Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

5.6.2020 o 11:40 hod.

JUDr.

Petra Hajšelová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.6.2020 11:40 - 11:42 hod.

Hajšelová Petra Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Pani poslankyňa, mala som taký pocit, že ste nám tu trošku podprahovo podsúvali, že pán minister chce zabrániť vstupu na trh generikám. Ak som ho dobre počúvala v jeho vystúpení, tak ten práve uviedol, že sa tejto téme chce venovať komplexnejšie a pripraviť túto úpravu koncepčne.
V rámci tejto situácie ja si sama neviem predstaviť, že teraz, keď naše ambulancie neboli tak prístupné pre pacientov, by v tomto čase mali pacienti masívne navštevovať ambulancie, aby si zmenili nejakú liečbu alebo nejaké lieky, keď tým, že im bolo zabránené nejakým spôsobom alebo obmedzené navštevovať svojich lekárov, tak majú oveľa významnejšie alebo oveľa väčšie problémy, ktoré ich zaujímajú, či už je to nejaké vyšetrenie a tak ďalej. A nehovorím ešte o tom, že keď je pacient nastavený na určitú liečbu alebo na určitý liek, prejde z jedného dňa na druhý na iný.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.6.2020 11:37 - 11:37 hod.

Borguľa Martin Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pani poslankyňa, som v šoku, to je taká rozprávka, moje deti to majú strašne rady. Trollovia, tam to bolo, že som v šoku, tak ja, naozaj na toto sa nedá nič iné povedať.
Ja chápem váš úprimný záujem zlepšovať slovenské zdravotníctvo koncepčne a dlhodobo. Len to sa robí presne koncepčne a dlhodobo. A nie že v zrýchlených legislatívnych konaniach my tu povyhadzujeme body, ktoré ľuďom, bez toho, aby sme im to dôkladne a dôsledne vysvetlili v médiách, verejných diskusiách a podobne, dvihneme ceny liekov, ktoré sú zvyknuté užívať, na 50-eurové doplatky. To ja nikdy nedopustím niečo takého. Nikdy. A špeciálne v tejto situácii.
Poďme sa baviť o generikách, poďme robiť revízie v tých zoznamoch liekov, ale poďme to robiť dlhodobo, postupne tak, aby si na to ľudia zvykli, aby vedeli postupne prejsť.
No a teda z čoho som že úplne v šoku, tak vy ako koaličná poslankyňa tu tepete ministra zdravotníctva v priamom prenose? Neviem, však máte naňho telefónne číslo, máte tam kanceláriu na konci chodby? Čo si nesadnete, čo si to nevydiskutujete? No takto to fungovať nemôže, pri všetkej úcte. Ďakujem za slovo. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.6.2020 10:58 - 10:59 hod.

Kašper Igor Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Musím trošku reagovať na pána kolegu Tarabu a ja chápem jeho pohnútky, že chce týmto, alebo chce reagovať na tento zákon, aby sa pomohlo naozaj všetkým, ale ja si myslím, že pán minister to veľmi presne pomenoval, že kto vlastne bude mať nárok a za akých podmienok.
Myslím, že sme išli trošku mimo témy, lebo riešiť teraz tu poisťovne, dividendy a iné takéto záležitosti nie úplne súvisí s týmto zákonom. A keď si to porovnáme napríklad s Českou republikou a myslím, že tam to bolo urobené tak, že každý z tých troch zložiek zobral na tvoje triko tretinu, to znamená aj prenajímateľ, aj nájomca, aj štát, tak tento spôsob alebo tento zákon, ktorý je tu teraz navrhnutý, je určite v tomto prípade lepší jednak pre prenajímateľov a jednak pre nájomcov.
A ja som presvedčený, že to, samozrejme, schválime a že toto veľmi pomôže všetkým zariadeniam, všetkým prevádzkam, hlavne aj malých obchodíkov, ktorí, ktorí boli doteraz, by som povedal, trošku, trošku vzadu a verím, že to celé teda dobre dopadne a držím palce, aby sme to podporili.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.6.2020 16:40 - 16:43 hod.

Svrček Miloš Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja by som len na margo vystúpenia pána poslanca povedal toľko, že ja ho beriem ako odborníka na poli medzinárodnom, ako fundovaného veľvyslanca, a bol som trošku taký zarazený tým, k čomu sa vyjadroval ohľadne stavu demokracie na Slovensku. Hovoril o tom, že dochádza k politizácii Generálnej prokuratúry, že dochádza ku kriveniu zákonov a dokonca k pošliapavaniu demokracie týmto návrhom, ktorý podala súčasná vláda, vládna koalícia, resp. poslanci.
Tak po tom, že čo sme tu boli svedkami v posledné roky, keď sme videli, aké výhody nám prinieslo Trnkobranie, čoho svedkami sme boli v správach, keď sa ľudia chytali za hlavu doslova, že čo sa to deje na Generálnej prokuratúre, keď sa chytali za hlavu a hovorili, že jednoducho toho je už dosť. Tak dvanásť rokov vlády SMER-u nám prinieslo jediné zistenie alebo fakt, a to je to, že na Slovensku máme dlhodobo najnižší stupeň dôvery zo strany občanov voči justícii, voči Generálnej prokuratúre, resp. voči polícii.
A táto vláda si dovolila predložiť návrh zákona, ktorým by došlo k zvýšeniu transparentnosti pri výbere generálneho prokurátora? A to je pre vás taký problém? Po tom, čo sme tu boli svedkami tých 12 rokov, resp. ďalšie roky predtým, vy by ste mali byť prví, ktorí by podporili tento návrh zákona. Vy už teraz viete, že z ktorého prostredia bude vybraný generálny prokurátor? Či to bude z vnútorného, interného, spomedzi prokurátorov, alebo z externého? Ja to neviem. Ja si to nedovolím... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 4.6.2020 16:35 - 16:37 hod.

Karahuta Jaroslav Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, podľa § 35a zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov rady volí a odvoláva Národná rada, členov rady volí a odvoláva Národná rada, a to ôsmich členov na návrh vlády Slovenskej republiky, z toho jedného člena vláde Slovenskej republiky navrhne Združenie miest a obcí a jedného člena vláde navrhne Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a piatich členov na základe princípu pomerného zastúpenia politických strán a politických hnutí, za ktoré boli poslanci zvolení do Národnej rady na návrh výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Vláda predložila dňa 28. mája 2020 návrh na doplnenie členov Rady Slovenského pozemkového fondu, a to Štefana Gregora a Petra Dratvu.
Predseda Národnej rady rozhodnutím č. 114 z 28. mája 2020 pridelil predmetný návrh výboru, návrh vlády výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie na prerokovanie do 3. júna 2020. Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie na svojej 7. schôdzi dňa 3. júna 2020 prerokoval predmetný návrh vlády a vo svojom uznesením č. 15 konštatoval, že predložené návrhy spĺňajú ustanovené podmienky a sú v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona.
Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie odporučil Národnej rade, aby zvolila na návrh vlády dvoch členov Rady Slovenského pozemkového fondu, a to Štefana Gregora a Petra Dratvu.
Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie odporučil Národnej rade uskutočniť voľbu členov Rady Slovenského pozemkového fondu na návrh vlády verejným hlasovaním spoločne. Výbor ma poveril svojím uznesením č. 16 zo dňa 3. júna 2020, aby predniesol správu o výsledku prerokovania predmetného návrhu vlády. Súčasťou správy je návrh uznesenia Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.6.2020 16:27 - 16:28 hod.

Hajšelová Petra Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Pán poslanec, hovorili ste, že sme sľubovali zmenu. Áno, máte pravdu, túto zmenu sme sľubovali. Ja si uvedomujem, že vy ste boli naučený z minulých vlád, že na mene generálneho prokurátora sa vláda dohadovala za zatvorenými dverami, a poslanci, teda dohodli sa poslanci, koho navrhnú. Vláda sa dohodla za zatvorenými dverami, koho budete voliť, a vy ste len poslušne stláčali gombíky.
O morálnom kredite bývalých generálnych prokurátorov už tu bolo v pléne povedané teda dosť a ja sa nebudem opakovať. Takže áno, prinášame sľubovanú zmenu, a práve preto navrhujeme, aby túto možnosť nemali len poslanci, navrhnúť kandidáta na generálneho prokurátora, ale aj ostatné subjekty uvedené v návrhu, aby bolo potrebné verejné vypočutie a následné hlasovanie poslancov podľa vlastného svedomia a presvedčenia.
Zároveň ste členom strany SMER a uvádzate, že presadzujete politiku „padni, komu padni“. To nemyslíte vážne? Však všetci my, ako aj verejnosť mala možnosť za dlhé roky vášho vládnutia „padni, komu padni“ vidieť v reálnom živote.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 4.6.2020 15:03 - 15:05 hod.

Lukáč Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky predkladám návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 261/2017 Z. z. o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka.
Cieľom predloženého návrhu zákona je umožniť oceniť aj mimoriadne významné aktivity osobností pôsobiacich v humanitárnej oblasti, teda ich výnimočnú a záslužnú činnosť.
Súčasne navrhujem, aby súčasťou štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana bola spolu s listinou o udelení tejto ceny aj pamätná plaketa vo forme medaily.
Návrh zákona nepredpokladá vplyvy na rozpočet verejnej správy, vplyvy na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na zamestnanosť, informatizáciu spoločnosti, vplyvy na služby verejnej správy, pre občana ani vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky a inými zákonmi Slovenskej republiky a medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, s právom Európskej únie.
Chcem požiadať o podporu tohto návrhu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 4.6.2020 11:55 - 11:55 hod.

Šebová Zuzana
Ja si len dovoľujem pripomenúť členom výboru pre kontrolu Vojenského spravodajstva, že máme výbor o 12.15 hod. v rokovacej miestnosti 71, ubytovacie zariadenie. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.6.2020 10:51 - 10:53 hod.

Svrček Miloš Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Mňa zaujala taká myšlienka, ktorú spomínal pán poslanec Schlosár, že ústavnoprávny výbor alebo členovia tohto výboru, ktorý bude zodpovedný pri vypočúvaní kandidátov na generálneho prokurátora, že nie je dosť kompetentný na to, aby vedel klásť erudované otázky. Ja si dovolím s tým nesúhlasiť, lebo však i v minulosti sme videli, ako prebiehala voľba kandidátov na sudcov Ústavného súdu, že bolo to v podstate pod veľkým verejným dohľadom, či už za účasti médií, alebo zástupcov akademickej obce, profesijných združení, ktoré jednoducho prostredníctvom aj tých poslancov vedeli klásť otázky na jednotlivých kandidátov, a tie verejné vypočúvania, ten híring v podstate prebiehal dosť tvrdo, dovolím si povedať a tí jednotliví kandidáti boli dosť grilovaní. Čiže predpokladám, že to isté bude prebiehať aj pri výbere kandidátov na generálneho prokurátora.
Čiže v podstate dovolím si aj povedať, že argument o otvorení voľby širšiemu okruhu kandidátov v spojení s verejným vypočúvaním kandidátov pred týmto orgánom Národnej rady je určite opodstatnený a správny. A verejné vypočúvania podľa môjho názoru majú skutočne aj potenciál eliminovať kandidátov, ktorí nie sú dostatočne morálne a odborne na odbornej úrovni. Výberový proces podľa môjho názoru nemá byť zužovaný iba na vyraďovanie tzv. toxických kandidátov, ale určite aj mal by byť takým procesom na hľadanie lepších, efektívnejších procesov, ako by mala Generálna prokuratúra fungovať. Čiže podľa môjho názoru je to určite správny postup, aby boli kandidáti vypočúvaní pred týmto výb... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 4.6.2020 9:22 - 9:23 hod.

Svrček Miloš Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v Legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby gestorský výbor prerokoval návrh zákona do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť ústavnoprávnemu výboru vrátane jeho určenia ako gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis