Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

15.6.2022 o 12:10 hod.

Mgr.

Lukáš Kyselica

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 15.6.2022 14:40 - 14:55 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený kolega, kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Karahutu, Jozefa Lukáča, Evy Hudecovej a Miroslava Žiaka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1062.
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor, výbor národnej republiky pre hospodárske záležitosti (Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti, pozn. red.). Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 9. septembra 2022 a v gestorskom výbore do 12. septembra 2022.
Ďakujem, skončil som, pán predsedajúci. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

15.6.2022 14:25 - 14:40 hod.

Marcinčin Radovan Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie, pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 1064. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 9. septembra 2022 a gestorský výbor do 12. septembra 2022.
Ďakujem, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.6.2022 14:10 - 14:25 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja len veľmi krátko zareagujem na to, čo pán Kočiš hovoril, že, ja som si to poznačil, že vzdelávacie poukazy sa nedali zneužívať. No akože zneužiť sa dá všetko. Úplne všetko. Áno, aj vzdelávacie poukazy. Spýtajte sa Martina Čepčeka, ten vám to povie. A my sme ľudia z praxe, ktorí vieme, ako to fungovalo a vieme, ako to funguje. Čiže ja nie som proti CVČ. Naopak, pomôžme im ešte. Nech rozvíjajú tie aktivity, nech majú viac tých krúžkov. A tak ako tu bolo spomínané, že to je 3 eurá na mesiac momentálne, asi 3,20, lebo tam je, myslím, 32 eur za desať mesiacov. Takže teraz by to malo byť 60 eur mesačne za dvanásť mesiacov, hej? Čiže to je, to je nepomer.
No a vy, pán Kočiš, ste spomenuli, že, že to, čo sa chystá, sa bude, jak som si to poznačil? Bude sa to, bude to krásne zneužívané. Tak vy na jednej strane tvrdíte, toto, toto sa nezneužíva, tie, tie poukazy. A toto, čo sa ešte len pripravuje od 1. januára, že sa to bude zneužívať. No ako to viete? Ako robíme všetko pre to alebo urobíme všetko pre to, aby sa tie veci nieže nedali zneužívať, ale aby to bolo kontrolované, pretože tak ako som na začiatku povedal, keď dáte aj prídavky na deti, takú čistú vec, tak niektorí ľudia to "zneužívajú". Pretože niekto niečo zneužíva, tak my tým iným, ktorí to nezneužívajú, na základe tohto nemáme pomôcť? Naopak. Ja hovorím, že CVČ, ale aj ďalšie organizácie, tam sú, tam sú organizácie, ktoré teraz tie vzdelávacie poukazy nemôžu poberať a ktoré by mohli byť financované z týchto voľnočasových aktivít. Takže pomôžme tomu.
Čo sa týka hlasovania, tak dohodli sme sa, že hlasovanie, keďže je tento zákon priamo zmyslom napojený na, na veto, ten zákon, ktorý vetovala pani prezidentka, tak v priebehu schôdze ešte oznámim hlasovanie buď procedurálnym návrhom, alebo nejakým takýmto spôsobom konkretizujem to potom.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.6.2022 14:10 - 14:25 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Ďakujem pánom kolegom, že sa prihlásili, že využili možnosť. Tento zákon, ktorý podávam ja, je navrhnutý s účinnosťou od 1. januára tisíc deväťsto, pardon (povedané so smiechom), 2023. Čiže nerušíme to, pokiaľ nebude v platnosti to krúžkovné. A je tam v možnosti, rokovali sme teda so sekciou financovania na ministerstve školstva, že by to prípadne bolo posunuté až na 30. 6. alebo na 31. 8. podľa toho, ako presne vyšpecifikujeme to použitie vzdelávacích poukazov v rámci tohto školského roku. Čiže urobíme to tak, aby tento školský rok 2022/2023 nebol tým zasiahnutý. To je prvá odpoveď.
Druhá odpoveď. Mali sme stretnutie, na ktorom boli aj zástupcovia centier voľného času. Bola tam jedna pani z tejto asociácie, ktorá už desiatky rokov doslova pracuje, a vypočuli sme si ich pripomienky. Ja len chcem poznamenať, že pri tom krúžkovnom, aj keď toto nie je obsah toho zákona, tak je to, myslím, že asi 3 eurá na jedno dieťa mesačne. Pri krúžkovnom hovoríme o 60 eurách, čo je dvadsaťnásobok. To znamená, že veľká časť tých, bude to veľké navýšenie tých finančných prostriedkov.
Áno, kde sú veľké peniaze, samozrejme, sú rôzni ľudia, ktorí to chcú zneužiť. Tak ako to bolo odprezentované, to krúžkovné je vymyslené alebo navrhnuté, myslím si, že so serióznym kontrolným spôsobom. Samozrejme, zneužívajú sa aj dnes, napríklad aj v centrách voľného času mnohé veci. Ale nepovedal by som, že centrá voľného času sú zlé alebo mali by sme ich zavrieť, alebo mali by sme ich prestať financovať. Ak potrebujeme zvýšiť kontrolu, fajn. Takisto pri tom krúžkovnom, ak máte konkrétne návrhy, ako zlepšiť tú kontrolu, sem s nimi. Ja si myslím, že na tom pracujeme seriózne a budeme pracovať. Ak budete mať nejaké podnety, sľubujem vám, že určite ich zapracujeme, aby skutočne sa minimalizoval únik tých peňazí niekam inam, než na čo sú určené.
Ešte raz ďakujem za vaše vecné pripomienky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.6.2022 13:55 - 14:10 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Milé kolegyne, kolegovia, možno trocha taký kontext. Tento zákon je úzko spojený so zákonom o voľnom čase dieťaťa, ktorý sme schválili v Národnej rade na predchádzajúcej schôdzi v máji, z čoho sa veľmi teším, pretože aj konkrétne v oblasti vzdelávania, školstva, rodiny je to veľký prísun finančných prostriedkov, ktorý môžu využiť tieto inštitúcie, ktoré vlastne s deťmi a mládežou pracujú a maximálne to podporujem. A keďže nastala medzitým situácia, že pani prezidentka sa rozhodla vrátiť Národnej rade tento zákon, tak zároveň sa budem snažiť a budem robiť všetko pre to, aby tento zákon bol znovu schválený a aby sme teda mohli takúto veľmi silnú pomocnú ruku rodinám s deťmi podať, ale prakticky, keďže bude, bude nasledovať to hlasovanie až niekedy v utorok alebo v stredu budúci týždeň a tento zákon nadväzuje, tak aj po dohode tuto s kolegami z koaličných partnerských strán aj navrhujem pánu spravodajcovi, aby sme dali hlasovanie, potom navrhli až po tom hlasovaní o, na tom návrhu, ktorý je vrátený pani prezidentkou, o tom voľnom čase dieťaťa. Čiže nie dnes ešte o sedemnástej, ale až na budúci týždeň.
A teraz ten dôvod. Samozrejme, pri aplikácii toho zákona o voľnom čase dieťaťa sú niektoré veci, ktoré treba doriešiť. Ja som na stretnutí, ktoré som zvolal a na ktoré prišiel aj pán minister školstva so zamestnancami, s úradníkmi z ministerstva školstva, aj pán minister financií taktiež so svojím sprievodom, tak som navrhol, že ja podám na túto júnovú schôdzu, avizoval som, že podám takýto návrh zákona, ktorý keď Národná rada schváli, budeme ho mať v septembri v druhom čítaní a budeme môcť prípadné pripomienky, námietky z prostredia hlavne škôl, ale takisto aj teda rodičov alebo iných organizácií, ktoré pracujú s deťmi a mládežou, potom akceptovať a využiť tento priestor, pretože od toho tu sme. Nie sme od toho, aby sme si my niečo presadili a mali zavreté oči, uši, ale naopak, aby sme mali oči otvorené, uši pozorne nastražené a počuli, počúvali, čo sa hovorí. Ja si zvlášť dávam pozor na to, čo hovoria riaditelia škôl, pretože riaditeľ škôl to má také, také pestré. Okrem toho, že je manažér, tak musí sa rozumieť a musí pracovať aj s právnymi záležitosťami, s finančnými záležitosťami a, samozrejme, v neposlednom rade s pedagogickými záležitosťami. A takisto sme už absolvovali, aj práve teraz ideme z komisie pre študentov a mládež, kde tiež aj konkrétne organizácie pracujúce s mládežou majú otázky a pripomienky k tomuto zákonu.
Čiže tento zákon vo svojom materiálnom jadre rieši jednu konkrétnu vec, a tou vlastne plní uznesenie vlády, ktoré súvisí s tým zákonom o voľnom čase dieťaťa, a to je zrušenie vzdelávacích poukazov v nadväznosti na ten zákon. A tam hovoríme radovo o miliónoch eur, kdežto tu hovoríme pri tom voľnom čase dieťaťa o stámiliónoch eur, ktoré pôjdu do tohto prostredia. Preto sa vláda rozhodla a navrhla, aby sa tieto vzdelávacie poukazy zrušili. Chcem povedať jednu takú hypotetickú vec. Keby ten zákon o voľnom čase dieťaťa nebol schválený, tak potom nebudeme rušiť vzdelávacie poukazy. Čiže ja by som tento zákon stiahol, poprípade ak by sa tam pridávali nejaké veci, tak pozmeňujúcim návrhom by sme tento fakt z neho vypustili.
To je možno aj pre vás odpoveď, niekto sa na to možno budete aj pýtať, ale hlavne je to odpoveď pre riaditeľov škôl a ďalších teda učiteľov, že aby nemali obavy, pretože ako sme pri jednej diskusii ešte pred prijímaním zákona o voľnom čase dieťaťa počuli, že radšej, radšej vrabec v hrsti, ako holub na streche, tak čiastočne s tým súhlasím. Hlavne by sme nechceli, aby nastala situácia, že nebude ani vrabec, ani holub. Na druhej strane si myslím, že aj rodiny s deťmi, aj naše školstvo si zaslúži, aby sme, aby boli aj nejaké tie holuby, aby sme stále nezostali len pri tých vrabcoch, aj keď v hrsti. Takže to navýšenie vítam.
Čiže chcem vás požiadať o podporu tohto zákona do druhého čítania a dávam vám džentlmenský sľub, ktorý, ktorý nie je žiaden problém dodržať, že naozaj podľa toho vývoja budeme v septembri v druhom čítaní tento zákon upravovať. A nie je to preto, tento zákon tu nie je práve preto, aby som si ja alebo niekto iný presadil svoju vôľu, ale na to, aby sme dali príležitosť tým, ktorí vidia nejak potrebné zmeny, aby sa mohli uskutočniť. Čiže je to príležitosť, nie je to ohrozenie.
A ešte pripomínam to, čo som povedal na začiatku. Budeme hlasovať a ja navrhujem a pán spravodajca to povie, budeme o tomto návrhu hlasovať až po rozhodnutí, či schválime nanovo zákon o voľnom čase dieťaťa. Takže nebudeme to lámať teraz pred tým, ale spravíme to až potom, aby to bolo všetko v poriadku.
Ak máte, ak máte nejaké otázky vo faktických, vidím Martina Čepčeka zatiaľ, tak som mu k dispozícii.
Ďakujem, kolegovia. (Krátka pauza, spravodajca komunikuje s predsedajúcim.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.6.2022 13:55 - 14:10 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Pán podpredseda, ďakujem za slovo.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 9. septembra 2022 a gestorský výbor do 12. septembra 2022.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.6.2022 13:55 - 14:10 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Návrh tohto zákona, ktorý ste uviedli, o financovaní škôl a školských zariadení nadväzuje na zákon o financovaní voľného času dieťaťa, ktorý bol Národnou radou schválený 24. mája 2022 s navrhovanou účinnosťou od 1. 1. 2023. Týmto zákonom sa zavádza podpora voľnočasových aktivít dieťaťa v oblasti vzdelávania, športu a kultúry prostredníctvom príspevku na voľnočasové aktivity. Z dôvodu duplicity príspevku na záujmové vzdelávanie upravené v zákone č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a novozavedeným príspevkom na voľnočasové aktivity dieťaťa sa navrhuje príspevok na záujmové vzdelávanie vypustiť.
Toľko na úvod. Ja sa potom hlásim do rozpravy ako prvý, aby mohli kolegovia na mňa reagovať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15.6.2022 12:10 - 12:23 hod.

Kyselica Lukáš
Teda pochválili ste pani Šofranko, ale aj pani Mierna má krásne šaty, aj ostatné dámy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15.6.2022 12:10 - 12:23 hod.

Čekovský Kristián
Ďakujem, chcel by som poprosiť členov výboru pre kultúru a médiá, o päť minút budeme mať schôdzu výboru v rokovacej miestnosti č. 32.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15.6.2022 12:10 - 12:23 hod.

Mierna Anna
Ďakujem za slovo. Pri hlasovaní č. 34 som hlasovala ´za´, zariadenie vykázalo ´zdržal sa´. Ďakujem pekne.
Skryt prepis