Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

1.12.2022 o 17:10 hod.

Mgr. PhD.

Lucia Drábiková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

1.12.2022 17:10 - 17:10 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Ďakujem.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola výborom určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1296. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1354 zo 14. novembra 2022 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 27. januára 2023 a v gestorskom výbore do 30. januára 2023.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

1.12.2022 14:40 - 14:40 hod.

Šudík Tomáš
Ďakujem. Ja budem veľmi stručný a zároveň sa dopýtam, či sa nepremýšľalo nad zmenou legislatívy, aby napríklad niekto, kto má ukončené to výtvarné umenie, mohol tú výtvarnú výchovu učiť aj na základných školách bez toho, aby mal to pedagogické vzdelanie. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 1.12.2022 12:21 - 12:21 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
...Mne je veľmi ľúto, pán kolega Galek, že chodíš tu s pozmeňujúcim návrhom, diskutujeme o ňom s ministrom a rozprávame sa o zmenách, ktoré by sme tam mohli urobiť a potom ty prídeš a povieš lebo, proste my to nepodporíme, lebo, lebo je to zlé, lebo Sulík zakázal alebo neviem kvôli čomu. Je mi to veľmi ľúto, lebo naozaj diskutujeme na odbornej úrovni vždy. Teším sa na diskusiu na hospodárskom výbore, ktorú budeme mať k tomuto návrhu. Ja tiež mám niekoľko pozmeňujúcich návrhov pripravených a diskutujeme o tom vecne. Takže myslím si, že to je presne spôsob akým by sa tento zákon mal preberať. Takže mrzí ma, že ste sa dostali do pozície čím horšie, tým lepšie tuto spolu so Smerom a ďalšími. Je mi to ľúto, ale žiaľ, sami ste si zvolili svoj osud a každý deň nás o tom presviedčate. Ďakujem. (Potlesk v sále.)
Skryt prepis
 

1.12.2022 12:06 - 12:06 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážený minister, kolegyne, kolegovia, určite nebudem tak dlho hovoriť ako pán poslanec Galek. Sme v prvom čítaní ... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Pčolinský, Peter, podpredseda NR SR
Máte aj menej času pán poslanec.

Kremský, Peter, poslanec NR SR
Jasne, takže myslím si, že aj zbytočne tu robiť nejakú rozsiahlu odbornú diskusiu. Budeme teraz hlasovať len o tom, či to posunieme do druhého čítania. Mne je veľmi ľúto, pán kolega Galek, že chodíš tu s pozmeňujúcim návrhom, diskutujeme o ňom s ministrom, rozprávame sa o zmenách, ktoré by sme tam mohli urobiť a potom ty prídeš a povieš lebo, proste my to nepodporíme, lebo, lebo je to zlé ...
=====
Skryt prepis
 

1.12.2022 11:10 - 11:10 hod.

Hus Igor
V rozprave vystúpilo 10 poslancov, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky po prerokovaní uvedeného návrhu podľa čl. 88 Ústavy Slovenskej republiky vyslovuje nedôveru členovi vlády Slovenskej republiky Romanovi Mikulcovi povereného riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 1.12.2022 10:25 - 10:25 hod.

Fecko Martin Zobrazit prepis
Takže prakticky každý mesiac a týždeň je dobrý, ak môžme to nejakým spôsobom skrátiť, pretože budeme to ešte robiť nie tridsať rokov, budeme to ešte päťdesiat rokov robiť pri súčasnej nejakej, by som povedal, nastavenej finančnej možnosti tohto štátu. Vyzerá, že máme pripravených nejakých 150 miliónov na tých päť rokov, každý rok 30 miliónov, ako to pani Matečná schválila ešte, myslím, že pred tromi-štyrmi rokmi, ako to tam bolo, takže áno, táto vláda tiež v tom pokračuje, takže berme tak to, že chceme skrátiť to konanie a preto tie všeobecne zásadné funkčné hospodárenia (pozn. prepis.: veľmi rýchlo vyslovené) nechávame, že budú iba 30 dní na tej obci visieť, pretože z doterajšej skúsenosti vieme, že najviac pripomienok prišlo v tých prvých dňoch a tam ten ďalší mesiac, prakticky tam to bolo možno nejaké, jedna desatina z tých pripomienok. Takže beriem tak to, že tu skracujeme aj tú lehotu na 30 dní.
Toto by bolo tak v skratke zdôvodnenie, akým spôsobom sa teraz môj pozmeňujúci návrh teda dotkne zákona 330. Chcem ešte povedať... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Pán poslanec, pán poslanec, prepáčte, že vám do toho skáčem, ale v zmysle schváleného programu aj dohody na poslaneckom grémiu, o 10.30 h budem musieť prerušiť schôdzu. Ak ten pozmeňujúci návrh máte na viac ako štyri minúty, myslím, že by nebolo dobré prerušiť v priebehu čítania pozmeňujúceho návrhu, takže urobme to pravdepodobne teraz, ak to máte dlhšie ako na štyri minúty.

Fecko, Martin, poslanec NR SR
Viete čo, máme ešte faktické k tomu (rečník ukázal rukou na elektronickú tabuľu v sále), takže beriem tak to, že asi, asi to prerušíme a hotovo, bude to rozumnejšie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 1.12.2022 9:40 - 9:40 hod.

Mierna Anna
Takže hlasovať budeme na najbližšom možnom hlasovaní. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 1.12.2022 9:40 - 9:40 hod.

Mierna Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 1358 zo 14. novembra 2022 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 149/2020 o mimoriadnych štátnych zárukách a o doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon č. 296/2021 o Európskom mechanizme pre stabilitu a o doplnení niektorých zákonov, je to tlač 1300), na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky.
Výbor pre financie a rozpočet prerokoval tento návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej 112. schôdzi 24. novembra 2022 a prijal k nemu uznesenie č. 406, ktorým odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas s prerokovaním vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 149/2020 o mimoriadnych štátnych zárukách a o doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon č. 296/2021 o Európskom mechanizme pre stabilitu a o doplnení niektorých zákonov, je to tlač 1301, v skrátenom legislatívnom konaní na 78.schôdzi.
Pán predsedajúci, ďakujem pekne. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 1.12.2022 9:40 - 9:40 hod.

Gyimesi György
Ja len doplním pána ministra, že tá súťaž bola spravená spôsobom takým, že kritériá na vyhodnotenie ponúk sa urobili dva alebo tri dni potom, čo sa otvorili obálky. Toto bola jediná takáto súťaž v celej histórii Slovenska na výber budovy za 30 mil. eur. Toto pán minister zabudol povedať. Považujem to za dôležité zdôrazniť.
Chcel by som oznámiť termín hlasovania o štátnom rozpočte na rok 2023 na budúci týždeň v piatok o jedenástej hodine.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.12.2022 9:10 - 9:10 hod.

Mierna Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne pán predsedajúci. Ďakujem aj veľmi pekne pani poslankyňa, veľmi rada podporím tento návrh pretože skutočne aj potom čo sme momentálne zažili covidovú dobu či to boli zdravotnícky personál lekári ale najmä aj títo ošetrovatelia a pracovníci zariadení sociálnych služieb, treba ich doceniť a sú veľmi nízko oceňovaní okrem teda zriaďovateľov samosprávnych krajov, súkromných, sú tam súkromné inštitúcie ale sú tam aj samosprávy mesta. A ja si pamätám, že keď som ešte teda bola pracovala na Trnavskom samosprávnom kraji tak my sme hľadali okamžite v 2018 roku prostriedky na to, aby sme ich oceňovali teda zvýšili sme ich ocenenie takže tento návrh veľmi rada podporím. Týka sa to veľmi veľa pracovníkov a týmto spôsobom ich chcem aj veľmi pekne poďakovať pretože si neskutočne vážim ich prácu, je veľmi ťažká a náročná a najmä aj ľudia nielen z prihraničných oblastí, ktorí odchádzajú nám pracovať do Rakúska to je tak isto pre nás veľká výzva, aby sa nám ich podarilo dotiahnuť naspäť na Slovensko. Ďakujem pekne.
Skryt prepis