Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

23.6.2022 o 11:40 hod.

RNDr. Mgr. CSc.

Ján Szőllős

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

23.6.2022 17:10 - 17:10 hod.

Gyimesi György
Naopak, ja chcem poprosiť pani poslankyňu Cigánikovú, aby si tú dúhovú vlajku na sebe nechala, pretože keď má chuť sa zhovaďovať pred celým národom, tak ju pri tom nevyrušujme! (Výkriky v sále.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.6.2022 15:10 - 15:25 hod.

Majorová Garstková Jana Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajkyňu k návrhu zákona, tlač 1041. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady pre ľudské práva a národnostné menšiny. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 9. septembra 2022 a v gestorskom výbore do 12. septembra 2022 od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.6.2022 14:40 - 14:55 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Ďakujem za odpoveď a je mi jasné, že mi nebudete vedieť odpovedať, tak ja sa už budem možno aj priamo pýtať ministra, keď sa s ním najbližšie stretnem, ale pravdepodobne s ním budete skôr, tak mu môžte tlmočiť, keby možno viac času venoval týmto všetkým stavovským organizáciám, ktoré sú, lebo sa cítia byť nevypočuté. A tam vzniká ten problém v komunikácii a potom vznikajú rôzne protesty. A si viem predstaviť, že znova začnú blokovať Dargov a potom to obmedzuje len šoférov a vodičov, ktorí sa prechádzajú. Tak lepšie tá komunikácia, aby potom ušetril nervy množstvu šoférov, ktorí sú potom blokovaní. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.6.2022 11:40 - 11:55 hod.

Szőllős Ján Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku, som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 1050. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 9. septembra 2022 a v gestorskom výbore do 12. septembra 2022.
Pán predseda, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 23.6.2022 11:10 - 11:25 hod.

Vašečka Richard
Ďakujem za slovo, pán predseda.
Na návrh troch poslaneckých klubov OĽANO, SME RODINA, SaS navrhujem presunúť hlasovanie o tlačiach 1032 a 1052, to sú body 40 a 41, teda návrh poslankýň Hatrákovej a Hajšelovej a potom návrh poslankyne Hatrákovej na koniec tejto riadnej 66. schôdze. Ďakujem.
Skryt prepis
 

23.6.2022 10:10 - 10:25 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil ako spravodajca v prvom čítaní k uvedenému návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, že gestorský výbor prerokoval návrh zákona do 12. septembra 2022.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajca odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výboru, vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.6.2022 9:55 - 10:10 hod.

Krajčí Marek Zobrazit prepis
No, mne ešte, prosím, dovoľte pár slov povedať aj k tej téme, ktorá tu bola nastolená. Áno, pacientské organizácie, a to nehovorím teraz, ale máme to aj v programovom vyhlásení vlády, komunikoval som to na predvolebných diskusiách a máme to aj v našom programe, majú byť integrálnou súčasťou rozhodujúcich procesov pri nastavovaní zdravotných politík. O tom absolútne niet pochýb.
Jediný problém je ten, že v súčasnosti už mal byť platný návrh zákona, ktorý máme v programovom vyhlásení vlády o ich nezávislom financovaní. S čím ako poslanci, opäť hovorím, veľmi radi pomôžeme a aj ako poslaneckú iniciatívu v spolupráci s ministerstvom alebo budeme podporovať ministerstvo, aby takýto zákon urýchlene vznikol.
Potrebujeme sa, samozrejme, dohodnúť na vecnom zadaní. Toto je niečo, s čím nám musia pacientské organizácie pomôcť. Je viacero možností. Samozrejme, ako nastaviť toto nezávislé financovanie dokonca aj bez toho, aby sme museli žiadať si súhlas nášho financmajstra, pretože sú iné možnosti, akým sektor môže naozaj pomôcť tomu, aby pacientské organizácie mali dostatok financií na to, aby mohli slúžiť pacientom a upozorňovať na ich problémy.
Zhoda určite je aj na nejakom prechodnom období, v ktorom by pacientské organizácie za presne definovaných podmienok mohli byť financované aj farmafirmami s tým, že by bol presne zadefinovaný potenciálny konflikt záujmov. Žiaľ, takéto riešenie sme nemali pripravené a nemáme ho pripravené. A pokiaľ takéto niečo bude, určite sa môžme dohodnúť. To, čo som ja počul, je, že malo byť prechodné obdobie, že financované môžu byť až do roku, myslím, že do konca roku ´25, čo je pre nás, samozrejme, neprijateľné. To už tu táto vláda nebude a my chceme splniť naše programové vyhlásenie vlády v tomto volebnom období. Takže naozaj chceme ten čas ponaháňať. Sme ochotní vynaložiť maximálne úsilie, pomôcť s legislatívnym nastavením tohto systému nezávislého financovania. Aj túto príležitosť na to využívame, aby vznikli čo najskôr. A verím, že to bude tak skoro, že naozaj tie pacientské organizácie, ktoré by teraz mali problém byť súčasťou týchto rád.
A tam je opäť otázka, že neverím, že všetky tie problém budú mať, nemusí to byť práve tá jedna organizácia, ktorá možno od tohto financovania je veľmi závislá. Sú rôzne organizácie, ktoré takto financované nie sú ani nebudú. To znamená, v tých radách, samozrejme, môžu momentálne zastupovať iné pacientské organizácie, ktoré tento problém mať nebudú alebo lepšie povedané, konflikt záujmov mať nebudú a my teda spoločne popracujeme na tom, aby sme naozaj ten zákon nastavili aj z tohto pohľadu úplne korektne a v rozhodujúcich radách sme vylúčili členov, ktorí by mohli byť v potenciálnom konflikte záujmov, pretože vieme, že naozaj, ako si aj povedala pani predsedníčka, ten tlak zo strany farmabiznisu, lobing niekedy a nie úplne férový a možno niekedy až za hranicou zákonnosti tu je. Vždy tu bol nielen na lekárov, ale na úplne celý kompletný segment, pretože ide tu o biznis, ide tu o zisk. Každý robí maximum preto, aby ho maximalizoval.
Čiže z tohto pohľadu, samozrejme, my musíme byť ako zákonodarcovia, ja si myslím, že striktní a akýkoľvek konflikt záujmu eliminovať v zárodku. To je vlastne stanovisko aj nášho hnutia. Ďakujem veľmi pekne. Ešte chcem poďakovať ministerstvu za to, že tento naozaj náročný reformný zákon dotiahlo dokonca. Ja myslím, že je to revolučné niečo. Tá dostupnosť inovatívnej liečby, ale sa výrazným spôsobom zlepší, zvýši a pacienti sa určite majú na čo tešiť. Mnohé lieky, ktoré mali byť vo výnimkovom režime, ale boli doteraz a naozaj častokrát ich nemali dostupné, teraz ich budú mať dostupné na predpis lekára. Budeme mať, som presvedčený, oveľa lepšie ceny, ako by sme mohli mať doteraz, pretože tie procesy sú v tom zákone zadefinované podľa mňa relatívne dobre. Ten trach na inovatívnu alebo, by som povedal, tú liečbu zriedkavých ochorení je stanovený až na desaťnásobok HDP tej priemernej ceny, takže to je naozaj akože, by som povedal, lukratívny prach. My sa môžme porovnávať s veľmi vyspelými krajinami.
Takže naozaj ponúkame a táto vláda ponúka niečo, niečo absolútne revolučné. Je dobré, že sú spravené dopady. Tie dopady sa musia prejaviť tým pádom v ďalšom rozpočte. S tým treba počítať. Ten nárast tu, samozrejme, pre pacientov bude, ale ja myslím, že v tomto tým pádom už problém nebude, pokiaľ to poslanci Národnej rady tento zákon schválite a prejde a podpíše ho pani prezidentka, tak, samozrejme, tým pádom je tam povinnosť tých, čo budú zostavovať rozpočet, s týmito dopadmi do zdravotného balíka aj na budúci rok počítať.
Ďakujem ešte raz veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.6.2022 9:55 - 10:10 hod.

Krajčí Marek Zobrazit prepis
No, ono jedna nevýhoda medzi mnou a tebou je tá, že ja som doktor s normálnou reálnou klinickou praxou a viem, aké lieky v skutočnosti existujú. A viem, že keď sú kombinácie účinných látok a robia to už originálne firmy, tak skrátka ty by si musela tú kombináciu účinných látok, keď sa končí ich patent, vyskladať z generík, a to vôbec nie je také jednoduché. Medzitým sú, samozrejme, aj rôzne know-how, akým spôsobom tie látky sú poskladané, v akej forme. My sme sa o tom bavili, ja som o tom aj články písal do odborných časopisov, takže problém je, problém je naozaj, problém je naozaj v tom, že ty tomu úplne nemôžeš rozumieť, pretože, samozrejme, ty nie si lekárka. A ty vlastne rozprávaš len to, čo si niekde prečítaš, ale tá prax je naozaj oveľa farebnejšia, oveľa zložitejšia a nedá sa to takto paušalizovať, najmä v takej situácii.
Áno, dalo sa rozprávať možno aj o nejakých prechodných obdobiach, o niečom inom. Samozrejme, že dalo, len problém je to, že ako som tu povedal, identifikovali sme ten problém my príliš neskoro ako poslanci a keď sme zistili, aký dopad by to malo na pacientov, zatiahli sme ručnú brzdu a zastavili sme to. Teda dúfam, že to zastavíme. Takže poprosím aj poslancov v pléne, aby nám pomohli s týmto pozmeňujúcim návrhom.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

23.6.2022 9:40 - 9:55 hod.

Krajčí Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Samozrejme, diskusie sa nebojíme, však o to, preto tu sme teraz. A ináč, Janka, ja chcem zase úprimne poďakovať, že akože rozhorčila si sa, úplne to chápeme. My sme včera dlho zvažovali, čo urobíme. A úprimne poviem, naozaj nakopli ma tie pacientské organizácie, včera keď som bol v tej televízii. Lebo sme sa trošičku bavili aj o tomto, čo sa vlastne od 1. 8. stane.
Problém, ktorý nám zákonodarcovia, áno, aj na ministerstve zdravotníctva pripravili, my sme naozaj najskôr neidentifikovali. To, že sa malo toto stať so zakázaním alebo zakázaniu kompenzovať firmy generiká do 1. 8. tu nebolo. To znamená, to, čo by sa nám stalo, je, že pacient by po 1. 8. v tejto naozaj nesmierne náročnej situácii, kde je vysoká inflácia, stúpajú nám ceny, prišiel do lekárne, lebo on by určite dovtedy nebol prestavený na generikum, a zrazu by tam mohol mať na jednom balení lieku až do 39 euro doplatok. A keby sa, samozrejme a však my teraz tlačíme na to, aby sa tie lieky, a to sú najmä tie drahšie lieky, predpisovali aj na dlhšie obdobie, aby nemuseli chodiť k lekárom. A keby mal viac tých krabičiek, no tak, samozrejme, že ten doplatok by mohol byť akože naozaj absolútne neúnosný, máš pravdu. Tým pádom, že je na trhu dostupné generikum, dokonca by mu ten doplatok ani sa potom nevrátil, aj keby to bol sociálne odkázaný človek. Takže naozaj vznikla situácia, ktorá, ktorá by sa obrátila podľa mňa aj proti vám. Ja viem, že vám to možno až tak nie je jedno, lebo vy zastupujete trošku iných voličov. Ale my naozaj zastupujeme aj presne týchto voličov a nám to teda vôbec jedno nie je. Takže to je jeden prvý problém je, že to zrazu nárazovo to vznikalo a nárazovo by to vzniklo, doteraz to tak nebolo.
Ďalšia vec je tá, že my sa nebojíme, že generiká nebudú vstupovať na trh. A ja poviem hneď niekoľko argumentov a zároveň aj poradím generikám, čo môžu urobiť, aby na ten trh vstupovali.
Po prvé, nie je to úplná pravda, že až keď skončí patent, až vtedy tie generiká sa začnú vyrábať. Nie, nie, nie, oni sa už predregistrujú zhruba dva roky predtým, ako sa plánovane skončí patent daného lieku, aby okamžite, ak tento patent skončí, mohli vstupovať na trh a to sa vlastne deje. Aj teraz na ministerstve zdravotníctva ti už vedia povedať, ktoré generické firmy sú pripravené zabojovať o tento trh, keď sa skončia patenty originálnych liekov, tým sa dá aj veľmi dobre predpokladať mnohé veci, ktoré sa trhu budú diať.
Avšak, keď generikum vstúpi, keď generikum vstúpi na trh, tak ono má jednu výbornú vec. Aj keby hneď ten originál liek kompenzoval na jeho cenu, a to je to čo ja odporúčam, generikum môže, samozrejme, uzatvoriť zmluvy s poisťovňami, kde im dá zľavy. A to sa volá tzv. centrálne nákupy a potom poisťovne sú tie, ktoré motivujú lekárov, aby tých svojich pacientov na tie generiká prevádzali. A to je podľa mňa najlepší spôsob.
Teda nie ten, že pacient príde do lekárne a chudák nechá tam 150 euro, ale ten, že ho o tom presvedčí jeho vlastný lekár. A nielen to. Ten lekár, samozrejme, je bonifikovaný za to, že takéto generikum mu zdravotná poisťovňa umožní predpisovať a on ho teda predpisuje. Takže, samozrejme, on je na tom aj zainteresovaný, aby to urobil, čo je podľa mňa veľmi dobrý mechanizmus, aby sme prevádzali našich pacientov na generiká v prípade, že to schváli jeho lekár. Teda nie že je donútený v lekárni, lebo nemá na doplatok, ale ten jeho lekár sa sám tak rozhodne po rozhovore s ním a po zvážení jeho zdravotného stavu, že v tomto prípade je to balenie lieku, namixovanie tých liečiv, lebo vie, že tam je strašne veľa, strašne je tam veľa faktorov, ktoré to ovplyvňujú, že to nie je také jednoduché. Že niekedy z tých generík vyskladať napríklad ten originál, to sa skrátka nedá. Aa ty to veľmi dobre vieš.
Takže pardon, nie je to úplne tak, ako hovoríš. A toto musí naozaj zvážiť ten lekár, že či takéto niečo sa pre toho pacienta dá spraviť a ešte on je na tom aj motivovaný tou poisťovňou, aby to urobil. A podľa mňa takto sa to má diať. To znamená, ja naozaj odporúčam, je tu jednoprahový vstup. Budú môcť vstupovať generiká. My sme im naozaj dovolili, aby tie ďalšie generiká nemuseli dávať 10- a 5-percentné zľavy, pre nich to v skutočnosti by asi ani problém nebol. Tam podľa mňa celý problém je to, že im by erodovala cena v Európskej únii a toho sa oni boja. Preto taký veľký tlak bol na to, aby sme zaviedli jednoprahový vstup. Ja si v žiadnom prípade nemyslím a ani také analýzy neexistujú, že tým, že sme zrušili jednoprahový vstup, sme ušetrili nejaké peniaze vo verejnom zdravotnom poistení. Neušetrili.
My, naopak, nás to bude pravdepodobne stáť nejaké milióny naviac, avšak pokiaľ si zdravotné poisťovne dobre budú plniť svoju úlohu, ale aj možnosti ochrancov verejného zdravotného poistenia, teda našich odvodov, tak budú s generikami sa snažiť podpisovať zmluvy o centrálnom nákupe, a to budú ďalšie zľavy, z ktorých už budú benefitovať samotné poisťovne. A toto je ten trh, ktorý ty uznávaš, ktorý sa mne veľmi páči. A v tomto prípade som presvedčený, že ho inicializujeme. Keby sme nedali šancu originálom skompenzovať na úroveň cenu generika, generikum by nebolo vôbec tlačené do nejakého centrálneho nákupu, hej. Ono by sa naozaj mohlo spoliehať na tú dieru v trhu, ktorú by spôsobil to, že ten originál to nemôže kompenzovať a ten chudák pacient by zistil, že má veľký doplatok, tak čo by mu iné zostávalo a musel by sa buď sám to zaujímať a keď sa tomu nerozumie, tak by to zaplatiť. Žiaľ, tak je to.
Ďalšia vec je, však ty to veľmi dobre vieš, že ten fixný doplatok je vypočítaný tak, akože na sociálne únosný, preto sú tam tie tri percentá z priemernej mzdy. Ale to ako to v zákone bolo zadefinované, bolo to zadefinované tak, že pokiaľ by ten doplatok bol vyšší ako 3 %, tak ten originál môže skompenzovať, hej. My sme zakázali to kompenzovať len v tých skupinách, kde sú aj lacnejšie alternatívy. Tam sme to zakázali. Tak pokiaľ by bola pravda, že tie generiká nevstúpia na náš trh, pretože originál môže skompenzovať, tak tento zákon to vôbec neriešil. Oni by tak či tak vstupovali aj tam v tých skupinách, kde by ten originál to kompenzovať mohol, lebo ten doplatok by bol sociálne neúnosný.
A myslíš si, že by nevstupovali? Vstupovali. A budú vstupovať aj teraz. Garantujem ti. To je skrátka biznis, ktorý dobre funguje, a my ich len prinútime, aby robili centrálne zmluvy a aby poisťovne mohli ušetriť ďalšie peniaze z verejného zdravotného poistenia. Takže ja mám úplne opačný názor ako ty a som ochotný, s kýmkoľvek sa o tom takto baviť.
A zároveň sme zamedzili tomu, aby prišiel pacient 1. 8. do lekárne, lebo však ten zákon začal platiť relatívne veľmi rýchlo ešte v lete, a vypadli mu oči z jamiek, koľko musí v tejto situácii doplatiť za svoj liek, za ktorý predtým nemal absolútne žiadnu úhradu. Toto nebolo správne. A naozaj sme na to prišli náhodou, pretože my sme ten zákon, však to má obrovské množstvo strán, my sme sa spoľahli, že sú tam vytrakované zmeny, ktoré v tom zákone boli, a táto zmena tam nebola vytrakovaná. Upozornili nás na to až, až, až pacienti a, samozrejme, niektoré organizácie, ktoré si to potom všimli po prvom čítaní. Takže, áno, predtým sme, žiaľ, o tom nevedeli. My sme netušili, čo sa v tom zákone stalo, že takéto niečo tam generické firmy pre našich pacientov pripravili.
Takže my sme naozaj urobili veľký ústupok nielen generikám, myslím k liekom, ale aj k biologicky podobným liekom. Ten jednoprah je veľkým motivátorom toho, aby vstupovali vo vyššom množstve na ten náš, áno, malý trh. Zároveň to umožňuje mať väčšiu ponuku generík pre zdravotné poisťovne, ktoré môžu si vynegociovať čo najvýhodnejšie zľavy s jednotlivými generickými firmami práve pre svojich poistencov a klientov, a tým pádom motivovať lekárov, aby ich predpisovali.
Takže ja by som k tejto jednej veci len takto povedal. K tým ostatným veciam potom už sa vyjadrím len krátko v tom záverečnom slove.
Nech sa páči.
Skryt prepis
 

23.6.2022 8:55 - 9:10 hod.

Krajčí Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Vážený pán minister, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som vystúpil ako spravodajca výboru k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 976.
Cieľom predloženého návrhu zákona je odstrániť rozdielny prístup pacientov v liečbe inovatívnymi liekmi prostredníctvom podpory vstupu do zoznamu kategorizovaných liekov, teda podporiť ich presun z tzv. výnimkového režimu do režimu kategorizácie. Predmetom novely je aj právna úprava zdravotníckych pomôcok, špeciálneho zdravotníckeho materiálu a dietetických potravín a zavádzajú sa výnimky z povinnosti predkladať medicínsko-ekonomický rozbor a možnosť uzatvoriť zmluvu o podmienkach úhrady zdravotníckej pomôcky špeciálneho zdravotníckeho materiálu alebo dietetickej potraviny medzi ministerstvom alebo zdravotnou poisťovňou na jednej strane a výrobcom alebo veľkodistribútorom zdravotníckej pomôcky špeciálneho materiálu alebo dietetickej potraviny na druhej strane.
K vládnemu návrhu zákona som ako spoločný spravodajca výboru a predkladám spoločnú správu k vládnemu návrhu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 363.
Vládny návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre zdravotníctvo. Výbory súhlasili s návrhom zákona a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, tlač 976, schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Spoločná správa, ktorá je v tlači 976a, obsahuje 78 pozmeňujúcich návrhov. Súčasne výbor navrhol, aby sa o bodoch 1 až 78 hlasovalo spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č. 145 zo 16. júna 2022, kde ma výbor poveril za spoločného spravodajcu k predloženému návrhu zákona a poslankyňu Janu Bittó Cigánikovú za náhradníčku k predmetnému návrhu zákona v prípade neúčasti mňa spravodajcu.
Pán predsedajúci, skončil som. Môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis