Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

4.11.2021 o 18:36 hod.

Mgr.

Marek Šefčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.11.2021 9:10 - 9:11 hod.

Šofranko Mária
Ďakujem veľmi pekne za vaše poznámky. Ja si myslím, že môžeme mať rozdielne názory, ale mali by sme sa všetci snažiť a chcieť nájsť tú spoločnú reč a hlavne takým kultivovaným spôsobom. Takže ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.11.2021 9:06 - 9:08 hod.

Majorová Garstková Jana Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Milá kolegyňa, chcem sa ti poďakovať za tvoj príspevok a zároveň ti ďakujem aj za poskytnuté informácie, ktoré si tu podala v súvislosti s úbytkom lesa za posledné roky, za posledných dvadsať rokov z lesa ubudlo v priemere 0,46 % lesa ročne, pričom ročná strata lesa v rokoch 2017 až 2020 sa v porovnaní s predošlým časovým obdobím v rokoch 2001 až 2016 v priemere zvýšila približne o 3-tisíc hektárov na 0,57 % ročne. Najvyššia strata lesa, ak, samozrejme, nerátame kalamitný rok 2004, nastala v roku 2018, čo bola strata 17 694 ha. Aj keď v roku 2000 u nás podľa údajov zo satelitov ubudlo podobné percento pokrytia lesa ako u našich susedov, strata lesa bola v priemere takmer dvakrát väčšia v národných parkoch, oproti iným územiam dvojnásobná. O najviac lesa prišiel TANAP a NAPANT, kde do roku 2016 zmizlo 30 %, resp. 16 % plochy. Takže ďakujem ti aj za to, že si pripomenula tieto čísla.
Skryt prepis
 

5.11.2021 9:04 - 9:06 hod.

Szőllős Ján Zobrazit prepis
Milá kolegyňa, ďakujem aj ja za faktografické, aj také pokojné vystúpenie a ďakujem, že si pripomenula ten základný význam a rôznorodé úlohy, ktoré majú národné parky, viac k tomu poviem potom aj ja vo svojom príspevku, a tiež teda, že čo majú byť, na čo sú určené a na čo slúžia. Žiaľ, práve tento zákon je vlastne určený k tomu, on je teda určený k tomu, nie žiaľ, ale aby napravil ten stav, ktorý nie je dobrý v tom, že tú svoju úlohu nemôžu dobre vykonávať súčasné národné parky v tom, že ony sú také potemkinove dediny alebo papieroví tigri, teda tie správy národného parku, ktoré majú síce na papieri nejaké kompetencie, ale reálne nemôžu nič rozhodnúť a vykonať to, môžu len dať odporúčanie okresným úradom, odboru životného prostredia a je to veľmi komplikované a zložité. Keď som bol na diskusiách nielen v Slovenskom raji, ako si aj ty bola, ale aj so súkromnými vlastníkmi, tak som im hovoril, že práve úlohou zákona je toto zlepšiť, aby národné parky boli priamo v regióne, priamo pri tých ľuďoch. Tam správa národného parku s právnou subjektivitou, ktorá môže rozhodnúť priamo o tých veciach, ktoré budú na prospech vlastne aj tých ľudí, ktorí tam žijú a pôsobia. A zároveň tí ľudia môžu cez správu národného parku... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.11.2021 9:04 - 9:06 hod.

Zajačik Vladimír Zobrazit prepis
Nuž, Maťka, musím ti poďakovať za ten tvoj včerajší príspevok, ktorý bol naozaj veľmi kultivovaný a odborne zdatný a maximálne ukľudnil situáciu v sále, ktorá bola naozaj vyhrotená. A okrem toho si absolútne presne pomenovala veci tak, ako v skutočnosti sú. Hovorila si o Národnom parku Slovenský raj, ktorý ja naozaj veľmi dobre poznám a ktorý je dôkazom toho, že národný park ako taký nikomu neberie ani prácu, ani majetok, ani nikoho nevyháňa z rodiska, ani nikomu neberie prácu, ale naopak, prácu ľuďom v regióne dáva.
Obce, ktoré sú, ktoré sú v dosahu tohto národného parku, sú hrdé na to, že môžu byť v národnom parku, pretože tento národný park im pomáha v tom, že turistika pomáha tým obciam aj finančne, aj prezentačne, niekde sa môžu prezentovať v zahraničí svojimi rôznymi biletinami a rôznymi výrobkami. Takže chcem len toľko povedať. Jasne si ukázala, že všetky tie bludy o tom, že národné parky zoberú prácu, vyženú ľudí, sú absolútne bludy.
Ešte raz ti pekne ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.11.2021 18:49 - 18:59 hod.

Šofranko Mária Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, ak dovolíte, dnešný náročný deň ukončím relaxačným čítaním. Prechod správy štátnych pozemkov pod správu organizácie ochrany prírody je krokom, ktorý mal byť realizovaný už v minulosti, a je chybou, že k nemu prichádza až teraz po desiatkach rokov sporov medzi štátnymi organizáciami v pôsobnosti dvoch rezortov.
Prechod správy pozemkov je primárnym predpokladom pre reformu národných parkov a ich fungovanie po vzore iných vyspelých krajín Európy a sveta. Chcem zdôrazniť, že hlavným cieľom národných parkov je ochrana biodiverzity, ale popritom je potrebné zohľadniť aj ich ďalšie benefity od plnenia ekosystémových služieb, zdroje pitnej vody, ochrana pred prírodnými pohromami, opeľovanie, zachytávanie uhlíka, rekreácia, zdravie, kvalita života, sociálne hodnoty, prírodné dedičstvo, veda a vzdelávanie, až po ekonomické hodnoty turizmus, regionálny rozvoj, pracovné miesta. Cestovný ruch v týchto územiach by mal byť zameraný na mäkké, prírodné formy turizmu, po čom je v poslednom období stále rastúci dopyt, a príjmy z tejto oblasti vo fungujúcich národných parkoch niekoľkonásobne prevyšujú príjmy z hospodárskych aktivít.
Navrhovaný krok nie je len krokom, po ktorom volajú občania. K dnešnému dňu podpísalo petíciu Osloboďme národné parky 54 078 občanov Slovenska. O nevyhnutnosti sú presvedčení aj odborníci, zástupcovia Slovenskej akadémie vied, univerzít vrátane Technickej univerzity vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky či Katolícka univerzita v Ružomberku a obe prírodovedecké fakulty, UPJŠ Košice a PriF UK Bratislava, ďalej 33 mimovládnych organizácií a aj mnohé osobnosti kultúrneho a verejného života.
Nie je to náhoda, kolegyne a kolegovia, že za posledných 20 rokov z lesov Slovenskej republiky v priemere ubudlo 0,46 % lesa ročne, čo je 11 139 ha, pričom ročná strata lesa v rokoch 2017 až 2020 sa v porovnaní s predošlým časovým obdobím, roky 2001 až 2016, v priemere zvýšila o približne 3 000 ha, čo je 29 %, na 0,57 % ročne. Najvyššia strata lesa, ak nerátame kalamitný rok 2004, nastala v roku 2018. Išlo o stratu 17 694 ha.
Oponenti uvádzajú, že lesov na Slovensku pribúda. Avšak hovoríme o reálnom pokrytí lesa, nie o výmere lesných pozemkov podľa stavu katastra nehnuteľností, ktorá môže rásť z rôznych dôvodov. Reálne lesné porasty na týchto lesných pozemkoch však v dôsledku hospodárskej činnosti ubúdajú, čo je možné si pozrieť na satelitných snímkach z tohto obdobia. Aj keď od roku 200 u nás podľa údajov zo satelitov ubudlo podobné percento pokrytia lesa ako u našich susedov, strata lesa bola v priemere takmer dvakrát väčšia v národných parkoch oproti iným územiam. O najviac letša... lesa prišli naše najväčšie národné parky, TANAP a NAPANT.
Svetoví lídri, ako aj celé krajiny vrátane Slovenska vyhlásili boj voči klimatickej kríze a proti strate biodiverzity. Ničíme si naše najvzácnejšie územia, ktoré sú v tomto boji kľúčové. Nadišiel čas, aby sa národné parky stali tým, čím mali od začiatku byť - pokladnicou biodiverzity, zelenými pľúcami a pýchou Slovenska.
Pod gesciou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky som spolu s ďalšími kolegami za účasti najvyšších predstaviteľov ministerstva životného prostredia absolvovala v priebehu troch týždňov rokovania so zástupcami ochranárov, lesníkov, miest a obcí, ako aj neštátnymi vlastníkmi, viacero rokovaní priamo v zázemí národných parkov Slovenska. Tieto diskusie považujem za veľmi prínosný, prínosné.
A keďže mojím pôsobiskom je mesto Spišská Nová Ves, upriamim vašu pozornosť na národný park Slovenský raj. Stretnutie bolo naozaj veľmi konštruktívne a zo stretnutia vyplynula plná podpora tomuto kroku. Spolupráca so starostami, ako aj neštátnymi subjektmi je na tomto území vzorová. A v princípe je veľmi dobrým základom pre urýchlené ustanovenie Rady národného parku, ktorá bude poradným orgánom novovytvorenej Správy národného parku Slovenský raj. Osobitne sme boli upozornení na skutočnosť, že v tomto regióne sú aktuálne nevyužité lokálne drobné spracovateľské kapacity, ktoré sa aj napriek relatívne štedrej ťažbe Lesov Slovenskej republiky aktuálne nevedia dostať k spracovaniu vyťaženej drevnej hmoty, a dokonca pre opravu alebo osadzovanie tzv. technickej infraštruktúry priamo v národnom parku musia doslova voziť drevo do lesa z iných území. Cieľom je dosiahnuť postupné znižovanie ťažby, ak je drevo vyťažené na území národného parku, aj keď len v malom objeme, musí byť spracované lokálnymi spracovateľmi a je potrebné podporovať miestne podnikateľské subjekty občanov, a nie vzdialené korporáty alebo zahraničných spracovateľov.
To je len jeden z lokálnych problémov, ale podstatné je, že už realizovaná zonácia na území národného parku pomohla dosiahnuť konštruktívnu spoluprácu viacerých subjektov za hlavným účelom - ochrana a zachovanie prírody a biodiverzity, prírodného dedičstva, kde je ochrana prírody nadradená nad ostatné činnosti. Na území tohto síce relatívne malého národného parku, avšak parku, kde nájdete miesto, kde sú okrem vzácnych lesných spoločenstiev aj na biodiverzitu a opeľovače bohaté lúky, ktoré sa aj s podporou a účasťou správy Národného parku Slovenský raj pravidelne, dokonca ručne kosia.
Som presvedčená, že zjednotenie správy v tomto národnom parku posunie túto spoluprácu ďalej, prispeje k ďalšiemu trvalo udržateľnému rozvoju obcí a občanov v území. Podľa slov riaditeľa národného parku, Národný park Slovenský raj je pripravený na tento prechod. (Ruch v sále a zaznievanie gongu.)
28. apríla 2021 sme opätovným schválením Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2021 - 2024 vyjadrili svoju podporu celému množstvu cieľov a reforiem. Kapitola venovaná témam životného prostredia - Zodpovedná ochrana životného prostredia obsahuje naozaj dlhý zoznam záväzkov a úloh, ktoré je potrebné v nadchádzajúcich dvoch rokoch naplniť, čas sa výrazne kráti. Dovolím si upriamiť vašu pozornosť, kolegyne a kolegovia, na jeden konkrétny záväzok, ktorý si táto vláda definovala a ktorý sme my, poslanci Národnej rady jednoznačne podporili, a to je úloha zabezpečiť jednotnú správu chránených území pod Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a zvážiť právnu subjektivitu správ národných parkov. Splnenie tohto záväzku je totiž kľúčovým pre naplnenie mnohých ďalších záväzkov vyplývajúcich z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na obdobie 2024. (Pozn. red.: správne „2021 – 2024“.)
Ak chceme dosiahnuť splnenie ďalších záväzkov vyplývajúcich nielen z členstva Slovenskej republiky v Európskej únii, alebo aj v ďalších medzinárodných inštitúciách, ale predovšetkým z tohto kľúčového dokumentu. Taktiež sme podporili Plán obnovy a odolnosti Slovenska, kde tento reformný krok je jednou z podmienok čerpania už schválených finančných prostriedkov na definované aktivity.
Len pre objasnenie súvislostí dávam do pozornosti ďalšie niektoré úlohy, ktoré priamo nadväzujú na prijatie tejto poslaneckej novely, a ich splnenie je do značnej, ak nie zásadnej miery podmienené zabezpečením jednotnej správy chránených území v gescii rezortu životného prostredia. Ako príklad uvádzam naše spoločné ciele definované na str. 100 až 101 schváleného Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2021 až 2024 - dobudovať sústavu chránených území, vrátane území európskeho významu Natura 2000. Reformou štátnej ochrannej prírody Slovenskej republiky sa zavedie komplexný a udržateľný systém financovania, ktorý bude v stále väčšej miere využívať inovatívne formy financovania.
Dovoľujem si poďakovať... (Potlesk.) Už som aj, aj... (Povedané so smiechom, neutíchajúci potlesk.) Takže ďakujem.
Krásny večer. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.11.2021 18:45 - 18:47 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Začnem odborníkom na šport. (Povedané so smiechom.) No viete, pred 25 rokmi som prebehol v relácii, ktorá bola sledovaná, ale mňa žiadna žena nezbila, že som jej raboval na pozemku. Mňa žiadna žena nezbila. Nekšeftoval som s pozemkami cirkevnými ako tá vaša ctená rodina, ale to máte naspäť. To máte naspäť. Áno, povedali ste pravdu, na autobusoch sem prišli. Smeráci ich tu vonku pozvážali na autobusoch.
Patrik Linhart, u teba je jeden veľký problém, čo si povedal vzadu. Matovič ti nedal peniaze na semafor, no tak ty už za nič nebudeš hlasovať a zrazu je z teba opozičný politik. Ty tu ideš rozprávať o kultúre? O kultúre si začal rozprávať a hneď si urazil saskárov, že sú liberálna žumpa. (Reakcia z pléna.) Patrik (reakcia z pléna), Patrik... Patrik, jeden najväčší problém tohoto celého je, že naozaj aj Kuffovci, aj ĽSNS prvá, aj druhá, extrémisti, fašisti z jednej, z druhej aj SMEROHLAS jednoznačne, jednoznačne obhajujú záujmy drevobarónov, ktorí nám to tu lynčovali. My nechceme nič iné, my nechceme nič iné, len... (Ruch v sále a prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Poprosím, nechajte dohovoriť pána Pročka, veď dajte mu priestor.
Nech sa páči, pán Pročko.

Pročko, Jozef, poslanec NR SR
Tá... Aj tá nervozita, ktorú tu Kuffovci prejavujú, ako skáču, akí sú vulgárni, ako urážajú ľudí, ako urážajú ľudí (reakcia z pléna), ako urážajú ľudí, ako tu chodia dozadu a znervózňujú, ako sa Šudíkovi vyhrážal tu vzadu Kuffa (reakcia z pléna), tak to... (reakcia z pléna) tak to je... (reakcia z pléna), to je, vidíte, toto je, toto je ich úroveň. (Ruch v sále a prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Poprosím, páni poslanci, nechajte dohovoriť pána poslanca Pročka. (Povedané súbežne s rečníkom.)

Pročko, Jozef, poslanec NR SR
A ja som hlboko presvedčený, že Slováci naozaj vidia a vedia.
Ďakujem. (Reakcie z pléna a zaznievanie gongu.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.11.2021 18:41 - 18:42 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Pán kolega Pročko, reformy sa rodia veľmi ťažko. Zmeniť zaužívaný systém je veľmi náročné. Samozrejme, že máme rôzne názory v koalícii, pretože načúvame všetkým aktérom, lesníkom, ochrancom prírody, rovnako ľuďom, ktorí radi chodia do lesa. Je samozrejmé, že opozícia tento, tohto poslaneckého návrhu sa klamstvami snaží aktérov uviesť do omylu a postaviť ich proti reformám. Reformy v oblasti národných parkov nedokázala doviesť do konca žiadna vláda, pretože vždy narazila na veľký odpor. Akademická vedecká obec vyjadrila svoju jednoznačnú podporu reforme národných parkov, novela zákona o ochrane prírody a krajiny zabezpečí národným parkom náležitú ochranu. Memorandum o spolupráci medzi ministerstvami životného prostredia a pôdohospodárstva dáva odpovede na otázky kladené odporcami reforiem.
Naše národné parky sú chránené len na papieri. Jedno z kritérií, ktoré by mali spĺňať podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov, je mať najmenej polovicu rozlohy v bezzásahovej zóne. Zdravé a fungujúce národné parky a tiež odolné lesné ekosystémy zohrávajú dôležitú, osobitnú úlohu v čase klimatickej krízy.
Zo spolupráce nebudú vylúčení vedci, lesníci a ochranári. Konflikt medzi lesníkmi a ochranármi je možné vyriešiť v prospech životného prostredia a to jednoznačným vymedzením kompetencií, aby sa odlíšili hospodárske lesy od národných parkov a pravidlá v nich akceptovala celá spoločnosť vrátane lesníkov a ochranárov.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.11.2021 18:36 - 18:37 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Kolega Jožo Pročko, ty si hovoril o tom, aká je motivácia niektorých ľudí, prečo takto bojujú kruto proti tomuto zákonu. Niektorí sa oháňajú tým, že im ide o ľudí, že oni bojujú za ľudí. A ja sa pýtam, za ktorých ľudí? Pretože, pretože napríklad 50-tisíc ľudí podpísalo petíciu na podporu tohto zákona. Tak za tých ľudí nebojujú? Iní majú absurdné argumenty, útočia na hlavného predkladateľa a uchyľujú sa dokonca k takým útokom aj na ďalších oponentov.
Stalo sa teraz pred chvíľkou napríklad, že Kuffovci neváhali dokonca Karolovi Kučerovi, ktorý sa zastal Jara Šíbla ako hlavného predkladateľa, povedať, že je športové drevo. Áno, boli tematickí, lebo tu skutočne ide o drevo a zrejme o kšefty s drevom. Ale povedať (potlesk), povedať niekomu, povedať bývalej svetovej tenisovej šestke, že je športové drevo, tak to je argument par excellence, fakt.
Čím ďalej, tým viac mám pocit z tejto... aj z tejto diskusie, že stojím na dobrej strane, a... keď podporujem tento zákon.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.11.2021 18:34 - 18:36 hod.

Zajačik Vladimír Zobrazit prepis
Jozef, veľmi presne si to pomenoval. A ja poviem takýto príklad. Človek, ktorý riadi tie protesty, na ktoré sa tu odvolávajú ľudia, ktorí tu aj dnes vehementne vystupovali, niektorí aj kričali, niektorí boli aj blízko infarktu, je údajne z chudobného okresu, z chudobnej rodiny a jeho chceme okradnúť o jeho Dodge za 70-tisíc euro, s ktorým chodí na tieto protesty. Samozrejme, vždy ho schová tak, aby ho tí ľudia, ktorí sú tam, nevideli, aby nepochopili, že všetko to je len obyčajné klamstvo. Tí, čo najviac vystupujú proti tomu, tomuto zákonu, sú tí, ktorí sú naozaj baróni, ako ich nazval, nazval, nazval, Jožko, ako si ich nazval. To sú tí, ktorí to drevo kradnú, ktorí nás všetkých okrádajú a ktorí najviac rúbu práve v chránených parkoch.
Takže ešte raz chcem ti veľmi pekne poďakovať a dúfam, že tí chudobní ľudia, alebo resp. tí bežní ľudia pochopia, že nie my ich chceme okradnúť, ale tí, ktorí chodia na takýchto autách a tvária sa, akože sa zastávajú chudobných.
Ďakujem ešte raz, Jozef.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.11.2021 18:33 - 18:34 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán poslanec Pročko, som veľmi rád, že si ako prvý diskutujúci otvoril závažnú tému, pretože mnohí poslanci sa v tejto diskusii schovávajú za rozvoj vidieka, za ochranu pracovných miest, ale máš pravdu, mnohí mi pripadajú ako biele koníky drevobarónov a úzkej skupiny ľudí, ktorí profitujú na ťažbe dreva. Hovoríme o miliardovom biznise, miliárd eur, to znamená, že mnohí ľudia majú veľmi strach, že prídu o svoje kšefty, a som rád, že si takto otvorene na pôde parlamentu na tieto kšefty poukázal.
Ďakujem.
Skryt prepis