Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

27.10.2021 o 16:38 hod.

prof. MUDr. PhD., MPH

Eva Horváthová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 2.11.2021 9:55 - 10:10 hod.

Pollák Peter
 

Vystúpenie v rozprave 2.11.2021 9:55 - 10:10 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Vážené dámy, vážení páni, kolegyne, kolegovia, pred vami leží zákon na podporu maďarského kultúrneho zväzu Csemadok a v úvodnom slove chcem uviesť asi to najpodstatnejšie, že sa nejedná len o taký hocijaký kultúrny zväz, ale je to zároveň najstarší a najväčší kultúrny zväz Maďarov na Slovensku, ktorý vznikol 5. marca 1949, čiže má za sebou 72, pomaly 73-ročnú históriu. Tento kultúrny zväz má 53-tisíc členov, 417 miestnych organizácií a 17 oblastných zväzov, čo ju robí okrem toho, že je najväčšia, historicky najstaršia, aj za takú, ktorá úplne bez okolkov môžme povedať, že je to jedným z podstatných uchovávateľov kultúrnej identity Maďarov žijúcich na Slovensku. Csemadok produkuje ročne v necovidovom období vyše päťtisíc kultúrnych podujatí po celej republike a od roku 1996, kedy sa Mečiarova vláda rozhodla, že jedným podpisom škrtne takúto dotáciu, tak od roku 1996 nie je financovaný zo strany štátu nijakým spôsobom. A ja sa veľmi dobre pamätám, keď pán minister Korčok pred niekoľkými dňami tu kritizoval silou-mocou všetky dotácie a všetku pomoc, ktorá smeruje zo strany Maďarska pre, aj pre kultúrne zväzy a pre kultúrne organizácie, tak toto je presne tá dotácia, bez ktorej by Csemadok neprežil to obdobie, kedy bol bez peňazí zo strany, zo strany Slovenskej republiky.
V roku alebo do roku 1996 dostával desať miliónov slovenských korún, teraz je táto navrhovaná podpora vo výške 300-tisíc euro, čo je, si myslím, ešte menej, než to bolo vtedy, ale stále lepšie a stále viac ako nič.
Pociťujem morálny záväzok, aby sa takáto podpora tomuto najväčšiemu, najstaršiemu kultúrnemu zväzu poskytla a poskytovala. Jedná sa o dotáciu na činnosti, ktoré on, tento kultúrny zväz vykonáva. Tie sú uvedené v návrhu zákona. Čiže dotácia sa týka výlučne len tých činností, ktoré kultúrny zväz vykonáva. Jedná sa o výšku 300-tisíc euro. Majú povinnosť na ďalší rok alebo na ten ďalší rok po schválení a prijatí dotácie túto dotáciu vyúčtovať a štát, samozrejme, má povinnosť tieto finančné prostriedky kontrolovať.
Na začiatok zhruba toľko. V prípade ďalších otázok som, samozrejme, ochotný ich promptne zodpovedať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

2.11.2021 9:25 - 9:40 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
Najprv na pána poslanca Kamenického. Pán poslanec, ty veľmi dobre vieš, že ja som veľmi konzistentný vo svojich názoroch a keď je niečo pravda, tak je to pravda, nebudem tvrdiť, že to pravdou nie je. Taký nie som, hoci vo vašej DNA to je, ale nie u nás, u nás nie.
A k poslancovi Tarabovi. Tomáš, ono to je tak, že tie peniaze, ktoré sa nemajú alebo sa nevyčerpajú do konca roku 2021, sa budú môcť čerpať v ďalšom období, v ktorom sa je možné čerpať finančné prostriedky z tohto plánu obnovy a odolnosti.
Na druhú otázku, že či sa nepodarí urobiť reformy, no, všetci sme za to, že by sa ich podarilo urobiť a nepredpokladám, že by sa neurobili. Jedine že by tu vstúpil nejaký externý faktor do toho taký, s ktorým sa tu nikto nepočí... lebo s ktorým tu nikto nepočíta. Napríklad sa môžu, môže sa stať, že sa tu niektoré, budú blokovať niektoré reformy, ale predpokladám, že k tomu nedôjde.
Skryt prepis
 

2.11.2021 9:25 - 9:40 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
A presne v tomto duchu bola aj tvoja faktická poznámka, pán podpredseda finančného výboru, keď si na absolútne legálnu dokázanú vec vytiahol testy. No čo majú testy spoločne s tým, že čo sa dialo na finančnej správ?. To netvrdím ja, netvrdí to Igor Matovič, netvrdia to poslanci hnutia OĽANO, ale tvrdí to polícia a tvrdia to oni sami.
Prečo tu miešaš zase testy, ktoré s tým nemajú nič spoločné? Teraz ti to pán minister vysvetlil, že čo sme dosiahli s týmito testami. Áno, bolo to nepríjemné, áno, bolo to otravné pre ľudí a na mesiac sa zastavila, zastavil rast šírenia tejto hnusnej choroby, ktorú okrem iného aj tvoj šéf nazýva, že je to strašnou, strašnou chorobou. Tak neviem, či marketingové oddelenie na ministerstve financií by dokázalo urobiť lepšiu reklamu na očkovanie, ako ju urobil on sám na chate.
Ale vrátim sa späť k tomu, o čom sa tu v tomto bode jedná, a to je zákon o finančnej správe, kde by som veľmi rád predložil aj jeden pozmeňujúci návrh, ktorý sa týka toho, aby sa finančné prostriedky z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ktoré sa nepodarí vyčerpať do roku 2021, v roku 2021 bolo možné čerpať aj v nasledujúcich rozpočtových rokoch. To je ten plán odolnosti a obnovy, ktorý ste tiež kritizovali, keď prišiel vtedy ešte pán premiér Matovič z Bruselu s dobrou správou pre Slovensko, že koľko peňazí sa reálne dostane do domácností, do ekonomiky, do nemocníc, do školstva, a pôjdu tie peniaze tam, takže nepôjdu do vrecák nijakých oligarchov ani kamarátov, ani spriaznených skupín, ale pôjdu tam kam patria. A toto ste kritizovali tiež, tak to len na pripomenutie.
Pán podpredseda, prečítam teraz pozmeňujúci návrh, ktorý znie, je to pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Györgya Gyimesiho k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Vo vládnom návrhu zákona navrhujem túto zmenu a doplnenie:
Za čl. VI sa vkladá nový čl. VII, ktorý znie:
"Čl. VII
Zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa takto:
V čl. VIII sa za slovo "okrem" vkladajú slová "čl. IV bodu 5 § 20b ods. 1, ktorý nadobúda účinnosť 1. decembra 2021,"."
Doterajší čl. VII sa primerane prečísluje.
Navrhuje sa, aby nový čl. VII nadobudol účinnosť 1. decembra 2021, čo sa premietne do ustanovenia o nadobudnutí účinnosti vládneho návrhu zákona pri spracúvaní čistopisu schváleného zákona.
Skončil som, pán podpredseda, ďakujem.
Skryt prepis
 

2.11.2021 9:10 - 9:25 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Vidím to tak, že tá pandémia koronavírusu, ktorá tu gniavi už celú zemeguľu druhý rok, je pre vás akýmsi božím požehnaním, pre vás smerákov, pretože čo iné by ste hovorili, čo iné by ste kritizovali? Kritizovali by ste to, že sa tu nekradne, alebo kritizovali by ste to, že sa tu čistí spoločnosť od všetkého zlého, od tých nánosov, ktoré sa tu nanosili za dvanásť rokov, alebo čo by ste kritizovali?
A presne v tomto duchu bola aj tvoja faktická poznámka, pán podpredseda finančného výboru, keď si na absolútne legálnu dokázanú vec vytiahol testy. No čo majú testy spoločne s tým, že čo sa dialo na finančnej správ?. To netvrdím ja, netvrdí to Igor Matovič, netvrdia to poslanci hnutia OĽANO, ale tvrdí to polícia a tvrdia to oni sami.
Prečo tu miešaš zase testy, ktoré s tým nemajú nič spoločné? Teraz ti to pán minister vysvetlil, že čo sme dosiahli s týmito testami. Áno, bolo to nepríjemné, áno, bolo to otravné pre ľudí a na mesiac sa zastavila, zastavil rast šírenia tejto hnusnej choroby, ktorú okrem iného aj tvoj šéf nazýva, že je to strašnou, strašnou chorobou. Tak neviem, či marketingové oddelenie na ministerstve financií by dokázalo urobiť lepšiu reklamu na očkovanie, ako ju urobil on sám na chate.
Ale vrátim sa späť k tomu, o čom sa tu v tomto bode jedná, a to je zákon o finančnej správe, kde by som veľmi rád predložil aj jeden pozmeňujúci návrh, ktorý sa týka toho, aby sa finančné prostriedky z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ktoré sa nepodarí vyčerpať do roku 2021, v roku 2021 bolo možné čerpať aj v nasledujúcich rozpočtových rokoch. To je ten plán odolnosti a obnovy, ktorý ste tiež kritizovali, keď prišiel vtedy ešte pán premiér Matovič z Bruselu s dobrou správou pre Slovensko, že koľko peňazí sa reálne dostane do domácností, do ekonomiky, do nemocníc, do školstva, a pôjdu tie peniaze tam, takže nepôjdu do vrecák nijakých oligarchov ani kamarátov, ani spriaznených skupín, ale pôjdu tam kam patria. A toto ste kritizovali tiež, tak to len na pripomenutie.
Pán podpredseda, prečítam teraz pozmeňujúci návrh, ktorý znie, je to pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Györgya Gyimesiho k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Vo vládnom návrhu zákona navrhujem túto zmenu a doplnenie:
Za čl. VI sa vkladá nový čl. VII, ktorý znie:
"Čl. VII
Zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa takto:
V čl. VIII sa za slovo "okrem" vkladajú slová "čl. IV bodu 5 § 20b ods. 1, ktorý nadobúda účinnosť 1. decembra 2021,"."
Doterajší čl. VII sa primerane prečísluje.
Navrhuje sa, aby nový čl. VII nadobudol účinnosť 1. decembra 2021, čo sa premietne do ustanovenia o nadobudnutí účinnosti vládneho návrhu zákona pri spracúvaní čistopisu schváleného zákona.
Skončil som, pán podpredseda, ďakujem.
Skryt prepis
 

27.10.2021 16:40 - 16:40 hod.

Horváthová Eva Zobrazit prepis
minimálne jedenásť, čo sa týka, minimálne jedenásť, čo sa týka všeobecnej ambulantnej sféry, štrnásť stretnutí na odbornej úrovni, čo sa týka OSN a ďalších dvadsaťšesť stretnutí s dôležitými lídrami odborných spoločností. Asi to nebolo dostatočne a ja chápem aj obavu ľudí a chápem aj to, že sa boja takýchto veľkých zmien. Myslím si, že treba načúvať naozaj aj odborníkom aj ľuďom, ktorých sa tieto zmeny budú týkať, ale bez toho, aby sme niečo spravili, sa ďalej nepohneme. Keďže mám skúsenosti aj z iného systému zdravotníckej starostlivosti, viem veľmi dobre aká je dôležitá pohoda pri vykonávaní práce lekára, sestry, ktorá u nás už veľmi dlho chýba, takže určite by sme sa mali pričiniť... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.10.2021 16:38 - 16:40 hod.

Horváthová Eva Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán Raši, za váš príspevok, po dlhšej dobe bol taký kľudný a racionálny. Veľa z tých vecí, ktoré ste povedali, tak sú určite na zamyslenie. Vy ste lekár, aj všetci čo tu sedeli v tejto sále, aj tí, čo tu nesedeli a záleží im na zdravotníctve a na kvalite poskytovanej zdravotnej starostlivosti, sa zhodneme na tom, že zmena je nutná a že táto zmena už mala prísť dávno, je tak isto všetkým, čo tu sedíme, jasné. Nezriedka sa stáva, že v regiónoch ľudia zámerne vyhľadávajú iné zdravotnícke zariadenia, pretože to zdravotnícke zariadenie, ktoré im je najbližšie im neposkytne takú zdravotnú starostlivosť alebo dlho na ňu čakajú a všetko ide len po známosti. Kto nemá známeho, tak neni pomaly ani zoperovaný. Tá situácia je úplne žalostná na Slovensku, a preto ja si myslím, že aj tomuto materiálu by sme mali dať šancu. To, čo ste povedali, že tá komunikácia je slabá, asi áno, zrejme áno, pretože tie hlasy, ktoré aj od koaličného partnera prichádzajú, aj od odborníkov, aj ľudí zvonku sú veľmi silné a silnejú, takže dopytujú sa po informáciách, zjavne ich nemajú dostatok. Ja som si pozerala dôvodovú správu, kde je zoznam len niektorých základných stretnutí, ktoré boli a boli od konca roku 2020, čo sa len v dôvodovej správe uvádza, bolo ich 11 čo sa týka, minimálne 11 čo sa týka všeobecnej ambulantnej sféry. 14 stretnutí na odbornej úrovni čo sa týka OSN a ďalších 26 stretnutí s dôležitými lídrami odborných spoločností, asi to nebolo dostatočne a ja chápem aj obavu ľudí a chápem aj toho...
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.10.2021 15:22 - 15:23 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážení, vážené kolegyne, vážení kolegovia. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 772 z 18. októbra 2021 pridelil výboru pre hospodárske záležitosti návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností v znení neskorších predpisov (tlač 744) s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vlády bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky. Výbor pre hospodárske záležitosti prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej 77. schôdzi dňa 19. októbra 2021. Uznesením č. 234 odporúča Národnej rade Slovenskej republiky tento návrh schváliť s tým, že prvé, druhé a tretie čítanie sa uskutočnia na 48. schôdzi Národnej rady. Vážený pán predsedajúci, otvorte, prosím rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.10.2021 15:16 - 15:20 hod.

Vons Peter
Áno, ďakujem. Hlasovať sa bude o sedemnástej hodine dnes.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 27.10.2021 15:05 - 15:07 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pán predsedajúci. Vážení kolegovia, pán minister, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 555) v druhom čítaní. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 860 z 29. júna 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Návrh zákona odporúčal Národnej rade Slovenskej republiky schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 321 z 9. septembra 2021.
Výbor pre financie a rozpočet rokoval o návrhu dňa 14. septembra 2021, ale neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky. Výbor pre hospodárske záležitosti rokoval o návrhu dňa 14. septembra 2021, ale neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú 3 pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 208 zo 16. septembra 2021.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky. Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis