Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

14.2.2023 o 11:25 hod.

MBA

Vojtech Tóth

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.2.2023 12:05 - 12:06 hod.

Šofranko Mária Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Chcem sa poďakovať za vaše vystúpenie pán Mičovský.
Áno, cieľom návrhu je predovšetkým vytvoriť neexistujúci jednotný právny rámec pre problematiku turistických trás a turistického značenia, zaviesť jednotný turistický register, strano... stanoviť práva a povinnosti na úseku týchto trás a turistického značenia a za účelom ochrany upraviť priestupky a iné správne delikty. Tento zákon sme dlžní Klubu slovenských turistov, Slovenskému cykloklubu, Národnej asociácii horských vodcov, členom Poľovníckej stráže, ale hlavne všetkým občanom na Slovensku.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.2.2023 11:50 - 11:51 hod.

Kučera Karol Zobrazit prepis
Tak pani Zemanová, ja som rád teda, že predkladáte tento zákon na rozdiel tuto od kolegu (povedané so smiechom), lebo si myslím, že ten šport spája, samozrejme, a aby sme držali krok možno aj s tou Európskou úniou, ktorá má nejakú víziu toho prepojenia, vlastne aj čo sa týka najmä cyklotrás, tak si myslím, že potrebujeme držať krok a presne ten register je potrebný spraviť, samozrejme, dôkladne, legislatívne správne, presne, aby nedochádzali možno takéto situácie, aké tu opisoval pán kolega Suja, a je... ako kvitujem to, že teda k tejto téme sa dokázala spojiť teda tým, že šport spája, aj tá bývalá koalícia v tých navrhovateľoch a vidíme tú spoluprácu, aj že funguje medzi teda Klubom slovenských turistov a Slovenskom cykloklube a... ale aj ďalšími, ako ste spomínali.
No a ja len možno poviem ešte navyše, že máme na Slovensku taký unikát v podstate, samozrejme, lebo cyklotrasy a turistické trasy dávajú dokopy až 30-tisíc kilometrov, čo je taký unikát, a to by sme si naozaj mali pestovať na Slovenku a mali by sme naozaj urobiť všetko preto, aby, aby sme možno bola taká výstavná skriňa tej Európy v rámci tohto a prilákali tak sem turizmus, turistický ruch a podobne.
Tak ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14.2.2023 11:42 - 11:42 hod.

Vašečka Richard
Ďakujem veľmi pekne. Ja chcem pre záznam uviesť, že keď som sledoval výpis hlasovaní, tak ma vykázalo, že pri hlasovaní o podmienkach výkonu volebného práva, že som nehlasoval, nebol som prítomný, hlasoval som za, skontroloval som si dokonca svetielko, že svietilo za, takže namietam nefunkčnosť hlasovacieho zariadenia.
Hlasoval som za, vykázalo ma, že som neprítomný.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.2.2023 11:25 - 11:40 hod.

Tóth Vojtech Zobrazit prepis
Pán predseda, dajte prosím, hlasovať o tom, že Národná rada v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti, ďalej aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a aby určené výbory návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 140 poslancov, za 103, proti žiadni, zdržalo sa 30, nehlasovali 7.
Konštatujem, že uvedený návrh sme schválili.
Teraz vyhlasujem prestávku do 11.40 hod., t. j. 15 minút a zvolávam poslanecké grémium.

(Prestávka. Zasadnutie poslaneckého grémia.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14.2.2023 11:07 - 11:08 hod.

Kremský Peter
Ďakujem, pán predseda. Podávam návrh termínovať návrh zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy (číslo tlače 1317), pôvodný bod 33, na štvrtok 9.00 hod.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14.2.2023 10:57 - 10:59 hod.

Kučera Karol Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Súhlasím, že je to veľmi pekná téma, o ktorej sa dá dlho rozprávať, takže ďakujem.
Vážený pán predsedajúci, vážené poslankyne, poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1391). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, výrob... Výbor Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby sa... predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

14.2.2023 10:45 - 10:47 hod.

Tóth Vojtech Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu poslan... k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Karola Galeka a Tomáša Šudíka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 250/2012 o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov, ktorým sa doplnil zákon Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (tlač 1371).
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za dezos... za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do tridsiateho... do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.2.2023 10:22 - 10:24 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Kolega Peter Cmorej, ty si si všimol asi, že nemáš fakt... veľa faktických poznámok, tak si si jednu vypýtal a oslovil si priamo mňa, tak nech sa páči, je tu.
Áno, počúvam, počúval som aj v piatok, bol som tu celý čas a viem, že ide o valorizáciu dôchodkov a viem aj to, že Erik Tomáš ako predkladateľ zháňal podporu v koalícii aj u ministra Krajniaka, a dostal odpoveď, že tieto stámilióny nemá kryté, a zháňal podporu aj tu v radoch OĽANO priamo v pléne. A dostal tú istú odpoveď, že nech nájde krytie týchto financií, pretože oni sú populisti, ktorí rečnili, ako pomáhajú, ale nepomáhali. Aj ten 13. dôchodok museli schváliť len ako volebnú korupciu.
No a teraz k tomu, čo si hovoril, mne prišlo až také zvláštne to hrkútanie medzi tebou a navrhovateľom, pretože keď si zoberieme, že oni sú hrubí populisti, tak vy to beriete až, až myslím antisociálne, až často neľudsky, ekonomicky čisto, tak sa mi to zdalo zvláštne, jak ste si tam úplne v pohode hrkútali. No a asi to pramení z toho, že máte veľmi dobré vzťahy, však ste spolu povalili vládu, a teraz idete ďalej.
Vy nám schváľte náš pozmeňovák, my vám podporíme váš zákon. Takto, takto (povedané so smiechom) si tam hrkútate, je to až trápne, Peter.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.2.2023 9:54 - 9:56 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Takže, pán Erik Tomáš, vy ste tu vystúpili v piatok ešte na konci schôdze a nebolo nám umožnené po 14.00 hod. mať faktické poznámky, čiže to nadväzujeme plynule na to, čo ste vy tu hovorili. My sme vám troška vyfúkli tú vašu obohranú tému - v úvodzovkách - obedy zadarmo, ale vy máte ešte jednu demagogickú tému, a to dôchodcovia, dôchodcovia, dôchodcovia, dokola to opakujete, ale asi, asi nám nemusíte klamať, mňa určite neoklamete, pretože ja mám obidvoch rodičov dôchodcov a viem, čo spravila táto vláda pre nich a čo spravili tie, kde ste boli vy, smeráci. Aj konkrétne vy. Takže môžte klamať, môžte koľko chcete si vymýšľať, tých ľudí neoklamete.
A ešte jedna vec. Krásne vystihuje akí vy ste sociálny demokrat, to, že vy, vy neviete, ani koľko stojí mlieko. Pán Erik Tomáš, môžte sa hanbiť, sociálny demokrat, ktorý povie, že 4 eurá stojí mlieko. Absolútne uletené, absolútne nemáte prehľad. Čiže vy sa len bijete za dôchodcov, ale je to falošný boj bohatého človeka, bohatej strany. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14.2.2023 9:10 - 9:10 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán predseda, chcem vyjadriť poľutovanie a pohoršenie nad tým, že tu duch poslanca, ktorý si nikdy nesadne do poslaneckých lavíc ako opozičný poslanec... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím pekne, pán poslanec, toto neni, prosím vás pekne, to... (Povedané súbežne s rečníkom a za hlasných protestov v sále.)

Šefčík, Marek, poslanec NR SR
... diktuje, ako má pokračovať schôdza... Odporúčam vám môj procedurálny návrh, môj procedurálny návrh. (Povedané súbežne s predsedajúcim a za hlasných protestov v sále.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Pán poslanec, prosím pekne, procedurálny návrh nie je na to, aby ste robili tieto úvahy. (Povedané súbežne s rečníkom a za hlasných protestov v sále.)

Šefčík, Marek, poslanec NR SR
Ja som, ja som to nedokončil. Môj procedurálny návrh je, aby ste pokračovali tak, ako ste na začiatku povedali a nediskutovali s duchom poslanca Fica. (Ruch v sále.)
Skryt prepis