Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14.7.2020 o 15:13 hod.

Ing.

Igor Kašper

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.7.2020 15:13 - 15:13 hod.

Kašper Igor
Ja by som chcel oceniť kolegu; oceňujem teda tvoj prístup, prejav, ale aj príklad, ktorý si povedal naozaj z reálneho života. A chcel by som pripomenúť, že naším cieľom tu nie je pokutovať ľudí, ale cieľom je ich ochrániť. A to by, to si myslím, že je to najdôležitejšie na tomto všetkom, lebo kto dodrží pravidlá, nedostane ani žiadnu pokutu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.7.2020 14:59 - 15:00 hod.

Linhart Patrick Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Mne sa tiež, mám tiež taký pocit, že sa mi sníva v tomto parlamente teraz momentálne, že toto nie je ani skutočnosť, že sa tu bavíme o nejakých takýchto veciach.
A, pán minister, ďakujem za, za to, že ste nám vysvetlili, ako sa bude vlastne, aká je tam benevolencia na to, na to udelenie tých pokút, že to je od do tie hranice. Ja 5 000 eur naozaj nevidím za problém, nech tí ľudia dodržiavajú zákon, však teraz si predstavte, že príde niekto, nakazí tu, ja neviem, stotisíc ľudí, hej, a budeme sa tu baviť o tom, že budeme mu dávať 16,50 ako pokutu. Veď toto je, mne sa sníva asi v tomto parlamente. Takže nech neurobí, nech neporušuje zákon, nech neurobí niečo protizákonné, a tým pádom nebude pokutovaný. Je to veľmi, je to veľmi jasné.
Ale dobre, súhlasím s kolegami, poďme, poďme to nejak kategorizovať, že za čo presne budú udelené pokuty a v jakej výške. To súhlasím, aby tam naozaj nebol vytvorený nejaký nástroj na korupciu, takže súhlasím s kolegami v tomto.
Veľmi pekne vám ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.7.2020 14:55 - 14:57 hod.

Kašper Igor Zobrazit prepis
Ja absolútne súhlasím s týmto limitom, dokonca by som nebol proti, ani keby ten limit bol 10 000 eur. A nesúhlasím trošku aj s kolegami, ktorí tu hovorili, lebo si myslím, že ide o zdravie a ide o bezpečnosť nás všetkých a čím tá pokuta bude vyššia, tak tým to bude viac odstrašujúce a o to vlastne ide. A myslím, že nejako tu spochybňovať o nejakom možnom svojvoľnom rozhodovaní, tak myslím si, že to nie je namieste, sme predsa na jednej lodi.
Ja verím tomu, čo naozaj pán minister povedal, že vláda sa na tom zhodla, že je to najlepší možný limit, a myslím, že by sme to mohli a mali rešpektovať, lebo chránime týmto nielen seba, svojich blízkych, ale aj všetkých ostatných.
Takže, prosím vás, nespochybňujme tu tento limit, verme tomu, že to je naozaj urobené v najlepšej dobrej vôli a keď bude treba, tak bude pokuta 5 000, a keď sa niekto opozdí možno jeden deň, tak dostane pokutu 3 000, ale nerobme, prosím vás, z toho nejaké, nejaké také, odstrašujúci príklad toho všetkého. Myslím, že sa môžme na to spoľahnúť a je to dôležité, aby sme to prijali v takomto znení.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.7.2020 14:49 - 14:49 hod.

Linhart Patrick
Ja mám zase trošku opačný názor. Ja si myslím, že tých 5 000 eur je dostatočne odstrašujúcich na to, že ide, alebo vzhľadom k tomu, že ide o ohrozenie zdravia obyvateľstva, čiže ja by som to práveže ponechal. Čiže toto je fakt diskutabilné, ale myslím si, že toto je dosť odstrašujúca pokuta.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 14.7.2020 14:41 - 14:43 hod.

Krajčír Ľuboš Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 175).
Návrh zákona prerokúvame v skrátenom legislatívnom konaní.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor, výbor pre hospodárske záležitosti a výbor pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 14.7.2020 14:04 - 14:06 hod.

Krajčír Ľuboš Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, predseda Národnej rady Slovenskej re... Slovenskej republiky rozhodnutím č. 164 zo 14. júla 2020 pridelil výboru pre hospodárske záležitosti návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 174), s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vlády bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky.
Výbor pre hospodárske záležitosti prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej schôdzi, na svojej 20. schôdzi dňa 14. júla 2020. Uznesením č. 45 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky tento návrh schváliť s tým, že prvé, druhé a tretie čítanie sa uskutočnia na 9. schôdzi Národnej rady.
Vážený pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14.7.2020 11:57 - 11:57 hod.

Pčolinský Peter
Pán predsedajúci, chcem vás požiadať, aby ste viac dbali na dodržiavanie rokovacieho poriadku, a to najmä pri faktických poznámkach, ktoré sa majú týkať predrečníka. A najmä sa to týka pána Blahu, ktorý nikdy nereaguje na predrečníka, ale reaguje na všetkých ostatných.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.7.2020 11:45 - 11:47 hod.

Hudecová Eva
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.7.2020 11:10 - 11:11 hod.

Kašper Igor Zobrazit prepis
Pán kolega Kamenický, hovorili ste, že počas vášho vládnutia bol najmenší deficit a teraz bude najvyšší. No to je, samozrejme, pochopiteľné. Len problém je to, že počas vášho vládnutia nemal byť ten deficit najmenší, ale nemal byť žiadny, resp. mal byť prebytkový, tak ako to bolo napríklad v Nemecku alebo v Českej republike. A ak má podľa vás pán minister financií v súčasnosti komfort vládnuť, že si všetky zákony skryje do COVID-u, tak vy ste potom počas posledného štvorročného obdobia mali asi štvorročnú dovolenku. Na konci roku 2024 môže byť vyrovnaný rozpočet, aj keď to bude oveľa ťažšie ako za vašich čias, ale pri dodržaní rozpočtových pravidiel a efektívnejšom hospodárení to môže byť naozaj reálne.
A čo sa týka odvodov, resp. bankového odvodu. Nikto nedaroval nič bankám a vy veľmi dobre viete, že odpustenie bankového odvodu znamená obrovské investície v sume 1,5 mld. a z toho až pol miliardy môže ísť do štátnych projektov vrátane výstavby nájomných bytov.
Zároveň ale aj ďakujem za vašu výzvu, že ste vyzvali SME RODINA, aby, aby sme mysleli na seniorov a dôchodcov. A my na nich myslieť naozaj budeme a môžeme vám s radosťou povedať, že seniori budú určite spokojní a dostanú podstatne viac, ako, ako boli vaše účelové vianočné príspevky, a to napriek tomu, že vy ste mali na to počas vášho vládnutia oveľa viac zdrojov a možností.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.7.2020 11:09 - 11:10 hod.

Borguľa Martin Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci (ruch v sále), kolegyne, kolegovia, ďakujem za slovo... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Pellegrini, Peter, podpredseda NR SR
Poprosím o kľud v rokovacej sále.
Nech sa páči.

Borguľa, Martin, poslanec NR SR
Len chcem k pánovi Kamenickému, že nemusíte nám pripomínať naše sľuby. Verte mi, s Jednotou dôchodcov Slovenska sme v intenzívnom kontakte a naozaj robíme maximum, úplné maximum pre to, aby trináste dôchodky boli vyplácané. Ony už mohli byť vyplácané dlhé roky, ale boli prijaté teda až na poslednú chvíľu. Na nás je teraz, aby sme aj v týchto ťažkých časoch zabezpečili to, že dôchodky trináste vyplatené aj budú. A verte, strana SME RODINA urobí maximum pre to, aby tieto dôchodky vyplatené aj naozaj boli.
Ďakujem.
Skryt prepis