Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

19.5.2022 o 11:45 hod.

PhDr. PhD.

György Gyimesi

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.5.2022 14:39 - 14:40 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Ďakujem. Ako tak sledujem tú situáciu, tak vnímame tak, že v Maďarsku a v Poľsku sú tie jednotkové ceny o niečo nižšie a nemajú tam spoločnosti také problémy, ako majú problémy na Slovensku.
Možno taká otázka, či nevie aj nejaké poplatky, ktoré sa vlastne odvádzajú, či ich nevieme nejako vynulovať. Lebo podľa mňa je nereálne, ak firme narastie cena elektriny o 300 %, aby ďalej fungovala, ešte v čase po korone, kedy tie kompenzácie hlavne pre gastrosektor boli podľa môjho názoru strašne slabé. Alebo napríklad i také stolárske spoločnosti, kde im narástla cena o 300 %, no ale majú objednávky na rok vopred a v tých cenách už nevedia pri tom náraste cien energií vyrobiť tie zmluvy, ktoré podpísali za také ceny, aké podpísali. Teda je to veľký problém a pravidelne končia ďalším a ďalším spoločnostiam zmluvy, ktoré mali ešte uzatvorené minulý rok, a tie ceny sa jednoducho hlboko prehltli. Tak ja len, či ministerstvo v tomto nevie nejaké poplatky, ktoré sa v súčasnosti platia, aspoň čiastočne znížiť alebo nejako rokovať, hľadať nejaké, nejaké možnosti, ako týmto slovenským podnikateľom pomôcť, aby nemuseli svoje prevádzky zatvárať, lebo častokrát je to likvidačné.
A ja si teraz neviem predstaviť, že množstvo spoločností zavrie svoju prevádzku a prepustí zamestnancov len kvôli týmto vysokým cenám energie, elektrickej energie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 19.5.2022 14:23 - 14:23 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Ďakujem za informáciu. A nekomunikovali ste v súčasnosti aj s ÚRSO-m, ako plánuje na ďalšiu sezónu maximálne uznať tú cenu plynu? Pretože vieme, že niekto nakupuje lacnejšie, niekto nakupuje ten plyn drahšie. Aj na tento rok bola nejaká maximálna suma, koľko môžu dať do tých svojich kalkulácií. O koľko sa tá suma zvýši na nasledujúcu sezónu? Ako potom automaticky riešiť aj to? My v Humennom teraz vnímame, že máme enormný nárast neplatičov, keď nám tam išlo, tá cena tepla obrovsky hore a ešte pôjde. Keď sa nám to zvýšilo z nejakých siedmich na 20 % a keď sa zasa zvýši, si neviem predstaviť, budeme mať 35 % neplatičov v meste za teplo. Ako chápem, že je ťažká sociálna situácia, dôchodky dôchodcov po vláde SMER-u sú strašne nízke, ale musíme nejako pomôcť týmto ľuďom. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 19.5.2022 14:18 - 14:20 hod.

Grendel Gábor Zobrazit prepis
Ďakujeme pekne. Tým sme vyčerpali otázky na adresu predsedu vlády Slovenskej republiky, ďakujeme pekne za odpovede.
A teraz prechádzame na otázky na jednotlivých ministrov. Prvá otázka je od pána poslanca Tomáša Šudíka na podpredsedu vlády a ministra hospodárstva Richarda Sulíka. Otázka znie:
"Pán minister, ako očakávate nárast cien tepla v sezóne 2022 - 2023? Aké kroky k zastropovaniu cien podnikne ministerstvo? Ako chce ministerstvo pomôcť samosprávam, kde už je teraz cena obrovská? Na základe údajov vieme, že enormne stúpa počet neplatičov pre seniorov, ktorým Robert Fico po dvanástich rokoch vládnutia "zabezpečil" nízke dôchodky v sume 370 eur, je nereálne platiť tak vysoké ceny energií."
Pána ministra neevidujem medzi ospravedlnenými. Naopak je uvedený ako člen vlády, ktorý dokonca zastupuje niektorých kolegov, ktorí sú neprítomní, takže v tejto chvíli preruším schôdzu na tri minúty, aby sme zistili, kde sa pán minister nachádza.
(Predsedajúci: "Zisťujete, pani kolegyňa?" Reakcia z pléna.)

(Krátka prestávka.)

(Po prestávke. Reakcie v pléne.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie 19.5.2022 11:45 - 11:46 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
51. (18.)
Ďakujem za slovo, pán predseda. Hneď na úvod by som chcel poopraviť pána podpredsedu vlády a ministra financií v tom, že tento zákon a táto podpora sa netýka len slovenských rodín, ale týka sa rodín občanov Slovenskej republiky, všetkých.
Čiže vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 1068 z 19. mája 2022 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 1027, na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky. Výbor pre financie a rozpočet prerokoval tento návrh na skrátené legislatívne konanie na svojej 93. schôdzi dňa 19. mája 2022 a prijal k nemu uznesenie č. 333, ktorým odporúča Národnej rade vysloviť súhlas s prerokovaním vládneho návrhu zákona o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 1028, v skrátenom legislatívnom konaní na jej 65. schôdzi.
Vážený pán predseda, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11.5.2022 11:38 - 11:39 hod.

Vetrák Milan
Ďakujem. Ja som sa troška neskôr prihlásil. Len pre istotu, pripomínam členom ústavnoprávneho výboru, že o dvanástej máme dneska výbor.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11.5.2022 11:38 - 11:38 hod.

Fecko Martin
Ďakujem pekne. Pani kolegyne, kolegovia, chcel by som vás pozvať teraz o dvanástej hodine do kinosály, kde budeme rozprávať na diskusnom fóre s našimi agropodnikateľmi, ktorí sú malí, mladí, začínajúci a rodiny, a verím, že podnetné námety budú aj nám slúžiť ku dobrej legislatíve. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11.5.2022 11:37 - 11:38 hod.

Gyimesi György
Pripomínam členom výboru pre financie a rozpočet rokovanie výboru dnes o 13.30 v zasadacej miestnosti výboru.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 10.5.2022 17:52 - 17:55 hod.

Kerekréti Ján
Termín hlasovania navrhujem zajtra o jedenástej.
Skryt prepis
 

10.5.2022 17:52 - 17:55 hod.

Kerekréti Ján
 

Vystúpenie 10.5.2022 17:45 - 17:49 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené poslankyne, vážení poslanci, dovoľte mi predložiť správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci o výsledku prerokovania návrhu na voľbu zástupcu navrhnutého reprezentatívnymi združeniami odborových zväzov do Dozornej rady Sociálnej poisťovne.
Návrh na voľbu zástupcu do Dozornej rady Sociálnej poisťovne predkladá Národnej rade Slovenskej republiky Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, do ktorého pôsobnosti Sociálna poisťovňa patrí. Dôvodom na voľbu zástupcu navrhnutého reprezentatívnymi združeniami odborových zväzov do Dozornej rady Sociálnej poisťovne je zánik členstva uplynutím päťročného funkčného obdobia a nezvolenie v opakovanej voľbe konanej 15. februára 2022 žiadneho zo zástupcov navrhnutých reprezentatívnymi združeniami odborových zväzov na jedno uvoľnené miesto člena Dozornej rady Sociálnej poisťovne.
Konfederácia odborových zväzov navrhla za člena Dozornej rady Sociálnej poisťovne Michala Kukolíka. Súčasne výbor konštatoval, že doručený návrh kandidáta za člena Dozornej rady Sociálnej poisťovne bol predložený v súlade so zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a spĺňa podmienky stanovené zákonom. Bezúhonnosť navrhnutého kandidáta je preukázaná výpisom z registra trestov.
Uznesením č. 186 z 20. apríla 2022 výbor súhlasil s predloženým návrhom a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 123 ods. 3 a ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zvoliť Michala Kukolíka, zástupcu navrhnutého reprezentatívnymi združeniami odborových zväzov do Dozornej rady Sociálnej poisťovne, ktorému začne plynúť päťročné funkčné obdobie dňom zvolenia.
Výbor ďalej odporúča podľa § 39 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a volebného poriadku o voľbe a odvolávaní funkcionárov, schváleného uznesením Národnej rady Slovenskej republiky zo 17. júna 2011 č. 498, voľbu vykonať verejným hlasovaním použitím technického zariadenia. Zvolený je ten kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Opakovaná voľba sa nekoná, ak bol na funkciu navrhnutý len jeden kandidát, ktorý z dôvodu, že nezískal potrebnú väčšinu hlasov, nebol zvolený. V takom prípade sa vykoná nová voľba na niektorej z ďalších schôdzí Národnej rady Slovenskej republiky.
Výbor ma uznesením poveril, aby som informovala Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu vo výbore a o stanovisku výboru.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis