Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

21.9.2022 o 16:10 hod.

JUDr. PhD.

Milan Vetrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 21.9.2022 17:40 - 17:55 hod.

Fecko Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda.
Pani navrhovateľka, pani spravodajkyňa, kolegyne, kolegovia, Slovenský pozemkový fond, samozrejme, bude asi témou Národnej rady, pokiaľ budeme chodiť po zemi a budeme žiť na Slovensku. Takže Slovenský pozemkový fond má svoj význam a, samozrejme, musí mať k tomu aj príslušnú legislatívu.
Asi registrujete, že vlastne na poslednej schôdzi sme urobili jednu veľkú novelu, ktorá prakticky nám akože, chvalabohu, bola schválená a momentálne od 1. 9. 2022 je aj účinná. Samozrejme, kto by nechcel, aby sme mali všade odborníkov, resp. aby sme to vedeli urobiť tak, ako sa má, a aby nedochádzalo k rôznym šumom, že aké tam máme toxické osoby.
Keď som si to prečítal, pani kolegyňa, tento návrh, tak prakticky definujeme tam určité predpoklady na členov rady fondu. Napríklad v § 35 ods. 3. Neviem, samozrejme, že je dobré, aby boli aj jazykovo zdatní určití, by som povedal, možnože aj členovia rady fondu, len nedal by som to asi takto striktne, pretože nie každý má možnosť, resp. má takéto, by som povedal, že danosti a aby na základe iba toho, že nevie ani po anglicky, ani po francúzsky, ani po nemecky, aby sme ho vylúčili, myslím, že to je veľmi prísne a nie každý možnože geodet alebo ďalší nejaký odborník má aj túto jazykovú schopnosť. Takže nechcem podceňovať nejaké ich možnosti, ale myslím, si, že toto je trošku také dosť prísne.
Ďalej v písmene h) hovoríte, že má mať daný člen rady päť rokov praxe a hovoríme o ekonómii, manažmentu a práva po ukončení vysokoškolského vzdelania druhého stupňa. Chýba mi tam geodézia a kartografia. To znamená, že to sú tí odborníci, ktorí by tam mali hovoriť niečo, prípadne tam ešte možnože povedať, môžu tam byť aj naši pozemkári, ktorí končia na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre, ale to už tiež nechám na predkladateľke, aby proste aj, lebo proste opomenuli sme ich, hej, a proste je to tam, myslím, že doslova sa to akože pýta.
Rozoberáme bezúhonnosť, dobre, však asi vieme, čo by to tam malo byť. Návrh, aký má plat mať generálny riaditeľ, resp. námestníci, tak dobre, tak okej, však to treba možnože tiež zadefinovať. Ďalej, chýba mi tu, keď sa pozriem a ideme ku definícii, ku § 35b na štvrtej strane, kde hovoríme v § 35b ods. 1, vkladáme odseky 2 a 3 a hovoríme, že tá komisia, ktorá bude vyberať, ktorú minister má vytvoriť, aby sa vybral kandidát na generálneho riaditeľa alebo námestníka, tak máme tu, kto má byť členom tejto komisie. Máme tam všetko možné, len chýba mi tam napríklad, keďže Slovenský pozemkový fond nespravuje iba poľnohospodársku pôdu, ale aj lesnú pôdu spravujeme, tak to je ú. Zvolen, zástupca, lebo predsa len garancia určitých tých lesných aktivít by mala byť v tejto výberovej komisii a ten kandidát, ktorý tam pôjde, či už do rady alebo za riaditeľa, by mal mať aspoň šajnu, čo je les. Takže berme to takto proste, že sám som to zažil, keď sme vyberali nejaké, tiež v nejakých tých komisiách, a zástupca, musím povedať, že čo sme robili na ministerstve pôdohospodárstva, keď prišiel zástupca vysokej školy, teda Technickej univerzity Zvolen, tak malo to svoju úroveň proste, videl som proste, že to nie sú nejakí, by som povedal, nechcem povedať, že lajdáci, ale proste, áno, zvýšilo to kredit aj tej komisie.
Možnože, chcel by som sa ešte vrátiť ku, teda vrátiť, prejsť jednotlivé body a zastavil by som sa pri prechodných ustanoveniach, to sú tie posledné ustanovenia, ktoré idú. Vlastne meníme ako keby súčasne schválenú dobu pre týchto, by som povedal, že už teraz nominovaných, ktorú sme zadefinovali, a prakticky pokiaľ nebude spĺňať tie podmienky, ktoré mu teraz dáme, tak prakticky on nemôže pokračovať ďalej. Ja to vidím trošku, ako keby to bolo také ako keby trošku retroaktívne, a to sa mi teda vôbec nepáči, pretože nejakým spôsobom sme už teraz v tej novele zadefinovali, že majú tam byť tých päť rokov ako funkčné obdobie.
Horko-ťažko sme schválili úplnú radu fondu a tu proste pozerám, že ideme znovu niečo meniť, zase ideme tam to šibrinkovať hore-dole, takže toto beriem tak, že áno, malo by sa to nejakým spôsobom upraviť, aby sme niekoho nehendikepovali iba kvôli tomu, že teraz niečo prijmeme a on už tam je a, chvalabohu alebo bohužiaľ, nemal tie podmienky, alebo zistíme, že fíha, tak končíme a o dva roky nič a zase. Takže toto beriem proste, že toto je trošku také ako keby cez čiaru. Takže toto sú.
Čo sa týka zákona o registri trestov, dobre, bereme, že ministerstvo má dostávať tie ako výpisy, ktoré budú nad týmto, takže myslím, že tam to je akože v poriadku.
Takže, pani poslankyňa, neviem, či na dopracovanie, aby sa to ešte urobilo, aby tieto, alebo nejakým spôsobom, ale myslím si, že toto by, čo som teraz povedal, malo by tam byť zapracované, či sa niekomu páči, alebo nepáči. Takže takto asi ja to vnímam, takže toľko asi z mojej strany a dávam teda návrh, že by to bolo dopracované. Takže, pani spravodajkyňa, dávam návrh na to, aby to bolo dopracované a potom, samozrejme, sa budem môcť o tom akože baviť na ďalšej schôdzi.
Ďakujem veľmi pekne a naši predkovia nám odkazujú, aby sme žili tak, aby bolo aj chleba, aj neba.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

21.9.2022 16:55 - 17:10 hod.

Stančík Andrej
Hlasovanie navrhujem dnes po 17. hodine.
Skryt prepis
 

21.9.2022 16:55 - 17:10 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja to využijem len na krátku poznámku, lebo pred chvíľočkou sa za mnou zastavil bývalý pán minister školstva, takže jednu vec by som chcel uviesť na pravú mieru, lebo som zistil, aj pre Miloša teda, aby vedel, že pán minister aj mal záujem už riešiť ten systém s učebnicami, lebo viem, že v predchádzajúcich vládach to tak celkom nebolo. Ja sám som tam bol svojho času rokovať, ale to bolo dávno, pred desiatimi rokmi a potom sa nič nedialo, a pán minister hovorí, že sa tomu chcel aj venovať, len kvôli teda rozpočtovým veciam nedostal dostatok peňazí z ministerstva financií. Čiže to je pre mňa dosť podstatná, zaujímavá informácia a teda budem sa tomu chcieť venovať naďalej aj smerom na ministerstvo financií, aby sme sa o tom porozprávali, že v čom je zádrhel.
Prípadne, Miloš, ak budeš mať čas aj chuť, tak poď spolu so mnou a ja sa ešte s pánom bývalým ministrom porozprávam presnejšie, že o čo išlo, lebo je to škoda. A keď vidím, že mal aj on záujem, tak využime aj jeho znalosti, ktoré, a tie veci, skúsenosti, ktoré s tým mal.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.9.2022 16:40 - 16:55 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne Milošovi Svrčekovi, že aj spresnil návrh, ktorý spoločne predkladáme. Je to pomerne taká oblasť špecifická síce, ale aj pomerne náročná, pretože má presah na viaceré rezorty. Ak si spomínal aj ten problém, ktorý je v Užhorode s učebnicami, tak ja tiež verím a nechcem tým zase zároveň povedať, že by pán Gröhling sa tomu nechcel venovať alebo nevenoval, boli aj iné veci. Ale chcelo by to, aby ministerstvo školstva sa tomu viacej povenovalo, lebo pomerne jednoduchý systém by sa dal aj v spolupráci s nimi zaviesť, aby to fungovalo tak, že budú mať dostatok učebníc a včas. Len myslím si, že niekedy tie byrokratické procesy sú zbytočne prísne nastavené a potom znemožňujú to, aby sa teda slovenčinu učili deti, ktoré v zahraničí k tomu majú vzťah a sú slovenskej národnosti. A je to na škodu veci. Ty sám to vidíš v tom Užhorode. A nie je to len Užhorod. Je to v zásade aj celá tá oblasť, ktorú zjednodušene nazveme Dolná zem, ale aj ďalšie. Najmä v západnej Európe, kde je ešte situácia horšia, pretože tam nemajú postavenie národnostných menšín, ale iba etnických skupín a niekde ani to. Čiže tam sú úplne odkázaní na pomoc z našej strany a aj na tie, na tie učebnice, ktoré my vieme poskytnúť.
Čiže ja očakávam od ministerstva, že teda troška v tomto smere pridá a vymyslí systém, nakoniec v minulosti bol aj navrhovaný, ako to zlepšiť, aby tie učebnice boli včas a v dostatočnom množstve. A ďakujem aj za tie ostatné poznámky, ktoré si k tomu mal, a teším sa, že chcete podporiť tento návrh zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.9.2022 16:40 - 16:55 hod.

Stančík Andrej Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, predseda zahraničného výboru ma určil za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Podľa § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu k tomuto návrhu.
Konštatujem, že uvedený návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 30. augusta 2022 čl. 1236 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor a Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Za gestorský výbor navrhujem Zahraničný výbor Národnej rady. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali v druhom čítaní do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

21.9.2022 16:25 - 16:40 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, tento návrh zákona predkladám primárne na podnet predsedu Úradu pre zahraničných Slovákov, ktorý ma počas leta informoval, že reálne hrozí, že niektoré dotácie, ktoré, a znova sa dostávame k tomu slovu, že investičné dotácie, dotácie, ktoré slúžia na rekonštrukciu nehnuteľností v zahraničí, kde žijú slovenské komunity, by mohli prepadnúť kvôli pomerne prísnemu výkladu ministerstva zahraničných vecí ohľadne týchto dotácií.
Vysvetlím. Od vzniku úradu v roku, od 1. 1. 2006 sa udeľujú investičné dotácie, teda takéto typy dotácií a žiadna kontrola, či už finančná alebo audit, už za akejkoľvek vlády, ktoré medzitým boli, túto vec nespochybnili. Čiže úrad to poskytoval a aj chce naďalej poskytovať, ale je pravda, že priamo v zákone sa nehovorí výslovne o tom, že by mohol Úrad pre zahraničných Slovákov poskytovať aj takéto typy dotácií. Hovorí sa, že by to mali byť dotácie na aktivity v tých konkrétnych vymenovaných oblastiach, kultúra, vzdelávanie a tak ďalej, ale, a malo sa za to, že keď ide o aktivitu s tým spojenú, napríklad rekonštrukcia alebo výstavba kultúrneho centra, že to je aktivita v oblasti kultúry. (Zaznel gong.) A týmto spôsobom sa tie dotácie aj poskytovali. No ale prišiel pomerne prísny výklad ministerstva zahraničných vecí, ktoré predsa len gestoruje, gestoruje Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, hoci ten úrad je nezávislý, ale je rozpočtovo napojený, takže o tých peniazoch a o tom, ako sa používajú, do toho má čo hovoriť naozaj minister zahraničných vecí, prišiel pomerne prísny výklad, ktorý hovorí, že pokiaľ to priamo nebudete mať zakotvené v zákone o zahraničných Slovákoch, že môžete takéto dotácie používať a poskytovať, tak my s tým nesúhlasíme, aby sa poskytovali.
No a hrozí teda, že prepadne niekoľko sto tisíc eur na takéto typy dotácií, ak nespravíme túto novelu zákona, až by som povedal niekoľko miliónov, ktoré napríklad boli deblokované zo srbského dlhu v prospech slovenskej komunity žijúcej v Srbsku.
Čiže je to pomerne vážna situácia. Ten návrh nakoniec je urobený a vypracovaný aj po konzultácii s ministerstvom zahraničných vecí. Čiže veď nakoniec ono na tom nástojilo, aby v zákone bola práve zmienka o tomto type dotácií, a preto by som vás všetkých chcel aj poprosiť o podporu tohto zákona, najmä tých a viem, že viacerí z vás máte vzťah k slovenskému zahraničiu, či už ste žili v zahraničí, alebo aj chodíte po slovenskom zahraničí na rôzne slávnosti a iné podujatia, tak ak chcete pomôcť, tak pomôžte im aj týmto spôsobom, lebo reálne hrozí, že im pomerne veľká časť peňazí z dotácií prepadne, ak neurobíme túto novelu zákona.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

21.9.2022 16:25 - 16:40 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja sa priznám, že tuná niekde po ceste, tu je nejaký Bermudský trojuholník, som stratil kartičku, tak sa neviem prihlasovať s faktickými, tak som to takto využil. A ešte ju pohľadám, neviem, či som ju na stole nezabudol vedľa vás, pán predsedajúci, a pohľadám. No čiže reakcia na pána poslanca Blcháča.
Priznám sa, že nebolo jednoduché s ministerstvom financií vyrokovať túto novelu, lebo oni väčšinou sa bránia nejakým systémovejším zmenám, hoci sú to malé zmeny. Priznám sa, že som sa dosť natrápil. Už som mal chvíľu pocit, že to asi ani nevyjde. Ale nebránim sa vôbec tomu, čo hovoríte, že veď medzi prvým, druhým čítaním je priestor. Ja ho chcem využiť aj na ďalšie rokovanie s ministerstvom. A pokiaľ tuná vnímam, že toto nie je len váš návrh, alebo vidím, že poslanecký zbor tu celkovo túto novelu vníma pozitívne a ešte vidí nejaký aj priestor na zlepšenie, tak tým budem, samozrejme, motivovaný a už dupľom sa to pokúsim vyrokovať. Nesľubujem, lebo predsa len asi by bolo správne, keby tie poslanecké návrhy mali aj oporu v ministerstvách, ktoré sa vecne tej problematike venujú, že asi by sme to nemali robiť systémom, nejakým hurá systémom, ale nejakým rozbúravaním. Nehovorím, že to nemôžme urobiť aj napriek ministerstvu, ale primárne by som to chcel mať s ich súhlasom. Ak nie, no tak, samozrejme, ešte sa poradíme potom. Ale je to dobrý nápad, čo hovoríte, prečo nie?
Tak toľko k tomu a to je asi aj záverečné slovo, hoci také nie veľmi zhrňujúce celý ten obsah návrhu, ale toho, na čo ste vy reagovali.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

21.9.2022 16:10 - 16:25 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, tí z vás, ktorí pôsobia v komunálnej politike, teda v samospráve, či už v zastupiteľstvách, alebo ako starostovia, primátori, viete, že máme určité typy dotácií v samospráve, ktoré si vyžadujú aj stavebné povolenie, prípadne ohlásenie stavebnému úradu, ten proces je pomerne komplikovaný, treba mať aj záväzné stanovisko príslušného orgánu a keď tieto lehoty, ktoré bežne úrady majú a sú niekoľko týždňové až mesačné, prirátate celkove k rozhodovaniu o pridelení dotácie, tak aby bola transparentná, aby tam fungovali nejaké mechanizmy, dotačné komisie, vyhlásenie, výzva, čas na prihlásenie, potom vyhodnotenie, uzatvorenie zmluvy, potom ten subjekt, ktorý dostane dotáciu, ešte musí niekedy dokonca až súťažiť, ale minimálne aspoň prieskumom trhu cez troch uchádzačov vybrať dodávateľa, s ním uzavrieť zmluvu.
Toto je proces, ktorý v zásade ak sa chce spraviť transparentne a poriadne, tak trvá bezmála celý rok. No a potom už nezostáva veľa času na spotrebovanie tej dotácie a na realizáciu na konkrétny projekt. Môže to byť aj v oblasti kultúry, keď opravujete, rekonštruujete nejakú kultúrnu pamiatku, pamätihodnosť. Môžu to byť aj rôzne investičné dotácie, napríklad ja ako Bratislavčan, v Bratislave máme veľký problém s pochôdznými terasami, ktoré dokonca už aj k smrteľným úrazom došlo, ale hlavne ohrozujú zdravie občanov a padajú, ničia teda majetok zatiaľ. Našťastie sa nestalo, že by to niekomu padlo na hlavu, ale to bolo len šťastie.
No a keď udeľujeme, keď udeľuje samospráva takéto dotácie, tak potom tí, ktorí ich aj prijmú, tí prijímatelia, naozaj majú málo času na to, aby ich aj použili. Oni použiť ich mohli síce aj podľa platnej právnej úpravy aj dnes, nie v tom roku, keď tú dotáciu dostali, mohli ju použiť aj v nasledujúcom roku, ak požiadali o výnimku a výnimka im bola udelená v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách, ale problém bol, že zúčtovanie sa nedalo posunúť. Čiže zúčtovanie tej dotácie sa muselo udiať v tom istom rozpočtovom roku, ako bola dotácia udelená. Čiže zbytočne sa aj tá výnimka dávala, tá výnimka sa mohla možno dávať asi len v priebehu toho roka, lebo inak by to nedávalo zmysel, ale aj keď sa udelila výnimka na použitie dotácie, tak sa nedala udeliť výnimka na zúčtovanie dotácie.
A tento návrh zákona práve rieši možnosť, že pokiaľ sa tým nebude navyšovať celkový dlh obce, alebo teda tej konkrétnej samosprávy, musí ísť obec, môže to byť aj mesto aj župa, tak je možné povoliť aj zúčtovanie takéhoto typu dotácie s rozpočtom samosprávy nie v tom danom kalendárnom roku, ale v inom období, ktoré bude obsiahnuté v tej výnimke, v tom povolení zo strany, zo strany obce alebo mesta. A to, koľko to bude, už, samozrejme, je na samotnej obci. Ja predpokladám, že keďže ide o bežné výdavky, lebo kapitálové výdavky nie sú problém, však tam sa to dá do troch rokov nejakým spôsobom zužitkovať a vyúčtovať, ale pôjde častokrát o bežné, pôjde vlastne o bežné výdavky, tak predpokladám, že to bude do nasledujúceho roka po tom roku, kedy bola dotácia udelená. Čiže dáme ešte rok priestor na to, aby keď zbehne celý proces, prijímateľ dotácie si vysúťaží alebo uzavrie zmluvu s dodávateľom na realizáciu toho projektu, tak bude to môcť nielen využiť v tom ďalšom roku, ale aj do toho konca toho ďalšieho roka zúčtovať.
Čiže nie je to, nie je to v zásade nejak zložitý návrh. Len som to chcel popísať, lebo aby sme všetci vedeli, o čo ide. Je to v zásade pomoc tým samosprávam, ktoré takéto typy dotácií majú. Neni to len teda niečo pre Bratislavu, hoci ja, samozrejme, ako komunálny poslanec Bratislavy sa zaujímam najviac o ňu, ale je to aj pre ďalšie mestá a obce, ktoré pracujú s takýmto typom dotácií, a mám poznatky, že, aj od nich samotných, že by takého niečo uvítali.
Takže preto prosím aj o podporu. Ten, kto má nejaký vzťah k samospráve, tak vie, že toto tej samospráve vie pomôcť. Je to taký malý zásah, ja to volám také malé zásahy legislatívne, ktoré vedia pomôcť. A nie sú to nejaké zásadné veci, ktoré by teraz ovplyvňovali celú spoločnosť, ale sú to také malé zásahy, ktoré vedia vylepšiť život samospráve tým, ktorí to potrebujú, a aj vedia potom následne vďaka nim skrášliť svoje okolie alebo zlepšiť život tým ostatným.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

21.9.2022 16:10 - 16:25 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Vážené kolegyne, kolegovia, nechcem naťahovať čas, len vysvetliť, naozaj len dovysvetliť to, čo povedal pán kolega Drdul. Máme skutočne v súčasnosti takú situáciu aj na Najvyššom správnom súde, že z pôvodne 30 zamýšľaných sudcov je tam ešte len 21 a to znamená, že teda naozaj čokoľvek, čo by im sťažovalo efektívne rozhodovanie, nie je na mieste, nie je to v zásade, hlavnou príčinou je, že trvajú veľmi dlho bezpečnostné previerky na kandidátov na sudcov. Je to z väčšej časti naozaj objektívna príčina, no a navyše sa nám aj stalo, hoci sme to pôvodne nepredpokladali, keď sme riešili v roku 2020 reformu justície a presúvali sme agendu z Ústavného súdu na Najvyšší správny súd, pokiaľ ide o komunálne voľby, tak sme vtedy nejak tak nepredpokladali, že by tie lehoty, ktoré sú nastavené pri klasických štandardných správnych konaniach, by Najvyššiemu správnemu súdu nestačili. Ale aj s ohľadom na to, že tá kapacita súdu nie je zatiaľ naplnená a aj vzhľadom na predchádzajúcu prax, kedy Ústavný súd naozaj potreboval mať tie lehoty a nástroje, ktoré mal pri rozhodovaní o sťažnostiach, povedzme na volebné podvody pri tej komunálnej agende, komunálnych voľbách, tak je na mieste, aby sme takéto isté nástroje, aké mal doteraz Ústavný súd, mal aj najvyšší, teda priznali aj Najvyššiemu správnemu súdu.
O tom je ten návrh. V princípe to, čo doteraz mal v tejto agende Ústavný súd, by mal mať aj Najvyšší správny súd. To sa aj navrhuje s tým, že tých sťažností priemerne je niekoľko desiatok, takže nie je to tak, že by to bola nejaká fiktívna predstava o tom, že jednoducho tam žiadna sťažnosť po komunálnych voľbách neprichádza. Pohybuje sa to okolo 100 sťažností po každých komunálnych voľbách a ak to ten súd má riadne prešetriť, ak má poslať niekoho do terénu na miesto, aby sa zaoberal tým konkrétnym prípadom volebného podvodu, tak na to potrebuje mať aj nejaké lehoty a nestačia na to tie lehoty a tie nástroje, ktoré platia štandardne pre správne konanie. (Zaznel gong.) Čiže, alebo teda pre ani nie správne konanie, ale pre konanie pred správnym súdom, tak, aby som bol presný.
Čiže toto je zámer, ja verím, že nájde pochopenie aj u vás, tak aby sme tie najbližšie komunálne voľby zvládli nielen organizačne ako štát, ale aby aj bola vytvorená, vytvorený priestor a pôda na to, že ak naozaj sa stal niekde, nebodaj, volebný podvod alebo nejaká nezrovnalosť, že bude ten orgán, ktorý to má právomoc prešetrovať, že bude mať nástroje a bude to môcť robiť v lehotách, ktoré sú primerané, tak aby to bolo aj spravodlivo rozhodnuté.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

21.9.2022 16:10 - 16:25 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci, ospravedlňujem sa za meškanie.
Takže, vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby gestorský výbor prerokoval návrh zákona do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výboru, vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis