Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

23.3.2022 o 11:16 hod.

PhDr.

Juraj Krúpa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 23.3.2022 11:16 - 11:17 hod.

Vašečka Richard
Ďakujem za slovo, pán predseda. Ako spravodajca k tlači 822, je to novela zákona o vysokých školách, navrhujem určiť termín hlasovania dnes o sedemnástej o tejto tlači 822 novela o vysokých školách. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 23.3.2022 11:16 - 11:16 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, podľa § 24 ods. 5 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku si vás dovoľujem požiadať na návrh troch poslaneckých klubov OĽANO, SaS a SME RODINA o zaradenie bodu do programu prebiehajúcej 60. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Ide o tlač 959, návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Juraja Krúpu na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k zmene smernice o uskutočňovaní zahraničných pracovných ciest poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a zamestnancov Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky a jeho termínovanie na zajtra, teda štvrtok 24. 3. o deviatej ráno. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 23.3.2022 11:12 - 11:12 hod.

Fecko Martin
Takže ja iba krátko, hlasovanie dneska o jedenástej. Ďakujem veľmi pekne.

Laurenčík Milan, podpredseda NR SR
(Povedané súbežne s rečníkom.) O jedenástej nestihneme, ale dnes bude.

Fecko, Martin, poslanec NR SR
(Povedané súbežne s predsedajúcim.) 11.15 hod., dobre.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.3.2022 11:09 - 11:10 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja som chcel zareagovať podobne ako kolegovia predo mnou.
Pán Takáč, my si pamätáme, ako Robert Fico ľuďom ako Monika Jankovská alebo Kičura a spol. ďakoval za kus dobrej práce. Vy ste sem sa postavili ako smerák z tohto zoskupenia a začnete hovoriť, aký je niekto morálne čistý. Môže byť. Možno. Ale vy ste mu takto ublížili, presne tak ako Fico Jankovskej, Kičurovi, označil ich, ďakoval im za kus dobrej práce a označil ich za čestných ľudí. Takže vy ste vyvolali teraz obrovské pochybnosti o človeku, ktorého ste nanominovali. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.3.2022 11:08 - 11:09 hod.

Pollák Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Pán poslanec Takáč, hneď prvá chyba a ja to vlastne mám aj rád na vás, smerákoch, vy ste tým aj čitateľní, že čím viac obhajujete niekoho, tým viac klamete. Čím viac prisaháte, tým viac klamete. Keď ste nemali problém obhajovať kriminálnika Bödöra, Kováčika, Kičuru, tak vy ste práve, Jankovskú, tak teraz vy ste dali ten status pánovi Lukačovičovi. Nie my, vy, vy ste mu práve teraz ublížili tým, že si ho obhajujete. Ak by ste tu nevystupovali, podľa mňa by prešiel, však nejaká tá dohoda bola. Ale teraz ste nás iba presvedčili tým, že pána Lukačoviča zrejme koalícia nepodporí.
U vás má presne to, čo som povedal, čím viac budete obhajovať tých ľudí, tým viac ukazujete nám aj verejnosti, že ten človek je kriminálnik alebo teda morálne nečestný človek. Vy ste ublížili teraz práve pánovi Lukačovičovi.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.3.2022 11:07 - 11:08 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
No ja si myslím, že budem hovoriť aj za mojich kolegov, za veľa mojich kolegov z OĽANO, ktorí sme prišli sem preto, aby sa naozaj do funkcií nevracali ľudia, ktorí mali možnosť zasiahnuť, ktorí mali možnosť ovplyvniť veci, ktorí mali možnosť poukázať na to, čo sa deje, a neurobili tak. Ja tomu neverím, že asistent pána poslanca nevedel o alobale, nevedel o veciach, ktoré sa diali. A práve preto ja nebudem hlasovať za neho a už len preto, pretože vy, pán Takáč, ho tak verejne obhajujete. A súhlasím, čo bolo pred chvíľou povedané, ja mám tiež veľmi veľa priateľov v Prievidzi a v okolí a tiež mám informácie, kto bol pán Jánoš a čo sa okolo neho dialo. Takže vy, pán Takáč, keď obhajujete niekoho, mne hneď začne zvoniť kontrolka a poviem si, hop, dávaj si pozor. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

23.3.2022 10:38 - 10:42 hod.

Fecko Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Takže, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, dovoľte mi predniesť spravodajskú správu.
Podľa § 35a zákona Slovenskej Národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov činnosť a hospodárenie Slovenského pozemkového fondu kontroluje 13-členná rada. Členov rady volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky, a to ôsmich členov na návrh vlády Slovenskej republiky a piatich členov na základe princípu pomerného zastúpenia politických strán a politických hnutí, za ktoré boli poslanci zvolení do Národnej rady na návrh výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Funkčné obdobie členov rady je tri roky a príslušný člen rady nastupuje, jeho funkčné obdobie, na nasledujúci deň po zvolení.
Vláda Slovenskej republiky predložila dňa 18. marca 2022 návrh na voľbu troch členov Rady Slovenského pozemkového fondu a to: Darinu Kalabusovú, Martina Tomana a Dagmar Valuchovú. Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie na svojej 80. schôdzi dňa 22. marca 2022 prerokoval návrh vlády na voľbu členov Rady Slovenského pozemkového fondu a vo svojom uznesením č. 207 konštatoval, že predložené návrhy spĺňajú ustanovené podmienky a sú v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 330/1991 Zb. Zároveň odporučil Národnej rade, aby zvolila podľa § 35a zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách na návrh vlády troch členov Rady Slovenského pozemkového fondu, a to Darinu Kalabusovú, Martina Tomana, Dagmar Valuchovú.
Výbor odporučil voľbu členov Rady Slovenského pozemkového fondu na návrh vlády uskutočniť verejným hlasovaním spoločne. Voľba sa uskutoční pomocou technického zariadenia.
Vzhľadom na to, že aj pri opakovanej voľbe zo dňa 17. februára 2022 nebol zvolený potrebný počet členov Rady Slovenského pozemkového fondu v súlade s čl. 2 volebného poriadku o voľbe a odvolávaní funkcionárov, požiadal predseda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie listom politické strany a politické hnutia, za ktoré boli poslanci zvolení do Národnej rady o zaslanie návrhov na kandidátov členov Rady Slovenského pozemkového fondu.
Výbor dostal nasledujúce návrhy kandidátov na radu, členov Rady Slovenského pozemkového fondu, a to Martina Lukačoviča a Michaelu Rakovickú. Bližšie charakteristiky kandidátov sú uvedené v prílohe č. 1 predloženého materiálu, ktorý máte pred sebou.
Výbor prerokoval predložené návrhy a konštatoval, že kandidáti spĺňajú všetky podmienky a predložené návrhy sú v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 330/1991 Zb.
Výbor vo svojom uznesení č. 208 z 22. marca 2022 odporučil Národnej rade, aby na návrh výboru zvolila jedného člena Rady Slovenského pozemkového fondu z navrhnutých kandidátov; zároveň aby vykonala opakovanú voľbu na schôdzi Národnej rady v prípade, že vo voľbe nebude zvolený kandidát s tým, že do opakovanej voľby postupujú všetci navrhnutí kandidáti, ktorí neboli zvolení. Výbor odporučil voľbu členov Rady Slovenského pozemkového fondu na návrh výboru uskutočniť verejným hlasovaním. Voľba členov Rady Slovenského pozemkového fondu na návrh výboru formou hlasovacieho lístka.
Výbor ma poveril vo svojom uznesení č. 209 z 22. marca 2022 vystúpiť na schôdzi Národnej rady a predniesť na nej návrh výboru, vrátane návrhu uznesenia Národnej rady, ktoré je prílohou predmetnej tlače.
Pán predsedajúci, skončil. Prosím, otvorte rozpravu k tomuto bodu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.3.2022 10:27 - 10:28 hod.

Andrejuvová Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja by som možno krátko iba reagovala na dve poznámky.
Prvá z nich je, keď ste, pán poslanec Žiak, hovorili o monopole cirkvi, aby bolo jasné, ľudia sa rozhodli prihlásiť ku katolíckej cirkvi, preto je najväčšia. A cirkev ako inštitúcia sa nerozhodla, že bude monopolom, ale ľudia sa rozhodli, že bude najväčšia. To je veľký rozdiel. Myslím si, že to chápete pri rozhodovaní sa slobodne.
A druhá vec je, že na jednej strane vyčítate, že tu nejde o peniaze pri svojom príklade, ktorý ste uviedli, a na druhej strane vyčítate peniaze katolíckej cirkvi. Môžem vás uistiť, že to, čo robí katolícka cirkev na Slovensku a mnohé iné cirkvi, je oveľa viac ako to, čo dostane od štátu. Venuje sa charitatívnym a starým ľuďom, deťom, školám, rôznym projektom a v rámci aj kultúrnych pamiatok. Proste cirkev v štáte je v tomto prípade nenahraditeľná, čo bolo teraz vidno aj pri utečeneckej kríze na hranici.
A možnože už iba k návrhu pána Valášeka, myslím si, že je nesprávny a úplne nepochopil, o čom sú cirkvi na Slovensku a v čom je ich základ.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.3.2022 10:24 - 10:25 hod.

Szőllős Ján Zobrazit prepis
K niektorým ďalším otázkam sa vyjadrím vo svojej, vo svojom príspevku. Len k jednej veci, pán poslanec. Ja myslím, že ste si nevybral dobrú skupinu Svedkov Liehovových na to, aby ste odôvodnili, prečo je potrebné prijať takýto zákon. Jednak táto skupina skutočne vznikla ako satira, to nepopriete. Ja poviem, že pokiaľ ide o satiru, tak každý nech má slobodu a humor proste, aj keď sa mi to nepáči. Ale keď už sa chcú registrovať, tak nespĺňajú základnú podmienku, lebo parodujú učenie iných cirkví, parodujú učenie iných cirkví a propagujú alkoholizmus. Tak to snáď nechcete, aby tuto nejaká skupina registrovaná ako cirkev propagovala alkoholizmus.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.3.2022 10:23 - 10:24 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Odmietol by som, pán poslanec Žiak, názov, že cirkev je monopol. K cirkvi, napríklad k rímsko-katolíckej, sa v poslednom sčítaní prihlásilo tri milióny ľudí, k cirkvi evanjelickej a augsburského vyznania 280-tisíc. To sú len tie najvyššie cirkvi. Potom grécko-katolícka 218-tisíc. Potom je tam reformovaná cirkev 80-tisíc ľudí. Takže je to značný počet ľudí. Podľa tohto návrhu, ktorý prináša pán poslanec Valášek, by vlastne už pri prvej registrácii bolo cirkvou zoskupenie stopäťdesiatich ľudí. Riziko vidím v tom, že už títo ľudia by podľa tohto návrhu zákona mali mať prístup do verejno-právnych médií a dotknem sa aj tej recesie, ktorú ste spomínali, tá cirkev liehovisti, Svedkovia Liehovovi. Práve tu vidím riziko, lebo podľa tohto návrhu zákona, ak by už prešli registráciou, cirkev, ktorá má viac ako 10-tisíc členov, čo je aj v tomto prípade, už by mala prístup hlásať svoje náboženstvá a vieru napríklad v školách alebo mala by možnosť mať pastoračnú činnosť v ozbrojených silách a zložkách a sám ste spomínali, že Svedkovia Liehovovi sú vlastne satiristická a recesistická organizácia a došlo by vlastne aj k dehonestácii, ak by, ak by takíto ľudia mali mať prístup do kultúrnych vzdelávacích inštitúcií a tam hlásať tieto svoje bludy a nezmysly.
Skryt prepis