Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

23.3.2022 o 18:36 hod.

RNDr. Mgr. CSc.

Ján Szőllős

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.3.2022 9:47 - 9:54 hod.

Potocký Milan
Hlasovanie bude dnes o 11.00 hodine.
Skryt prepis
 

24.3.2022 9:24 - 9:33 hod.

Stančík Andrej
Ďakujem za slovo. Hlasovanie bude dnes o jedenástej hodine.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 24.3.2022 9:18 - 9:23 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
Áno, veľmi stručne. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.
To, čo sme pred chvíľkou počuli vo vystúpení pána Kéryho, odkazuje len a dokazuje v podstatne ten jeho vnútorný obraz duševný, ktorý má. Je to naozaj malý človek nielen vzrastom, ale aj duševne, pretože na nič iné sa nezmohol, len tak kulantne provokovať bez toho, aby predviedol jeden jediný argument, prečo by to tak malo zostať. Jediné, na čo sa, o čo sa opieral, bolo to, že tu máme túto tradíciu už desať rokov. Áno, desať rokov a desať rokov ju nikto nezneužíval pre vlastné nejaké egomaniacke spôsoby alebo v súvislosti s nejakými osobnými vzťahmi. A je aj groteskné to, čo som počul včera na výbore, keď sme tam mali tú diskusiu, že pán Kéry mi vyčítal, že ja mám veľa služobných ciest a on nemá.
Nuž, pán Kéry, vás nik nepozýva, s vami sa nikto nechce baviť, vás nikto nechce stretnúť. To je realita, pretože vedia, čo ste zač. Vedia, aké sú vaše názory, vedia, že neovládate žiadny cudzí jazyk, že dokonca asi aj k Čechom potrebujete tlmočníka. Máte takú kuchynskú ruštinu, ale to je, asi má každý, kto vypije liter vodky. A myslím si, že toto presne odzrkadľuje aj tie vaše schopnosti. Čo sa týka zahraničnej politiky, tak sa jej rozumiete asi ako had behu. Jednoducho ste hanbou, ste hanbou zahraničnej politiky, ste hanbou parlamentu, ste hanbou zahraničného výboru. To, že neviete viesť ani vlastný výbor, dokazuje to, že 80 % vašich rokovaní výboru nie sú uznášaniaschopné. Jednoducho nie je záujem sa zúčastňovať vašich výborov, pretože je to hanba, čo sa tam deje. Takže toľkoto k vám.
A samozrejme, že nič iné nedokážete, len klamať, pretože ja som, presne tak ako spomínal pán poslanec Valášek, si dal včera tú námahu a vyhľadal som si záznam z môjho výboru, kedy som oznamoval, že sa koná táto služobná cesta; vtedy bola pôvodne plánovaná ešte v marci. A ja som to tam oznamoval. Je to na tom zázname. Druhýkrát som oznamoval na výbore, že sa posúva termín z marca na apríl. Bohužiaľ, neviem prečo, to nie je moja chyba, došlo k nejakému technickému zlyhaniu a nebol nahraný tento výbor. Takže... ale každopádne pokiaľ viem, tak už táto chyba technická bola odstránená. Každopádne to máte dôkaz pred sebou, máte dôkaz pred sebou, ktorý som poslal všetkým členom zahraničného výboru aj predsedovi parlamentu. Samozrejme, že predseda zahraničného výboru ignoruje fakty, on si pôjde, hovorí len svoje výmysly, ale aj na to sme si už zvykli. Takže asi toľko.
A ešte čo sa týka tých zahraničných ciest. Takisto som si dal doložiť včera z protokolu parlamentu zahraničné cesty môjho predchodcu. 60 % týchto zahraničných ciest sa konalo bez účasti opozície. Nikto mu nerobil problémy, nikto mu nerobil takéto veci, že by mu neschválil zahraničnú cestu, lebo nemá so sebou člena opozície. Čiže robiť takéto naschvály a ovplyvňovať a limitovať takto parlamentnú diplomaciu človekom, ktorý, o ktorého nikto nemá záujem, ktorý neovláda žiadny cudzí jazyk, ktorý sa vôbec nerozumie zahraničnej politike , ktorý... (reakcia z pléna), neovládate nič, ktorý je slizký ako had, tak jednoducho to len dokazuje to, že tento človek si tú funkciu nezaslúži, ale je úplne normálne, že je to smerák, lebo oni všetci potrebujú mať nejaké funkcie a potom ich aj zneužívajú.
To je z mojej strany všetko. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.3.2022 9:06 - 9:07 hod.

Stančík Andrej Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážení páni poslanci, dovoľte mi z poverenia gestorského Zahraničného výboru Národnej rady uviesť informáciu o prerokovaní návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Juraja Krúpu na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k zmene Smernice o uskutočňovaní zahraničných pracovných ciest poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a zamestnancov Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky.
Predmetný návrh bol pridelený rozhodnutím predsedu výboru Národnej rady č. 992 z 22. marca 2022 na prerokovanie Zahraničnému výboru Národnej rady.
Zahraničný výbor dňa 23. marca 2022 na svojej 62. schôdzi prerokoval predmetný návrh, avšak uznesenie k tomuto návrhu neschválil, nakoľko návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru v súlade s § 52 ods. 4 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Zahraničný výbor Národnej rady rokoval 23. marca 2022 o správe k predmetnému návrhu; stanovisko gestorského výboru nebolo schválené, nakoľko nezískalo podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru v súlade s § 52 ods. 4 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov. Zahraničný výbor ma zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výboru.
Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 24.3.2022 9:03 - 9:05 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ja to uvediem len veľmi stručne.
Rozhodol som sa navrhnúť zmenu, stručnú zmenu návrhu uznesenia k zahraničným pracovným cestám poslancov, pretože považujem parlamentnú diplomaciu za jednu z najdôležitejších nástrojov rozvoja medzinárodnej spolupráce a prehlbovania teda vzájomných, vzájomných bilaterálnych alebo aj multilaterálnych vzťahov.
Sme v situácii, kedy rozvoj týchto vzťahov, a teda aj služobné a pracovné cesty sú už desať rokov v rukách predsedu jedného výboru, a to je predsedu zahraničného výboru, ktorý má právo rozhodovať v podstate o tom, ako sa bude ďalej vyvíjať a rozvíjať teda parlamentná diplomacia Národnej rady Slovenskej republiky.
Osobne si myslím, že vzhľadom na aktuálnu situáciu, ktorá tu je, ktorá tu nastala, je dôležité a potrebné, aby o tom, kto bude reprezentovať parlament navonok, nerozhodoval predseda jedného z výborov Národnej rady, ale druhý najvyšší ústavný činiteľ, teda predseda Národnej rady Slovenskej republiky. Z jednoduchého dôvodu, pretože je to človek, ktorý má teda, hovorím, tú druhú najvyššiu ústavnú funkciu, a je to človek, ktorý aj z titulu jeho funkcie má a mal by mať eminentný záujem na tom, aby Národná rada bola čo najlepšie reprezentovaná v zahraničí.
Ide o to, aby sme sa vyhli či už nejakým takýmto osobným sporom v rámci nejakých týchto zahraničných ciest, alebo aby nedošlo k tomu, že sa tu niekto znižuje k nízkej politickej kultúre a zneužíva svoju funkciu na politický boj. Čo sa týka tej zmeny, v podstate je minimálna a tá je v tom zmysle, že v prípade, že má dôjsť k nejakej zmene alebo teda k takýmto situáciám, tak v prípade nesúhlasného stanoviska toho predsedu bude tieto veci riešiť predseda Národnej rady, čo si myslím, že je úplne normálny, štandardný postup.
To je z mojej strany všetko. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.3.2022 18:55 - 18:57 hod.

Szőllős Ján Zobrazit prepis
Ďakujem za reakcie. Ja len sa vyjadrím asi k pánovi poslancovi Valáškovi, že ja neupieram právo opozícii hovoriť k tomu. Povedal som ten proces, keď takto predložíte poslanecký návrh zákona a neprešiel medzirezortným pripomienkovým konaním, nebol, neprebehla široká diskusia (reakcia z pléna), proste to je nemožné, tuto nenadiskutujeme nič. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
141.
Pán kolega Valášek, nechajte priestor. Pán poslanec.


Szőllős, Ján, poslanec NR SR
142.
Ako tuto len povieme si svoje názory, tá diskusia musí byť s cirkvami na širokej platforme práve v takýchto závažných otázkach a pri takých závažných aj nebezpečenstvách, ktoré vnímame v tomto znení zákona, je potrebná táto diskusia. Predložili ste ten zákon, lebo vám ho niekto vypracoval, lebo sa tejto sfére nevenujete. Ja s tými ľuďmi diskutujem, stretávam sa s tými zástupcami aj neregistrovaných, aj registrovaných cirkví. Poznám túto problematiku.
Myslím, že vám tento návrh zákona vypracoval váš kolega z Progresívneho Slovenska, ktorý, a podali ste ho vy, aby ste proste rozvírili hladinu. Ale takýmto spôsobom sa to nerobí pri takomto závažnom zákone. Tým vám neupieram právo o tomto diskutovať a máte právo aj to navrhnúť. Ja hovorím, že nedá sa to takýmto návrhom zákona seriózne riešiť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.3.2022 18:52 - 18:53 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Pán poslanec Szőllős, ty si sa vo svojom vystúpení dotkol časti návrhu tohto zákona, ktoré zaujalo aj mňa. Možno by som poprosil predkladateľa, aby nám to trošku ozrejmil. Mňa tam tiež zarazilo ustanovenie, kde je uvedené, že vyznávaním náboženskej viery sa nesmie popierať a obmedziť sexuálna orientácia a rodová identita, pritom vieme, že v mnohých náboženstvách, ktoré sú, a v cirkvách, ktoré sú registrované na Slovensku, sa určitým spôsobom poukazuje na homosexualitu. Mňa by preto zaujímalo, že čo tým myslí vlastne predkladateľ, že teraz sa nesmie niekde vo Svätom Písme uvádzať nejaké výhrady voči týmto veciam, alebo nesmú o tom rozprávať kňazi, alebo ako to vlastne tento predkladateľ myslí? Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.3.2022 18:50 - 18:52 hod.

Záborská Anna Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. A ďakujem aj kolegovi Szőllősovi za jeho vystúpenie. Jeho vystúpenie bolo odborné, fundované a vidno, že sa v celej tej problematike vyzná.
Tri krátke poznámky. Tento návrh zákona je v rozpore s čl. 18 Všeobecnej deklarácie ľudských práv a rovnako s čl. 18 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach. Takáto novela zákona, ako predkladá kolega Valášek, si neviem predstaviť, že by bola prijatá bez niekoľkoročnej diskusie, tak ako to bol zákon o financovaní cirkví a náboženských spoločností. A pokiaľ sa týka tých kompetencií, zasahovanie do kompetencií chodu cirkví a náboženských spoločností spomenul už kolega Szőllős, ja chcem povedať len jedno. Mne v tomto zákone už len chýba jeden, jeden bod, aby mi to pripomínalo komunistický návrh zákona. A to je, cirkevní tajomníci, ktorí kontrolovali, čo robia kňazi, kde chodia kňazi, koho krstia, koho birmujú, kto sa v ich kostole sobášil. Inak tomu zákonu nechýba absolútne nič.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.3.2022 18:36 - 18:49 hod.

Szőllős Ján Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne poslankyne, kolegovia poslanci, dovoľte mi, prosím, povedať niekoľko slov k predkladanému návrhu kolegu Valáška. Rád by som sa vyjadril ako dlhoročný predseda jednej z registrovaných cirkví a podpredseda Ekumenickej rady cirkví. Mám niekoľko vážnych výhrad, ktoré by som rád v krátkosti predniesol a vyjadril svoj názor na tento návrh.
Po prvé, poslanecký návrh kolegu Valáška nemá oporu v programovom vyhlásení vlády ani v súčasných zámeroch Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Takýto závažný návrh zákona by mal byť skôr ako vládny zákon, nie poslanecký, keďže zmeny v zákone by znamenali zmenu paradigmy a uvádza to aj sám predkladateľ, citujem: "V súčasnosti platné podmienky registrácie sa od prijatia zákona v roku 1991 menili dvakrát. Bolo by vhodnejšie prispieť k celospoločenskému diskurzu a pripraviť vládny návrh zákona, ktorý by bol podrobený riadnym prípravným prácam." Takisto ide o rozsiahly zásah do základného predpisu, upravujúceho postavenie a registráciu cirkví, takže by bolo nevyhnutné pripraviť nový zákon nielen jeho novelu. V tomto návrhu preto ide o nevhodné legislatívno-technické riešenie. Ústavnosť súčasného systému registrácie cirkví už posudzoval Ústavný súd v roku 2010. Konštatoval, že je v súlade s ústavou, citujem: "Náboženská sloboda garantovaná článkom 24 Ústavy Slovenskej republiky a článkom 9 európskeho dohovoru o ľudských právach je ponímaná ako individuálna sloboda a preto nie je dôvod namietať rozpor označených ustanovení zákona a článku 24 Ústavy Slovenskej republiky a článku 9 európskeho dohovoru o ľudských právach tam, kde zákon č. 308/1991 Zb. upravuje právo cirkví alebo náboženských spoločností ako kolektívnych entít."
Podľa názoru Ústavného súdu Slovenskej republiky stav, že určitá cirkev alebo náboženská spoločnosť nie je registrovaná, neznamená ani neimplikuje skutočnosť, že príslušníci týchto zoskupení sú obmedzovaní v samotnej podstate práva na slobodu svojho vyznania, a to v jeho prejave. Tým, že určitá cirkev nie je zaregistrovaná, sa podľa názoru Ústavného súdu Slovenskej republiky nijako nezasiahlo do výkonu základných práv alebo slobôd osôb hlásiacich sa k tejto cirkvi, ktoré sa môžu realizovať aj prostredníctvom iného právneho subjektu. Neregistrované náboženské subjekty v praxi bežne využívajú možnosť registrácie ako občianske združenia a nadácie alebo ako združenia osôb bez právnej subjektivity.
Uznávam, že je tu ten problém, že tam podľa zákona o občianskych združeniach by to nemali byť cirkvi.
Návrh by zásadne upravoval aj postavenie už registrovaných cirkví. Neprebehla žiadna diskusia či dialóg na túto tému v odbornej ani širokej verejnosti. Pán poslanec chce o téme hovoriť až priamo v pléne parlamentu, čo je v poriadku, ale asi by tá diskusia mala byť najprv inde.
Poukazujem na skutočnosť, že príprava právneho predpisu nevyhnutne vyžaduje odborný dialóg, a to zvlášť pri takejto citlivej téme. V prípade diskusie k financovaniu cirkví bola napríklad zriadená expertná komisia, kde mali svojich zástupcov cirkvi aj štát, ktorá pracovala niekoľko rokov. Expertná komisia mala viacero analytických výstupov a na jej rokovaniach boli prerokované otvorené témy. Výsledkom bol legislatívny návrh zákona, ktorý parlament schválil v roku 2019.
Za veľmi diskutabilné až nebezpečné považujem aj požiadavku v zákone, podľa ktorej by cirkvi museli podávať správu o činnosti štátu, dokonca návrh zákona zmocňuje exekutívu, to je napríklad Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, aby určilo náležitosti správy o činnosti, resp. jej štruktúru. To by znamenalo, že ak by exekutívna moc chcela šikanovať subjekty podľa zákona, vloží do vykonávacieho predpisu náležitosti, ktoré presahujú rámec zákonného splnomocnenia. V návrhu už chýba len ustanovenie cirkevných tajomníkov, ktorí budú dohliadať na činnosť cirkví a správnosť predkladaných správ. Návrh zákona potenciálne vytvára priestor pre kontrolu cirkví a obmedzenie cirkví, čo sa týka ich učenia z dôvodu neobmedzovania práv osôb bez náboženského vyznania. Podľa práve prebiehajúceho procesu vo Fínsku s poslankyňou Päivi Räsänen za to, že citovala Bibliu, by predložený návrh zákona vytváral možnosť aj na obmedzenie náboženskej slobody a slobody vyjadrovania. Cirkevní predstavitelia, ale aj bežní veriaci by minimálne boli nútení nevyjadrovať sa k niektorým otázkam a cirkvi by verejne nemohli prezentovať niektoré časti svojho učenia založené na Písme Svätom.
Návrh zákona zachádza aj do konštituovania práv, ktoré zasahujú do právnych predpisov, ktoré sú v gescii iných ministerstiev, napríklad ministerstva školstva, ministerstva obrany, ministerstva kultúry, ministerstva zdravotníctva, ministerstva vnútra, ministerstva spravodlivosti, a tieto rezorty by nemali možnosť na patričnú analýzu legislatívnych dopadov, napríklad v oblasti práv, teda nemám vedomosť, že by to bolo s nimi konzultované, a tie práva sa týkajú vyučovať náboženstvo na školách, podľa osobitného právneho predpisu poveriť osoby vykonávajúce duchovenskú činnosť, výkonu duchovenskej služby v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky, zriaďovať školy podľa osobitného právneho predpisu, prevádzkovať tlač nakladateľstva a vydavateľstva a tlačiarne, zakladať a prevádzkovať vlastné kultúrne inštitúcie a zariadenia, zriaďovať a prevádzkovať vlastné zdravotnícke zariadenia a zariadenia sociálnych služieb a zúčastňovať sa na poskytovaní týchto služieb aj v štátnych zariadeniach a podobne. Toto všetko tento návrh zákona zasahuje a je potrebné prediskutovať dopad takéhoto zákona na všetky tieto oblasti.
To také špecifikum ešte, ktoré sa tu opakuje aj v iných súvislostiach, že návrh zákona zavádza okrem všetkých a ustálených kritérií nediskriminácie aj nové kritérium - rodová identita, ktorá, ako vieme, je pre niektorých z nás citlivým termínom a je okolo toho rozsiahla diskusia. A podľa ministerstva financií chýba aj kvantifikácia vplyvu a podrobný dopad na rozpočet na ďalšie roky.
Upozorňujem na zásadné ustanovenie § 4 ods. 2, všetky cirkvi a náboženské spoločnosti majú pred zákonom rovnaké postavenie. Toto ustanovenie bolo hlavným cieľom novely zákona v roku 2000 a zásadne ho žiadali nekatolícke cirkvi. Deklarovalo sa ním rovnaké postavenie cirkví a umožnilo sa okrem iného uzatváranie vzájomných zmlúv podľa § 3 ods. 5 medzi štátom a registrovanými cirkvami ako reakciu na medzinárodnú zmluvu medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou. Predkladaná novela poslanca Valášeka § 4 ods. 2 nerieši, ale v praxi by to znamenalo, že všetky cirkvi aj v prvom, aj v druhom stupni by mali rovnaké postavenie, čo vzhľadom na rozsah zachovaných práv a možností cirkví v druhom stupni nebude pravda.
Podobne zastávam názor, že súčasný 50-tisícový cenzus je neprimeraný, zaviedla ho politicky účelová novela poslancov Slovenskej národnej strany v roku 2017. Dvojstupňová registrácia je síce možné riešenie, ale fakticky zavedie až tri kategórie cirkví, pretože tu stále bude veľká skupina cirkevných spoločenstiev, ktoré nebudú schopné splniť ani podmienky na registráciu v prvom stupni. Podľa údajov Štatistického úradu je podľa sčítania obyvateľstva viac ako 150 identifikovaných neregistrovaných náboženských skupín, ktoré často majú desiatky a menej členov. Zavedenie dvojstupňovej registrácie by znamenalo úplné prepracovanie a schválenie nového zákona upravujúceho vzťahu štátu a cirkvi, kde by bolo potrebné definovať presný rozdiel v uvedených dvoch stupňoch registrácie, ktoré by bolo potrebné premietnuť aj do značného počtu právnych predpisov upravujúcich súčasné postavenie cirkví v Slovenskej republike.
Táto legislatívna zmena by si vyžadovala primeranú dobu na jej prípravu, ako som uviedol, celospoločenskú diskusiu a konsenzus, pričom jej schválenie v parlamente považujem v súčasnom volebnom období za problematické. Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti považujú súčasný stav za vyhovujúci a nežiadajú jeho zmenu. Pri príprave by bolo nevyhnutné zohľadniť aj jeho ľudsko-právny rozmer a záujem medzinárodných ľudsko-právnych inštitúcií a naše záväzky.
Vyriešenie otázky registrácie vnímam ako najzložitejší problém vo vzťahu k štátu a cirkvi, a to aj v porovnaní s otázkou ich financovania. Problémom totiž nie je cenzus a úprava neregistrovaných náboženských skupín, ale nové definovanie a spoločenské postavenie osemnástich už registrovaných cirkví, ktoré by nový zákon priamo či nepriamo priniesol. Teda uznávam, že je tu problém s registráciou a ja som tiež v konzultácii so všetkými tými skupinami, ktoré pôsobia a sú registrované podľa iného zákonu. Uvedomujem si, že je tu ten problém, preberáme ho aj na ekumenickej rade cirkvi, hľadáme možné riešenia aj v konzultácii s ministerstvom kultúry, ale nemyslím si, že tento zákon takto predložený pánom poslancom Valášekom je riešením tohto problému, pretože, ako som uviedol, má to oveľa širšie súvislosti, ktoré nie je možné takýmto návrhom zákona riešiť.
Preto, vážené kolegyne poslankyne, kolegovia poslanci, vyzývam vás, aby ste nepodporili predkladanú novelu zákona, ktorá nepomôže súčasnému postaveniu cirkví na Slovensku.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 23.3.2022 18:07 - 18:09 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Vážený predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi, aby som aj ja podala pozmeňujúci návrh, ktorý sa týka práve ochrannej lehoty. Ide o to, aby sa ustanovil začiatok ochrannej doby na 40 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu z dôvodu, že posunutie začiatku ochrannej lehoty na 42 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu by mohlo spôsobiť, že niektorým ženám nevznikne nárok na materské, pretože by tá ochranná lehota skončila skôr, ako tento nárok vznikne.
Dovoľte mi teraz, aby som prečítala text pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Lucie Drábikovej k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 760.
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa mení takto:
V čl. I bode 7 § 32 ods. 2 písm. c) sa slová „začiatku 42. týždňa" nahrádzajú slovami „začiatku 40. týždňa".
Ďakujem.
Skryt prepis