Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

26.4.2022 o 16:25 hod.

Ing. arch.

Zita Pleštinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 27.4.2022 12:19 - 12:19 hod.

Pollák Peter
Ďakujem pekne. Keďže ľudskoprávny výbor mal zasadať o dvanástej, zvolávam ľudskoprávny výbor hneď teraz, teda po skončení, v miestnosti č. 147.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 27.4.2022 12:03 - 12:03 hod.

Pročko Jozef
Prosím, pán predseda, pri hlasovaní č. 26, tlač 832, ma vykázalo proti a bol som za.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 27.4.2022 11:07 - 11:07 hod.

Kyselica Lukáš
Ďakujem veľmi pekne. Oznámim len termín hlasovania, tak ako predchádzajúci pán Grendel povedal, hlasovanie bude teraz po tej dvadsaťminútovej prestávke, aby sa pripravil ten špagát, lebo je to dosť zložité hlasovanie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.4.2022 10:56 - 10:58 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Som rád a ďakujem, že tento niekoľkomesačný proces reformy súdnej mapy s množstvom stretnutí, rokovaní, predkladaní argumentov a námietok z každej strany je pred cieľom. Som rád a ďakujem, že v mnohých prípadoch došlo k dohode a k ústupkom na základe argumentov a nie väčších sympatií či lepších kontaktov k danému sídlu. Ďakujem, že nakoniec zavážili argumenty aj v prospech Okresného súdu Námestovo, ktoré po schválení reformy bude hlavným sídlom pre tri okresy na Orave. Samozrejme, teší ma, že bude zachované aj, že bude zachovaný aj Okresný súd v Dolnom Kubíne, kde zostane pracovisko. Desiatky závažných pripomienok, analýz a dôvodov nakoniec zavážilo. Nešlo tu o žiadne kupčenie ani politický lobing, ale o niekoľkomesačné rokovania a stretnutia, trvajúce nekonečné hodiny, a presviedčania na základe nevyvrátiteľných argumentov. V tomto prípade určite zvíťazila dobrá vôľa a zdravý rozum.
Ďakujem aj pani ministerke za trpezlivosť a ochotu vyhovieť v tomto prípade.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.4.2022 10:53 - 10:55 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Juraj, ja by som tiež chcela vyzdvihnúť práve tú špecializáciu tých súdov, pretože mnohé veci sa realizovali, realizovali a mnohé súdy sa realizovali veľmi zle.
No a ja teraz hovorím konkrétne o autorskom, autorskom práve, pretože špecialistov na autorské právo v tejto krajine priveľa nie je, veľa nemáme. V podstate svojím, svojho času sa autorské právo riešilo len v Bratislave, teraz teda už aj Bystrica a Košice, ale povedzme si na rovinu, stali sa nám aj veci, kedy sudkyňa odmietla pojednávať práve preto, že povedala vyslovene dvom stranám, že jednoducho nemôže pojednávať, pretože v autorskom práve nie je doma a nevyzná sa v ňom. Aj to sa stalo.
Čiže ja kvitujem veľmi tú špecializáciu a dúfam, že to bude fajn. Chcem zároveň poďakovať pani ministerke a mojim kolegom vyjednávačom, že prišli na cestu, ktorá vedie k úspešnému zavŕšeniu, a ja pevne verím, že k úspešnému zavŕšeniu celého tohto zákona. Bol potrebný a ja budem stáť za ním. Takže ja rozhodne zahlasujem za zákon.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.4.2022 10:09 - 10:09 hod.

Kyselica Lukáš
Ja len jednu drobnosť, neviem, či tento pozmeňujúci návrh, aj keď bol podaný skorej ako pána Luciaka, neviem, či nekoliduje v časti ohľadom tej prokuratúry, nie som si presne istý, len to sa chcem spýtať, či dať hlasovať o tom samostatne, alebo spoločne.
Skryt prepis
 

26.4.2022 18:40 - 18:55 hod.

Majorová Garstková Jana Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Tak ako som povedala v rozprave na minulej schôdzi, reformu súdnictva a jej časť - súdnu mapu - považujem za veľmi dôležitú. Ciele, ktoré majú byť reformou dosiahnuté, teda umožnenie špecializácie sudcov so zámerom zvýšenia kvality, efektivity a rýchlosti konania súdov a zvýšenie odolnosti voči korupčnému správaniu Slovensko potrebuje, zväčšovanie obvodov považujem za dobrú a potrebnú myšlienku, na okresnej úrovni ostane z 54 súdov zachovaných 33 obvodov s tým, že z ostatných súdov sa stanú pracoviská.
V tomto chcem zdôrazniť, že v návrhu zákona, ktorý bol predložený do prvého čítania, kežmarský súd, ani pracovisko, ani prokuratúra neboli. Všetci koaliční partneri, všetci poslanci, ako aj pani ministerka vedia, ako som bojovala za zachovanie minimálne pracoviska súdu v Kežmarku, rovnako ako aj za zachovanie okresnej prokuratúry, bolo niekoľko verzií, ktoré prichádzali do úvahy, rovnako mnohí vedia, že s viacerými návrhmi som nesúhlasila, nakoniec argumentovanie prevážilo.
Na záver mojej faktickej poznámky chcem povedať, že z pozmeňovacieho návrhu, ktorý kolega predniesol, pre Kežmarok vyplýva nasledovné: sídlom Okresnej prokuratúry Kežmarok ostane mesto Kežmarok a jej obvod bude naďalej tvoriť územný obvod okresu Kežmarok a sídlom Okresného súdu Poprad bude mesto Poprad a jeho obvod bude tvoriť územný obvod okresov Poprad a Kežmarok s tým, že Okresný súd Poprad bude mať pracovisko v meste Kežmarok.
Ďakujem pekne za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.4.2022 16:40 - 16:55 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, pani ministerka, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní uvedeného návrhu zákona v ústavnoprávnom výbore.
Národná rada pridelila návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, ktorý určila aj ako gestorský výbor, a určila lehotu na jeho prerokovanie.
Ústavnoprávny výbor návrh zákona prerokoval a súhlasil s ním a odporúčal ho Národnej rade schváliť.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výboru, ktorému bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.
Ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor odporúčal Národnej rade uvedený návrh zákona schváliť ako celok.
Správa ústavnoprávneho výboru o prerokovaní návrhu zákona pod tlačou 849a bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru 25. marca 2022. Týmto uznesením ma zároveň výbor ako spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výboru a pri rokovaní o návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

26.4.2022 16:25 - 16:40 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem pekne pán predsedajúci.
Vážené kolegyne poslankyne, vážení kolegovia poslanci, tiež sa chcem poďakovať za túto rozpravu. Takto si predstavujem, že by to v Národnej rade malo vyzerať, že všetci máme konštruktívne pripomienky, nápady. Samozrejme, nie všetci so všetkým musíme súhlasiť, ale dôležitá je tá, dôležitá je vlastne tá dohoda spoločná, aj keď nie je 100-percentná, ale myslím že tá spokojnosť je na všetkých stranách. Teda chcem ohlásiť, že hlasovanie o týchto troch zákonoch bude zajtra o jedenástej hodine.
Skryt prepis
 

26.4.2022 16:10 - 16:25 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Rovnako ako kolega Jaromír Šíbl poďakoval mne, tak ja by som sa mu tiež chcela poďakovať, pretože tiež bol v tíme a z hľadiska tých pozmeňovacích návrhov, ktoré predstavil vo svojom príhovore, tak bol veľmi dôležitou kontaktnou osobou. Pracovný tím bol zložený z odborníkov štyroch koaličných strán, samozrejme, keď sa rodí kompromis, nikdy nie je možné vyrokovať pozmeňovacie návrhy a dosiahnuť 100-percentnú spokojnosť, dôležitá je však dohoda, dohoda. A diskusia prebiehala aj na úrovni tímov pána ministra Jána Budaja, štátneho tajomníka Michala Kiču a tímu pána podpredsedu Štefana Holého a, samozrejme, za účasti pána premiéra Eduarda Hegera, ktorý vložil svoj čas aj svoje myšlienky do tohto reformného procesu.
Naša práca nekončí, pretože bude treba novelizovať ďalších 50 zákonov súvisiacich s touto legislatívou, takže môžem povedať, že prijímame alebo budeme schvaľovať novú paradigmu v oblasti územného plánovania a výstavby, ale práca nás ešte len čaká.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis