Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

17.3.2022 o 9:03 hod.

Mgr.

Igor Hus

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.3.2022 10:42 - 10:44 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Dobre. Ďakujem pekne za slovo.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, je to tlač 933. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Ďakujem, pán predsedajúci. Prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.3.2022 10:39 - 10:40 hod.

Kerekréti Ján
Ďakujem pekne a budem rád, keď nás podporíte o 11.00 hod.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.3.2022 10:36 - 10:38 hod.

Kerekréti Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol výborom určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 932. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií Slovenskej republiky. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada vo všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady v č. 967 z 25. februára 2022 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.3.2022 10:22 - 10:24 hod.

Kerekréti Ján Zobrazit prepis
Keď hovoríme o policajtoch, dámy a páni, tak ma napadajú dve veci, ich spoločenské uznanie a ich ekonomické uznanie a ohodnotenie. Pred časom som tu mal taký autobus amerických turistov a mali sme nejaké problémy s parkovaním a prišli tam policajti, ja som bol prekvapený, ako oni vnímajú policajtov, s akou úctou, s rešpektom, viete, že, priznám sa, že u nás keď poviete slovo policajt, že väčšinou ma napadli vtipy o policajtoch, a vedel by som ich nasúkať zopár. Ale, žiaľ, všetky boli také, že skôr zhadzovali tých policajtov, než by budili uznanie.
Druhá vec. Pred rokmi som hovoril s generálnym riaditeľom Zväzu väzenskej a justičnej stráže, keď jeden, jeden policajt vo väznici sa v noci, v nočnej službe zastrelil. A pýtam sa: „Prečo to urobil?“ No, že, že jeho manželka stratila prácu a má dve deti a má pôžičku na byt, nejaký dvojizbový, takže žiaden luxus, a keďže stratila prácu, on nevedel, že ako to teraz budú splácať, tak v tom zmätku v nočnej službe príliš mnoho rozmýšľal, zastrelil sa. No a potom sa pýtam generálneho: „Prosím ťa pekne, ako je to možné, koľko tí chlapi zarábajú?“ Povedal mi sumu. No tak som mu povedal, veď vy na základe tohoto, čo mi tu hovoríš, tak vy nemôžete robiť výber, ale musíte robiť nábor. Taký nízky plat.
Takže my keď nedáme tým policajtom také slušné ohodnotenie, aby si svoje zamestnanie vážili, aby ho nejaká obyčajná päťdesiatka nezlomila, tak, tak musia dostať niečo viac, takže... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.3.2022 9:03 - 9:06 hod.

Hus Igor Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, dovoľte, aby som vám ako určený spravodajca výboru predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výbor pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov.
Národná rada uznesením č. 1268 zo 16. februára 2022 pridelila návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny a výboru pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko. Výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali nasledovné stanoviská.
Ústavnoprávny výbor odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom. Výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom. A výbor pre obranu a bezpečnosť odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom.
Z uznesení výborov vyplývajú, vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, teda je tam jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý je uvedený pod bodom III spoločnej správy. Gestorský výbor ho odporúča schváliť
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schváleného pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu uvedeného v tejto správe.
Gestorský výbor ma určil ako spoločného spravodajcu výborov vystúpiť na schôdzi Národnej rady k uvedenému návrhu zákona v druhom a treťom čítaní, predniesť spoločnú správu výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru. Spoločná správa výborov v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť č. 141.
Ďakujem, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 16.3.2022 19:13 - 19:15 hod.

Andrejuvová Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Je iba nejaké štyri poznámky. Len aby som upresnila, táto malá novela rokovacieho poriadku zahŕňa také dva body. Prvý z nich je, aby sa aplikovali, aplikoval § 32 rokovacieho poriadku aj na zasadanie výborov. Čiže to nie je niečo, čo by bolo niečo nové v tomto pléne. Je to len analógia, aby to platilo aj na výboroch. Čo si myslím, že je úplne normálne, nie je to nič divné.
A druhá časť sa týka určenia pokút podľa § 139 ods. 1 a 4 ide o 1 000 eur a 500 eur. V súčasnosti môže mandátový a imunitný výbor uložiť pokutu do výšky 1 000 eur a do výšky 500 eur. A my to stanovujeme v týchto dvoch odsekoch na pevné sumy. A verím, že v budúcnosti sa príjme aj etický kódex poslanca, aspoň nejaký základný. Ja nemám problém so slovnou kreativitou poslancov, ale aj na mandátovom a imunitnom výbore sa častejšie stretávame, a teda zasadáme oveľa viac ako akokoľvek inokedy v minulých volebných obdobiach a vidím, že sa to nejakým spôsobom ako keby to stúpa. Čiže tá, žiaľ, nazvem to tak, že faktické tvrdenie niektorých kolegov by mali byť, by sa mali nad nimi zamyslieť, pretože mnohokrát označujú iných kolegov veľmi hanlivými alebo vecami, ktoré nie sú fakticky pravdivé a nedokážu sa za to ani ospravedlniť.
Aj na tejto schôdzi budeme rokovať o pokute pre pána poslanca, nášho kolegu, na konci schôdze. Takisto parlament môže rozhodnúť, či túto pokutu potvrdí, ktorú navrhoval mandátový a imunitný výbor, alebo nie.
A už iba na záver, teraz nemyslím na prejavy kohokoľvek, kto tu dneska vystúpil k tejto téme, ale ja určite nie som za žiadne zrušenie výrokovej imunity. Som za pomerne širokú slobodu slova a s tým súvisí, že aj hlúpy prejav má byť chránený.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.3.2022 19:07 - 19:08 hod.

Szőllős Ján Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja vo viacerých veciach môžem súhlasiť s tým, čo ste, pán poslanec, povedali, ale myslím si, že situácia dospela do takého bodu, že je potrebné urobiť aj takéto praktické kroky a zmeniť rokovací poriadok. Ja súhlasím s tým, že slovo má veľkú moc a my sme zodpovední za každé slovo, ktoré povieme a budeme sa za to zodpovedať, to vy viete veľmi dobre. Je to aj v Biblii napísané, a teda s týmto súhlasím a každý má začať od seba a súhlasím aj s tým, že, žiaľ, situácia je taká, že sa používa osobný útok vedome ako pracovná metóda a práve viacerí poslanci z tej kandidátky, kde ste vy boli zvolení, to používajú ako pracovnú metódu, ale tým, že ponížite svojho oponenta, vaše vecné argumenty sa nestanú silnejšími, ale slabšími, lebo ho nahneváte a šanca, že bude počúvať, rapídne klesá. A preto si myslím, že to úplne pragmatické riešenie je, keby sme sa zdržali osobných útokov a držali sa vecnej stránky toho, o čom sa rokuje a nepoužívali osobné útoky ako pracovnú metódu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.3.2022 19:05 - 19:07 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Tak môj predrečník vám vo faktickej, pán Kuffa, povedal, že odkiaľ to pochádza to zhrubnutie toho správania sa v parlamente, tak tomu sa už nemusím venovať.
Ja skôr, sme po devätnástej, budeme o chvíľočku končiť, tak ja si dovolím tak troška odľahčene na vás zareagovať. Vy hovoríte, neberte to osobne, ja len v dobrom, tak aj ja vám chcem len tak v dobrom. Hovoríte o tom, že by sa malo pristupovať k tomu poslaneckému mandátu s úctou, správaním, vyjadrovaním emócie by sa mali držať na uzde, hoc niekedy uletia. Ja s tým súhlasím, lenže ako chcem povedať, že my reprezentujeme krajinu, reprezentujeme Slovensko a v svojich platoch máme aj paušálne náhrady, ktoré máme na výdavky spojené s vykonávaním toho mandátu a aby sme to reprezentovali nejak dôstojne, tak súvisí to aj s oblečením. A ja vám poviem, vy prídete sem oblečený tak, jak ja chodím na turistiku, sa nehnevajte, to by ste nemuseli takto vystupovať tu v pléne Národnej rady pred národom. Mne sa nepáčilo, keď stredoškoláci chodili v kraťasoch do školy, troška úcta k tej inštitúcii, do ktorej prichádzam a vy už by ste mali byť natoľko rozumný, že aj aspoň to sako by sa hodilo, sako a košeľa na poslanca.
Zažil som jedného docenta, bola to prednáška z teórie elektromagnetického poľa, ktorý môjho kolegu, kamaráta vyhodil z prednášky, on mu tam prišiel doslova v plavkách na prednášku a on tam bol v obleku, vyhodil ho preč. Mali by ste byť dôstojne oblečený aj vy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 16.3.2022 18:48 - 18:49 hod.

Drdul Dominik Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci.
Vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby gestorský výbor prerokoval návrh zákona do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Zároveň odporúčam návrh zákona prideliť výboru vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 16.3.2022 18:48 - 18:48 hod.

Andrejuvová Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Vážení kolegovia, spolu s kolegami robíme takú malú novelu rokovacieho poriadku, ktorej cieľom je stiahnuť pravidlá pre zabezpečenie poriadku v rokovacej sále pléna parlamentu aj na rokovanie výborov a druhá časť sa týka jednoznačnosti výkladu rokovacieho poriadku v časti ukladania pokút mandátovým a imunitným výborom, ktoré sú sankciou za urážlivé, nedôstojné a neetické správanie poslancov v pléne Národnej rady. Je to pomerne veľmi malá novela, takže iba toľko krátko k tomu.
Ďakujem.
Skryt prepis