Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

2.12.2022 o 9:10 hod.

Mgr.

Lukáš Kyselica

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

2.12.2022 10:40 - 10:40 hod.

Šofranko Mária
Ďakujem veľmi pekne. Pridávam sa k podpore tohto návrhu zákona, pretože mať garanciu miesta v materskej škole je na nezaplatenie. Veľmi tým pomôžeme zamestnancom firiem, ale hlavne matkách samoživiteľkám. Čiže ďakujem.
Skryt prepis
 

2.12.2022 10:10 - 10:10 hod.

Kremský Peter
Hlasovanie navrhujem pri najbližšom hlasovaní. Ďakujem.
Skryt prepis
 

2.12.2022 9:55 - 9:55 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Cmoreja na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 1303.
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 27. januára 2023 a v gestorskom výbore do 30. januára 2023.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.12.2022 9:40 - 9:40 hod.

Mierna Anna
Hlasovať sa bude dnes o jedenástej hodine. Ďakujem.
Skryt prepis
 

2.12.2022 9:25 - 9:25 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Skúsim sa vyjadriť k tomu, čo pán poslanec Mazurek tu predviedol a povedal.
Rozumiem vášmu rozčúleniu. Samozrejme, ak trošku by ste ma poznali a sledovali moje názory, tak by ste vedeli, že nie som žiadny podporovateľ eko a elektromobility za každú cenu. Pre mňa to rozhodnutie Európskej komisie a Európskeho parlamentu zakázať predaj vozidiel so spaľovacími motormi po roku 2035 je extrémne kontraproduktívne, a myslím si, že Európa si týmto strelila do vlastnej nohy. Pretože tým sa výroba automobilov v podstate presunie do iných častí sveta a v podstate v Európe budeme kupovať automobily z veľkej časti vyrobené v Ázii alebo aspoň zložené z ázijských dielov. Plus tam nastane to, čo ste spomínali, že tieto automobily na elektrinu budú sa nabíjať elektrinou vyrobenou z uhlia, prípadne z iných fosílnych zdrojov, čiže sme tam, kde sme boli, alebo ešte horšie. Čiže s týmto ja úplne súhlasím a v tom sa úplne zhodneme.
Ale teraz ide o niečo úplne iné. Asi neviete, že pred možno pol rokom sme v tejto Národnej rade schvaľovali zákon, ktorý bol, bol implementáciou smernice alebo nariadenia Európskej únie, ktoré prikazuje verejným inštitúciám nakupovať určitú časť vozidiel ekologických, čiže elektromobilov, prípadne automobilov na vodík, ktoré dneska, samozrejme, ešte nefungujú ani zďaleka, čiže sa nenakupujú. A toto, tento zákon platí už nejaký čas na Slovensku, čiže tam plačete na nesprávnom hrobe.
Celým, celým zámerom tohto zákona je to, aby vlastne vláda mohla stanovovať osobitne limity na nákup vozidiel so spaľovacími motormi a elektrických vozidiel, to znamená, aby vôbec bolo možné nejakým spôsobom tieto vozidlá nakupovať. Ja verím, že sa nebudú nakupovať tak, aby, aby sa míňali zbytočne peniaze zo štátneho rozpočtu, ale to už je na každej tejto inštitúcii, na každom ministerstve, ako to urobí, či si kúpi elektrické vozidlo, ktoré stojí dvadsať, 25 000 eur alebo si kúpi elektrické vozidlo, ktoré stojí 50 000 eur. A to je aj vaša úloha ako opozície tieto štátne inštitúcie kontrolovať a poukazovať na to, ak niekto zneužíva prostriedky. Čiže ak tak robíte, ak tak robíte vecným spôsobom, ja som veľmi rád, pretože to je aj vaša úloha ako opozície a takisto aj nás ako koaličných poslancov. Čiže to je úplne v poriadku.
Ale úlohou tohto zákona nie je to, aby niekto nakupoval elektrické autá, ale vôbec umožniť rozpočtovo stanovovať nejaké limity na to. Ak by sme tento zákon nemali, tak vôbec tie limity sa nedajú stanoviť, pretože potom by sa musel zdvihnúť celkový limit a práve vtedy by sa mohli nakupovať spaľovacie autá za 50 - 60-tisíc eur. Čiže to je presne to, čo vy tu kritizujete a aj tento zákon nepriamo rieši.
Takže len toľko na vysvetlenie.
Ďakujem za váš príspevok.
Skryt prepis
 

2.12.2022 9:25 - 9:25 hod.

Mierna Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená predsedom výborom za spravodajkyňu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby sa, výbory uvedený návrh prerokovali do 27. januára 2023 a gestorský výbor do 30. januára 2023.
Pán predsedajúci, ďakujem pekne. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.12.2022 9:25 - 9:26 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Rád by som uviedol návrh novely zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Zmyslom tejto zmeny zákona je upraviť limity pre nakupovanie vozidiel pre verejnú správu, keďže limity sú v súčasnosti nastavené tak, že nezohľadňujú rozdiel v cene elektrických vozidiel a hybridných vozidiel oproti bežným vozidlám so spaľovacím motorom. Tento rozdiel je dnes už aj niekedy dvojnásobný pri menších vozidlách, čiže pristúpili sme k tomu, aby sa tento rozdiel upravil a zavádzame vlastne zmenu v tejto oblasti.
Cieľom je to, aby verejné inštitúcie mohli nakupovať aj ekologické vozidlá, tak ako im prikazuje aj už existujúca legislatíva, ktorú sme implementovali, kde je stanovený podiel vlastne ekologických vozidiel na celkovom nákupe.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

2.12.2022 9:25 - 9:25 hod.

Vons Peter
 

Vystúpenie v rozprave 2.12.2022 9:10 - 9:11 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť predkladá v súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov správu výboru o stave použitia ITP za 1. polrok 2022 pod tlačou 1237.
V súlade s § 9 predmetného zákona výbor požiadal ministerstvo vnútra - policajný zbor, ministerstvo spravodlivosti - Zbor väzenskej a justičnej stráže a ministerstvo financií - finančnú správu o zaslanie správy o použití ITP za 1. polrok 2022. Správu o použití ITP predložili všetky dotknuté subjekty vo verzii neobsahujúcej utajované skutočnosti. Údaje o použití ITP neobsahujúce utajované skutočnosti, tak ako ich jednotlivé dotknuté subjekty predložili, sú uvedené v predloženej správe.
Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť uvedenú správu prerokoval 17. októbra 2022 na 83. schôdzi. Prijal k nej uznesenie č. 191, ktorým ju zobral na vedomie, a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vziať ju na vedomie. Návrh na uznesenie je súčasťou správy.
Prosím, pán predsedajúci, aby ste otvorili rozpravu k tomuto materiálu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.12.2022 9:10 - 9:10 hod.

Pleštinská Zita
Ďakujem pekne. Ďakujem pani predsedníčke za vystúpenie v rozprave. A rovnako by som jej chcela poďakovať za vedenie výboru a za jej prístup ku nám členom výboru. A myslím si, že tento výbor aj vďaka tajomníčke výboru podáva dobré výkony a myslím, že je takým dobrým výborom a takým kvalitným výborom v rámci Národnej rady Slovenskej republiky.
Skryt prepis