Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

5.5.2022 o 17:25 hod.

Mgr.

Radovan Marcinčin

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.5.2022 17:25 - 17:40 hod.

Marcinčin Radovan Zobrazit prepis
Pán poslanec, vojna skončí, ceny stúpajú celé naše životy, ale trauma z potratu zostane celý život. Pripomenul by som, že ku traume potratu vy chcete pridať ešte traumu, teda ku traume znásilnenia, vy chcete dať ešte traumu potratu. Tým, že žena pôjde na potrat, sa nestane, sa nezruší znásilnenie. Takže bude znásilnená celý život a bude mať ešte potrat. Takto určite budú mať tie ženy lepší život. Zopakujem. Potratom žena neprestane byť znásilnená. Dobre.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.5.2022 17:10 - 17:25 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
No ďakujem pekne, Miro, za tento príspevok. Ja by som teda trošičku priliala oleja do ohňa. Ja totiž presne pred dvoma dňami som začala riešiť aj s pánom premiérom Hegerom problém, ktorý nastal, a je to problém, o ktorý mi, o ktorého vyriešenie nás poprosila vedúca Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie. Píše mi: "Cez hranice sem chodia už, žiaľ, aj ženy, ktoré boli znásilňované v bunkroch. Strašne je to len napísať, reálne im nikto nevie pomôcť, nie sú ukrajinsky hovoriace poradkyne, ani psychiatri, ani psychológovia. Tie ženy potrebujú vysoko profesionálnu pomoc, dlhodobé terapie a nikto to nevie, nikto to nevie rozlúsknuť." Takže toto sú problémy, páni, a nie, nie interrupcie. Ja, ja nerozumiem tomu, že v tomto období vy sem dávate takéto nezmyselné zákony, to snáď nie je ani pravda. Ja skutočne si neželám vojnu a neželám si, aby vaše ženy znásilňovali a potom nemohli ísť na interrupcie. Skúste mi vysvetliť, čo vás k tomu viedlo, lebo zdravý rozum to rozhodne nebol.
Skryt prepis
 

5.5.2022 14:55 - 15:10 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, predkladám interpeláciu na ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky Andreja Doležala vo veci nadmerného hluku z dopravy na diaľnici D1 a absencie stien na ochranu pred hlukom v meste Svit.
Vážený pán minister, v súlade čl. 80 Ústavy Slovenskej republiky a § 129 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov si vám dovoľujem podať nasledovnú interpeláciu.
Diaľnica D1 prechádza katastrom mesta Svit v blízkosti mestskej časti Podskalka a v bezprostrednej blízkosti chráneného rekreačného územia kategórie II. Meranie intenzity hluku z dopravy vykonané v rokoch 2014 a 2017 v uvedených častiach mesta preukázali, že hodnoty špecifického hluku spôsobeného výlučne dopravou na D1 sú značne vyššie ako prípustné hodnoty. V mestskej časti Podskalka bol v čase merania hluk 3- až 7,1-násobne vyšší. Alarmujúca situácia je na území chráneného rekreačného územia kategórie II, kde merania preukázali až 22,4-násobne prekročenie prípustných hodnôt.
Kategorizáciu chráneného rekreačného územia potvrdil Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade vo svojom záväznom vyjadrení zo 12. 12. 2016. Príslušníci pracov... príslušní pracovníci ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky a správca diaľnice D1 vedia o týchto objektívne zistených skutočnostiach už 7 rokov. Do dnešného dňa podali mesto Svit, Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov 35-9 Breziny vo Svite a petičný výbor petície občanov za vybudovanie stien na ochranu pred hlukom z diaľnice D1 a zo železnice v meste Svit celkom desať individuálnych žiadostí o vybudovanie protihlukových stien popri diaľnici D1. Žiadosti boli adresované Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej republiky alebo Národnej diaľničnej spoločnosti v období rokov 2014 až 2021. A aj posledná žiadosť adresovaná ministrovi dopravy a výstavby zo 14. decembra 2021 bola zamietnutá ako neopodstatnená.
Riešenie hluku z dopravy v meste Svit nie je zahrnuté v dokumentoch „Priority vo výstavbe cestnej infraštruktúry“ ani v „Zozname investičných priorít“, ktoré schválila vláda Slovenskej republiky dňa 16. septembra 2020 uznesením č. 567/2020. Mesto Svit nie je uvedené ani v dokumente „Harmonogram prípravy a výstavby projektov cestnej infraštruktúry“, ktorý vláda Slovenskej republiky vzala na vedomie dňa 12. 5. 2021. V tomto poslednom materiáli sa v najbližšom desaťročí počíta s výstavbou protihlukových stien na celkom deviatich miestach. Zaujíma ma preto, či na týchto deviatich miestach zahrnutých do plánu výstavby je ohrozenie hlukom obyvateľstva dokázateľne naliehavejšie ako v meste Svit.
V nadväznosti na vyššie uvedené informácie si vás, vážený pán minister, dovoľujem požiadať o odpovede na nasledovné otázky:
1. Aká je úroveň hluku z dopravy v decibeloch na každom z deviatich miest, na ktorých majú byť vybudované protihlukové steny. Konkrétne je to na miestach Šoporňa, Báb, Privádzač Košice Južné nábrežie, Vlčkovce, Jarovce, Lamač, Lafranconi – tunel Sitina, Nitra – Kynek, Váhovce, Banská Bystrica. O koľko decibelov je prekročená intenzita hluku od najvyššej prípustnej hodnoty v každom z uvedených deviatich miest a aká bude vzdialenosť protihlukových stien od územia chráneného pred hlukom?
2. Z akých dôvodov nebola do materiálov schválených vládou Slovenskej republiky zahrnutá výstavby protihlukových stien v meste Svit?
3. Aké sú predpokladané náklady na výstavbu protihlukových stien z dopravy na D1 v meste Svit?
S pozdravom Pleštinská.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

5.5.2022 14:55 - 15:10 hod.

Šudík Tomáš
Otázka to nebude, skôr iba také poďakovanie ministrovi školstva, že má záujem riešiť tú mládežnícku politiku a podporovať mladých ľudí v rozvoji a v boji za demokratické princípy. Takže vám určite za všetkých mladých ľudí patrí obrovská vďaka, že konečne po ix rokoch máme ministra, ktorý má reálne záujem riešiť mládežnícku politiku a problémy mladých ľudí. Ďakujem. (Reakcia ministra: "Vďaka.")
Skryt prepis
 

5.5.2022 14:55 - 15:10 hod.

Majorová Garstková Jana Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za odpoveď. Ja by som si ju potom poprosila aj písomne, keď mi ju môžte dať.
Chcela som sa práve túto otázku opýtať preto, pretože aktuálna cena komodity zemného plynu na trhu pre centrálne vykurovanie je extrémne vysoká a predstavuje takmer 90 eur na kW/h. Už ste ako, ako ste už odpovedali kolegovi Šudíkovi, pomohlo sa na začiatku tohto roka domácnostiam, ktoré boli odpojené od centrálneho vykurovania alebo mali vlastné kotolne, a boli zaradené do skupiny tzv. zraniteľného spotrebiteľa, a teda budú mať tú cenu plynu regulovanú úradom. Preto som chcela vedieť, či je plánovaná nejaká pomoc aj pre domácnosti, ktoré sú napojené na centrálne vykurovanie a nemajú vlastné kotolne.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.5.2022 14:40 - 14:55 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredsedajúci. Ja viem, pán minister, že mi na moju doplňujúcu otázku ani neodpoviete, ale aj ak tu štát niečo ide dofinancovať a tak ďalej, mali by to v prvom rade vidieť aj podnikatelia, ale keď malým podnikateľom narastie cena energie o štyristo alebo až päťsto % na elektrike, tak je to pre toho podnikateľa až zničujúce a ho obmedzuje v tom podnikaní a, bohužiaľ, to sa dlhodobo nerieši, len sa hovorí o tom, ako sme pomohli, ale ten podnikateľ to, bohužiaľ, vôbec nevidí. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.5.2022 14:10 - 14:25 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem, pán minister, za odpoveď, aj keď je negatívna. Vieme, že cesta I. triedy I/68 spája Mníšek nad Popradom a mesto Prešov a tvorí tak hlavný komunikačný koridor severnej časti prešovského samosprávneho kraja. Je tiež súčasťou cestnej siete Slovenska v smere sever - juh a plní dôležitú úlohu v rámci vnútroštátnej a medzinárodnej prepravy. Spája totiž Slovensko a Poľsko a je dopravne veľmi zaťažená.
Úsekom denne prechádza okolo 10-tisíc aut. Som vďačná ministerstvu dopravy, že už dva roky sa pracuje na výstavbe obchvatu obce Plavnica v Staroľubovnianskom okrese. Sama to sledujem veľmi pozorne. Odklonením tranzitnej dopravy z obce by sa malo znížiť aj dopravné zaťaženie a zvýšiť nielen bezpečnosť motoristov, ale aj domácich obyvateľov. Tento projekt je v hodnote viac ako 34 mil. eura. Financuje ho Slovenská správa ciest z nenávratného finančného príspevku z Operačného programu integrovaná infraštruktúra. No predpokladaný termín ukončenia prác je naplánovaný na rok 2023 a verím, že ho, pán minister, spolu otvoríme.
Ale aj napriek tomu veľká prosba, že aspoň tie havarijné úseky tohto úseku I/68 cesty Plavnica, Hromoš, Plaveč, Ľubotín by bolo nutné opraviť, pretože skutočne tá cesta je tam veľmi problematická. Chodí tam veľa turistov či na Ľubovniansky hrad, Plavecký hrad, takže aspoň taká prosba, že tie havarijné úseky a vlastne tie priehlbiny, ktoré sú v rámci tohto úseku, či by sa nedali opraviť a potom, samozrejme, uvidíme po ukončení obchvatu Plavnice, že či sa nenájdu finančné prostriedky aj na realizáciu tohto úseku.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 5.5.2022 11:40 - 11:40 hod.

Krúpa Juraj
Ja sa ospravedlňujem, neskoro som sa prihlásil. Ja si len dovolím pripomenúť, že dnes o 12.00 bude mimoriadny výbor v miestnosti č. 34. Ďakujem.

(Prestávka.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.5.2022 9:43 - 9:44 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Pán Blcháč, ja som reagoval na to, čo pán Ferenčák hovoril ohľadom Slovenského pozemkového fondu počas rozpravy niekoľkokrát, takže ja si myslím, že som zareagoval k veci. Nie možno k predmetu zákona, ale k rozprave áno.
Mne len vŕta v hlave, že vy nie ste predsa primátori prvý rok. Vy ste tu boli 10 rokov a mali ste tú moc, dokonca jednofarebnú vládu SMER-u a takéto veci ste mohli vyriešiť úplne v pohode. Mohli ste to vyriešiť. A teraz, teraz ste múdri, proste teraz by ste vyriešili všetko. (Reakcia z pléna.) Vďaka.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.5.2022 9:29 - 9:31 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Ďakujem aj za vaše vystúpenie, pán Ferenčák. A dovolím si zareagovať na to, čo ste hovorili viackrát vo svojom prejave. Hovorili ste o Slovenskom pozemkovom fonde, že to je obrovský problém. No ja súhlasím, ale to nie je problém dvoch rokov. Aj s tým asi súhlasíte vy.
Takže ja, keď som sa bavil s generálnym riaditeľom Slovenského pozemkového fondu, bol som za ním a pýtal som sa, ako to funguje alebo fungovalo, tak najväčší problém tam bol, že tam bolo 30-tisíc žiadostí nevybavených z minulosti a to je obrovský priestor na korupciu. Niekto príde, vytiahnu jeho žiadosť, pretože niečo zaplatí, povedzme, a takto to fungovalo za smerákov desať rokov, za vás. Nezmenili ste to. Neposilnili ste personálne Slovenský pozemkový fond, aby sa tie žiadosti rozriedili a vybavovali priebežne. Tridsaťtisíc žiadostí to nie je len tak vybaviť.
Primátori a starostovia, s ktorými som hovoril, nedostávali odpovede zo Slovenského pozemkového fondu. Oni nevedeli, ako sú na tom tie ich žiadosti, ako sú na tom vybavovania tých ich žiadostí. A to ste potvrdili v rozprave aj vy, teraz pred chvíľkou, že s primátormi a starostami sa nekomunikovalo. Áno, pretože ste tam vytvorili obrovský priestor na korupciu. Teraz sa snaží generálny riaditeľ rozriediť tie žiadosti. Je to personálne posilnené. A pýtal som sa ho, že koľko. Rok alebo rok a pol to bude trvať ten biľag z minulosti, ktorý ste tam nechali.
Skryt prepis