Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

14.12.2021 o 19:17 hod.

PhDr.

Katarína Hatráková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.12.2021 22:12 - 22:14 hod.

Mičovský Ján Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Pán predseda Karahuta, vnímam tvoje rozhorčenie, ale nie celkom ho zdieľam. Dnes večer, myslím, prejde touto sieňou história, my si to veľmi ani nevšimneme, že ideme prepásť obrovskú šancu na to, že sme naozaj mohli našim lesom pomôcť. Viem, že mnohí tu aj okolo mňa, aj možno aj tam ďalej vnímajú tento problém inak ako oficiálne, tu to bude vyznievať zo samotného hlasovania, ale možno je tá chvíľa teraz správna na to, aby som tu povedal štyri mená: Ján Farkaš, Michal Tomčík, Peter Válek a Matej Vigoda. Štyria lesníci, ktorí za niekoľko dní urobili obrovský kus práce na to, aby povedali, že tu existuje riešenie. Riešenie múdre, riešenie pre krajinu, riešenie pre ľudí, riešenie pre vidiek, riešenie pre dobré zárobky, riešenie pre prírode blízke hospodárenie, ktoré mohlo priniesť, určite by prinieslo kvalitu (zaznievanie gongu) do nášho lesa, do nášho Slovenska, ktoré rozhodne nebude obchádzané klimatickými zmenami.
Nuž škoda, že história prejde, ale ja si myslím, že zase nekončí. Takže je veľmi dobré, že možno sa poučíme aj z neúspechu. A možno, pán predseda, len toľko, že bola tu obrovská podpora, ozaj tí štyria menovaní lesníci rozprávali so všetkými. Viem, že aj pán minister Budaj sa s tým stotožnil, aj pán Šíbl dokonca, aj pán premiér bol o tom informovaný. My sme vlastne stáli už na kraji úspechu, len vieš, poviem ti úprimne, pán predseda, že prišla chvíľa, keď to jeden muž zmaril. Nejakou esemeskou, nejakým hlasom, nejakým možno aj oprávneným z hľadiska logiky, ale z hľadiska etiky nie, rozhodnutím. A ten človek, ktorý to zmaril, bol predseda parlamentu a predseda tvojej strany SME RODINA. Je mi to ľúto.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.12.2021 21:15 - 21:16 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
Ja len dve také drobné poznámky smerom k pánovi kolegovi. Nefotil som si ťa, čiže aby bolo jasné, ale nie, keby som potreboval tvoju fotku, tak je ich na internete dosť, tak nie, fakt nie.
Ale k meritu veci. Nielen ja som vášnivý poľovník, ale tak aj ty si poľovník a určité obavy z tejto reformy mali aj samotní poľovníci, teraz myslím na tú slušnejšiu časť z nich, a práve tento pozmeňujúci návrh reflektuje aj na ich požiadavky, aby sa tie územia, ktoré sa ich dotýkajú, mali šancu vôbec k tomu vyjadriť. A my im túto šancu týmto pozmeňujúcim návrhom dávame. Aj preto považujem tento pozmeňujúci návrh za ten, za ktorý by bolo treba hlasovať, ktorý vyrieši tieto problémy aj poľovníkov, samozrejme, okrem všetkých tých, ktorých som vymenoval aj v mojej úvodnej reči.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.12.2021 21:06 - 21:08 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Ja by som zareagoval na pána predsedu Fica a na kolegu Karahutu, pána predsedu výboru.
Tento zákon, áno, bol predkladaný ako poslanecký zákon a skutočne mal len dve strany, ale myslieť si dnes, že ak by sme tento pozmeňujúci návrh predložili pred troma dňami alebo pred štyrmi dňami a hlasovalo by sa o ňom dnes alebo zajtra a opozícia by zaňho zahlasovala, si je, myslím, že dosť pritiahnuté za pačesy.
Pokiaľ ide o samotný pozmeňujúci návrh, veď ten nie je nový. Tento pozmeňujúci návrh v drvivej väčšine obsahuje všetky tie veci, ktoré tu už predkladal kolega Šíbl dvakrát, a v tomto mojom pozmeňujúcom návrhu alebo v tomto našom pozmeňujúcom návrhu sa menia tri veci a to je to, čo som hovoril od začiatku alebo v odôvodnení tohto návrhu a to je to, že správa nezistených vlastníkov neprechádza, trojka po zonácii a rozširuje sa okruh osôb.
A, pán predseda Karahuta, minister menuje radu národného parku a keď sa rozhodne, že tam bude 15 poľnohospodárov, tak tam bude 15 poľnohospodárov. A ja verím v to, že takých významných podielnikov, ako ste ich aj vy nazvali a čo reálne aj sú, tak tam zastúpenie v tej rade mať budú.
My potrebujeme chrániť národné parky a existuje skupina ľudí, ktorá ich chrániť za žiadnych okolností nechce. Potom je tu skupina ľudí, ktorá hádže polená vláde pod nohy, nech sa deje čokoľvek. Ja to vnímam takto a som rád, že sme tento pozmeňujúci návrh mohli podať, ktorý vyrieši veľmi veľa problémov, napriek tomu si to mnohí nemyslia. A ja chcem veriť, že tento pozmeňujúci návrh prejde a národné parky dostanú tú ochranu, ktorú potrebujú.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.12.2021 20:19 - 21:01 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
(Ruch v sále. Zaznievanie gongu.) Ďakujem za slovo, vážený pán podpredseda.
Chcem sa poďakovať pánovi ministrovi, že otvoril rozpravu a umožnil tejto reforme národných parkov, tejto veľmi dôležitej reforme národných parkov prejsť ešte jednou rozpravou, aby som v nej mohol podať pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady, ktorý podľa nášho názoru odstráni všetky prekážky a všetok strach a obavy, ktoré tu zazneli počas tejto siahodlhej diskusie ohľadom tejto reformy.
Za tie dva alebo tri dni, odkedy trvá táto reforma, za tých niekoľko mesiacov, odkedy sa o tejto téme diskutuje, zaznelo mnoho argumentov od celkom scestných až po tie, ktoré mali nejaký svoj reálny, opodstatnený základ a ktoré reálne mohli u, nielen u poľovníkov, u poľnohospodárov, u lesníkov, možno aj u zástupcov cestovného ruchu alebo u iných organizácií a právnických osôb, alebo aj fyzických osôb, ktoré pôsobia na území národných parkov, vyvolať tie obavy o ich budúcnosť. Som veľmi rád, že ministerstvo životného prostredia sme primäli a ono súhlasilo s tým, aby sme všetky tie ich obavy a niektoré oprávnené obavy odstránili a to týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom, ktorý spočíva len v odstránení troch bodov. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Pán poslanec Gyimesi, prosím, nevyrušujte poslancov.

Gyimesi, György, poslanec NR SR
Prvým je ten, že pôda nezistených vlastníkov sa nebude presúvať do správy národných parkov.
Druhým bodom je ten, že sa rozšíri alebo sa v zákone explicitne uvedie okruh osôb, ktoré majú právo ex lege byť v rade národného parku, a to sú zástupcovia územnej samosprávy, v ktorých katastri alebo v tom katastri leží ten národný park, ďalej sú to zástupcovia cestovného ruchu, zástupcovia pôdohospodárstva, lesného hospodárstva, iné vedecké kapacity, ktoré tam majú čo do toho povedať.
A tretím, pre nás tým najpodstatnejším dôvodom, prečo predkladáme tento pozmeňujúci návrh, je to, že okrem štvrtého a piateho stupňa ochrany, ktorý prechádza automaticky pod správu národných parkov a okrem tých dvoch národných parkov, ktoré už sú vyzónované, prejdú v ostatných národných parkoch územia v treťom pásme ochrany až po vykonaní zonácie. (Zaznievanie gongu.) To znamená, že prvým dňom po uplynutí troch mesiacov od dňa, kedy vláda všeobecne záväzným nariadením takúto zonáciu schváli.
Verím, že tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh bude tým, ktorý odstráni všetky pochybnosti, ktoré mali mnou citované a uvedené právnické a fyzické osoby, že odstráni všetky pochybnosti, ktoré mali tí poslanci z radov opozície, ktorí tu nedávali šialené návrhy, alebo ktorí tu nestrašili obyvateľov dobreže nie genocídou, a bude základom na vecnú, slušnú diskusiu a bude tým, ktorý potvrdí to, že reforma národných parkov tu nie je preto, aby sme zničili vidiek, pretože nikto príčetný takúto ambíciu mať nemôže, ale je preto, aby sme národné parky, alebo aby tie národné parky boli národnými parkami a aby sa tie národné parky zveľaďovali a zachovali aj pre budúce generácie.
Toto je cieľom tohto návrhu. Toto je cieľom nás predkladateľov, ktorí si myslíme, že nájde dostatočnú podporu. A ja verím v to, a preto aj žiadam všetkých poslancov, ktorí sú na vážkach alebo nevedia, ako majú zahlasovať, aby za tento pozmeňujúci návrh zahlasovali. A ja teraz pristúpim k prečítaniu tohto pozmeňujúceho návrhu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Györgya Gyimesiho, Jaromíra Šíbla, Anny Záborskej, Jarmily Halgašovej a Anny Zemanovej k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 591).
1. Čl. I znie:
"Čl. I
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z.,
zákona č. 205/2004 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 454/2007 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 117/2010 Z. z. (pozn. red., chýbajúci text: zákona č. 145/2010, Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 207/2013 Z. z.), zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 198/2014 Z. z., zákona č. 314/2014 Z. z., zákona č. 324/2014 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 240/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 284/2018 Z. z., zákona č. 310/2018 Z. z., zákona č. 150/2019 Z. z., zákona č. 221/2019, zákona č. 356/2019 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z. a zákona č. 74/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 5 ods. 7 sa za slová "podľa § 65 ods. 1 písm. k)" vkladá čiarka a slová "§ 65a a § 65b".
2. V § 13 ods. 2 písm. j), § 24 ods. 5 písm. d) a § 24 ods. 10 písm. a) sa vypúšťajú slová "Horskou záchrannou službou,".
3. V § 13 ods. 5 sa za slovami "ozbrojenými silami" vypúšťa čiarka a slová "Horskou záchrannou službou".
4. V § 29 ods. 1 písm. e) znie: "e) ide o plnenie úloh Horskou záchrannou službou, 64f)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 64f znie:
"64f) § 4 ods. 1 a 2 zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov."
5. V § 65a ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: "okrem úloh, ktoré sú v pôsobnosti správy národného parku podľa § 65b ods. 3".
6. V § 65a ods. 2 písm. s) sa na konci pripájajú tieto slová: "a osobitných predpisov, 99)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 99 znie:
"99) Napríklad § 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, § 51 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov."
7. V § 65a ods. 2 písm. t) znie:
"t) užíva pozemky v chránených územiach a ich ochranných pásmach, ktoré sú predmetom nájmu podľa § 30 ods. 8 a § 61b, ako aj iné pozemky, ktoré má v nájme alebo výpožičke alebo v správe, ak nie sú predmetom nájmu alebo výpožičky,".
8. Za § 65a sa vkladá § 65b, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 65b
Správa národného parku
(1) Zriaďujú sa
a) Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici,
b) Správa Pieninského národného parku so sídlom v Spišskej Starej Vsi,
c) Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne,
d) Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine,
e) Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici,
f) Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi,
g) Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej,
h) Správa Národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne,
i) Správa Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne.
(2) Správa národného parku je odborná organizácia ochrany prírody a krajiny, ktorá zabezpečuje úlohy na úseku ochrany prírody a krajiny podľa tohto zákona a osobitných predpisov, 98b), na území národného parku a jeho ochranného pásma, ako aj v ďalšom území vymedzenom v rozhodnutí ministerstva, ktorým sa ustanoví územná pôsobnosť správy národného parku. Správa národného parku je príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva.
(3) Správa národného parku vo svojej územnej pôsobnosti plní úlohy podľa § 65a ods. 2 písm. a) až c), f) až ze) a zg). Na činnosti vykonávané alebo obstarávané správou národného parku pri zabezpečení plnenia jej úloh podľa tohto zákona sa ustanovenia § 65a ods. 4 a 5 vzťahujú rovnako.
(4) Pri správe národného parku pôsobí rada národného parku ako poradný, odborný, konzultačný a iniciačný orgán pre záležitosti príslušného národného parku, ktorého zloženie a pôsobnosť upravuje štatút správy národného parku. Radu národného parku zriadi ministerstvo do troch mesiacov odo dňa zriadenia správy národného parku. Členmi rady národného parku sú predovšetkým delegovaní zástupcovia územnej samosprávy, na území ktorej sa nachádza príslušný národný park, v horských oblastiach zástupca Horskej záchrannej služby, zástupcovia významných právnických osôb pôsobiacich v oblasti ochrany prírody a krajiny, lesníctva a cestovného ruchu a odborníci z vedeckých a odborných organizácií, ktorých menuje a odvoláva ministerstvo.
(5) Správa národného parku spravuje pozemky vo vlastníctve štátu vrátane podielov vo vlastníctve štátu na pozemkoch a spoločných nehnuteľnostiach, ktoré sa v celosti alebo sčasti nachádzajú v národnom parku, ako aj iné nehnuteľnosti a majetok, ktorého správu nadobudla podľa § 104i, a plní úlohy súvisiace so správou tohto majetku."
9. Za § 104h sa vkladá § 104i, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠104i
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. januára 2022
(1) Správy národných parkov podľa § 65b ods. 1 (ďalej len "správy národných parkov") sa zriaďujú 31. marca 2022. Na správy národných parkov prechádza 1. apríla 2022 majetok vo vlastníctve štátu v správe Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, ktorý je potrebný na zabezpečenie plnenia ich úloh podľa tohto zákona, ako aj súvisiace práva a povinnosti; vymedzenie majetku, ktorý prechádza do správy správ národných parkov a s tým súvisiace práva a povinnosti vrátane práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov a iných vzťahov zamestnancov Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky a správy národných parkov upravia v protokole o prechode správy majetku.
(2) Príspevková organizácia Štátne lesy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici sa od 1. apríla 2022 zlučuje s príspevkovou organizáciou Správa Tatranského národného parku. Príspevková organizácia Štátne lesy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici jej zlúčením s príspevkovou organizáciou Správa Tatranského národného parku 1. apríla 2022 zaniká. Majetok vo vlastníctve štátu v správe príspevkovej organizácie Štátne lesy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici prechádza 1. apríla 2022 do správy príspevkovej organizácie Správa Tatranského národného parku, ak ods. 3 neustanovuje inak. Na Správu Tatranského národného parku prechádzajú 1. apríla 2022 aj práva a povinnosti príspevkovej organizácie Štátne lesy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici vrátane práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych a iných právnych vzťahov zamestnancov, ak ods. 3 neustanovuje inak. Ustanovenia osobitného predpisu, 127), sa na zlúčenie príspevkovej organizácie Štátne lesy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici s príspevkovou organizáciou Správa Tatranského národného parku nepoužijú.
(3) Pozemky vo vlastníctve štátu a podiely vo vlastníctve štátu na pozemkoch a iný nehnuteľný majetok vo vlastníctve štátu v správe príspevkovej organizácie Štátne lesy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici v Pieninskom národnom parku a jeho ochrannom pásme prechádza 1. apríla 2022 do správy príspevkovej organizácie Správa Pieninského národného parku. Na príspevkovú organizáciu Správa Pieninského národného parku prechádzajú 1. apríla 2022 aj práva a povinnosti príspevkovej organizácie Štátne lesy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici súvisiace so správou tohto majetku a plnením úloh podľa tohto zákona vrátane práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych a iných právnych vzťahov zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť vo vzťahu k územiu Pieninského národného parku a jeho ochranného pásma.
(4) Pozemky vo vlastníctve štátu a podiely vo vlastníctve štátu na pozemkoch a iný nehnuteľný majetok vo vlastníctve štátu v Národnom parku Slovenský raj, ktorý je v správe právnických osôb v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti ministerstva pôdohospodárstva, ktoré vykonávajú správu majetku štátu podľa osobitného predpisu, 128), (ďalej len „správca lesného majetku vo vlastníctve štátu") prechádza 1. apríla 2022 do správy príspevkovej organizácie Správa Národného parku Slovenský raj. Na príspevkovú organizáciu Správa Národného parku Slovenský raj prechádzajú 1. apríla 2022 aj práva a povinnosti správcu lesného majetku vo vlastníctve štátu súvisiace so správou tohto majetku vrátane práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych a iných právnych vzťahov zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť vo vzťahu k územiu Národného parku Slovenský raj.
(5) Pozemky vo vlastníctve štátu a podiely vo vlastníctve štátu na pozemkoch a iný nehnuteľný majetok vo vlastníctve štátu v národných parkoch v územiach so štvrtým a piatym stupňom ochrany, ktorý je v správe správcu lesného majetku vo vlastníctve štátu okrem pozemkov, podielov na pozemkoch a iného nehnuteľného majetku podľa ods. 2 až 4, prechádza 1. apríla 2022 do správy správ národných parkov, v územnej pôsobnosti ktorých je príslušný národný park. Do správy správ národných parkov prechádzajú 1. apríla 2022 podľa prvej vety aj pozemky vo vlastníctve štátu a spoluvlastnícke podiely vo vlastníctve štátu na pozemkoch, ktoré sa sčasti nachádzajú v národných parkoch v územiach so štvrtým a piatym stupňom ochrany. Na správy národných parkov prechádzajú 1. apríla 2022 aj práva a povinnosti správcu lesného majetku vo vlastníctve štátu súvisiace so správou majetku podľa prvej a druhej vety.
(6) Pozemky vo vlastníctve štátu a podiely vo vlastníctve štátu na pozemkoch a iný nehnuteľný majetok vo vlastníctve štátu v národných parkoch, ktorý je v správe Slovenského pozemkového fondu a správcu lesného majetku vo vlastníctve štátu okrem pozemkov, podielov na pozemkoch a iného nehnuteľného majetku podľa odsekov 2 až 5, prechádza do správy správ národných parkov, v územnej pôsobnosti ktorých je príslušný národný park, prvým dňom po uplynutí troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa vyhlásia zóny národného parku. Do správy správ národných parkov prechádzajú podľa prvej vety súčasne aj pozemky vo vlastníctve štátu a spoluvlastnícke podiely vo vlastníctve štátu na pozemkoch a spoločných nehnuteľnostiach, ktoré sa sčasti nachádzajú v národných parkoch. Na správy národných parkov prechádzajú prvým dňom po uplynutí troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa zóny národného parku vyhlásia, aj práva a povinnosti správcu lesného majetku vo vlastníctve štátu súvisiace so správou majetku podľa prvej a druhej vety vrátane práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych a iných právnych vzťahov zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť vo vzťahu k územiu príslušného národného parku.
(7) Spolu s nehnuteľným majetkom podľa odsekov 4 až 6 prechádza dňom nadobudnutia správy majetku podľa odsekov 4 až 6 zo správcu lesného majetku vo vlastníctve štátu a Slovenského pozemkového fondu do správy správ národných parkov aj hnuteľný majetok vo vlastníctve štátu v správe správcu lesného majetku štátu a Slovenského pozemkového fondu a nehnuteľný majetok vo vlastníctve štátu nachádzajúci sa mimo národných parkov v správe správcu lesného majetku štátu, ktorý bezprostredne slúži alebo ktorý je potrebný na zabezpečenie správy nehnuteľného majetku podľa odsekov 4 až 6 a plnenie úloh správ národných parkov podľa tohto zákona, najmä administratívne budovy, hospodárske budovy, pozemky, motorové vozidlá a materiálno-technické vybavenie.
(8) Správy národných parkov vstupujú dňom nadobudnutia správy podľa odsekov 2 až 7 do práv a povinností správcu lesného majetku vo vlastníctve štátu a Slovenského pozemkového fondu vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov a záväzkových vzťahov, najmä do práv a povinností
a) správcu poľnohospodárskeho a lesného majetku vo vlastníctve štátu podľa osobitných predpisov, 129), vrátane zastupovania štátu pred súdmi a orgánmi verejnej moci, 130), a to aj v konaniach začatých pred prechodom správy podľa odsekov 2 až 7,
b) zástupcu štátu ako vlastníka nehnuteľností v konaniach o obnovenej evidencii pozemkov, 131), a v konaniach o pozemkových úpravách, 132),
c) Slovenského pozemkového fondu k podielom spoločnej nehnuteľnosti a správcu spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti alebo jej podielov podľa osobitného predpisu, 133), vrátane konaní pred súdom alebo pred orgánom verejnej správy, a to aj v konaniach začatých pred prechodom správy podľa odsekov 2 až 7 a účasti na valných zhromaždeniach a vo volených orgánoch pozemkových spoločenstiev,
d) správcu zdrojov lesného reprodukčného materiálu, 134),
e) vyplývajúcich z nájomných vzťahov a obdobných právnych vzťahov, 135), k pozemkom a inému majetku, ktorého správa je predmetom prechodu podľa odsekov 2 až 7,
f) vyplývajúcich z čerpania štrukturálnych fondov Európskej únie,136)
g) v oblastí múzeí podľa osobitného predpisu, 137)
h) povinnej osoby správcu poľnohospodárskeho a lesného majetku vo vlastníctve štátu podľa osobitných predpisov, 138)
i) doterajšieho užívateľa podľa osobitných predpisov, 139)
j) obhospodarovateľa lesa podľa osobitného predpisu, 140)
k) osoby vykonávajúcej činnosti s lesným reprodukčným materiálom, 141)
l) vyplývajúcich zo správy majetku štátu, úloh poľovníckej organizácie a užívateľa poľovných pozemkov podľa osobitného predpisu, 142)
m) hospodárskeho subjektu alebo prepravcu dreva podľa osobitných predpisov, 143)
n) vyplývajúcich z obchodnoprávnych vzťahov týkajúcich sa pozemkov, ktorých správa je predmetom prechodu správy.
(9) Správca lesného majetku vo vlastníctve štátu, Slovenský pozemkový fond a správy národných parkov v spolupráci so Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky do dátumu prechodu správy pozemkov upravia podrobnosti o prechode správy majetku a s tým súvisiacich práv a povinností podľa odsekov 2 až 8 vrátane práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov a iných vzťahov zamestnancov v protokole o prechode správy majetku, ktorý obsahuje najmä vymedzenie majetku, ktorý prechádza do správy správ národných parkov, s tým súvisiace práva a povinnosti a spôsob rozdelenia pozemkov vo výlučnom vlastníctve štátu sčasti zasahujúcich na územie národného parku. Ministerstvo a ministerstvo pôdohospodárstva spoločne koordinujú a určujú postup správcov lesného majetku vo vlastníctve štátu, Slovenského pozemkového fondu, Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky a správ národných parkov podľa prvej vety."
Poznámky pod čiarou k odkazom 127 až 143 znejú:
"127) § 21 ods. 11 a 13 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
128) § 17 ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 50 a § 50a zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
129) Napríklad zákon č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 97/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
130) § 50 ods. 6 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
131) Prvá časť zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
132) Zákon č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
133) Zákon č. 97/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
134) § 3 písm. a) zákona č.138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli v znení neskorších predpisov.
135) Napríklad § 13 ods. 4 zákona č. 504/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 51b zákona č. 326/2005 Z. z., § 12 ods. 2 zákona č. 97/2013 Z. z. v znení zákona č. 110/2018 Z. z.
136) Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
137) Zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
138) Napríklad druhá a tretia časť zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, § 50 až 50b zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
139) Napríklad tretia a štvrtá časť zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, § 15b ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
140) § 2 písm. p) a § 4 až 4g zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
141) § 2 písm. y) zákona č. 138/2010 Z. z.
142) Zákon č. 274/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
143) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov zavádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva (Ú. v. EÚ L 295, 12. 11. 2010) v platnom znení.
Zákon č. 113/2018 Z. z. o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh a o zmene a doplnení zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 355/2019 Z. z."."
2. Za čl. I sa vkladajú nové čl. II až IV, ktoré znejú:
"Čl. II
Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení zákona č. 42/1992 Zb., zákona č. 93/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 186/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 205/1996 Z. z., zákona č. 64/1997 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z., zákona č. 72/1999 Z. z., zákona č. 175/1999 Z. z., zákona č. 456/2002 Z. z., zákona č. 172/2003 Z. z., zákona č. 504/2003 Z. z., zákona č. 12/2004 Z. z., zákona č. 549/2004 Z. z., zákona č. 595/2006 Z. z., zákona č. 523/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 285/2008 Z. z., zákona č. 396/2009 Z. z., zákona č. 139/2010 Z. z., zákona č. 559/2010 Z. z., zákona č. 145/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 140/2014 Z. z., zákona č. 122/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 158/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 17 ods. 1 písm. a) bode 6 sa za slovami "republiky, štátny podnik" vypúšťa čiarka a slová "Štátne lesy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici".
2. V § 17 ods. 1 písm. a) sa dopĺňa bodom 7, ktorý znie:
"7. ktoré spravuje organizácia ochrany prírody a krajiny, 16ab)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 16ab znie:
"16ab) § 65 ods. 1 písm . k), § 65a a § 65b zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov."
3. V § 17 ods. 1 písm. b) sa za slovami „republiky, štátny podnik" vypúšťa čiarka a slová "Štátne lesy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici" a na konci sa pripájajú tieto slová "a ktoré spravuje organizácia ochrany prírody a krajiny".
ČI. III
Zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z., zákona č. 256/2001 Z. z., zákona č. 420/2002 Z. z., zákona č. 518/2003 Z. z., zákona č. 217/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 549/2004 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 285/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 499/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 139/2010 Z. z., zákona č. 559/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 145/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 115/2014 Z. z., zákona č. 363/2014 Z. z., zákona č. 122/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 153/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 119/2019 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z. a zákona č. 151/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 3 ods. 2 druhej vete sa slová "správcom lesného majetku vo vlastníctve štátu, 5a)", nahrádzajú slovami "správcom, ktorým je správca lesného majetku vo vlastníctve štátu, 5a), a organizácia ochrany prírody a krajiny, 5aa)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 5aa znie:
"5aa) § 65 ods. 1 písm. k), § 65a a § 65b zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov."
2. V § 34 ods. 14 sa na konci pripájajú tieto slová "a organizácia ochrany prírody a krajiny vo veciach pozemkov a podielov spoločnej nehnuteľnosti, podľa osobitného predpisu, 23haa)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 23haa znie:
"23haa) § 65a ods. 2 písm. s) a § 65b ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č. .../2021 Z. z."
ČI. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 131/1996 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z., zákona č. 219/2000 Z. z., zákona č. 193/2001 Z. z., zákona č. 419/2002 Z. z., zákona č. 503/2003 Z. z., zákona č. 549/2004 Z. z., zákona č. 218/2005 Z. z., zákona č. 537/2006 Z. z., zákona č. 396/2009 Z. z., zákona č. 139/2010 Z. z., zákona č. 241/2012 Z. z., zákona č. 57/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 34/2014 Z. z., zákona č. 115/2014 Z. z., zákona č. 24/2015 Z. z., zákona č. 122/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 153/2017 Z. z. a zákona č. 110/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 4 ods. 3 sa slová "ak ide o lesný pozemok, aj správca lesného majetku vo vlastníctve štátu (ďalej len "správca")" nahrádzajú slovami "ak ide o lesný pozemok alebo pozemok podľa osobitného predpisu, 7aa), aj správca, ktorým je správca lesného majetku vo vlastníctve štátu, 7ab) a organizácia ochrany prírody a krajiny, 7ac), (ďalej len "správca")".
Poznámky pod čiarou k odkazom 7aa až 7ac znejú:
"7aa) § 65b ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č. .../2021 Z. z.
7ab) § 2 písm. q) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.
7ac) § 65 ods. 1 písm. k), § 65a a § 65b zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov."
2. V § 16 ods. 1 písm. c) a § 19 ods. 3 sa vypúšťa odkaz 30aa vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 30aa."
Nasledujúce články sa primerane prečíslujú.
3. Čl. II znie:
„Čl. II
Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 360/2007 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 499/2009 Z. z., zákona č 117/2010 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 115/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 153/2017 Z. z., zákona č. 110/2018, zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 158/2019 Z. z., zákona č. 355/2019 Z. z., zákona č. 120/2021 Z. z. a zákona č. 310/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „§ 65 ods. 1 písm. k) devätnásty bod zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny" nahrádza citáciou „§ 65 ods. 1 písm. k), § 65a a § 65b zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov".
2. V § 16 ods. 4 písm. e) sa slová „organizácia ochrany prírody" nahrádzajú slovami „organizácia ochrany prírody a krajiny, 25a) (ďalej len „organizácia ochrany prírody")".
Poznámka pod čiarou k odkazu 25a znie:
„25a) § 65 ods. 1 písm. k), § 65a a § 65b zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov."
3. V § 16a ods. 2 sa nad slovom „prírody" vypúšťa odkaz 27a vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 27a.
4. V § 28 ods. 4 a 5 sa vypúšťajú slová „a krajiny" .
5. V § 50 ods. 3 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová „a lesných pozemkov a iného lesného majetku vo vlastníctve štátu v národných parkoch, ktorých správa bezodplatne prechádza na organizáciu ochrany prírody".
6. V § 50 ods. 7 sa slová „zriadenej Ministerstvom" nahrádzajú slovami „v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva".
7. V § 50 sa za odsek 18 vkladá nový odsek 19, ktorý znie:
"(19) Správca v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky uvádza na trh drevo a výrobky z dreva pochádzajúceho z národného parku prostredníctvom organizácie lesného hospodárstva v zakladateľskej pôsobnosti ministerstva a v rozsahu, ktorý upravia zmluvou."
Doterajší odsek 19 sa označuje ako odsek 20.
4. Za čl. II sa vkladá nový čl. III, ktorý znie:
„Čl. III
Zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 34/2014 Z. z., zákona č. 110/2018 Z. z. a zákona č. 91/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 ods. 1 písm. b) sa za slová „(ďalej len „fond")" vkladá čiarka a slová „organizácie ochrany prírody a krajiny, 1aa)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:
„1aa) § 65 ods. 1 písm. k), § 65a a § 65b zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. .../2021 Z. z."
2. § 10 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Na správu podielov spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu, ktoré spravuje organizácia ochrany prírody a krajiny podľa osobitného predpisu, 22a), sa odsek 1 nevzťahuje. Na právne postavenie organizácie ochrany prírody a krajiny v pozemkovom spoločenstve sa primerane vzťahujú ustanovenia tohto zákona o fonde."
Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:
"22a) § 65b ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č. .../2021 Z. z."
Nasledujúci článok sa primerane prečísluje.
5. Čl. III znie:
„Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. januára 2022 okrem čl. II až VI, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2022."
Skončil som, pán podpredseda, ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14.12.2021 19:53 - 19:59 hod.

Zajačik Vladimír Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Kolegynky, kolegovia, Národná rada schválila dňa 25. novembra 2021 zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Prezidentka Slovenskej republiky podľa čl. 102 ods. 1 písm. 1 (písm. o, pozn. red.) Ústavy Slovenskej republiky vrátila Národnej rade uvedený zákon na opätovné prerokovanie a vo svojom rozhodnutí uviedla dôvody, ktoré ju viedli k tomu, aby využila svoju právomoc a ktorá jej vyplýva z Ústavy Slovenskej republiky.
Na základe uvedeného predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 848 z 10. decembra 2021 podľa § 90 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku pridelil predmetný zákon vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Ako gestorský výbor určil výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a súčasne určil lehotu na jeho prerokovanie.
Prezidentka Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí z 10. decembra 2021 č. 5705-2021-KPSR uviedla dôvody na vrátenie zákona, ktoré sú odôvodnené v častiach II a III a navrhla, aby Národná rada zákon po opätovnom prerokovaní schválila so zmenami, ktoré sú uvedené v časti IV nasledovne:
1. V čl. I sa vypúšťa 12. bod a 32. bod.
A doterajšie body sa primerane prečíslujú.
2. V čl. I doterajší 35. bod znie:
"35. V § 15 ods. 4 sa slová "1 písm. c) až g) odseku 6 a odseku 7 písm. b) a h)" nahrádzajú slovami "1 písm. a), c) až g) odseku 5, odseku 6 a odseku 7 písm. b), h), k) a l)" slová "§ 12 ods. 4" sa nahrádzajú slovami "§ 12 ods. 3" a vypúšťajú sa slová "§ 27 ods. 3 a 6" a slová "§ 29 ods. 3"."
Určené výbory prerokovali predmetný zákon v lehote určenej rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky takto:
Ústavnoprávny výbor rokoval dňa 14. decembra 2021, avšak neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov podľa § 84 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a § 52 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie prerokoval zákon a uznesením č. 317 z 9. októbra 2019 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky zákon schváliť v pôvodnom znení.
Gestorský výbor prijal odporúčanie pre Národnú radu podľa § 90 ods. 5 zákona o rokovacom poriadku hlasovať:
1. spoločne o pripomienkach prezidentky pod bodmi 1 a 2 uvedených v II. časti spoločnej správy,
2. o predmetnom zákone vrátenom prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou s odporučením gestorského výboru zákon schváliť v pôvodnom znení.
Spoločná správa výborov Národnej rady o výsledku prerokovania predmetného zákona vráteného prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou bola schválená uznesením výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 182 zo 14. decembra 2021.
V citovanom uznesení výbor poveril spoločného spravodajcu výborov poslanca Vladimíra Zajačika informovať Národnú radu v súlade s § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku o výsledkoch rokovania výborov a odôvodniť návrh a stanovisko výboru na schôdzi Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14.12.2021 19:17 - 19:17 hod.

Hatráková Katarína
Ďakujem pekne, pán predsedajúci... (Reakcie z pléna. Krátka pauza.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14.12.2021 18:26 - 18:26 hod.

Vetrák Milan
Oznamujem členom ústavnoprávneho výboru, že rokovanie výboru bude dnes v zasadačke výboru o 19.00 h.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14.12.2021 17:51 - 17:51 hod.

Gyimesi György
Verím tomu, že to skončí po tomto krátkom príhovore. Ja by som chcel pána poslanca Fica upozorniť, že tento pozmeňovák, ktorý budem predkladať, má síce dvanásť strán, ale v zásade mení len tri veci z neho, o ktorom sa, o ktorých sa v tomto pléne tu hovorilo dva alebo tri dni. Takže všetko to, čo v tomto pozmeňováku je, už dávno bolo prerokované v tejto Národnej rade.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14.12.2021 17:48 - 17:48 hod.

Šipoš Michal
Ďakujem pekne. Tak ja to uzavriem za najväčší poslanecký klub tejto snemovne. Poslanci hnutia OĽANO budú hlasovať za všetky reformné zákony na tejto schôdzi, ktoré Slovensko po dvanástich rokoch drancovania SMER-u a jeho kumpánov potrebuje ako soľ.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.12.2021 14:56 - 14:56 hod.

Kyselica Lukáš
Pán Susko, jedna drobnosť, ste čítali čl. I § 17, 117, ale nedávam ako námietku na opakovanie čítania.
Skryt prepis