Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.9.2020 o 18:46 hod.

BSc.

Patrick Linhart

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.9.2020 18:46 - 18:47 hod.

Linhart Patrick
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.9.2020 18:11 - 18:12 hod.

Hajšelová Petra
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.9.2020 18:11 - 18:11 hod.

Linhart Patrick
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.9.2020 15:55 - 15:56 hod.

Linhart Patrick
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.9.2020 15:55 - 15:56 hod.

Linhart Patrick
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 22.9.2020 11:58 - 11:59 hod.

Karahuta Jaroslav
Pani poslankyne, páni poslanci, dovoľujem si vás pozvať na akciu s názvom Deň vidieka v Národnej rade, ktorá sa koná dnes 22. o dvanástej hodine na Západnej terase pod záštitou predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

18.9.2020 12:07 - 12:08 hod.

Krištúfková Petra Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola výborom určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 217. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje sa v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 207 z 31. augusta 2020 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní. Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.9.2020 11:24 - 11:25 hod.

Hudecová Eva Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, ako spravodajkyňa určená navrhnutým gestorským výborom pre ľudské práva a národnostné menšiny v súlade s § 73 rokovacieho poriadku, predkladám informáciu k uvedenému poslaneckému návrhu zákona (tlač 151). Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu, je zrejmý účel navrhovanej úpravy. V návrhu je priložené stanovisko ministerstva financií, ktoré potvrdzuje, že návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o...
===== Zo znenia uvedeného návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy. K návrhu je priložené stanovisko ministerstva financií, ktoré potvrdzuje, že návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 139 navrhujem, aby návrh zákona prerokoval: ústavnoprávny výbor, výbor pre sociálne veci a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny ako gestorský výbor v lehote do 30, resp. v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.9.2020 11:24 - 11:25 hod.

Hudecová Eva Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, ako spravodajkyňa určená navrhnutým gestorským výborom pre ľudské práva a národnostné menšiny v súlade s § 73 rokovacieho poriadku, predkladám informáciu k uvedenému poslaneckému návrhu zákona (tlač 151). Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu, je zrejmý účel navrhovanej úpravy. V návrhu je priložené stanovisko ministerstva financií, ktoré potvrdzuje, že návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o...
===== Zo znenia uvedeného návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy. K návrhu je priložené stanovisko ministerstva financií, ktoré potvrdzuje, že návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 139 navrhujem, aby návrh zákona prerokoval: ústavnoprávny výbor, výbor pre sociálne veci a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny ako gestorský výbor v lehote do 30, resp. v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17.9.2020 17:30 - 17:30 hod.

Kollár Boris Zobrazit prepis
Panie poslankyne, páni poslanci, pristúpime k tajnému hlasovaniu o návrhu na odvolanie predsedu výboru a voľby predsedov výborov (tlač 234), ktoré vykonávame spolu s verejným hlasovaním o návrhu na voľbu člena Rady rozhlasu a televízie Slovenska (tlač 114) a návrhu na voľbu kandidátov na sudcu ústavného súdu (tlač 241). Svojou vôľou vyjadríte tak, že na každom hlasovacom lístku, pri každom mene a priezvisku kandidáta označíte tú alternatívu, za ktorú hlasujete za, proti zdržiavam sa. Pri voľbe člena Rady rozhlasu a televízie Slovenska je možné na hlasovacom lístku označiť alternatívu za najviac jedného kandidáta, pri voľbe kandidátov na sudcu ústavného súdu je platný len ten lístok, na ktorom je označená alternatíva za, najviac u dvoch kandidátov. Hlasovací lístok je neplatný ak pri mene a priezvisku kandidáta nie je vôľa označená alebo ak je hlasovací lístok menení alebo doplnený. Prosím všetkých overovateľov, aby ujali svojej funkcie. Súčasne ich prosím, aby sa ujali svojej funkcie. Súčasne ich prosím, aby hlasovali ako prví. Pristúpime k vykonaniu hlasovania.
(Tajné hlasovanie.)
=====
Skryt prepis