Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

8.12.2021 o 18:16 hod.

Bc.

Dominik Drdul

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.12.2021 9:17 - 9:19 hod.

Mierna Anna Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán kolega. Mňa to včera aj za zamrzelo, keď tu po mne, teda nielen po mne, ale keď tu neuveriteľným spôsobom sme na seba, nie my, ale teda sme kričali. Sedela som tu - koľko to je odtiaľto, 50 cm - a mňa to potom tak trošku urazilo, keď odchádzal kolega a povedal mužovi, ktorý tuto išiel, že mu to vadí. Mňa si tu jednoducho ani nevšimol. Mne to pripadá už v tomto pléne také, že jednoducho slušné správanie, alebo teda také tie základné normy chovania sa občanov, my nastavujeme pravidlá aj pre našich ľudí. A veľmi ma to mrzí, určite takéto chovanie nepodporujem.
Ja som proti tomu, aby sme to robili, a ako hovoríte, pán kolega, som za to, aby sme pred Vianocami ukázali tým občanom, že dokážeme sa aspoň slušne baviť, aj keď máme iný názor, máme iné argumenty. Ale som za to, aby sme jednoducho normálne sa chovali v tomto pléne. Takže to k tomu.
A chcela aj ako poslankyňa koaličná poprosiť našu koaličnú radu, našich koaličných predstaviteľov, lebo teda tento moment, že sa dokázali zjednotiť a dali jednotné stanovisko vo vzťahu k občanom, je pre mňa veľmi dôležitý. Akceptujem to, že opozícia má iný názor, ale vyzývam teda aj našu koalíciu, aby sme znova postupovali tak, lebo ja si to neviem predstaviť jednoducho na našom meste, aby sme vo vzťahu k občanom tých nezjednocovali a nechránili. To je veľmi dôležité. Ja si, tak ako sa hovorí, vždycky vypočujme si aj iný názor, ale zachovajme aspoň základné zásady slušnosti. Sme vzorom pre celé Slovensko. A toto mi veľmi vadí.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 9.12.2021 9:02 - 9:15 hod.

Mierna Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, je to tlač 808. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Povedal som 808, alebo iné?

Mierna, Anna, poslankyňa NR SR
Áno, 888. Ďakujem pekne za slovo. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
To som sa len asi tak zakoktal, 808 mám napísané.

Mierna, Anna, poslankyňa NR SR
Ďakujem pekne. (Povedané so smiechom.) Vážené kolegyne, kolegovia, ja by som rada zhrnula túto debatu, ktorú k tomuto zákonu vedieme už piaty deň. Rada by som sa vyjadrila k tomu, že k akýmkoľvek opatreniam k pandémii my sa tu vyjadrujeme už jeden a tri štvrte roka, a nie vyjadrujeme, my hodiny a hodiny sa hádame o tom, či sú opatrenia dostatočné, či vôbec existujú, či vôbec COVID existuje, či pandémia celosvetová je.
Ja som primátorka okresného mesta s dlhou tradíciou, s dlhou históriou, viac ako 800 rokov nám hovorí o všetkom tom, čo ľudia pred nami zažili. Historické kroniky hovoria o tom, že epidémia aj v našom meste, a určite ako vo veľa mestách Slovenska, sa prehnala niekoľkokrát. Ja poviem napríklad o epidémii moru, ktorá bola v rokoch 1645 až ’46, keď v našom meste zahynulo 5-tisíc, teda zomrelo 5-tisíc ľudí, niektoré kroniky hovoria, že možno viac ako 7-tisíc. Vtedy bol počet obyvateľov Skalice 5-tisíc. Boli tam vojaci, boli tam ľudia z iných miest, pretože sme pohraničné mesto. Tie pandémie a epidémie prehnali sa celým Slovenskom stáročia. A ľudia vtedy dodržiavali nejaké opatrenia, ktoré im vtedy na základe toho, čo vtedy ľudia vedeli, dodržiavali. Opatrenia, ktoré boli vtedy, boli napríklad to, že teda, samozrejme, separácia nakazených, potom to bolo to, že čistili, či teda dezinfikovalo sa vínom, octom, ale dôležité bolo aj to, že tí ľudia pálili po sebe oblečenie, ktorí boli nakazení.
Ja si myslím, že teda toto obdobie bolo pre nich veľmi náročné, a myslím si, že tí ľudia, ktorí sa na nás by teraz pozerali po 400 rokoch, keď my máme vedecké poznatky, máme poznatky od lekárov, vedcov, Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorí nám doporučujú opatrenia, že by sme ich mali jednoducho počúvať a rešpektovať. Dokonca si nemyslím, že patrí na politickú pôdu, aby sme spochybňovali toto a robili z toho politikárčenie. To asi je akože k tej histórii.
A teraz poviem k tomu, ako to prebieha na našom meste, ale teda predpokladám aj v iných mestách, v iných samosprávach v terajšej dobe. Za jeden a tri štvrte roka my sedíme na krízových štáboch mesta, riešime všetky opatrenia, aby sme ochránili našich občanov pred chorobou a zabezpečili im ochranu zdravia. Nehádame sa o tom, čo máme urobiť, ale jednoducho opatrenia, ktoré sú doporučené od začiatku, sa snažíme aplikovať v našom meste. Posledne, vlastne od začiatku sme mali: ruky - rúška - rozostupy. My to všetko spochybňujeme. My spochy... Teda nie my, ale teda sú tu poslanci, politici, ktorí spochybňujú rúška, ktorí spochybňujú respirátory, vidíme to, teda tak ako tu fungujeme, takže toto je pre mňa také, že absolútne nepredstaviteľné, a sú to vedec... výsledky vedeckých poznatkov a snažíme sa tých občanov našich miest ochrániť.
Pred rokom na Vianoce sme dostali ďalšiu, ďalšiu možnosť ochrániť našich občanov, a to vakcináciou. Myslím si, že... tak ako skutočne akože skláňam hold pred vedcami, lekármi, epidemiológmi, ktorí nám hovoria, že toto je najúčinnejší spôsob ochrany našich občanov. Ja by som chcela povedať, že v našom meste máme zariadenie sociálnych služieb, kde máme viac ako 240 klientov, z toho 60 klientov je ležiacich, 97-percentnú zaočkovanosť, dodržiavajú všetky opatrenia a áno, majú, majú aj teraz tam nejakú nákazu, ale separáciou klientov a dodržiavaním opatrení majú ľahký priebeh a jednoducho majú, sú v domácej, teda tam v tej liečbe a v tom zariadení, podarilo sa nám túto pandémiu tam mať pod kontrolou. To je message pre mňa, pretože sú tam ľudia od 60 do 95 rokov a aj tí ležiaci klienti sú, samozrejme, s inými ochoreniami, a zvládame túto pandémiu.
Takže pre mňa vlastne to, čo robíme, že či robíme rúška, rozostupy, vakcináciu, je veľmi dôležité. Chcem poďakovať aj všetkým predstaviteľom samospráv a teraz na začiatku sme to boli my ako mestá, obce, ktoré sme testovali našich občanov, a pokladám to za veľmi dôležité, aby sme zistili, kto je vlastne nakazený. Ja sama som zistila antigénovým testovaním, že mám COVID a zariadila som sa podľa toho. Chcem poďakovať teda ešte raz všetkým tým, ktorí toto robili. Teraz nastúpili vyššie územné celky, pomáhajú nám s očkovaním, nespochybňujeme toto a skutočne sa asi s údivom na nás pozerajú, v parlamente ako my toto dokážeme, tu niektoré, teda niektorí poslanci spochybniť. Takže to je určite message pre občanov, že to považujeme, očkovanie, za veľmi dôležitý nástroj na to, aby sme pandémiu na Slovensku zvládli.
Vzhľadom na súčasný vývoj záujmu o očkovanie proti ochoreniu COVID-19 a v snahe zabrániť ďalšiemu šíreniu pandémie ochorenia COVID-19 je potrebné vyvinúť maximálne úsilie na zvýšenie záujmu seniorov o očkovanie. Seniori predstavujú z hľadiska ochorenia COVID-19 jednu z najohrozenejších skupín obyvateľstva. Z uvedeného dôvodu sa navrhuje zaviesť finančnú motiváciu prostredníctvom poskytovania finančnej pomoci pre seniorov. Ide o finančné opatrenie, ktoré sleduje legitímny cieľ. Keďže štát má pozitívny záväzok chrániť verejné zdravie, toto opatrenie možno považovať za opatrenie prijímané vo verejnom záujme. Navrhované opatrenie prispeje nielen k záchrane mnohých ľudských životov, ale má potenciál priniesť aj výrazné finančné efekty súvisiace s úsporou výdavkov na zdravotnú starostlivosť a zabrániť negatívnym vplyvom na finančné hospodárenie republiky.
Preto mi dovoľte, aby som predložila pozmeňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Anny Miernej k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov, je to tlač 808.
V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladám nasledujúci pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov.
Vo vládnom návrhu zákona navrhujem túto zmenu:
V čl. 1 bod 1 znie:
„1. Za §30s sa vkladá § 30t, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠30t
Finančná pomoc pre seniorov
(1) Na podporu protipandemických opatrení poskytuje ministerstvo financií finančnú pomoc pre seniorov vo výške podľa odseku 2 pre jednu fyzickú osobu, ktorá spĺňa tieto podmienky:
a) do konca roka 2021 dovŕšila vek aspoň 60 rokov,
b) má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky,
c) absolvovala očkovanie na území Slovenskej republiky proti ochoreniu COVID-19 spôsobenú koronavírusom SARS-CoV-2
1. posilňovacou dávkou očkovacej látky do 31. decembra 2021 alebo sa do tohto termínu na takéto očkovanie registrovala, a ak toto očkovanie absolvuje do 15. januára 2022, alebo
2. druhou dávkou očkovacej látky od 30. júna 2021 do 31. decembra 2021, alebo sa do 31. decembra 2021 na takéto očkovanie registrovala, a ak toto očkovanie absolvuje do 15. januára 2022, alebo
3. prvou dávkou očkovacej látky od 25. novembra 2021 do 31. decembra 2021, alebo sa do 31. decembra 2021 na takéto očkovanie registrovala, a ak toto očkovanie absolvuje do 15. januára 2022, alebo
4. jednodávkovou očkovacou látkou do 31. decembra 2021, ak do 1. marca 2022 absolvovala očkovanie posilňovacou dávkou očkovacej látky.
(2) Ak ide o fyzickú osobu, ktorá absolvovala očkovanie
a) podľa odseku 1 písm. c) prvého bodu, poskytne sa jej finančná pomoc pre seniorov vo výške 300 eur,
b) podľa odseku 1 písm. c) druhého bodu, poskytne sa jej finančná pomoc pre seniorov vo výške 200 eur,
c) podľa odseku 1 písm. c) tretieho bodu, poskytne sa jej finančná pomoc pre seniorov vo výške 200 eur,
d) podľa odseku 1 písm. c) štvrtého bodu, poskytne sa jej finančná pomoc pre seniorov vo výške 200 eur.
(3) Na účely poskytnutia finančnej pomoci pre seniorov možno používať údaje z databázy fyzických osôb zaočkovaných proti ochoreniu COVID-19 spôsobenému koronavírusom SARS-CoV-2, ktorú vedie Národné centrum zdravotníckych informácií. Národné centrum zdravotníckych informácií je povinné poskytnúť ministerstvu financií údaje v rozsahu podľa odseku 4. Pre posúdenie splnenia podmienok podľa odseku 1 sú záväzné údaje uvedené v databáze Národného centra zdravotníckych informácií.
(4) Pre účely poskytnutia finančnej pomoci pre seniorov ministerstvo financií môže získavať a spracovávať údaje o fyzickej osobe podľa odseku 1 v rozsahu meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, dátum narodenia, rodné číslo, telefónne číslo, dátum absolvovania príslušnej dávky očkovacej látky potrebnej na poskytnutie finančnej pomoci pre seniorov a dátum registrácie na očkovanie na účely posúdenia splnenia podmienok podľa odseku 1 písm. c).
(5) Finančnú pomoc pre seniorov môže poskytovať ministerstvo financií prostredníctvom poskytovateľa univerzálnej služby51as); na tento účel ministerstvo financií uzatvorí s poskytovateľom univerzálnej služby dohodu o spolupráci.
(6) Poskytnutie finančnej pomoci pre seniorov sa považuje za podporu poskytovanú z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu.51ae)
(7) Vláda môže nariadením na účely splnenia podmienok podľa odseku 1 ustanoviť predĺženie lehôt na absolvovanie očkovania proti ochoreniu COVID-19 spôsobenému koronavírusom SARS-CoV-2 alebo predĺženie lehôt na registráciu na takéto očkovanie, najviac však o osem týždňov vrátane ustanovenia podmienok predĺženia lehôt na absolvovanie takéhoto očkovania alebo na takúto registráciu.
(8) Ministerstvo financií je oprávnené činnosti súvisiace s poskytovaním finančnej pomoci pre seniorov zabezpečiť prostredníctvom poverenej osoby, ktorou môže byt' len právnická osoba v zriaďovateľskej pôsobnosti alebo zakladateľskej pôsobnosti ministerstva financií; na tieto účely je poverená osoba oprávnená získavať a spracovávať údaje v rozsahu podľa odseku 4.
(9) Finančnú pomoc pre seniorov podľa odseku 2 nemožno poskytovať v súbehu.“
Poznámka pod čiarou k odkazu 51af znie:
„51af) § 3 ods. 1 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“
Ďakujem, pán predsedajúci, skončila som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.12.2021 19:33 - 19:35 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Pán Taraba, len sa chcem dotknúť jednej témy, ktorú ste spomenuli ohľadom morálnosti použitia niektorých vakcín. Tak dobré by bolo spomenúť na tomto mieste aj, mohol ste to, mohli ste to spraviť aj vy za rečníckym pultom, že nóta, ja to odcitujem, nóta kongregácie pre náuku viery schválená pápežom Františkom a vydaná 21. decembra dáva kladnú odpoveď na otázku o morálnej prístupnosti použitia špecifických vakcín na prevenciu ochorenia COVID-19 v okolnostiach pandémie. Nemôžem to tu celé, samozrejme, citovať, ale dá sa dohľadať, že aj Vatikán to posudzoval z tohto pohľadu a uviedol, že je to morálne prípustné používať tieto vakcíny, ktoré sa vyvíjali aj na, myslím, dvoch potratených plodoch alebo nejak tak to bolo, ale nemám to úplne všetko pootvárané, ale treba, treba to dať na pravú mieru, že Vatikán sa tomu venoval a uviedol to, že je to morálne v pohode.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.12.2021 19:32 - 19:33 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
Mal som len desať minút v rozprave, ktoré mi nestačili na to, aby som povedal všetko, čo som chcel. A jedna z tých tém, ktorých som sa dotknúť chcel, len som to nestihol, bola aj téma Sputnika.
Som presvedčený, že v marci, keď sa ten Sputnik doviezol, keď bol akútny nedostatok tých tzv. západných vakcín, a ak by Európska únia sa takýmto spôsobom nediskvalifikovala, akým sa diskvalifikovala, akým spôsobom nedodala tie naše "západné" vakcíny a vtedy by sme spustili to očkovanie, tak som presvedčený, že minimálne tie kusy vakcín, ktoré sa sem doviezli, by boli vyočkované a my by sme už boli, my by sme už boli v zaočkovaní niekde úplne inde, než sme teraz.
Áno, aj ten džihád, ktorý sa tu z liberálneho spektra spustil voči vakcíne Sputnik, voči Igorovi Matovičovi a voči všetkým tým, ktorí boli zainteresovaní do dovozu tejto vakcíny, spôsobil aj to, že sa, že mnohých ľudí odradil od očkovania vôbec. Čiže ak sa bavíme o tom, že by tu možno bolo aj vhodné mať aj iné vakcíny na výber, áno, som za. Som za a som hlavne za to, že by tu bol znovu Sputnik. Ibaže toto už asi nemáme v rukách.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.12.2021 19:22 - 19:22 hod.

Tabák Romana
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Pán poslanec Gyimesi, ďakujem vám za vaše konštruktívne vystúpenie. Vy ste sa opýtal, že čo je na tom zlé, aby sme pomohli dôchodcom. Nič. Ja budem hlasovať za tento zákon. Naši dôchodcovia si zaslúžia tristo eur.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 8.12.2021 19:12 - 19:22 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené dámy, vážení páni, vážená neprítomná opozícia, ktorá aj touto svojou neprítomnosťou dokazuje to, ako strašne im záleží na tom, aby táto diskusia ohľadom pomoci občanom 60+ bola, okrem toho, že by bola vecná, aby bola aj taká, akú si oni zaslúžia, aby si vypočuli argumenty z vašej strany také, ktoré by boli schopné ich nejakým spôsobom ovplyvniť. Pretože to, čo robíte vy, je obyčajné vrieskanie, tliachanie a šírenie rôznych hoaxov, neprávd, osočovania koaličných poslancov, osočovanie podpredsedu vlády a ministra financií a toto je to jediné, čo asi viete, pretože okrem toho neviete nič.
Ja som si za celý čas, odkedy počúvam túto diskusiu, samozrejme, bolo aj niekoľko prestávok, kedy som kvôli iným pracovným povinnostiam nepočúval, nepočul ani jeden logický argument, prečo by táto pomoc pre kategóriu občanov nad 60 rokov nemala byť.
Áno, môžme sa baviť o tom, aká by mala byť výška tej pomoci, spôsob jej vyplácania alebo to, akým spôsobom sa tie peniaze dostanú k tým ľuďom do vrecák, ako ich môžu minúť, kde ich môžu minúť. Áno, toto je vecná debata. Toto je vecná diskusia. Ale nie toto vrieskanie a nie toto osočovanie, ktoré tu predvádzate. A vtedy, keď príde na lámanie chleba, kedy si máme to vydiskutovať na mieste, kde sa to vydiskutovať má, tak jednoducho všetci zo sály zdrhnete. Je vás tu päť, keď dobre počítam, pretože už zdrhol aj podpredseda Blanár.
Toto je to, čo vám alebo čo mne na vás vadí okrem toho, že vy tých ľudí, týchto seniorov svojím počínaním, svojimi výčinmi zabíjate. Zabíjate ich tým, že ich voláte na protesty, na protivládne protesty, vyzývate ich, aby skákali na bránu Úradu vlády, aby ju rozbíjali bejzbalovými palicami. Ja by som bol zvedavý, koľko z tých ľudí už nie je medzi nami. A verte mi, že za týchto mŕtvych nemôže ani Igor Matovič, ani Eduard Heger, ani táto vláda. Môžte za to jedine vy, neprítomná opozícia.
COVID si nikto z nás nevymyslel. COVID sme dostali do vienka od prvého dňa, odkedy si táto vláda sadla do svojich kresiel, a okrem toho, že riešila zdefraudovaný rozpočet, ktorý zaťala predchádzajúca vláda vo výške 1,7 mld. eur, to boli nekryté výdavky, ktoré ste si poschvaľovali aj s vašou pomocou pred voľbami, tak okrem tohoto musí riešiť aj pandémiu. A sme jedinou krajinou na svete, ktorá, ktorej opozícia nepomáha koalícii v riešení pandemickej situácie, ale ju cynicky, doslova zločinecky využíva na to, aby sa čím skôr dostala späť k moci, k válovom, aby sa vyhla možno trestnému stíhaniu, aby sa všetky tie špinavosti, ktoré ešte do dnešného dňa neuzreli svetlo sveta, aby ho nikdy ani neuzreli. A vám je úplne jedno, koľko tých ľudí zomrie.
A je tu jeden človek, ktorý sa postavil do čela tejto, tohto boja proti tej pandémii, volá sa Igor Matovič. A vy ho torpédujete od rána do večera. A nielen vy. Robia to aj liberálne médiá, ktoré sú absolútne nešťastné z toho, že ich favorit Progresívne Slovensko tu medzi nami nie je. Že sa pozerá na parlament zvonku.
Nepoznám ani jedno jediné opatrenie, ktoré priniesla vláda alebo ktoré vymyslel Igor Matovič, ktoré by ste vy neoznačili za hlúposť. A vôbec vám nevadí, že veľkú väčšinu z týchto opatrení okopírovali aj iné krajiny. A to sú krajiny tie, ktoré sa považujú za bohatší, inteligentnejší, rozumnejší Západ, napríklad Rakúsko, pokiaľ ide o očkovaciu lotériu, alebo pokiaľ ide o Veľkú Britániu, Kanadu ohľadom celoplošného testovania.
Nikoho z vás nenapadlo povedať, že áno, to celoplošné testovanie, ktoré je mimoriadne otravné, ktoré bolo pre ľudí po určitom čase dokonca aj zničujúce, pretože sa sťažovali všetci, zrazilo krivku na jeden celý mesiac. A napriek tomu som nepočul ani jedno jediné slovo, že áno, to testovanie malo zmysel.
Potom sme sa, samozrejme, bavili o tom, či sa má testovať celoplošne, či sa má testovať v ohniskách. A toto je už naša chyba. Pretože aby som nekritizoval len vás, adresujem kritiku aj do vlastných radov. Áno, my bojujeme aj v rámci koalície s opozíciou. A je to mea culpa, mea maxima culpa. Všetkým občanom, ktorí sa na to musia pozerať, pretože máme rozdielne pohľady na tú istú vec, ako riešiť pandémiu.
A okrem toho, že sú tieto pohľady rozdielne, je aj rozdielny pohľad na politiku ako takú. Pretože hnutie OĽANO ako líder boja proti koronavírusu a tejto pandémii nehľadí na svoje percentá, ktoré stráca, pretože pre nás je podstatný ľudský život. Nielen ten, ktorý sa začne počatím, ale každý jeden. Aj tých seniorov, ktorých vy svojím nezodpovedným prístupom dennodenne zabíjate. A potom sú tu strany, ktoré si hľadia na svoje percentá, ktoré, ja si myslím, že kým dôjde k voľbám, budú rapídne klesať, pretože aj táto pandémia raz skončí. A ja si myslím, že nás by mala súdiť história a nie vy, dámy a páni z opozície.
Musím spomenúť aj ten úplne pôvodný návrh, kvôli ktorému sme tu a ktorý riešime už teda tretí deň, a to je výška tej pomoci seniorom, ktorá mala byť pôvodne 500 eur, navýšená o ďalších sto. Všetky vaše požiadavky, všetky vaše výkriky z opozičných lavíc, všetky výkriky na facebooku, všetky výkriky na mimoriadnych schôdzach a aj na tých alebo v tých formách, ktoré ste zvolávali na námestiach, boli akceptované, pretože práve títo ľudia, ktorí to najviac potrebujú, tieto peniaze mohli dostať. To, ako ste sa k tomu postavili aj vy, hovorí tiež za to alebo o tom, že vás nezaujíma riešenie pandémie. Vás zaujímajú vaše percentá a to, kedy táto vláda padne. A ja vám viem zagarantovať, že táto vláda s najväčšou pravdepodobnosťou nepadne. Minimálne na tomto nie.
Ja osobne považujem nápad dať 500 plus 100 eur s tým, že by sa tieto peniaze dali použiť aj napríklad pri platbách alebo pri úhradách rôznych služieb, za výborný nápad, za zabitie dvoch múch jednou ranou. Pretože časť týchto peňazí pôjde skutočne tým seniorom, ktorí to potrebujú, napríklad aj na krytie energií alebo zvýšenia cien energií, a časť si mohli podľa svojho uváženia investovať do tých sektorov, ktoré to najviac potrebujú. Do tých sektorov, ktoré vy kritizujete, že táto vláda nechala napospas osudu, nechala ich napospas pandémii. A vy viete veľmi dobre, že to takto nie je.
Som presvedčený, že ak by s takýmto návrhom som prišiel ja ako poslanec Národnej rady alebo s tým prišiel hociktorý iný koaličný poslanec, nevyvolalo by to takúto búrku nevôle a takúto nevraživosť, akú to vyvolalo alebo ako to vyvolala skutočnosť, že tento návrh predložil práve Igor Matovič.
Povedzte mi, čo je zlé na tom, ak sa dôchodcovia dostanú k peniazom? Čo je zlé na tom, ak ten dôchodca, ktorý ešte váha nad tým, či sa vôbec dá zaočkovať, tak takýmto spôsobom ho trošku pomkneme k tomu, aby sa zaočkovať dal?
Poviem vám jeden príbeh. Minule mi volala jedna mne neznáma pani na facebooku a pýtala sa ma, že prečo o nich hovoríme, že sú nezodpovední, keď ona sa len bojí. Ona má strach z vakcíny. A tento strach šírite vy. Iracionálny strach z vakcíny, ktoré vôbec nie je pravda, že boli, že sú experimentálne. A vôbec nie je pravda ani to, že tieto vakcíny boli vymýšľané na kolene a boli vymýšľané za mesiac alebo za dva. To je všetko hlúposť. Vy to všetci dobre viete.
To, čo sa reálne stalo, je to, že ten proces schvaľovania tých vakcín bol zrýchlený vraj v rámci Európskej únie a myslím teraz na Európsku liekovú agentúru; mRNA vakcíny sa vyrábajú už pomaly alebo ich vývoj začínal pred 20 – 30 rokmi. Toto vám tiež nevadí a nehovoríte tým ľuďom, že áno, choďte sa dať zaočkovať, ak môžte, pretože sú, existujú aj zdravotné indikácie, ktoré to vylučujú, ale pre ostatných je to jediná cesta ako vonku z tejto pandémie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.12.2021 18:26 - 18:27 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.
Pán kolega Šeliga, ďakujem za vecné, rozumné vystúpenie. Ja sa tiež pripájam k tomu, že myslím si, že naozaj tá očkovacia kampaň nebola taká, aká by mala byť. Myslím si, že nebola dostatočne účinná, že bola taká pomerne schematická. Keď som počul niektoré tie šoty, napríklad v rádiu, tak naozaj, keď som sám seba pozoroval, tak po piatich-šiestich sekundách som už prestal počúvať, lebo to bol taký nudný prejav a taký nudný tón reči, že mi to pripadalo, ako keby ma niekto chcel uspať. Čiže myslím si, že naozaj toto, toto malo byť lepšie a aj tá príprava na tú tretiu vlnu, si myslím, že mala byť lepšia. Takže v tom úplne súhlasím.
A naozaj si vážim, že si jeden z ľudí, ktorí dokážu sa pozrieť aj na chyby, ktoré sa stali, nezakrývať si pred nimi oči, lebo to je jediný spôsob, ako sa z nich poučiť a zlepšiť veci. Takže ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.12.2021 18:16 - 18:18 hod.

Drdul Dominik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Juraj, celým tvojím vystúpením sa niesol leitmotív asi v dvoch myšlienkach, že sme sa sem dostali, do tohto stavu, ktorý je veľmi bezútešný a veľmi frustrujúci pre každého jedného z nás, tak chybami našimi ako koalície a tak krokmi a mám pocit, že niekedy až proaktívnou snahou opozície o to, aby verejnosť istým spôsobom zavádzala a kŕmila dostatočným množstvom nezmyslov. Ale tiež tu si veľmi jasne a na rovinu povedal, že svoj osud máme v našich rukách. Naozaj je pravdou, že by sme nemuseli byť v tomto stave, nemuseli by sme byť v situácii, keď nám kolabuje zdravotníctvo, tak ako nám kolabovalo minulý rok, tak ako nám možno bude kolabovať o rok, keď sa nepoučíme zo situácie, v ktorej sme a nemuseli by sme v nej byť, aby som dokončil to, čo som začal, ak by sme sa správali racionálne, ohľaduplne, bez prehnaných emócií, bez snahy politikárčiť a vytĺkať aj z tejto veľmi nešťastnej situácie politický kapitál. A áno, ak by sme sa bavili viac za zavretými dverami a viac súkromne a menej na sociálnych sieťach a do médií.
Ja ti chcem poďakovať za túto odvahu, ktorú si vyjadril v tomto svojom vystúpení, a zaželať nám, koalícii a opozícii, aby sme dokázali menej myslieť na seba a viac na ľudí vonku.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.12.2021 17:56 - 17:58 hod.

Pollák Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda.
Ja neviem stále pochopiť, že kto je Milan Mazurek. Čo si on o sebe myslí a čo si fakt teda o sebe myslí v tom, že keď tu príde nakvákať, napľuje na tie mikrofóny, že čo to dá tým ľuďom? Jasné, podľa neho je to úloha politika – prísť sem, postaviť sa pred ten kecpult, napľuvať si do rúška a jednoducho si urobiť video a potom sa tešiť z videní.
Nie, toto neni úloha politika. Úloha politika je prísť s nejakými návrhmi, aby mali osoh pre tých ľudí, aby mali adresátov a pomohli v tejto krajine ľuďom, ktorí si to naozaj, ktorí to naozaj potrebujú. Nič, nikdy nič neprišlo od Milana Mazureka, nejaký návrh, aby pomohol ľuďom.
Hrá sa tu na hodinára, ktorý rozoberá návrhy vlády Igora Matoviča, Eduarda Hegera, Lengvarského a tak ďalej. On nie je hodinár, on je poslanec Národnej rady. On by tu mal prichádzať s návrhmi. Ja mu teraz dávam výzvu, aby prišiel s desiatimi návrhmi, ako skončiť s touto pandémiou. Ako skončiť s touto pandémiou. Ja viem, že s ničím takýmto nepríde, lebo urobiť si video o tom, ako bude tu hovoriť, že aké opatrenia by mali prísť, zrejme nebudú mať dosah. Nie, on iba klame ľudí, zavádza a hrá sa tu na hodinára. On nie je žiaden tribún ľudu, on je obyčajný zbabelec, ktorý po rozprave utečie preč z tejto sály, aby si nemohol vypočuť pravdu, lebo to, čo on ponúka ľuďom na svojich videách, je naozaj iba hrubý populizmus, ktorý so skutočnou prácou poslanca nemá nič spoločné.
Úlohou poslanca je, aby prichádzal tu s návrhmi, ktoré budú mať naozaj reálny dosah na ľudí, s tým, aby pomohol tejto krajine, ľuďom a jednoducho, aby boli adresné tieto návrhy. S ničím takým nikdy neprišiel. Jemu jednoducho o tých dôchodcov nejde. Nejde.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.12.2021 17:54 - 17:55 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda.
Keď som vás počúvala, pán kolega Mazurek, tak sa mi zdalo, že protiočkovacie nápady sú niečím novým a prevratným. Mne sa antivaxeri z duše protivia, ale to, že škodia predovšetkým sebe samým, pochopia, až keď ležia v nemocniciach pod dýchacími prístrojmi. Mnohí ľudia, ktorí ležia v nemocniciach a sú nezaočkovaní, by sa chceli zaočkovať, ale už je dávno neskoro.
Pokiaľ máte však lepšie riešenia ako očkovanie, sem s ním. Ja vám navrhnem jedno riešenie. Keďže kapacity nemocníc nemáme neobmedzené, aby sme boli spravodliví, povieme, že v nemocniciach vyčleňuje 50 % COVID lôžok pre očkovaných a 50 % COVID lôžok pre neočkovaných. Keď sa naplnia, neočkovaného pacienta otočíme smerom domov a tú chrípôčku mu odporučíme riešiť ležaním v kruhu rodiny, liečiť bromhexínom, vodkou, ivermektínom a keď sa predávkuje ivermektínom, tak ho odvezieme na veterinu. Neboli by žiadne lockdowny kvôli preplneným nemocniciam neočkovanými, aj zamestnanci nemocníc by si mohli konečne oddýchnuť.
Pán kolega Mazurek, nebuďte frajer v tejto sále a na facebooku, keď robíte mobilizáciu proti očkovaniu, ale priložte ruku k dielu a pomôžte na covidových oddeleniach v nemocniciach! (Potlesk.)
Skryt prepis