Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

16.3.2022 o 18:13 hod.

Mgr.

Lukáš Kyselica

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

16.3.2022 18:31 - 18:36 hod.

Šefčík Marek
Ďakujem. Ja iba hlasovanie, zajtra o jedenástej. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 16.3.2022 18:30 - 18:31 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Vážení kolegovia, ja vám veľmi krátko, potvrdzujem, tak ako povedal pán podpredseda výboru Habánik, že áno, je to v súvislosti napríklad aj s Globálnym dohovorom UNESCO o uznávaní kvalifikácií, týkajúcich sa vysokoškolského vzdelávania. A takisto vieme, že vláda pracuje tiež na niektorých špecifických úpravách vzhľadom na situáciu na Ukrajine a tak vzhľadom na lex Ukrajina, ktorý pravdepodobne príde do Národnej rady čoskoro v skrátenom legislatívnom konaní a je možné, že aj tam budú niektoré úpravy týkajúce sa aj toho uznávania, uznávania tých dokladov. Toto bol vlastne zákon, ktorý bol vypracovaný popri novelizácii vysokoškolského zákona, ale na odporúčanie legislatívnej rady to nešlo ako súčasť, súčasť toho, tej novelizácie zákona ako nejaký, nejakým pozmeňovákom, ale ako samostatný poslanecký návrh zákona, aby sme tomu dali taký riadny legislatívny priestor.
Takže ďakujem vám za rozpravu a prosím vás o podporu tohto zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.3.2022 18:27 - 18:28 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Pán kolega, ďakujem za tvoj stručný, ale jasný príspevok. Ja by som chcel ešte rozvinúť tú jednu oblasť, ktorú si spomínal. Táto konkrétna navrhnutá úprava zákona sa inšpiruje aj Plánom obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, konkrétne komponentom 10 - lákanie a udržanie talentov, z dôvodu zvýšeného počtu žiadateľov o uznanie dokladov o vzdelaní z tretích štátov, ktorí majú záujem len o uznanie dosiahnutého stupňa vysokoškolského vzdelania bez porovnávania obsahu a rozsahu. Krátke vysvetlenie, že, samozrejme, v študijných odboroch, pokiaľ nám ide o uznanie odbornosti, tak môžu príslušné vysoké školy, ktoré majú tento študijný odbor, porovnať, že či je to v súlade s našimi požadovanými štandardami, ale v niektorých prípadoch stačí, aby bolo uznané, že ten človek dosiahol, tá osoba dosiahla príslušný stupeň vysokoškolského vzdelania, čiže, ja neviem, bakalár, magister, inžinier, doktor. A toto napríklad touto úpravou zákona zjednodušujeme.
Tiež by som chcel ako predkladateľ zákona povzbudiť, ak niekto z vás bude mať nejaké konkrétne praktické aplikačné postrehy do druhého čítania, tak sme otvorení, samozrejme, veľmi radi privítame ďalšie návrhy, ktoré by toto mohli zjednodušiť, uľahčiť život a pomôcť Slovenskej republike teraz a aj smerom do budúcnosti.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.3.2022 18:23 - 18:27 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ďakujem za slovo.
Tak, vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, je to tlač 924. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa záležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada vo všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Ďakujem. Sloboda, Radovan, poslanec NR SR

Za ďalšie. Po novom sa nebude požadovať predloženie kópie dokladu totožnosti a dokladu o zaplatení správneho poplatku do štátneho jazyka.
Za ďalšie. Ministerstvo bude mať možnosť uznávať stupne vysokoškolského vzdelania na základe diplomu, vysvedčenia o štátnych skúškach alebo dokladu o udelených akademických tituloch vydaného uznanou vzdelávacou inštitúciou v rámci sveta.
Ako som na úvod uviedol, prioritou našej koalície je nastaviť a zjednodušiť pravidlá tak, aby sme práve na Slovensku mohli zachytávať a pridržiavať, prípadne prilákať a udržiavať talenty z celého sveta. Tým sledujeme to, že sa nám podarí aj v tejto oblasti Slovensko posunúť a že dokážeme zabezpečiť napredovanie Slovenska.
Stojíme pred viacerými výzvami na trhu práce a potreba väčšej digitalizácie a automatizácie či zmeny v oblasti vzdelávania, spravodlivosti a tak ďalej. Ako spoločnosť sa preto musíme pozerať dopredu a hýbať, lebo ak nebudeme na tepe udalostí, ktoré menia svet, tak budeme ako krajina stagnovať. Verím preto, že podporou tejto novely uľahčíme a zrýchlime procesy a uznávaním titulov nám dopomôže prilákať viac šikovných a talentovaných ľudí zo zahraničia.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.3.2022 18:23 - 18:27 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ďakujem za slovo.
Tak, vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, je to tlač 924. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa záležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada vo všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Ďakujem. Sloboda, Radovan, poslanec NR SR

Za ďalšie. Po novom sa nebude požadovať predloženie kópie dokladu totožnosti a dokladu o zaplatení správneho poplatku do štátneho jazyka.
Za ďalšie. Ministerstvo bude mať možnosť uznávať stupne vysokoškolského vzdelania na základe diplomu, vysvedčenia o štátnych skúškach alebo dokladu o udelených akademických tituloch vydaného uznanou vzdelávacou inštitúciou v rámci sveta.
Ako som na úvod uviedol, prioritou našej koalície je nastaviť a zjednodušiť pravidlá tak, aby sme práve na Slovensku mohli zachytávať a pridržiavať, prípadne prilákať a udržiavať talenty z celého sveta. Tým sledujeme to, že sa nám podarí aj v tejto oblasti Slovensko posunúť a že dokážeme zabezpečiť napredovanie Slovenska.
Stojíme pred viacerými výzvami na trhu práce a potreba väčšej digitalizácie a automatizácie či zmeny v oblasti vzdelávania, spravodlivosti a tak ďalej. Ako spoločnosť sa preto musíme pozerať dopredu a hýbať, lebo ak nebudeme na tepe udalostí, ktoré menia svet, tak budeme ako krajina stagnovať. Verím preto, že podporou tejto novely uľahčíme a zrýchlime procesy a uznávaním titulov nám dopomôže prilákať viac šikovných a talentovaných ľudí zo zahraničia.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.3.2022 18:21 - 18:22 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci.
Kolegyne, kolegovia, len veľmi krátko. Ide o jednoduchú novelu, ktorú spolu s kolegami, ktorých mená boli pred chvíľou prečítané, podávame a mení sa ním zákon 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a uznaní, uznávaní odborných kvalifikácií.
Má, má naozaj len pár bodov, ide zvyčajne o zjednodušujúce a antibyrokratické opatrenia, kde napríklad v prípade, že je už elektronická možnosť uznania dokladu, nie je potrebné osvedčovať ju.
Takisto sa tam odstraňujú duplicity, kde ministerstvo robí, má nejakú právomoc, tak sa potom vyraďuje z niektorých iných bodov, aby sa to nedupľovalo.
Čo sa týka odôvodnenia, tak cieľom návrhu zákona je najmä zjednodušiť proces uznávania dokladov o vzdelávaní mimo Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania. Zároveň sa odstráni požiadavka na predkladanie tzv. potvrdení o akreditácii v konaní o uznaní dokladu o vzdelaní. Vzhľadom na uvedené sa s navrhovanými zmenami zjednoduší režim uznávania dokladov o vzdelaní zo zahraničia.
Taká praktická vec, tento zákon bol vypracovaný skôr, áno, on nepriamo súvisí aj s tou situáciou, kde študenti napríklad z Ukrajiny teraz utekajú či už priamo ukrajinskej, ukrajinskí štátni príslušníci alebo aj študenti tretých krajín, kde tiež toto môže pozitívne zapôsobiť a dať priestor týmto študentom na Slovensku. Samozrejme, je to len prvé čítanie, čiže ak sa objavia nejaké ďalšie potrebné veci, môžeme to aktualizovať v druhom čítaní, ktoré, ak podporíte tento zákon, tak budú, bude na aprílovo-májovej schôdzi. Čiže môžeme tam aktualizovať veci.
Zákon bol má, samozrejme, aj súhlas ministerstva školstva a bol vypracovaný v súlade v spolupráci s jeho legislatívou.
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.3.2022 18:18 - 18:20 hod.

Kyselica Lukáš
Termín hlasovania zajtra o jedenástej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.3.2022 18:15 - 18:17 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Ja chcem reagovať na pána poslanca Kyselicu a chcem povedať, že súhlasím s ním a myslím si, že každý jeden policajt si vie zistiť, aké to auto je ťažké, koľko, koľko má kilogramov. To je najjednoduchšia záležitosť. Policajti si to vedia zistiť. Ja súhlasím aj s tým, že chodníky patria chodcom a matkám s kočíkmi. Absolútne súhlasím s tým, čo sa teraz predložilo, že sa opäť dovolí parkovať jeden a pol metra, pretože naozaj situácia nie je dobrá, nie je to vyriešené. Mestá s tým majú obrovské, niektoré hlavné mestá, teda veľké mestá, obrovské problémy. Takže ja tento zákon podporím. Je to dobrá vec, je to v koalícii došlo ku zhode a vychádzame v ústrety ľuďom.
Ale chcem podotknúť jednu vec, ktorá je veľmi dôležitá, že zase je to o tých šoféroch, ktorí, niektorí sú bezohľadní a niektorí sú fakt úplne čistá katastrofa. Ale ako povedal pán poslanec Kyselica, že je to o tých policajtoch, ktorí majú plniť si svoje povinnosti, či už mestskí, alebo štátni a takýchto policajtov poriadne, teda policajtov, prepáčte, takýchto ľudí poriadne poriešiť.
Ja tento zákon podporujem, pretože sú obrovské problémy a toto sa mi páči. Pretože keď si zistíme aj my, že sme urobili chybu alebo že naozaj niečo nie je urobené dobre, tak treba to napraviť.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.3.2022 18:13 - 18:15 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Tak len v krátkosti tiež sa vyjadrím. Tá konštrukčná rýchlosť je uvedená v technickom preukaze. V prvom rade to sa dá zistiť, keď už zistí porušenie predpisov nejaký policajt a rieši to na mieste. Keď to rieši formou objektívnej zodpovednosti, tiež si musí to vozidlo prelustrovať. Ale áno, no tá konštrukčná rýchlosť je taká, aká je. Či konštrukčná hmotnosť.
Pokiaľ viem, tak každý chodník, ktorý je nadimenzovaný obcou, ktorá to stavia, tak každý chodník je nadimenzovaný do 2 800. Aj z toho dôvodu bol tento pozmeňovák zrejme riešený takýmto spôsobom.
Čo sa týka tej legis rady a to, čo sme hovorili, tak upresním, že blokové konanie je také, že na mieste ten vodič súhlasí s pokutou a aj ju zaplatí. Vlastne proti blokovej pokute sa nedá odvolať bez toho, aby som tu dával návod, tak ako si ty spomínal. Tu ide o to, že ak niekto nesúhlasí s pokutou, tak začne nejaké správne konanie a v správnom konaní, pokiaľ by sa viedlo konanie, doručovanie lehoty, odvolania a tak ďalej a tak ďalej. A v tomto období by nastala účinnosť tohto zákona, tak všetky sa musia tieto správne konania podľa zákona zastaviť a z toho dôvodu boli aj tie obce nejak žiadané, aby tie mestské polície nepokutovali. Pokiaľ mali tú vedomosť, že takýto návrh zákona sa pripravuje.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.3.2022 18:11 - 18:12 hod.

Nemec Richard Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Ja by som sa chcel predkladateľom poďakovať, lebo aj som bol v takej reportáži, kde síce som nabádal na to políciu, aby bola zhovievavá, keďže to začalo platiť a stala sa táto veľká chyba a tento pozmeňovák celú tú chybu vyrieši, aby mali mestá možnosť sa pripraviť. Samozrejme, dať si tam označenia.
Takže ja ďakujem, že táto chyba sa napraví a čo najrýchlejšie policajti budú mať jasno a hlavne, aby to nezneužívali tí mestskí policajti, ktorí hneď začať, začať, hneď začali dávať papuče.
Ďakujem.
Skryt prepis