Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

26.10.2022 o 14:25 hod.

RNDr. Mgr. CSc.

Ján Szőllős

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 26.10.2022 14:25 - 14:25 hod.

Szőllős Ján
Tak zajtra o jedenástej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.10.2022 14:25 - 14:25 hod.

Szőllős Ján
Vzhľadom na všetko povedané určujem termín hlasovania o tomto bode na koniec schôdze.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.10.2022 14:25 - 14:25 hod.

Fecko Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán navrhovateľ, pán spravodajca, kolegyne, kolegovia, vážení hostia, dovoľte, aby som sa tiež vyjadril k tomuto zákonu, pretože okrem toho, že som poľnohospodársky inžinier, som aj ornitológ a ochranca prírody, takže myslím si, že k tomuto zákonu mám tiež čo povedať a myslím, že to, čo povedal aj predkladateľ, že čo vlastne bolo zámerom, aby vlastníci, ktorých sa dotkne ochrana prírody, myslím vlastníkov pozemkov, aby vedeli povedať v pravý čas, ako to myslia.
Musím povedať otvorene, že ako bolo citované, pozmeňujúci návrh, ktorý bol prijatý na výbore, dosť podstatným spôsobom zmenil, by som povedal, tieto veci, ale po diskusii sme, myslím, že prispeli ku zdarnému koncu, ktorý by mal byť asi ten, že budeme sa snažiť maximálne urobiť v ďalšom kole, pretože momentálne ten pozmeňujúci návrh časť vypúšťa, časť necháva, a tým pádom jedna časť je pre mňa neprijateľná, druhá zase prijateľná. Takže je to dosť technicky nezvládnuteľné, aby sme hlasovali podľa jednotlivých bodov. Tým pádom dohoda, respektíve tých, ktorí sú zainteresovaní, či už ministerstvo životného prostredia, navrhovateľ a ostatní sme došli k záveru, že dopracuje sa, vznikne hneď na druhý týždeň určitá skupina, ktorá bude sa tomu venovať, aby sme vlastníkov, ktorí musia vedieť, čo sa deje s ich majetkom, riadne a včas a všetkých upovedomili.
Keď máme pozemkové úpravy, tak v pozemkových úpravách platí pravidlo, že s pozemkovými úpravami nemá súhlasiť, teda nemusí súhlasiť 100-percentné vlastnícke nejaké to portfólium vlastníkov, ktoré tam je. Hovorí sa, ževraj to je demokratické pravidlo, že dve tretiny plus jeden meter štvorcový znamená tú väčšinu, ktorá môže v tom území tie pozemkové úpravy schváliť. To znamená, jedna tretina mínus jeden meter štvorcový vlastníkov je, dá sa povedať, nemôže byť protizákonne riešený, ale viac-menej je v takejto nejakej bernej jednotke, kde sa musí podriadiť tej väčšinovej. Aj tu v pôvodnom návrhu bolo, že žiadať od vlastníka súhlasy všetkých vlastníkov. Neviem si to v živom tomto ani predstaviť, pretože stále sa nájde niekto, ktorý povie, že nie, áno, chcem, nechcem a veľa potom je z toho bolenie hlavy, aj možno že legislatívnych nejakých nesúladov, ktoré by som nerád, aby sme aj týmto pozmeňujúcim návrhom vnášali do tejto problematiky.
Prakticky hneď v prvom bode sa hovorilo o tom, že trošku skočím na tú prvú tému, aby sa trojky chránené ochranou prírody v stupni III, aby sa tam vypustilo, že môže sa tam pohybovať iba po chodníkoch turistických a nejakých náučných chodníkoch. Ja s tým problém nemám, ale myslím si, že keďže III sa v prvom rade týka všetkých našich národných parkov, národné parky sú ten najvyšší top, ktorý proste máme tu v tejto republike, takže myslím si, že v týchto územiach, ktorých je na Slovensku máme 317-tisíc hektárov, prakticky ja by som bol za to, aby sme to tam ponechali aj v tom ďalšom konaní, pretože mne sa zdá, že chodiť v národnom parku hala-bala, otvorene vám poviem, to mne sa veľmi akože nepozdáva. Zdá sa mi, že keď v iných napríklad chránených krajinných oblastiach, respektíve v chránených vtáčích územiach nejakých areálov chránených, tam sa dá chodiť viac-menej celé územie jednotka, dvojka je zvyšné územie, ktoré prakticky je prístupné občanom Slovenska. To nie, že máme štyri pätiny územia zavreté touto ochranou prírody. Tam myslím si, že na tom sa ešte budeme musieť nejakým spôsobom dojednať, ale ja by som bol aj za to, aby sme to tam nechali.
Čo sa týka tých vlastníkov, tak samozrejme, že musia to dostať včas ten nejaký zámer, ktorý tam bude. Práve to chceme doprecizovať v tej nejakej mini skupinke, ktorá vznikne na druhý týždeň, ako som už teraz tlmočil, a verím, že to nebudú len prázdne slová. Ministerstvo životného prostredia dalo záväzok, že, áno, tak si to bude predstavovať, aj navrhovateľ s nimi konzultoval. Takže budeme to riešiť okamžite, aby sme na ďalšiu schôdzu mohli priniesť pozmeňujúci návrh, ktorý bude riešiť toto, čo sme tu teraz mali riešiť, ale hovorím, tu to bolo spojené tak, že technicky sa to nedalo zvládnuť, aby sme hlasovali o každom osobitne. Takže v takomto duchu.
Takže, samozrejme, vlastníci, nebojte sa, nezradím vás. Tak ako som doteraz hájil vlastnícke práva, budem aj naďalej hájiť vlastnícke práva, a to je jedno, či budeme v poľnohospodárstve, životnom prostredí, v jadrovej energetike alebo neviem kde, pretože vlastník pozemkov rozhoduje o tom, čo na tom pozemku má byť alebo ako sa to má vysporiadať.
Veľká polemika bola aj v, to musím povedať, aby aj navrhovateľ sa s tým ako vedel nejakým spôsobom zosúladiť, aj spravodajca, keď Boh dá, že to všetko na budúci týždeň by sme mali zvládať, aby sme, keď hodnotíme určité kritériové druhy alebo druhy ohrozené, chránené alebo zraniteľné, alebo kriticky ohrozené, aby sme popri tom, že ich skúmame v rámci regiónu a v rámci možno že nejakého väčšieho celku alebo menšieho celku, aby sme ich skúmali aj v rámci celého Slovenska. Lebo môžeme mať také druhy, ktoré v Európe sú bežné a u nás už vymreli alebo sme ich vykynožili, a tým pádom prakticky hovoríme, že tento druh je pre nás zaujímavý, aby sme tú biodiverzitu rozširovali, nie zužovali.
Takže aj na toto, ktoré teraz momentálne vypadá, budeme sa tomu tiež venovať, aby sme aj tieto chránené druhy, ktoré v našej republike už nie sú, aby sme ich spätne nejakým spôsobom zadefinovali a snažili sa pri tých nejakých pasportizáciách a skúmania ich biotopov, či je to vhodné, alebo neni, aby sme ich tiež nejakým spôsobom zadefinovali aj ku celku, ku územiu Slovenskej republiky.
Samozrejme, to, čo kolega Karahuta dal ako predkladateľ, že kto môže nastupovať po určitom tom prevode majetku v chránených územiach, samozrejme, s tým sa 100-percentne stotožňujem. Je to v čl. 2 spoločnej správy, kde sa hovorí, že ideme vlastne až do štvrtého kolena toho dedičského nejakého práva, ktoré tu máme v Slovenskej republike. Tak myslím si, že áno, nemôžme čakať predsa na smrť svojho nejakého príbuzného, aby sme mohli dediť, lebo predkupné právo štátu predsa by malo byť nie až tak vyhrotené a myslím si, že to je správna cesta, aby aj tá rodina, ktorá má v tom chránenom území niečo, aby aj počas života mohla s tým nejakým spôsobom naložiť, ako sa má.
Takže toľko zatiaľ z mojej strany. Verím, že aj týmto, touto novelou zákona o ochrane prírody dospejeme k tomu, že vlastníci sa budú snažiť pochopiť aj tú ochranu prírody, lebo nie všetci to chápu a že to, že ich nezradíme, to vám tu aj pán navrhovateľ dúfam že potvrdí, že aj spravodajca, že budeme ich hájiť a urobíme tak, aby sa dozvedeli včas za čo to bude kompenzované, aké sú tam možnosti, aby to nebolo iba na rýchlo a potom zistíme, že aha, niečo sme prešvihli a vlastníctvo je niekde v celkom inom aute a nie je na hracej ploche, ktorá sa volá životné prostredie.
Takže ďakujem veľmi pekne a chcel by som poprosiť o schválenie tohto, tejto novely a verím, že sa nebudeme hanbiť raz tam hore, keď si tu budeme hovoriť, že ako sme tu tento zákon prijali a ako sme ho teda posunuli ďalej, ako má byť riešenie. Takže naši predkovia nám odkazujú, aby sme žili tak, aby bolo aj chleba, aj neba. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.10.2022 14:25 - 14:25 hod.

Szőllős Ján Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1682 zo 4. októbra 2022 pridelila návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Karahutu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, tlač 1165, na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali predmetný poslanecký návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor uznesením č. 587 zo 14. októbra 2022 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť; Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 250 z 12. októbra 2022 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami. Stanovisko gestorského výboru nebolo schválené, keďže stanovisko gestorského výboru nezískalo súhlas potrebnej väčšiny členov výboru.
Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní predmetného návrhu zákona vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 264 z 18. októbra 2022. V citovanom uznesení ma výbor poveril predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov a splnomocnil ma podať návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady. Navrhujem hlasovať o bodoch 1 a 2 spoločnej správy spoločne.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

26.10.2022 14:10 - 14:10 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Vážený pán minister, poslankyne, poslanci, v súlade so zákonom o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona pod tlačou 1207. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet, osobitný kontrolný výbor na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva a výbor pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

26.10.2022 14:10 - 14:10 hod.

Mihalik Marcel Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegovia, kolegyne, v súlade so zákonom o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona, tlač 1208. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť.
Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

26.10.2022 13:55 - 13:55 hod.

Mihalik Marcel Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci.
Dovoľte, aby som ako určený spravodajca predniesol spoločnú správu výborov o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 1102.
Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1579 z 20. septembra 2022 pridelila vládny návrh zákona, tlač 1102, na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre zdravotníctvo, výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny a výboru pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému.
Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali stanoviská uvedené pod bodom III spoločnej správy a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 15 zo spoločnej správy spoločne a tieto schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, tlač 1102, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tej správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Gestorský výbor ma určil ako spoločného spravodajcu výborov vystúpiť na schôdzi Národnej rady k uvedenému návrhu zákona v druhom a treťom čítaní, predniesť spoločnú správu výborov a odôvodniť návrh a stanovisko.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť č. 195 na svojej 84. schôdzi.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

26.10.2022 9:40 - 9:40 hod.

Majorová Garstková Jana
Ďakujem pekne. Hlasovať o tomto návrhu budeme zajtra o jedenástej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.10.2022 9:40 - 9:40 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Len v krátkosti, naozaj v tomto je to len o odstránení tej byrokracie. Však všetci vieme, že tretina východu žije v Bratislave a nemá tu hlásený ani prechodný pobyt a pokiaľ by mal ísť na východ na svoj mestský úrad alebo miestny úrad žiadať tú delegačku, zaplatiť tam zbytočne 20 eur a potom dôjsť do Bratislavy. Fakt sme v 21. storočí, keď sú tie informačné systémy všetky poprepájané. A tak jak pri cirkevných sobášoch, keď dôjdete na hocijakú faru, tak vás zosobášia a tak takisto aj pri civilných dôjdete naozaj na mestský úrad hocijaký a poviete, že máte záujem takýto a takýto. Hovorím, to je odstránenie byrokracie a zbytočne jeden poplatok navyše.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.10.2022 9:40 - 9:40 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Tak ďakujem. Ešte som zabudol v tej úvodnej reči povedať, že vlastne ten dôležitý dôvod, pokiaľ by mal byť ten sobáš v zastúpení, tak táto povinnosť by mala byť naozaj vo výnimočných prípadoch, pokiaľ na to existujú dôležité dôvody, a matričný úrad sám zvažuje, či dôvody uvedené v žiadosti o povolenie uzavrieť manželstvo v zastúpení sú natoľko závažné, aby o tom bolo možné, ako označiť ich ako dôležité. Tá prax tých matričných úradov preukázala, že zo strany snúbencov vzhľadom k tomu, že tá úprava nevyžaduje dôležitosť dôvodov k povoleniu uzavretia manželstva zástupcom, začali takúto úpravu v niektorých prípadoch doslova zneužívať tiež kvôli tým fingovaným sobášom, ako som už uviedol, alebo napríklad uvádzali, pokiaľ bol niekto v ústave pre výkon trestu a snúbenci požiadali o sobáš v zastúpení, tak toto boli také dôvody, ale pritom uzavretie manželstva v ústavoch a v zariadeniach pre výkon trestu pri splnení všetkých zákonných požiadaviek je aj zo strany konajúceho matričného úradu akceptovaný a vždycky povoľovaný.
Dobre. Takže čo sa týka toho pozmeňujúceho návrhu, ktorý vám tu budem čítať, tak ako som už hovoril, tak ide o, len o spresnenie, spresnenie niektorých tých častí, aby to znova bolo jednoznačné. Hovorím, tento celý zákon sme robili hlavne na podnet matrikárov. Najväčšie problémy sa vyselektovali a tie sa dali do návrhu zákona aj spolu s ministerstvom vnútra, ktoré to malo tiež v pláne legislatívnych úloh. Takže vypúšťame tam ešte jeden § 30 zo zákona ako nadbytočný, keďže vlastne rušíme ten príslušný a delegujúci matričný úrad, čo v praxi bude znamenať, že snúbenci budú môcť urobiť vyhlásenie o uzavretí manželstva na ktoromkoľvek matričnom úrade, takže bolo potrebné vypustiť aj túto tridsiatku. To je jedna vec.
A druhé, to je to spresnenie, aby nemohla mať osoba tie tri priezviská, že Majorová Garstková a Pčolinská (rečník s pobavením pozrel na spravodajkyňu) alebo tak (smiech v sále), takže, hej, hej, dobre. A zároveň tie správne poplatky, tam je niečo vyprecizované. Takže ideme na to.
Pozmeňovací a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Lukáša Kyselicu a Jany Majorovej Garstkovej k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony, tlač 1175.
1. Za čl. I sa vkladá nový čl. II, ktorý znie:
„Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 198/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 36/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 204/2011 Z. z., zákona č. 124/2015 Z. z. a zákona č. 310/2021 Z. z. sa mení takto:
§ 30 sa vypúšťa vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 18a."
Nasledujúce články sa primerane prečíslujú.
2. V čl. II bod 1 znie:
„1. § 4 vrátane nadpisu znie:
㤠4
Uzavretie manželstva pred matričným úradom
(1) Vyhlásenie o uzavretí manželstva urobia snúbenci na ktoromkoľvek matričnom úrade pred starostom alebo primátorom, alebo povereným poslancom obecného zastupiteľstva alebo mestského zastupiteľstva za prítomnosti matrikára.
(2) Matričný úrad, v ktorého obvode sa uzatvára manželstvo, môže povoliť uzavretie manželstva na ktoromkoľvek inom vhodnom mieste vo svojom obvode.
(3) Ak je život jedného zo snúbencov priamo ohrozený, manželstvo možno uzavrieť na ktoromkoľvek mieste. Povolenie podľa odseku 2 sa nevyžaduje."."
3. V čl. II bode 2 § 6 ods. 3 písm. c) časti vety za bodkočiarkou sa slová „bude uvedené ako druhé priezvisko," nahrádzajú slovami „si ponechá".
4. Čl. II sa dopĺňa bodom 4, ktorý znie:
„4. V §17 písm. c) sa vypúšťajú slová „pred nepríslušným matričným úradom s výnimkou podľa § 4 ods. 2 a 3, alebo ak bolo vyhlásenie o uzavretí manželstva urobené"."
5. V čl. III body 1až 7 znejú:
„1. V prílohe sadzobníku správnych poplatkov časti II Vnútorná správa položke 18 sa vypúšťajú písmená a) a e).
Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená a) až c) a doterajšie písmená f) až h) sa označujú ako písmená d) až f).
2. V prílohe sadzobníku správnych poplatkov časti II Vnútorná správa položke 18 písmeno a) znie:
„a) Uzavretie manželstva medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky pred matričným úradom, v ktorého obvode nemá ani jeden zo snúbencov trvalý pobyt, 20 eur".
3. V prílohe sadzobníku správnych poplatkov časti II Vnútorná správa položke 18 písmeno f) sa nad slovom „pobyt" vypúšťa odkaz 16 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 16.
4. V prílohe sadzobníku správnych poplatkov časti II Vnútorná správa položke 18 časti Oslobodenie v druhom bode sa slová „podľa písmena a) a b)" nahrádzajú slovami „podľa písmena a)".
5. V prílohe sadzobníku správnych poplatkov časti II Vnútorná správa položke 18 časti Poznámky druhý bod znie:
„2. Poplatok podľa tejto položky vyberie matričný úrad, ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky; to platí aj v prípade, ak sa manželstvo uzatvára pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.".
6. V prílohe sadzobníku správnych poplatkov časti II Vnútorná správa položke 18 časti Poznámky tretí bod znie:
„3. Ak sa vyberie poplatok podľa písmena f) tejto položky, poplatok podľa písmena d) alebo e) tejto položky sa nevyberie.".
7. V prílohe sadzobníku správnych poplatkov časti II Vnútorná správa položke 18 časti Poznámky sa vypúšťa štvrtý bod a piaty bod."
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis