Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

19.5.2022 o 18:39 hod.

Mgr.

Andrej Stančík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.5.2022 11:50 - 11:51 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Obmedzili by sme počet detí. Povedali ste, pán minister, túto vetu. My ale nechceme obmedzovať počet detí, ale naopak. My chceme rodičov a rodiny s deťmi podporovať, aby sa kvôli nedostatku financií nebáli prijať ďalšie deti. Rodičia, ktorí majú chuť a odvahu mať aj viac ako tri deti, nie ako vy, ktoré už tie ďalšie sú nejak podľa vás možno aj nadbytočné. Tieto rodiny, ktoré, ktoré chcú mať viac detí, nech od štátu dostanú adekvátnu pomoc. Lebo si to zaslúžia za starostlivosť a výchovu. Táto investícia do rodín a detí sa štátu vráti.
Návrh zákona o prídavku pre deti nie je hlúposť, ako ste povedali. Pomoc je humánny a solidárny krok pre tých najzraniteľnejších.
Pán minister, je zarážajúce, že nás, ktorí chceme pomôcť rodinám a deťom, pokladáte za užitočných idiotov. Pre vás rodina, hlavne tá tradičná, neznamená nič. Strana SaS bojuje proti rodinám a deťom doslova od počatia. Už vtedy bránite, aby sa vôbec deti mohli narodiť, potom tým deťom, ktoré mali šťastie narodiť sa, bránite im pomôcť, aby mohli dôstojne žiť, študovať a pracovať a rozvíjať sa. Ako minister hospodárstva by ste si mohli rodiny s deťmi začať viacej vážiť, lebo v konečnom dôsledku keď sa raz zaradia do pracovného života, tak budú prínosom pre hospodárstvo, pre štát, lebo budú vytvárať hodnoty.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.5.2022 11:43 - 11:45 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Pán minister Richard Sulík, myslím si, že to, o čom si hovoril, vieme všetci, že všetkým nám ide o zníženie daní. To chceme všetci a aj strana SAS sa tým vždycky chválila, že chce zníženie daní, a zvýšenie daňového bonusu je presne toto. Zníženie daní pre rodičov s deťmi. Ja som veľmi prekvapený týmto vystúpením, pretože rokuje sa o tom mesiace. Mesiace sa o tom diskutuje na koaličnej rade. Rozumiem, že tam ty veľmi nechodíš, ale mesiace sa o tom rokuje a SaS to blokuje a chce vetovať. A teraz zrazu, už keď je to v parlamente a už keď to prešlo vládou, tak prídeš s objavnými návrhmi, ako to urobiť inteligentnejšie. No super! Však s mnohými z tých návrhov sa dá aj súhlasiť. Však o tom diskutujme, vylepšime to. Ale doteraz ste to blokovali, doteraz ste nechceli nič z toho, nieže zlepšiť to. Namiesto toho ste navrhli zvýšiť dávky pre ľudí, ktorí nepracujú. Toto je naozaj inteligentná podpora rodín s deťmi? Poobviňuješ nás tu z kadečoho nezmyselného, veľká časť čistá propaganda. Proste váš ciel je teraz presne ten istý, postupujete presne tak ako SMER pri odvolávaní Fica. Naťahovať čas, opakovať stále to isté, vystupovať dookola, aby ste nás znechutili a natiahli to čo najneskôr. Je to zvláštne, že sa tu vytvorila protirodinná koalícia – SaS, HLAS, SMER a REPUBLIKA.
Gratulujem, pán minister, dostali ste sa do výbornej spoločnosti.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.5.2022 9:55 - 9:57 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem.
Pán poslanec Richter, rád spomínate dôchodcov, veľmi by ste im chceli teraz pomáhať. Prečo ste im ale nepomáhali 12 rokov? Mali ste na to veľmi dobré podmienky, financií ste mali dostatok. Len na pomoc dôchodcom a rodinám s deťmi ste im nedokázali, ste ich nedokázali nájsť, ak nepočítame navyšovanie dôchodkov a prídavkov o centíky, ktoré ste im raz za rok zvyšovali. Už len preto, že medzi dôchodcami ste roky mali silnú voličskú základňu, ste mohli na nich myslieť aspoň trocha. Vy ste dôchodcom namiesto pomoci robili estrády, šou v športových halách s karafiátmi a s ružičkami a nejakou kultúrnou vložkou. Nemajte obavy, táto vláda určite bude myslieť aj na našich starých rodičov, lebo si pomoc zaslúžia, tak ako si ju zaslúžia aj rodiny s deťmi.
Tvrdíte, že 200-eurový prídavok pre rodiny s deťmi, že im nejde o žiadnu pomoc, ale ide. Podľa vás ide iba o omrvinky. Nie sú to omrvinky, ale výrazná pomoc. Ťažko sa to počúva od vás, ktorý ste bol súčasťou vlády za čias dobrej ekonomickej situácie a nepomáhali ste. Zvýšený prídavok pre rodiny s deťmi pomôže aj našim starým rodičom. Mnohí z nich doteraz pomáhajú svojim deťom a vnúčatám zo svojich dôchodkov. Teraz, keď budú mať rodiny viacej peňazí, tak odbudne aj táto starosť o starých rodičov, o svoje deti a vnúčatá, lebo im zostane viacej peňazí.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.5.2022 9:28 - 9:30 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som v zmysle § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca k uvedenému návrhu zákona.
Predmetný návrh bol doručený poslancom s tým, že vláda požiadala prerokovať tento návrh zákona prostredníctvom skráteného legislatívneho konania.
Predseda Národnej rady posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel a zaradil ho na rokovanie 65. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada vo všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali ihneď.
Pán predseda, alebo teda pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 19.5.2022 19:10 - 19:10 hod.

Vašečka Richard
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Chcem pripomenúť členom školského výboru, že hneď teraz pokračujeme v prerušenom výbore z rána, čiže hneď po skončení na školskom výbore. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.5.2022 18:39 - 18:41 hod.

Stančík Andrej Zobrazit prepis
Ďakujem. Myslím, že to bol vcelku vecný predslov. Na druhej strane tam vidím takú istú chybu v logike, pretože si rozprával o tom, že my vlastne dnes nevieme, naozaj nevieme, koľko dokopy z tejto dane štát získa. Pretože ako bolo spomenuté na začiatku, tak tá daň je vlastne z tej krvavej dividendy Slovnaftu, z toho, že kupuje tú ruskú ropu, ktorá financuje boj na Ukrajine, a nevieme, koľko dlho bude táto zľava na ruskú ropu trvať. Nevieme, koľko dlho bude Slovnaft, Slovnaft vlastne tú ruskú ropu poberať, takže dnes nevieme povedať, koľko peňazí nám to prinesie do rozpočtu. Potom si povedal, že by sme to mali použiť na zníženie spotrebnej dane a v tomto mi to príde ako nelogické, pretože my vlastne dnes nevieme, koľko dostaneme na základe tejto dane a nevieme potom s určitosťou povedať, že či by sme boli vôbec schopní financovať zníženie spotrebnej dane na benzín, keďže nevieme, aké tie príjmy budú a nevieme, do akej miery vlastne môžeme sanovať ceny benzínu. Takže toto som možno nepochopil.
Tak isto by som chcel ešte povedať, že si hovoril, že tie peniaze by mali dostať ľudia a nie štát. Ja si nemyslím, že v tejto dobe ministerstvo financií nejako sedí na tých peniazoch ako žaba na prameni a tie prostriedky, ktoré sú, tak naozaj idú na pomoc ľuďom a snažíme sa nájsť práve cestu, cestu, ako ich financovať. Takže to bola trošku taká, možno za mňa to bolo zavádzanie, pretože v konečnom dôsledku štát tie peniaze, ktoré míňa, míňa na pomoc ľuďom, či už platy alebo prídavky alebo investície, ktoré sa potom vrátia.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 19.5.2022 18:08 - 18:10 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Vážený pán minister, vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 1066 z 19. mája 2022 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o dani z výhody získanej v dôsledku osobitnej situácie na trhu s ropou a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 1025, na prerokovanie Výboru NR SR pre financie a rozpočet s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky.
Výbor pre financie a rozpočet prerokoval tento návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej 93. schôdzi dňa 19. mája 2022 a prijal uznesenie č. 332, ktorým odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas s prerokovaním vládneho návrhu zákona o dani z výhody získanej v dôsledku osobitnej situácie na trhu s ropou a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 1026, v skrátenom legislatívnom konaní na jej 65. schôdzi.
Vážený pán predseda, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 19.5.2022 17:55 - 17:57 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
Ja len veľmi krátko, pretože po tejto 16-minútovej kanonáde mi už veľa argumentov neostalo, ale jeden argument pán minister zabudol povedať, a ten je veľmi výrazným a veľmi významným pri prijímaní tohto zákona, a to, že tento zákon podporuje manželstvo. Je tak? Pretože teraz v súčasnosti je nastavený systém tak, že sa neoplatí sa sobášiť a v mnohých rodinách to funguje práve opačne, že ak chcú získať nejaký daňový bonus alebo ak chcú získať nejaké financie do rozpočtu, tu sa bavíme o dvadsiatich eurách, tak je im lepšie, keď žijú len v spoločnej domácnosti ako nezosobášení, tak práve toto opatrenie spôsobí presný opak.
A keď sa pán minister a podpredseda vlády vyjadroval k opozícii, tak ja by som sa chcel vyjadriť k tým zopár poslancom z SaS, ktorí tu ešte ostali. Napriek tomu, že váš predseda, ktorý j-b na Alianciu za rodinu a ktorý nepodporuje nič, čo má spoločné s tradičnou kresťanskou rodinou, s takou, na ktorej táto civilizácia prežila doteraz, napriek tomu vás chcem poprosiť, aby ste priložili ruku k dielu aj vy, pretože verte mi, že sa budete cítiť lepšie.
Zachytil som jeden rozhovor s kolegyňou od vás, že čo je to 50 euro, že nebuďme smiešni. Tak chcem povedať, že v Bratislave 50 euro a najmä a pre nás a pre už aj bežného priemerného Bratislavčana je skutočne nič. Jedna lepšia večera stojí viac. Ale 50 euro v hladovej doline na Gemeri, niekde na Orave, na Medzibodroží, použi, a vyberte si región, aký chcete, je to sakramentsky veľa peňazí. A to sú tie peniaze, ktoré my chceme týmto rodinám dať do vrecka. A boli by sme radi, keby to bolo aj s vašimi hlasmi. Aspoň sa zbavíte nálepky antisociálnych živlov.
Prosím vás o podporu tohto zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.5.2022 16:31 - 16:32 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vy ste vo svojom prejave, pani ministerka, spomenula fakt, že prichádza tento návrh zákona o voľnočasových aktivitách detí v skrátenom legislatívnom konaní, že vlastne nespĺňa tie prvky, pretože nehrozia štátu značné hospodárske škody. Keď sa na tento problém pozrieme z hlbšieho hľadiska, tak v podstate tieto voľnočasové aktivity a podpora tejto krúžkovej činnosti má vlastne znížiť aj problém drogovej trestnej činnosti, kriminality. Vieme, že v ťažkej hospodárskej, sociálno-ekonomickej situácii mládež má s tým veľký problém a veď my sme tu mali ako poslanci aj správu Generálnej prokuratúry o stave kriminality za uplynulý rok a ten to potvrdzuje, že je tu nárast trestnej činnosti mládeže, súvisí to aj s alkoholizmom a my vlastne chceme túto mládež efektívne podchytiť, aby svoj čas trávila zmysluplne, aj to je vlastne cieľom tohto zákona. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.5.2022 16:29 - 16:30 hod.

Vaňová Jarmila Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja by som len chcela podotknúť k tým poukazom. Mne to nepríde ani hlúpe, ani naivné, ani nie nepotrebné. Ja som z východu a sedemnásť rokov som dennodenne pracovala s chudobou a so strašnou chudobou. Takú, akú si mnohí z vás neviete ani predstaviť. A keď niekto povie, že nie je problém zaplatiť euro-dva na nejaký krúžok alebo na nejakú činnosť, tak sa veľmi mýli, pretože častokrát bol problém zaplatiť jedno euro alebo niekoľko eur na obed, a to je už veľký rozdiel, či sa naje človek alebo bude vyvíjať nejakú činnosť.
Na Slovensku napríklad suplujú voči rómskym deťom a chudobným deťom, ktoré sú talentované, organizácia Divé maky. Tam zbierajú od ľudí peniaze, možno niektorí to aj poznáte. Myslím si, že to nie je, je to dobrá činnosť, pekná, ale, ale neprináša to ten efekt, ktorý by našej spoločnosti mal priniesť.
Hovorili ste o tom, pani ministerka, že kde sú tie ľudské práva. Ja si myslím, že každé dieťa v našej spoločnosti by malo mať možnosť a priestor na svoj rozvoj, na rozvoj svojho potenciálu, na rozvoj svojho talentu. Ale mnoho detí dnes túto šancu nemá a to je fakt.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis