Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

26.1.2023 o 10:20 hod.

Mgr.

Lukáš Kyselica

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.1.2023 10:59 - 11:01 hod.

Matovič Igor Zobrazit prepis
Bol som zvedaví, čo tu tento skorumpovaný zlodej, ktorý vydal orgány činné v trestnom konaní do rúk bossa nitrianskej mafie aké teda úžasné vystúpenie tu dá na obhajobu toho, aby mal čím skôr možnosť sa vrátiť k moci. Bola to klasika. Zrejme sa dobre nevyspal, ale pár bludných vecí zaznelo, ale jeden poklad alebo jednu perlu som si poznačil, keď hovorí citujem: "ak hovoríte o mafii, tak hovoríte o nás". Je to krásne priznanie si presne toho čo ste. Áno hovoríme o mafii a hovoríme o vás, lebo vydať orgány činné v trestnom konaní do rúk šéfa nitrianskej mafie Norberta Bedera a o tom už dnes sú aj záznamy z tej známej chaty, kde sa priznávate, kde o vás svedčia desiatky vašich ľudí, čo ste robili, že na objednávku konali orgány činné v trestnom konaní a vy si dovolíte povedať, že nie je nebezpečnejší model ako likvidovať opozíciu cez OČTK. My nelikvidujeme opozíciu cez OČTK. My sme OČTK len dali slobodu, ktorú vy ste im zobrali a že OČTK idú po mafii, ktorou ste vy je ich úlohou a keď niekto pácha zločiny, tak mal by za to znášať aj trest a preto je veľmi dôležité, aby sme toto obdobie slobodného konania OČTK maximalizovali a zabojovali a zväčšili pravdepodobnosť, že po voľbách sa opäť mafia to znamená vy nevrátite k moci. A keď tak strašne hovoríte ako ste mysleli na rodiny s deťmi, tak ste mysleli tak, že ste im zvyšovali ročne rodinné prídavky o 21 centov. Daňový bonus o 20 centov. My sme zo 44 eur, čo mali rodiny pri vás zvýšili podporu na dieťa na 200 eur.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.1.2023 10:57 - 10:59 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ja chcem reagovať na niektoré nepresnosti, ktoré uvádzal pán Fico o tom, že sme zabránili referendu. Ja som to hovoril už minule v rozprave a poviem to aj teraz a možno sa prihlásim znova do rozpravy. Vôbec to nie je pravda. Keď sa robil tento návrh, čo v konečnom dôsledku predkladala pani Kolíková, tak tam bola aj táto možnosť toho ľudového plebiscitu, ale keď si to rozoberieme z právneho hľadiska, tak ústavný súd rozhodol, že referendum má silu ústavného zákona a referendum by malo byť tiež o normotvorných otázkach normotvorného charakteru. To znamená, že by to mala byť ako zákonodarná nejaká iniciatíva, ktorá sa potom vyhlási ako zákon. Takže z toho dôvodu to nemôže byť referendum, ale malo by to byť ako ľudové hlasovanie. Ja tu mám pôvodný návrh toho pozmeňováku, kde sme o tom hovorili a tam to máme uvedené ako ľudové hlasovanie a určite o tom budeme, určite ešte o tom budeme diskutovať a určite takýto návrh predložíme a som zvedavý ako zahlasuje HLAS a SMER a celá opozícia. A druhá vec, čo sa týka toho § 363, tak to podanie je na Ústavnom súde už vyše roka. Podával to a inicioval to pán Baránik. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 26.1.2023 10:26 - 10:26 hod.

Drdul Dominik Zobrazit prepis
Vážená pán predseda, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní uvedeného návrhu v ústavnoprávnom výbore. Predseda Národnej rady pridelil návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, ktorý určil aj ako gestorský výbor. 153. schôdza ústavnoprávneho výboru bola zvolaná na 26. januára 2023. Ústavnoprávny výbor o návrh nerokoval keďže nebol uznášaniaschopný. O návrhu správy výboru, vrátane stanoviská gestorského výboru ústavnoprávny výboru nerokoval keďže nebol uznášaniaschopný.
Predseda Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky ma zároveň určil za spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania ústavnoprávneho výboru.
Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 26.1.2023 10:20 - 10:26 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ctené plénum, v krátkosti sa vyjadrím k tomu návrhu skupiny poslancov na prijatie uznesenia Národnej rady o skrátení volebného obdobia. Očakávam, že aj keď je veľa prihlásených ľudí do rozpravy, že tá debata bude konštruktívna a nebudeme sa vracať k tomu, čo predchádzalo schvaľovaniu tohto uznesenia. Teda o hlasovaní, nechcem, aby sme sa vracali znova k rozprave, ktorá sa týkala o možnosti vsunutia skrátenia volebného obdobia uznesením a s tým, že sa tam nedalo referendum. To sme si rozobrali už minulý týždeň, teda resp. tento týždeň. Chcem sa spýtať, že koho to nebaví, tak tu nemusí byť, kto chce počúvať, nech počúva, keď nie, ja počkám.

Kollár Boris, predseda NR SR
Uvádzajte tento návrh a nie vaše nejaké myšlienky, buďte taký dobrý.

Kyselica, Lukáš, poslanec NR SR
To nie sú moje myšlienky, to nie sú myšlienky, ale.

Kollár Boris, predseda NR SR
Nie, pri všetkej úcte toto je právo každého poslanca, ja viem, že ani mne sa to nepáči, keď sa budú vykecávať ešte teraz o referende, ale musíme to rešpektovať a vlastne už len zdržiavate, tak vás pekne poprosím, uveďte návrh zákona.

Kyselica, Lukáš, poslanec NR SR
Takže ja sa nemôžem k tomu vyjadriť, k tomu referendu ....

Kollár Boris, predseda NR SR
Ukľudnime sa, prosím.

Kyselica, Lukáš, poslanec NR SR
Takže zatiaľ sa nebudem k tomu vyjadrovať, čo sa týka toho referenda, až potom, keď sa budú všetci v rozprave k tomu vyjadrovať. Takže dostali sme sa do stavu, že uznesením Národnej rady možno skrátiť volebné obdobie, takže odôvodním to len v krátkosti, tak jak je to uvedené v návrhu.
Národná rada schválila dňa 25. januára 2023 návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Novela Ústavy Slovenskej republiky bola v Zbierke zákonov Slovenskej republiky zverejnená ako zákon č. 24/2023 čl. 73 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky ustanovuje, že prebiehajúce volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky podľa ods. 1 možno skrátiť na základe uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa určí čas vyhlásenia a konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh uznesenia o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky môže predložiť najmenej pätina poslancov. Uznesenie o skrátení volebného obdobia Národnej rady sa uverejní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Skrátené volebné obdobie Národnej rady uplynie dňom konania volieb do Národnej rady.
Právomoc schváliť uznesenie o skrátení volebného obdobia priznáva Národnej rade Slovenskej republiky čl. 86 písm. n) ústavy, pričom čl. 84 ods. 4 ústavy určuje, že sa tak má stať kvalifikovanou, t. j. trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov Národnej rady. Čl. 154h ústavy zároveň spresňuje, že uznesením Národnej rady možno skrátiť aj práve prebiehajúce volebné obdobie začaté v roku 2020. Na základe uvedeného, preto viac ako 30 poslancov Národnej rady predkladá na rokovanie Národnej rady návrh uznesenia, ktorým by sa skrátilo volebné obdobie Národnej rady začaté v roku 2020 tak, že voľby do Národnej rady sa vykonajú 30. septembra 2023. V zmysle čl. 73 ods. 3 ústavy sa v uznesení zároveň navrhuje, aby predseda Národnej rady vyhlásil tieto voľby najskôr 130 dní a najneskôr 110 dní predo dňom ich konania. Ohraničenie časového obdobia vyhlásenia volieb pokiaľ ide o najneskorší termín ich vyhlásenia, teda 110 dní predo dňom konania volieb je aj v súlade s § 56 ods.1 zákona 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Teraz prečítam návrh uznesenia, o ktorom sa bude po rozprave hlasovať.
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky
===== ... v znení neskorších predpisov. Teraz prečítam návrh uznesenia o ktorom sa bude po rozprave hlasovať.
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré je uvedené pod tlačou 1429.
Národná rada Slovenskej republiky podľa čl. 73 ods. 3, čl. 84 ods. 4 a čl. 86 písm. n) Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
A. rozhodla, že skracuje volebného obdobie Národnej rady Slovenskej republiky začaté v roku 2020;
B. určuje, že voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa vykonajú 30. septembra 2023.
Po druhé, predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlási voľby do Národnej rady Slovenskej republiky najskôr 130 dní a najneskôr 110 dní predo dňom ich konania.
Ďakujem, skončil som nateraz.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 26.1.2023 10:20 - 10:26 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ctené plénum, v krátkosti sa vyjadrím k tomu návrhu skupiny poslancov na prijatie uznesenia Národnej rady o skrátení volebného obdobia. Očakávam, že aj keď je veľa prihlásených ľudí do rozpravy, že tá debata bude konštruktívna a nebudeme sa vracať k tomu, čo predchádzalo schvaľovaniu tohto uznesenia. Teda o hlasovaní, nechcem, aby sme sa vracali znova k rozprave, ktorá sa týkala o možnosti vsunutia skrátenia volebného obdobia uznesením a s tým, že sa tam nedalo referendum. To sme si rozobrali už minulý týždeň, teda resp. tento týždeň. Chcem sa spýtať, že koho to nebaví, tak tu nemusí byť, kto chce počúvať, nech počúva, keď nie, ja počkám.

Kollár Boris, predseda NR SR
Uvádzajte tento návrh a nie vaše nejaké myšlienky, buďte taký dobrý.

Kyselica, Lukáš, poslanec NR SR
To nie sú moje myšlienky, to nie sú myšlienky, ale.

Kollár Boris, predseda NR SR
Nie, pri všetkej úcte toto je právo každého poslanca, ja viem, že ani mne sa to nepáči, keď sa budú vykecávať ešte teraz o referende, ale musíme to rešpektovať a vlastne už len zdržiavate, tak vás pekne poprosím, uveďte návrh zákona.

Kyselica, Lukáš, poslanec NR SR
Takže ja sa nemôžem k tomu vyjadriť, k tomu referendu ....

Kollár Boris, predseda NR SR
Ukľudnime sa, prosím.

Kyselica, Lukáš, poslanec NR SR
Takže zatiaľ sa nebudem k tomu vyjadrovať, čo sa týka toho referenda, až potom, keď sa budú všetci v rozprave k tomu vyjadrovať. Takže dostali sme sa do stavu, že uznesením Národnej rady možno skrátiť volebné obdobie, takže odôvodním to len v krátkosti, tak jak je to uvedené v návrhu.
Národná rada schválila dňa 25. januára 2023 návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Novela Ústavy Slovenskej republiky bola v Zbierke zákonov Slovenskej republiky zverejnená ako zákon č. 24/2023 čl. 73 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky ustanovuje, že prebiehajúce volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky podľa ods. 1 možno skrátiť na základe uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa určí čas vyhlásenia a konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh uznesenia o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky môže predložiť najmenej pätina poslancov. Uznesenie o skrátení volebného obdobia Národnej rady sa uverejní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Skrátené volebné obdobie Národnej rady uplynie dňom konania volieb do Národnej rady.
Právomoc schváliť uznesenie o skrátení volebného obdobia priznáva Národnej rade Slovenskej republiky čl. 86 písm. n) ústavy, pričom čl. 84 ods. 4 ústavy určuje, že sa tak má stať kvalifikovanou, t. j. trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov Národnej rady. Čl. 154h ústavy zároveň spresňuje, že uznesením Národnej rady možno skrátiť aj práve prebiehajúce volebné obdobie začaté v roku 2020. Na základe uvedeného, preto viac ako 30 poslancov Národnej rady predkladá na rokovanie Národnej rady návrh uznesenia, ktorým by sa skrátilo volebné obdobie Národnej rady začaté v roku 2020 tak, že voľby do Národnej rady sa vykonajú 30. septembra 2023. V zmysle čl. 73 ods. 3 ústavy sa v uznesení zároveň navrhuje, aby predseda Národnej rady vyhlásil tieto voľby najskôr 130 dní a najneskôr 110 dní predo dňom ich konania. Ohraničenie časového obdobia vyhlásenia volieb pokiaľ ide o najneskorší termín ich vyhlásenia, teda 110 dní predo dňom konania volieb je aj v súlade s § 56 ods.1 zákona 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Teraz prečítam návrh uznesenia, o ktorom sa bude po rozprave hlasovať.
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky
===== ... v znení neskorších predpisov. Teraz prečítam návrh uznesenia o ktorom sa bude po rozprave hlasovať.
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré je uvedené pod tlačou 1429.
Národná rada Slovenskej republiky podľa čl. 73 ods. 3, čl. 84 ods. 4 a čl. 86 písm. n) Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
A. rozhodla, že skracuje volebného obdobie Národnej rady Slovenskej republiky začaté v roku 2020;
B. určuje, že voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa vykonajú 30. septembra 2023.
Po druhé, predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlási voľby do Národnej rady Slovenskej republiky najskôr 130 dní a najneskôr 110 dní predo dňom ich konania.
Ďakujem, skončil som nateraz.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.1.2023 11:37 - 11:38 hod.

Drdul Dominik Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, v rozprave vystúpilo 18 poslancov a pozmeňujúce návrhy podali poslanci Susko, podal dva. Poslankyňa Kolíková a poslanci Beluský, Šeliga a Svrček.
Vzhľadom na to, že viacerí poslanci vzali späť svoje podpisy pod prvými pozmeňujúcimi návrhmi poslancov Svrčeka a Kolíkovej, považujú sa za vzaté späť a nedá sa o nich hlasovať. Keďže pozmeňujúce návrhy boli podané včera, dajte, prosím, najprv hlasovať o skrátení lehoty podľa § 83 ods. 4 rokovacieho poriadku.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 25.1.2023 11:36 - 11:36 hod.

Šipoš Michal
Ďakujem pekne. Milí kolegovia, opozícia žiaľ hrá veľmi falošnú hru. 12 rokov blokovali čokoľvek, čo by sfunkčnilo referendum. Neurobili nič.
Verím, že rozhodnutie, ktoré teraz urobíme, bude v súlade s verejným záujmom a v prospech všetkých ľudí na Slovensku. Poslanecký klub OĽANO bude hlasovať tak, ako bolo dohodnuté s našimi bývalými koaličnými partnermi.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.1.2023 19:01 - 19:03 hod.

Kyselica Lukáš
Hlasovanie zajtra o jedenástej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.1.2023 18:59 - 19:01 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Miloš, my sme tých diskusií naozaj absolvovali viacero. Veľmi často aj na ústavnoprávnom výbore. V zásade v jednej veci akurát nemáme úplne rovnaký názor a to je to, že ty tvrdíš, že nejaké ďalšie novely ústavy by sa mali robiť po nejakých siahodlhých diskusiách. Ono závisí asi od toho, že čo by bolo predmetom tej novely ústavy, lebo aj ty vieš, že nie je novinkou, že sa diskutuje, či ten výpočet právomocí, ktoré vláda má mať, keď má obmedzenú právomoc, je dobre spravený a o tom sa diskutuje už dlhšie a nemyslím si, že tam musíme nad tým sedieť pol roka, tam môžme nad tým sedieť mesiac, dva a máme viacero takých otázok. Ak raz Ústavný súd povedal, že referendum alebo tá referendová otázka má mať normatívny charakter, alebo ak povedal, že má mať právnu silu ústavného zákona, že to sú dosť už opakovane diskutované veci a tam naozaj tiež si myslím, že áno spraviť nejaký okrúhly stôl s odborníkmi medzi prvým, druhým čítaním, troška si to ešte otestovať, či aj tí ústavní právnici tam nenájdu povedzme nejakú nezrovnalosť, áno, to beriem, ale jasne sú aj otázky, kde treba potom dlhšie. Čiže to len aby sme sa rozumeli, že ja si myslím, že treba rozlišovať, lebo mám pocit, že aj vy máte nejaké ešte plány s novelou ústavy, my takisto a aby sme sa sami sebe ako nebránili proste spraviť niečo dobré len preto, že budeme chcieť šesť mesiacov diskutovať a aj ty sám vieš, že aj vy ste sa troška hľadali aj tá judikatúra Ústavného súdu sa vyvíjala, že najprv ste išli ústavný zákon alebo referendum, potom Ústavný súd povedal, že ústavný zákon nie. Čiže áno snažíme sa to urobiť čo najodbornejšie, vyvíja sa, všetko je to dynamické, takže vždy tam treba zapojiť viacej ľudí, ale myslím si, že dobré veci ešte za tých šesť mesiacov vieme spraviť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.1.2023 18:49 - 18:51 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. No pán poslanec viete nemôžete tu teraz nakladať pani Kolíkovej navyše tu nie je ale dobre, aj keby sme si to odmysleli a mesiac predtým spolu s ňou hlasovať za povalenie vlády, tak raz je vám dobrá a potom je vám zlá, neni to moc fér. A navyše my nerobíme novelu ústavy pretože tu bolo nejaké referendum a navyše neplatné referendum čiže ako keby ani neexistovalo. My robíme novelu ústavy preto, ste vy povalili vládu. pani prezidentka dala nejaký termín na novelu ústavy a vy ste neboli schopní sa s tými, s ktorými ste povalili vládu dohodnúť na novele ústavy. My sme čakali či to dokážete a keď ste nerobili nič alebo neboli ste schopní to dohodnúť s tými, s ktorými ste povalili vládu tak pretože máme nejakú zodpovednosť voči nášmu štátu tak sme sa pokúsili s SaS dohodnúť my. A keď sme sa s nimi dohodli tak len za podmienky, že tam nebude nejaký typ ľudového hlasovania pretože vieme dlhodobo v strane SaS, že ...........(chýbajúci text)
no a keď hovoríte o širšej diskusii tak sa poďme širšie baviť a potom bude treba širšiu aj zhodu v podobe 90 (prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis