Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

25.11.2021 o 11:59 hod.

PhDr. PhD.

György Gyimesi

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 25.11.2021 11:59 - 12:01 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
Keďže fakt mám len minútku, tak mi dovoľte, aby som sa poďakoval pánovi poslancovi Dostálovi, pani poslankyni Pleštinskej a ostatným predkladateľom, ktorí umožnili v rámci tejto novely zvýšiť podiel finančných prostriedkov, ktoré má KULT MINOR k dispozícii, z piatich percent na šesť, čo im umožní efektívnejšie fungovanie.
Ja som sa akurát teraz dozvedel správu, a preto som sa vlastne prihlásil do tejto rozpravy, že práve prebehli voľby do jednotlivých rád. Čaká ich strašne veľa roboty, je tam vyše 1 300 nevybavených žiadostí, z ktorých sa podarilo zadministrovať asi 700, keď ma pamäť neklame. Čiže túto novelu, ktorú teraz práve prijímame, je, prijímame ju v hodine dvanástej.
Ja budem veľmi rád, ak si splníme aj našu povinnosť vo vzťahu k ostatným národnostným komunitám, pokiaľ ide o zvýšenie aj príspevku na samotné projekty, pretože takáto bola dohoda v rámci koalície. A chcem upozorniť, že táto novela sa tohoto ešte netýka, že musí prísť ešte ďalšia novela, ktorá zvýši finančné prostriedky.
Čiže ešte raz, ďakujem vám veľmi pekne a ďakujem aj za možnosť vystúpiť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.11.2021 11:57 - 11:58 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda, za slovo.
Ďakujem, kolega Dostál, za tvoje vystúpenie. Ako jedna z predkladateľov tohto návrhu plne sa stotožňujem s predstavením tohto návrhu zákona potrieb fondu na podporu národnostných menšín. Som starostkou v nemeckej obci Chmeľnica, kde veľmi aktívne pracuje karpatskonemecký spolok. V našej obci sa konajú dni nemeckej kultúry, na budúci rok to už bude 29. ročník, a na tomto podujatí sa zúčastňujú členovia karpatskonemeckého spolku z celého Slovenska. Je to medzinárodné podujatie, ktoré predstavuje kultúru nemeckej menšiny na Slovensku. Rovnako v okrese Stará Ľubovňa sú aktívne aj iné národnostné menšiny, ktoré čerpajú z tohto fondu, a preto je potrebné urýchlene zabezpečiť funkčnosť tohto fondu, ktorý zabezpečuje prezentáciu kultúry a života národnostných menšín na Slovensku.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.11.2021 11:55 - 11:57 hod.

Pollák Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Som naozaj rád za tento návrh zákona, alebo teda za túto novelu, ktorá je v poradí druhá, a o to viac ma teší, že naozaj táto vládna koalícia má snahu zmeniť fungovanie fondu na podporu kultúry pre národnostné menšiny. Aj tento návrh, samozrejme, posilňuje kultúru národnostných menšín, povedzme si to na rovinu. Ak by sa zmena percenta realizovala zo súčasného celkového rozpočtu definovaného zákonom, došlo by ku kráteniu rozpočtov na podporu kultúry jednotlivých národnostných menšín, čo by príslušníci menšín mohli vnímať negatívne.
Fond vlastne ukázal teraz hlbokú poddimenzovanosť personálnych a materiálnych kapacít, to obzvlášť sa to intenzívne prejavuje teraz počas pandémie, kedy je zvyšujúci sa časový sklz pri plnení úloh v oblasti poskytovania podpory kultúrnych a vedeckých aktivít, ako aj včasnej kontroly vyúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov v súlade so zákonom.
Ide naozaj o podporu skôr tej administratívnej práce, kedy tí pracovníci budú môcť nabrať na kapacite a vyhodnocovať jednotlivé projekty, aby teda nedošlo k tým časovým sklzom, zároveň, áno, určite budeme pokračovať naďalej vo vylepšovaní tohoto fondu. Po tej prvej novele, ktorá tu bola v lete, sa tu vyrojili nejakí kritici, ktorí kritizovali túto novelu, no, však to boli kritici, ktorí vlastne vyrobili tento fond na to, aby im slúžil. Aby im slúžil, asi aj takto zakončím. My budeme určite pracovať na tom, aby tento fond sme stransparentnili.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 25.11.2021 11:05 - 11:06 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ctené plénum, dovoľte mi, aby som predložil tento procedurálny návrh. Prosím a žiadam prehodnotiť a zmeniť včerajšie uznesenie vlády ohľadom zákazu účasti veriacich na bohoslužbách aj počas lockdownu v režime OTP podľa vzoru Rakúska, kde sú bohoslužby pre veriacich sprístupnené aj napriek lockdownu. Prosím a žiadam, aby sa toto rozhodnutie a nariadenie urýchlene zmenilo a umožnila sa účasť veriacich na bohoslužbách s ohľadom na čl. 24 Ústavy Slovenskej republiky, kde sa uvádza, že slobodu myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery zaručujú aj verejné bohoslužby a náboženské úkony.
Ďakujem tým členom vlády, ministrom, ktorí počas včerajšieho ro... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.11.2021 10:58 - 11:00 hod.

Halák Róbert Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet... (Ruch v sále. Zaznievanie gongu. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Poprosím ešte o chvíľočku, páni poslanci.
Nech sa páči, pán spravodajca.

Halák, Róbert, poslanec NR SR
Ďakujem pekne.
... Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 28. januára 2022 a v gestorskom výbore do 31. januára 2022.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.11.2021 10:49 - 10:51 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Radovana Kazdu a Petra Kremského na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 766). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 28. januára 2022 a v gestorskom výbore do 31. januára 2022.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.11.2021 10:44 - 10:49 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Rád by som odôvodnil návrh zmeny zákona, ktorý je teraz v prvom čítaní, a preto je veľmi dôležité, aby sme ho prerokovali a schválili práve na tejto schôdzi, pretože jeho platnosť začína od 1. marca 2022, plánovaná, ak teda poslanci s ním vyslovia súhlas.
Ide o zákon o regionálnej investičnej pomoci a je to zákon, ktorý napomáha tomu, aby práve aj do najodľahlejších a najmenej ekonomicky rozvinutých regiónov našej krajiny sa dostali nové investície, aby tam ľudia mali prácu, aby tam rástli podniky, ktoré nielen prinášajú priemyselnú výrobu, ale takisto súvisiace služby.
Iste viete, že priemysel na jedno pracovné miesto priamo vytvorené v priemyselnej výrobe vytvára tri až päť ďalších pracovných miest a vrátane rodín týchto ľudí, ktorí získavajú prácu, je to až často pomer jedna ku desiatim. Ja osobne som dlho pracoval ako ekonomický novinár, navštívil som veľmi veľa takýchto podnikov, najmä na západnom Slovensku, a viem, že takáto investícia v malom meste dokáže celý región naštartovať a potiahnuť ho dopredu a vlastne posunúť ho z regiónu s vysokou nezamestnanosťou k regiónu s pomerne nízkou nezamestnanosťou a rastúcimi mzdami. Možno spomeniem regióny alebo mestá, mestečká, kde takéto investície prišli pred dvadsiatimi rokmi a vlastne dneska tieto mestá sú regiónmi s jednými z najnižších mier nezamestnanosti na Slovensku, napríklad Vráble, Galanta, Trenčín a okolie a tak ďalej a tak ďalej.
Táto novela prináša zmeny, ktoré reagujú na situáciu spôsobenú pandémiou COVID-19, pretože ona, samozrejme, ovplyvňuje aj podnikateľské subjekty. Práve dnes alebo tento týždeň sa stretávame so zavedením nových opatrení, ktoré ovplyvňujú takisto firmy, ktoré vlastne je potrebné chrániť, aby neboli natoľko ovplyvnené touto situáciou, že by museli zastaviť výrobu. To by bola situácia, keď by nielen boli preťažené naše nemocnice, ale by bol tak preťažený, tak preťažená finančná situácia štátu, že by tieto nemocnice časom nebolo z čoho financovať.
Čiže je to naozaj niečo, čo je veľmi dôležité, čo je v záujme tejto krajiny.
V tomto, týmto návrhom zákona sa menia a zmierňujú podmienky splnenia alebo zmiernenie požiadavky splnenia podmienok investičnej pomoci, ktorá bola v minulosti udelená, a umožňuje sa to, aby firmy vlastne mali určité úľavy, keďže sú postihnuté pandemickou situáciou. Samozrejme, je veľmi dôležité, aby táto, tých, nejaká, aby ich problémy netrvali vlastne alebo nezačali už pred pandémiou, to znamená, že napríklad neboli podnikom v ťažkostiach už pred 1. 1. 2020.
Ide teda o to, aby firmy, ktoré inak spĺňajú podmienky tejto investičnej pomoci, ale počas pandémie sa dostali do ťažkostí alebo sa im zhoršili ich výkazy, neboli z tejto investičnej pomoci vylúčené alebo aby neboli voči nim uplatnené sankcie. Ide nám o to, aby aj Slovensko ako krajina, ako investičné prostredie bola serióznym partnerom, aby nebola krajinou, ktorá je len takým policajtom, ktorý striehne, kde niekto niečo poruší a nejaký, nejaký ukazovateľ náhodou sa zhorší a už zasiahne a dá pokutu, ale aby bola krajinou, ktorá je naozaj dobrým investičným prostredím a ktorá si váži ľudí, ktorí investujú svoje peniaze, firmy, ktoré sem prichádzajú a ktoré rozvíjajú svoje podnikanie na Slovensku.
Takže chcel by som vás požiadať o podporu tohto zákona v prvom čítaní a potom aj neskôr na ďalšej schôdzi v druhom čítaní.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.11.2021 10:41 - 10:44 hod.

Liba Peter
Hlasovať budeme dnes o 11.00 hod.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.11.2021 10:38 - 10:39 hod.

Majorová Garstková Jana Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo.
Chcem len krátko povedať, že kvitujem tento návrh zákona, konkrétne ustanovenie, v ktorom sa maximálny príjem žiadateľov o mestské nájomné byty v určitých prípadoch dvíha až na päťnásobok životného minima. Aj ako poslankyňa mestského zastupiteľstva v Kežmarku ma občania oslovovali práve s týmto problémom, pretože po rokoch bývania sa predsa niečo mení. Súčasne som rada, že, za zmenu zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania, v ktorom sa mení trvalý charakter nájomných bytov na dobu 30 rokov. Chcem sa aj touto cestou poďakovať ministerstvu dopravy, že povolilo takúto zmenu, lebo zhruba pred rokom a pol som o to žiadala a neboli tomu veľmi prístupní, tak som rada, že nakoniec k tejto zmene dochádza.
Ďakujem pekne za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.11.2021 10:20 - 10:23 hod.

Liba Peter Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, predkladám spoločnú správu výboru Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Miloša Svrčeka, Jany Žitňanskej, Petra Kremského a Vladimíra Ledeckého na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov (tlač 731), v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1021 z 21. októbra 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 409 z 18. novembra 2021, výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 253 z 22. novembra 2021. A výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj o návrhu nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku nebol uznášaniaschopný.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva šesť pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 6 spoločne s odporúčaním schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky uvedený návrh schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúča schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 259 z 23. novembra 2021. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis