Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

23.3.2023 o 10:41 hod.

Mgr.

Peter Pollák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

23.3.2023 15:40 - 15:40 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, vážení páni ministri, vážení páni poslanci, najradšej by som bol, keby som nemusel využiť túto možnosť interpelácie, ale keďže ide o veľmi závažnú a citlivú tému, ktorú, ktorú musím riešiť, už takmer v apríli bude rok, táto citlivá a pre mňa neprijateľná téma sa týka podpísania pánom exministrom Lengvarským podpísania usmernenia o možnosti zmeny pohlavia na matrikách a o tzv. štandardných postupov.
Pokiaľ, pokiaľ bol pán, pán minister Lengvarský, tak od apríla až do februára tohto roku sa mi podarilo trikrát pána ministra presvedčiť na základe argumentov, aby toto usmernenie nepodpísal. Podpísal ho prvýkrát v apríli, ale zároveň ho aj stiahol. Veľmi ma mrzí, že aj napriek prísľubu, asi týždeň pred jeho odvolaním sľúbil mi, že tieto, toto usmernenie a štandardy nepodpíše a v deň odvolania, beriem to ako podraz nielen na mne, ale aj na občanov Slovenska rovnakého zmýšľania konzervatívneho a hodnotového ako ja. Takže beriem to ako podvod z jeho strany, čo ma veľmi mrzí.
S pánom ministrom, exministrom Lengvarským už túto závažnú tému nemôžem riešiť, tak preto som využil túto možnosť, aby, aby som poprosil aj touto cestou pána povereného ministra zdravotníctva Eduarda Hegera a zároveň aj pána premiéra. Chcem ho poprosiť, aby, aby urobil v rámci svojich kompetencií konkrétne kroky a aby toto usmernenie a podpis pána exministra Lengvarského stiahol späť podľa možnosti. Ja zatiaľ čo som zisťoval po svojej línii cez niektorých právnikov, že pán poverený minister zdravotníctva, pán Heger, túto možnosť má. Komunikujem s ním na túto tému vlastne odo dňa, odo dňa podpisu pánom exministrom, tak komunikujem s ním, s pánom Hegerom komunikujem cez správy, niekoľkokrát osobne. Naposledy som sa s pánom, s pánom premiérom stretol a zastupujúcim ministrom aj zdravotníctva som sa stretol včera. Mrzí ma, že, nechcem, nechcem nejak ísť do vlastných radov.
Ja si pána, pána Eduarda Hegera nesmierne vážim, ale jeho, jeho odpoveď z pred pár hodín ma neuspokojila, a preto tu stojím a skúsim aj takouto formou požiadať, aby, aby sa toto usmernenie vrátilo späť, aby sa, aby sa znemožnilo. Lebo už mám aj informácie, aj môj kolega, nejdem menovať ktorý, už mám informácie aj od niektorých matrikárok, že, s ktorými komunikujem, tak mám informácie, že už, už aj boli konkrétne prípady. Neboli veľa, ale, ale už boli a matrikárky naozaj sú z toho nešťastné. Nevedia, čo majú robiť. Dal som túto otázku včera aj pánovi, pánovi Hegerovi. Povedal mi, povedal mi v zmysle, že nemajú sa čoho báť, že ministerstvo vnútra že to bude riešiť. Len viete, vžiť sa do situácie pracovní... pracovníkov a hlavne pracovníčok na matrikách a keď majú byť postavené takejto požiadavke, tak ja, ja neviem, či som to ja dokázal ustáť. Takže mohol by som o tomto dlho rozprávať. Takže moja, moja interpelácia, v skratke ju prednesiem, na konci mám tri otázky na pána povereného ministra zdravotníctva Hegera:
Vážený pán poverený minister zdravotníctva, pán Heger, dňa 3. marca 2023 vstúpili do platnosti tzv. štandardné postupy pre diagnostiku a komplexný manažment zdravotnej starostlivosti o dospelú osobu s transsexualizmom. Ďalej len budem, budem to spomínať ako tzv. štandardné postupy, ktoré boli schválené príslušnou komisiou ministerstva zdravotníctva, na ktorej, na ktorej čele stojí pani docentka dr. Izáková, s ktorou som tiež komunikoval. Ešte pred, pred sledovaním tejto komisie tam tiež ma veľmi mrzelo, že toto schvaľovanie, toto schvaľovanie nebolo ani osobne na nejakom stretnutí, ale prebiehalo per rollam, nakoniec došlo. A čo ma potešilo, že, myslím, že z dvadsiatich členov komisie túto, prepáčte za výraz, túto zvrátenosť pre mňa, ťažko sa mi používa toto slovo, ale túto zvrátenosť podporilo iba, myslím, že dvanásť, proti bol sedem a alebo, alebo že, no proste čo trošku ma potešilo, ale nerieši to problém, že neboli všetci členovia tejto komisie za toto usmernenie. Okrem, okrem tzv. spomínaných štandardných postupov, ktoré, teda ako som spomínal, schválila táto komisia a následne boli podpísané ministrom zdravotníctva Lengvarským. Okrem toho vstúpilo do platnosti aj odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na zjednotenie postupov poskytovania zdravotnej starostlivosti ku zmene pohlavia, pod ktorým pred vydaním lekárskeho posudku o zmene pohlavia osoby administratívne evidovaného v matrike, ďalej len odborné usmernenie, ktoré bolo publikované vo vestníku ministerstva zdravotníctva dňa 6. apríla 2022 a bolo naviazané na schladenie vyššie uvedených štandardných postupov. Čo je veľmi závažné, vlastne od toho dňa, od toho dňa aj napriek iným tvrdenia aj podľa informácií z regiónu, čo mám, tak už, už to platí a už aj matrikárky mi potvrdili, že im prišlo nariadenie, že ako majú postupovať pri týchto úkonoch. To ma veľmi mrzí, že na Slovensku som sa ako poslanec a zákonodarca dožil, dožil tejto, tejto citlivej situácie. Prijatím týchto registratívnych aktov sa výrazným spôsobom uľahčila registrácia zmien pohlavia na matričných úradoch, čo pokladám za absolútne neprijateľný postup. Zároveň sa docielil stav, kde biologickí muži budú môcť byť po stanovení diagnózy a vydaní lekárskeho stanoviska úradmi vnímaní ako ženy a to aj napriek tomu, že nepodstúpia chirurgický zákrok, tak ako bolo tomu doteraz, čo, ja si myslím, že bolo to správne a práve pri tomto chirurgickom zákroku ja by som bol za to, aby týmto ľuďom, ja ich neodsudzujem, práveže by som bol za to, aby týmto ľuďom, ktorí podstúpia, ktorí na základe svojej inakosti boli nútení podstúpiť tento zákrok, aby boli, aby mali mimoriadne zvýšenú zdravotnú starostlivosť, že s týmto, s týmto by som súhlasil. Ale tieto zarážajúce skutočnosti s nimi sa neviem zmieriť.
Takže, viete, že po vydaní nejakého stanoviska na matrike sa budú tzv. alebo muži budú vnímaní ako ženy a to napriek tomu, že stačí, stačí iba zmeniť úradne pohlavie. Zarážajúca je najmä skutočnosť, že to bude platiť aj opačne, čo potencionálne znamená, že takíto "muži" budú môcť otehotnieť či porodiť dieťa. V zmysle nového právneho stavu stačí aj hormonálna liečba v trvaní najmenej jedného roka. Ak počas tohto roka osoba, ktorá žila v role opačného pohlavia písomne vyjadrí svojmu ošetrujúcemu lekárovi presvedčenie, že trvalá celoživotná a nezvratná zmena jej právnej identity, mena a priezviska je pre ňu jediným možným riešením. Ku chirurgickému zákroku na úradnú zmenu mena a pohlavia v dokumentoch už pristúpiť netreba. Z môjho pohľadu sa teda na maximálnu možnú mieru umožnil transsexuálnym osobám prístup k zmene dokladov na matričných úradoch, pričom predmetná zmena spôsobí množstvo právnych a aplikačných problémov, ale aj veľa ľudského nešťastia. Nejdem tu konkretizovať, čo všetko aj po príkladoch zo zahraničia, čo všetko toto môže obnášať. K predmetnej téme som sa dopočul množstvo protichodných tvrdení, na ktoré požadujem jednoznačnú odpoveď. Z matričných úradov, ako som spomenul, mám totižto informácie, že boli zo strany ministerstva vnútra poučené o tom, aby zmeny v zmysle vyššie uvedených právnych predpisov, štandardné postupy a odborné usmernenie registrovali.
V tejto súvislosti si vám teda dovolím, pán poverený minister zdravotníctva, pán Heger, položiť nasledovné otázky:
1. Aké kroky ako poverený minister zdravotníctva plánujete vykonať voči schváleným štandardným postupom a odbornému usmerneniu? Ak plánujete vykonať nejaké právne kroky, v akom časovom horizonte tak plánujete učiniť?
2. Považujete štandardné postupy a odborné usmernenie za platné a účinné? Ak nie, o aké právne relevantné skutočnosti tieto tvrdenia opierate?
3. Je možné, aby osoba, ktorá má lekárom stanovenú diagnózu transsexualizmu, mohla v súčasnosti úspešne registrovať zmenu pohlavia na matričnom úrade bez absolvovania chirurgického zákroku?
Tých otázok by bolo určite viac, ale tieto tri otázky vyplývajú, vyplývajú z tých otázok, s ktorými som sa stretával počas takmer roka, keď v apríli roku 2022 pán exminister Lengvarský prvýkrát aj podpísal toto usmernenie. Vtedy však aj s viacerými kolegami poslancami, že toto nie je iba môj názor, ale je to názor, myslím si, že ešte stále drvivej väčšiny minimálne poslancov nášho klubu OĽANO, o čom svedčí aj to prvé stretnutie, ktoré som organizoval, kde som pozval vtedy ešte pána ministra Lengvarského a pána premiéra a kde sa vlastne platnosť tejto smernice podarilo, podarilo zastaviť, že nebola, nebola v platnosti. Veľmi ma mrzí, že to došlo do tohto štádia nielen preto, že pochádzam z regiónu Orava, kde, kde naozaj v takom regióne tam ako poslanec Národnej rady neviem, ani nechcem byť v anonymite. Osobne sa stretávam s tými ľuďmi a možno, možno aj preto, že pochádzam z tohto regiónu, tak som veľakrát priamo kontaktovaný a konfrontovaný s mnohými aj dobrými, aj zlými postupmi súčasnej vlády. Takže ja by som chcel poprosiť, ale nielen pána premiéra aj v zastúpení ako minister zdravotníctva, ale aj ostatných vás členov vlády, ja by som vás chcel poprosiť, ak vidíte možnosť, aby ste pomohli zastaviť túto smernicu, kým nenapácha nedozierne škody a nezvrátiteľné následky na a aj na našich deťoch. Naozaj je to, je to veľmi nebezpečné a za ten rok som už, takmer rok som získal dostatok informácií, že som nabral odvahu a musel som sa v tejto nepríjemnej, s touto nepríjemnou témou postaviť a využiť možnosť tej interpelácii.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

23.3.2023 14:40 - 14:40 hod.

Liba Peter
Ďakujem veľmi pekne.
Takže môžme podať návrh zákona, pani ministerka? Podporujete to?
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.3.2023 12:04 - 12:06 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Keď tu zaznelo niekoľkokrát od liberálov kresťanstvo, kresťania, kresťanská láska a iné výrazy a poukazovanie na kresťanov, tak dovolím si zacitovať zo Svätého písma - Jeremiáš 16, kapitola 17-18: "Veď mám oči na všetkých ich cestách, predo mnou sa neskryjú, ani ich vina nie je skrytá pred mojimi očami. Najprv dvojnásobne odpovedáte mi ich vinu a ich hriech, pretože znesvätili moju krajinu mŕtvolami svojich ohavností a svojimi ohavnosťami naplnili moje dedičstvo. Amen."
K uzneseniu Európskeho parlamentu z 20. októbra 2022 som sa verejne vyjadril pár dní po jeho zverejnení. Progresívno-liberálni poslanci Európskeho parlamentu nech, hlavne tí slovenskí, aby mali zvažovať s čím a ako budú vyvíjať tlak na vlastných občanov, ktorých by mali transparentne zastupovať v Europarlamente a nebyť zástupcami len niektorých určitých skupín progresívne-liberálne zmýšľajúcich, takisto aj ako naša pani prezidentka Zuzana Čaputová, tá isto zastupuje iba, iba určitú skupinu ľudí a ostatní, ako keby neexistovali. Ukázala to aj pri rodinnom balíčku, aký má postoj k rodinám s deťmi.
Tu v parlamente je ukážkovou zástupkyňou progresívno-liberálnych, poviem zvrátenosti, pani poslankyňa Janka Bittó Cigániková, ktorá je ukážkou netolerancie, má plné reči, plné reči. Včera na Martina Čepčeka... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.3.2023 11:51 - 11:52 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Ja by som sa chcela Juraj veľmi výrazne ohradiť voči tvojmu tvrdeniu, že poslankyne Anna Andrejuvova a Anna Záborská tu traumatizujú spoločnosť. To vôbec nie je pravda, pretože v tomto uznesení sa nič nehovorí o žiadnom stanovisku, o žiadnom postoji k LGBTI komunite. Hovorí sa len, že v uvedenom uznesení obidve navrhovateľky upozorňujú, že otázky rodinného práva sú vo výlučnej kompetencie národných štátov vrátane právnych predpisov upravujúcich otázky manželstva a oblasti zabezpečenia prístupu vzdelania. Nič viac, nič menej a z tohto dôvodu poukazujú, že uvedené rozhodnutie Európskeho parlamentu 2022/2894RSP nerešpektuje suverenitu Slovenskej republiky v súvisiacich oblastiach.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.3.2023 11:48 - 11:50 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Juraj, ja sa dotknem správy výboru Európskeho parlamentu pre občianske slobody, ktorý tu bol v polovičke decembra. Ja tiež hodnotím ich správu ako neobjektívnu, zavádzajúcu a tendenčnú, pretože ľudia, ktorí na Slovensku strávili len pár hodín, idú posudzovať o tom, aká je atmosféra na Slovensku. Oni prišli večer, strávili niekoľko 8 hodín so zástupcami jednotlivých ministerstiev, so zástupcami mimovládnych organizácií, ktoré sa venujú téme LGBTI a transrodových osobností, ale vezmi si, že odignorovali jeden fakt. V roku 2021 sa prihlásilo k náboženstvu a k cirkvi takmer 66 % obyvateľstva. Je to 3,6 mil. obyvateľov. S týmito zástupcami cirkvi nemali, európski poslanci vôbec chuť sa stretnúť. Pritom zastupujú značnú časť obyvateľstva.
Ty si ďalej hovoril, že vlastne predstavitelia Európskeho parlamentu len sumarizovali názory ľudí, s ktorými sa stretli, ale tie výstupy z tejto správy sú úplne jasné. Táto skupina vyzýva vládu, aby zintenzívnila úsilie a zlepšenie právneho uznávania párov rovnakého pohlavia a ich detí a aby urýchlene prijala ďalšie súvisiace právne reformy vrátane vhodných postupov zdravotnej starostlivosti pre transrodové osoby. To znamená, že oni nielen nesumarizovali názory ľudí, s ktorými sa stretli, ale vlastne aj dávajú nášmu štátu úlohu, aké si máme plniť povinnosti a čo máme v tomto smere robiť. Ja sa ešte k tomu vyjadrím vo svojej rozprave.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.3.2023 10:55 - 10:56 hod.

Andrejuvová Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za faktické poznámky. Ja možno iba krátko, Slovenská republika je právnym štátom, kde vo voľbách zvíťazí istý počet politických strán, ktoré utvoria napríklad väčšinu v parlamente a tie rozhodujú o legislatíve. A tá v roku 2020, kde ste boli aj vy členom vládnej koalície, prijala v programovom vyhlásení vlády túto vetu alebo ste za ňu hlasovali: "Budeme dbať na dodržiavanie princípu subsidiarity a rešpektovanie našich národných záujmov, a to vrátane kultúrno-etických otázok." A vy mi teraz, pán Lehotský, hovoríte, že v zásade ani zmluva o Európskej únii sa nemá dodržiavať. To považujem za absurdné. Ďakujem.
Skryt prepis
 

23.3.2023 10:44 - 10:48 hod.

Andrejuvová Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Vážené kolegyne, kolegovia, Európsky parlament, žiaľ, už druhýkrát v relatívne krátkom čase nerešpektoval princíp subsidiarity a prekročil svoje kompetencie. Tentokrát je smutným faktom, že porušenie princípu subsidiarity iniciovali a spolupredkladali poslanci zo Slovenska. A to konkrétne Michal Šimečka, Vladimír Bilčík, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Martin Hojsík a Michal Wiezik. O čo konkrétne ide?
Koncom minulého roka prijal Európsky parlament uznesenie s názvom "Rastúci počet trestných činov z nenávisti voči LGBTIQ osobám v celej Európe s ohľadom na nedávnu homofóbnu vraždu na Slovensku." Uvedené uznesenie by sa v konkrétnostiach dalo kritizovať pre politizujúci a zavádzajúci, dokonca nepravdivý obsah. Národná rada Slovenskej republiky sa však pri predloženom návrhu uznesenia striktne drží zmluvy o Európskej únii. Dovoľte mi zacitovať čl. 5 zmluvy o Európskej únii.
Ods. 1. Vymedzenie právomoci Európskej únie sa spravuje zásadou prenesenia právomoci. Vykonávanie právomoci Únie sa spravuje zásadou subsidiarity a proporcionality.
Ods. 2. Podľa zásady prenesenia právomoci, Únia koná len v medziach právomocí, ktoré na ňu preniesli členské štáty v zmluvách na dosiahnutie cieľov ich vymedzených a právomoci, ktoré na Úniu neboli v zmluvách prenesené, zostávajú právomocami členských štátov. Vedeniu Európskeho parlamentu a jeho poslancom, preto pripomíname, že právna úprava tých otázok týkajúca sa rodinného práva s absentujúcim cezhraničným prvkom je vo výlučnej kompetencii národných štátov, teda členov Európskej únie. Výbor Európskeho parlamentu pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, preto upozorňujeme, že primárna reakcia na vraždu na Zámockej, ktorú príslušné orgány činné v trestnom konaní klasifikovali ako teroristický čin, opatrenia prijaté následne, revízia legislatívy a tvorba verejných politík, vrátane vzdelávacie kurikula spadajú pod výlučnú právomoc Slovenskej republiky.
My, ktorí žijeme a pôsobíme na Slovensku, vieme, že Slovenská republika sa zasadzuje o dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd na území Slovenska, ako aj vo svete a že vo svojich politikách kladie dôraz na zlepšenie situácie na Slovensku s osobitným dôrazom na práva ohrozených skupín obyvateľov. Zdá sa, že niektorí naši kolegovia, europoslanci, sa však na Slovensko pozerajú viac z Bruselu než z Bratislavy. Čo je však horšie, uchyľujú sa k porušeniu základných právnych dokumentov Európskej únie, a tak sa pýtam, ako môžu takto flagrantne porušovať pravidlá tí, ktorí sa sami označujú za demokratov. Vedia táto dáma a páni, že jednou z kľúčových podmienok demokracie je vláda, práva, teda právny štát a ako môžu od občanov Európskej únie a od jej členských štátov očakávať dodržiavanie zákonov tí, ktorí ich sami porušujú? Ak má Európska únia fungovať, musia všetky inštitúcie postupovať striktne podľa práva.
Preto je veľmi dôležité, aby sme kolegom, poslancom z Európskeho parlamentu pripomenuli, aké kompetencie Európsky parlament má a ktoré nemá. Je to dôležité aj preto, že nerešpektovanie ustanovení primárneho práva Európskej únie môže oslabiť inštitucionálne fungovanie celej európskej integrácie. Naše uznesenie predkladáme aj preto, že právna istota vyžaduje, aby sa orgány verejnej moci, rovnako ako aj nadnárodné inštitúcie striktne držali v medziach svojich právomocí, vymedzených v právnych poriadkoch, či medzinárodných dokumentoch.
Vážené kolegyne a kolegovia, žiadam vás o podporu navrhnutého uznesenia a už vopred ďakujem za jeho podporu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

23.3.2023 10:41 - 10:43 hod.

Pollák Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda.
Ako spravodajca výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny podávam Národnej rade Slovenskej republiky informáciu gestorského výboru o výsledku prerokovania návrhu poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Anny Andrejuvovej a Anny Záborskej na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k uzneseniu Európskeho parlamentu z 20. októbra 2022 o rastúcom počte trestných činov z nenávisti voči LGBTIQ+ osobám v celej Európe s ohľadom na nedávnu homofóbnu vraždu na Slovensku (2022/2894(RSP)) a k správe Výboru Európskeho parlamentu pre občianske slobody spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) z 27. januára 2023, tlač 1471.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny podáva Národnej rade Slovenskej republiky informáciu gestorského výboru o výsledku prerokovania návrhu poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Anny Andrejuvovej a Anny Záborskej na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k uzneseniu Európskeho parlamentu z 20. októbra 2022 o rastúcom počte trestných činov z nenávisti voči LGBTIQ+ osobám v celej Európe s ohľadom na nedávnu homofóbnu vraždu na Slovensku (2022/2894(RSP)) a k správe Výboru Európskeho parlamentu pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) z 27. januára 2023 (CR(2023)740573), tlač 1471.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 1527 z 23. februára 2023 pridelil predmetný návrh na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny s tým, že ako gestorský výbor podá v stanovenej lehote Národnej rade Slovenskej republiky informáciu o prerokovaní predmetného materiálu vo výbore a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Gestorský výbor o návrhu nerokoval, keďže dňa 13. marca 2023 nebol podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov uznášaniaschopný.
Prílohou tejto informácie je návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán podpredseda, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

23.3.2023 10:40 - 10:41 hod.

Andrejuvová Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Ja krátko uvediem návrh a potom by som sa rada prihlásila prvá do rozpravy. Uznesenie predkladáme preto, lebo si myslíme, že Európsky parlament aj v tom uznesení ho upozorňujeme a pripomíname, že právna otázka týkajúca sa rodinného práva s absentujúcim cezhraničným prvkov je vo výlučnej kompenzácii národných štátov, členov Európskej únie, vrátane právnych predpisov, upravujúcich otázky manželstva a oblasti zabezpečenia prístupu k vzdelávaniu. Rovnako takisto aj verejné politiky, vrátane vzdelávacieho kurikula, spadajú pod výlučnú právomoc Slovenskej republiky a, samozrejme, v uznesení hovoríme a vyhlasujeme, že zodpovednosť za teroristický čin zločiny z nenávisti. Ani individuálne prejavy násilia nie je možné pripísať celej spoločnosti ani jej politickej reprezentácii, ani cirkvám, náboženským spoločnostiam a ďalším verejným inštitúciám a takisto v návrhu píšeme a vyhlasujeme, že nesúhlasíme s hodnotením situácie v deklarovanom dotknutom uznesení Európskeho parlamentu a považujeme ho za nekorektné, nepravdivé a zavádzajúce, pretože opomína zásadu subsidiarity.
Toľko krátko k úvodu a potom by som sa prihlásila prvá do rozpravy. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 23.3.2023 9:28 - 9:30 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Tak rovnako aj ja sa chcem poďakovať pracovníkom na ministerstve dopravy za tento zákon, ktorý nám tuná aj fyzický doniesol pán minister. Je to skutočne určite veľa práce za tým. Rovnako pozdravujem aj na balkóne tu máme zástupcu civilného letectva. Je to pilot, ktorý sa tiež pozrel na to, ako bude prebiehať toto rokovanie. A práve to civilné letectvo sa tam, samozrejme, aj tomu venujú. A vieme, že, že tam, proste, ako povedal aj teraz pán minister, máme veľké rezervy. A predsa je to, predsa tých, tú leteckú dopravu do budúcnosti budeme potrebovať, pretože je to jeden z najrýchlejších spôsobov dopravy ako takej.
Takú, by som povedal, tú realitu nám odkrylo vlastne, odkrylo ten, tá pandémia, keď vlastne mnohé tie letiská skutočne takmer padli na hubu. A aj momentálne sú, dá sa povedať, na, na, úplne na pokraji nejakého takého prežitia. Takže ja dúfam rovnako ako povedal pán minister, že štát nájde tie prostriedky na to, aby tá letecká doprava bola patrične podporená a aby fungovala tak, ako sa v tomto období patrí.
Takže ešte raz ďakujem. A verím, že do druhého čítania to prejde. A ešte v rámci toho sa možno pripravia nejaké veci, ktoré môže ešte vylepšiť tento zákon. Takže hlasovať o tomto bude dnes o jedenástej. Ďakujem.
Skryt prepis