Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

10.2.2022 o 10:40 hod.

PhDr.

Katarína Hatráková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10.2.2022 15:31 - 15:32 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem. Však vyjadríme sa potom v druhom čítaní, ale áno, zo zásady sme za to, aby sa diskutovalo maximálne o tej lehote na odloženie, ale nie na lehotu, aby si mestá stihli vybudovať parkovacie domy, ale naozaj, tak ako hovorí predkladateľ, že aj to osadenie dopravnej značky trvá určitú chvíľu, takže nejakú, nejaký priestor na lehotu tam vidím. Keď sme robili prvýkrát tú objektívnu zodpovednosť, už vtedy to tam bolo v návrhu zákona, namietalo sa to, áno, tak sa to vypustilo, teraz sa to schválilo pri tých cyklistoch. Ale áno, som za rozumnú lehotu na osadenie dopravných značiek na chodníkoch, na ktorých si mestá vyhradia právo parkovania.
Čo sa týka hlasovania, tak v najbližšom možnom termíne, takže o 17.00 h.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

10.2.2022 14:51 - 14:52 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
A už fungujem. (Prerušenie vystúpenia presedajúcim.)

Grendel Gábor, podpredseda NR SR
Tak bude predsa.

Šudík, Tomáš, poslanec NR SR
Tak ja len v krátkosti. Tak ďakujem za vašu odpoveď a som aj rád, že sa s tým niečo ide robiť. Lebo mne častokrát píšu rôzni občania a im dosť také príde prehnané, ak im príde to ročné zúčtovanie, že platia poplatky aj 500 eur za celý rok. Tak sa prvé na to pýtali a vidia tam možnosti, ako by mohli možno aj v súčasnosti ušetriť, keďže stúpajú ceny energií. Práveže znížením týchto poplatkov, aspoň pri niektorých, že každé euro je dobré v rodine. Takže ďakujem za odpoveď aj za tú snahu, že to idete riešiť. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 10.2.2022 14:51 - 14:52 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Ďakujem krásne za slovo.
Pán minister, ja situáciu v Humennom už riešim dlhodobo. Veď aj ja som taktiež absolvoval množstvo stretnutí či na úrade vlády, alebo na ministerstve financií. A my sme ako mesto využili rezervný fond, a tým pádom sme znížili tú cenu. Ale aj tak, ak sme to znížili, tak napríklad, poviem taký príklad, v 2-izbovom byte 50 m2 vychádza záloha s elektrinou okolo 220 eur mesačne. Ako majú seniori, ktorí majú dôchodok 380 eur, z toho vyžiť? A takých je množstvo prípadov. Tak podľa mňa potom niekde zlyhal asi štát a to svoje obdobie, ak človek celý život pracuje, dostane dôchodok 380 eur a energie mu stúpnu na 220. Ostáva mu nejakých 120 eur na stravu na celý mesiac a lieky. Podľa mňa toto v poriadku nie je a to treba rapídne riešiť a rýchlo.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 10.2.2022 14:19 - 14:20 hod.

Majorová Garstková Jana Zobrazit prepis
Ja rozumiem, pán minister, ja som aj členka dozornej rady vo firmičke v Kežmarku, ktorá sa zaoberala tepelným hospodárstvom. Viem, ako to funguje s nákupom plynu a tak ďalej. Len existujú aj malé spoločenstvá bytov, kde len vlastne, kde sú členmi len, ja neviem, len zopár bytov, zopár ľudí je tam. A v mnohých týchto bytoch bývajú práve starí ľudia, kde sa tá cena vyšplhala možno aj o 100 % viac, ako mali doteraz. Tak preto som sa chcela opýtať, lebo ľudia sa na mňa z Kežmarku obracajú, že je to pre nich neúnosné platiť takéto sumy, že či náhodou ministerstvo neplánuje nejaké dotácie alebo nejakú pomoc aj pre týchto ľudí, lebo niekedy fakt sa jedná možno o 8, 10, 20 bytov, čo sú súčasťou tých menších spoločenstiev. Jasné, tí, čo sú vo veľkých, tak to je okej, ale v tých menších majú problém naozaj. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 10.2.2022 14:12 - 14:13 hod.

Liba Peter

16.

Ďakujem veľmi pekne.
Pán minister, mám takú doplňujúcu otázku, čo sa týka infraštruktúry. Neviem, či teda môžte povedať, v akom stave je odvolenie NDS na radu ÚVO ohľadom obchvatu Košíc. Či viete už niečo bližšie. Ďakujem.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.2.2022 11:58 - 11:59 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Ďakujem, Lukáš, za toto vysvetlenie. Takisto si myslím, že je dobrý ten zákon, ktorý sme prijali a nemyslím si to, čo povedal predkladateľ, pán Cmorej, že sme nevedeli, o čom hlasujeme. My sme vedeli, že to tam je. Vedeli sme, že aj sa o tom diskutovalo, vedeli sme, že také tam niečo je a vedeli sme aj to, že tie samosprávy si to môžu ošetriť tak, ako pán Sloboda povedal, že si tam dajú značky a umožnia parkovať na tých chodníkoch tam, kde to uznajú za vhodné.
No a chcem povedať, že dobre, treba vyjsť aj samosprávam možno v ústrety tým, že sa posunie účinnosť zákona. Ale nie o dva roky, ale trebárs o pol roka, aby sa na to stihli pripraviť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.2.2022 11:54 - 11:56 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem. Na minútku. Ja viem, že slečne, pani nemáme skákať do reči. To som chcel ešte opraviť, že o tejto možnosti zaviesť to cez VZN-ko sme diskutovali, podľa legislatívnych pravidiel tvorby zákonov to nie je možné. To je môj osobný názor. Jednoducho zákon má celoslovenskú účinnosť a VZN-ko je právny akt nižšej právnej sily a môže byť len v medziach zákona. A jednoducho nejde to. Teraz by si Bratislava nastavila tak, Košice tak, Prešov tak, proste to nejde.
A čo je podstatné, čo povedal aj pán Svoboda, či Sloboda, ten zákaz nie je všeobecný. Ten zákaz hovorí o tom, že pokiaľ si mesto neupraví niečo značkami a toto je ten možný kompromis, ktorý sa dá spraviť. Lebo parkovacie domy si tu nikto nevybuduje vzhľadom na zákony o verejnom obstarávaní a lehoty a finančné plány miest a tak ďalej a tak ďalej za mesiac, za dva. Ale ide o to, že keď sa chceme baviť o skrátení lehoty, tak sa bavme o tom, že za aký časový, za akú časovú dobu si vedia mestá tú parkovaciu politiku upraviť tým spôsobom, že osadia tie značky na chodníkoch, kde budú chcieť, aby parkovali autá.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 10.2.2022 11:37 - 11:38 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda.
Vážené pani poslankyne, poslanci, vážení prítomní, v súlade so zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predseda, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 10.2.2022 11:28 - 11:28 hod.

Gyimesi György
Ďakujem za slovo. Pripomínam členom výboru pre financie a rozpočet rokovanie výboru dnes o 13.30 v miestnosti č. 30. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.2.2022 10:40 - 10:46 hod.

Hatráková Katarína
Ďakujem pekne. Pán navrhovateľ, myslím, že termín hlasovania by mohol byť teraz o jedenástej.
Skryt prepis