Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

4.11.2021 o 18:33 hod.

Milan Potocký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.11.2021 9:04 - 9:06 hod.

Zajačik Vladimír Zobrazit prepis
Nuž, Maťka, musím ti poďakovať za ten tvoj včerajší príspevok, ktorý bol naozaj veľmi kultivovaný a odborne zdatný a maximálne ukľudnil situáciu v sále, ktorá bola naozaj vyhrotená. A okrem toho si absolútne presne pomenovala veci tak, ako v skutočnosti sú. Hovorila si o Národnom parku Slovenský raj, ktorý ja naozaj veľmi dobre poznám a ktorý je dôkazom toho, že národný park ako taký nikomu neberie ani prácu, ani majetok, ani nikoho nevyháňa z rodiska, ani nikomu neberie prácu, ale naopak, prácu ľuďom v regióne dáva.
Obce, ktoré sú, ktoré sú v dosahu tohto národného parku, sú hrdé na to, že môžu byť v národnom parku, pretože tento národný park im pomáha v tom, že turistika pomáha tým obciam aj finančne, aj prezentačne, niekde sa môžu prezentovať v zahraničí svojimi rôznymi biletinami a rôznymi výrobkami. Takže chcem len toľko povedať. Jasne si ukázala, že všetky tie bludy o tom, že národné parky zoberú prácu, vyženú ľudí, sú absolútne bludy.
Ešte raz ti pekne ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.11.2021 18:49 - 18:59 hod.

Šofranko Mária Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, ak dovolíte, dnešný náročný deň ukončím relaxačným čítaním. Prechod správy štátnych pozemkov pod správu organizácie ochrany prírody je krokom, ktorý mal byť realizovaný už v minulosti, a je chybou, že k nemu prichádza až teraz po desiatkach rokov sporov medzi štátnymi organizáciami v pôsobnosti dvoch rezortov.
Prechod správy pozemkov je primárnym predpokladom pre reformu národných parkov a ich fungovanie po vzore iných vyspelých krajín Európy a sveta. Chcem zdôrazniť, že hlavným cieľom národných parkov je ochrana biodiverzity, ale popritom je potrebné zohľadniť aj ich ďalšie benefity od plnenia ekosystémových služieb, zdroje pitnej vody, ochrana pred prírodnými pohromami, opeľovanie, zachytávanie uhlíka, rekreácia, zdravie, kvalita života, sociálne hodnoty, prírodné dedičstvo, veda a vzdelávanie, až po ekonomické hodnoty turizmus, regionálny rozvoj, pracovné miesta. Cestovný ruch v týchto územiach by mal byť zameraný na mäkké, prírodné formy turizmu, po čom je v poslednom období stále rastúci dopyt, a príjmy z tejto oblasti vo fungujúcich národných parkoch niekoľkonásobne prevyšujú príjmy z hospodárskych aktivít.
Navrhovaný krok nie je len krokom, po ktorom volajú občania. K dnešnému dňu podpísalo petíciu Osloboďme národné parky 54 078 občanov Slovenska. O nevyhnutnosti sú presvedčení aj odborníci, zástupcovia Slovenskej akadémie vied, univerzít vrátane Technickej univerzity vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky či Katolícka univerzita v Ružomberku a obe prírodovedecké fakulty, UPJŠ Košice a PriF UK Bratislava, ďalej 33 mimovládnych organizácií a aj mnohé osobnosti kultúrneho a verejného života.
Nie je to náhoda, kolegyne a kolegovia, že za posledných 20 rokov z lesov Slovenskej republiky v priemere ubudlo 0,46 % lesa ročne, čo je 11 139 ha, pričom ročná strata lesa v rokoch 2017 až 2020 sa v porovnaní s predošlým časovým obdobím, roky 2001 až 2016, v priemere zvýšila o približne 3 000 ha, čo je 29 %, na 0,57 % ročne. Najvyššia strata lesa, ak nerátame kalamitný rok 2004, nastala v roku 2018. Išlo o stratu 17 694 ha.
Oponenti uvádzajú, že lesov na Slovensku pribúda. Avšak hovoríme o reálnom pokrytí lesa, nie o výmere lesných pozemkov podľa stavu katastra nehnuteľností, ktorá môže rásť z rôznych dôvodov. Reálne lesné porasty na týchto lesných pozemkoch však v dôsledku hospodárskej činnosti ubúdajú, čo je možné si pozrieť na satelitných snímkach z tohto obdobia. Aj keď od roku 200 u nás podľa údajov zo satelitov ubudlo podobné percento pokrytia lesa ako u našich susedov, strata lesa bola v priemere takmer dvakrát väčšia v národných parkoch oproti iným územiam. O najviac letša... lesa prišli naše najväčšie národné parky, TANAP a NAPANT.
Svetoví lídri, ako aj celé krajiny vrátane Slovenska vyhlásili boj voči klimatickej kríze a proti strate biodiverzity. Ničíme si naše najvzácnejšie územia, ktoré sú v tomto boji kľúčové. Nadišiel čas, aby sa národné parky stali tým, čím mali od začiatku byť - pokladnicou biodiverzity, zelenými pľúcami a pýchou Slovenska.
Pod gesciou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky som spolu s ďalšími kolegami za účasti najvyšších predstaviteľov ministerstva životného prostredia absolvovala v priebehu troch týždňov rokovania so zástupcami ochranárov, lesníkov, miest a obcí, ako aj neštátnymi vlastníkmi, viacero rokovaní priamo v zázemí národných parkov Slovenska. Tieto diskusie považujem za veľmi prínosný, prínosné.
A keďže mojím pôsobiskom je mesto Spišská Nová Ves, upriamim vašu pozornosť na národný park Slovenský raj. Stretnutie bolo naozaj veľmi konštruktívne a zo stretnutia vyplynula plná podpora tomuto kroku. Spolupráca so starostami, ako aj neštátnymi subjektmi je na tomto území vzorová. A v princípe je veľmi dobrým základom pre urýchlené ustanovenie Rady národného parku, ktorá bude poradným orgánom novovytvorenej Správy národného parku Slovenský raj. Osobitne sme boli upozornení na skutočnosť, že v tomto regióne sú aktuálne nevyužité lokálne drobné spracovateľské kapacity, ktoré sa aj napriek relatívne štedrej ťažbe Lesov Slovenskej republiky aktuálne nevedia dostať k spracovaniu vyťaženej drevnej hmoty, a dokonca pre opravu alebo osadzovanie tzv. technickej infraštruktúry priamo v národnom parku musia doslova voziť drevo do lesa z iných území. Cieľom je dosiahnuť postupné znižovanie ťažby, ak je drevo vyťažené na území národného parku, aj keď len v malom objeme, musí byť spracované lokálnymi spracovateľmi a je potrebné podporovať miestne podnikateľské subjekty občanov, a nie vzdialené korporáty alebo zahraničných spracovateľov.
To je len jeden z lokálnych problémov, ale podstatné je, že už realizovaná zonácia na území národného parku pomohla dosiahnuť konštruktívnu spoluprácu viacerých subjektov za hlavným účelom - ochrana a zachovanie prírody a biodiverzity, prírodného dedičstva, kde je ochrana prírody nadradená nad ostatné činnosti. Na území tohto síce relatívne malého národného parku, avšak parku, kde nájdete miesto, kde sú okrem vzácnych lesných spoločenstiev aj na biodiverzitu a opeľovače bohaté lúky, ktoré sa aj s podporou a účasťou správy Národného parku Slovenský raj pravidelne, dokonca ručne kosia.
Som presvedčená, že zjednotenie správy v tomto národnom parku posunie túto spoluprácu ďalej, prispeje k ďalšiemu trvalo udržateľnému rozvoju obcí a občanov v území. Podľa slov riaditeľa národného parku, Národný park Slovenský raj je pripravený na tento prechod. (Ruch v sále a zaznievanie gongu.)
28. apríla 2021 sme opätovným schválením Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2021 - 2024 vyjadrili svoju podporu celému množstvu cieľov a reforiem. Kapitola venovaná témam životného prostredia - Zodpovedná ochrana životného prostredia obsahuje naozaj dlhý zoznam záväzkov a úloh, ktoré je potrebné v nadchádzajúcich dvoch rokoch naplniť, čas sa výrazne kráti. Dovolím si upriamiť vašu pozornosť, kolegyne a kolegovia, na jeden konkrétny záväzok, ktorý si táto vláda definovala a ktorý sme my, poslanci Národnej rady jednoznačne podporili, a to je úloha zabezpečiť jednotnú správu chránených území pod Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a zvážiť právnu subjektivitu správ národných parkov. Splnenie tohto záväzku je totiž kľúčovým pre naplnenie mnohých ďalších záväzkov vyplývajúcich z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na obdobie 2024. (Pozn. red.: správne „2021 – 2024“.)
Ak chceme dosiahnuť splnenie ďalších záväzkov vyplývajúcich nielen z členstva Slovenskej republiky v Európskej únii, alebo aj v ďalších medzinárodných inštitúciách, ale predovšetkým z tohto kľúčového dokumentu. Taktiež sme podporili Plán obnovy a odolnosti Slovenska, kde tento reformný krok je jednou z podmienok čerpania už schválených finančných prostriedkov na definované aktivity.
Len pre objasnenie súvislostí dávam do pozornosti ďalšie niektoré úlohy, ktoré priamo nadväzujú na prijatie tejto poslaneckej novely, a ich splnenie je do značnej, ak nie zásadnej miery podmienené zabezpečením jednotnej správy chránených území v gescii rezortu životného prostredia. Ako príklad uvádzam naše spoločné ciele definované na str. 100 až 101 schváleného Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2021 až 2024 - dobudovať sústavu chránených území, vrátane území európskeho významu Natura 2000. Reformou štátnej ochrannej prírody Slovenskej republiky sa zavedie komplexný a udržateľný systém financovania, ktorý bude v stále väčšej miere využívať inovatívne formy financovania.
Dovoľujem si poďakovať... (Potlesk.) Už som aj, aj... (Povedané so smiechom, neutíchajúci potlesk.) Takže ďakujem.
Krásny večer. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.11.2021 18:45 - 18:47 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Začnem odborníkom na šport. (Povedané so smiechom.) No viete, pred 25 rokmi som prebehol v relácii, ktorá bola sledovaná, ale mňa žiadna žena nezbila, že som jej raboval na pozemku. Mňa žiadna žena nezbila. Nekšeftoval som s pozemkami cirkevnými ako tá vaša ctená rodina, ale to máte naspäť. To máte naspäť. Áno, povedali ste pravdu, na autobusoch sem prišli. Smeráci ich tu vonku pozvážali na autobusoch.
Patrik Linhart, u teba je jeden veľký problém, čo si povedal vzadu. Matovič ti nedal peniaze na semafor, no tak ty už za nič nebudeš hlasovať a zrazu je z teba opozičný politik. Ty tu ideš rozprávať o kultúre? O kultúre si začal rozprávať a hneď si urazil saskárov, že sú liberálna žumpa. (Reakcia z pléna.) Patrik (reakcia z pléna), Patrik... Patrik, jeden najväčší problém tohoto celého je, že naozaj aj Kuffovci, aj ĽSNS prvá, aj druhá, extrémisti, fašisti z jednej, z druhej aj SMEROHLAS jednoznačne, jednoznačne obhajujú záujmy drevobarónov, ktorí nám to tu lynčovali. My nechceme nič iné, my nechceme nič iné, len... (Ruch v sále a prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Poprosím, nechajte dohovoriť pána Pročka, veď dajte mu priestor.
Nech sa páči, pán Pročko.

Pročko, Jozef, poslanec NR SR
Tá... Aj tá nervozita, ktorú tu Kuffovci prejavujú, ako skáču, akí sú vulgárni, ako urážajú ľudí, ako urážajú ľudí (reakcia z pléna), ako urážajú ľudí, ako tu chodia dozadu a znervózňujú, ako sa Šudíkovi vyhrážal tu vzadu Kuffa (reakcia z pléna), tak to... (reakcia z pléna) tak to je... (reakcia z pléna), to je, vidíte, toto je, toto je ich úroveň. (Ruch v sále a prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Poprosím, páni poslanci, nechajte dohovoriť pána poslanca Pročka. (Povedané súbežne s rečníkom.)

Pročko, Jozef, poslanec NR SR
A ja som hlboko presvedčený, že Slováci naozaj vidia a vedia.
Ďakujem. (Reakcie z pléna a zaznievanie gongu.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.11.2021 18:41 - 18:42 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Pán kolega Pročko, reformy sa rodia veľmi ťažko. Zmeniť zaužívaný systém je veľmi náročné. Samozrejme, že máme rôzne názory v koalícii, pretože načúvame všetkým aktérom, lesníkom, ochrancom prírody, rovnako ľuďom, ktorí radi chodia do lesa. Je samozrejmé, že opozícia tento, tohto poslaneckého návrhu sa klamstvami snaží aktérov uviesť do omylu a postaviť ich proti reformám. Reformy v oblasti národných parkov nedokázala doviesť do konca žiadna vláda, pretože vždy narazila na veľký odpor. Akademická vedecká obec vyjadrila svoju jednoznačnú podporu reforme národných parkov, novela zákona o ochrane prírody a krajiny zabezpečí národným parkom náležitú ochranu. Memorandum o spolupráci medzi ministerstvami životného prostredia a pôdohospodárstva dáva odpovede na otázky kladené odporcami reforiem.
Naše národné parky sú chránené len na papieri. Jedno z kritérií, ktoré by mali spĺňať podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov, je mať najmenej polovicu rozlohy v bezzásahovej zóne. Zdravé a fungujúce národné parky a tiež odolné lesné ekosystémy zohrávajú dôležitú, osobitnú úlohu v čase klimatickej krízy.
Zo spolupráce nebudú vylúčení vedci, lesníci a ochranári. Konflikt medzi lesníkmi a ochranármi je možné vyriešiť v prospech životného prostredia a to jednoznačným vymedzením kompetencií, aby sa odlíšili hospodárske lesy od národných parkov a pravidlá v nich akceptovala celá spoločnosť vrátane lesníkov a ochranárov.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.11.2021 18:36 - 18:37 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Kolega Jožo Pročko, ty si hovoril o tom, aká je motivácia niektorých ľudí, prečo takto bojujú kruto proti tomuto zákonu. Niektorí sa oháňajú tým, že im ide o ľudí, že oni bojujú za ľudí. A ja sa pýtam, za ktorých ľudí? Pretože, pretože napríklad 50-tisíc ľudí podpísalo petíciu na podporu tohto zákona. Tak za tých ľudí nebojujú? Iní majú absurdné argumenty, útočia na hlavného predkladateľa a uchyľujú sa dokonca k takým útokom aj na ďalších oponentov.
Stalo sa teraz pred chvíľkou napríklad, že Kuffovci neváhali dokonca Karolovi Kučerovi, ktorý sa zastal Jara Šíbla ako hlavného predkladateľa, povedať, že je športové drevo. Áno, boli tematickí, lebo tu skutočne ide o drevo a zrejme o kšefty s drevom. Ale povedať (potlesk), povedať niekomu, povedať bývalej svetovej tenisovej šestke, že je športové drevo, tak to je argument par excellence, fakt.
Čím ďalej, tým viac mám pocit z tejto... aj z tejto diskusie, že stojím na dobrej strane, a... keď podporujem tento zákon.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.11.2021 18:34 - 18:36 hod.

Zajačik Vladimír Zobrazit prepis
Jozef, veľmi presne si to pomenoval. A ja poviem takýto príklad. Človek, ktorý riadi tie protesty, na ktoré sa tu odvolávajú ľudia, ktorí tu aj dnes vehementne vystupovali, niektorí aj kričali, niektorí boli aj blízko infarktu, je údajne z chudobného okresu, z chudobnej rodiny a jeho chceme okradnúť o jeho Dodge za 70-tisíc euro, s ktorým chodí na tieto protesty. Samozrejme, vždy ho schová tak, aby ho tí ľudia, ktorí sú tam, nevideli, aby nepochopili, že všetko to je len obyčajné klamstvo. Tí, čo najviac vystupujú proti tomu, tomuto zákonu, sú tí, ktorí sú naozaj baróni, ako ich nazval, nazval, nazval, Jožko, ako si ich nazval. To sú tí, ktorí to drevo kradnú, ktorí nás všetkých okrádajú a ktorí najviac rúbu práve v chránených parkoch.
Takže ešte raz chcem ti veľmi pekne poďakovať a dúfam, že tí chudobní ľudia, alebo resp. tí bežní ľudia pochopia, že nie my ich chceme okradnúť, ale tí, ktorí chodia na takýchto autách a tvária sa, akože sa zastávajú chudobných.
Ďakujem ešte raz, Jozef.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.11.2021 18:33 - 18:34 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán poslanec Pročko, som veľmi rád, že si ako prvý diskutujúci otvoril závažnú tému, pretože mnohí poslanci sa v tejto diskusii schovávajú za rozvoj vidieka, za ochranu pracovných miest, ale máš pravdu, mnohí mi pripadajú ako biele koníky drevobarónov a úzkej skupiny ľudí, ktorí profitujú na ťažbe dreva. Hovoríme o miliardovom biznise, miliárd eur, to znamená, že mnohí ľudia majú veľmi strach, že prídu o svoje kšefty, a som rád, že si takto otvorene na pôde parlamentu na tieto kšefty poukázal.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.11.2021 18:24 - 18:33 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Teraz ste v priamom prenose videli vedenie podpredsedu Blanára, vzadu za mnou prišiel provokovať Kuffa. Provokoval, vyrušoval ma, poprosil som Blanára, aby mi, aby ho dal stadiaľ preč, lebo ma to vyrušovalo.
Šipoša dvakrát, Šipoša dvakrát tuná upozornili, odišiel. Zobral mi, Blanár mi zobral slovo, za to, že som poprosil, aby ho dal preč. Toto je vedenie zo strany SMER-u schôdze.
Ale poďme k tomuto zákonu, aby som dokončil moju faktickú poznámku. Ľudia, ktorí tu rozprávajú o rozkrádaní, ľudia, ktorí obviňujú z rozkrádania, sami vedia dobre kšeftovať. Kšeftovali a kšeftovať aj budú.
V tomto zákone, pokiaľ ide o ťažbu dreva, touto novelou sa nič nemení. Zostávajú v platnosti programy starostlivosti o les, ktoré sa po starom volajú lesné hospodárske plány. Nič sa ťažbou nemení. Takisto keď ide o náhodnú ťažbu, kalamitu, ktorá tu už bola spomínaná, tie paragrafy, ktoré sa dnes upravujú, možnosť vykonávať ťažbu, sa vôbec nemenia. Správa štátnych pozemkov sa len presúva z jednej inštitúcie na druhú. Táto novela so súkromnými pozemkami - a prosím, Slováci, počúvajte ma - so súkromnými pozemkami nemá nič spoločné.
Ale čo sme počas tejto rozpravy mohli si všimnúť, tak to je silný boj opozície (ruch v sále a odmlčanie sa rečníka), silný boj opozície... (Ruch v sále a odmlčanie sa rečníka.) Nech sa porozprávajú vzadu.
Je to silný boj opozície za ľudí, ktorí majú eminentný záujem, aby sa nič nezmenilo, aby mohli rabovať a ťažiť v našich lesoch tak, ako to robili. Ja neverím, že aj poslanci ĽSNS za čias Roberta Fica nepridávali statusy s vlakmi naloženými drevom, s autami, ktoré vyvážali naše drevo preč. A toto sa tu za poslanca, teda za ministra Žigu dialo. No a smeráci čo spravili? Dosadili si do týchto úradov, štátnych úradov, svojich ľudí.
A viete, čo je najhoršie? Čo viem z vlastnej praxe? Keď sa lesník spojí s urbárom a zničia vám váš les, tak to môžete, priatelia, zabudnúť na svoje drevo. A toto sa tu dialo. A tomuto ideme zabrániť, Slováci! My chceme len, aby vás nikto neokrádal o vaše drevo. Čo iné chceme?! Keď vám tu budú rozprávať Kuffovci, že ideme rozkrádať, no Kuffovci? Keď vám ide Suja, keď tu Suja, ide rozprávať o tom, že toto je ekoterorista? Suja? Spýtajte sa v Detve, čo je Suja, kto je Suja! Čo sa deje v lesoch okolo Suju?!
Ja naozaj poznám Jara Šíbla veľmi dobre, veľmi dobre ho poznám. Za ten rok a pol. A keď niekto povie o ňom, že ide rozkrádať, o Jarovi Šíblovi, tak ten človek, veriaci človek, ktorý má stále Boha v ústach, tak som naozaj tomu človeku poprosil, večer si kľaknúť, pomodliť sa a poprosiť Boha, aby mu odpustil. Ten človek totižto už vie vopred, že Jaro Šíbl bude kradnúť! Vopred. Ale prečo to tí ľudia vedia? Prečo ľudia vedia, že sa ide kradnúť?! No lebo kradli a podieľali sa na tých krádežiach. Zlodej kričí: „Chyťte zlodeja!“
Celá tá smerácka suita, ktorá tu nie je, je tu len jeden za mnou, ktorý to tu tak riadi, že vám zoberie slovo, keď ho poprosíte, aby dal preč provokatéra, ktorý je za vami. Toto je vedenie Národnej rady?! Ste hanbou Národnej rady, pán Blanár! (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Poslanec, venujte sa svojmu vystúpeniu...

Pročko, Jozef, poslanec NR SR
Nechajte ma dopovedať. Vy sa nestarajte do mňa, ja mám právo desať minút tu rozprávať. Vidíte? Ja som vás neurazil. No. (Povedané súbežne s predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
... a poprosím vás, aby ste nestarali sa do riadenia, pretože to mám ja na starosti. A ak nebudete sa venovať vystúpeniu a budete sa osobným urážkam, tak budem musieť použiť rokovací poriadok. Tak sa venujte svojmu vystúpeniu. (Povedané súbežne s rečníkom.)

Pročko, Jozef, poslanec NR SR
Takže takto to vedie, vidíte? Pretože, viete, oni sa boja pravdy. Boja sa o toho, že prídu o kšefty. Boja sa toho, že ich veľké, veľký biznis s drevom, ktorý doteraz mali, zrazu padne. Kto protestuje? Kto protestuje proti, proti tomuto zákonu? No protestujú lesníci a naozaj musím povedať, poznám veľmi veľa čestných lesníkov, veľmi veľa. Ale protestujú lesníci, ktorí majú prsty v tom, že vydajú povolenku a na tú povolenku si 10-20 fúrok vezie domov niekto, ktorý dá tomu lesníkovi pekné peniaze. A toto sa tu deje.
Kto ešte protestuje proti tomuto? No poľovníci. Lebocký a partia, smerák Lebocký, ktorý je vo vedení Slovenského poľovníckeho zväzu! A ešte čoho? No viete čoho? Lebocký má dve organizácie poľovnícke. Pani Zemanová, akú má druhú? Slovenský poľovnícky zväz a...? (Reakcia z pléna.) Komoru. Správne. (Povedané so smiechom.) Ďakujem. (Reakcie z pléna.) Takže dve organizácie má Lebocký. A na tých, na tom ryžujú, samozrejme, že na tom ryžujú. Tak Lebocký nemá problém sem doniesť ľudí. A opäť, po... ho... chcem povedať Slovákom,
milí Slováci, čo chceme aj tým poľovným zákonom, aby ste opäť mohli poľovať. Aby nepoľovali na vašich pozemkoch len dvaja-traja oligarchovia. Aby štátne režijné revíry mohli mať aj ostatní ľudia, nielen smerácko-esenesácko-mosťácka partia, ktorá si to tu za 12 rokov rozobrala. A toto im vadí. Toto im vadí!
Im veľmi vadí to, že sa zrazu začali meniť pravidlá, že na to, čo boli zvyknuté, zvyknutí, prídu sem manifestovať na drahých miliónových autách chudáci, ktorým ideme zobrať lesy. No. Ideme im zobrať kšefty!
Ja súhlasím s pánom Karahutom, že niektoré veci sú tam naozaj nedotiahnuté, ale je toho málo a vieme to spoločne dotiahnuť. Vieme sa spoločne dohodnúť, naozaj dohodnúť. Ja neverím, že tuná sediaci poslanec SME RODINA Jozef Lukáč nechce, aby sa na Slovensku nezmenila situácia. Ja viem, že Jožo chce. Jožo chce, aby tí ľudia na tom vidieku mali svoj majetok zachovaný, aby im ho nerabovali, aby im, aby im nekradli! Jozef, je tak? Ja verím, že áno. Ja ťa poznám. Ja ťa poznám, Jozef. (Reakcie z pléna.)
Takže táto koalícia naozaj, naozaj začala robiť zmeny. Začala robiť zmeny v tom, čo ste chceli všetci vy Slováci! Čo ste chceli? Prestaňte nám kradnúť naše lesy! Prestaňte voziť drevo! Zrušme lesožrúta Žigu! No rušíme ich. A čo potom oni robia? (Rečník sa obrátil na predsedajúceho.) No rušia nás. Zoberú ti slovo, začnú sa ti vyhrážať. To sú oni.
Dámy a páni, milí priatelia, tento zákon vôbec nie je proti Slovensku, vôbec nie je proti životnému prostrediu, naopak. A keď spojíme sily, a ja verím, že ich spojíme, tak naše životné prostredie bude také ako vo Švajčiarsku, kde niektorí v živote neboli, ale o tom budú rozprávať.
Ďakujem veľmi pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 4.11.2021 18:22 - 18:23 hod.

Kučera Karol
Ja by som chcel naozaj aj vás vyzvať, pán Blanár, že aby ste to viedli, naozaj, lebo keď ani neviete, že kto sa s kým háda, tak naozaj to potom vyvrcholí takýmto spôsobom... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.11.2021 18:18 - 18:20 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
A uráža ma vzadu, teraz ma uráža Kuffa vzadu. Pán Kuffa, vo vašom vystúpení ste naozaj podľa mňa prekročili hranice. Prekročili ste hranice. Povedali ste, že Šíbl ide rozkrádať. Vy to odkiaľ viete? Vy idete obviňovať človeka, vy?
Pred chvíľou tu zaznelo a kričali ste obidvaja aj so synom na Šudíka. No ale veď výstavba chaty poslancovho syna má niekoľko háčikov. To o vás písali. Nemá na ňu vydané stavebné povolenie a mechanizmy, ktoré tam prechádzajú, poškodzujú susedné pozemky. Vy ste stavali na čier... čierno stavbu, poškodzovali ste cudzie pozemky. Za to ste dostali zaucho. Za to. A vy tu rozprávate o rozkrádaní? O kšeftovaní, vy? Poslancovi, ktorého prefacká rozjarená babička, sa darí. Spolu s rodinou nadobudli za uplynulé dva roky pozemky s hodnotou aj 800-tisíc eur. (Reakcia poslanca Filipa Kuffu, ktorý sa naklonil k mikrofónu rečníka: „Ponúkli sme im predaj, nikto ich doteraz nekúpil za polovičnú hodnotu, ten slávny...“, prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Poprosím, pán poslanec Kuffa Filip, nechajte pána poslanca Pročka. (Reakcia poslanca Filipa Kuffu: „Nenechám si tie klamstvá počúvať od neho.“)

Pročko, Jozef, poslanec NR SR
Môžte ho dať preč?

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Nech sa páči.

Pročko, Jozef, poslanec NR SR
Realitná... (Reakcia poslanca Filipa Kuffu.) Realitná maklérka venujúca sa aj predaju lesných pozemkov pod Tatrami sa k uvedenej cene schuti zasmiala. (Reakcia poslanca Filipa Kuffu.)
To vtip... Môžte ho dať z tadiaľto preč? Mám na to právo, pán Blanár! Vyrušuje ma tu, ale naozaj dodržujte aj vy, pán Blanár, dodržujte zasadací poriadok!

Blanár, Juraj podpredseda NR SR
Poprosím, pán Kuffa, poprosím vás...
Pán poslanec Pročko, prekročili ste podľa mňa slušnosť, odoberiem vám slovo.
Skryt prepis