Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.9.2022 o 12:25 hod.

RNDr. PhD.

Jaromír Šíbl

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 4.10.2022 10:25 - 10:25 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť informáciu o prerokovaní vládneho návrhu zákona o inšpekcii v sociálnych veciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1023) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1490 z 15. júna 2022 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
K predmetnému návrhu (tlač 1023) zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor prerokoval a odporučil návrh zákona schváliť. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci prerokoval návrh zákona 13. septembra 2022 a neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Návrh spoločnej správy výborov vrátane záverečného stanoviska k návrhu zákona prerokoval gestorský výbor na svojej 81. schôdzi dňa 13. septembra 2022. Gestorský výbor neprijal platné uznesenie o schválení spoločnej správy výborov, nakoľko návrh nezískal potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru.
Uznesením č. 211 z 13. septembra 2022 ma výbor určil ako spoločnú spravodajkyňu, aby som podľa § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky podala informáciu o výsledku rokovania výborov a predložila návrh na ďalší postup.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu, do ktorej sa hlásim ako prvá.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.10.2022 9:55 - 9:55 hod.

Szőllős Ján Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 1165. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na to, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.9.2022 13:55 - 13:55 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Juraj, ďakujem za tvoj vstup, za tvoju, za tvoje poznámky. A ja chcem povedať, že ja som konzervatívny politik alebo konzervatívny človek, som kresťan a, a vážim si a ctím tradičnú rodinu. Ale medzi nami sú poviem všelijakí ľudia, sme všelijaká a ja som za, aby sme otvárali diskusie o tom, ako pomôcť riešiť mnohé veci a mnohé situácie, do ktorých sa mnohí tí ľudia dostávajú. Životné situácie, ktoré treba riešiť právne, ktoré boli aj v predchádzajúcej faktickej poznámke spomenuté.
Ešte jedna vec, že ty si vyslovil svoje názory v tej rozprave. A nepovedz hneď alebo ja, ako mňa to vyrušilo, že si hneď povedal, že budem označený za toho, toho, toho, toho. Nie, proste komunikujme, diskutujme, ale nenavodzujme hneď tú situáciu, že takto a takto by ste mali, by ste ma mali za to označiť. Proste, ty sám seba nálepkuješ za to.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

30.9.2022 13:40 - 13:40 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
mi ho je ľúto, pretože má problémy v rodine, prišiel o vodičák, prišiel o zamestnanie atď. atď. Tie tresty sú dostatočne odstrašujúce. A keď máš človeka, ktorému to nijakým spôsobom nevysvetlíš, tak aj keď mu zoberieš vodičák, tak on si sadne opitý za volant a bude ohrozovať túto spoločnosť! Potom pôjde do basy možno, ale nie tak, že zistíš, že koľko ten prepije, koľko ten prehazarduje. Jak, jak to obmedzíš?! Prepáčte, že som sa takto rozohnil, ale bol som obvinený krivo, tak, ale už som pokojný.
Takže ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.9.2022 13:25 - 13:25 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia, kolegyne, poslanci, poslankyne, ja som povedal, že do rozpravy nepôjdem a že obmedzím na krátku faktickú poznámku. Ale tu musím ísť do rozpravy ako spravodajca so záverečným slovom a je dobré, že mám túto možnosť, pretože práve som bol obvinený z niečoho, čo som nikdy nepovedal. A aj všeobecne poviem, že toto je veľmi častá zákerná taktika obviniť spoludiskutujúceho z toho, čo nikdy nepovedal. Je šťastie, že teraz môžem zareagovať, pretože predkladateľ tohto zákona povedal, že je prekvapený zo mňa, že mi nevadí alkohol za volantom. Kto si vypočuje moju faktickú poznámku tak vie alebo bude počuť, že som nikdy nič také nepovedal. Tak toto, vážený kolega, považujem za zákerné.
A teraz k tomu, aby som to rozvinul. Tí, ktorí ma poznajú, vedia, že ja dokážem žiť bez alkoholu, že ja vôbec nepijem alkohol. Tí, ktorí vedia viac o mojej rodine, tak vedia, že nie tak dávno vodič, ktorý mal niekoľko promile skoro prešiel moju dcéru autom. Chýbalo pár metrov a nebola by tu. A keď mi tu niekto poviem, že mne nevadí alkohol za volantom, tak ma to, áno, takto rozčúli. Ja som nič také nikdy nepovedal. Mne prekáža alkohol za volantom. A tak ako tu už bolo povedané, keď tí ľudia nezodpovední chcú, tak sa k tomu alkoholu dostanú akýmkoľvek spôsobom, akomkoľvek obchode, napijú sa, sadnú si za volant a sú to, sú to neriadené strely na našich cestách, ktoré zabíjajú. To odsudzujem. Ale toto nevyrieši, že zakážeme benzínkam predávať alkohol, ako som už povedal vo faktickej. A takisto, keď už mám slovo, hovoríš, Martin, že sa nám rozpadajú rodiny a že dobré by bolo zistiť koľko, ako si to hovoril, koľko prehazardujú, koľko prepijú mať, mať tie štatistiky. Ako to pomôže? Ako to pomôže, že ja budem vedieť, že sused prehazarduje toľko a prepije toľko. Ako mne to pomôže? Ja hovorím, že nijak. Že viac pomôže to, aby sme hovorili o tom, že toto a toto je zlé. A keď pred chvíľou mal slovo Marián Viskupič, tak povedal, že tie tresty, ktoré tie ľudia dostávajú za to, že si sadnú opití za volant sú odstrašujúce. Ten človek, ktorý, ja som mu odpustil tomu človeku, ktorý takto ohrozil moju dcéru. Bol u nás. Poprosil o odpustenie. Aj so svojou sestrou bol. A ja mu neprajem nič zlé. Ale doteraz, ja keby som mohol, tak v tej chvíli som bol zlostný. Ale teraz s odstupom času v istom zmysle mi je ho ľúto, pretože má problémy v rodine, prišiel o vodičák, prišiel o zamestnanie, atď., atď. Tie tresty sú dostatočne odstrašujúce. A keď máš človeka, ktorému to nijakým spôsobom nevysvetlíš, tak aj keď mu
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.9.2022 13:25 - 13:25 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Marián, ja ti ďakujem, že si takto vystúpil v rozprave, pretože mnohé z toho, čo som chcel povedať ja už odznelo. Tak ja sa obmedzím, nepôjdem do rozpravy, obmedzím sa na túto faktickú. Martin, iba takto doplním z praxe, že benzínky to, čo boli predtým, pred niekoľkými desaťročiami a teraz, to sa nedá porovnať. Niektoré benzínky doslova fungujú ako 24-hodinové obchody, kedy, ja neviem, niekomu vypadne trebárs aj ten alkohol a potrebuje ho na nejakú oslavu, to je jedno, proste, do konca existuje benzínka, kde predávajú zmrzlinu, kde chodia mladí aj starší ľudia. Stretávajú sa tam, neprídu natankovať. Sedia tam. Dajú nejaký drink. Takže toto ja nevnímam ako dobrú cestu, ktorú si ty zvolil týmto zákonom. NO a ja neviem, či ten zákon prejde do druhého čítania a tam bude ešte hlbšia možno diskusia. Ale takto z prvej mi to nepripadá úplne dobre. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.9.2022 13:10 - 13:10 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia poslanci. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, je to tlač 1159. Návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby výbory prerokovali predmetný návrh zákona v druhom čítaní do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní. Pán predsedajúci, skočil som, nech sa páči, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.9.2022 12:55 - 12:55 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán presedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu zákona je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Pán predsedajúci, skončil som prosím, otvorte rozpravu k tomuto návrhu zákona. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.9.2022 12:25 - 12:25 hod.

Šíbl Jaromír
Ďakujem. No nehovorím to často pri návrhoch kolegov z opozície, ale tomuto návrhu z hľadiska verejného záujmu či už ide o ochranu poľnohospodárskych plodín, ochranu lesov alebo ochranu prírody prakticky nemám čo vytknúť, takže môžem len konštatovať, že tento návrh má reálnu šancu, že by mohlo dôjsť k dohode naprieč politickým spektrom, ktoré je tu v parlamente. Uvidíme ako to dopadne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.9.2022 12:10 - 12:10 hod.

Šíbl Jaromír Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja by som najprv reagoval na pána kolegu, že za šesť rokov sa nič neudialo. Tvrdím, že tak ako v minulosti aj v súčasnosti dá sa problém s medveďmi riešiť v rámci existujúcej legislatívy. Tu by som len upozornil na ten rozdiel, že kým bežný užívateľ, ktorý by chcel medveďa odstreliť, potrebuje výnimku. Ten tzv. zásahový tím robí v inom režime, čiže on výnimku nepotrebuje, on ju má prakticky paušálne. Čiže ktorýkoľvek medveď, ktorý je odborníkmi, zdôrazňujem, odborníkmi, ktorí sú členovia tohoto zásahového tímu označenia ako tzv. problémový medveď môže byť eliminovaný, hej, či už odstrelením alebo nejakou inou formou z tej populácie. Čiže naozaj treba len zvýšiť intenzitu ich činnosti. A tá podstata sporu nie je v tom, že či regulovať medvede alebo neregulovať, ale je v tom, že či ich regulovať plošne, to znamená uplatniť na nich ten tzv. princíp kolektívnej viny alebo eliminovať len tie jedince, ktoré naozaj sa nejakým spôsobom previnili voči tomu dobrému spolunažívaniu s človekom.
Pokiaľ ide o udeľovanie tých výnimiek, ja by som len pripomenul, že len pomerne v nedávnom období boli udelené dve výnimky veľmi veľkého rozsahu a určite o tom viete, páni kolegovia, ktorí sa o to zaujímate. Jedna bola na možnosť riešiť kormorány, či už plašením alebo vo výnimočných prípadoch aj odstrelom. Táto výnimka platí na mnohých revíroch rybárskych. A žiadal si o ňu priamo Slovenský rybársky zväz. A takisto nedávno bola udelená výnimka na reguláciu škorcov, ktoré spôsobujú škody na vinohradoch.
Čiže nie je to tak, že by s danou legislatívou ... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis