Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

9.6.2020 o 17:21 hod.

BSc.

Patrick Linhart

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie 7.7.2020 17:03 - 17:05 hod.

Hajšelová Petra Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na odvolanie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konalo 7. júla 2020.
Na tajné hlasovanie o návrhu na odvolanie Borisa Kollára z funkcie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 76 hlasovacích lístkov, teda na hlasovaní bolo prítomných 76 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na odvolanie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 76 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 5 neplatných.
Zo 71 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na odvolanie Borisa Kollára z funkcie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky hlasovalo za 5 poslancov, proti 46 poslancov a zdržalo sa 20 poslancov.
Podľa čl. 89 ústavy, á, ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a § 2 ods. 3 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na odvolanie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní nebol Boris Kollár odvolaný z funkcie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.7.2020 15:49 - 15:50 hod.

Pčolinský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán kolega, mne veľmi matematika nikdy nešla, ale 95 mínus 17 je koľko? 78? Aký rozpad vlády?! Aký koniec koalície? Veď vy môžte kľudne vládnuť aj bez nás. My nikoho nevydierame, my hovoríme, že nie sme prilepení na stoličkách a dnešné odvolávanie, my sme sa na klube dohodli, že je to de facto vyslovenie dôvery či nedôvery hnutiu SME RODINA, a stojíme si za tým.
A opakujem, vy kľudne môžte vládnuť bez nás, aké vydieranie? Veď vláda môže pokračovať ďalej. Dokonca, pán Šeliga, možno sa vám ujde konečne ten vysnívaný ministerský post nejaký, hej. To je jedna vec.
Ďalšia vec, viete, už tuto povedal pán Suja, vy si za to trošku môžte aj sami, lebo prišli ste za pánom Kollárom, že tak bolo by fajn, keby nepoužíval ten titul. On sa postavil a povedal, že nebude používať titul. Hneď nato ste dali status: Nestačí! Mal by sa ešte raz ospravedlniť. Tak on sa na druhý deň ospravedlnil, a vy ste dali, že neskoro. Potom ste začali rozprávať, že mal by vyvodiť osobnú zodpovednosť. Tak on ju dnes vyvodil a dal návrh na svoje vlastné odvolanie, ktorý tu nikto za tridsať rokov nedal, ani jeden predseda parlamentu. Položil vám hlavu na klád, a vy dneska hovoríte, no ale my sme to takto nechceli. To, že vy neviete z toho vykľučkovať, to nie je náš problém.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie 7.7.2020 14:27 - 14:28 hod.

Hajšelová Petra Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informovala o prerokovaní uvedeného návrhu v ústavnoprávnom výbore.
Predseda Národnej rady pridelil návrh na odvolanie Borisa Kollára z funkcie predsedu Národnej rady na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru. Ústavnoprávny výbor návrh prerokoval na 22. schôdzi 7. júla 2020, avšak neprijal uznesenie z dôvodu, že návrh uznesenia nezískal súhlas potrebnej väčšiny poslancov, to je nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov podľa čl. 89 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a § 52 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.6.2020 18:33 - 18:34 hod.

Svrček Miloš Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Pán poslanec, vy ste vo svojej rozprave a vystúpení spomínal aj tému rodiny a detí. A ja by som v podstate upriamil aj pozornosť na jeden fakt, že musíme si uvedomiť, že v tomto sektore robí najviac žien. Ženy na Slovensku v dobrom zdraví dožívajú, ak sa dobre pamätám a nemýlim, iba 54 a pol roka, a to je v podstate najmenej zo všetkých krajín Európy. A na tzv. flexibilizáciu trhu práce najviac doplácajú – podľa môjho názoru, ale aj podľa odborných kruhov – deti. Ak necháme obchody v nedeľu zatvorené, podporíme tým aj rozvoj najprirodzenejšieho vzťahu medzi rodičmi a deti. A čo na to potrebujú? No určite je to čas. Ten im my vieme aspoň v istej miere práve vďaka tej spoločnej strávenej nedeli aj ponúknuť. Takýto rozvoj pozitívnych záujmov detí znamená ochranu ich práv, ktorá musí byť či už v našom domácom, ale aj v európskom kontexte zásadnou prioritou.
V rámci svojho vystúpenia ste aj spomínal, že vo viacerých štátoch Európskej únii sú voľné nedele chránené zákonom v súčasnosti, príkladom, ako ste spomínal, môžu byť Nemecko, do istej miery Belgicko, Francúzsko, ale aj náš sused Rakúsko. Ale v mnohých krajinách na túto tému prebiehala aj účelná diskusia. A v tej diskusii by sme mali postupovať a venovať sa aj my naprieč celým politickým spektrom na Slovensku a to s jediným cieľom – nájsť ten vhodný model, ktorý by pomohol našim deťom tráviť viac času s ich rodinami.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.6.2020 18:05 - 18:07 hod.

Linhart Patrick
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.6.2020 17:21 - 17:23 hod.

Linhart Patrick Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Pani Cigániková, ako ja s vami, alebo slečna ešte zatiaľ, ja s vami plne súhlasím, čo ste povedali a ja zastávam ten názor, že by sme to mali nechať na tom voľnom trhu, to je pravda. Nostalgicky súhlasím aj s kolegami s ĽSNS v tom smere, že ako nostalgicky ako rád spomínam na tie nedele, keď boli také kľudné a tak ďalej. A dnes sme už postúpili niekde inde, nachádzame sa momentálne v inom svete a nechal by som to na trh. Ale teraz poviem aj z vlastnej skúsenosti, keďže nemyslím, že to neni nejakým tajomstvom, že mám podiel v určitej potravinovej sieti. My sme zavreli v nedeľu, hej, v nedeľu a nikomu to nevadí. A ja vám poviem ako zo svojej skúsenosti, že tie tržby nám neklesli. My sme dokonca okresali sobotu a dali sme to na od ôsmej do dvanástej hodiny miesto do štrnástej a ľudia sa naučili nakupovať, čiže zmenili to svoje nákupné správanie.
Čiže chápem jednu stranu aj druhú stranu, ale mali by sme to nechať na voľnom trhu, pretože potravinári možno prerábajú a teraz plačú, že niektorí, že máme voľné supermarkety a nám sa to nevyplatí. Tak nech zavrú. Však to je voľný trh, nech zavrú. Ale ostatní, ktorým by sme mohli poškodiť a hlavne v čase krízy, keď potrebujeme zachovať pracovné miesta, myslím, že teraz by som toto, túto tematiku naozaj neriešil.
Veľmi pekne vám ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9.6.2020 14:14 - 14:16 hod.

Svrček Miloš Zobrazit prepis
Ja len v krátkosti, ja chcem oceniť fundovanú diskusiu, ktorá prebiehala v dnešnú rozpravu. Samozrejme, že je to politické dramatizovanie, ktoré tu bolo aj minulý týždeň, určite patrí k tomu legislatívnemu procesu, či už na pôde parlamentu, alebo aj potom v rámci pripomienkovania, keď sa do toho bude zapájať iná verejnosť. Ale určite ako je neprípustné, aby do toho odborného, do tej odbornej oblasti alebo do tej diskusie sa preferovalo vulgarizovanie alebo vystupovanie takým spôsobom, ako, ako sme videli minulý týždeň. Ale tak ako aj v rámci rozpravy som povedal, určite to presadenie, aby sa do voľby a kandidátov na generálneho prokurátora zahrnuli aj kandidáti z inej právnickej profesie alebo obce, čo som aj hovoril, napríklad z advokácie, resp. justície, určite to bude aj pozitívny prínos pre samotnú prokuratúru a prokurátori samotní, ktorí sa tiež prihlásia do tejto voľby alebo vypočúvania pred ústavnoprávnym výborom, samozrejme, určite privítajú tú odbornú úroveň a tú súťaživosť, z ktorej v podstate potom záverom dňa vzíde vhodný kandidát na generálneho prokurátora. Človek určite s nepochybnou morálnou autoritou a odborne fundovaný, za ktorého sa nebudeme hanbiť. Z mojej strany len toľko.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

9.6.2020 11:40 - 11:55 hod.

Svrček Miloš Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja by som na margo vystúpenia pána predsedu Vetráka chcel povedať len toľko, že, áno, súhlasím s tým, že ústavnoprávny výbor určite nasadí vysokú latku na vypočúvanie všetkých kandidátov, ktorí sa prihlásia na výber generálneho prokurátora, a budeme skúmať nielen odborné znalosti, ale určite aj prax a taktiež tú morálnu integritu kandidáta, či má to postavenie a možnosť zastávať tak dôležitú funkciu.
Ja by som ešte chcel aj povedať tak na pripomenutie. V roku 2017 sa prijalo nariadenie na úrovni Európskej únii o Európskej prokuratúre, prokuratúre pre momentálne 22 členských štátov. A hlavný európsky prokurátor sa podľa tohto nariadenia vyberá z uchádzačov, ktorí sú aktívnymi členmi nielen prokuratúr, ale aj súdnictva jednotlivých členských štátov. A z toho vyplýva, že o najvyšší post toho hlavného európskeho prokurátora sa môžu uchádzať nielen prokurátori, ale aj sudcovia, aktívni sudcovia. To znamená, že podľa tohto nariadenia možno obsadiť tú hlavnú Európsku prokuratúru aj neprokurátorom. Tam, jak sa dobre pamätám, podľa tohto nariadenia každý členský štát navrhuje troch uchádzačov o funkciu európskeho prokurátora z uchádzačov, ktorí sú príslušníkmi tohto členského štátu.
Čiže pýtam sa, keď nie je problém na tej európskej úrovni, prečo máme my tu na slovenskej úrovni takýto veľký problém s tým, že otvárame tú možnosť prihlásiť sa aj iným odborníkom z oblasti trestného práva uchádzať sa ako kandidát o generálneho prokurátora?
Ani presadenie zmeny v obsadzovaní funkcie generálneho prokurátora neznamená podľa môjho názoru, aby sa ním nemohol a nemal stať aj aktívny prokurátor. A podľa môjho názoru zmena znamená... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

9.6.2020 11:25 - 11:40 hod.

Borguľa Martin Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Vážená pani poslankyňa, ďakujem za veľmi vecné zhrnutie jednak aj všetkých tých argumentov, ktoré majú protistrany voči zmene tohto zákona, ale hlavne ste zhrnuli všetky tie za, ktoré tieto zmeny prinášajú. Špeciálne ste sa venovali teda téme, že rozširujeme možnosť prihlásiť sa nielen prokurátorom alebo aj neprokurátorom, a ja veľmi oceňujem práve tento krok, lebo však nikto tým nehovorí, že tým kandidátom na záver bude neprokurátor, naopak. Keď prokurátori sú kvalitní, a som presvedčený o tom, že sú kvalitní, tak stále majú obrovskú šancu a znalosť prostredia majú oveľa väčšiu, a preto by som bol práve tak celkom by som ju dokonca očakával, že, že celý ten súboj v tom verejnom híringu vyhrá prokurátor.
Veľmi ma potešila, myslím, že ste prvá, ktorá dneska spomenula skúmanie integrity osobnosti, a naozaj sa stalo to, čo ste vy vo vašom príspevku povedali, že z ústavnoprávneho výboru už nebude len nejaký hodnotič, a tých formálnych, splnení formálnych podmienok, ale ústavnoprávny výbor práve na základe toho verejného híringu aj na základe vypočutého dokáže o osobnosti povedať možno viac a dokáže tú osobnosť zhodnotiť. Toto je veľmi podstatná vec pri zmene tohto zákona.
Ďakujem, že ste to spomenuli.
Skryt prepis
 

9.6.2020 11:10 - 11:25 hod.

Péter Monika Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci (zaznenie gong), vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, prosím, povedať niekoľko slov a vysloviť tak svoj názor k novelizácii zákona o prokuratúre a zákona o rokovacom poriadku.
Z môjho pohľadu ide o zmenu, ktorú azda každý z nás bez ohľadu na to, či je presvedčený o jej kladnom, či, naopak, negatívnom dopade, musí vnímať ako zmenu zásadnú, ako zmenu (zaznievanie gongu) sčasti podporujúcu postupné búranie rokmi zažitých stereotypov, ktorých význam je prinajmenšom sporný.
V demokracii je jedným zo základných zámerov novelizácie akéhokoľvek právneho predpisu zámer o jeho posun práve k jej princípom.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa, prepáčte, preruším vás.
Kolegovia, z úcty k pani poslankyni vás poprosím. Ďakujem pekne.

Péter, Monika, poslankyňa NR SR
V demokracii je jedným zo základných zámerov novelizácie akéhokoľvek právneho predpisu zámer o jeho posun práve k jej princípov, k podpore jej pilierov a k jej celkovému posilneniu. Je preto veľmi dôležité vnímať každú novelizáciu v širokých súvislostiach a významoch. Tak ako hovorí samotná dôvodová správa k predmetnej novele, cieľom tohto návrhu zákona je zaviesť transparentný a širšiemu okruhu kandidátov otvorený model navrhovania a voľby kandidátov na funkciu generálneho prokurátora Slovenskej republiky, a to podľa štandardov pre kandidátov na funkciu Ústavného sudcu, ktorý bude zároveň zohľadňovať odporúčania Benátskej komisie a prax v iných členských štátoch Európskej únie.
Asi každý z nás poslancov, ale aj väčšina širokej verejnosti vníma v rámci predmetnej novely pravdepodobne tri najzásadnejšie momenty, a to verejné vypočutie všetkých kandidátov o funkciu generálneho prokurátora v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky, zvýšenie počtu aktívne legitimovaných subjektov oprávnených podať Národnej rade Slovenskej republiky návrh na voľbu kandidáta na funkciu generálneho prokurátora a možnosť uchádzať sa o funkciu generálneho prokurátora v porovnaní s aktuálnou úpravou pomerne širokým spektrom kandidátov s iným bezprostredne predchádzajúcim povolaním, respektíve inou bezprostredne predchádzajúcou funkciou ako funkciou prokurátora.
Všetky uvedené body v porovnaní s aktuálnou úpravou možno svojím významom označiť ako naozaj o výraznú zmenu. Rozdiel však vidím v ich odlišnom vnímaní v rámci akejsi všeobecnej prospešnosti. Kým prvý a druhý bod pre väčšinu predstavujú povedzme záruku vyššej miery otvorenosti prokuratúry minimálne v procese výberu vhodných kandidátov, čo koniec koncov svojimi vyjadreniami potvrdzuje aj Rada prokurátorov Slovenskej republiky, vnímanie tretieho bodu a názory na jeho implementáciu vyvolávajú asi najväčšiu diskusiu a je pravdou, že podporné argumenty skupiny zástancov a tiež skupiny odporcov majú v princípe zväčša rovnaké základy.
Zo strany odporcov najčastejšie zaznievajú argumenty v podobe obáv z nedostatku získaných vlastností, akými sú odbornosť, skúsenosti s riadením, respektíve vedením tak uzavretého celku, za aký sa v súčasnosti prokuratúra považuje, a v neposlednom rade tiež všeobecné skúsenosti zo samotného prostredia prokuratúry. Iste, pre väčšinu ľudí, ktorí sa na vec pozerajú najmä z hľadiska logiky, no pritom nepozerajúc upravovanú oblasť, upravované prostredie detailne, nie je jednoduché vytvoriť si absolútne jednoznačný názor, či človek, i keď s právnou praxou a spĺňajúci ďalšie zákonom vyžadované náležitosti, no nepôsobiaci ako prokurátor, dokáže riadne zastávať tak zásadnú funkciu, ktorá ide ruka v ruke s ideou právneho štátu. A, samozrejme, logika ich utvrdzuje v tom, že, pozerajúc na všetko zmienené, najvhodnejším bezprostredne predchádzajúcim povolaním pred výkonom funkcie generálneho prokurátora je predsa výkon funkcie prokurátora.
Zo strany zástancov, naopak, zaznievajú názory, že práve otvorenie tejto funkcie pre širší okruh uchádzačov, ako sú prokurátori, je krok, ktorý v sebe nesie vyššiu mieru nezávislosti na internom prostredí prokuratúry, vyššiu mieru nezaujatosti, názorovej autonómnosti, no všetko pri zachovaní potrebnej miery odbornosti a tiež za splnenia ďalších zákonom vyžadovaných náležitostí.
Ja osobne sa v tomto smere prikláňam na stranu zástancov a domnievam sa, že dôvera, ktorú občania vkladajú do tak významnej funkcie, bude posilnená, ak budú mať uchádzači dôkladné a rôznorodé znalosti, ktoré presahujú odborné právne oblasti dôležitého spoločenského záujmu, ak budú disponovať osobnými zručnosťami a pochopením, ktoré im umožňuje rozhodovať vo veciach a vhodne a citlivo zaobchádzať so všetkými zúčastnenými stranami. Okrem zmieneného a najmä vzhľadom na spoločensko-politickú situáciu hlavne v období pred poslednými parlamentnými voľbami vítam, že tvorcovia zákona mysleli aj na požiadavku osobnej integrity uchádzačov, ktorej vyhodnocovanie zverili do rúk Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky a urobili z nej tak viac ako len formálnu podmienku.
Myslím, že budem hovoriť za celý poslanecký klub SME RODINA, ak poviem, že práve toto všetko je možné vnímať ako podporu demokracie ako takej a zároveň tiež ako vhodnú formu postupnej aproximácie práva. Zároveň však prosím, nespájajme si prijímanie tohto zákona s glorifikáciou jednotlivcov. Nevysielajme spoločnosti signál, že ide o zákon šitý na mieru. Slovensko má množstvo osobností, ktorých prínos by vo funkcií generálneho prokurátora Slovenskej republiky mohol byť výrazným ako odborným, tak osobnostným prínosom.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis