Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.2.2022 o 15:40 hod.

Mgr.

Marek Šefčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie 3.2.2022 18:33 - 18:41 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem. Dočkal som sa (povedané so smiechom).
Viete čo? Nezvykám chodiť do debaty, do rozpravy, lebo koľko razy tu je veľa balastu a veľa fightu zbytočného, aj teraz som tu čakal pomaly hodinu a podstata veci tohto zákona čo hovorí? Že nemôže sa nariadiť povinné očkovanie proti ochoreniu COVID vybraným skupinám obyvateľstva bez predchádzajúceho súhlasu Národnej rady. Potom je tam ďalej, že všeobecne záväzný právny predpis týkajúci sa povinného očkovania proti covidu nadobúda účinnosť len po predchádzajúcom súhlase Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán Mazurek chcel fakty alebo hovoril, že koalícia nemá fakty, tak napríklad tu je jeden fakt, keby to prešlo do druhého čítania, tak OLAF to zmetie zo stola, lebo je tu voľajaký zákon o tvorbe právnych predpisov a ten hovorí jasne, ak, proste toto je nezmysel. Vždycky musí byť zmocňovací, zmocňovacie ustanovenie v zákone a potom môže byť niečo nariadené vo vyhláške.
Teraz k tomu zámeru. Čo hovorí pán Urban, ten zámer, ja si myslím, že ten zákon, ktorý predkladáte, je zbytočný. Ja mám tiež taký istý názor, že povinné očkovanie voči covidu musí mať zmocnenie v zákone. Tu ide v prvom rade o to, že už teraz je v zákone povinné očkovanie zavedené vyslovene v § 51 ods. 1d) a 62 1a) v tomto zákone o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ale vzhľadom na biomedicínske aspekty tohto preventívneho opatrenia samotný rozsah povinného očkovania nie je vymedzený už v zákone, ale stanovuje ho vykonávacia vyhláška 585, ktorou sa ustanovujú tie podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení. Teda na zmenu predmetnej vyhlášky nie je potrebné hlasovanie v parlamente. Len tu ide z toho biomedicínskeho hľadiska o to, že pokiaľ neprešla tá látka treťou fázou klinického testovania, majú len to podmienečné povolenie, tak z toho právneho hľadiska tu nevidím priestor na to, aby to bolo len vo vyhláške, ale to zmocnenie by muselo ísť do zákona. Najprv do zákona a potom do vyhlášky.
Teraz keď, k tým argumentom. Kto čítal tú analýzu, ktorú vypracovalo ministerstvo zdravotníctva s ministerstvom spravodlivosti? Tam je napísané, že inštitút povinného očkovania ako záver je legitímnym nástrojom štátu za účelom ochrany verejného zdravia, avšak je ho potrebné aplikovať len v takých prípadoch, kedy takýto zásah do osobnostných práv osôb používajúcich ústavnú, ústavnoprávnu ochranu je preukázateľne spôsobilý naplniť povahu, primeranosť a účel takéhoto opatrenia štátu. Pozitíva povinného očkovania, tam je tá všeobecná povinná, očkovacia povinnosť pre určité profesie a pre najzraniteľnejšie, prevážia negatíva, t. j. povinné očkovanie prejde testom proporcionality, avšak nie pri tých, ktorí sa nemôžu očkovať zo zdravotných dôvodov, tam preváži individuálna ochrana zdravia, a zrejme ani tých, ktorí majú dostatočnú imunitu, teda nie sú rizikom pre verejné zdravie a preváži opäť individuálna ochrana ich zdravia a telesnej integrity. Tam to je jasne napísané, že kedy má prednosť alebo kedy môže byť to povinné očkovanie a kedy nie.
Veľa sa tu rozpráva o tom medicínskom hľadisku, je to – nie je to, neviem, ja nie som doktor. Vy ste doktor, viac sa v tom vyznáte. Ale na druhej strane či už veľa antivaxerov, alebo odmietačov, alebo spochybňovačov, alebo aj tých, ktorí chcú očkovanie, hovoria o svojich ústavných právach. Áno, je tu právo na súkromie. Áno, je to porušenie. Áno, ja to plne rešpektujem. Lenže ďalšie ústavné právo je tiež o ochrane verejného zdravia. To je ďalšie ústavné právo. A vždycky, keď aj na Európskom súde pre ľudské práva skúmali porušenie alebo nejaký konflikt dvoch práv ako v tomto prípade, vždycky sa robila takzvaná Alexyho vážiaca formulka. To je taký test proporcionality, že kedy ktoré právo preváži nad tým druhým, teda či ochrana jednotlivca alebo ochrana verejného zdravia, teda všetkých obyvateľov. A z ktorej, z ktorého ústavného práva možno zobrať a u ktorého pridať.
Už v minulosti bol prieskum na Ústavnom súde a v tom prípade tá Alexyho vážiaca formulka, to je intenzita zásahu a miery uspokojenia. Ten výsledok by v tomto prípade, pokiaľ to nie je po tretej fáze očkovania, tak v tomto prípade by ten výsledok na Ústavnom súde nemusel dopadnúť tak, ak by to povinné očkovanie bolo nariadené plošne. Aj závery tej analýzy hovoria niečo v tomto zmysle.
Aj Európsky súd pre ľudské práva konštatoval, že súčasťou práva na súkromný život je právo každého jednotlivca viesť život podľa svojich predstáv, okrem iného aj právo fyzickej osoby odmietnuť poskytnutie zdravotnej starostlivosti. Zároveň však toto právo nemož... možno obmedziť v prospech verejného záujmu na ochranu obyvateľstva pred šírením prenosných ochorení. Preto by sa musel Ústavný súd vysporiadať s mnohými faktormi, ktoré môžu nakloniť misky váh na jednu stranu, či už ochrany jednotlivca, alebo súkromný život, a na druhej strane ochranu všetkých občanov pri ochrane verejného zdravia vo verejnom záujme. Takže zbytočne to tu budeme rozoberať, ja si myslím, iná situácia by bola, ak by prešla tá očkovacia látka všetkými fázami. Aj teraz máme očkovanie proti chrípke, tuším u vybraných skupín, tuším v domovoch seniorov, kde môžme očkovať osoby nad neviem koľko rokov. Je tam, je tam niečo také vo vyhláške.
Takže len toto v krátkosti, nechcem sa viacej rozkecať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.2.2022 18:27 - 18:29 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Pán doktor Urban, najskôr tak poviem, že všetka česť, že ste sa nedali ovplyvniť kolegami vo vašej strane, a musím povedať, že my sa stretávame aj na zdravotníckom výbore a vy si od začiatku idete to svoje odborné presvedčenie s tým, že ste nespochybňovali ani COVID, tak ako sa to tu dialo vo vašej strane. Nespochybňovali ste ani vakcíny aspoň v rizikových skupinách a niekoľkokrát ste to aj teraz zopakovali, že svojim pacientom hovoríte: Ste rizikoví, dajte sa očkovať, odporúčam vám to. Takže toto chválim.
Ale na druhej strane vy ste predsa len politik a aj keď popierate, aj keď to popierate, že nemáte až taký vplyv, áno, určite v rámci strany nejaký vplyv máte na mnohých ľudí. Takže ja vám chcem povedať, že existujú, tak ako vám to povedal Tomáš Lehotský, existujú ľudia, ktorí vás volia, vás preferujú ako politicky, vašu stranu, sú rizikoví a nedali sa zaočkovať len kvôli tomu, že ste im to povedali, že ste im to povedali. Nie vy konkrétne, ale ako strana. Čiže vy preberáte zodpovednosť aj za to, čo sa deje vo vašej strane. Vy ste mi to raz povedali, že to je politika. Vy ste nám ukazovali na výbore aj pľúca človeka, ako ho, ako mu ich rozožral COVID. A ja som vám hovoril: Povedzte to chlapcom vo vašej strane. A vy ste mi povedali: To je politika. To ste ešte vtedy boli v ĽSNS.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.2.2022 17:34 - 17:36 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Pán poslanec Žiak, oni s tebou súhlasia všetci, oni s tebou súhlasia, že očkovanie zachránilo v histórii ľudstva najviac životov. Oni s tebou súhlasia, aj ich lekár, ktorého aj ja ľutujem, že tam s nimi je, pretože ho pokladám za veľmi inteligentného človeka, ktorý je vedľa ľudí, ktorí želajú smrť, ktorí na námestí aj včera vrieskali také neľudské. Ja ho ľutujem. On je pre mňa človek, ja si myslím, že ktorý vie, čo je ľudskosť, a je tam s nimi. Keď počúvam a keď čítam Sujove a Mazurekove statusy o tom, ako to očkovanie škodí, keď sledujem ľudí v mojom okolí, ktorí zomierajú kvôli týmto fašistom a extrémistom preto, lebo odmietajú; teraz zomrel veľmi blízky človek mne, lebo mu fašisti porozprávali, že to je blbosť, že COVID neexistuje, že to je svinstvo. On išiel domov a doma zomrel. Oni sú zodpovední za ľudské životy a s nimi tam sedí doktor, ktorý ti rozpráva, že áno, zachraňuje to.
Celá tá plejáda, ja sa čudujem Ondrovi Ďuricovi, že toto on, ktorý, ja sledujem jeho Facebook, ktorý má deti a oni šíria tieto, tieto antivaxerské veci a vďaka nim zomierajú ľudia. Oni, oni sú zodpovední za ľudské životy. Oni s tebou súhlasia, ale vytĺkajú si politické body, tak ako včera na námestí. Im je jedno, že či zomrie niekto kvôli tomu, že oni rozprávajú, že COVID neexistuje. Oni chcú politické body a na, a sú naozaj ochotní kvôli tomu obetovať ľudské životy a to je to, to je to, čo pre mňa, ja neviem, oni sú za Boha, za národ.
Mali by ste sa, pán Urban, báť toho Boha, mali by ste sa ho báť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 3.2.2022 17:09 - 17:10 hod.

Pleštinská Zita
Vážený pán predseda, vážení kolegovia, Ivan Hopta bol slovenský politik, predseda ľavicovej strany Úsvit. Narodil sa 19. septembra 1958 v Humennom. Zomrel 21. decembra 2021. Poslancom Národnej rady Slovenskej republiky bol v rokoch 2002 – 2006. Bol dlhoročným poslancom mestského zastupiteľstva v Humennom a poslancom zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja, s ktorým som mala možnosť spolupracovať.
Česť jeho pamiatke.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.2.2022 16:15 - 16:16 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Erik, ja si nemyslím, že je správne takto klamať, že nejaký podnikateľ sponzoroval súčasného primátora a koalíciu, veď pán primátor mal transparentný účet, jeho kampaň stála možno 12-tisíc euro a sa na ňu skladali všetci poslanci, ktorí kandidovali v koalícii, veď nič drahé sme nemali, neviem, čo by mohol sponzorovať pri troch bilbordoch a jedných novinách, teda dvoch, čo by tam také drahé akože bolo, aby to sponzoroval podnikateľ. Ale práve ten podnikateľ, ktorého si spomínal aj verejne, napísal, že stranu, ktorú politicky sponzoroval, bola práve regionálna kancelária strany SMER, keď táto kancelária vznikala. A to je priamo napísané aj v novinách, takže netreba kývať hlavou, že to tak nie je, lebo je to napísané v novinách a nikdy nikto proti tomuto nenamietal. Takže prestaňme klamať, plus aj kandidátom za SMER, ktorí boli, dokonca mám doma ešte takú etiketu bravčovej konzervy, ešte keď mal mäsiarenský priemysel, a bol tam kandidát za stranu SMER na bravčovej konzerve a dostal to ako sponzorský dar. Takže si povedzme popravde, čo je pravda a čo zas pravda nie je.
A nie, súčasné vedenie mesta nemôže za zvyšovanie cien energií. Môže za to trh, ktorý v súčasnosti v Európskej únii je, ako tieto ceny rastú, a to, že sa do potrubí neinvestovalo nič. Máme tam abnormálne straty, potrubia sú predimenzované a peniaze, ktoré mali ísť na rekonštrukciu potrubí, tam nešli a doteraz nevieme, kde skončili. A preto sa mesto aj obrátilo na políciu, aby sme to dali vyšetriť, kde skončili peniaze z prenájmu potrubí. A to je ten dôsledok, prečo sú ceny vysoké. Mestá, aj keď sa na Slovensku zvýšila cena tepla, tak mestá maximálne dosahujú hladinu tepla, akú malo Humenné doteraz. A my z tej sumy sme išli ešte hore.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.2.2022 16:07 - 16:10 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán predkladateľ, vážené kolegyne, teda kolegovia, popravde som neplánoval vystúpiť v tejto rozprave, ale na záver mojej poslednej faktickej som sa tak rozhodol, pretože asi z mojej poslednej faktickej ste pochopili, že ja veľmi oceňujem totú iniciatívu, ktorú ste do parlamentu predniesli. Hlavne preto, lebo energie v Humennom sú abnormálne vysoké. Jednotková cena tepla v Humennom je vyššia ako jednotková cena elektriny. Áno, a to všetko schválilo ÚRSO, ktoré má obrovské maslo na hlave za to, čo spravil.
Ale tiež je veľmi smutné, že napríklad v Humennom pri výmere bytu, ktorý je dvojizbový a má 50 metrov štvorcových, prišli občanom zálohové platby 230 eur a pri dôchodku 380 eur to je snáď nereálne platiť, aby takúto vysokú sumu platili občania zo svojho dôchodku.
Áno, aj naša samospráva, mesto Humenné navrhuje riešenie, ako týmto občanom v našom meste pomôcť a vyriešiť túto ťažkú situáciu s energiami. Ale, nuž je chlapské si priznať aj tú chybu. No súčasná vláda azda nemôže za to, že za dvanásť rokov vašej vlády sú dôchodcovia, ktorí majú dôchodok 380 eur mesačne! Azda nemôže súčasná vláda za to, že ste v roku 2014 zákonom č. 100 zabetónovali zákon o tzv. centrálnom zdroji tepla, kde ste zakázali sa bytovým spoločenstvám odpájať od centrálneho zdroja tepla. Presne bol to návrh SMER-u a často Humenčania sa aj sťažujú, že za zákon, ktorý predložil pán Kondrót, sa nemohli odpájať a platia vysoké poplatky za teplo. A tým pádom ste zabetónovali biznis rôznym kmotríkovcom, brheľovcom, kvietikovcom a iným oligarchom, ktorí v tomto odvetví podnikajú.
No, posledná vec, sa zameriam hlavne na naše mesto, s čím súvisí aj, prečo mi je táto iniciatíva blízka. Napríklad v roku 2010 až 2018, keď sme mali v Humennom smerácke vedenie mesta, tak prišlo z nájmu teplovodných potrubí do nášho mesta viac ako dva milióny eur. Bohužiaľ, do rekonštrukcie týchto potrubí sa neinvestovalo nič. V dnešnej dobe, keďže máme v Humennom prestarlé potrubia, sa nám na nich stráca ročne okolo 400-tisíc eur len v zemi len preto, že vykurujeme zem a máme deravé potrubia. A za to nemôže súčasná vláda ani súčasný primátor, ale práve bývalé vedenie mesta, ktoré neinvestovalo do potrubí, a do dnešného dňa nevieme, kde tieto peniaze skončili.
Na záver faktickej bolo povedané, podpísali vraj nejakú pätnásťročnú zmluvu. Pán Tomáš, ale to nie je pravda. My sme podpísali desaťročnú zmluvu plus s päťročnou opciou, ktorá padla, keďže náš dodávateľ tepla porušil podmienky a zmluva je desaťročná. Zmluva nie je pätnásťročná. Akú inú zmluvu sme mali podpísať? Táto, v tejto zmluve sa nikde nepíše, že tento centrálny dodávateľ tepla musí dodávať teplo len on. Nepíše sa, v akom objeme má to teplo dodávať. Takže zmluva, ktorú prijalo mesto Humenné, a sa nás snažíte všetkých očierňovať, že my sme zodpovední, nemá nič spoločné. Tú zmluvu si môže ktokoľvek prečítať, je zverejnená a žiadne také podmienky, aké sú hovorené, nie sú pravdivé.
Ja tento zákon, ktorý ste predstavili, beriem ako nejakú sebareflexiu vyriešiť to, čo bolo spôsobené v minulosti, a preto ho podporím.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.2.2022 15:40 - 15:42 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem všetkým kolegom za reakcie, za akékoľvek, kolegovi Vonsovi za povzbudenie a budem na niektoré reagovať.
Nie je pravda, že som iba povedal a nepovedal som riešenia, pretože hovoril som, čo vláda priniesla. Mali sme hospodársku krízu, kde omnoho viac stúpla nezamestnanosť ako teraz, a sú to aj, je to aj vďaka riešeniam, ktoré prinášala táto vláda. Spomenul som kurzarbeit, potom pandemické óčeerky, navýšili sme jednorazovo prídavky takisto. Vláda dala dôchodcom vianočné dôchodky dva roky po sebe. Tým, ktorí majú nízke dôchodky, dala viac, až do 350 eur. Smeráci iba sľubovali. Korupčník Tomáš, Fico, Pellegrini. Fico s Pellegrinim sa, pán Tomáš, vaši kolegovia bavili o tom, áno, bavili o tom, vy ste boli pri tom, že to bola volebná korupcia, že to bola volebná korupcia, ktorú spravili týmto schválením. A vy sa tu teraz s týmto oháňate. Nič ste im nedali, len ste sľubovali.
Pán Blcháč, moja mama mi vravievala, že, Marek, za chorobu a chudobu sa nikdy nehanbi. Nech sa hanbia tí, čo kradnú. Takže to je k tým mojim rodičom. Ja si ich vážim.
A toto, čo predviedol Ferenčák, ktorý osobne môjho otca pozná, bolo tak tupé a slizké, že to som horšie nepočul. Pán Ferenčák, ja som nikdy nepovedal, že dôchodcovia majú dosť a že im netreba pridať. Vy poznáte môjho otca, viete, že to je čestný človek. A treba tým dôchodcom pridať. (Reakcie z pléna.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.2.2022 15:39 - 15:40 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem.
Marek, tak ja som sa tiež prihlásil s faktickou poznámkou, lebo keď som videl, že kto sa tam všetko, ako idú na teba reagovať, tak, samozrejme, určite si nečakal nič pozitívne, že zaznie, ale myslím si, že oni nechcú pochopiť vlastne, čo si im chcel vysvetliť. Ty si im chcel vysvetliť to, že teraz tuná predkladajú návrhy, čo by sa všetko malo robiť, ale keď oni boli pri moci, nič z toho neurobili. Práve naopak. Okrádali nenápadne tento národ a čím dlhšie boli pri vláde, tým si viacej dovoľovali. Výsledky, samozrejme, vieme. Sú na prokuratúre, niektorí sú zavretí a tak ďalej. Takže ja oceňujem tvoju odvahu jednak, že si to dokázal takto povedať aj na príklade. Takže ja ti za to ďakujem, samozrejme, a nenechaj sa znechutiť týmito rečami, pretože nič iné sa ani neočakávalo. Veď vieš, ako sa hovorí, že trafená hus vždycky zagága, takže bola to reakcia taká, aká sa dala čakať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.2.2022 15:16 - 15:26 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo. Tak ja som si počas úvodnej reči pána Erika Tomáša spravil niekoľko poznámok, ale vo faktickej som to nestihol všetko povedať, tak preto som sa prihlásil do rozpravy a poviem to teraz.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vieme, že sa zvyšujú ceny energií, ale aj ďalších komodít, potravín a vlastne všetkého a treba pomôcť, ako sa dá, a hľadať riešenia, to je jasné. Pán Erik Tomáš tu hovoril o tom, že vláda sa nestará, a dôchodcov spomenul, nepoznačil som si to koľkokrát, ale veľmi veľa, veľmi veľakrát, no nejde len o dôchodcov aj tým vláda sa snaží pomôcť, ale boli, bola pandemická OČR, kurzarbeit a tak ďalej a tak ďalej. Ale chcem povedať, že situácia, ktorá je momentálne s energiami veľmi nepriaznivá, tak to nie je len u nás, ale je to spôsobené celosvetovo a mohli by sme sa na to pozrieť širšie povedzme cez Európsku úniu, že silná ekonomika, ktorú je nemecká ekonomika, vysáva energie z tých slabších krajín a tým stúpajú, stúpajú na cene aj preto, že Nemci zrušili nejaké, nejakú atómovú elektráreň a plánujú ďalšie a majú nedostatok energie. Ale to sú ďalšie veci.
Ja sa chcem venovať tomu, čo je tu v návrhu a čo hovoril pán Erik Tomáš a ďalší, ktorý vystúpil po ňom.
Vy navrhujete jednorazové navýšenie o 200 eur pre poberateľov dôchodkov. Ja som si to pozrel, ten zákon je celkom jednoduchý a, tak by som povedal, že jednoduchý ako facka, dať po 200 eur každému dôchodcovi. A sú tam podpísaní pod tým zákonom Pellegrini, Saková, Raši, Tomáš, Eštok. A ja sa chcem opýtať: To sme takí trochári? To 200 eur stačí? Dvesto eur jednorazovo? Vystúpil Mazurek a kričal, že on to bude kričať do celého sveta z plného hrdla, že chce toto dať. Ale však prečo nekričíme tisíc, prečo nekričíme dvetisíc? Prečo? A rovno povedzme tým dôchodcom, že je to úplne také egoistické, že zoberieme to ich deťom, ich vnúčatám, deťom ich vnúčat. Prečo toto nekričíme? Prečo 200 eur? To 200 eur a hotovo? Nedáme 5-tisíc dôchodcom? Navrhneme 5-tisíc? Však to je populizmus, čistý populizmus takto.
Vy ste povedali, že máme sa pozrieť na to, aké sú dôchodky. Pán Muňko spomenul, že je priemerný dôchodok 550 eur, a pán Jarjabek nás obvinil, 550 povedal pán Muňko, ja som si to zapísal, a pán Jarjabek povedal, že sme sociálni grázli. No, ja vám to takto poviem, bol dôchodok za vlády SMER-u tisíc a išiel dole na 550? Alebo jak to bolo? Pretože, ja neviem, mzda, priemerná mzda narastala, dôchodky takisto narastali. Ja nehovorím, že sú dostatočné, to ani zďaleka. Ale takáto argumentácia? Dôchodcom, ja vám poviem, niektorí mi píšu, s niektorými sa aj osobne stretávam a tým dôchodcom prekáža, že ich takto zneužívate a všetkých hádžete do jedného koša. Pretože oni predsa nie sú akváriové rybičky, ktoré nemajú pamäť, ale niektorí si pamätajú. Dobre si pamätajú aj jednofarebnú vládu SMER-u, aj dvanásť rokov alebo desať rokov vlády smerácke.
A povedali ste, že sa ich máme opýtať. Tak ja som sa opýtal. Vopred sa ospravedlňujem svojim rodičom, že tu zverejním niektoré údaje, ale asi to ináč nejde, asi by sme mali byť konkrétni. Takže ja vám poviem, ja som sa opýtal rodičov a oni mi povedali, že otec dostal vianočný dôchodok 205 eur, myslím, približne, druhý rok po sebe, a mama asi 250. A povedali mi, že predtým za smerákov toto nedostali, že také peniaze ešte nedostali. Ďalšia vec, sú trikrát zaočkovaní moji rodičia a dostanú, ešte nedostali, ale dostanú po 300 eur. A mama mi hovorí: A my to chceme vrátiť späť do sektora, ktorý bol najviac postihnutý, a plánujeme s otcom tieto peniaze si odložiť a ísť za ne do kúpeľov.
Moji, moja mama, keď išla do dôchodku, vtedy smerácke vlády boli, a keďže má iba základné vzdelanie, pretože bola zo siedmich detí a nemali peniaze na to, aby išla ďalej študovať, a išla robiť ako 15-ročná do Tatrasvitu, tak moja mama odchádzala na dôchodok, 189 eur mala. Tam hlasáci, respektíve smerohlasáci sa smejú. Áno, mala 189 dôchodok. Môj otec bol poprevratovým starostom osem rokov, a preto jak fungovalo HZDS a že on mohol chodiť, koľko chcel, a nevybavil, lebo nebol v HZDS, on potom už nepokračoval v starostovaní. On má dôchodok, momentálne má mama nejakých nad 300 eur, 350 a otec má nejakých 420. Hovorím, ospravedlňujem sa rodičom, že som to zverejnil, ale pre nich je obrovská pomoc a sú vďační, že dostali dvakrát, dva roky po sebe. Smeráci im iba sľubovali, ale tu dostali reálne 205, 205, a 250, 250.
Poďme ešte, keď stihnem, k tým energiám. Rok 2012, pohonné hmoty, keď som si pozeral 34. týždeň v roku 2012, boli, za benzín sa platilo 1,76 eur alebo tak nejak. Tam boli pohonné hmoty vyššie, ako sú teraz. A priemerná mzda, keď som si pozeral, tak bola 770 eur v prvom kvartáli roku 2012. Teraz je približne 1 170 priemerná mzda. A teraz Fico ide na pumpu s nejakým chlapcom a hovoria o tom, že aké, aký je drahý, drahá tá energia, aký je drahý, aké sú drahé pohonné hmoty. Všade je to tak, všade je to tak. Vtedy, Erik Tomáš, čo ste radili Ficovi vtedy, v roku 2012, keď boli také drahé pohonné hmoty? Čo ste mu poradili, aby čo spravil? Nič, nech to nechá tak. Vy ste sa vykašlali nielen na dôchodcov, ale aj na ostatných ľudí. A tým, že boli pohonné hmoty také drahé, všetko išlo hore.
A teraz, áno, ten pohľad spätný je potrebný. Mazurek tu vystúpil, poslanec Mazurek a povedal, že nemáme sa dívať na to, čo bolo, ale na to, čo je, čo žijeme teraz. Áno, každý jeden grázel, každý jeden zločinec, každý jeden zlodej by bol rád, keby sa zabudlo na minulosť. Každý jeden človek, ktorý v minulosti kričal na matku s dieťaťom a prial jej zlo, by bol rád, keby sa nehovorilo o jeho minulosti. Každý jeden, kto okradol niekoho v minulosti a teraz mu niečo hrozí, by bol rád, keby sme boli akváriové rybičky a mali asi takú pamäť, aby sme na to zabudli. Ale my nezabudneme. Treba sa pozrieť na to, čo bolo, treba sa pozrieť, aj pred chvíľou Igor Matovič hovoril, čo robil Fico a Pellegrini s tou americkou zmluvou. Čo robil vtedy, keď boli pohonné hmoty také drahé? Čo robil vtedy a čo robí teraz? Treba sa pozerať, kvôli týmto grázlom sa treba vždy pozerať do minulosti. Moji rodičia nedostali, len mali sľubované, ale nedostali za smerákov. Smeráci im ako predvolebnú kampaň sľúbili a nedali, až táto vláda im dala tie vianočné dôchodky.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 3.2.2022 14:15 - 14:15 hod.

Liba Peter
Ďakujem pekne. Moja doplňujúca otázka je teda, či by pán premiér mohol dokončiť tento zoznam. Ďakujem.
Skryt prepis