Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.11.2021 o 16:03 hod.

PhDr.

Juraj Krúpa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Uvádzajúci uvádza bod 1.12.2021 14:16 - 14:19 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Takže pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Marka Šefčíka k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov.
V čl. II sa slová „9. decembra 2021“ nahrádzajú slovami „dňom vyhlásenia“.
Toľko prvý pozmeňujúci návrh a teraz druhý.
Pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Marka Šefčíka k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov.
1. V čl. I bode 3 sa slová „dihydro2H-benzo[1,4]diazepín2-
-ón“ nahrádzajú slovami dihydro-2H-1,4-benzodiazepín-2-ón.
2. V článku I bode 9 sa slovo „phenol“ nahrádza slovom „fenol“.
3. V čl. I bode 11 sa za slovo „dioxol“ vkladá pomlčka.
Ďakujem, pán predsedajúci, predniesol som obidva pozmeňujúce návrhy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 1.12.2021 14:16 - 14:19 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Tak dovoľte mi, pán predsedajúci, aby som najskôr odôvodnil a potom predniesol dva pozmeňujúce návrhy k danému zákonu alebo k danému návrhu zákona. Sú to skôr také technické záležitosti, teda tým že sa zákon posunul procedurálnym návrhom na koniec schôdze z jej začiatku, tak vzniká problém s účinnosťou zákona a z ministerstva požiadali, aby sa zmenila tá účinnosť z 9. decembra 2021 na dňom vyhlásenia, ja to potom prednesiem, ako to má znieť.
Ten druhý pozmeňujúci návrh sa týka upresnenia chemických vzorcov a má tri články, tak to takisto prednesiem presne, ako to znie. Nie sú to dlhé pozmeňujúce návrhy, takže si dovolím teraz ich predniesť. Môžem, pán predsedajúci?
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 1.12.2021 14:13 - 14:15 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo.
Vážený pán minister, vážení kolegovia, kolegyne poslankyne, poslanci, ako spoločný spravodajca výboru predkladám informáciu o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov, je to tlač 704, vo výboroch Národnej rady.
Vládny návrh zákona prerokovali určené výbory, teda ústavnoprávny výbor a výbor pre zdravotníctvo. Výbory prerokovali návrh zákona v stanovenom termíne. Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol návrh zákona pridelený, zákon prerokovali, súhlasili s návrhom zákona a odporučili Národnej rade vládny návrh zákona schváliť.
O návrhu spoločnej správy vrátane stanoviska gestorského výboru Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo nerokoval, nakoľko podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov výbor nebol uznášaniaschopný.
Predsedníčka výboru ma poverila, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov a v zmysle § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku budem predkladať návrh na ďalší postup.
Pán predsedajúci, skončil som, môžte otvoriť rozpravu, do ktorej sa hlásim ako prvý.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.11.2021 17:59 - 18:05 hod.

Marcinčin Radovan Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 732. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 28. januára 2022 a gestorský výbor do 31. januára 2022.
Prosím, pán predseda, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 30.11.2021 17:10 - 17:10 hod.

Šipoš Michal
Ďakujem pekne, pán predseda. V mene troch poslaneckých klubov OĽANO, SaS, SME RODINA žiadame zaradiť nový bod programu, a to je uznesenie Národnej rady o situácii na vonkajších hraniciach Európskej únie s Bieloruskom, s termínom prerokovania zajtra 1. 12. 2021 o 18.00 h.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.11.2021 16:41 - 16:42 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Zákon o dekriminalizácii a následnej legalizácii marihuany na Slovensku zmierňovať netreba. Dnes platí aj u nás, že kto je prichytený pri malom množstve marihuany, dostane primeraný trest v dolnej sadzbe. Väčšinou buď podmienku, trest povinnej práce, alebo trest v dolnej hranici a určite za nejakú jednu dávku marihuany nedostane troj, päť alebo desaťročný trest, to je nezmysel. Ja s legalizáciou marihuany súhlasiť určite nebudem v žiadnom prípade. Je to časovaná bomba, keby užívatelia marihuany a drog by uvoľnenie a zmiernenie zneužívali a priekupníci by si prišli na svoje a marišku by si voľnejšie predávali a rozširovali počty feťákov na Slovensku. Oklamať sa nedám a verím, že ani väčšina poslancov tohto pléna a neschválime legalizáciu marihuany, takzvanú legalizáciu marihuany. Žiadne drogy do slušnej spoločnosti nepatria. Verím, že Slovensko zostane krajinou naďalej, kde sa marihuana a nejaké drogy budú používať iba na lekárske účely a nijak inak.
Pán poslanec Valášek, vy tu v poslednej dobe predkladáte zákon za zákonom. Ja vás chcem poprosiť, predložiť už konečne nejaký normálny zákon, ktorý bude slúžiť a pomáhať ľuďom a nie samé také nejaké zvrátené zákony, ktoré nikomu nepomôžu, iba uškodia.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.11.2021 16:31 - 16:31 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Pán kolega, teda tak vám poviem, že včera bol futbalista roka, keby sa vyhlásil demagóg roka, tak vy by ste boli Lionel Messi, fakt. A, áno, poslanec Blaha by bol asi Lewandowski, takže to len k tomu.
Ešte taká drobnosť, vy ste tu hovoril niečo, že o tej, ktorá sa tu rehoce. Ja vás upozorňujem, že som tu bola jediná žena v tom čase, keď ste o tom hovorili, a vôbec som sa nesmiala, ale vôbec, bola som úplne ticho. Takže prosím vás pekne, dávajte si pozor na to, čo hovoríte.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.11.2021 16:18 - 16:20 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Pán poslanec Kuffa, obávam sa, že vy naozaj o tých drogách ani o tých trestoch neviete vôbec nič, lebo musím vás upozorniť, že keby ste si trošku naštudovali aspoň tie zásadne, v zásade známe prípady z médií, tak zistíte, že pán, ktorý robil masti z konopí, ani ju nefajčil, tomu hrozí 25 rokov na ostro a prepadnutie majetku a to tú masť ani nepredával, len ju rozdával v rámci rodinných príslušníkov a taký Bašternák dostane päť rokov a po dva a pol roku je vonku, hej? Čiže to sú takéto rozdiely medzi tými trestami. Čiže o tomto to je. A áno, súhlasím s tým, že v podstate legalizácia marihuany, nehovorím o všetkých drogách, prosím, hovorím teraz vyslovene len o marihuane. V podstate Holanďania ju zaviedli len kvôli tomu, že v tom momente, ako ju zlegalizovali, si ju museli tí ľudia kupovať v tých ich kofišopoch. V podstate v zásade marihuana ako taká nie je problém, pretože sú tam kanabidoidy, ktoré sú zdravotne dôležité a v podstate to sú presne tie látky, ktoré sa používajú na zdravotné využívanie konope, ale problém je THC. Čiže to je tá návyková látka, o ktorej sa tu bavíme. V podstate ona je návyková len od určitého percenta a tým, že zaviedli kofišopy a tí striktne v tých cigaretách strážia, strážia THC, to znamená, že nemajú si ju kde inde ako kúpiť, samozrejme, že vždy bude niekto, kto to bude obchádzať a bude to robiť načierno, tak strážia, strážia práve tú návykovosť a podstate im reálne klesol počet užívateľov marihuany a počet užívateľov drog. Čiže toto je vec, ktorú treba dať na váhu váh a spýtať sa, či je to plus alebo mínus.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.11.2021 16:03 - 16:05 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Najprv, čo sa týka pána poslanca Pčolinského, ktoré bolo aspoň k veci, ja som spomenul, že podám procedurálny návrh v rámci toho prejavu. (Reakcia z pléna.) Áno. (Reakcia z pléna.) Povedal som v rozprave, že podám procedurálny návrh, aby sa tento návrh vrátil späť (reakcie z pléna). Nevadí. Tak to hovorím teraz, znova v rámci faktickej. Nevadí, je to tam na papieri. (Reakcia z pléna.) Zbytočné. Nie, ja som to povedal, ja som to povedal. Bolo to tam. Zbytočne sa naťahujeme (reakcie z pléna) a nikdy som takisto ne-po-ve-dal, bola to diskusia, ktorú teraz som mal ináč prečo z ÚPV. Čiže tam nie je úplne jasná záležitosť v tejto veci, preto som sa rozhodol takto konať. Čiže to nie je niečo, že by som podporoval opozičný návrh, alebo že by som za neho išiel hlasovať. Takže obavy sú, nie sú na mieste v tomto smere naozaj, hej? Čiže tuto si treba veci ujasniť. Čiže toto je určitá aj forma prevencie, ktorú som spravil tak, aby sa náhodou nestalo, že ten návrh, ktorý máme my na vrátenie na dopracovanie, aby nevznikli nejaké právne spory pri tomto. To je celé, o čo, o čo sa tu jedná, kolega, takže asi tak.
No a čo sa týka pána poslanca Mazureka, no pozrite sa (povedané s úsmevom), ja nie som až taký nejaký že expert na anaboliká alebo na nejaké takéto záležitosti. Ten návrh, ktorý sme my predložili, sa, vyslovene vychádzal aj z návrhov, ktorý sme mali od odborníkov a expertov a ten, bohužiaľ, nemohol byť nejakým spôsobom takto reflektovaný. Nemám už čas to nejakým spôsobom rozvádzať, stačí len spomenúť toľko, že predsa len tie anaboliká sú trošku iná záležitosť, ako je marihuana.
No a na pána Čepčeka už nestihnem. Tak tam si len spomeniem na slová, že "blbí lidi taky lidi".
Skryt prepis
 

30.11.2021 15:56 - 15:56 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán kolega, za prepustenie poradia.
Takisto, vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, budem stručný. Musím sa priznať, že osobne mám sympatie voči návrhu, ktorý prišiel od pána Valáška. V určitej miere kopíruje vlastne to, čo sme sa my snažili aj predložiť, samozrejme, že sú tam nejaké rozdiely. Viem, že v podstate zdieľame spoločný cieľ, a to je svojím spôsobom vyriešiť alebo snažiť sa nejakým spôsobom pohnúť s problematikou, ktorú u nás máme. A začína už byť spoločensky značne vypuklá. Vidíme to na štatistikách, vidíme to na tých odsúdeniach, na tých trestoch, ktoré sú naozaj vysoké a drakonické. Ale zároveň musíme vychádzať aj z toho, aká je politická realita. A politika nie je umenie želaného, ale umenie možného. Preto sme aj my teda prišli s tým návrhom zákona, ktorý sme tu mali predložený, a vzhľadom na situáciu, ktorá vznikla, sme sa teda rozhodli tento návrh zákona dopracovať.
Priznám sa, že po konzultáciách s právnikmi aj tu v Národnej rade nie je úplne jasné, že v prípade, že by tento návrh nebol schválený, či by sme my sa mohli vrátiť s naším návrhom späť. Treba si priznať, že tento návrh pána poslanca Valáška nemá podporu, väčšinovú, v tomto parlamente. Myslím si, že sú tam určité elementy, ktoré stoja za zváženie a preto by som aj poprosil pána poslanca Valáška, aby tento návrh zákona vrátil na dopracovanie a ja to chcem vlastne predložiť aj písomne ako procedurálny návrh a týmto by sme v podstate sa mohli aj rozhodnúť, že či teda o tom budeme hlasovať. Ja by som navrhoval dnes už teda o sedemnástej alebo čím skôr a môžeme v podstate v tomto smere aj už ukončiť rozpravu. To je môj návrh z mojej strany.
Zatiaľ ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis