Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.6.2022 o 11:40 hod.

Mgr. PhD.

Lucia Drábiková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.6.2022 11:40 - 11:55 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Ďakujem, Janka, si pomenovala mnohé veci, o ktorých sme sa aj včera rozprávali s pani komisárkou. Chcem na tomto mieste poďakovať aj pani komisárke za jej prácu a cenné podnety. Mňa osobne teda veľmi zamrzelo, že nie sú ešte novelizované vlastne tie podklady pri tých kompenzačných príspevkoch napríklad na tú prerábku. Toto by malo byť určite aktualizované, aby to odrážalo skutočné náklady, ktoré vlastne títo ľudia musia vynaložiť.
Čo sa týka osôb so zdravotným postihnutím, opatrovateľských a asistenčných príspevkov, naozaj máme tu takú, ako by som povedala, stále hmlu a, žiaľ, aj z vlastných skúseností mám niekedy pocit, že ako keby tá hmla bola taká účelná. Presne to sú tie situácie, kedy nevieme, že mám ešte nárok, nemám, za akých okolností ho mám zmeniť, čo mám nahlásiť, na aké typy príspevkov by táto konkrétna osoba mohla mať nárok. Môj pohľad je taký, že vlastne tí pracovníci by mali byť proaktívni a mali by veľmi konkrétne zmapovať komplexnú sociálnu situáciu žiadateľa a nastaviť tomu vlastne aj možnosť čerpania tých príspevkov a aj formu čerpania tých príspevkov, pretože z vlastnej skúsenosti som zažila, že príspevok bol posielaný do vlastných rúk napriek tomu, že osoba, ktorá ho poberala, bola imobilná, čiže nemohla prísť na poštu. To sú také detaily, ktoré ale veľmi sťažujú život týmto ťažko zdravotne postihnutým a ich príbuzným.
Je to pravda, že ľudia, ktorí poberajú kompenzačné príspevky, sú pod akýmsi veľkým drobnohľadom, čo sa nedeje pri ostatných sociálnych dávkach, takúto kontrolu nepodstupujú poberatelia dávok v hmotnej núdzi ani rodičáku. Je to, je to dobré, že to chceme kontrolovať, že... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

17.6.2022 10:25 - 10:40 hod.

Čekovský Kristián Zobrazit prepis
Ďakujem (rečník si odkašlal), pardon. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť informáciu výboru pre kultúru a médiá o prerokovaní Správy o stave vysielania v Slovenskej republike a o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu za rok 2021 vo výbore.
Správu o stave vysielania v Slovenskej republike a o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu za rok 2021 pridelil predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 997 z 31. marca 2022 na prerokovanie výboru pre kultúru a médiá. Súčasne poveril výbor predložiť informáciu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výbore a návrh uznesenia Národnej rady.
Výbor pre kultúru a médiá prerokoval Správu o stave vysielania v Slovenskej republike a o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu za rok 2021 a odporučil ju Národnej rade uznesením č. 165 z 26. apríla 2022 schváliť.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade
1) schváliť Správu o stave vysielania v Slovenskej republike a o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu za rok 2021,
2) vysloviť súhlas, aby predsedníčka Rady pre vysielanie a retransmisiu pani Marta Danielová správu uviedla a mohla vystúpiť v rozprave na schôdzi Národnej rady.
Súčasne ma výbor určil za spravodajcu výboru a poveril ma, aby som informoval Národnú radu o výsledku rokovania vo výbore.
Prerokovaná informácia k správe bola schválená uznesením gestorského výboru č. 168 zo dňa 26. apríla 2022. Návrh na uznesenie Národnej rady je v prílohe.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.6.2022 9:10 - 9:25 hod.

Ňarjaš Erik Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť správu Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet o výsledku prerokovania správy o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska za rok 2021.
Správu rozhodnutím č. 995 z 31. marca 2022 pridelil predseda Národnej rady výboru pre financie a rozpočet na prerokovanie do 25. apríla 2022. Ako gestorský výbor predseda Národnej rady určil výbor pre financie a rozpočet.
Uvedenú správu prerokoval výbor pre financie a rozpočet a prijal k nej uznesenie č. 321 zo dňa 26. apríla 2022. Predloženú správu zároveň vzal na vedomie a odporučil Národnej rade Správu o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska za rok 2021 vziať na vedomie.
Gestorský výbor schválil uvedenú správu uznesením č. 325 zo dňa 26. apríla 2022. Určil ma za spravodajcu výboru. Výbor ma poveril predniesť správu výboru na schôdzi Národnej rady a navrhnúť Národnej rade postup pri hlasovaní. Zároveň navrhol Národnej rade vysloviť súhlas, aby guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír správu uviedol a mohol vystúpiť v rozprave na schôdzi Národnej rady.
Návrh na uznesenie Národnej rady je prílohou tejto správy.
Ďakujem, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.6.2022 18:09 - 18:24 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Pán podpredseda Blanár, je to pravda, ľudia majú pamäť, takže určite si budú pamätať aj ťuťuli-muťuli vaše cétéčka a tunely Višňové a podobné skvosty. Musím vám povedať, že budú si pamätať aj nasledovné a budem citovať: Za najväčšiu prednosť Slovenska považujem miernu povahu ľudí, ktorí žijú na Slovensku. Z hľadiska sociálnej výdrže nehovorím o politickom hneve, ktorý môže prísť kvôli nejakým kauzám. Mne kolegovia premiéri na Európskej rade nechceli veriť, že na Slovensku je bežný dôchodok 280 eur. Nechceli mi veriť, že vo firme človek zarába 450 eur. Povedali mi, že je nemožné z niečoho takého vyžiť, a práve taká nejaká schopnosť ľudí žiť z nízkych príjmov, postarať sa o svoje rodiny aj za cenu, že títo ľudia často robia v dvoch-troch zamestnaniach, toto je podľa mňa prednosť Slovenska, a myslím si, že sme podstatne života schopnejší ako Francúzi, Španieli, Portugalci. Nechcem nás porovnávať s inými krajinami, ale máme pred nimi takýto náskok. Keby takáto situácia dopadla na Španielov, že tam budú žiť z 300 – 400 eur, tak asi zapália krajinu. Ale naši ľudia žijú a idú ďalej. Toto je naša prednosť. A ak prídu ťažké časy, tak podstatne jednoduchšie prežijú ťažšie časy Slováci.
Autorom je pán poslanec Robert Fico. Takže vy tu nehovorte o tejto koalícii. Pozrite sa sami sebe, pozrite sa sami na seba. Toto ste tvrdili o tomto národe. Sme ďalej, omnoho ďalej s pomocou ľuďom ako vy.
Skryt prepis
 

16.6.2022 17:39 - 17:54 hod.

Šefčík Marek
Ďakujem pekne za slovo.
Pán Blaha, ja budem úplne stručný. Cieľom vášho príhovoru bolo iba naplniť 30 minút. Váš šéf povedal chvíľu pred vami: My v SMER-e chceme, aby diskusia k odvolávaniu ministra mala vecný charakter. No a potom pošlú súdruha Blahu rečniť. Tak to sa, to sa vylučuje, ale zhodli sme sa s kolegami, že pozrieme si vašu plamennú reč ešte raz na vašom Facebooku a zhodnotíme, že či to bolo vecné.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

16.6.2022 14:40 - 14:55 hod.

Šudík Tomáš
Ďakujem za vašu odpoveď a tak aj pošlem študentom odkaz, aby sa naďalej obrátili už na svoje školy a univerzity a nie na ministerstvo. Ďakujem.
Skryt prepis
 

16.6.2022 14:10 - 14:25 hod.

Liba Peter
Dobre. Už ide. Dobre. Ďakujem veľmi pekne, pán premiér. Ja teda vám dám priestor, aby ste aj dokončili, len mám takú aj doplňujúcu otázku, či teda si myslíte, tak ako si myslím aj ja, že tieto peniaze z fondu obnovy by bolo dobré využiť pre tie koncové nemocnice, ktoré máme západ, stred, východ, aby sa to rozdelilo rovnomerne.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 16.6.2022 11:40 - 11:55 hod.

Kremský Peter
Ďakujem. Chcel by som upozorniť členov hospodárskeho výboru, že sa stretne dnes o 13.30 h v budove pri Mikulášskej bráne. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 16.6.2022 11:40 - 11:55 hod.

Čekovský Kristián
Ďakujem pekne. Chcel by som poprosiť všetkých členov výboru pre kultúru a médiá na, aby sa zúčastnili schôdze výboru o 12.05 h v rokovacej miestnosti výboru č. 32.
Skryt prepis
 

16.6.2022 9:55 - 10:10 hod.

Mihalik Marcel
Hlasovanie o tomto návrhu zákona bude dnes o 11.00 h.
Skryt prepis