Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

5.6.2020 o 12:03 hod.

Mgr.

Marek Šefčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie spoločného spravodajcu 5.6.2020 12:03 - 12:05 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené pani poslankyne a páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Je to tlač 128. Skrátené legislatívne konanie k predmetnému návrhu zákona bolo schválené uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z opatrení, z oprávnení, pardon, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo s tým, že uvedené výbory predmetný návrh zákona prerokujú ihneď.
Prosím, pán predseda, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.6.2020 11:40 - 11:40 hod.

Grendel Gábor
Pán poslanec Lehotský.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.6.2020 11:38 - 11:40 hod.

Tabák Romana
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Borguľa, vy ste skoro všetko povedal, čo som ja mala na mysli. Mňa len napáda jedno slovenské príslovie, kde sa hovorí, že "všetko zlé je na niečo dobré". A ja pevne verím, že toho, čo sme tu boli teraz svedkami, že bude to na niečo dobré.
Ja tento zákon osobne podporím. A chcem povedať, že nášmu pánovi ministrovi zdravotníctva veríme a stojíme za ním.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 5.6.2020 11:38 - 11:38 hod.

Grendel Gábor
Pani poslankyňa Tabák.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.6.2020 11:37 - 11:38 hod.

Kavecká Monika Zobrazit prepis
... veľmi pekne za slovo. To ja sa nebudem vyjadrovať k tomuto tu, čo tu práve bolo akože teda odprezentované z titulu farmafiriem, dopadov financií a dopadov rôznych generík. Polovica sály alebo, si myslím, že aj 90 % ľudí naozaj tomu neporozumela.
Ja sa chcem vrátiť k prvotnému a základnému faktu, a to je to, že týmto zákonom my vlastne umožňujeme pacientom prejsť bez dopadu, akéhokoľvek ich dopadu na zdravie a ich liečbu, aby sme mohli proste ochrániť tých ľudí, ochrániť tých pacientov. Ja z praxe môžem povedať, že v podstate prechod z jedného liečiva na druhé liečivo, keď to poviem tak laicky, nie je také jednoduché a potrebuje určitý čas. A tento čas je v súvislosti s COVID-om.
A ak má náš minister zdravotníctva vlastne potrebu, nie potrebu, povinnosť chrániť pacientov, tak toto je presne ten zákon, a nemiešajme tu farmafirmy, financie a rôzne iné veci. Práve pre toto možnože ste to nepochopili alebo proste máte iných názor v tomto, ale to je jednak nevhodné, lebo naozaj toto je pre pacienta.
A ja, tento zákon určite podporíme všetci, pretože by to malo dopad práve na zdravie.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 5.6.2020 11:37 - 11:38 hod.

Grendel Gábor
Pani poslankyňa Kavecká.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.6.2020 10:45 - 10:48 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážení páni poslanci, vážený pán minister, nebudem dlho hovoriť. Je to návrh zákona, ktorý sme prerokovali aj v našom výbore, pretože sme gestorský výbor.
Chcel by som oceniť prácu ministerstva hospodárstva a takisto aj ministerstva financií a celej vlády na tomto zákone, ktorý je v podnikateľskej obci očakávaný už veľmi dlho. Ako pán minister povedal, veľmi veľa firiem je postihnutých práve tým výpadkom tržieb a hlavne tie prvé týždne bolo veľmi nejasné, ako to bude s nájomným, ktoré majú platiť. Pre veľa firiem to bolo likvidačné, pretože prenajímatelia nehnuteľností od nich žiadali platbu nájomného, akoby sa nič nedialo.
A veľmi sa teším, že sa podarilo nájsť dobré riešenie, ktoré bolo vyrokované tak s prenajímateľmi, ako s nájomníkmi.
Chcel by som špeciálne apelovať na majiteľov nehnuteľností, prenajímateľov, aby neboli šetrní v týchto zľavách, ktoré budú ponúkať svojim nájomníkom, aby nešli len na minimum, aby sa nesnažili z toho predsa len vytĺcť čo najviac, pretože pre mnohých nájomníkov je to otázka života a smrti, otázka prežitia alebo krachu. A ak prenajímatelia k tomu pristúpia krátko, krátkozrako tak, že sa budú snažiť dať čo najmenšiu zľavu, samozrejme, my ako štát na tom ušetríme, ale naozaj tých nájomníkov to môže stáť ich existenciu. A, samozrejme, z dlhodobého hľadiska je to aj pre každého prenajímateľa veľký problém, ak stratí dobrého nájomníka, pretože ho v situácii, keď ekonomika klesá, bude veľmi ťažko hľadať.
Myslím si, že čakajú nás ťažké ekonomické časy vzhľadom k tomu, čo sa udialo. Ako mnohé silné ekonomiky, kam sa zo Slovenska exportuje, dlho stáli, a myslím si, že v takýchto ťažkých časoch musíme prejaviť veľkú solidaritu a ústretovosť práve voči tým najviac postihnutým, a to sú práve obchodníci, maloobchodné prevádzky, reštaurácie, služby atď.
Čiže chcel by som apelovať na prenajímateľov, aby boli štedrí, aby boli ústretoví a aby čo najviac vyšli v ústrety svojim nájomníkom v tom, aby vlastne odpustili čo najväčšiu časť nájmu, pretože potom aj štát môže viacej prispieť a môžeme zachrániť viac týchto nájomníkov.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.6.2020 10:25 - 10:25 hod.

Šefčík Marek
Ďakujem za slovo. Ja len chcem uviesť, že pri prvom hlasovaní, ktoré sme absolvovali, ktoré uvádzal pán poslanec Kazda, zariadenie nezaregistrovalo moje hlasovanie, bol som za. Prosím o opravu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 5.6.2020 10:06 - 10:08 hod.

Mierna Anna Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážené pani poslankyne, páni poslanci, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 122 zo 4. júna 2020 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov, na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej 16. schôdzi dňa 5. júna 2020 a prijal uznesenie č. 41, ktorým odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas s prerokovaním vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov, v skrátenom legislatívnom konaní na 8. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Vážený pán podpredseda, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 5.6.2020 10:02 - 10:04 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 120 zo 4. júna 2020 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, je to tlač č. 127, na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo v termíne do začiatku rokovania schôdze Národnej rady Slovenskej republiky o tomto návrhu.
Výbor prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej 9. schôdzi dňa 5. júna 2020. Uznesením čl. 21, pardon, uznesením č. 21 z 5. júna 2020 súhlasil s návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky s návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie vysloviť súhlas s tým, že prvé, druhé a tretie čítanie k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, je to tlač 128, sa uskutoční na 8. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Vážený pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis