Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

26.11.2021 o 10:56 hod.

PhDr.

Juraj Krúpa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.11.2021 10:35 - 10:37 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Ďakujem, pán predseda výboru, za tvoje vystúpenie. Možno len také, také doplnenie, že zdá sa, že naozaj banky veľmi dobre zvládli tú pandémiu, ale aj, aj vlastne tie makroekonomické dáta alebo hrubé dáta o firmách hovoria, že tie zisky sa neznížili atď. Ale zdá sa, že najmä tento rok vlastne banky tú svoju stabilitu zlepšovali na úkor podnikov, a to dokonca aj fungujúcich tým, že im znižovali kontokorentné úvery špeciálne, prípadne rušili úverové linky. A ja tam vidím veľké riziko v tom, že to vlastne spôsobí tlmenie rastu ekonomiky a práve v období, keď na svetových trhoch je veľký dopyt po mnohých tovaroch a výrobkoch a dokonca aj za vyššie ceny, tak vlastne Slovenské firmy nemajú možnosť z toho vyťažiť, pretože nemajú úverové zdroje. Čiže možno to je aj moja otázka na pána guvernéra, ako toto rieši, či je nejaký takýto pokyn zo strany NBS k bankám, že majú obmedzovať úverové zdroje pre zdravé podniky a či to vlastne nespôsobí práve spomalenie ekonomického rastu, čo podľa mňa bude veľká škoda. Ďakujem.
Skryt prepis
 

26.11.2021 12:22 - 12:24 hod.

Šefčík Marek
Ja iba by som chcel oznámiť, že pri najbližšom možnom hlasovaní budeme hlasovať, teda v utorok o 11-tej. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.11.2021 12:19 - 12:21 hod.

Horváthová Eva Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja sa vám chcem poďakovať pani poslankyňa a musím povedať, že ste ma milo prekvapili spôsobom akým ste vystúpili. A veľmi si vážim, že podporíte tento zákon. Chcem povedať, že sa plne stotožňujem s tým čo ste povedali, čo sa týka sprievodu rodiča s dieťaťom. Ja sama som pediater a neraz som v službách zažila to kedy niekedy aj mamina nemohla s tým dieťaťom, lebo mala doma menšie dieťa a naozaj tie deti strádajú keď tam nie je rodič, obzvlášť keď sú choré. Že to čo ste povedali, ja sa plne s tým stotožňujem. Je to tak, ovplyvňuje to aj rýchlosť liečby, výsledok liečby. Samozrejme ten efekt, keď je rodič s dieťaťom je nazaplatiteľný.
Ja častokrát som sama chodila v službách s tým deťom a trávila som s nimi čas, aby čo najlepšie sa cítili, sestričky boli s nimi. Samozrejme nič nenahradí toho rodiča. Je optimálne keď tam ten rodič a to vám hovorím veľmi úprimne a teda z vlastnej praxe. O to viac by som som priala, aby sme sa zhodli na postupných spoločných riešeniach tak, aby sme nedostávali týchto pediatrov a zdravotníckych pracovníkom do situácii, kedy nebudú môcť vykonať zákon, ktorý mi tu navrhneme a bude to zbytočné pnutie spôsobovať. To znamená, že ja som otvorená, určite aj pani poslankyňa Šebová ďalším diskusiám s tým, že poďme povedzme vzhľadom na vek dieťaťa. Ja viem, že vy ste sa vyjadrili, že nechcete to deliť do nejakých skupín, aj rozumiem vašemu zámeru, že však raz je to právo, tak dajme to do zákona. Ale my musíme byť zodpovední, my sme zákonodarcovia, ktoré robia tie zákony tak aby boli aplikovateľné do praxe. Ja sa nestotožním nikdy so zákonom, ktorý dáme len preto aby bol a nebudeme ho dodržiavať, no však nič sa nedeje, alebo budeme hroziť pokutami tým lekárom a zdravotníckym pracovníkom, keď takýto zákon nedodrží. A žiaľ takéto niečo v tom vašom návrhu bolo. Takže ja verím, že sa dokážeme stretnúť po tom v ďalších rokovaniach aj s predstaviteľmi ministerstva zdravotníctva budeme v tomto pokračovať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.11.2021 12:18 - 12:19 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pani poslankyňa, ďakujem vám za to, že ste vystúpili a vyjadrili ste podporu tomuto pozitívnemu zákonu. Ale v svojom vystúpení ste sa vrátili aj k tomu, ktorý tu neprešiel k pléne a ktorý ste predkladali vy. My sme vám zámer vášho zákona pochválili a ja rozumiem vášmu, vášmu pocitu, že prejavujete nejakú ľútosť nad tým, že neprešiel. Ja verím, že sa aj v tejto oblasti posunieme v budúcnosti dopredu. Ale realizovateľnosť v praxi je pre zákon mimoriadne dôležitá. Aj predkladateľky museli upraviť tú skupinu, tú skupinu ťažko zdravotne postihnutých. Myslím na zdravotne postihnutých, ktorí si nevedia podpísať sami informovaný súhlas. Takže tiež by tá skupina mohla byť väčšia. Aj tu v tomto vyjadrujem presvedčenie, že by sme sa mali posunúť dopredu, ale musíme v každom prípade, pri každom schvaľovaní zákona reflektovať na to, v týchto prípadoch reflektovať na to v akom stave sú momentálne naše nemocnice a čo zvládnu a čo už nie. Ďakujem pekne za to, že podporíte tento zákona a ďakujem predkladateľkám za to, že tu takýto zákon máme.
Skryt prepis
 

26.11.2021 12:09 - 12:11 hod.

Horváthová Eva Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Pani poslankyňa Šebová, ja sa ti chcem veľmi pekne poďakovať, veľmi si vážim túto iniciatívu, viem, že pracuješ na nej už veľmi dlho a o to viac si vážim, že si ma prizvala k spolupráci k tejto problematike. Ty si práve tá osoba, ktorá ukazuje na to, ako by sa mal zákon podávať a akým spôsobom komunikovať. Išla si od úplných základov, to znamená od súhlasu pána ministra a zmapovaní situácie, ktorá je. Viem, že si si dala námahu a bola si v poisťovni a zisťovať koľko takýchto osôb je, ako by to zaťažilo zdravotnícky systém a či je takýto návrh realizovateľný v praxi. Chcem ešte zdôrazniť, že tento návrh sme spolu aj párkrát trošku modifikovali aj vzhľadom na tieto konkrétne informácie tak, aby bol realizovateľný a vykonateľný v praxi a zamerali sme sa teda na osoby, ktoré sú s ťažkým zdravotným postihnutím a nie sú schopné podpísať informovaný súhlas. To znamená, že to budú všetky deti s ťažkým zdravotným postihnutím, a tie osoby, ktoré nie sú schopné podpísať informovaný
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.11.2021 12:09 - 12:11 hod.

Horváthová Eva Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, predkladaný návrh zákona rieši sprevádzanie osôb so zdravotne ťažkým postihnutím pri ambulantnej zdravotnej starostlivosti a ústavnej zdravotnej starostlivosti. Dlhodobo poukazujem na skutočnosť, že tieto osoby by mali mať zákonnú možnosť prítomnosti blízkej osoby. Preto sme sa rozhodli, že nájdeme spôsob, ako aj Slovensko v tomto smere dostaneme aspoň čiastočne na úroveň vyspelých krajín. Teraz budem trochu konkrétna, aby som vysvetlila o čom nám v predkladanej novele ide.
Choroba a prípadná hospitalizácia je veľkou zmenou a záťažou v živote každého z nás. V živote človeka so zdravotným postihnutím je dvojnásobnou záťažou. Pre ľudí, ktorí sú aj v bežnom živote odkázaní na pomoc svojich blízkych, je ich prítomnosť pri hospitalizácii veľmi dôležitá, najmä pre ich psychickú pohodu. Pri pobyte v nemocničnom zariadení sa dostávajú do úplne iného sveta, na ktorý nie sú zvyknutí. K zlepšeniu adaptácie na nemocničné prostredie určite pomáha empatická komunikácia s individuálnym prístupom a pozitívnym vzťahom k pacientovi s hendikepom. A práve takúto komunikáciu môžu zabezpečiť jeho blízki. To uľahčí prácu aj zdravotníckemu personálu. Ten bude môcť pracovať a venovať sa zdravotnej starostlivosti o pacienta, ktorý je kľudný a v psychickej pohode. Úprimne si priznajme, že na takúto komunikáciu pri súčasnom stave v zdravotníctve, zdravotný personál nemá čas. Postihnutie spomínaných osôb sa totiž okrem iného prejavuje aj nedostatkom zmyslových, alebo duševných schopností. Čo to znamená? Napr. aj to, že v prítomnosti blízkej osoby, že prítomnosť blízkej osoby je viac ako žiadúca, aby zdravotnícki pracovníci vedeli ako s takýmto pacientom zaobchádzať, pretože blízka osoba pozná svojho blízkeho najlepšie, pozná jeho potreby a najlepšie vie ako s takýmto pacientom pracovať. Aby zdravotnícke úkony neboli také stresujúce pre pacienta a náročné pre personál.
Aj z tohto dôvodu som presvedčená, že prítomnosť takejto osoby pozitívne vplýva a pôsobí na celkovú psychiku a čo je dôležitejšie, pozitívne ovplyvňuje aj úspešnosť liečby.
Ďakujem vám veľmi pekne, to je všetko a prosím vás o podporu uvedenej novely. Infikovali aj vzhľadom na tieto konkrétne informácie tak, aby bol realizovateľný a vykonateľný v praxi. A zamerali sme sa teda na osoby, ktoré sú s ťažkým zdravotným postihnutím a nie sú schopné podpísať informatívny súhlas. To znamená, že to budú všetky deti s ťažkým zdravotným postihnutím a tie osoby, ktoré nie sú schopné podpísať informovaný súhlas. Vnímam tento návrh zákona ako taký prvý krok k tomu, aby sme sa tejto problematike venovali ďalej, aby sme naviazali aj na ďalšie návrhy, ktoré tu boli v podobnom duchu už predložené, avšak zatiaľ nie je možné ich realizovať v praxi.
Myslím si, že práve ťažko zdravotne postihnuté osoby, tak ako si to vysvetlila, potrebujú tú svoju blízku osobu nielen aby tomu pacientovi pomohli, čo je samozrejme prvoradé, ale predovšetkým odbremenia aj zdravotnícky systém, čo v súčasnej dobe nedostatku zdravotných sestier, preťaženosti lekára môže len a len pomôcť. A keby náhodou takáto blízka osoba mala nejakým spôsobom narúšať tú zdravotnú starostlivosť, tak samozrejme jej prítomnosť sa na tú dobu preruší. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem a verím, že tento návrh dostane podporu tak ... (Prerušenie vystúpenia časomerom.).
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.11.2021 12:09 - 12:11 hod.

Horváthová Eva Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, predkladaný návrh zákona rieši sprevádzanie osôb so zdravotne ťažkým postihnutím pri ambulantnej zdravotnej starostlivosti a ústavnej zdravotnej starostlivosti. Dlhodobo poukazujem na skutočnosť, že tieto osoby by mali mať zákonnú možnosť prítomnosti blízkej osoby. Preto sme sa rozhodli, že nájdeme spôsob, ako aj Slovensko v tomto smere dostaneme aspoň čiastočne na úroveň vyspelých krajín. Teraz budem trochu konkrétna, aby som vysvetlila o čom nám v predkladanej novele ide.
Choroba a prípadná hospitalizácia je veľkou zmenou a záťažou v živote každého z nás. V živote človeka so zdravotným postihnutím je dvojnásobnou záťažou. Pre ľudí, ktorí sú aj v bežnom živote odkázaní na pomoc svojich blízkych, je ich prítomnosť pri hospitalizácii veľmi dôležitá, najmä pre ich psychickú pohodu. Pri pobyte v nemocničnom zariadení sa dostávajú do úplne iného sveta, na ktorý nie sú zvyknutí. K zlepšeniu adaptácie na nemocničné prostredie určite pomáha empatická komunikácia s individuálnym prístupom a pozitívnym vzťahom k pacientovi s hendikepom. A práve takúto komunikáciu môžu zabezpečiť jeho blízki. To uľahčí prácu aj zdravotníckemu personálu. Ten bude môcť pracovať a venovať sa zdravotnej starostlivosti o pacienta, ktorý je kľudný a v psychickej pohode. Úprimne si priznajme, že na takúto komunikáciu pri súčasnom stave v zdravotníctve, zdravotný personál nemá čas. Postihnutie spomínaných osôb sa totiž okrem iného prejavuje aj nedostatkom zmyslových, alebo duševných schopností. Čo to znamená? Napr. aj to, že v prítomnosti blízkej osoby, že prítomnosť blízkej osoby je viac ako žiadúca, aby zdravotnícki pracovníci vedeli ako s takýmto pacientom zaobchádzať, pretože blízka osoba pozná svojho blízkeho najlepšie, pozná jeho potreby a najlepšie vie ako s takýmto pacientom pracovať. Aby zdravotnícke úkony neboli také stresujúce pre pacienta a náročné pre personál.
Aj z tohto dôvodu som presvedčená, že prítomnosť takejto osoby pozitívne vplýva a pôsobí na celkovú psychiku a čo je dôležitejšie, pozitívne ovplyvňuje aj úspešnosť liečby.
Ďakujem vám veľmi pekne, to je všetko a prosím vás o podporu uvedenej novely. Infikovali aj vzhľadom na tieto konkrétne informácie tak, aby bol realizovateľný a vykonateľný v praxi. A zamerali sme sa teda na osoby, ktoré sú s ťažkým zdravotným postihnutím a nie sú schopné podpísať informatívny súhlas. To znamená, že to budú všetky deti s ťažkým zdravotným postihnutím a tie osoby, ktoré nie sú schopné podpísať informovaný súhlas. Vnímam tento návrh zákona ako taký prvý krok k tomu, aby sme sa tejto problematike venovali ďalej, aby sme naviazali aj na ďalšie návrhy, ktoré tu boli v podobnom duchu už predložené, avšak zatiaľ nie je možné ich realizovať v praxi.
Myslím si, že práve ťažko zdravotne postihnuté osoby, tak ako si to vysvetlila, potrebujú tú svoju blízku osobu nielen aby tomu pacientovi pomohli, čo je samozrejme prvoradé, ale predovšetkým odbremenia aj zdravotnícky systém, čo v súčasnej dobe nedostatku zdravotných sestier, preťaženosti lekára môže len a len pomôcť. A keby náhodou takáto blízka osoba mala nejakým spôsobom narúšať tú zdravotnú starostlivosť, tak samozrejme jej prítomnosť sa na tú dobu preruší. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem a verím, že tento návrh dostane podporu tak ... (Prerušenie vystúpenia časomerom.).
Skryt prepis
 

26.11.2021 12:06 - 12:09 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona, je to tlač 773.
Návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby výbory prerokovali predmetný návrh zákona v druhom čítaní do 28. januára 2022 a v gestorskom výbore do 31. januára 2022.
Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 26.11.2021 11:34 - 11:36 hod.

Mierna Anna Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené plénum, ako určený spravodajca výborov si dovoľujem predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 530/2011 o spotrebnej dani z alkoholických nápojov.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu zákona.
Národná rada uznesením č. 961 z 29. septembra 2021 pridelila návrh skupiny poslancov týmto výborom Národnej rady: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti, výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Určila zároveň Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory toto stanovisko: odporúčanie pre Národnú schváliť návrh s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi – výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor, výbor pre hospodárske záležitosti a výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva (vyplývajú, pozn. prepis.) pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Sú uvedené pod bodom VI spoločnej správy.
Ďakujem, pán predsedajúci.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 26.11.2021 10:56 - 10:57 hod.

Krúpa Juraj
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vzhľadom na vývoj diskusie a vnímanie tejto problematiky, ktorá prerastá až do paniky a hysterických záchvatov, sme sa rozhodli teda, že tento návrh vrátime na prepracovanie. (Potlesk.)
Skryt prepis