Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

9.6.2020 o 10:40 hod.

JUDr. Bc. PhD., LL.M.

Miloš Svrček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 9.6.2020 10:40 - 10:55 hod.

Svrček Miloš Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vláda Slovenskej republiky si v programovom vyhlásení na roky 2020 až 2024 dala za cieľ predovšetkým zvýšiť dôveru občanov v právny štát, zvýšiť vymáhateľnosť práva a bojovať proti korupcii a klientelizmu. Prioritou by malo byť presadenie transparentného a širšiemu okruhu kandidátov otvoreného modelu navrhovania a voľby kandidátov na funkciu generálneho prokurátora.
Zmena vo vedení Generálnej prokuratúry je jednou z kľúčových pre naplnenie týchto záväzkov, a tým aj pre zvýšenie kvality života občanov, pre zdravé a spravodlivé Slovensko, Slovensko, aké chceme asi všetci. Na margo informácií, ktoré sa v roku 2019 vyplavili, sa ukázalo, ako fatálne môže generálny prokurátor zlyhať a zároveň aká kľúčová táto funkcia je, keďže generálny prokurátor má obrovské právomoci. Hovorím predovšetkým o období, keď Trnka riadil prokuratúru a keď bolo Kočnera vidno v budove Generálnej prokuratúry, pomerne často vidieť. Podľa viacerých prokurátorov o blízkosti a vplyve Kočnera na vedenie prokuratúry najlepšie vypovedalo jeho auto, ktoré parkovalo na mieste vyhradenom pre prokuratúru.
Čaká nás závažný krok, dovŕšiť proces zmeny na Generálnej prokuratúre tak, aby sa aj v praxi potvrdzovala rovnosť všetkých občanov pred zákonom. Zvolená osoba generálneho prokurátora na základe jej morálnych predpokladov by mala poskytovať garanciu, že bude nezávislá a nestranná bez ohľadu na to, kto za ňu zahlasoval. Nikto nebude môcť spochybniť výber v rámci kandidátov, keďže sa na nich budú klásť vysoké nároky. Okrem odborných predpokladov budú musieť spĺňať aj osobnostné predpoklady na výkon tejto funkcie, ako napríklad to, že ich doterajší život dáva záruku, že budú funkciu generálneho prokurátora vykonávať riadne a čestne.
Funkcia generálneho prokurátora je jednou z kľúčových pozícií v štáte. V oblasti prokuratúry však podľa mňa chýbajú aj prvky, ktoré by fungovanie prokuratúry urobilo ešte transparentnejšie a samostatnejšie. Ide napríklad o zmenu Rady prokurátorov na model podobný Súdnej rade, kde sú aj zástupcovia iných mocí. I vláda Slovenskej republiky zároveň deklarovala vo svojom programovom vyhlásení, že presadí otvorenie Rady prokurátorov aj osobám, ktoré nie sú prokurátormi a ktoré spĺňajú najvyššie morálne a odborné kritériá. Pričom úroveň otvorenosti a transparentnosti jej rokovaní by mala nastaviť podľa vzoru Súdnej rady.
Verejní činitelia musia mať nielen práva, ale aj zodpovednosť za svoje konanie. Je načase skončiť s politikou ruka ruku myje, s politikou beztrestnosti verejných činiteľov či s politikou vydierania. Nikto, kto si ctí demokratické princípy, nepristúpi na žiadne dohody o porušovaní etiky v politike, na žiadne kompromisy na úkor demokracie práva a spravodlivosti.
Generálna prokuratúra je kľúčovou inštitúciou pri nastoľovaní vlády zákona a vyvodzovaní zodpovednosti voči porušovateľom. Preto je namieste práve v dnešnej dobe zvýšiť transparentnosť pri výbere nového generálneho prokurátora tak, aby sa ním stala morálne čistá a odborne erudovaná osobnosť z právnickej obce. Určite sa aj v radoch prokurátorov nachádzajú morálne a odborne spôsobilí a vhodní kandidáti na túto pozíciu.
Slovenská prokuratúra prešla za dlhé obdobie iba kozmetickými úpravami a dnes vidíme, že to nestačí. Je možné už teraz povedať, že mimoriadne kvalitný kandidát môže vzísť rovnako z prostredia vnútra prokuratúry, ako aj z externého právnického prostredia. Prokuratúra totiž ťažko, prekonávajúc negatívne dôsledky Trnkovej a Kočnerovej éry, dokázala v posledných rokoch vygenerovať dostatok odvážnych, odborne zdatných a morálnych osobností, ktoré by určite zastávali túto funkciu so cťou. Rovnako aj externé právne prostredie, ako akademická obec, Policajný zbor, súdny systém, advokácia, by dokázalo určite ponúknuť osobnosti, ktoré by mohli uspokojiť aktuálnu spoločenskú objednávku po riadnom fungovaní zákonnosti.
Prokuratúra je v dnešnej dobe systémom, ktorý je uzavretý, a dôsledkom toho je tá skutočnosť, že pomaly nám začal vykazovať prvky, ktoré by v demokratickej spoločnosti nemali čo hľadať. Prokuratúra, ktorá je hermeticky uzavretá, potrebuje nový vietor, nový profesijný systém, novú krv. Z tohto hľadiska je teda argument o otvorení voľby širšiemu okruhu kandidátov spojený s verejným vypočutím kandidátov pred Ústavnoprávnym výborom Národnej rady oprávnený a správny. Verejné vypočutia majú skutočne potenciál eliminovať kandidátov, ktorí nie sú morálne a odborne na dostatočnej úrovni.
To by nám však nemalo stačiť. Výberový proces nemá byť zužovaný iba na vyraďovanie slabých kandidátov. Mal by byť aj o hľadaní vhodných riešení pre Generálnu prokuratúru a kandidátov, ktorí ich dokážu najlepšie naplniť. V mnohých štátoch je prokuratúra súčasťou výkonnej moci, vlády a zároveň jej podlieha, pretože koná a podáva obžaloby v mene štátu a jej pôsobnosť je najmä v trestnoprávnej oblasti pri vymáhaní trestnoprávnej zodpovednosti pred súdom.
Chcel by som upriamiť pozornosť aj na správu o európskych štandardoch, týkajúcich sa nezávislosti súdneho systému, nezávislosti prokuratúry, prijatú Benátskou komisiou v roku 2010. Komisia k vymenovaniu a odvolaniu generálneho prokurátora uvádza nasledovné, citujem: "Je dôležité, aby metóda výberu generálneho prokurátora bola taká, aby sa dok..., aby si dokázala získať dôveru verejnosti a rešpekt právnických a sudcovských kruhov. Preto je potrebné do procesu výberu zapojiť aj profesionálnu apolitickú expertízu. Avšak želanie vlády musí mať určitú kontrolu nad vymenovaním a je opodstatnené z dôvodu významu stíhania trestných činov pre usporiadané a efektívne fungovanie štátu.
Referencie týkajúce sa profesionálnej kvalifikácie kandidátov by mali poskytnúť relevantné osoby, ako napríklad predstaviteľa v právnickej osobe vrátane prokuratúry a občianskej spoločnosti. To znamená, že rozhodujúcim kritériom výberu by nemalo byť to, či je kandidát prokurátor, alebo nie je prokurátor, ale predovšetkým osobnosť a kvality kandidáta."
Ináč chcel by som kolegom aj zároveň pripomenúť, že podľa súčasnej právnej úpravy sa prokurátorom môže stať aj advokát, sudca, súdny exekútor alebo notár. Právna norma tieto subjekty nevylučuje. Aj generálnym prokurátorom nemusí byť výslovne alebo výlučne právnik z prostredia prokuratúry. Veď v konečnom dôsledku si zoberte, že otvorenie voľby pre väčší počet kandidátov môže priniesť nielen vyššiu kvalitu výberu, ale môže byť aj dôležitým prvkom a krokom k systémovej zmene fungovania prokuratúry. Podľa môjho názoru i prokurátori by mohli mať záujem, aby sa do ich uzavretého systému zaviedli také prvky otvorenosti verejnej kontroly, ktoré by v konečnom dôsledku pomohli k navráteniu dôvery v prokuratúru.
Preto je správne v dnešnej dobe začať s rozšírením ponuky kandidovať na funkciu generálneho prokurátora aj iným právnickým profesiám, najmä rešpektovaným justičným kapacitám v oblasti trestného práva, resp. iným aktérom so skúsenosťou z trestného práva, prípadne erudovaným odborným kapacitám z akademickej obce.
Dámy a páni, na Slovensku je dlhodobo nízka dôvera v štátne inštitúcie, políciu a justičný systém. Zvlášť po udalostiach po vražde dvoch mladých ľudí vníma verejnosť so zvýšenou citlivosťou každé podozrenie z kontaktov príslušníkov štátu a pochybných skupín či osôb. Prokuratúra nás má chrániť pred tým najhorším, pred zločincami a kriminálnikmi. A dnes máme po správach z minulých mesiacov viac ako len pocit, že to nerobila tak, ako očakávame. Verejná kontrola a možnosť vyvodenia zodpovednosti za zlyhanie automaticky vytvárajú tlak, aby verejní činitelia konali tak, ako im to ukladá zákon.
Vo voľbách konaných vo februári 2020 občania Slovenskej republiky vyjadrili výraznú túžbu po zmene. Masívne odmietli politikov, ktorí dlhé roky zneužívali poslanie spravovať veci verejné na osobné obohacovanie a zneužívali orgány činné v trestnom konaní na prenasledovanie nepohodlných ľudí. To viedlo až k strate viery občanov v kľúčové inštitúcie štátu, ako je aj prokuratúra.
Strany a hnutia tvoriace vládnu koalíciu získali dôveru na základe prísľubu zmeniť Slovensko na skutočne právny štát, kde si budeme všetci pred zákonom rovní a schopní pomáhať tým, ktorí našu pomoc potrebujú. Na taký štát, kde budeme radi pracovať, podnikať a žiť. Aj preto je potrebné prijať opatrenia, ktoré by nesporným spôsobom zvýšili šancu, aby sa generálnym prokurátorom stal ten najlepší možný kandidát zo súčasnej právnickej obce.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.6.2020 10:10 - 10:25 hod.

Kašper Igor Zobrazit prepis
Dobrý deň všetkým. Pán predsedajúci, pán minister, milé kolegyne, kolegovia, ja som si dovolil pár poznámok k rozprave k tomuto, myslím si, že veľmi významnému zákonu a po zákonoch z dielne ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny pána Milana Krajniaka, po zákonoch z dielne ministra financií odkladu splátok prichádza ako keby taká tretia čerešnička na torte, a to je zákon o dotácii na nájomnom. O tom, že je spravodlivý a férový, myslím si, že nie je pochýb a že tak ako koalícia, aj opozícia, verím, že tento návrh podporia. Dôkazom je aj to, že mnohé, mnohí, mnohé iné krajiny oceňujú tento náš prístup, napríklad aj vicepremiér Karel Havlíček, ktorý je zároveň aj minister priemyslu a obchodu, verejne niekoľkokrát priznal, že mu to bolo dokonca ako inšpirujúci príklad, čo sa, samozrejme, veľmi teším.
Vytkol by som pár vecí, ktoré ma teda zaujali v tomto zákone. To, že sme nastavili 50-percentný strop, je, myslím, veľmi dobré a veľmi vhodné. Potešilo ma aj to, že sme automaticky do tohto zákonu dali to, že štátni prenajímatelia nebudú mať inú možnosť, iba tú, že budú musieť využiť túto 50-percentnú dotáciu. To znamená, že neprenesú na svojich nájomcov žiadnu inú ťarchu a že, že sme im nedali prakticky inú možnosť, čo sa veľmi teším.
Dôležité je aj to, že to je dotácia podľa môjho názoru, nie príspevok, a to preto, že týmto ako keby si dávame pozor na to, aby sme vedeli odhaliť nejakých podvodníkov, ktorí si budú musieť alebo budú si chcieť umelo nejakým spôsobom či už navyšovať nájmy, alebo týmto spôsobom ich, samozrejme, oveľa ľahšie, oveľa ľahšie odhalíme, keďže to nie je príspevok, ale dotácia.
To, že je to veľká pomoc nielen pre malých, ale aj veľkých nájomcov, je, samozrejme, všetkým jasné, ale prichádza tu aj k takému efektu, by som povedal, takej tzv. odloženej spotreby, a to je to, že prečo je to veľmi dôležité, že tí malí nájomcovia či rôzni obchodníci, alebo služby, ktoré prevádzkujú, či už predávajú tovary, alebo teda prevádzkujú službu, sa ich to dotkne neskôr, samozrejme. Lebo keď im pomôžeme tie dva-tri mesiace s nájmami, ale pri kúpe napríklad, ja neviem, nábytku, auta alebo veľkej elektroniky sa tí ľudia rozhodujú teraz inak. To znamená, že tú spotrebu si odložia na neskoršie mesiace, a keďže tí malí nájomcovia mali zavreté tie svoje obchodíky, tak nieže len nemali tržbu, ale nemali ani z čoho zaplatiť to nájomné. Takže toto je, toto je taký malý efekt, ktorý, ktorý je.
Samozrejme, dôležitá je aj refundácia, ktorá, myslím, že v zákone myslí aj na to. To znamená, že tí, ktorí napriek všetkému nejakým spôsobom tie nájmy včas uhradili, tak budú si môcť, budú si môcť tie nájmy refundovať. Pán minister kýve hlavou, tak to mám radosť, že to je, že to je prakticky tiež v tom.
Chcel by som ešte povedať aj to, že niektorí kolegovia, teda hlavne z opozície, častokrát hovoria, že táto vláda nie je sociálna a že opatrenia, ktoré robí, nie sú až také sociálne, tak ja si myslím, že aj toto je dôkaz a že to nie je pravda, keďže sme vzorom aj pre iné krajiny napriek tomu, že napríklad v Čechách alebo v Nemecku boli, boli pri posledných štátnych rozpočtoch prebytky, kdežto u nás neboli a my sme tie peniaze na to museli hľadať trošku inak. Takže toto je dôkaz, že určite sociálny štát sme a že všetky tieto opatrenia, ktoré sú prijaté, či už tie, ktoré som spomenul, a hlavne, hlavne tento, o ktorom dnes hovoríme, ako dotácia pre nájomníkov, aj z môjho okolia, určite aj z vášho, nás bombardovalo množstvo ľudí, ktorých sa to dotýka. Ja som teda veľmi rád a hrdý a zodvihnem za toto ruku a budem veriť, že tak urobíte aj vy.
A na záver by som chcel pochváliť jednak či pána ministra, alebo všetkých kolegov, ktorí sa podieľali na tomto zákone, a veľmi rád za to aj s kolegami zodvihnem ruku.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.6.2020 12:11 - 12:11 hod.

Pčolinský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Osobne si myslím, že hazard treba veľmi, veľmi prísne regulovať, ale v tejto situácii treba si uvedomiť, že tam pracuje asi 12-tisíc ľudí, pre ktorých, bohužiaľ, nemáme dnes inú prácu. Pokiaľ by sme ju mali, tak kľudne sa poďme baviť, že ich ideme zarezať, ale pre týchto ľudí my prácu nemáme. Čiže tak ako kolega povedal, v tejto chvíli musíme tie platby odložiť. To znamená, je tam posun asi o 4 mesiace, čiže o tom je celé skrátené legislatívne konanie. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.6.2020 11:40 - 11:42 hod.

Hajšelová Petra Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Pani poslankyňa, mala som taký pocit, že ste nám tu trošku podprahovo podsúvali, že pán minister chce zabrániť vstupu na trh generikám. Ak som ho dobre počúvala v jeho vystúpení, tak ten práve uviedol, že sa tejto téme chce venovať komplexnejšie a pripraviť túto úpravu koncepčne.
V rámci tejto situácie ja si sama neviem predstaviť, že teraz, keď naše ambulancie neboli tak prístupné pre pacientov, by v tomto čase mali pacienti masívne navštevovať ambulancie, aby si zmenili nejakú liečbu alebo nejaké lieky, keď tým, že im bolo zabránené nejakým spôsobom alebo obmedzené navštevovať svojich lekárov, tak majú oveľa významnejšie alebo oveľa väčšie problémy, ktoré ich zaujímajú, či už je to nejaké vyšetrenie a tak ďalej. A nehovorím ešte o tom, že keď je pacient nastavený na určitú liečbu alebo na určitý liek, prejde z jedného dňa na druhý na iný.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.6.2020 11:37 - 11:37 hod.

Borguľa Martin Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pani poslankyňa, som v šoku, to je taká rozprávka, moje deti to majú strašne rady. Trollovia, tam to bolo, že som v šoku, tak ja, naozaj na toto sa nedá nič iné povedať.
Ja chápem váš úprimný záujem zlepšovať slovenské zdravotníctvo koncepčne a dlhodobo. Len to sa robí presne koncepčne a dlhodobo. A nie že v zrýchlených legislatívnych konaniach my tu povyhadzujeme body, ktoré ľuďom, bez toho, aby sme im to dôkladne a dôsledne vysvetlili v médiách, verejných diskusiách a podobne, dvihneme ceny liekov, ktoré sú zvyknuté užívať, na 50-eurové doplatky. To ja nikdy nedopustím niečo takého. Nikdy. A špeciálne v tejto situácii.
Poďme sa baviť o generikách, poďme robiť revízie v tých zoznamoch liekov, ale poďme to robiť dlhodobo, postupne tak, aby si na to ľudia zvykli, aby vedeli postupne prejsť.
No a teda z čoho som že úplne v šoku, tak vy ako koaličná poslankyňa tu tepete ministra zdravotníctva v priamom prenose? Neviem, však máte naňho telefónne číslo, máte tam kanceláriu na konci chodby? Čo si nesadnete, čo si to nevydiskutujete? No takto to fungovať nemôže, pri všetkej úcte. Ďakujem za slovo. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.6.2020 10:58 - 10:59 hod.

Kašper Igor Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Musím trošku reagovať na pána kolegu Tarabu a ja chápem jeho pohnútky, že chce týmto, alebo chce reagovať na tento zákon, aby sa pomohlo naozaj všetkým, ale ja si myslím, že pán minister to veľmi presne pomenoval, že kto vlastne bude mať nárok a za akých podmienok.
Myslím, že sme išli trošku mimo témy, lebo riešiť teraz tu poisťovne, dividendy a iné takéto záležitosti nie úplne súvisí s týmto zákonom. A keď si to porovnáme napríklad s Českou republikou a myslím, že tam to bolo urobené tak, že každý z tých troch zložiek zobral na tvoje triko tretinu, to znamená aj prenajímateľ, aj nájomca, aj štát, tak tento spôsob alebo tento zákon, ktorý je tu teraz navrhnutý, je určite v tomto prípade lepší jednak pre prenajímateľov a jednak pre nájomcov.
A ja som presvedčený, že to, samozrejme, schválime a že toto veľmi pomôže všetkým zariadeniam, všetkým prevádzkam, hlavne aj malých obchodíkov, ktorí, ktorí boli doteraz, by som povedal, trošku, trošku vzadu a verím, že to celé teda dobre dopadne a držím palce, aby sme to podporili.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.6.2020 16:40 - 16:43 hod.

Svrček Miloš Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja by som len na margo vystúpenia pána poslanca povedal toľko, že ja ho beriem ako odborníka na poli medzinárodnom, ako fundovaného veľvyslanca, a bol som trošku taký zarazený tým, k čomu sa vyjadroval ohľadne stavu demokracie na Slovensku. Hovoril o tom, že dochádza k politizácii Generálnej prokuratúry, že dochádza ku kriveniu zákonov a dokonca k pošliapavaniu demokracie týmto návrhom, ktorý podala súčasná vláda, vládna koalícia, resp. poslanci.
Tak po tom, že čo sme tu boli svedkami v posledné roky, keď sme videli, aké výhody nám prinieslo Trnkobranie, čoho svedkami sme boli v správach, keď sa ľudia chytali za hlavu doslova, že čo sa to deje na Generálnej prokuratúre, keď sa chytali za hlavu a hovorili, že jednoducho toho je už dosť. Tak dvanásť rokov vlády SMER-u nám prinieslo jediné zistenie alebo fakt, a to je to, že na Slovensku máme dlhodobo najnižší stupeň dôvery zo strany občanov voči justícii, voči Generálnej prokuratúre, resp. voči polícii.
A táto vláda si dovolila predložiť návrh zákona, ktorým by došlo k zvýšeniu transparentnosti pri výbere generálneho prokurátora? A to je pre vás taký problém? Po tom, čo sme tu boli svedkami tých 12 rokov, resp. ďalšie roky predtým, vy by ste mali byť prví, ktorí by podporili tento návrh zákona. Vy už teraz viete, že z ktorého prostredia bude vybraný generálny prokurátor? Či to bude z vnútorného, interného, spomedzi prokurátorov, alebo z externého? Ja to neviem. Ja si to nedovolím... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 4.6.2020 16:35 - 16:37 hod.

Karahuta Jaroslav Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, podľa § 35a zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov rady volí a odvoláva Národná rada, členov rady volí a odvoláva Národná rada, a to ôsmich členov na návrh vlády Slovenskej republiky, z toho jedného člena vláde Slovenskej republiky navrhne Združenie miest a obcí a jedného člena vláde navrhne Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a piatich členov na základe princípu pomerného zastúpenia politických strán a politických hnutí, za ktoré boli poslanci zvolení do Národnej rady na návrh výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Vláda predložila dňa 28. mája 2020 návrh na doplnenie členov Rady Slovenského pozemkového fondu, a to Štefana Gregora a Petra Dratvu.
Predseda Národnej rady rozhodnutím č. 114 z 28. mája 2020 pridelil predmetný návrh výboru, návrh vlády výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie na prerokovanie do 3. júna 2020. Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie na svojej 7. schôdzi dňa 3. júna 2020 prerokoval predmetný návrh vlády a vo svojom uznesením č. 15 konštatoval, že predložené návrhy spĺňajú ustanovené podmienky a sú v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona.
Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie odporučil Národnej rade, aby zvolila na návrh vlády dvoch členov Rady Slovenského pozemkového fondu, a to Štefana Gregora a Petra Dratvu.
Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie odporučil Národnej rade uskutočniť voľbu členov Rady Slovenského pozemkového fondu na návrh vlády verejným hlasovaním spoločne. Výbor ma poveril svojím uznesením č. 16 zo dňa 3. júna 2020, aby predniesol správu o výsledku prerokovania predmetného návrhu vlády. Súčasťou správy je návrh uznesenia Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.6.2020 16:27 - 16:28 hod.

Hajšelová Petra Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Pán poslanec, hovorili ste, že sme sľubovali zmenu. Áno, máte pravdu, túto zmenu sme sľubovali. Ja si uvedomujem, že vy ste boli naučený z minulých vlád, že na mene generálneho prokurátora sa vláda dohadovala za zatvorenými dverami, a poslanci, teda dohodli sa poslanci, koho navrhnú. Vláda sa dohodla za zatvorenými dverami, koho budete voliť, a vy ste len poslušne stláčali gombíky.
O morálnom kredite bývalých generálnych prokurátorov už tu bolo v pléne povedané teda dosť a ja sa nebudem opakovať. Takže áno, prinášame sľubovanú zmenu, a práve preto navrhujeme, aby túto možnosť nemali len poslanci, navrhnúť kandidáta na generálneho prokurátora, ale aj ostatné subjekty uvedené v návrhu, aby bolo potrebné verejné vypočutie a následné hlasovanie poslancov podľa vlastného svedomia a presvedčenia.
Zároveň ste členom strany SMER a uvádzate, že presadzujete politiku „padni, komu padni“. To nemyslíte vážne? Však všetci my, ako aj verejnosť mala možnosť za dlhé roky vášho vládnutia „padni, komu padni“ vidieť v reálnom živote.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 4.6.2020 15:03 - 15:05 hod.

Lukáč Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky predkladám návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 261/2017 Z. z. o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka.
Cieľom predloženého návrhu zákona je umožniť oceniť aj mimoriadne významné aktivity osobností pôsobiacich v humanitárnej oblasti, teda ich výnimočnú a záslužnú činnosť.
Súčasne navrhujem, aby súčasťou štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana bola spolu s listinou o udelení tejto ceny aj pamätná plaketa vo forme medaily.
Návrh zákona nepredpokladá vplyvy na rozpočet verejnej správy, vplyvy na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na zamestnanosť, informatizáciu spoločnosti, vplyvy na služby verejnej správy, pre občana ani vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky a inými zákonmi Slovenskej republiky a medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, s právom Európskej únie.
Chcem požiadať o podporu tohto návrhu.
Ďakujem.
Skryt prepis