Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

10.2.2022 o 17:57 hod.

Milan Potocký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie 10.2.2022 17:57 - 18:04 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Vážené kolegyne, kolegovia, na úvod mi dovoľte povedať, už to tu spomínali predkladatelia, návrh tohto zákona nie je o legalizácii marihuany ani o jej dekriminalizácii. Ale naozaj sa snaží netrestať mladých ľudí, ktorú túto marihuanu vyskúšali párkrát a naozaj čelia drakonickým trestom.
Tento návrh zákona, je potrebné povedať, nevznikol za stolom, ale prebiehala veľmi široká diskusia, niekoľko mesiacov s odborníkmi z radov polície aj ľuďmi, ktorí sa venujú drogovej trestnej činnosti, a ľudí, ktorí vlastne sa venujú aj liečbe mladým ľuďom, ktorí podľahli vlastne rôznym drogovým a psychotropným látkam. A z tejto diskusie jednoznačne vyplynulo, že treba tieto tresty znížiť. Takže nie je to vlastne len nejaká požiadavka politikov, ale je to aj názor odborníkov, ktorí to presadzujú.
Určite nechcem zľahčovať marihuanu drogu ako takú, lebo naozaj už to zaznelo viackrát, aj marihuana je určitým spôsobom častokrát premostením k tým tvrdým drogám, ako je pervitín, heroín, kokaín a podobné drogy. A, samozrejme, spôsobuje aj rôzne ochorenia psychické charakteru, ako je napríklad schizofrénia a naozaj mnohí ľudia po dlhodobom užívaní marihuany si častokrát siahli aj na život. Tie, tie prípady sú individuálne, máte ľudí, ktorí budú fajčiť marihuanu niekoľko rokov bez toho, aby sa to nejak negatívne prejavilo, ale naozaj sú ľudia, pre ktorých má to fatálne následky.
Dovoľte mi povedať, že zaznelo tu, že je naozaj ťažké rozlíšiť dílera od bežného koncového užívateľa drog. Je to naozaj ťažké. Pretože ak má niekto predstavu naivnú, že drogový díler vyzerá tak, že nosí si plný vak alebo auto natrieskané drogami, tak je to naivná predstava. Aj tí drogoví díleri sa snažia byť opatrní, a to množstvo drog, ktoré majú pri sebe, je naozaj také, aby sa vyhli trestným konaniam čo najširšieho charakteru.
Takže tam je tá hranica veľmi citlivá, ale tu veľmi dôležitú úlohu zohráva polícia. Môžme my tu zostaviť akékoľvek zákony, policajti, ktorí pôsobia v jednotlivých mestách či sú to z Národnej kriminálnej agentúry rôzni operatívci, ale aj tajných služieb, veľmi dobre poznajú svoje okresy a mestá a vedia, kto je drogový díler a vedia, kto je len bežný koncová užívateľ. A tam je problém, pretože my sme sa stretli počas dlhých diskusií aj s rodičmi, aj príbuznými, ktorých deti alebo manželia, alebo súrodenci sedia vo výkone trestu za drogy. Tiež pripustili tú debatu, že mnohí policajti si na úkor týchto mladých ľudí vylepšujú štatistiky v boji s drogovou trestnou činnosťou, a to sa musí zmeniť.
Polícia musí zásadným spôsobom zmeniť prístup v boji proti drogám, to znamená, že nesmiem prehliadať veľké ryby a dílerov a drogových priekupníkov a nesmie si vykazovať štatistiky viacej v drogovej trestnej činnosti na mladých ľuďoch, ktorým im ničí životy.
Ja vám uvediem jeden príklad. V roku 2013 bola v mojom okrese v Michalovciach veľká drogová razia na Zemplínskej šírave, kde odhalili podľa polície najväčšie drogové laboratórium na výrobu marihuany. Samozrejme, celá drogová akcia dopadla ako fraška, pretože pravdepodobne mali echo z polície, všetky poschodia, kde boli vlastne laboratória na výrobu marihuany, boli vypratané, zostali tam len technológie a vyzametali trošku marihuany, ktorú by ste možno dneska natlačili do jedného jointa. Samozrejme, nikto nebol v týchto veciach ani obvinený ani trestne stíhaný, proste sa to zamietlo pod koberec. Bola to fraška.
Takže ďalšia vec čo oceňujem, že predkladatelia zákona nechcú trestať týchto mladých ľudí, ale dávajú im možnosť náhradnej liečby či už ústavnej, alebo ambulantnej a to je veľmi potrebné, pretože keď sme sa bavili s odborníkom na drogy, s pánom Okruhlicom, povedal, že tá recidíva tých ľudí, ktorí absolvujú tú ambulantnú liečbu aj ústavnú liečbu, je v podstate nízka. Dve tretiny týchto ľudí už sa naspäť k droge nevracia, ani už nie sú, nezapájajú sa do drogovej trestnej činnosti, ale aj do iných trestných činností, takže toto je veľmi dôležité.
Čo sa týka boja proti drogám. Veľmi zlá situácia s drogami je aj na východnom Slovensku aj konkrétne v mojom meste Michalovce a v celom okrese. Drogy zároveň spôsobujú alebo sa šíria tam, kde je zlá ekonomická situácia a zlý stav. Je to spôsobené tým, že mnoho rodičov odchádza za prácou mimo svojho domova do zahraničia, do Rakúska, do Českej republiky, do Veľkej Británie a tínedžeri v tomto veku sú v podstate, majú veľa času, trávia ho spolu a experimentujú a skúšajú drogy. Nie sú pod kontrolou rodičov. Takže vlastne v boji s drogami bude náš štát prehrávať dovtedy, dokedy nevytvoríme silné sociálne zázemie a dokedy nebudú podporované rodiny, aby títo mladí ľudia viac trávili spolu času so svojimi rodičmi, a tým pádom nebudú siahať ani proti drogám. Takže to je ďalší ten problém, to znamená, že pokiaľ nezlepšíme status rodín, nevytvoríme dokonalé pracovné prostriedky, stále tu budeme len zápasiť s drogovou trestnou činnosťou, donekonečna.
Pri tejto príležitosti mi dovoľte povedať, chcem sa poďakovať aj združeniu Cenacolo, je to kresťanské spoločenstvo, ktoré sa už roky venuje mladým ľuďom, ktorých vlastne zničili drogy a nielen psychotropné omamné látky, ale je to aj alkohol, ale aj ľudia, ktorí prepadli gamblingu. V podstate týchto ľudí a ich návrat do normálnej spoločnosti je postavený na tom, na troch princípoch, je to práca, viera a priateľstvo. Ak si niekto myslí, že mladých ľudí dostaneme naspäť do spoločnosti len nejakými farmaceutickými látkami alebo tým, že vlastne im len priťažíme, že ich dáme do väzenia. Ten návrat je veľmi ťažký, títo ľudia sa niekedy vracajú k drogám, ale osvedčilo sa práve to cirkevné spoločenstvo, ktoré týmto ľuďom pomáha. Títo ľudia sa častokrát postavia na vlastné nohy a dokážu žiť.
Takže, čo sa týka konkrétne tohto zákona, ja ho podporím, pretože naozaj nebude tu šírenie drog, tú hlavnú úlohu zohrá polícia, ako bude pristupovať k malým užívateľom, ako bude postupovať k dílerom a naozaj nám umožní to, aby sme neničili životy ľuďom, ktorí, ktorí tú drogu vyskúšajú, experimentujú, aj keď ste mali správu Generálnej prokuratúry o stave kriminality na Slovensku za rok 2020 tu priamo v pléne, tak aj generálny prokurátor spomínal, že často medzi tými mladými alebo mladistvými a mladými ľuďmi sú aj vysokoškolsky vzdelaní ľudia, ktorí nie sú žiadni drogoví díleri, ani basmani, sú to ľudia proste, ktorí len experimentujú na večierku, chcú niečo vyskúšať, a tým že vlastne dostávajú veľmi vysoké tresty, tak potom im to zničí ich profesionálnu kariéru a súkromný život.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10.2.2022 17:50 - 17:52 hod.

Mierna Anna Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda vlády, vážené kolegyne, kolegovia, predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 917 z 10. februára 2022 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 534/2021 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2022 na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky.
Výbor pre financie a rozpočet prerokoval tento návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej 78. schôdzi dňa 10. februára 2022 a prijal k nemu uznesenie č. 285, ktorým odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas s prerokovaním vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 534/2021 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2022, tlač 893, v skrátenom legislatívnom konaní na 55. schôdzi.
Vážený pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10.2.2022 17:45 - 17:47 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Vážený pán minister, vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 919 z 10. februára 2022 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o dani nadmerného zisku pri obchodovaní s elektrinou vyrábanou jadrovým zariadením a o zmene a doplnení niektorých, tlač 894, na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu bude informovať Národnú radu.
Výbor pre financie a rozpočet prerokoval tento návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej 78. schôdzi dňa 10. februára 2022 a prijal k nemu uznesenie č. 284, ktorým odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas s prerokovaním vládneho návrhu zákona o dani z nadmerného zisku pri obchodovaní s elektrinou vyrábanou jadrovým zariadením a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 895, v skrátenom legislatívnom konaní na jej 55. schôdzi.
Vážený pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

10.2.2022 17:15 - 17:15 hod.

Čekovský Kristián
Rád by som ešte zareagoval aj na to, čo odznelo od pána Blanára. V prípade návrhu nejde o nový návrh, ale o návrh, ktorý bol stiahnutý na dopracovanie. A na takýto návrh sa nedá použiť ustanovenie § 96 ods. 3. To znamená, že... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 10.2.2022 17:15 - 17:15 hod.

Čekovský Kristián Zobrazit prepis
Rád by som dokončil, ak môžem... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Nie je to úplne procedurálny návrh, pán poslanec.

Čekovský, Kristián, poslanec NR SR
158.
No tak podávam námietku, o ktorej sa bude potom hlasovať. Ešte predtým, ako sa bude hlasovať o procedurálnom návrhu pána Suska. Čiže dôvodom, dôvodom je, že rokovací poriadok neumožňuje len tak stiahnuť bod z programu a takýto návrh môžu podať len tri poslanecké kluby, ak už bol bod zaradený do programu schôdze a otvorilo sa aj o ňom rokovanie. A zároveň ešte by som rád zareagoval, len bol mi ubratý čas tým, že tu bol hluk, tak... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 10.2.2022 17:14 - 17:15 hod.

Čekovský Kristián
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, ja podávam námietku voči teda procedurálnemu návrhu pána Suska, nakoľko nie je možné len tak niečo niekam posielať a tak ďalej. (Ruch v sále. Smiech v sále.) Poprosím vás, poprosím vás o, poprosím o vrátenie času. Poprosím vás o vrátenie času.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.2.2022 16:57 - 16:58 hod.

Stančík Andrej Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Monika, ako si povedala, tak je veľmi dôležité baviť sa o tejto téme z hľadiska tých príbehov. Tu ide o to, že my sa teraz ideme baviť o díleroch, čo sme jednoznačne vylúčili. Nejdeme sa baviť o marihuane ako takej, ale ideme sa baviť o mladých ľuďoch, ktorí končia na desať, pätnásť rokov vo väzení len za to, že boli prichytení s pár jointami marihuany. A toto treba stále pripomínať, pretože pokiaľ niekto je spokojný s tým, že človek ide za pár gramov marihuany na pätnásť rokov do väzenia, zatiaľ čo Bašternák po dva a pol roku ide vysmiaty von, tak by si mal znova skontrolovať morálny kompas.
Nesúhlasím s tým, že by sme mali teraz relativizovať marihuanu a hovoriť, že aj alkohol je zlý, lebo keď niečo je zlé, to neznamená, že to druhé, čo je tiež zlé, by sme mali tiež legalizovať. Toto podľa mňa nie je úplne šťastná diskusia, no a treba jednoznačne povedať, že my sa nikoho nesnažíme inšpirovať, aby začal fajčiť, naopak, nedotýkame sa ľudí, ktorí by marihuanu distribuovali mladým ľuďom, treba stále hovoriť o tom, že drogy sú problém, no oveľa lepším prístupom ako desať, pätnásťročné tresty je kvalitná prevencia a ochrana, pretože to na rozdiel od desiatich alebo pätnástich rokoch väzenia mladým ľuďom životy ničí.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.2.2022 16:50 - 16:57 hod.

Kozelová Monika
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.2.2022 16:44 - 16:46 hod.

Čekovský Kristián Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Pán Eštok, najprv k tomu procesu, na ktorý sa následne potom, k čomu sa pripojil aj pán Tomáš, aj pán Taraba, ale odpoviem teda priamo vám, pretože vy ste vystupovali. Čo sa týka procesu, keď sa oháňate tým, že neprešiel pol rok od podobného návrhu, tak treba si dočítať ten rokovací poriadok, kde sa priamo píše, že to sa nevzťahuje na návrh zákona, ktorý Národná rada vrátila navrhovateľovi zákona na dopracovanie, to je tento prípad, čiže to je prvá vec.
A druhá vec, potom k nejakým snahám aj pán podpredseda sa toho chytil, že zvolávaním grémia v súlade s rokovacím poriadkom sa dá návrh stiahnuť len na návrh troch poslaneckých klubov, čiže zbytočne budete nejakým spôsobom teraz lamentovať nad tým, či mal, nemal byť, je zaradený a je to bod programu, poďme o tom rokovať a poďme sa vyjadriť k tomu, ako túto tému vnímame. A teraz ešte k obsahu v skratke.
Neviem teda, pán Eštok, kde ste vy boli v roku 2012, či ste už boli v štruktúrach strany SMER, ale asi áno, predpokladám, že ste niekde s pánom Kičurom ťahali káčera po dvore štátnych hmotných rezerv, ale takisto ako aj pán Tomáš, v roku 2012 napísal Robert Fico blog, že vysoké tresty za marihuanu nič neriešia. Pardon, tvrdé tresty za marihuanu nič neriešia. V roku 2012. Toto je celý SMER a celý HLAS. Desať rokov ste s tým nič neurobili. Boli ste tu, len ste okolo toho rozprávali, kecali, ale keď ste mali s tým niečo urobiť, tak vám možno neprišiel vhodný prieskum verejnej mienky na to, aby ste s touto témou niečo urobili. Takže jednoducho zbytočne teraz to prepájate s tým, aká je situácia. Je ťažká, ale my sa snažíme riešiť niečo, čo ste mali robiť dávno... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.2.2022 16:43 - 16:44 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Pán Šutaj Eštok, ja viem, že máte asi nejaký problém s pochopením a kritickým myslením, ale ja som žiaden zákon nepredkladal, ja som sa iba pre médiá vyjadroval k zneužívaniu žien na prostitúciu a že ako to vyriešili v zahraničí jej legalizáciou. Takže hovorme pravdu, čo som kde povedal, ale každý si zoberie asi očividne to, čo mu po hlave chýba a začne to tu rozprávať. Ale ja zároveň chápem, že vy nemáte v strane záujem riešiť problém, ako je zneužívanie žien, pretože vy máte iné problémy a to je objasňovať financovanie vašej strany. Ďakujem.
Skryt prepis