Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

6.10.2022 o 9:39 hod.

Mgr.

Jana Majorová Garstková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 6.10.2022 14:25 - 14:25 hod.

Gyimesi György
Ja vám ďakujem, pán minister, za túto odpoveď. Je to veľmi významný záväzok, ktorý bol aj vo vláde Igora Matoviča, zároveň aj vo vláde pána premiéra Hegera. A ja vás beriem za slovo s tým, že ministerstvo zahraničných vecí nebude to, ktoré bude brániť k prijatiu tohto zákona. Ešte raz vám ďakujem za odpoveď.
Skryt prepis
 

6.10.2022 14:10 - 14:10 hod.

Kremský Peter
Ďakujem veľmi pekne, pán premiér, teda, pán minister financií. Ja mám doplňujúcu otázku. Chcem, zaujalo ma teda z tých opatrení, ktoré boli v Bruseli prijaté, regulácia cien pre malé a stredné podniky. Mohli by ste k tomu povedať viac, ako by to malo prebiehať? A či teda s týmto Slovensko súhlasilo a ako sa to bude uplatňovať?
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.10.2022 10:24 - 10:24 hod.

Andrejuvová Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Ja možno iba jednu krátku reakciu, čiastočne si to aj povedal v tom svojom prejave, že považuješ za správne, ak štát sleduje legitímny cieľ. A ja to považujem tiež za správne a, samozrejme, prichádza aj s mnohými návrhmi, ako to urobiť efektívnejšie. Ak si pamätám pri bločkovej lotérii, je to predsa len pár rokov dozadu, tam boli tí, ktorí mali z toho prospech len jednotlivci, ktorí boli vyžrebovaní, ak spomínam, tak si to spomínam. Tu môže byť každý občan, ktorý sa rozhodne splniť tieto podmienky na nejaký tovar v nejakom čase. A to je možno ďalšia vec, ktorá sa týka nastavovania nejakých limitov alebo výšok veci, ktorá je operatívna, pretože tu bude robiť vláda, to je prvá vec.
A druhá vec, ten občan to neni povinnosť, to je možnosť. A ak štát sleduje svoj legitímny záujem a cieľ znižovanie daňovej medzery, tak áno, aj toto môže byť jeden krok, ktorý tak sa môže alebo týmto krokom sa tak môže stať. Čiže, tú slobodu nikto nikomu neberie, nikto nikoho nikde neeviduje, pokiaľ ten človek sa vôbec nerozhodne niekde registrovať. A, samozrejme, bude sa to meniť v čase priestore, ako si to presne čítal, že budú to rôzne tovary a služby v určitom čase, dokonca aj uplatnenie v nejakom čase toho nároku.
A možno iba na záver, ja ďakujem terajšej finančnej správe, že áno, že ten, tá daňová medzera sa naozaj znižuje a aj ako si sám citoval, pán riaditeľ povedal o tom, že existujú aj nepravé doklady, ktoré môžu nahlásiť občania. A zdá sa, že s ním majú asi pomerne častú skúsenosť, tak podľa mňa aj toto je jeden z nástrojov, ktorý naozaj môže znížiť tú daňovú medzeru práve týmto návrhom.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

6.10.2022 9:54 - 9:54 hod.

Andrejuvová Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Dovoľte mi krátko predstaviť návrh novely o používaní elektronickej registračnej pokladnice a novelu zákona o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov, ktorú predkladám spolu s kolegom Vetrákom, samozrejme, po subkoordinácii s ministerstvom financií.
Primárnym cieľom zákona, predkladaného návrhu zákona je efektívne znižovanie daňovej medzery zapojením širokej verejnosti do kontroly dodržiavania ustanovení zákona, čo bude mať vplyv na zvýšenie motivácie podnikateľov vydávať pokladničné doklady. Navrhovaným opatrením sa obyvateľstvu umožní získať finančný príspevok za úhradu dodaných tovarov a služieb určených vo všeobecne záväznom právnom predpise.
Príspevok bude možné po splnení zákonom ustanovených podmienok získať po zaregistrovaní žiadateľa v mobilnej aplikácii prevádzkovanej finančnou správou, ktorá ho po vyhodnotení splnenia týchto podmienok poukáže žiadateľovi na účet vedený v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v zákonom ustanovenej lehote.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky ustanoví, na aké tovary a služby možno príspevok uplatniť, spôsob označovania týchto tovarov a služieb na pokladničnom doklade, výšku príspevku, obdobie vyhotovovania dokladov, na základe ktorých si možno uplatniť nárok na príspevok, ako aj obdobie uplatňovania nároku na príspevok.
Cieľom návrhu zákona je eliminovať krátenie prijatých tržieb, a tým dosahovanie znižovania daňovej medzery. Ďakujem v tomto aj ministerstvu financií za koordináciu tohto.
Ďakujem, pán predsedajúci.
Skryt prepis
 

6.10.2022 9:54 - 9:54 hod.

Zajačik Vladimír Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Kolegyne, kolegovia, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 1117. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 6.10.2022 9:39 - 9:39 hod.

Halák Róbert Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: ústavnoprávny výbor a výbor pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.10.2022 9:39 - 9:39 hod.

Majorová Garstková Jana
Ja by som sa chcela len poďakovať mojim kolegom za spoluprácu, ako aj ministerstvu vnútra pri príprave tohto zákona. A zároveň matrikárom, ktorí nám dali podnet na vypracovanie tejto novely zákona. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.10.2022 9:39 - 9:39 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pani predkladateľka.
Ako môžem potvrdiť, naozaj tento zákon sme robili spolu, ale hlavne sú to všetky podnety, ktoré idú od matrikárov. Sú to najväčšie aplikačné problémy, s ktorými sa stretávali na tých matrikách. A jedna z tých hlavných vecí, ktoré si spomínala, je naozaj odstránenie tej byrokracie. Keď je cirkevný sobáš, tak tí snúbenci dôjdu na hocijaké miesto aj mimo svojho trvalého bydliska. Tam sa dohodnú, keď ich farár zosobáši, tak vlastne do tých piatich dní pôjdu a zoberú toto uzavretie manželstva na matriku a to je všetko.
Pri civilných sobášoch je tak, že v mieste trvalého bydliska si musíte ísť vybaviť delegačku, zaplatíte správny poplatok, ja neviem, ste mimo Bratislavy, potom dôjdete, ja neviem, že chcete byť zosobášení niekde v Bratislave na nejakej pamiatke, znova zaplatíte ďalší správny poplatok. Takže táto byrokracia zbytočná sa odstraňuje.
A zároveň meníme alebo uvádzame, že ak je sobáš v zastúpení, áno, niečo také existuje u nás, tak bude potrebné uviesť ten dôležitý dôvod. Teraz je to tak, že sa to väčšinou zneužíva, keď nejaký z Thajska, z Nigérie alebo z nejakých krajín dôjdu, prejavia záujem sa zosobášiť, uvedú tento dôvod, nastúpi nejaký splnomocnenec alebo advokát a ten advokát za vás uzavrie manželstvo. Zneužíva sa takto rôzna azylová politika alebo tieto cudzinecké predpisy.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 6.10.2022 9:39 - 9:39 hod.

Majorová Garstková Jana Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, od začiatku sa snažíme pomáhať všetkým skupinám obyvateľstva na Slovensku v akejkoľvek forme. Teraz sme upriamili našu pozornosť na snúbencov, ktorí by nielenže mali venovať svoj čas jednému zo svojich najdôležitejších dní v živote, ale v neposlednom rade by nemali doplácať na zákon, ktorý je podľa nás už nemoderným prežitkom dnešnej doby.
V prvom rade chceme manželom odstrániť zbytočnú byrokratickú záťaž, ktorú v súčasnosti predstavuje platená žiadosť o uzavretí civilného sobáša mimo obvodu matričného úradu, v ktorom má aspoň jeden zo snúbencov trvalý pobyt. Po prijatí doplnenia zákona im táto povinnosť zanikne. Navyše týmto krokom sa zjednotí postup pri civilných a cirkevných sobášoch.
Ďalším obmedzujúcim faktorom pri sobášoch je v súčasnosti fakt, že zákon nariaďuje, v akom poradí musia byť uvádzané priezviská u toho zo snúbencov, ktorý bude používať nielen spoločné, ale aj svoje priezvisko. No, ja som tiež toho príkladom. Po novom to bude záležať na dohode snúbencov. Taktiež zavedieme možnosť zmeny priezviska na spoločné priezvisko v prípade manželov, ktorí si pri uzavretí manželstva ponechali aj svoje doterajšie priezviská.
Novela zákona upraví aj okolnosti, kedy môže matričný úrad na základe písomnej žiadosti oboch snúbencov povoliť, aby vyhlásenie snúbenca, že vstupuje do manželstva urobil jeho zástupca. Navrhujeme, aby v tejto žiadosti boli uvedené dôležité dôvody. Tými môžu byť napríklad priame ohrozenie života jedného zo snúbencov, prípadne tehotenstvo snúbenice a dlhodobá práca snúbenca v zahraničí. Z dôvodu právnej stability a istoty pre nenarodené dieťa sa snúbenci dohodnú po uzavretí manželstva zástupcom. S tým súvisí aj priezvisko dieťaťa, ktoré je občanom iného štátu. To bude možné zapísať v súlade s právnym poriadkom alebo tradíciou daného štátu, ak sa rodič preukáže verejnou listinou.
Okrem týchto komplikácií sa matričné úrady stretávajú aj s častými zmenami krstných mien. Preto navrhujeme, aby sa zmena cudzojazyčného mena na jeho slovenský ekvivalent a naopak mohla aplikovať len raz. Na jednej strane ubudne zneužívanie tejto možnosti občanmi, či matričným úradom zbytočná byrokracia. Na strane druhej sa občania budú stavať k svojmu krstnému menu s väčšou vážnosťou.
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, predkladanie doplnenia odstránia zbytočnú byrokraciu, zjednotia niektoré povinnosti, v neposlednom rade zjednodušia prípravu snúbencov na ich svadobný deň. Verím, že na základe poskytnutých informácií tento náš zákon podporíte.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

6.10.2022 9:24 - 9:24 hod.

Brisudová Martina Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne a páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajkyňu k návrhu zákona.
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutiami predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Skryt prepis