Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.11.2021 o 16:48 hod.

PaedDr.

Mária Šofranko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.11.2021 16:48 - 16:49 hod.

Šofranko Mária Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán Blanár, no veľmi pekne ste citoval našich ministrov, ale pre mňa sú dôležité dve veci.
Po prvé došlo ku vzájomnej dohode, že nič sa na doterajšom poslaní múzea nebude meniť a že ministerstvá garantovali, že nikto zo súčasných zamestnancov Múzea SNP sa nemusí báť o svoje pracovné miesto z dôvodu tejto zmeny.
Po druhé dlhodobo nám chýbala právna úprava dĺžky funkčného obdobia štatutárnych orgánov a vedúcich zamestnancov múzeí a galérií. Toto sa teraz zmení a príležitosť dostanú schopní a šikovní manažéri, ktorí sa budú orientovať na výsledky, čo je veľmi dobrou správou.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.11.2021 16:42 - 16:43 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Pán podpredseda, vy ste povedali, že vy máte úroveň, no tak už tá prvá veta, ktorú ste tu použili, to, to bola fakt úroveň.
Za druhé vy tu hovoríte o peniazoch? Mňa by tiež zaujímalo, že prečo ste kúpili dve CT-čka za, za, za peniaze, za ktoré ste mohli kúpiť štyri, pretože ja si myslím, že aj tomu Liptovskému Mikulášu, aj tej nemocnici v Trstenej by sa tie CT-čka asi hodili, keby, keby boli štyri za tie isté peniaze.
A vy, vy tu začnete rozprávať o tom, že, že, že prečo sa Sereď nepresťahuje do Banskej Bystrice. No, skúste hľadať prečo. Vy viete vôbec, že kde a v akom priestore sa nachádza Múzeum holokaustu v Seredi, viete to vôbec? Preto sa asi nepresťahuje do Bystrice, pretože je to na pôvodnom mieste záchytného tábora pre, pre odvoz Židov a hlavne Rómov, pretože tam bolo strašne veľa Rómov, a Rómov vlastne sústreďovali práve do záchytného tábora v Seredi. Takže toto je ten dôvod, prečo sa Múzeum holokaustu z Bystrice, teda resp. zo Serede nepresťahuje do Banskej Bystrice.
Tak asi toľko k veci. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.11.2021 16:21 - 16:22 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Pán kolega Jarjabek, ja verím, že ste o tom presvedčený, že to ministerstvo je na chvoste, ale môžem vám povedať, že na chvoste nie je. O tom svedčí aj fakt, že po posledných rokovaniach uvoľnila vláda ďalšie 3 mil. pre kultúru a presúva ich pod ministerstvo kultúry, aby bol, aby bol, aby sme mali dostatočné financie na sanovanie pamiatok, ktoré nám tu niekoľko desaťročí padajú na hlavu, lebo vy ste ich neriešili, bohužiaľ. Čiže nie je to pravda.
Z tohto hľadiska, znova sa budem opakovať, považujem za prechod Múzea Slovenského národného povstania pod ministerstvo obrany, kde skutočne bude mať viac peňazí z financovania aj historického ústavu vojenského, bude mať viac peňazí, a preto som presvedčená o tom, že bude omnoho viac prosperovať. Čiže ja múzeu držím palce. Hovorím, bola som tam niekoľkokrát, Bystrica je miesto, kde asi po Bratislave bývam najviac, čiže dobre to tam poznám a aj v mojom záujme je, aby Múzeum SNP fakt fungovalo tak, ako má.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.11.2021 16:12 - 16:14 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Pani kolegynka, ja by som tiež rada vedela, prečo tak trváte na tom, aby múzeum ostalo pod ministerstvom kultúry, keďže je to vojenské múzeum. Na druhej strane musím povedať, že keď prechádzali divadlá za vašich vlád pod župy a delimitovali sa z ministerstva kultúry, tiež sa ich nikto na to nepýtal, takže nemám pocit, že by boli najšťastnejšie v župách, najmä keď prichádzajú o časť peňazí, ktoré im ministerstvo kultúry posiela. Takže o tom vieme, Dušan, svoje, že? Takže je to tak.
Čiže z môjho hľadiska, tak ako som povedala už predtým, ja som presvedčená o tom, že Múzeu Slovenského národného povstania sa bude pod gesciou Vojenského historického ústavu a ministerstva obrany naozaj lepšie dariť, a nevidím dôvod, prečo by to malo ostávať pod ministerstvom kultúry, rovnako ako Banícke múzeum nezostalo pod ministerstvom kultúry, ale je pod ministerstvom životného prostredia a tak ďalej a tak ďalej.
Čiže naozaj sa tu motáme stále dokolečka, opakujeme si to isté, ale hovorím, ja som presvedčená o tom, že, že tomu, tomu múzeu to len prospeje. A veď chápem ale aj, vy ste Bystričanka, ja chápem, ja chápem aj tie vaše pohnútky, ja by som tiež asi bojovala (povedané so smiechom), keby som bola z Bystrice, ale tu nejde, tu nejde o to.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 24.11.2021 16:06 - 16:07 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako navrhnutej spravodajkyni výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (tlač 702), v druhom čítaní. Výbor pre kultúru a médiá ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov.
Národná rada uznesením č. 1002 z 20. októbra 2021 rozhodla o tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní, a pridelila ho na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre kultúru a médiá.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach a v stanoviskách poslancov odporúča Národnej rade uvedený návrh zákona (tlač č. 702) schváliť.
O pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch uvedených v IV. časti tejto spoločnej správy gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o bodoch 1 až 3 s odporúčaním schváliť. Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením č. 141 z 23. novembra 2021. Gestorský výbor ma určil za spoločnú spravodajkyňu výborov a poveril ma, aby som na schôdzi Národnej rady informovala o výsledku rokovania výborov.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončila som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.11.2021 15:47 - 15:49 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená predsedom výboru za spravodajkyňu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor NR SR pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 28. januára 2022 a v gestorskom výbore do 31. januára 2022.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončila som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.11.2021 15:42 - 15:43 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ja budem stručný. Chcem poďakovať všetkým diskutujúcim, keďže naozaj ten samotný mediálny zákon aj tá dôvodová správa a paragrafové znenie obsahovali viac ako 300 strán. To znamená, naštudovať si to a diskutovať o tom nebolo jednoduché.
Ja sa dotknem, pán Jarjabek, vášho prejavu. Chcem možno aj trošku poďakovať vám, že ste tak otvoril také tabu, keď hovoríte, že na ministerstve kultúry už niekoľko rokov – aj za predchádzajúcich ministrov – existuje nejaká skupina, ktorá má určitým spôsobom – možno legitímnym, legálnym – parazitovať na ministerstve kultúry. Hovoríte, že možno nejakým spôsobom, legislatívnymi procesmi alebo nejakými zmenami zákonov má usmerňovať niektoré veci tak, aby možno z toho niekto profitoval. Ja preto navrhujem, aby sme sa členovia výboru pre kultúru a médiá touto otázkou zaoberali, lebo je to tu, myslím si, vážne podozrenie. Poďme túto tému rozobrať, čo je cieľom tejto skupinky, čo táto skupinka má robiť pri ministerstve kultúry, a poďme tu riešiť tento problém.
A zároveň chcem povedať, že prijatie tohto zákona mediálneho je dôležité a nevyhnutné, lebo ako tu už povedala aj pani ministerka, aj ďalší predrečníci, hrozí nám sankcia zo strany Európskej únie 600-tisíc eur, ak túto transpozíciu Európskej rady a Európskeho parlamentu neprijmeme. Takže schválenie tohto zákona okrem toho, že je, samozrejme, dobrý, je aj nevyhnutné prijať. Ďakujem pekne.
Hlasovanie o tomto zákone bude dnes o 17.00 hod. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.11.2021 15:31 - 15:33 hod.

Čekovský Kristián Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Začnem rovno pani Laššákovou, lebo as... teda aspoň tie pripomienky adresuje takou... najkultivovanejším spôsobom, aký tu v tomto pléne teda v rámci týchto faktických zaznel. Pôjdem rovno k veci, snáď ale zas na druhej strane môžem v rámci rozpravy vystúpiť a povedať, ako ja vnímam tento návrh zákona, čiže, čiže dovoľte, aby som, aby som po... aby som mohol povedať to, čo som v rámci rozpravy povedal.
A áno, reagoval som aj na veci, ktoré ste tu vytiahli, že, že to má spôsobiť nejaké miliónové, miliónové straty pre RTVS, ja som povedal, že, že jednoducho tieto čísla nie sú podložené. Teraz mi vypadlo, čo ste na záver... Aha, ochrana zdroja. Rovno pôjdem, rovno pôjdem aj k tomu veľmi v krátkosti. Veď ja som nehovoril všeobecne, že ideme chrániť, definovať, kto je novinár, nie je, ako chrániť, a bezpečnosť a tak ďalej. To budú ďalšie kroky, že, že ako chrániť možno a zabezpečiť bezpečnosť pre novinárov aj vzhľadom na udalosti, ktoré sa v tejto krajine stali.
Ale práve pri ochrane zdroja a prepojím to rovno s tým, čo tu hovoril pán Taraba, lebo ten je zjavne dopletený ako vianočný sveter, prepáčte za výraz, ale to, čo vy ste dokázali v tej faktickej poznámke pospájať, to je, ako keď ja som sa snažil niekedy na základnej škole vypočítať príklad z matematiky a nejakým spôsobom som odpísal niekde z konca výsledok a potom som sa snažil akože dopracovať k tomuto výsledku, tak vy ste potrebovali na záver povedať, že toto ideme, že tu ideme utínať slobodu, zatvárať ústa a tak ďalej, to ste si potrebovali na záver jednoducho, jednoducho odprezentovať, že toto je obmedzenie slobody. Ako? ja sa pýtam. V tom zákone nič tak nie je.
Naopak, je to, je to podpora ochrany zdroja oproti súčasnému zneniu, keby ste si ho prečítali a prečítali to nové znenie, tak by ste videli, že sú tam niektoré odseky navyše, ktoré chránia novinára, aby nemusel v prípade nátlaku verejných orgánov napríklad vyzrádzať zdroje, tak ako sa to ukázalo napríklad v aplikačnej praxi.
Rád by som reagoval aj na iné, ale nie je čas.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.11.2021 15:16 - 15:18 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Ja sa vrátim k tomu, čo Kristián hovoril o tom, kto vlastní médiá, takže ja som, ja tu mám takú, takú tabulečku, kto čo vlastní.
Napríklad Markízu Slovakia 100 % vlastnil Peter Kellner, potom to, potom to prešlo pod Křetinského po jeho smrti, takže vlastnia: TV Markíza, Doma, Dajto, Markíza International, Televízne noviny a Markíza.sk.
Ďalej, Roman Korbačka vlastní Európu 2.
Daniel Křetinský, Patrik Tkáč, Ivan Jakabovič, Jozef Tkáč vlastnia JOJ Media House, kde patrí: MAC TV, TV JOJ, Plus, WAU, RIK, Ťuki, BigMedia, RECAR Slovensko, RECAR Bratislava, VHB, Jemné, Anténa Rock a Vlna, Bratislavské noviny a Bratislavské noviny.sk, toto všetko vlastní táto partia.
Dospiva, Oravkin, Child, Jirků a Slivovič vlastnia Pentu, tí vlastnia DUEL - PRESS, kde je Úrszó... Új Szó, Vasárnap, potom vlastnia: Plus JEDEN DEŇ, PLUS 7 DNÍ, TREND, Nový Čas pre ženy, ŽIVOT, Šarm, Báječná ŽENA, Nový Čas, Krížovky, EMMA, Eva, Madam Eva, Záhradkár, Zdravie, Dobré jedlo, AutoBild, GEO, Lepšie bývanie.
Ďalej. Martin Vajda, Václav Foglar, Vladimír Rajčák spolu s Pentou vlastnia Petit Press, kde je: SME, SME Ženy, TV Oko, TV Svet, Korzár, MY, MY magazín, Echo, The Slovak Spectator, INDEX, Historická revue, Lišiak, Tom... je podružné.
Andrej Babiš vlastní MAFRA Slovakia, kde sú: Hospodárske noviny, TV, Téma, Eurotelevízia, Telemagazín, Telemagazín pre život... pre ženy, Rytmus života, Chvíľka pre teba, Noviny do pohody, TV Max, Tele plus, Evita, Čarovné Slovensko, Horeca, Obchod, Diabetik a tak ďalej, nebudem ďalej.
Milan Dubec, Ringier Axel Springer... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.11.2021 15:05 - 15:16 hod.

Čekovský Kristián Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, za slovo. Ja by som tento široký zákon a naozaj veľmi rozsiahli rozdelil možno do takých troch-štyroch oblastí. Začnem tou najdôležitejšou.
Tou najdôležitejšou oblasťou je transparentnosť. V oblasti médií potrebujeme viac transparentnosti a to sa týka všetkých druhov médií, aj, aj tradičných médií, aj dezinformačných médií. Potrebujeme vedieť, kto za médiom, ktoré sa tvári, že šíri informácie, stojí. Bude snáď vadiť niektorým opozičným politikom, že sa zistí, že, ja neviem, vlastní to médium nejaký ich asistent alebo niečo podobné? To snáď nie. Ale tu hovoríme nielen o dezinformačných médiách - a to by som chcel zdôrazniť - ale hovoríme aj o, o mainstreamových médiách.
Celosvetový problém je oligarchizácia médií a skupovanie veľkých médií oligarchami. Tu by som možno povedal z takej novinárskej praxe, treba rozlišovať medzi veľkými mediálnymi domami, ktoré, ktoré, ktorých primárny cieľ je povedzme tvorba zisku, ale na druhej strane vytvoria priestor pre serióznu žurnalistiku a majú určité miesto v tých-ktorých krajinách a robia dobre svoju prácu, dávajú zamestnanie mnohým ľuďom a novinárom.
Na druhej strane sú veľké skupiny, finančné skupiny, ktoré skupujú médiá za účelom toho, aby v prípade nejakého problému tie médiá o danom probléme neinformovali alebo napríklad aby v prípade potreby informovali o tom, čo tieto skupiny alebo títo oligarchovia potrebujú, a vidíme to aj v európskom priestore. Ako príklad môžeme, môžeme uviesť napríklad Českú republiku, MAFRU a takisto, samozrejme, na Slovensku vidíme veľkú, veľkú finančnú skupinu, ktorá, ktorá vlastní niekoľko mediálnych domov, teda mediálnych domov... vlastní mediálny dom napríklad News and Media Holding a podobne, čiže vydávajú niekoľko, niekoľko periodík, takže myslím si, že tu je veľmi dôležité, aby každý čitateľ, divák, poslucháč vedel, kto za tým-ktorým médiom stojí.
Dnes sa môže spoliehať na to, že to médium zverejní svoju štruktúru alebo, alebo sa nejakým spôsobom k tomu dopátra na internete a z otvorených zdrojov, ale práve tento návrh zákona má ambíciu priniesť to, aby jednoducho tí vlastníci médií boli zapísaní v registri konečných užívateľov výhod. Čiže my budeme presne vidieť aký, či už milionár, ale aj možno skvelý žurnalista vlastní ktoré médium, a teda budeme môcť vyhodnotiť, že či tie záujmy toho-ktorého médiá sú... hop, pardon (rečník zachytil papier padajúci z rečníckeho pultu), dobré, takže toto je veľmi dôležitá časť - transparentnosť médií.
V tomto bode treba pripomenúť alebo treba spomenúť aj to, že sa budú musieť zverejňovať dary pre tie médiá. To znamená, ak niekto sa tvári, alebo že financuje to médium, to je všetko v poriadku. Množstvo médií môže fungovať, ak nechce fungovať práve pod nejakými krídlami oligarchov, tak chce fungovať z príspevkoch svojich, nechcem to nazvať, že donorov, ale normálne ľudí, ktorí chcú to médium financovať. Čiže v prípade, ak tie príspevky presiahnu čiastku, myslím, že je to 1 200 eur v tejto chvíli nastavené, tak, tak budú tieto príspevky zverejnené, aby jednoducho vedeli tí ľudia, že naozaj kto na fungovanie toho média prispieva.
Taká veľmi dôležitá vec a myslím, že to spomínala aj pani ministerka, to je zrovnoprávnenie týchto médií na jednu úroveň, a aby v súčasnosti, keď poviem, povieme to tak, že idú do úzadia povedzme tie klasické tradičné výtlačky novín, ktoré niekedy chodili do schránok, ale skôr v súčasnosti majú, majú vydávať tie médiá svoje články a svoje novinárske prejavy na online platformách a v digitálnej podobe, aby pre nich platili nielen rovnaké povinnosti ako pre médiá, ktoré sú vydávané tradičným spôsobom, ale aby novinári a redaktori prac... ktorí pracujú v týchto médiách, aby im boli zabezpečené aj rovnaké práva. To znamená, aby mali právo sa dožadovať na informácie, aby mali právo si pýtať informácie a zároveň aby na nich, aby sa na nich vzťahovala aj napríklad ochrana zdroja, ktorá je jednoducho nedotknuteľná, a práve tento návrh zákona to prináša, takže v tomto prípade ide o zjednotenie pravidiel, o zjednotenie práv a povinností pre všetky médiá.
Takou treťou oblasťou, ktorú ja som si teda z tohto návrhu vydedukoval, je, je verejnoprávnosť. Ak som tu teraz pred malou chvíľou počul, že toto je ničenie verejnoprávnosti, prosím? Veď ja tu vidím zvýšenie titulkovania, zvýšenie hlasového komentovania, zvýšenie národnostného vysielania, veď to sú povinnosti a to je práve tá verejnoprávnosť, pre ktoré máme verejnoprávne médium. My sme v minulosti aj ako výbor tlačili na to, aby si verejnoprávne médium plnilo svoje povinnosti, ktoré sú dané zákonom, a aby napĺňali limity, ktoré už dnes majú v zákone, a nedodržiavajú tento zákon napríklad v oblasti vysielania pre národnostné menšiny.
To, že si to už nejakým spôsobom vypočítali, ja som si pozeral tie sumy, na základe ktorých oni komunikovali, že tá, tento návrh má im priniesť nejaké zvýšené výdavky. Ja naozaj neviem, odkiaľ k takýmto sumám prišli, jednak je to časovo, jednak tento návrh je rozložený v čase, to je prvá vec a druhá vec, tie sumy mi pripadajú z môjho pohľadu prestrelené, nemám ten podklad, odkiaľ teda niečo takéto majú. Ale ešte raz, zvýšenie komentovania, zvýšenie titulkovania a zvýšenie národnostného vysielania je niečo, čo má práve verejnoprávne médium robiť.
Takže ja si myslím, že toto je posilnenie verejnoprávnosti, súhlasím s tým, že do budúcna sa musí stabilizovať v prvom rade financovanie verejnoprávnej RTVS, s tým absolútne súhlasím. Ukázala to aj kontrola Najvyššieho kontrolného úradu, financovanie RTVS je maximálne rozdrobené, to, že dnes sa tvárime, že jej financovanie verej... zabezpečené len teda z veľkej časti formou, formou koncesií a z peňazí koncesionárov, to je fajn, ale na druhej strane do určitej miery RTVS financuje aj štát, takisto nejaké príjmy sú z reklamy. A tak ako sa ukázalo v uplynulých rokoch, kedy napríklad aj pán Jarjabek, ktorý tu pred malou chvíľou vystupoval a hovoril, že práve pre nejakých povedzme že 20 mil. dôjde k zániku verejnoprávneho média, tak dopady populistického návrhu vášho koaličného partnera spred niekoľkých mesiacov, resp. asi dvoch-troch rokov k zníženiu koncesií bolo možno krokom a sociálnym krokom, to nepochybujem, na druhej strane bol to populistický krok, ktorým ste usekli do výraznej miery desiatky miliónov eur z financovania RTVS, ktoré musí teraz následne riešiť ministerstvo kultúry. A opäť tak ako v takej... v takmer v každej oblasti (povedané so smiechom), ktorú po vás zdedili sme, zdedili, tak treba neja... hasiť nejaký požiar a nejaký problém.
Takže vy ste začali likvidovať financovanie RTVS a my sme si dali do programového vyhlásenia vlády zastabilizovať toto financovanie a napraviť všetky chyby, ktoré ste v minulosti v tejto oblasti urobili.
V tomto prípade mi ostáva už iba jediné a to je tá oblasť ochrany novinárov, tak ako som uviedol, dochádza napríklad k ochrane zdroja, a teda tá ochrana bude platiť aj pre tých, ktorí publikujú svoje texty v online svete. Tu mi nedá spomenúť napríklad aj právo na vyjadrenie, aj v tejto oblasti ste vy v minulosti mali zásadné snahy a v podstate ste predkladali doslova náhubkový zákon, ktorý by dával politikom takmer akékoľvek právo okomentovať takmer všetko, čo sa mihne v mediálnom priestore. Čiže ja som rád, že k takejto politizácii napokon v minulosti nedošlo, a práve tento návrh posilňuje aj práva, práva novinárov a, a zachováva aj to súčasné znenie tak, ako je.
Myslím si, že z tejto oblasti takto stručne je to asi aj všetko a ja som rád, že z takého toho balíka mediálnych zákonov, ktoré sú pripravené, tak tento najširší, najväčší je už v parlamente. Verím, že, že tento návrh prejde, a môžeme sa potom pustiť do ďalších, napríklad do, do zákona aj o RTVS, pretože toto nie je zákon o RTVS, preto ja nevidím dôvodm, prečo sa tu otvárali nejaké diskusie o výške koncesií, o ktorých tu spomínal pán Kuffa, jednoducho tento návrh o tom, o tom nehovorí.
Takže, takže toto sa dotýka veľmi okrajovo RTVS, len naozaj v oblasti tejto verejnoprávnosti, aby, aby do nejakej miery vysielali pre menšiny a pre niektoré komunity, ktoré na Slovensku žijú, a tak je to správne.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis