Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

3.12.2021 o 9:13 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.12.2021 9:50 - 9:52 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Pán Mazurek, vaša nenávisť, agresia a vaša vnútorná rozpoltenosť je dôkazom toho, že vy nevnímate realitu. Ja som videl teraz také video, kde ste vystupovali a do toho nastrihali Hitlera. Mňa mrazilo. Mňa mrazilo. Vy ste, vy ste presne človek, ktorý nepočúva, čo sa tu rozpráva, ale jednoducho chcete si svojich voličov presvedčiť o klamstvách, ktoré im dávate. A tá vaša, to vaše radikálne vystupovanie, aj toto, čo ste tu predviedli, vy ste išli, človek vás ani nepočúva, veď vy v kuse idete, vy dáte ten istý temporytmus agresívny, dáte tú istú agresiu, tú istú nenávisť a človek vás potom po čase prestane počúvať. V kuse urážate ľudí, urážate nás tuná, urážate mojich kolegov, nadávate nám do hlupákov, nadávate nám do idiotov, do pedofilov. Nadávate nám, robíte z nás ľudí, ktorí ubližujú.
Pán Mazurek, ja vás len ľutujem, ja želám vašej rodine, aby ste prežili pokojný život, aby ste mali, aby ste mali šťastné, naozaj šťastné chvíle so svojou rodinou, aby nikto z vašej rodiny nezomrel na COVID. Ja vám želám, pán Mazurek, možnože keď budete mať viac rokov, lebo vy ste sa stal veľmi mladý poslancom Národnej rady a podľa mňa vám to veľmi ublížilo, pretože nič v živote ste neurobili, nikdy v živote ste nepracovali, nikdy v živote ste nemuseli niečo dokázať, len tým, že kričíte tu a na mítingoch a urážate ľudí, stoja za vami radikálni občania.
Pán Mazurek, úprimne zo srdca vám želám, nech sa vám darí aj celej vašej rodine, možno raz pochopíte, že toto, čo... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 3.12.2021 9:13 - 9:13 hod.

Fecko Martin
Navrhujem hlasovať dnes o jedenástej hodine.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 3.12.2021 9:10 - 9:13 hod.

Fecko Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Dobrý deň sa praje.
Pán predsedajúci, kolegyňa, kolegovia, Národná rada schválila dňa 9. novembra 2021 zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 49/2018 Z. z. a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Prezidentka Slovenskej republiky podľa čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky vrátila Národnej rade uvedený zákon na opätovné prerokovanie a vo svojom rozhodnutí uviedla dôvody, ktoré ju viedli k tomu, aby využila svoju právomoc, ktorá jej vyplýva z Ústavy Slovenskej republiky.
Na základe uvedeného predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 826 z 26. novembra 2021 podľa § 90 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku pridelil predmetný vrátený zákon na opätovné prerokovanie Národnou radou týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Ako gestorský výbor určil výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a súčasne určil lehotu na jeho prerokovanie.
Prezidentka Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí z 26. novembra 2021 č. 5460-2021-KPSR uviedla dôvody na vrátenie zákona, ktoré sú odôvodnené v častiach II a III, a navrhla, aby Národná rada po opätovnom prerokovaní zákon neprijala ako celok.
Uvedené určené výbory prerokovali predmetný zákon v lehote určenej rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky takto:
Ústavnoprávny výbor neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov podľa čl. 84 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a § 52 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie prerokoval zákon a uznesením č. 175 z 1. decembra 2021 odporučil Národnej rade zákon pri opätovnom prerokúvaní schváliť s pozmeňujúcimi návrhmi.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 176 dňa 1. decembra 2021.
V citovanom uznesení ma výbor poveril ako spoločného spravodajcu výborov informovať Národnú radu v súlade s § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku o výsledku rokovania výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru na schôdzi Národnej rady.
Pán predsedajúci, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 3.12.2021 9:06 - 9:07 hod.

Liba Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, vážený pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, pán minister, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 835 z 2. decembra 2021 pridelil výboru pre hospodárske záležitosti návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov (tlač 802), s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vlády bude informovať Národnú vládu Slovenskej... Národnú radu Slovenskej republiky.
Výbor pre hospodárske záležitosti prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej 85. schôdzi dňa 2. decembra 2021. Uznesením č. 260 odporučil Národnej rade tento návrh schváliť s tým, že prvé, druhé a tretie čítanie sa uskutoční na 51. schôdzi Národnej rady.
Vážený pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 3.12.2021 9:04 - 9:05 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, pán predsedajúci, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 837 z 2. decembra 2021 pridelil výboru pre hospodárske záležitosti návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 213/2019 Z. z. o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 800), s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vlády bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky.
Výbor pre hospodárske záležitosti prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej 85. schôdzi dňa 2. decembra 2021. Uznesením č. 256 odporučil Národnej rade tento návrh schváliť s tým, že prvé, druhé a tretie čítanie sa uskutoční na 51. schôdzi Národnej rady.
Vážený pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.12.2021 19:01 - 19:02 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja už som to povedal a chcem to zopakovať, že súhlasím s tým, že toto nie je rozdávanie, toto nie je jednorazovo, jednorazová pomoc, ale je to skôr investícia. Igor, ty si hovoril o tom, že nad 55 rokov, myslím, v Portugalsku je zaočkovaných 99,96 % ľudí. No ja som si to zisťoval a dokonca v Portugalsku je zaočkovaných 98 % ľudí nad 12 rokov. Tam vidno chuť bojovať a postaviť sa tej pandémii čelom. Troška závidím krajinám, kde sa s covidu nestala politická téma a koalícia sa spojila s opozíciou v boji s covidom. Žiaľ, u nás politická opozícia zneužila pandémiu na dosiahnutie svojich pochybných iných cieľov. Je absurdné hovoriť o pomoci a nepodporiť takýto návrh. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.12.2021 18:36 - 18:38 hod.

Remiášová Anna Zobrazit prepis
Chcem v prvom rade poďakovať za túto iniciatívu. Vy všetci až na pár výnimiek ste ľudia, ktorí ste 40+. Netušíte, čo to znamená pre ľudí 60+, 70+, 80+. Pre nich je to veľmi veľký peniaz a zároveň aj motivácia. Keby ste vy z opozície nerobili takú obrovskú kampaň, keby vás ľudia, vaši starí rodičia, známi tak nepočúvali, tak dnes by bolo zaočkovanie o inom.
Ja sa chcem veľmi pekne poďakovať pánovi ministrovi financií Igorovi Matovičovi, že myslí na týchto ľudí za nás za všetkých a dopredu hovorím, že nepáči sa mi, ako sa vyjadril Boris Kollár o odkúpení práve týchto kupónov. On doslovne ako keby dal návod k tomu, aby boli tieto kupóny zneužité v neprospech ľudí. Ja verím, že rodina, keď bude vidieť, že tí starí ľudia nemajú šancu tie kupóny minúť, tak za rovnocennú hodnotu od nich tie kupóny odkúpi. Ďakujem, Igor.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.12.2021 18:33 - 18:35 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Ďakujem, pán predseda Boris Kollár, za tvoje vystúpenie. Aká je hodnota ľudského života. Len 500 eur? Situácia je veľmi vážna a dramatická, COVID-19 kosí ľudské životy, zomierajú naši blízki, zomierajú naši priatelia. Pätnásťtisíc ľudských životov, ktoré si zobral covid, nám nestojí za to, aby sme takýmto návrhom zákona zachránili životy tých, ktorých zdravie je najviac ohrozené? Keď schválime tento návrh zákona, 870-tisíc dôchodcov dostane 500 eur a 100 eur na energie.
Keď sa nám z 380-tisíc nezaočkovaných dôchodcov podarí očkovaním zachrániť aj niekoľko životov, rozhodli sme sa správne, keď za vládny návrh zákona, ktorý predkladá minister financií, zahlasujeme. Keď sa nám podarí odbremeniť zdravotníkov, ktorí sú vyčerpaní, ktorí sú v nezávideniahodnej situácii, nestojí nám za to, aby sme investovali do človeka 60+ investíciu 500 eur, aby sa zaočkoval? Ja patrím do skupiny 60+ za zodpovedných a som trikrát zaočkovaná, prosím vás, tí, ktorí nie ste zaočkovaní, zaočkujte sa proti covidu-19, ochránite seba, svojich blízkych, odbremeníte zdravotníkov, umožníte, aby nemocnice mohli robiť úkony a bielu medicínu pre svojich
pacientov.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.12.2021 18:32 - 18:33 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Ja len tak na úvod, že v podstate kolega Krajčír mi zobral všetko asi, čo som chcela povedať, tak aspoň základné veci. Ale absolútne súhlasím s tým, čo povedal. Lebo po pravde tí dôchodcovia naozaj čakali na tie dôchodky desať rokov a pomaličky už jak na Mečiarove amnestie, takže ale, pán predseda, mám len jednu otázočku, či po tých sto eurách na energie, sa pýtam, či má zmysel mimoriadna schôdza k energiám, ktorú už avizovala koalícia, teda opozícia, prepáčte, lebo mám pocit, že opäť raz budeme vykopávať otvorené dvere. Či toto vôbec má zmysel.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.12.2021 18:21 - 18:23 hod.

Stančík Andrej Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. To bol naozaj veľmi plamenný prejav, ale myslím si, že pri téme pandémie by sme mali ísť k faktom. Je úplne legitímne spýtať sa, či táto suma pol miliardy eur plus tých ďalších 100 mil. bude správne vynaložená. Je úplne legitímne pýtať sa, či by nemohla ísť lekárom a sestrám, pretože všetci si myslíme, že si naozaj zvýšenie platov zaslúžia. No, je to trošku falošná dilema, pretože my sme v situácii, že nám horí dom. A aj keby dáme každému lekárovi milión eur, tak to situáciu v nemocniciach nezlepší. Situáciu v nemocniciach zlepší len očkovanie.
A aby sme išli späť k dátam, hovorilo sa o tom, že UHP vyrátalo spoločenskú cenu nezaočkovaného seniora 60+ na 12 300 alebo 700 euro. Dnes, ale ministerstvo zdravotníctva vydalo ešte zaujímavejšiu štatistiku a tá hovorí, že priemerné náklady na nezaočkovaného pacienta, ktorý dostane covid a má 60 rokov sú 560 euro. Ak zaočkovaný je, tak tie náklady sú 74 euro. To znamená, že rozdiel je zhruba 500 euro, čo vlastne úplnou náhodou aj ten príspevok je. Takže ak by sme chceli byť všetci sebci, tak sa nám oplatí viac dať uplatiť toho seniora 500 eurami, ako to nechať tak a na konci nás bude stáť oveľa, oveľa viacej euro. To nehovorím teraz ešte o opatreniach.
A na záver áno, očkovanie prináša riziko, ako každý liek prináša riziko, ale treba si zvážiť benefity, ale je iné hrať ruskú ruletu, keď máte v tej hlavni 5 nábojov zo 6 a iné, keď máte v tej hlavni 1 náboj z 10-tisíc a o tomto to porovnanie je. Takže nie je úplne férové zrovnávať vakcíny a covidu.
Skryt prepis