Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

5.10.2022 o 18:55 hod.

Milan Potocký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

6.10.2022 9:24 - 9:24 hod.

Brisudová Martina Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne a páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajkyňu k návrhu zákona.
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla sa na tom, že návrh zákona v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutiami predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Skryt prepis
 

6.10.2022 9:24 - 9:24 hod.

Majorová Garstková Jana Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, spolu s kolegami predkladáme návrh zákona, novelu zákona o zmene mene a priezviska a zákona o rodine z dôvodu potrebných zmien a doplnení zákona, ktorým sa reaguje na podnety vyplývajúce z aplikačnej praxe.
Predmetom navrhovanej úpravy zákona o mene a priezvisku je najmä špecifikovanie a spresnenie niektorých ustanovení zákona za účelom vylúčenia nejednotného výkladu. Taktiež sa zamedzuje vzniku administratívnej záťaže matričných úradov, ktorá v súčasnosti nastáva nakoľko v platnej právnej úprave nie je ohraničený možný počet vykonateľných zmien cudzojazyčného mena na jeho slovenský ekvivalent a naopak.
Zmenou zákona o rodine sa zjednocuje postup pri cirkevných a civilných sobášoch, čo sa týka miestnej príslušnosti. Pri cirkevných sobášoch možno bez formálneho povolenia uzavrieť manželstvo bez obmedzenia v podobe miestnej príslušnosti. Pri civilných sobášoch musí príslušný matričný úrad formálne povoliť uzavretie manželstva pred iným matričným úradom alebo na inom vhodnom mieste. Ide o zbytočnú byrokraciu pre budúcich manželov a z toho dôvodu sa navrhuje túto administratívnu prekážku odstrániť. Rovnako tak zanikne aj správny poplatok za predmetné povolenie.
Ďakujem pekne za slovo a ako prvý sa hlásim do rozpravy.
Skryt prepis
 

6.10.2022 9:24 - 9:24 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem vám pán predsedajúci. Vážený pán minister, tak ako vedúci teda výboru školského vás privítal, tak ja tiež by som vás chcela privítam na pôde Národnej rady Slovenskej republiky. Ja zase pracujem vo výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj a tiež ako podpredsedníčka výboru pre európske záležitosti. Myslím si, že tá spolupráca bude s vami veľmi dobrá. Chcela by som vás možno poprosiť aj v mene starostov , primátorov keďže školstvo patrí do ich kompetencie, aby ste nezabudli vlastne pri tom keď budete vytvárať legislatívu komunikovať s nimi, či so ZMOS alebo Úniou miest a myslím si, že keď sa vytvorí dobrá spolupráca, tak bude to obojstranné aj pre jednu stranu, aj pre druhú stranu. A tak isto sa prikláňam NASA je dôležitá organizácia a myslím si, že treba investovať do mladých ľudí. Mám tam veľa priateľov a myslím si, že toto je veľmi dobrá cesta.
Skryt prepis
 

6.10.2022 9:24 - 9:24 hod.

Vašečka Richard
 

6.10.2022 9:24 - 9:24 hod.

Marcinčin Radovan
 

6.10.2022 8:54 - 8:54 hod.

Šofranko Mária Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená za spravodajkyňu k vládnemu návrhu zákona (tlač 1105). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Zo znenia uvedeného vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný vládny návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

5.10.2022 18:55 - 18:55 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Ja budem veľmi stručný. Ďakujem všetkým, ktorí ste zostali až takto do neskorého večera. Chcem len povedať, že si veľmi vážim politikov, ktorí vecne diskutujú o týchto otázkach, pretože je tu veľa pokrytcov, farizejov, či už na jednej strane, ktorí sa tvária ako konzervatívci, ale aj na strane liberálneho spektra. Máme tu ľudí, ktorí používajú kresťanské hodnoty a obhajobu kresťanstva len ako záštitu, pritom žijú úplne iným životom a využívajú to len ako nejaký štít v politike, aby si nazbierali nejaké percentá a body. A to isté, sú tu aj niektorí liberálni politici, ktorí úplne kašlú na tú komunitu, ale vedia, že im to nahrá nejaké politické body, tak sa tvária, ako ich obhajcovia. A títo ľudia sa podobajú ako nejakým obieleným hrobom, ktorí navonok vyzerajú fajn, úžasne, ale popritom zvnútra sú plní hniloby. Takže ja si vážim každého politika, ktorý dnes vecne diskutoval o tejto téme, bez urážok, takže chcem sa vám poďakovať.
A hlasovanie, pán predsedajúci, zajtra o 11. hodine.
Skryt prepis
 

5.10.2022 18:55 - 18:55 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Snáď trošku vydržíme aj po 19. hodine, ale musím zareagovať jednak na kolegu Šeligu a jednak by som aj v záverečnom slove chcel povedať dve vety.
Keď som v rozprave rozprával o ľuďoch, čiže o chlapcoch a o dievčatách a o tých, ktorí nevedia, čo sú, tak v politike sú takíto ľudia pre mňa symbolom ty, pán kolega Šeliga. Ty nevieš, čo si. Ty pochádzaš z kresťanskej Oravy, sám seba vyhlasuješ za konzervatívca, a v júni, a teraz odchádzaš, pretože pravda sa počúva ťažko, v júni, keď sme predložili tento návrh zákona, si povedal, že tým zakážeme aj vyvesovanie krížov. Ináč nikto ich nevyvesuje, ale si povedal jednu totálnu hlúposť, aby si sa zapáčil liberálnemu menstreamu. (Reakcia z pléna.) Ty, ty, ešte raz, ešte raz, ty, ktorý sám seba vydávaš za konzervatívca, si tvrdil celkom falošne, že vraj týmto sa zakáže vyvesovanie krížov, aby si sa zapáčil niekomu, kto do teba teraz kope. A teraz ty nevieš, že čo si. To je po prvé.
Po druhé. Aký je problém v druhom čítaní upraviť tento zákon do podoby, aby vyhovoval aj vám, ktorí ste na pomedzí, či to podporiť, alebo nie. Aký je problém? Treba to vysvetliť. (Pozn. prepis.: nezrozumiteľne vyslovené.) Máme na to druhé čítanie. (Reakcia z pléna.) To je, to je po, to je po druhé.
A po tretie. Ak si myslíš, že týmto svojím postojom, lebo vo vnútri ním nesúhlasíš, ak si myslíš, že týmto si nájdeš sympatie liberálnych médií, tak sa veľmi mýliš. Tí ťa už odpísali dávno.
A teraz mi dovoľte, kolegovia, najmä z hnutia OĽANO, jednu poslednú vetu, ktorú by som chcel namieriť k vám. Úspech alebo neúspech tohto zákona bude závisieť od hlasov, ktoré získa alebo nezíska tento návrh práve v našom poslaneckom klube. Poslanecký klub hnutia OĽANO alebo jeho konzervatívna časť v tomto pléne si veľa úspechov nezažila a ja by som im chcel dopriať, ja by som chcel nám dopriať aspoň jeden úspech v podobe zákona, ktorý bude vyhovovať konzervatívnym kruhom. A preto ma, mi dovoľte, aby som vás požiadal o podporu tohto zákona napriek veľmi malej, ale o to ukričanejšej menšiny v našom klube, pretože si myslím, že tento zákon, dajme tomu aj po úpravách v druhom čítaní, môže byť veľmi prospešným a veľmi účinným zákonom v slovenskom právnom poriadku.
Ďakujem pekne. Toľko je, čo som chcel povedať v záverečnom slove.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.10.2022 18:55 - 18:55 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Ďakujem aj za tento príspevok, Juraj. Ja by som chcel k tomuto zákonu, k tomuto zákonu tiež niektoré veci vytknúť a dotknem sa aj toho, čo pán poslanec Šeliga hovoril v svojej rozprave. Hovoril o tom, že zaňho by mala byť na úradných budovách, na vládnych budovách a podobne vlajka štátna, Európskej únie a v prípade, že sa stane niečo zlé, tak čierna. Súhlasím s tým a ja by som to doplnil, že na týchto úradných budovách podľa mňa by sme mohli vyšpecifikovať úplne v pohode, že by tam ešte mohli byť vlajky iných štátov, keď príde napríklad návšteva, alebo vlajky obcí a miest, prípadne erby obcí, miest Slovenskej republiky. A takto keby to bolo vyšpecifikované, že dobre, majme tam tieto vlajky, tieto symboly, tak ja s tým súhlasím.
Ja som takisto konzervatívny, konzervatívne zmýšľajúci človek a takisto sa mi nepáči, že na vládne, úradné budovy sa môže vešať hocičo, hej, hocijaké vlajky. Nie som s tým stotožnený. Ale súhlasím s tým, že ten zákon by mal byť naformulovaný takto jasne, exaktne vymenovať tieto-tieto vlajky, ktoré spomínal Juraj s doplnením tých, čo som hovoril, by mohli byť vymenované, že tie tam môžu byť a jasné by bolo, že iné, čo poľovnícke združenia a neviem aké ďalšie, dúhové a neviem, čo všetko, by tam tým pádom byť nemohli.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.10.2022 18:40 - 18:40 hod.

Šefčík Marek
Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem aj za tento príspevok Juraj.
=====
Skryt prepis