Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

30.3.2023 o 16:19 hod.

Mgr.

Lukáš Kyselica

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 31.3.2023 10:24 - 10:26 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Ja vlastne ďakujem pánu poslancovi Baránikovi, že teda sa ujal tejto témy a urobil z nej kľúčovú tému dnešného dopoludnia, možno aj jedinú asi, pravdepodobne že prekonal aj predkladateľa zákona, ktorý teda prišiel s návrhom zákona, ale pán Baránik z toho urobil tému, ale ja to využijem, som mu za to vďačný. Médiá sú naozaj veľmi dôležité a vlastne je to od slova médium - prostriedok, sprostredkovanie, a naozaj v demokracii sú občania, väčšina ľudí závislých od toho, aké informácie im sú sprostredkované. A z toho dôvodu majú aj médiá veľkú zodpovednosť. A myslím si, že toto je jedna z najväčších slabín, slabých miest demokracie. To neznamená chýb, ale že sa dá najľahšie napadnúť alebo prekrútiť, alebo zneužiť. Samozrejme, platí to aj pre sociálne médiá, ale tie sú asi od podstaty subjektívne, je to logické, tam ľudia dávajú svoje súkromné názory a často emócie najmä, a preto je dôležité, aby médiá tieto veci vyvažovali, najmä verejnoprávne médiá.
K objektivite jednoznačne patrí, že za zlé treba kritizovať, ale za dobré treba pochváliť. A malo by to byť vyvážené. Myslím, že na Slovensku máme často tendenciu aj v médiách hlavne negativizovať, ale to sa jednoznačne potom podpisuje pod náladu v spoločnosti. A dokonca nielenže sa šíria informácie, ale najmä šíria sa emócie. Ja to vidím ako problém, nieže niekto informuje kriticky, ale niekto vyvoláva negatívne emócie, doslova ich bičuje, a to prichádza k dehumanizácii niektorých osôb aj politikov, aj nás napríklad. A ja si myslím teda, že to čo je dôležité v celej tej debate, aby sme my všetci mali úctu k človeku a šírili úctu k človeku, aj k novinárovi, aj k politikovi, ale aj k občanom. Takže určite treba podporiť to, čo k takejto úcte povedie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 31.3.2023 9:53 - 9:55 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Pán kolega Baránik, aj pán kolega Dostál, predchádzajúci rečník v rozprave. Ja som za to, aby, aby sa na novinárov neútočilo, aby boli novinári chránení a naozaj, aby, aby nemali dôvod niektorí politici si kopať do novinárov, ako si zmyslia a často je to v niektorých prípadoch napríklad ako pán Fico a nejdem ďalších spomínať, že oni kopú do novinárov, keď napíšu pravdu. Treba sa tu ale aj pozerať na, na druhú stranu, že niektoré, niektoré médiá hlavne progresívno-liberálne, čo oni stvárajú napríklad, len čo sa týka osoby Igora Matoviča. Len za posledné tri roky tú kopu hnoja, tú kopu hnoja, čo niektoré, niektoré progresívno-liberálne médiá nachrlili na Igora Matoviča, tak to, to už bolo ako naozaj cez čiaru.
Pán Sulík mohol urobiť čokoľvek, mohol urobiť akýkoľvek prešľap, tam novinári, česť výnimkám, samozrejme. Nehovorím o všetkých novinároch, ale tam boli tichučko, ale Igor Matovič čokoľvek, čokoľvek dobré urobil alebo aj urobí, tam nikdy u niektorých novinárov nebude písané o ňom ani, ani trošku približujúce sa pravde a toto ma mrzí.
V poslednej dobe mám trošku pocit, že médiá, médiá začínajú písať trošku, trošku viac pravdy. Možno je to aj preto, že podľa prieskumu slovenské médiá patrili medzi spomedzi 46 krajín spolu s médiami z USA medzi najmenej dôveryhodné, tak možno si chcú napraviť reputáciu, tak ma teší, že v poslednej dobe aj ja mám pocit, že píšu omnoho... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

30.3.2023 18:52 - 18:54 hod.

Dobeš Peter
 

30.3.2023 18:50 - 18:52 hod.

Kavecká Monika Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vás informovala o výsledku verejného hlasovania o návrhu na voľbu člena Rady rozhlasu a televízie Slovenska v oblasti televízneho vysielania, ktoré sa konalo 30. marca 2023, bola to opakovaná voľba.
Na verejné hlasovanie o návrhu na voľbu člena Rady rozhlasu a televízie Slovenska v oblasti televízneho vysielania bolo v opakovanej voľbe vydaných a poslanci si osobne prevzali 126 hlasovacích lístkov. Teda na opakovanej voľbe bolo prítomných 126 poslancov.
Po vykonaní verejného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní o návrhu na voľbu člena Rady rozhlasu a televízie Slovenska v oblasti televízneho vysielania všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 126 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 4 neplatných a 122 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že:
- za meno Milan Antol hlasovalo za 78, hlasovalo proti 4, zdržalo sa hlasovania 40,
- za meno Agáta Staneková hlasovalo za 18, hlasovalo proti 11, zdržalo sa hlasovania 93.
Na voľbu člena Rady rozhlasu a televízie Slovenska je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že vo verejnom hlasovaní bol za člena Rady rozhlasu a televízie Slovenska v oblasti televízneho vysielania zvolený Milan Antol.
Overovatelia poverujú svojho člena Moniku Kaveckú oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.3.2023 17:27 - 17:42 hod.

Kyselica Lukáš
 

Vystúpenie v rozprave 30.3.2023 16:57 - 16:58 hod.

Kyselica Lukáš
Tak hlasovanie o 17.00 hod.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 30.3.2023 16:57 - 16:58 hod.

Kyselica Lukáš
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 30.3.2023 16:37 - 16:45 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Vďaka. No, už to asi nestihneme do 17.00 hod., ale nevadí...(Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Máme poslanecké grémium o 16.45 hod., kedy prerušíme rokovanie. Nech sa páči.

Kyselica, Lukáš, poslanec NR SR
No, tak dobre. V krátkosti. Túto problematiku sme otvárali aj na ústavnoprávnom výbore, keď došli tie podania na Ústavný súd. Tam sme to podržali. Podali sme stanovisko na Ústavný súd v tom smere, že tá obligatórnosť ukladania trestu prepadnutia majetku je v poriadku, ale sú tam aj iné zásady, z ktorých možno konštatovať, že naozaj ten Ústavný súd rozhodne, že tá obligatórnosť nie je celkom kóšer.
Keď si zobereme napríklad zásady ukladania trestu, ktorý je v Trestnom zákone, tak ten sudca je momentálne pri druhom odseku, jak sa hovorí, automat. Tam hovorí: „Pri určovaní druhu trestu a jeho výmery súd prihliadne najmä na spôsob spáchania činu a jeho následok, zavinenie, pohnútku, priťažujúce okolnosti, poľahčujúce okolnosti a na osobu páchateľa, jeho pomery a možnosť jeho nápravy.“
Takže keď tu je sudca automat, dostane podľa odseku 2 obligatórnosť, všetok majetok, ktorý je identifikovaný, má povinnosť zhabať. Napriek tomu, že to je v zákone, už sú dva rozsudky súdov aj na Slovensku, že sudca neakceptoval odsek 2, a odôvodnil to tou ústavnosťou a prešlo mu to. Keď by sme vychádzali z tých medzinárodných regulí alebo aj tých smerníc EÚ, tak... tak by sme mali ísť naozaj tým smerom, že tá fakultatívnosť by mala byť pri každom trestnom čine a sudca by mal rozhodnúť podľa zásad trestného konania, teda podľa zásad ukladania trestu. Jasné, že advokáti sa vyjadrovali v tomto smere všetci, to je samozrejmé.
Moment, takto, ešte momentálne je tá obligatórnosť napríklad pri trestnom čine... pri odseku 3 pri úkladnej vražde. Tam je len, že kto spácha, je súdený za odsek 3, tak tam len sudca rozhoduje o vine alebo nevine. Tam je len, že odsúdi sa na doživotie. Tam nemá inú možnosť sudca, ale to je proste v odseku 3. Ale pri prepadnutí, keď sme mali jednu konferenciu, tak nám tam namodelovali jeden príklad, že napríklad nejaký kachličkár vám dôjde vykachličkovať celý dom, dajme tomu väčší, aj podlahy, aj dlažby, Dajme tomu zaplatíte mu 40-tisíc, on to dá niekde manželke na účet a trebárs by mu mohli dať ako predikatívny trestný čin daňový a k tomu legalizáciu v tom odseku, kde by mu mohli zhabať celý majetok, no tak vtedy je to neprimerané. Ale, samozrejme, sú tam aj niektoré iné trestné činy, ktoré by neboli takto akože vrcholovo neprimerané.
Keď si zoberieme nielen advokátov, ale zoberieme si konferenciu právnickej fakulty a Generálnej prokuratúry, tak je článok zo zborníku z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum, ktoré pod názvom Primeranosť trestu prepadnutia veci a ochranného opatrenia zhabania veci, ktoré robil JUDr. Čentéš, Andrej Beleš, Ján Šanta, teda prokurátori alebo ľudia, ktorí nestáli len na strane advokácii, a títo tiež hovoria o fakultatívnosti. A tú fakultatívnosť momentálne nastavujeme.
Boli tu niektoré návrhy zákonov alebo niektoré snahy, akým spôsobom túto fakultatívnosť upraviť s tým, že by sa posudzoval inak legálny majetok a inak nelegálny. Ja som hneď od začiatku tvrdil, že prepadnutie majetku je trest, teda sú sankcie, tresty a ochranné opatrenia. Ochranné opatrenia sú v súvislosti s trestným činom a trest ako samotný nemusí byť v súvislosti s trestným činom, takže práve preto prepadnutie veci nemá žiadny súvis, že by to bol nejaký výnos z trestnej činnosti alebo tak.
Preto som hovoril, že nie je to možné takto upraviť, lebo de facto by trest prepadnutia majetku stratil svoj význam, ak by sa diferencovalo medzi legálne a nelegálne nadobudnutým majetkom. V prvom rade skúmanie pôvodu majetku je veľmi obtiažne, pretože majetkové hodnoty sa dynamicky zväčšujú a zmenšujú podľa konkrétnej situácie, páchateľ môže napríklad spoluinvestovať sumu, ktorá pochádza z časti z nelegálnych príjmov a z časti legálnych. Zhodnotenie tejto investície potom predstavuje legálny alebo nelegálny majetok? Ako určiť potom hranicu medzi nelegálnym a legálnym? Takže toto sú také otázky, ktoré budú, boli, sú a budú stále otvorené. Ale to sa týka hlavne preukazovania pôvodu majetku.
Ale čo sa týka trestu ako pri odsúdení páchateľa, tak trest prepadnutia majetku sa uloží. Polícia čo spraví? Identifikuje ten majetok, ten majetok je celý spísaný a sudca už rozhodne potom podľa povahy, kedy a čo berie. Keď si zobeme ten zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, tak aj autori poukazujú, že vzhľadom na totožné ústavnoprávne základy ochrany základných práv a slobôd Slovenskej republike a Českej republike v predmetných prípadoch práva vlastniť majetok, práva na ochranu súkromného života, prípadne práva na súdnu a inú právnu ochranu, resp. kontext práva EÚ je nevyhnutné, aby orgány aplikácie práva, teda najmä súdy pri ukladaní trestov a ochranných opatrení vnímali povinnosť zvažovať primeranosť trestných sankcií hoci explicitná právna úprava na úrovni slovenského Trestného zákona absentuje. To bolo v roku 2020, no, my to meníme až teraz, je rok 2023, ale hovorím, nebola tam dlho zhoda a ešte je tam to podanie na Ústavný súd.
S výnimkou úzko vymedzených korektívov podľa § 60 ods. 6 písm. b) a 83 3b) Trestného zákona. Sami písali - pre zákonodarcu predstavujú tieto závery námet na ustanovenie výslovnej povinnosti zohľadnenia primeranosti sankcií vo vzťahu k závažnosti činu, prípadne ďalším skutočnostiam, s dôvetkom, že sankcie nesmú spôsobovať zásah do základných práv a slobôd nad rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie účelu, teda individuálnej represie a individuálnej generálnej prevencie, teda tresty, resp. ochrany spoločnosti, ochranu opatrenia.
Vylúčenie posudzovania primeranosti ochranných opatrení by mohlo byť nahradené obsahovo adekvátnym ustanovením voči § 96 českého trestného zákona. Pri ochranných opatreniach je potrebné primeranosť skúmať osobitne dôkladne vzhľadom na rozdielny účel ochranných opatrení od účely trestov, prípadne ochranné opatrenia nesmie trest nahrádzať a nesmie byť likvidačné. Napĺňanie uvedených ideí má ambíciu posilniť realizácie účelu trestu a posilňovanie dôvery v trestnú spravodlivosť, čo je aj v súčasnosti mimoriadne aktuálna otázka.
Takže vtedy to písali odborníci, už v roku 2020 a poukazovali... (reakcia z pléna), poukazovali na to, že aj tie obligatórne dané trestné činy by mali byť posudzované fakultatívne. Podobný záver je možné vyvodiť aj z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva, ktoré sa vyjadrovali k proporcionalite. Je tam rozhodnutie ESĽP v prípade Djordjević verzus Francúzsko. Ide o namietané porušenie článku I. protokolu, I Dohovoru ohľadom ochrany majetku... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.3.2023 16:34 - 16:35 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ja by som reagoval hlavne pre tých, ktorí tiež až teraz v poslednej chvíli mali možnosť sa oboznámiť s tým pozmeňujúcim návrhom, lebo ten samotný návrh zákona bol veľmi stručný. Tak dve veci.
My sme mali ambíciu ísť aj do tej úpravy škody, len to bližšie vysvetlí pán poslanec Kyselica vo svojom vystúpení, len ak by sme to chceli spraviť poriadne, tak by sme museli pootvárať viacero trestných činov a skutkových podstát trestných činov a ono k návrhu zákona, ktorý má jednu stranu, by sme sem priniesli pozmeňovák s tridsiatimi stranami a to sa nám zdalo naozaj neprimerané, takže to je dôvod, prečo sme od toho upustili. A inak sme to mali urobené úplne rovnako, ako to má pán, teda v tom základe, ako to má pán minister v tom vládnom návrhu, ktorý príde v máji.
A tá druhá vec, lebo teraz by ste sa mohli pýtať, tak prečo sme to už celé nenechali na ministra, aj prepadnutie majetku. No jednoducho preto, že je tam podané konanie na Ústavnom súde, ktoré má podľa mňa dosť veľkú šancu proste byť úspešné zo strany tých predkladateľov a je iné niečo rozhodnúť a schváliť úpravou trestu prepadnutia majetku teraz a o tri mesiace na konci júna. Aj to je otázne, že ako bude priechodný celý ten veľký Trestný zákon, Trestný poriadok, lebo keď tam máte 90 strán, tak tam bude možno 270 strán pozmeňovákov k tomu. Takže ak sa chceme vyhnúť ďalším nepríjemnostiam, keby to konanie náhodou bolo úspešné vo vzťahu k tým, ktorým aj obligatórne prepadol majetok, tak je lepšie to upraviť teraz.
A inak to upravujeme presne takisto, ako to minister má v tom svojom vládnom návrhu, takže ho len predbiehame, ale naozaj z hľadiska a kvôli tomu konaniu na Ústavnom súde, inak on to má úplne rovnako pripravené. Dneska sme to s ním ešte konzultovali a sme si zosúlaďovali to znenie.
Skryt prepis
 

30.3.2023 16:19 - 16:20 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní uvedeného návrhu zákona v ústavnoprávnom výbore. Národná rada pridelila návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, ako gestorský výbor určila ústavnoprávny výbor, ako aj lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výbore.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.
Ústavnoprávny výbor návrh zákona prerokoval, avšak neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas potrebnej väčšiny poslancov. Ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor o návrhu správy vrátane stanoviska gestorského výboru nerokoval, keďže nebol uznášaniaschopný. Predseda ústavnoprávneho výboru ma zároveň určil za spravodajcu, preto predkladám túto informáciu a budem navrhovať ďalší postup.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu, do ktorej sa tiež hlásim, ale až po kolegovi Svrčekovi, keď... ktorý prečíta pozmeňovák, a ja sa potom tiež vyjadrím k niektorým veciam, ktoré už sčasti spomenul aj kolega Vetrák, naozaj nešlo zatiaľ, zatiaľ nešlo upravovať tú škodu, lebo by to rozhádzalo rôzne drogové delikty a ale aj iné veci.
A vyjadrím sa potom komplexnejšie.
Skryt prepis