jednoduchý príklad. Napríklad niekto zavolá ministrovi alebo premiérovi alebo poslancovi s tým, že sa vyhráža napríklad zabitím jeho alebo jeho rodiny a v takomto prípade samozrejme orgány činné v trestnom konaní musia veľmi rýchlo zasiahnuť, pretože ide o bezprostredné ohrozenie života a v podstate veľmi rýchlo potrebujú vypátrať komu toto číslo patrí, kto za nim je. Podobné je to napríklad v prípade vyhrážania bombou v nejakom nákupnom centre alebo v parlamente. Podobne je to napríklad pri kybernetickom útoku na nemocnice napríklad alebo energetické zariadenia. Tam naozaj orgány činné v trestnom konaní potrebujú tú informáciu extrémne rýchlo a na takéto prípady sa vlastne aj tento paragraf vzťahuje.
Takže dovolím si prečítať tento pozmeňujúci, doplňujúci návrh.
Návrh zákona o elektronických komunikáciách (tlač 645) sa mení a dopĺňa takto:
Bod 1. Vypúšťa sa § 109 ods. 10.
Bod 2. V § 117 ods. 5 sa za slová "podľa § 109 ods. 9" vkladajú slová "s výnimkou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky".
Bod 3. V § 117 ods. 8 znie: " Ods. 8) Ak ide o vec týkajúcu sa obrany štátu a bezpečnosti štátu alebo trestných činov vymedzených osobitným predpisom, poznámka 127, ktorá neznesie odklad a súhlas súdu podľa ods. 7 nemožno získať vopred. Údaje podľa ods. 6 sa poskytnú na základe žiadosti iného orgánu štátu podľa § 109 ods. 9 doručené podniku v písomnej forme alebo dohodnutým spôsobom v šifrovanej forme bez súhlasu súdu. Iný orgán štátu podľa § 109 ods. 9 je povinný doručenie žiadosti podniku podľa predchádzajúcej vety oznámiť zákonnému sudcovi do jednej hodiny od doručenia žiadosti a bezodkladne predložiť zákonnému sudcovi žiadosť a dodatočný písomný súhlas (ďalej len "dodatočný súhlas súdu"). Koniec zátvorky. Ak zákonný sudca neudelí dodatočný súhlas súdu do 24 hodín od doručenia žiadosti podniku, takto získané informácie nesmú byť ďalej použité, musia byť bezodkladne...
===== od doručenia žiadosti a bezodkladne predložiť zákonnému sudcovi žiadosť o dodatočný písomný súhlas (ďalej len "dodatočný súhlas súdu"). Ak zákonný sudca neudelí dodatočný súhlas súdu do 24 hodín od doručenia žiadosti podniku, takto získané informácie nesmú byť ďalej použité a musia byť bezodkladne zničené, o čom iný orgán štátu podľa § 109 ods. 9, ktorý ich zničil, bezodkladne písomne informuje zákonného sudcu.
4. V § 117 odsek 21 sa v riadku 3 namiesto slov „telefónneho čísla" vkladajú slová „uvedenom v § 110 ods. 2 podľa § 109 ods. 9".
To je všetko, ďakujem za chcem vás požiadať o podporu môjho pozmeňovacieho návrhu aj celého zákona. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 27.10.2021 14:05 - 14:08 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, kolegovia, kolegyne, vážený pán minister, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 213/2019 Z. z. o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 738, v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1011 z 20. októbra 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre hospodárske záležitosti.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: ústavnoprávny výbor uznesením č. 382 z 26. októbra 2021, výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 246 z 26. októbra 2021 a výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 236 z 26. októbra 2021.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených bodov pod bodom III tejto správy nevyplývajú žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 213/2019 Z. z. o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 738, schváliť.
Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 237 z 26. októbra 2021.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 27.10.2021 11:10 - 11:10 hod.

Dobeš Peter
Ďakujem pán predseda. Dovoľujem si pripomenúť členom výboru pre nezlučiteľnosť funkcií, že pokračovanie schôdze výboru sa bude konať dnes o 12. 30 hod. v rokovacej miestnosti č. 71 pri ubytovacom zariadení. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.10.2021 9:40 - 9:43 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
...28.29.3 - Technické a domáce váhy a ostatné prístroje a zariadenia na váženie a meranie
Položka 1 - 23 KP 28.29.1 Plynové generátory, destilačné a filtračné prístroje
Položka 1 - 24 KP 28.29.3 Technické a domáce váhy a ostatné prístroje a zariadenia na váženie a meranie
Položka 1 - 25 KP 28.91 Stroje pre metalurgiu
Položka 1 - 26 KP 28.92 Stroje pre hlbinnú a povrchovú ťažbu a pre stavebníctvo
Položka 1 - 27 KP 28.93 Stroje na výrobu potravín, nápojov a na spracovanie tabaku
Položka 1 - 28 KP 28.94 Stroje pre textilný, odevný a kožiarsky priemysel
Položka 1 - 29 KP 28.95 Stroje a prístroje na výrobu papiera a lepenky
Položka 1 - 30 KP 28.96 Stroje na výrobu platov a gumy
Posledná položka 1 - 31 KP 28.99 Ostatné stroje a prístroje na špeciálne účely inde neuvedené.".
Hmotný majetok na účely uplatnenia § 30e
Nový bod 8 nadobúda účinnosť 1. januára 2022, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti zákona pri spracúvaní čistopisu schváleného znenia.
To je všetko. Ešte v súvislosti s pozmeňujúcim návrhom vynímam bod 19 spoločnej správy na osobitné hlasovanie.
Ďakujem. Pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis