Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

22.3.2023 o 15:00 hod.

Mgr.

Peter Kremský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

22.3.2023 15:00 - 15:04 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.
Chcel by som odôvodniť návrh zákona, ktorým v podstate veľmi skrátenej verzii posúvame odvod solidárneho príspevku z odvetví ropy, zemného plynu a tak ďalej aj na rok 2023. Toto je úplne prvá kľúčová informácia k tomu, myslím si, že asi nemusím vysvetľovať, že táto situácia vznikla vlastne ruskou agresiou na Ukrajine, ktorá priniesla výrazné výkyvy na trhu s energiami, priniesla výrazné nárasty cien energií v Európe a priniesla takisto sankcie na dovoz energetických nosičov z Ruska do Európskej únie.
Táto situácia v podstate priniesla to, že najmä ruská ropa Urals výrazne zvýšila svoju zľavu voči bežným druhom ropy, najmä teda referenčnej rope Brent. Táto zľava sa pohybuje v súčasnosti na úrovni 30, 40, niekedy až 50 %. Rafinérie, ktoré ťažia práve z tejto zľavy, v podstate dosahujú nadmerné zisky. Po anglicky sa tomu hovorí windfall tax alebo windfall, teda zisky z toho, že zafúka vietor a niečo vám prifúkne. V podstate tieto firmy sa na tom nepodieľajú ani svojimi investíciami, ani svojou nejakou podnikateľskou zručnosťou, ale tieto zisky vyplývajú jednoducho z tej situácie, keďže nakupujú výrazne lacnejšiu ruskú ropu, ale predávajú ju za ceny, ktoré sú bežné na trhu v Európe.
V podstate veľmi veľa krajín takéto zisky zdaňuje, k takému zdaneniu vyzýva vlastne aj Európska únia, na základe toho Slovensko v minulom roku po pomerne dlhom naťahovaní sa aj tu v parlamente zaviedlo zdanenie nadmerných ziskov z tejto ruskej ropy na úrovni 55 %. Aby sme si rozumeli, z čoho sa zdaňuje tých 55 %, vlastne vypočíta sa to tak, že sa zoberú, zoberú priemerné zisky za štyri roky predchádzajúce roku 2022 a tento priemer, k tomuto priemeru ziskov sa pripočíta 20 %, akoby primeraný zisk, a všetko, čo je nad týchto 20 %, sa zdaní týmito 55 %. Čiže nie je to zdanenie celého zisku, ako by mohlo možno vyplývať z nejasných vyjadrení kritikov tohto zákona, ani to nie je nejaké extrémne zdanenie. Je to jednoducho to, že tieto firmy sa rozdelia o tú smotanu, ktorú zlížu úplne nezaslúžene a bez nejakého vlastného vkladu, sa o túto smotanu podelia so štátom.
Robia to aj iné krajiny okolo nás a k tomu, že aké sú tie nadmerné zisky, tak napríklad celá táto skupina MOL, do ktorej patrí aj Slovnaft, za minulý rok dosiahla 4,5 mld. zisku, výrazne viac ako v rokoch predtým a, samozrejme, že tak Maďarsko, ako aj Chorvátsko tieto zisky výrazne, nadmerné zisky, výrazne zdaňujú a verím, že tak urobí aj Slovensko.
Aby som sa vrátil k novele tohto zákona, novelou predlžujeme toto zdanenie aj na rok 2023, čo v pôvodnom zákone nebolo, a zvyšujeme vlastne toto zdanenie na 70 % týchto nadmerných ziskov. Keďže vznikli diskusie o tom, či to nie je málo, v rozprave prednesiem pozmeňujúci návrh, ktorým navrhujem zvýšiť toto percento na 90 %. Takže toľko len k uvedeniu tohto zákona a viac, samozrejme, si povieme v rozprave.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

22.3.2023 14:56 - 14:59 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda.
Vážení kolegovia, kolegyne, predkladám vám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Petra Kremského, Milana Kuriaka, Petra Libu, Petra Vonsa, Vojtecha Tótha na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 o dani z príjmov a v znení neskorších predpisov (tlač 1377) v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1446 zo 17. januára 2023 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň výbor pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: ústavnoprávny výbor uznesením č. 695 z 8. marca 2023, výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 433 z 13. marca 2023 a výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 411 z 13. marca 2023.
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva päť pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 5 spoločne s odporúčaním schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Kremského, Milana Kuriaka, Petra Libu, Petra Vonsa a Vojtecha Tótha na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 57/2018 o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 o dani z príjmov a v znení neskorších predpisov (tlač 1377) schváliť v znení pozmeňujúceho a doplňujúcich, v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporučil schváliť.
Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti č. 419 zo 14. marca 2023. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

22.3.2023 14:53 - 14:55 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Nebudem dlho hovoriť, keďže tento zákon už vlastne prešiel prvým čítaním a tam bol stručne predstavený, ide v podstate o úpravu regionálnej investičnej pomoci z dôvodu energetickej krízy, a tento návrh vznikol v spolupráci s ministerstvom hospodárstva a vychádza v podstate z praxe rokovania s investormi, kde v podstate prišli podnety na to, že energetická kríza kladie mimoriadne nároky na ich fungovanie, na realizáciu tých investičných projektov, na rýchlosť realizácie, na rýchlosť vlastne prijímania nových pracovníkov a tak ďalej a tak ďalej.
V priebehu vlastne legislatívneho procesu na hospodárskom výbore bol prednesený môj pozmeňujúci návrh, ktorým sme vlastne z tohto zákona vypustili ustanovenia, ktoré sa týkali zvyšovania platov, zvyšovania miezd, špeciálne pri technologických centrách a pri centrách zdieľaných služieb, pretože ten, pôvodná novela vlastne im umožňovala nezvyšovanie mzdy tak, ako pôvodne bolo určené. Takéto ustanovenie mne sa zdalo ako prehnané, pretože pri takejto inflácii, akú dnes máme, nedáva veľký zmysle, aby firmy mali nejaké úľavy v zvyšovaní miezd, práve naopak, asi ich treba k tomu skôr povzbudiť a tlačiť, čiže mojím pozmeňujúcim návrhom boli vypustené tieto dva body. Vlastne ten pozmeňujúci návrh je súčasťou spoločnej správy, takisto sú tam ešte nejaké drobné legislatívno-technické úpravy, takže chcem vás požiadať o podporu tohto zákona, takisto podporu spoločnej správy, ktorá obsahuje aj tento pozmeňujúci návrh a prípadné otázky zodpoviem v rozprave.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

22.3.2023 14:53 - 14:55 hod.

Kremský Peter
Ďakujem veľmi pekne, ja len, že o tomto zákone budeme hlasovať budúci týždeň v utorok 28. 3. o jedenástej hodine.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.3.2023 14:44 - 14:46 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Pán Suja, možno aj strata času, ale zareagujem na vás, nesúďte, aby ste neboli súdený. Vy často si otvárate ústa na moju adresu, čo sa týka hodnotenia, aký som kresťan. Ja vás hodnotiť nebudem, hej, to nechám na niekoho iného. Však všetci, ak ste aj vy veriaci, tak všetci vieme, že o tomto bude rozhodovať ten najvyšší, a nie vy. Ale vy veľmi často opakovane na moju adresu takto útočíte. Na vašu otázku, že čo som robil za tri roky, asi ste mali štople v ušiach alebo neviem, na čom ste si sedeli, v rozprave som spomínal, že okrem, spomínal som konkrétne úsek Tvrdošín, vyvinul som maximálne úsilie, aby konečne po desaťročiach sa to rozhýbalo a som veľmi rád aj vďaka ústretovosti ministerstva dopravy, že sa tým pohlo. Okrem tohto úseku som rokoval s pánom ministrom aj s niektorými pracovníkmi na ministerstve aspoň o začatí projektovej dokumentácie na ďalšie spomínané úseky. Už tam bol aj prísľub nejaký, len sa to nedotiahlo do konca, takže o to viacej vítam, že pán kolega Svrček sa znova rozhýbal. Nejdem sa ďalej vyjadrovať na vašu adresu, lebo naozaj je to strata času. A okrem obchvatu ešte dodám, riešil som aj spústu iných vecí, čo sa týka nemocníc, mostov, ale vám to tu nejdem vysvetľovať. Ľudia v regióne, ale aj na Slovensku vedia, že kde a čo som robil tie tri roky.
Pán kolega Miloš Svrček, tebe ďakujem za dobrú, peknú vsuvku z histórie, naozaj máš pravdu, cez Tvrdošín viedla veľmi významná cesta nielen, nielen jantárová, ale aj soľná cesta, cez Krakov a ďalej, bola to naozaj veľmi významná cesta, takže ďakujem ti za... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.3.2023 14:25 - 14:38 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Vážený pán predsedajúci, vážený pán predkladateľ, pán spravodajca, pani kolegyňa, kolegovia, dovoľte mi krátko vystúpiť v rozprave k tomuto dôležitému návrhu zákona, na konci ktorej prednesiem pozmeňujúci návrh kolegu Miloša Svrčeka a (rečník si odkašľal), pardon, a mňa.
Kolega Miloš Svrček, vo svojej síce rozsiahlej, ale veľmi zaujímavej rozprave si vystúpil a konkrétne a argumentačne si vyjadril, si sa vyjadril k dôležitým diaľničným a cestným úsekom, ktoré by mali mať naozaj už konečne zvýšenú pozornosť zo strany štátu. Ja k týmto úsekom, ktoré majú byť a už aj doslova nevyhnutne musia byť zaradené k prioritným projektom, na konci rozpravy prečítam, ako som spomenul, pozmeňujúci a doplňujúci návrh.
Čo sa týka úseku R3 Orava, o ktorom, o ktorom budem, budem krátko sa vyjadrovať, je, je veľmi dôležité, aby sa už vybudované úseky prepojili, aby už konečne sa zvýšila aj na Orave nielen plynulosť, ale hlavne aj bezpečnosť cestnej premávky, lebo naozaj je to čím ďalej viac alarmujúce. Na Orave máme za desaťročia sľubov vybudované dva krátke úseky, dve rýchlostné cesty okolo mesta Trstenej, potom okolo Oravského Podzámku, teraz konečne aj vďaka ústretovosti pána ministra dopravy a aj vtedajšieho ministra financií Eduarda Hegera sa mi po desiatich mesiacoch podarilo presvedčiť týchto dvoch ministrov, že naozaj už treba konečne na Orave rozhýbať tieto úseky a podarilo sa mi ich presvedčiť, aby aj keď síce bolo to na začiatku, bolo obdobie covidu, a aby aj v tej ťažkej ekonomickej situácii aby našli tých pár desiatok miliónov eur na, na ďalší úsek a práve teraz v tomto období prebiehajú práce na úseku rýchlostnej cesty mesta Tvrdošín. V tejto, od otvorenia tohto úseku sa už ľudia naozaj nielen mesta Tvrdošín, ale aj celej Oravy nevedia dočkať. Žijem v tomto meste a naozaj, keďže sme blízko pri poľských hraniciach, tak je to neúnosné v čase dopravnej špičky premiestniť sa nejaký kilometer, kilometer a pol z jednej časti mesta na druhý trvá niekoľko minút. Naozaj sme taký, taký uzol, taký lievik, kde sa to všetko zlieva z okresu Námestovo zo spomínanej, keďže sme blízko poľskej hranice, tak veľká časť cestujúcich, motoristov je práve z Poľskej republiky. Ako vieme, Poliaci radi migrujú, chodia za prácou do zahraničia, takže naozaj tam aj veľký počet motoristov pribúda práve, práve od týchto občanov.
No a ešte, ešte ďalší veľmi významný počet motoristov je aj z dôvodu, ako som vo faktickej spomenul, z dôvodu toho, že Orava je nádherný turistický klenot, ktorý s radosťou navštevujú, môžem povedať, aj stovky tisíc turistov, lebo čo som si pozeral, tak len Oravský Podzámok v jeden rok navštívilo 200-tisíc turistov, takže naozaj. Ale v priemere ide o desiatky tisíc turistov, ktorí pribúdajú na tieto naozaj úplne chabé, chabé cesty a cestné prepojenia na Orave a tým ešte, tým ešte viac sa, tým ešte viac kolabuje doprava.
Takže naozaj som veľmi rád a ďakujem kolegovi Milošovi Svrčekovi za predloženie návrhu zákona, kde spomína aj tie, aj tie úseky, o ktorých sa vyjadroval v rozprave. Ďakujem mu aj za jeho čas, ktorý, ktorý strávil pri rokovaní na ministerstve dopravy a verím tomu, že pomalými krokmi rozhýbeme, spoločnými silami rozhýbeme tieto, budovanie týchto, týchto úsekov aj mimo Bratislavy, lebo naozaj je to veľmi potrebné a nielen kvôli rýchlosti dostať sa do cieľa, ale aj kvôli bezpečnosti, lebo sám viem, keď cestujem do Bratislavy, napríklad aj teraz keď som išiel v pondelok, keď som išiel do Martina, je to, je to nejakých 70 kilometrov, bez nejakých komplikácií v cestnej premávke mi cesta trvá hodinu, hodinu 12 minút, no ale keďže cesty sú preplnené kamiónmi a inými dopravnými prostriedkami, tak teraz pred pár dňami, neviem, v pondelok, myslím, že sme cestovali, alebo v utorok, v utorok, tak som o 20 minút dlhšie cestoval tento úsek, 72 km je to presne, aj keď som si pozeral, takže to je naozaj katastrofa, veď to sa zo Žiliny dostanem pomaly rýchlejšie ako, ako z Oravy do Martina, kde som vyzdvihol tuto spolu, spolu, vedľa spolusediaceho kolegu, keďže spolu cestujeme, takže. A 20 minút, ja si myslím, že to je, to je nielen strata času, ale je to aj, má to vplyv v tejto dobe, čo treba spomenúť, má to vplyv aj na peňaženky, peňaženky občanov, lebo navyše 20 minút byť v aute, tak má to vplyv aj na, na pohonné hmoty.
Takže naozaj tento, mám veľký dôvod, aby som tento návrh zákona rozšíril o, aj o tú, nie Pánom Bohom, ale často štátom zabudnutý krásny kút Slovenska. A veľmi ma mrzí, že Orava mala v tomto pléne od ´89. roku niekoľko zástupcov, ktorí v omnoho lepšej finančnej situácii, ktorí mali omnoho viac možností ako, ako pohnúť s týmto problémom, čo sa týka cestnej infraštruktúry, ale z rôznych dôvodov veľakrát, veľakrát, keď aj spomínaný úsek obchvat z Tvrdošína, ten, myslím, že začal pred nejakými 20 rokmi a veľakrát už bolo, každý poslanec, keď sa vymenili poslanci v tomto pléne, z Oravy, tak vždy si to dávali do predvolebných sľubov, ale skončilo to naozaj len pri sľuboch a častokrát bolo: Už sa ide budovať, už sa, a zrazu, ako tvrdili, že peniaze sa použili na iné projekty, možno niekde tu v okolí Bratislavy. Samozrejme, ja som rád, že sa rieši aj, aj úsek v Bratislave, D4, myslím, že to je, D7, dobre som sa? R4, R7, sa mi to poplietlo, ale však vieme, o čo ide. Tak som veľmi rád, že aj, že aj pred Bratislavou sa rieši tiež tento veľmi dôležitý problém s privádzačom.
Ako člen hospodárskeho výboru, samozrejme, pri rokovaniach som to vždy podporil, som to vždy podporil a som rád, že sa to aktuálne aj, aj teraz rieši.
Takže, vážené plénum, dovoľte mi, koľko mám? (Rečník sa pozrel na elektronickú tabuľu s časomerom.) Dovoľte mi predložiť doplňujúci návrh k predloženému návrhu novely zákona č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá. Jedná sa o veľmi jednoduchý návrh, ktorý dopĺňa prílohu č. 2 k predloženej novele zákona. Príloha sa dopĺňa o spomínaný úsek R3 na Orave, konkrétne už existujúci úsek Tvrdošín, potom následne sa dopĺňa o rýchlostnú cestu Nižná, potom o úsek Nižná nad Oravou – Dlhá nad Oravou, ďalej Dlhá nad Oravou – Sedliacka Dubová, úsek Oravský Podzámok už je, už slúži motoristom, ten je už niekoľko rokov vybudovaný, a potom je ešte potrebné napojiť sa od Oravského Podzámku – Dolný Kubín a ďalej Dolný Kubín, Juh – Križovatka D1.
Osobne považujem za potrebné, aby spomínaná príloha k zákonu o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá obsahovala aj spomínanú R3, ktorá je pre, ako som spomínal, pre región Oravy kľúčovou stavbou. Kľúčová je najmä z toho dôvodu, že aktuálna dopravná situácia je v smere od Dolného Kubína až po poľskú hranicu naozaj kritická a vplýva to na kvalitu občanov tohto regiónu, ale aj návštevníkov, ale aj motoristov zo spomínaného, zo spomínanej Poľskej republiky. Vzhľadom na skutočnosť, že táto oblasť, ako som spomínal, je turisticky – ešte budem čítať ten konkrétny pozmeňovací návrh.

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Pán poslanec, čiže už vám vypršal čas, teraz môžete už len prečítať pozmeňujúci návrh, keby ste zdôvodnili, nech sa páči.

Kuriak, Milan, poslanec NR SR
Áno, tak, dobre, tak prečítam. Dovoľte mi teraz predniesť pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Milana Kuriaka a Miloša Svrčeka k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miloša Svrčeka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, tlač 1398.
V čl. I bode 5 prílohe č. 2 sa za slová „D3 Žilina – Kysucké Nové Mesto – Čadca – Skalité – štátna hranica Slovenskej republiky/Poľskej republiky" vkladajú slová „R3 Tvrdošín – Nižná – Nižná nad Oravou – Dlhá nad Oravou – Sedliacka Dubová – Oravský Podzámok – Dolný Kubín, Juh – Križovatka D1":
Odôvodnenie: Rýchlostná cesta R3 je pre región Oravy kľúčovou stavbou s medzinárodným významom. Plánovaný cestný úsek prispeje k bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, vodičom skráti čas jazdy a prinesie úsporu pohonných hmôt. Úsek R3 odľahčí okrem mesta Tvrdošín aj zvyšné obce v regióne Orava, ktorými prechádza kamiónová doprava smerujúca z Poľska, ktorá častokrát spôsobuje predĺženie jazdy týmto regiónom rádovo v desiatkach minút. Predkladatelia pozmeňujúceho návrhu sú toho názoru, že rýchlostná cesta R3 by mala byť tiež zaradená medzi prioritné úseky diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, pre ktoré sa bude aplikovať ustanovenie § 1a.
Ďakujem pekne za pozornosť a za podporu tohto návrhu zákona. Verím tomu, ako spomenula pani kolegyňa Vorobelová, že všetci prítomní poslanci že tento návrh podporia.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.3.2023 14:18 - 14:20 hod.

Kuriak Milan
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 22.3.2023 11:40 - 11:40 hod.

Pleštinská Zita
Ďakujem, pán predsedajúci. Chcela by som pozvať členov výborov pre európske záležitosti, dnes o trinástej hodine v miestnosti 149 sa uskutoční 73. schôdza výboru pre európske záležitosti. Prosím všetkých o účasť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 22.3.2023 11:36 - 11:37 hod.

Pollák Peter
Ďakujem pekne. Chcem informovať členov ľudskoprávneho výboru, že zvolávam výbor o dvanástej v miestnosti č. 147.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 22.3.2023 10:31 - 10:34 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážení kolegovia, vážené kolegyne, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miloša Svrčeka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností, takzvaný katastrálny zákon, v znení neskorších predpisov (tlač 1398) v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1466 zo 17. januára 2023 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň výbor pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: ústavnoprávny výbor uznesením č. 710 z 9. marca 2023, výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 412 z 13. marca 23. Výbor pre financie a rozpočet neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva päť pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 5 spoločne s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ako gestorský výbor odporúčal schváliť, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 420 zo 14. marca 2023. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis