Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

26.10.2021 o 17:21 hod.

Ing.

Dušan Muňko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.10.2021 17:21 - 17:23 hod.

Muňko Dušan Zobrazit prepis
Pán poslanec Richter, veľmi podrobne ste rozviedli veci. Pokiaľ sa týkalo úradu práce ja beriem, že či je to úrad práce alebo aj Sociálna poisťovňa iste veľa vecí tu bolo od poslancov, ktorí nerozumejú pokiaľ sa týka, že čo robí úrad práce a čo robí sociálna poisťovňa. Už som to viackrát tu povedal, že treba nechať tieto organizácie na pokoji, pretože možno sú predimenzované, ale vykonávajú veľmi, prácu, ktorá je veľmi dôležitá pre ľudí. Mňa viacej mrzí vôbec, že k tejto celej záležitosti, ktorá tu prebieha ohľadom energií. Ja som čakal aj od pána ministra, že pomenuje niektoré veci úplne jednoducho, ale samozrejme to je otázka ministra hospodárstva a ministra financií. Pretože tieto veci, keby bol pomenoval to, čo mu dáva aj Klub 500 a ďalší, že treba pre domácnosti zaviesť cieľne kompenzačné opatrenia vo vzťahu k zraniteľným skupinám obyvateľstva, ktoré môžu byť vo forme príspevku alebo umožní im odklad platieb, splátkových kalendárov, prípadne dočasné zníženie sadzby DPH ako to spravili Česi. Pokiaľ sa týka pre priemysel. Zníženie poplatku veľkých priemyselných odberateľov, zavedenie pásmovej tarify za prevádzku systému závislosti od spotreby elektriny. Prenesenie financovania a časti podpory obnoviteľných zdrojov energií na štátny štátny rozpočet. Zrušenie platby poplatku za prevádzku systému elektriny vyrobeného pre vlastnú spotrebu. Zníženie poplatkov za prenos, dočasné zrušenie platby poplatku do národného jadrového fondu, zreformovať celý systém obchodovania s emisnými povolenkami, tak aby obchodovanie na trhu bolo umožnené len subjektom výrobcov, ktorí povolenky potrebujú. V oblasti plynu zaviesť pásmové poplatky za prepravu plynu v závislosti od veľkosti odberu. Spoločne pre oblasť plynu a elektriku zreálnenie.... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.10.2021 16:59 - 17:19 hod.

Richter Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda Národnej rady, vážené kolegyne, kolegovia, pán minister niekde tam vzadu, pán spravodajca, dovoľte mi, aby som v rámci môjho vystúpenia možno ani nehovoril o dopadoch zdražovania a krízy, ale skôr začal veľmi vážne polemizovať o odborných predpokladoch pána Sulíka na výkon funkcie ministra hospodárstva.
Všetci dobre vnímame a už sme sa tak trošku zmierili s tým, že pán Sulík má ten sociálny a možno aj ten solidárny rozmer jednak predsedu SaS, ale aj ministra hospodárstva už taký povestný, povedzme, že je tvrdo liberálny. Ale ja by som k tomu dodal, že taký ten jeho sarkazmus kedy nevieme či hovorí pravdu, či žartuje, polemizuje je niekedy taký veľavravný a možno do toho úzko zapadá aj ten jeho slávny výrok alebo nápad, ktorý tu použil v poslednom období - zrušiť v rámci šetrenia úrady práce, ktoré možno na rozdiel od Ministerstva hospodárstva boli v tom predchádzajúcom období jediné čo počas pandémie pomáhali zamestnancom a podnikateľom, so všetkými dôsledkami. Ale o tých sa budeme baviť, keď tu bude sedieť niekto iný. Myslím teraz na tú poslednú kauzu. Ale treba povedať, že to bol jediný rezort, ktorý to riešil a jediné úrady. Krútili nad tým hlavou viacerí odborníci. Mňa zaujalo dosť aj vystúpenie a reakcia expremiérky pani Radičovej už aj z toho titulu, že kedysi sedela aj na stoličke ministra práce, sociálnych vecí a rodiny. Tak trošku som čakal a zatiaľ som nepočul reakciu exministra za SaS pána Mihála. Veľmi by ma zaujímala jeho reakcia na tento výrok alebo tento nápad ako ušetriť na úradníkoch. Mimochodom, pán minister, ak to mala byť istá replika k tomu, že ste sa zaviazali niekde v programovom vyhlásenie vlády ušetriť desať percent štátnych úradníkov, no viete aký je váš výsledok za rok 2020. A to nemám zo svojej hlavy, to je správa Rady pre štátnu službu, 4 600 štátnych úradníkov za rok 2020 pribudlo. To znamená, takto plníte svoje vlastné programové vyhlásenie vlády. To je tak naoko, pre ľudí, ale platí to, že vodu káže, ale víno pije. Možno že ja keby som takýmto spôsobom bol býval v roku 2012, keď som nastupoval na rezort práce, pristúpil k hodnoteniu, ja si dovolím povedať, veľkých profesionálov, ktorí na službách zamestnanosti na úradoch práce robia, že stačí, aby ich nahradil nejaký webový portál ponuky pracovných miest a pár podnikateľov okolo toho, no nikdy by sme neboli bývali dokázali posunúť nezamestnanosť z 15 percent na 5 percent a možno aj z tohto miesta chcem poďakovať všetkým tým, ktorí sa spolupodieľali a spolupracovali na úlohách, ktoré z toho jednoducho vyplývali. To vôbec neznamená, že sa pri napĺňaní politiky zamestnanosti nespolupracuje aj so súkromnými personálnymi agentúrami. Ale to je komplex vecí a on nie je možný jednoducho bez toho, že by tieto úrady a hlavne úradníci, ktorí tam sedia nespolupracovali. Je to zároveň aj, dovolím si povedať, urážka spoločného Európskeho sociálneho fondu a jeho operačných programov. Pán minister, deväťsto miliónov eur operačný program Ľudské zdroje na politiku zamestnanosti, deväťsto miliónov eur. Úrady práce sú hlavné inštitúcie cez ktoré sa realizujú jednotlivé projekty, ktoré sa týkajú aktívnej politiky trhu práce, ktoré sa týkajú motivácie zamestnávateľov, aby zamestnávali mladých ľudí, dlhodobo evidovaných nezamestnaných a samozrejme aj tých, ktorí majú tesne pred dôchodkom. O to je to pre mňa ako prekvapujúcejšie a nepochopiteľnejšie čo to vlastne malo byť v tomto prípade. Skôr si to vysvetľujem tak, že to malo byť také jemné kopnutie do zadku možno koaličného partnera no a ten prirodzene reagoval. Pán minister, čo ste to vlastne zahlásili, budem vás citovať zo 7. 10. tohto roku nastal čas zrušiť úrady práce. Citujem: "Možno už nastal čas na to, aby vláda začala robiť odvážnejšie rozhodnutia, napríklad zrušiť úrady práce." povedal Richard Sulík. "V čase, keď niekto hľadá prácu, stačí mu naťukať si na portál niekoho z poskytovateľov pracovných ponúk." Nemyslí si, že štát musí zamestnávať dvetisíc, dnes som tu už počul číslo aj deväťtisíc, ale dobre, úradníkov, ktorí nezamestnaným sprostredkovávajú prácu. To zvládne každý sám, kto prácu chce", tvrdí pán Sulík.
Nedá mi nič iné, budem sa pokúšať teraz v nejakej krátkej dobe pomenovať čo všetko úrady práce majú, majú na zodpovednosť. Ale možno ešte pred tým. Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny robí tri politiky. Prvé politiku zamestnanosti, po druhé sociálnu politiku a po tretie dôchodkovú politiku. Aj politika zamestnanosti a v značnej miere aj sociálna politika je o úradoch práce. Dôchodková politika je hlavne o Sociálnej poisťovni. To znamená, hlavné nástroje na realizáciu týchto politík, by pán minister hospodárstva zrušil. No o čom sú tie úrady práce čo sa týka obsahu a významu. Samozrejmá vec, to nie je len politika zamestnanosti, ako som povedal. To sú sociálne veci, z časti už viacerí kolegovia sa snažili tu niektoré veci pomenovať. To je vyplácanie sociálnych dávok, pomoci rodinám, rodinné prídavky, rodičovské príspevky, náhradné výživné, pomoc v hmotnej núdzi. To sú desiatky kompenzačných príspevkov pre zdravotne postihnutých, krízová pomoc, intervencia, je to pomoc a príspevky pre prvákov, pri narodení dieťaťa, príspevky na stravu detí, náhradnej starostlivosti. No a to čo je naposledy pre človeka dôležité, ktorý odchádza, príspevok na pohreb. Ďalej je tu SPO, to znamená sociálno-právna ochrana detí a sociálnej kurately. Je to ochrana všetkých záujmov detí pred týraním. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny fungujú ako centrá pre deti a rodiny. To sú bývalé detské domovy. To je štyri a pol tisíca detí alebo mladých ľudí niekedy, ktorí sú na týchto zariadeniach a to sú konkrétni ľudia, stovky a stovky, ktoré ich v tomto prípade riadia a zabezpečujú.
Ďalej sú to služby zamestnanosti a to sú chránené dielne v rámci tom, 430 sociálnych podnikov kde pracuje takmer tri a pol tisíca ľudí veľakrát so zdravotným postihnutím, realizovanie množstva projektov na zvyšovanie zamestnanosti rôznych uchádzačov o zamestnanie. Ďalej celý komplex jednotlivých paragrafov aktivačných prác, absolventskej praxe, zvyšovania si zmeny kvalifikácie, znižovania nákladov zamestnávateľov cez jednotlivé príspevky a samozrejme vytváranie pracovných miest, mobilitu za prácou riešia úrady práce. Ďalej je to realizácia tisícov výberových konaní a koordinácií, ďalej je to realizácia veľtrhov práce, ktoré hlavne v čase vysokej nezamestnanosti majú svoju veľmi dôležitú úlohu, no je to aj kontrola dodržiavania pracovnej legislatívy. Úrady práce a sociálnych služieb a rodiny vykonávajú svoju činnosť v oblasti služieb zamestnanosti pre klientov. To sú uchádzači a záujemcovia o zamestnanie, študenti, rodičia, občania ohrození stratou zamestnania, samozrejme zamestnávatelia ako druhá významná kategória, živnostníci, ale sú to aj cudzinci, občania Európskej únie, ale aj občania takzvaných tretích krajín. Klientom môže byť každá osoba, ktorá sa pohybuje na trhu práce v rámci Slovenskej republiky alebo má záujem o vstup na trh práce v rámci Slovenskej republiky. Kľúčovou úlohou činnosti služieb zamestnanosti je sprostredkovanie vhodného zamestnania. Samozrejmá vec, že aj v spolupráci s personálnymi agentúrami, ale najmä, pán minister, vo veľmi vážnom prepojení s Ministerstvom hospodárstva, pretože máme spoločné záujmy aj rezort práce aj rezort hospodárstva a zamestnávatelia, prípadne zamestnanci. To sú kategórie a sociálni partneri, ktorí sú pri tomto, realizácii týchto úloh veľmi dôležití. Aj pre rezort hospodárstva a samozrejmá vec, že aj pre rezort práce. Rezort práce je ten prvý, ktorý vytvára podmienky a predpoklady, aby sa následne uplatnili a realizovali politiku, ktorú v tomto prípade riadi rezort ministerstva, ministerstva hospodárstva. Je tu zákon č. 5 o službách zamestnanosti. Presne vymedzuje medzi ktoré, okrem iných, patria aj sprostredkovanie uchádzačov, viesť evidenciu, rozhodovať o zaradení občana do evidencie, predkladať na posúdenie a toto by som sa chcel trošku pozastaviť, Výboru pre otázky zamestnanosti žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby. Možno ani neevidujete, že tie výbory pre otázky zamestnanosti fungujú na každom jednom úrade. Sú to také malé tripartity, kde sú aj zástupcovia samosprávy, zamestnávateľov, áno, aj odborárov, ale aj občianskych združení, ktoré posudzujú projekty komu dať, komu nedať, kto dokáže efektívnejšie zrealizovať tie prostriedky pokiaľ mu nejaké prídu. To je jednoducho veľmi dôležitý a veľký nástroj.
===== ... na každom jednom úrade sú to také malé tripartity, kde sú aj zástupcovia samosprávy, zamestnávateľov, áno aj odborárov, ale aj občianskych združení, ktoré posudzujú projekty komu dať, komu nedať, kto bude, kto dokáže efektívnejšie zrealizovať tie prostriedky pokiaľ mu nejaké prídu. To je jednoducho veľmi dôležitý a veľký nástroj a možnože málokto vie, že tieto úrady alebo tieto komisie sa vyjadrovali v čase, keď sme boli pri vláde napríklad k výberovým konaniam na riaditeľov úradov práce. Čo je dnes niekde úplne inde, čo už dávno, dávno zabudnuté. Samozrejme je tu aj pôsobnosť pri integrácii občanov so zdravotným postihnutím no a pôsobnosť pri zamestnávaní občanov členského štátu Európskej únie, ale ďaleko zložitejších hlavne tzv. tretích, tretích krajín. Toto je možno veľmi, veľmi stručnosti a v krátkosti celý komplex vecí, ktoré s týmto jednoducho súvisia. No dosť ma zaujalo ako zareaguje na takýto nápad alebo návrh minister Krajniak. To radšej zrušíme ministerstvo hospodárstva. Na Slovensku zvykneme hovoriť, že aký pochválen, no taký na veky amen. Je to koaličný partner. Ak to nebol zámer pán minister, tak trošku by som povedal kopnúť si do koaličného partnera, no tak minimálne ho to k tomu vyprovokovalo a takúto rétoriku v danom prípade použil, pretože okrem iného 2.5 miliardy eur boli prostriedky, ktoré boli na podporu podnikania napríklad teraz v pandémii poskytnuté. Ministerstvo hospodárstva napríklad na rozdiel od ministerstva dopravy, ktoré sanovalo aspoň cestovný ruch a tie reštauračné zariadenia v podstate nekompenzovalo nič. Vôbec nepovažujeme za vtipné citujem Krajniaka "keď niekto dehonestuje prácu zamestnancov štátu, ktorí počas pandémie najlepšie zvládli vyplácanie pomoci ľuďom a podnikateľom, no a teraz im niekto odkazuje, že sú nadbytoční". Tvrdé, ale adekvátne. Každopádne si dovolím povedať, že tu vzácne súhlasím s pánom ministrom Krajniakom a to aj napriek tomu, že tu bude za chvíľku sedieť a bude skladať účty, ktoré sa týkajú jeho výkonu práce. No prišla na druhý deň 8. 10. istá korekcia, ktorú ste tu aj naznačil. Minister hospodárstva a predseda SaS Sulík nechce rušiť úrady práce, chce len aby prestali hľadať prácu pre nezamestnaných. Pán minister, ďalšia perla. Myslím si totiž, že ide o činnosť, ktorú by štát vykonávať nemal. Podľa Sulíka úrady práce zamestnávajú približne 9 tisíc z nich odhadom 2 tisíc ľudí sprostredkúva prácu pre nezamestnaných a ja si myslím, že toto je činnosť, ktorú by štát nemal. Skonštatoval s tým, že nezamestnaní by si mali hľadať prácu samy. Pripomínam to, čo som povedal ešte raz. Rok 2020 úloha z programového vyhlásenia vlády mínus 10 % zamestnancov štátnej správy, skutočnosť plus 4600. Možno práve toto je ten dôvod, prečo vás to takto radikálne posunulo. Sú veľmi zaujímavé slová, ktoré v tomto prípade alebo reakcia, ktorú povedala pani Radičová, tá Radičová, ktorú ste ako predsedníčku vlády pred takmer desiatimi rokmi svojimi postojmi v podstate zložil. Radičová konštatovala, že v súčasnej ekonomickej situácie by sa mal minister hospodárstva venovať najmä cenám energie. Radičová dodala, práve túto tému by nemal prekrývať provokujúcimi výrokmi o zrušení úradov práce a vytvárať tak nový konflikt. V podstate by sa to dalo uzavrieť ako jeden nezmysel, pretože úrady práce vlastne ani nemáme, pretože u nás fungujú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré neriešia len hľadanie práce, ale celý súbor opatrení, ktorý som v podstate pomenoval. Podľa jej slov pri témach, ako nerozvinuté regióny, vysoká nezamestnanosť, riziko chudoby a podobné ďalšie je takýto výmysel úplne odtrhnutý od reality. Pani Radičová, hlboko s vami súhlasím. Teraz ak dovolíte súvislosti, pretože politika zamestnanosti samozrejmá vec je to je implementácia hlavne cez úrady práce, ale to sú aj ďalšie veľmi dôležité veci. Neviem od akej miery ovládate dva pojmy, ale z toho vyplývajúce obsahy. Národná sústava povolaní a národná sústava kvalifikácií. Pretože to je spoločná úloha, ktorá vyplynula a v podstate národná sústava povolaní reaguje na štvrtú priemyselnú revolúciu, keď jednotlivé profesie zanikajú a naopak nové vznikajú a na to reaguje táto sústava a v rámci nej máme už zadefinovaných 1200 profesií, čo majú obsahovať, ako to napĺňať. No a tá národná sústava kvalifikácií v rezorte školstva, neviem, či pán minister vôbec o tom vie by mala povedať, ako dosiahnuť to vzdelanie. To znamená kde a ako vzdelávať ľudí, aby boli pripravení takéto profesie, ktoré vyplývajú aj z tej štvrtej priemyselnej revolúcie jednoducho realizovať. Je tu aj koordinácia princípu 32 hodín odpracovania pre hmotnonúdziarov. V roku 2015, keď som s touto, to bola revolučná myšlienka prišiel, boli veľmi vážne debaty okolo toho do akej miery sa to osvedčí alebo nie. Ale výsledok je taký, že viacerí tí, ktorí chodili na tie aktivačné práce sa naučili stávať, naučili robiť a oni sa potom uplatnili normálne na trhu práce a nehovoriac o tom, že ako vysoko hodnotia potrebu obce a mestá z hľadiska hodnoty. Už len skutočnosť, že nestáli a nekričali pred poštou, dajte na našu výplatu, ale že sa podieľali na istých službách pre tú obec je veľmi dôležitá pre tých ostatných daňových poplatníkov. Myslím, že toto netreba nejak bližšie vysvetľovať. Je tu aj súčinnosť s inšpektorátom bezpečnosti práce. Kontrola nelegálneho zamestnávania. To znamená razantnejšie zmeny áno, ale toto nie je razantnejšia zmena, keď to hlbšie premení na drobné je to hlboká neznalosť politiky zamestnanosti, čo ona obnáša a ako sa jednoducho, jednoducho realizuje.
Európsky sociálny fond. Pán minister, už som spomenul to je 900 miliónov, ktoré sú v tomto fonde na politiku zamestnanosti. Samozrejme na celé programovacie obdobie. Tam sa realizujú úlohy a veci pre potreby zamestnávateľov, ktorý by ste vy mal obhajovať záujmy, aby sme vedeli zamestnať mladých ľudí do 29 rokov, dlhodobo evidovaných nezamestnaných, 50 - ročných a viac. To znamená to sú ohrozené kategórie, ale veľmi dôležité, aby boli na trhu práce zrealizované. To sú všetko veci, ktoré jednoducho je potrebné, aby boli zabezpečované. Ďalej sú to rôzne modely v rámci Európskej únie. To priznávam, kde napríklad politiku zamestnanosti pán minister, vy to možno aj viete, keď sa stretávate s kolegami zabezpečujú ministerstva hospodárstva. Má to logiku, nie je to úplne odtrhnuté. Samozrejmá vec tie moduly sú rôzne. Veď ja keď som napríklad odovzdával predsedníctvo Slovenskej republiky po nás v Malte, odovzdával som trom ministrom obsah môjho rezortu. Samostatný minister zamestnanosti a práce, samostatný minister sociálnych vecí a samostatná ministerka pre rodovú rovnosť. To znamená pripúšťam, že to záleží a treba povedať Malta má 450 tisíc obyvateľov, že to záleží od istých vnútorných vlastných rozhodnutí, ale keď takto navrhujete možno by stálo za to, aby ste sa zamysleli nad kompetenčákom a možno zmenili kompetenciu, aby politika zamestnanosti kompletne prešla jednoducho k vám. No samozrejmá vec je tu aj Ústava Slovenskej republiky, ktorá jasne hovorí, sociálne, trhovo a ekologicky orientovaná ekonomika, ekonomika Slovenskej republiky, že v tomto prípade je veľmi, veľmi dôležité. No a chcel som ešte na konci zareagovať na tú vašu poznámku k tomu mesiacu smerom k tej skúške. Pán minister, ja som robil rigoróznu skúšku. Rigorózna skúška viete z hľadiska postavenia je druhá trieda alebo druhý stupeň vysokoškolského vzdelania aj magister aj doktor práv. Fakulta určí termíny a keď má uchádzač záujem, tak sa prihlási, spraví rigoróznu prácu, obháji ju, spraví štátnu skúšku a má to. Nechápem prečo, možno ste sa pozeral doľava, doprava na svojho ministra školstva a mal ste záujem medzi plagiátorov zanietiť a zaradiť aj niekoho iného, ale to sa vám nepodarí.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.10.2021 16:59 - 17:19 hod.

Richter Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda Národnej rady, vážené kolegyne, kolegovia, pán minister niekde tam vzadu, pán spravodajca, dovoľte mi, aby som v rámci môjho vystúpenia možno ani nehovoril o dopadoch zdražovania a krízy, ale skôr začal veľmi vážne polemizovať o odborných predpokladoch pána Sulíka na výkon funkcie ministra hospodárstva.
Všetci dobre vnímame a už sme sa tak trošku zmierili s tým, že pán Sulík má ten sociálny a možno aj ten solidárny rozmer jednak predsedu SaS, ale aj ministra hospodárstva už taký povestný, povedzme, že je tvrdo liberálny. Ale ja by som k tomu dodal, že taký ten jeho sarkazmus kedy nevieme či hovorí pravdu, či žartuje, polemizuje je niekedy taký veľavravný a možno do toho úzko zapadá aj ten jeho slávny výrok alebo nápad, ktorý tu použil v poslednom období - zrušiť v rámci šetrenia úrady práce, ktoré možno na rozdiel od Ministerstva hospodárstva boli v tom predchádzajúcom období jediné čo počas pandémie pomáhali zamestnancom a podnikateľom, so všetkými dôsledkami. Ale o tých sa budeme baviť, keď tu bude sedieť niekto iný. Myslím teraz na tú poslednú kauzu. Ale treba povedať, že to bol jediný rezort, ktorý to riešil a jediné úrady. Krútili nad tým hlavou viacerí odborníci. Mňa zaujalo dosť aj vystúpenie a reakcia expremiérky pani Radičovej už aj z toho titulu, že kedysi sedela aj na stoličke ministra práce, sociálnych vecí a rodiny. Tak trošku som čakal a zatiaľ som nepočul reakciu exministra za SaS pána Mihála. Veľmi by ma zaujímala jeho reakcia na tento výrok alebo tento nápad ako ušetriť na úradníkoch. Mimochodom, pán minister, ak to mala byť istá replika k tomu, že ste sa zaviazali niekde v programovom vyhlásenie vlády ušetriť desať percent štátnych úradníkov, no viete aký je váš výsledok za rok 2020. A to nemám zo svojej hlavy, to je správa Rady pre štátnu službu, 4 600 štátnych úradníkov za rok 2020 pribudlo. To znamená, takto plníte svoje vlastné programové vyhlásenie vlády. To je tak naoko, pre ľudí, ale platí to, že vodu káže, ale víno pije. Možno že ja keby som takýmto spôsobom bol býval v roku 2012, keď som nastupoval na rezort práce, pristúpil k hodnoteniu, ja si dovolím povedať, veľkých profesionálov, ktorí na službách zamestnanosti na úradoch práce robia, že stačí, aby ich nahradil nejaký webový portál ponuky pracovných miest a pár podnikateľov okolo toho, no nikdy by sme neboli bývali dokázali posunúť nezamestnanosť z 15 percent na 5 percent a možno aj z tohto miesta chcem poďakovať všetkým tým, ktorí sa spolupodieľali a spolupracovali na úlohách, ktoré z toho jednoducho vyplývali. To vôbec neznamená, že sa pri napĺňaní politiky zamestnanosti nespolupracuje aj so súkromnými personálnymi agentúrami. Ale to je komplex vecí a on nie je možný jednoducho bez toho, že by tieto úrady a hlavne úradníci, ktorí tam sedia nespolupracovali. Je to zároveň aj, dovolím si povedať, urážka spoločného Európskeho sociálneho fondu a jeho operačných programov. Pán minister, deväťsto miliónov eur operačný program Ľudské zdroje na politiku zamestnanosti, deväťsto miliónov eur. Úrady práce sú hlavné inštitúcie cez ktoré sa realizujú jednotlivé projekty, ktoré sa týkajú aktívnej politiky trhu práce, ktoré sa týkajú motivácie zamestnávateľov, aby zamestnávali mladých ľudí, dlhodobo evidovaných nezamestnaných a samozrejme aj tých, ktorí majú tesne pred dôchodkom. O to je to pre mňa ako prekvapujúcejšie a nepochopiteľnejšie čo to vlastne malo byť v tomto prípade. Skôr si to vysvetľujem tak, že to malo byť také jemné kopnutie do zadku možno koaličného partnera no a ten prirodzene reagoval. Pán minister, čo ste to vlastne zahlásili, budem vás citovať zo 7. 10. tohto roku nastal čas zrušiť úrady práce. Citujem: "Možno už nastal čas na to, aby vláda začala robiť odvážnejšie rozhodnutia, napríklad zrušiť úrady práce." povedal Richard Sulík. "V čase, keď niekto hľadá prácu, stačí mu naťukať si na portál niekoho z poskytovateľov pracovných ponúk." Nemyslí si, že štát musí zamestnávať dvetisíc, dnes som tu už počul číslo aj deväťtisíc, ale dobre, úradníkov, ktorí nezamestnaným sprostredkovávajú prácu. To zvládne každý sám, kto prácu chce", tvrdí pán Sulík.
Nedá mi nič iné, budem sa pokúšať teraz v nejakej krátkej dobe pomenovať čo všetko úrady práce majú, majú na zodpovednosť. Ale možno ešte pred tým. Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny robí tri politiky. Prvé politiku zamestnanosti, po druhé sociálnu politiku a po tretie dôchodkovú politiku. Aj politika zamestnanosti a v značnej miere aj sociálna politika je o úradoch práce. Dôchodková politika je hlavne o Sociálnej poisťovni. To znamená, hlavné nástroje na realizáciu týchto politík, by pán minister hospodárstva zrušil. No o čom sú tie úrady práce čo sa týka obsahu a významu. Samozrejmá vec, to nie je len politika zamestnanosti, ako som povedal. To sú sociálne veci, z časti už viacerí kolegovia sa snažili tu niektoré veci pomenovať. To je vyplácanie sociálnych dávok, pomoci rodinám, rodinné prídavky, rodičovské príspevky, náhradné výživné, pomoc v hmotnej núdzi. To sú desiatky kompenzačných príspevkov pre zdravotne postihnutých, krízová pomoc, intervencia, je to pomoc a príspevky pre prvákov, pri narodení dieťaťa, príspevky na stravu detí, náhradnej starostlivosti. No a to čo je naposledy pre človeka dôležité, ktorý odchádza, príspevok na pohreb. Ďalej je tu SPO, to znamená sociálno-právna ochrana detí a sociálnej kurately. Je to ochrana všetkých záujmov detí pred týraním. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny fungujú ako centrá pre deti a rodiny. To sú bývalé detské domovy. To je štyri a pol tisíca detí alebo mladých ľudí niekedy, ktorí sú na týchto zariadeniach a to sú konkrétni ľudia, stovky a stovky, ktoré ich v tomto prípade riadia a zabezpečujú.
Ďalej sú to služby zamestnanosti a to sú chránené dielne v rámci tom, 430 sociálnych podnikov kde pracuje takmer tri a pol tisíca ľudí veľakrát so zdravotným postihnutím, realizovanie množstva projektov na zvyšovanie zamestnanosti rôznych uchádzačov o zamestnanie. Ďalej celý komplex jednotlivých paragrafov aktivačných prác, absolventskej praxe, zvyšovania si zmeny kvalifikácie, znižovania nákladov zamestnávateľov cez jednotlivé príspevky a samozrejme vytváranie pracovných miest, mobilitu za prácou riešia úrady práce. Ďalej je to realizácia tisícov výberových konaní a koordinácií, ďalej je to realizácia veľtrhov práce, ktoré hlavne v čase vysokej nezamestnanosti majú svoju veľmi dôležitú úlohu, no je to aj kontrola dodržiavania pracovnej legislatívy. Úrady práce a sociálnych služieb a rodiny vykonávajú svoju činnosť v oblasti služieb zamestnanosti pre klientov. To sú uchádzači a záujemcovia o zamestnanie, študenti, rodičia, občania ohrození stratou zamestnania, samozrejme zamestnávatelia ako druhá významná kategória, živnostníci, ale sú to aj cudzinci, občania Európskej únie, ale aj občania takzvaných tretích krajín. Klientom môže byť každá osoba, ktorá sa pohybuje na trhu práce v rámci Slovenskej republiky alebo má záujem o vstup na trh práce v rámci Slovenskej republiky. Kľúčovou úlohou činnosti služieb zamestnanosti je sprostredkovanie vhodného zamestnania. Samozrejmá vec, že aj v spolupráci s personálnymi agentúrami, ale najmä, pán minister, vo veľmi vážnom prepojení s Ministerstvom hospodárstva, pretože máme spoločné záujmy aj rezort práce aj rezort hospodárstva a zamestnávatelia, prípadne zamestnanci. To sú kategórie a sociálni partneri, ktorí sú pri tomto, realizácii týchto úloh veľmi dôležití. Aj pre rezort hospodárstva a samozrejmá vec, že aj pre rezort práce. Rezort práce je ten prvý, ktorý vytvára podmienky a predpoklady, aby sa následne uplatnili a realizovali politiku, ktorú v tomto prípade riadi rezort ministerstva, ministerstva hospodárstva. Je tu zákon č. 5 o službách zamestnanosti. Presne vymedzuje medzi ktoré, okrem iných, patria aj sprostredkovanie uchádzačov, viesť evidenciu, rozhodovať o zaradení občana do evidencie, predkladať na posúdenie a toto by som sa chcel trošku pozastaviť, Výboru pre otázky zamestnanosti žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby. Možno ani neevidujete, že tie výbory pre otázky zamestnanosti fungujú na každom jednom úrade. Sú to také malé tripartity, kde sú aj zástupcovia samosprávy, zamestnávateľov, áno, aj odborárov, ale aj občianskych združení, ktoré posudzujú projekty komu dať, komu nedať, kto dokáže efektívnejšie zrealizovať tie prostriedky pokiaľ mu nejaké prídu. To je jednoducho veľmi dôležitý a veľký nástroj.
===== ... na každom jednom úrade sú to také malé tripartity, kde sú aj zástupcovia samosprávy, zamestnávateľov, áno aj odborárov, ale aj občianskych združení, ktoré posudzujú projekty komu dať, komu nedať, kto bude, kto dokáže efektívnejšie zrealizovať tie prostriedky pokiaľ mu nejaké prídu. To je jednoducho veľmi dôležitý a veľký nástroj a možnože málokto vie, že tieto úrady alebo tieto komisie sa vyjadrovali v čase, keď sme boli pri vláde napríklad k výberovým konaniam na riaditeľov úradov práce. Čo je dnes niekde úplne inde, čo už dávno, dávno zabudnuté. Samozrejme je tu aj pôsobnosť pri integrácii občanov so zdravotným postihnutím no a pôsobnosť pri zamestnávaní občanov členského štátu Európskej únie, ale ďaleko zložitejších hlavne tzv. tretích, tretích krajín. Toto je možno veľmi, veľmi stručnosti a v krátkosti celý komplex vecí, ktoré s týmto jednoducho súvisia. No dosť ma zaujalo ako zareaguje na takýto nápad alebo návrh minister Krajniak. To radšej zrušíme ministerstvo hospodárstva. Na Slovensku zvykneme hovoriť, že aký pochválen, no taký na veky amen. Je to koaličný partner. Ak to nebol zámer pán minister, tak trošku by som povedal kopnúť si do koaličného partnera, no tak minimálne ho to k tomu vyprovokovalo a takúto rétoriku v danom prípade použil, pretože okrem iného 2.5 miliardy eur boli prostriedky, ktoré boli na podporu podnikania napríklad teraz v pandémii poskytnuté. Ministerstvo hospodárstva napríklad na rozdiel od ministerstva dopravy, ktoré sanovalo aspoň cestovný ruch a tie reštauračné zariadenia v podstate nekompenzovalo nič. Vôbec nepovažujeme za vtipné citujem Krajniaka "keď niekto dehonestuje prácu zamestnancov štátu, ktorí počas pandémie najlepšie zvládli vyplácanie pomoci ľuďom a podnikateľom, no a teraz im niekto odkazuje, že sú nadbytoční". Tvrdé, ale adekvátne. Každopádne si dovolím povedať, že tu vzácne súhlasím s pánom ministrom Krajniakom a to aj napriek tomu, že tu bude za chvíľku sedieť a bude skladať účty, ktoré sa týkajú jeho výkonu práce. No prišla na druhý deň 8. 10. istá korekcia, ktorú ste tu aj naznačil. Minister hospodárstva a predseda SaS Sulík nechce rušiť úrady práce, chce len aby prestali hľadať prácu pre nezamestnaných. Pán minister, ďalšia perla. Myslím si totiž, že ide o činnosť, ktorú by štát vykonávať nemal. Podľa Sulíka úrady práce zamestnávajú približne 9 tisíc z nich odhadom 2 tisíc ľudí sprostredkúva prácu pre nezamestnaných a ja si myslím, že toto je činnosť, ktorú by štát nemal. Skonštatoval s tým, že nezamestnaní by si mali hľadať prácu samy. Pripomínam to, čo som povedal ešte raz. Rok 2020 úloha z programového vyhlásenia vlády mínus 10 % zamestnancov štátnej správy, skutočnosť plus 4600. Možno práve toto je ten dôvod, prečo vás to takto radikálne posunulo. Sú veľmi zaujímavé slová, ktoré v tomto prípade alebo reakcia, ktorú povedala pani Radičová, tá Radičová, ktorú ste ako predsedníčku vlády pred takmer desiatimi rokmi svojimi postojmi v podstate zložil. Radičová konštatovala, že v súčasnej ekonomickej situácie by sa mal minister hospodárstva venovať najmä cenám energie. Radičová dodala, práve túto tému by nemal prekrývať provokujúcimi výrokmi o zrušení úradov práce a vytvárať tak nový konflikt. V podstate by sa to dalo uzavrieť ako jeden nezmysel, pretože úrady práce vlastne ani nemáme, pretože u nás fungujú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré neriešia len hľadanie práce, ale celý súbor opatrení, ktorý som v podstate pomenoval. Podľa jej slov pri témach, ako nerozvinuté regióny, vysoká nezamestnanosť, riziko chudoby a podobné ďalšie je takýto výmysel úplne odtrhnutý od reality. Pani Radičová, hlboko s vami súhlasím. Teraz ak dovolíte súvislosti, pretože politika zamestnanosti samozrejmá vec je to je implementácia hlavne cez úrady práce, ale to sú aj ďalšie veľmi dôležité veci. Neviem od akej miery ovládate dva pojmy, ale z toho vyplývajúce obsahy. Národná sústava povolaní a národná sústava kvalifikácií. Pretože to je spoločná úloha, ktorá vyplynula a v podstate národná sústava povolaní reaguje na štvrtú priemyselnú revolúciu, keď jednotlivé profesie zanikajú a naopak nové vznikajú a na to reaguje táto sústava a v rámci nej máme už zadefinovaných 1200 profesií, čo majú obsahovať, ako to napĺňať. No a tá národná sústava kvalifikácií v rezorte školstva, neviem, či pán minister vôbec o tom vie by mala povedať, ako dosiahnuť to vzdelanie. To znamená kde a ako vzdelávať ľudí, aby boli pripravení takéto profesie, ktoré vyplývajú aj z tej štvrtej priemyselnej revolúcie jednoducho realizovať. Je tu aj koordinácia princípu 32 hodín odpracovania pre hmotnonúdziarov. V roku 2015, keď som s touto, to bola revolučná myšlienka prišiel, boli veľmi vážne debaty okolo toho do akej miery sa to osvedčí alebo nie. Ale výsledok je taký, že viacerí tí, ktorí chodili na tie aktivačné práce sa naučili stávať, naučili robiť a oni sa potom uplatnili normálne na trhu práce a nehovoriac o tom, že ako vysoko hodnotia potrebu obce a mestá z hľadiska hodnoty. Už len skutočnosť, že nestáli a nekričali pred poštou, dajte na našu výplatu, ale že sa podieľali na istých službách pre tú obec je veľmi dôležitá pre tých ostatných daňových poplatníkov. Myslím, že toto netreba nejak bližšie vysvetľovať. Je tu aj súčinnosť s inšpektorátom bezpečnosti práce. Kontrola nelegálneho zamestnávania. To znamená razantnejšie zmeny áno, ale toto nie je razantnejšia zmena, keď to hlbšie premení na drobné je to hlboká neznalosť politiky zamestnanosti, čo ona obnáša a ako sa jednoducho, jednoducho realizuje.
Európsky sociálny fond. Pán minister, už som spomenul to je 900 miliónov, ktoré sú v tomto fonde na politiku zamestnanosti. Samozrejme na celé programovacie obdobie. Tam sa realizujú úlohy a veci pre potreby zamestnávateľov, ktorý by ste vy mal obhajovať záujmy, aby sme vedeli zamestnať mladých ľudí do 29 rokov, dlhodobo evidovaných nezamestnaných, 50 - ročných a viac. To znamená to sú ohrozené kategórie, ale veľmi dôležité, aby boli na trhu práce zrealizované. To sú všetko veci, ktoré jednoducho je potrebné, aby boli zabezpečované. Ďalej sú to rôzne modely v rámci Európskej únie. To priznávam, kde napríklad politiku zamestnanosti pán minister, vy to možno aj viete, keď sa stretávate s kolegami zabezpečujú ministerstva hospodárstva. Má to logiku, nie je to úplne odtrhnuté. Samozrejmá vec tie moduly sú rôzne. Veď ja keď som napríklad odovzdával predsedníctvo Slovenskej republiky po nás v Malte, odovzdával som trom ministrom obsah môjho rezortu. Samostatný minister zamestnanosti a práce, samostatný minister sociálnych vecí a samostatná ministerka pre rodovú rovnosť. To znamená pripúšťam, že to záleží a treba povedať Malta má 450 tisíc obyvateľov, že to záleží od istých vnútorných vlastných rozhodnutí, ale keď takto navrhujete možno by stálo za to, aby ste sa zamysleli nad kompetenčákom a možno zmenili kompetenciu, aby politika zamestnanosti kompletne prešla jednoducho k vám. No samozrejmá vec je tu aj Ústava Slovenskej republiky, ktorá jasne hovorí, sociálne, trhovo a ekologicky orientovaná ekonomika, ekonomika Slovenskej republiky, že v tomto prípade je veľmi, veľmi dôležité. No a chcel som ešte na konci zareagovať na tú vašu poznámku k tomu mesiacu smerom k tej skúške. Pán minister, ja som robil rigoróznu skúšku. Rigorózna skúška viete z hľadiska postavenia je druhá trieda alebo druhý stupeň vysokoškolského vzdelania aj magister aj doktor práv. Fakulta určí termíny a keď má uchádzač záujem, tak sa prihlási, spraví rigoróznu prácu, obháji ju, spraví štátnu skúšku a má to. Nechápem prečo, možno ste sa pozeral doľava, doprava na svojho ministra školstva a mal ste záujem medzi plagiátorov zanietiť a zaradiť aj niekoho iného, ale to sa vám nepodarí.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.10.2021 16:55 - 16:57 hod.

Jarjabek Dušan Zobrazit prepis
No, pán podpredseda, ja si tu trošku pripadám ako z inej planéty. Ja som tu teraz hodinu nebol, no a teraz počúvam a mám taký pocit, že som na nejakej inej schôdzi a že tá schôdza sa nevolá energetická kríza a zodpovednosť ministra Sulíka, ale máme tu nejaké jazykové okienka. Ja tomu naozaj nerozumiem a už vôbec nerozumiem ani tým faktickým poznámkam. No a ja sa priznám, že pri poslednom príspevku pána poslanca, ja som sa úplne v téme stratil. O čom to, prosím vás pekne, rozprávate? Vám naozaj nie je trápne toto sedenie tuto? Vy sa tu dobre cítite? Pani Zemanová, ukľudnite sa, naozaj vy ste taká trošku dneska nervózna. Skutočne ako, veď to, veď toto nemá obdoby takto v reakcii na pána poslanca, ja skutočne by som nevedel objektívne načo mám u neho reagovať v súvislosti s energetickou krízou a zodpovednosti ministra Sulíka. Veď, prím vás pekne, aspoň tu nestrácajme čas, keď už. Veď koľko energie sme už stratili, koľko elektriny sme vypálili, koľko plynu sme zužitkovali a ešte zužitkujeme, veď toto niekde bude chýbať. Blíži sa kríza a my tu takýmto spôsobom zhadzujeme občanov Slovenskej republiky už len tým, že tieto hovädiny, blbosti, hlúposti a kraviny musia počúvať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.10.2021 16:52 - 16:53 hod.

Blaha Ľuboš Zobrazit prepis
Ste čoraz trápnejší, musím vám to takto povedať. Pán Kazda, my tu odvolávame Richarda Sulíka, on je ministrom a nie Ľuboša Blahu. Ja chápem, že ma nenávidíte, ale čo tu splietate o sexuálnych menšinách, preboha. My sa tu bavíme o Sulíkovi. Pokiaľ teda nechceme riešiť jeho zaťka, tak tu preboha neriešte sexuálne menšiny. Však ja rozumiem tomu, že sa vám nepáči, že som mal v minulosti liberálnejšie názory, ale veď ja som to vysvetlil. Odkedy sa mi narodila rodina, ja už nemám tento druh názorov. A áno, to vás poučí. Máte deti, zistíte, že treba rodinné hodnoty, že treba aj nejakú bezpečnosť, že treba sa starať o rodiny a že to je to, čo Slovensko dneska potrebuje. Áno, tento svoj vývoj som vysvetlil, napísal som dokonca aj filozofickú knižku. Ak dokážete čítať, lebo vy ste známy tým, že ste absolventom záhradkárstva, čiže vy tie knižky asi používate ako herbáre, najmä. Skúste niekedy aj ten písaný text.
A keď si prečítate knižku Antiglobalista pochopíte môj myšlienkový vývoj. Ale že vás toto zaujíma práve dnes v situácii, keď tu je energetická kríza, keď tu je neuveriteľné zdražovanie, keď si tu Sulík za podozrivé prachy nakupuje ranče v Austrálii, keď tu máme obrovitánsky škandál typu Watergate v Spojených štátoch amerických, tak vy tu riešite sexuálne menšiny a urážate a nadávate ako posledný patlal. Pán Kazda, hanbite sa.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.10.2021 16:50 - 16:52 hod.

Vaľová Jana Zobrazit prepis
Pán kolega, vy ste začal, že Ľubo Blaha tu všetkých uráža, mal osobné urážky. Celý váš prejav a okrem tej časti, ktorej som absolútne nerozumela si väčšina v sále sa pýtala, čo to rozprávate, ste použil na Ľuba Blahu iba urážky, že je, čo to je, lúzer, patlan, ani to neviem zopakovať a podobné veci. Veď to čo ste rozprával, že údajne robil Ľubo Blaha, čo si nemyslím, ste teraz zopakoval v priamom prenose. Neviem, či vy sa vidíte alebo počujete, alebo sa teda vôbec počúvate. No, už nehovorím o tom, čo ste rozprával, čo sme tu vôbec nerozumeli, sme sa jeden druhého pýtali, že čo to rozprávate, že nula, nula, jedna, nula, nula, dva, sexuálne práva nula, nula, tri. Keby ste nám to vysvetlili, ja by som bola veľmi rada, hej, lebo viete, z toho, že väčšina z vás tu mladých poslancov rozpráva o tom, čo treba robiť s prostitútkami, čo treba robiť so sexuálnymi právami, tak ľudia z toho nebudú mať lacnejšiu ani elektrinu, ani plyn. Ľudia sa, bohužiaľ, majú problémy vôbec vyžiť a vôbec normálne fungovať, pretože cez COVID ste ich pozatvárali prevádzky, všetko. A my sa tu teraz bavíme a naozaj vás chcem poprosiť, čo to znamenalo, aby aj vedeli občania, nula, nula, jedna, nula, nula, jedna sexuálne práva, nula, nula, dva, to je dáke telefónne číslo? Nula, nula, tri a podobne, tak naozaj už fakt prestaňte s tými témami, ktoré ľudí nezaujímajú a riešte chlebové témy. A naozaj neurážajte môjho kolegu, pretože toto boli osobné urážky, ktoré ste použili, že je patlák, lúzer a podobne.
Zaujímavé, že ako vy sa ohradzujete, ako sa vás to dotýka, ak vám niečo niekto povie osobné, ale že do tohto parlamentu ste to zaviedli vy, OĽANO, pán Matovič a podobne, tak to absolútne neriešite. Tak skúste začať od seba a potom skúste riešiť aj iných, lebo viete ten osobný príklad je najlepšie. A poprosím tie sexuálne skratky, keby ste nám vysvetlili. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.10.2021 16:44 - 16:46 hod.

Blaha Ľuboš Zobrazit prepis
Vždy som si myslel, že neexistuje jednoduchšia forma existencie ako je Jožo Pročko. A bum, potom prišiel Žiak. Viete, kradnúť na toaletách v Národnej rade toaletné papiere to je naozaj výkon hodný poslanca SaS. Ja teda s údivom pozerám na to, na tých intelektuálnych Titánov, jak sa nám tam objavili zo SaS-ky. Pani Cigániková sa preslávila svojimi nohavičkami, pán Žiak sa preslávil toaletným papierom. Toto sú tí intelektuálni Titáni, ktorí tu dneska majú vyriešiť energetickú krízu. No, Boh ochraňuj Slovensko!
A potom sa dozviem od pána Kazdu, že konšpirujem v prípade pána Jaroslava Pašku nášho bývalého kolegu. Pravda píše, Pravda, áno to je asi dezinformačný nejaký web. Pravda, nadpis Očkovanie proti COVID-u prispelo k smrti exposlanca, s odvolaním sa na Štátny ústav pre kontrolu liečiv ŠÚKL. To sú tí konšpirátori, hej, pán Kazda. Čiže zjavne toto je pravda a my sa o týchto veciach jednoducho musíme baviť.
Mňa skôr zarazili vaše slová, že mali sme to odpočúvanie vypnúť, čiže vy ste to mali pod kontrolou? Vy ako vláda? Vy ste sa k tomu v priamom prenose priznali. Naozaj nešikovnosť. Viete, ja s hrôzou počúvam ako liberálni poslanci obhajujú fašistické praktiky, praktiky voči opozícii. To je naozaj nevídané, nevídané.
Keď už generálny prokurátor Žilinka musí spustiť vyšetrovanie týchto praktík, tak asi zjavne sa stalo niečo strašidelné a zločinecké. Ale nie, vy tu budete obhajovať nedemokratické a fašistické praktiky. Šialené. A potom počúvam od pani Zemanovej, že u nej doma v kolotočoch behajú škriatkovia. Bežného Slovákovi tam behajú škrečkovia, (smiech v sále), ale vy zrejme doma chováte škriatka. A to je veľmi milé. Tým len potvrdzujete, že vy nedokážete nielenže riadiť tento štát, vy nedokážete vysloviť ani jednu ucelenú vetu bez toho, aby ste sa pomýlili. Pani Zemanová, spamätajte sa. Vy ste úplnou tragédiou. Patlalka. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.10.2021 16:15 - 16:35 hod.

Blaha Ľuboš Zobrazit prepis
Vážené dámy, vážení páni, chcel by som povedať aj vážený pán Sulík, ale pán Sulík zdupkal s odôvodnením, že pri mne nedokáže byť v tej sále, keď ja rozprávam. Výborne, tomu sa hovorí v slovenčine zbabelosť, ale verím tomu, že ma počúva na diaľku. Pán Sulík, budete počúvať, ale ubezpečujem vás, že budem čo najnežnejší a najjemnejší tak ako ja zvyknem, pretože si nemyslím, že ste najväčšou škodnou v tejto vláde, to vie Igor Matovič a napokon bol to Igor Matovič, ktorý otvoril kauzu ranč. Môžte poďakovať svojmu koaličnému partnerovi a keď počúvam tuto pani, zabudol som meno, z OĽANO ako vychvaľuje (smiech) Richarda Sulíka ako budú hlasovať, ja len pripomínam, tuto drahým kolegom z OĽANO, že to bol Sulík, ktorý vás zbavil Matoviča. Sulík, ktorý vám zobral premiéra, šéfa strany. Ako takto sa mu podhadzovať, poviem, že vy nemáte ale absolútne žiadnu česť, ale čo čakáte od intelektuálnych jednobunkovcov.
Páni kolegovia, začnem správou dnešného dňa, správou dnešného dňa je, že vláda, štát odpočúva opozičného lídra. Nepíše sa rok 1941 ani 1951, je rok 2021. My žijeme v Európskej únii, údajnej demokracii a štát odpočúva opozičného lídra, fantastické. Ako keby som čítal životopis Benita Mussoliniho. Ste na seba dúfam hrdí. Toto sa nepodarilo naozaj od fašistických čias reálne nikomu a vy sa tvárite, že to je v poriadku. A ešte tu točíte storky, a to sa chcem spýtať pána Sulíka, ktorý mi napriek tomu, že ho považujem za priemerného sociopata, pripadá, že má niečo v hlave a že nad tým rozmýšľa čo sa deje. On naozaj verí tomu, že líder opozície bol odpočúvaný kvôli nejakej storke o pytliakoch? A že tam tí policajti boli, ale kompletní magori slepí, hluchí a pozerali sa na tie záznamy a oni tam videli nejaké porcovanie jeleňa. Kde tam videli porcovanie, to tá slanina, ktorú pojedal pán Sulík, to bolo to porcovanie jeleňa? A kvôli tomu ďalej a ďalej počúvali a ďalej a ďalej sledovali a posúvali, toto ako chceme veriť, hej?
A mňa by strašne inak zaujímalo jak tá storka pokračuje, že ako a dostalo na stôl pána Bárdyho, alebo pani Tódovej v Denníku N, alebo v Aktualitách, že ako? Že či nejaká teda poplašená veverička okolo utekala, a tá kamera spadla jej na chvost, nejak sa jej tam zavadila a ona utekala z Levíc do Bratislavy, trafila presne na adresu Aktualít, a tam to hodila Bárdymu do lona. On jej dal oriešok a bolo. Takto to funguje, hej? Tomuto veríme, tejto storke a tvárime sa, že hej, že čitatelia Denníka N, čitatelia SME-čka a čitatelia Aktualít tomuto veria. A druhá možnosť je to, že tu štát zneužíva orgány činné v trestnom konaní na likvidáciu opozície. Odpočúva lídra opozície, a túto špinu využíva proti Robertovi Ficovi aj keď teda, ja vám nechcem boriť sebavedomie, ale jediné, jediný škandál, ktorý som si všimol na zázname, ktorý ste takýmto spôsobom sprístupnili slovenskej verejnosti je to, že Robert Fico pojedá slaninu. To je naozaj národná tragédia. Vy ste zabili Milana Lučanského, vy môžete za obrovské zdražovanie, vy môžete za energetickú krízu, 13 tis. ľudí zomrelo kvôli vám, ale najväčší problém Slovenska je, že Robert Fico pojedá slaninu na chate. Toto je naozaj smiešne, je to smiešne, ale zároveň tragédiou je, že viete vo vašej milovanej Amerike za takéto veci americkí prezidenti odstupujú. A ja opäť pripomínam prípad Watergate, to bolo jedinýkrát v 20. storočí, čo odstúpil americký prezident, jedinýkrát. A bolo to za odpočúvanie opozičnej demokratickej strany. Ešte aj americký prezident mal dosť chochmesu na odstúpenie, ale vy a teraz hovorím k pánovi Sulíkovi, vy ste akože liberálna strana, ktorá si ctí slobodu a liberálnu demokraciu a teraz práva opozície, práva menšín, a to chcete povedať, že je v poriadku pokiaľ tu ako posledný Mussolini, odpočúvate opozíciu? Tomu ideme teraz tlieska pod zámienkou, že naháňame pytliakov? Však vy robíte úplných idiotov zo Slovákov, rozumiete si? Toto je niečo absolútne, ale absolútne neprijateľné a myslím si, že dneska ste už dali celému svetu najavo, že ste len prachsprostí fašisti, prachsprostí fašisti, ktorí odpočúvajú opozíciu.
Čo príde ďalej? Najskôr ste zneužili políciu, aby odpočúvala opozíciu. Zajtra pošlete armádu do ulíc a pošlete nás do koncentračných táborov, tak? No ak budete takto pokračovať, tak toto nám hrozí. Ja sa pýtam, nemáme my všetci, opoziční poslanci, v spálni, v obývačke, alebo v kancelárii kamery? Však si vymyslíte, že sme tam možno porcovali jeleňov a dáte nám tam kamery. Toto tu má na Slovensku fungovať? Nech sa páči, pán Sulík, som veľmi rád, povedzte mi, prosím, naozaj dôverujete tomu, že niekto mohol veriť, že sa v tej chate porcujú jelene pri deviatom pohľade v hodinovom zázname na Roberta Fica ako pojedá tú slaninu, mal pocit, že sú tam nejaké jelene? Vy tomu naozaj veríte, hej? Lebo potom asi tu jeleňom je niekto iný, ak chcete tu toto slovenskej verejnosti hovoriť, tak bude pochybovať o vašej inteligencii. Prosím vás, vysvetlite mi to, či toto je v zhode s vašimi liberálnymi ideálmi, že štát by nemal takýmto spôsobom likvidovať opozíciu a že štát by nemal narúšať súkromie a intímnu zónu. Verme, že sa na tomto zhodneme, ale pokiaľ máte vzor v Benitovi Mussolinim, tak asi naozaj nie je o čom ďalej hovoriť. Toto je obrovitánsky škandál a ja som presvedčený, že musí kľaknúť celá vláda, musí. Pokiaľ nie, tak už nepredstierajme, že sme demokracia. To je normálne fašistický režim, ktorý tu ide likvidovať opozíciu a urobí čokoľvek. Opozíciu, políciu zneužije, súdy zneužije, pošle to svojim spriazneným oligarchickým médiám a vybavené. No tak fajn, ale naozaj tomu nehovorme demokracia.
Druhá téma. Pán Sulík, že či sa vám páči, alebo nie, váš austrálsky ranč je veľké témou. Môžete sa smiať ako Fantomas, ide vám to úžasne, tie vaše chechoty fantomasovské sú naozaj kúzelné, ale pravdou ostáva, že vy ste minister vlády Slovenskej republiky a nie Krokodíl Dundee. Vy si nemáte čo kupovať v Austrálii ranče za podozrivé peniaze a hlavne v situácii, viete vy sa tu postavíte a poviete, že ja som čestný človek, no to je úžasné, keď si to o sebe poviete. No ale je to naozaj tak? Keď ste boli v OLO, tak som také niečo nevidel ako uliať si 20 mil. len tak, že som riaditeľ, tak si dohodím pozemok, a potom na tom zarobím. To je to čestné, toto má znamenať čestnosť? Ako tie raňajky s Kočnerom, vy to tak zľahčujete, že vy ste obeť. Áno, najväčšia obeť. V dejinách, v dejinách nebolo väčšej obete. Ježiš Kristus bol obeťou Piláta Pontského a Richard Sulík obeťou Mariana Kočnera, dve najväčšie obete ľudských dejín. Toto chceme, tomuto veriť, hej? Kto vám kádroval stranu, pán Sulík, kto? Kto vám kádroval stranu? Marián Kočner, to neboli nevinné stretnutia, to nebolo rozbíjanie vajíčok. Však vy ste sa dohadovali o generálnom prokurátorovi, on vám kádroval stranu. Veď on bol súčasťou a ja si pamätám výroky pani Blahovej, vašej bývalej členky, ktorá hovorila, že vy ste dosadzovali do SaS-ky Kočnerových ľudí. To povedala pani Blahová, nie ja. Žiaden príbuzenský vzťah je to iba menovkyňa.
Pán Sulík, toto ako vysvetlíte? Toto ako vysvetlíte, však vy ste boli Kočnerovou stranou, stranou človeka, ktorý je dneska obviňovaný z toho, že zavraždil Kuciaka. Vy ste boli jeho stranou, jeho partičkou, jeho eseróčkou. Pán Sulík, ja chápem, že vy ste do veľkej miery sociopat, ale musíte chápať aspoň trošku ten spoločenský život, že nemôžem sa stretávať s mafiánom len tak a tváriť sa, že som čestný človek, a potom si kupuješ ranč? Tak sa máme právo pýtať a za aké peniaze, si kúpil ten ranč? Neboli to Kočnerove peniaze? Neboli to korupčné peniaze a nie sú tí ďalší dvaja ľudia, ktorí tam sú napísaní, Kočner, Mako, alebo ďalší gauneri? To sú úplne legitímne otázky, pán Sulík. Už ste zase zutekal? Veľká odvaha, nevedieť si vypočuť iný názor. No takto ako Krokodíl Dundee v Austrálii ďaleko nezájdete. Pán kolega Sulík, legitímne otázky. S kým, s kým budete bývať v tom vašom slávnom ranči? Koľko to stálo? A odkiaľ tie prachy pochádzajú? Toto sú zásadné otázky a vy ako minister ich musíte zodpovedať. V opačnom prípade má pravdu Matovič, že tu nemáte čo robiť, že ste tu nielen spáchali kolektívnu vraždu, z toho vás obviňuje Matovič, váš koaličný partner, ale navyše ste jeden skorumpovaný grázel. Toto tvrdí v zásade Matovič, prečo inak vy hovoril o tom ranči a viete, ja sa tak pýtam, že to je úžasný pocit, že ako slovenského občana, keď vidím, že máme ministra, ktorý sa zaoberá hospodárstvom a ekonomikou a životnou úrovňou na Slovensku, ktorý plánuje po skončení svojho funkčného obdobia ujsť do Austrálie, na druhý koniec sveta, lebo vie, že tu také šialenstva popácha, že tu už ostať nemôže. Čo chcete väčší dôkaz toho aký je to patlant, aký je to diletant. On utečie pred vlastnou zodpovednosťou. Toto bude Sulíkov scenár. Je to arogantné a je to absolútne protiľudské.
===== Lebo tu vie, že tu také šialenstvá popácha, že tu už ostať nemôže. Čo chcete väčší dôkaz toho aký je to patlal, aký je to diletant. On utečie pred vlastnou zodpovednosťou. Toto bude Sulíkov cena. Je to arogantné a je to absolútne protiľudské.
Viete, potom sa postaví Richard Sulík, že teda on je ten čistý, čestný človek a začne sa navážať do mňa lebo ja mám za sebou, teraz som si to tak hrnul, moje škandály začal menovať. Mojim škandálom je, že som napísal knihy, trest smrti mi dajte, lebo som písal knihy a vo svojej diplomovke som podľa neho použil 260 kníh, čo je úplná národná tragédia, lebo on je hrdina lebo použil 4. A zároveň je môj druhý najväčší hrdelný zločin, že som nepredkladal zákony ako vládny poslanec. Ja vám pán Sulík vysvetlím ako funguje parlament. Keď máte vládu, tak sa prerokovávajú vládne návrhy, ktoré sa dohodnú medzi koaličnými partnermi, to je tá disciplína, ktorá vám príliš nejde. To sa potom dáva do parlamentu a my samozrejme podporujeme ako poslanci a diskutujeme o tých veciach. Ale nie je povinnosťou vládneho poslanca a určite nie predsedu európskeho výboru, ktorý rieši európske regulácie, aby predkladal domáce zákony. Ale on tomu nerozumie, on považuje za hrdelný zločin, že Blaha nepredložil zákony. Takže on spolupracoval s Kočnerom, jemu Kočner kádroval stranu, on tu robil kšefty s OLO, on má na hlave toľko masla, že to snáď nemá nikto okrem Matoviča, ale on bude vyčíta Blahovi že napísal knihy a že nepredkladal dostatok zákonov. Toto je úžasné. Tak toto je Richard Sulík. Viete, on používa rád slovo tupelo. Ja myslím si, že on úplnou definíciou tohto slova. A viete kedy som na to došiel, že je definíciou tohto slova? Keď som si prečítal jeho diplomovú prácu a to je ďalšia téma, ktorá vás mimoriadne pobaví.
Lebo pán Sulík on hovoril o tom aký je vzdelaný odborník, hej, že on dokonca je taký odborník, že nemusí citovať iné knižky vo vedeckej práci, hej. Lebo však ja som vysokoškolský učiteľ viem ako tu funguje v humanitných vedách. Vy si nemôžete tam napísať nejaké eseje, že ja si myslím to a ja si myslím ono. Vy musíte citovať zdroje, vedecké zdroje, odborné knihy a pracovať s nimi a komparovať a robiť s tým textom. Toto je zásadná úloha diplomanta. On to musí vedieť alebo teda on do tej školy hádam ani nechodil keď to nevie. Ja mám takú krásnu otázku, že čítal som verziu jeho diplomovej práce, ona je stále na jeho stránke sulik.sk, a na strane 21 som sa dočítal to čo asi hovorí Sulík, že on tam mal tie svoje myšlienky, hej. Toto je zjavne jeho myšlienka, čítam, tu sa nachádza ďalších 8 strán prepočtov. Všetky prepočty sú zhrnuté v nasledovnej tabuľke. Myslím si, že konkrétne prepočty nebude treba vedieť. Jediné, čo by ich možno mohlo zaujímať, čo by ich možno mohlo zaujímať, to si zapamätajte, čo je veľmi zaujímavé, je to, že pri dani z príjmov PO, právnických osôb, sa pri zníženej sadzbe ráta so zvýšeným základom dane z dôvodu, že subjekty prestanú svoj základ dane optimalizovať, čo po slovensky znamená, že prestanú oje... píp štát, lebo sa im to pri nízkej sadzbe neoplatí, Rišo. Toto je reálne v jeho diplomovke, v tej ktorej na, na stránke sulik.sk. Ako on nielenže používa vulgarizmus, možno že ide o nejaký nový vedecký termín, zatiaľ som do takej hĺbky ekonómie ešte neprestúpil, ale on toto píše.
A ja sa pýtam, že jediné čo by ich možno mohlo zaujímať, koho? Že by komisiu ktorá ho bude skúšať? A že by tú prácu nepísal on a že by to bolo na nejaký hlúpy odkaz pre toho kto ju reálne písal. My tu máme možno ďalšieho plagiátora, olala. No ja som veľmi zvedavý pán Sulík čo na toto poviete a podpis je Rišo. Možno že to bol nejaký iný Rišo, ktorý zase vám to písal, ja nerozumiem. Čo je toto, čo má toto robiť v diplomovej práci preboha.
Pán Sulík, poprosím vás, okrem ranča že by ste nám vysvetlili, ako ste došli vôbec k svojmu titulu. Okrem toho teda, že ste do dejín ekonómie prispeli týmto krásnym výrazom, ktorý som radšej vypípal. Takže tupelo. No a potom toto tupelo, prepáčte za ten výraz, používa ho Sulík na opozičných poslancov, toto tupelo sa postaví pred národ ako minister hospodárstva. Povie, že zrušme úrady práce. A potom povie, že riešme energetickú krízu tým, že budeme šraubovať žiarovky. A my sa potom úplne legitímne pýtame, pán Sulík, nie ste klientom pani Plačkovej. Veď toto môžte robiť len po naozaj silnej dávke kolagénu, to inak nejde. Ako môže jeden minister takéto niečo povedať keď nie je skolagénovaný, poviem to slušne.
Pán Sulík, je to tu naozaj legitímna otázka. Vy sa k tomu musíme, vy tomu musíte čeliť. Plačková bola prepustená, nebola podaná sťažnosť prokurátora. Zomrel líder, díler alebo líder tej skupiny dílerov zomrel vo väzbe, lebo možno mohol spievať o nejakých klientoch, o nejakých tupelách. A ja sa pýtam, po týchto výrokoch a po tom čo sme vás tu videli s tými neexistujúcimi zreničkami, tak ste alebo nie ste zamontovaný do tohto prípadu. Úplne legitímna otázka a hlavne keď hovoríte o žiarovkách, o úradoch práce, alebo keď stojíte na rande s mikrofónmi. Ja som vás videl bozkávať ten mikrofón. Naozaj som sa pýtal, to čo ste si predtým naozaj šľahli? Komu napadne bozkávať mikrofón? Pán Sulík, obávam sa, že vy na tieto otázky jednoducho budeme musieť odpovedať.
Potom sú tu ale ďaleko vážnejšie témy, vážnejšie pre Slovensko, ako je energetická kríza, zdražovanie, to sú veci, ktoré jednoducho musí jeden minister hospodárstva riešiť. On to nemôže odbaviť, že všetko vyrieši voľný trh. To jednoducho nejde. Ten jeho neoliberálny fanatizmus, tá jeho excelovská sociopatia je vrcholne nebezpečná pre celú Slovenskú republiku. V každej inej krajine, keď čítam, riešia energetickú krízu. Ja nehovorím, že Sulík môže za tie ceny energií. Však, áno, má to globálne príčiny. Ale každá krajina, ktorá je zodpovedná to rieši. A už dávno majú všetky tie návrhy, ktoré my navrhujeme ako strana SMER, už dávno majú vo svojich programoch, už dávno ich realizujú. Kým tento tu lieta o Expa, kde ako chodí do Dubaja, aby dozeral na to, ako to všetko pokašleme. Ako on sa tu vyhovára, že on chodil do Dubaja pracovne. Tak to bola úžasne dobrá robota, to vám poviem, že šesť dní sme meškali ako nás pavilón. A potom úplne dokonale na starosti to mala jedna dievčina, ktorá je zhodou okolností priateľkou Juraja Drobu, kamaráta Richarda Sulíka a veľké politika SaS. A táto pani si dokazuje lajznúť, že povie pre médiá, že za to môže Fico, za to môže SMER. Pamätáte ten nás povestný smiech na tlačovej konferencii. Už takýto nezmysel si vymyslia, že ešte aj za toto vinia SMER. Ale kto to viní SMER? Frajerka Drobu? To myslia vážne, tak necítia konflikt záujmov. Ale vy ste až úplne uletený pán Sulík, ale aj vaši kolegovia. Takýmto spôsobom preboha nemôžete robiť politiku na Slovensku. Strápňujete Slovenskú republiky a ešte aj také veci, ako je Expo, ktorá by mala byť našou pýchou. Vy dokážete toto domrviť. Považujem vás za maximálneho patlala a myslím si patlal, to je také slovo ktoré vystihuje vás a vašu politiku pani Zemanová, patlal. V prípade ženského roku patlalka. To ste, to ste vy, výborne. To sú jednobunkovce a vy ste patlali, dobre, aby sme si to rozdelili, aby sme si to rozdelili.
Takže, páni kolegovia, je tu viacero dôvodov pre ktoré chceme odvolávať Richarda Sulíka, ten zásadný je, ten zásadný je, že absolútne nezvláda energetickú krízu, absolútne nezvláda zdražovanie, nič nerobí, ak vynecháme teda jeho úplne mimoriadne vzácnu činnosti, čo je kupovanie rančov v Austrálii. Ako na seba zjavne myslím, ale na ľudí na Slovensku teda nemyslí vôbec. A ja som presvedčený, že ľudia tohto typu neoliberálni sociopati nemajú čo robiť vo vláde. Ale zjavne si to nemyslím sám. Myslí si to aj Igora Matovič. A ten prišiel s týmto škandálom a to je nádherný, nádherná ukážka ako krásne funguje táto koalícia.
Len viete, na Slovensku umierajú ľudia, ľudia prichádzajú o slobodu. Dneska sme sa dozvedeli dokonca, a to je tragédia, že s najväčšou pravdepodobnosťou nás bývalý kolega Jaroslav Paška zomrel na následky očkovania. To sme sa dneska dozvedeli. A toto je oficiálna informácia a žiaden hoax. A v takejto situácii z nás tu robíte tých najväčších extrémistov, lebo si dovolíme hovoriť o očkovaní aj alternatívne informácie. V takejto chvíli berete slobodu ľuďom na Slovensku a nútite ich do vašich medicínskych experimentov a v takejto situácii tomu asistuje neoliberálna strana, ktorá by sa mala zaoberať slobodou. Ja si myslím, že toto je vážny prúser, ale ten najvážnejší prúser vznikol včera, vznikol včera keď unikol záznam takzvaných slovenský Watergate. A preto opakujem, pokiaľ liberálna vláda bude tolerovať, že tu fašistický štát na čele s Eduardom Hegerom, Lipšicom a ďalšími bude odpočúvať opozičných lídrov, tak sa v ničom nelíšite od Mussoliniho, Pinocheta a podobných monštier, ale že v ničom. A preto opätovne získava na zmysle novotvar, ktorý vznikol v posledných rokoch liberálni fašisti. Vy ste obyčajní liberálni fašisti. Dámy a páni, prosím, rozpustite to kým vás nerozpustia masy na Slovensku, lebo už vás majú ľudia akurát tak plné zuby, špeciálne Sulíka. A ja vás ubezpečujem, že tí ľudia si vás doženú a na tom vašom krokodíl-dundeeovskom ranči v Austrálii. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.10.2021 16:15 - 16:35 hod.

Blaha Ľuboš Zobrazit prepis
Vážené dámy, vážení páni, chcel by som povedať aj vážený pán Sulík, ale pán Sulík zdupkal s odôvodnením, že pri mne nedokáže byť v tej sále, keď ja rozprávam. Výborne, tomu sa hovorí v slovenčine zbabelosť, ale verím tomu, že ma počúva na diaľku. Pán Sulík, budete počúvať, ale ubezpečujem vás, že budem čo najnežnejší a najjemnejší tak ako ja zvyknem, pretože si nemyslím, že ste najväčšou škodnou v tejto vláde, to vie Igor Matovič a napokon bol to Igor Matovič, ktorý otvoril kauzu ranč. Môžte poďakovať svojmu koaličnému partnerovi a keď počúvam tuto pani, zabudol som meno, z OĽANO ako vychvaľuje (smiech) Richarda Sulíka ako budú hlasovať, ja len pripomínam, tuto drahým kolegom z OĽANO, že to bol Sulík, ktorý vás zbavil Matoviča. Sulík, ktorý vám zobral premiéra, šéfa strany. Ako takto sa mu podhadzovať, poviem, že vy nemáte ale absolútne žiadnu česť, ale čo čakáte od intelektuálnych jednobunkovcov.
Páni kolegovia, začnem správou dnešného dňa, správou dnešného dňa je, že vláda, štát odpočúva opozičného lídra. Nepíše sa rok 1941 ani 1951, je rok 2021. My žijeme v Európskej únii, údajnej demokracii a štát odpočúva opozičného lídra, fantastické. Ako keby som čítal životopis Benita Mussoliniho. Ste na seba dúfam hrdí. Toto sa nepodarilo naozaj od fašistických čias reálne nikomu a vy sa tvárite, že to je v poriadku. A ešte tu točíte storky, a to sa chcem spýtať pána Sulíka, ktorý mi napriek tomu, že ho považujem za priemerného sociopata, pripadá, že má niečo v hlave a že nad tým rozmýšľa čo sa deje. On naozaj verí tomu, že líder opozície bol odpočúvaný kvôli nejakej storke o pytliakoch? A že tam tí policajti boli, ale kompletní magori slepí, hluchí a pozerali sa na tie záznamy a oni tam videli nejaké porcovanie jeleňa. Kde tam videli porcovanie, to tá slanina, ktorú pojedal pán Sulík, to bolo to porcovanie jeleňa? A kvôli tomu ďalej a ďalej počúvali a ďalej a ďalej sledovali a posúvali, toto ako chceme veriť, hej?
A mňa by strašne inak zaujímalo jak tá storka pokračuje, že ako a dostalo na stôl pána Bárdyho, alebo pani Tódovej v Denníku N, alebo v Aktualitách, že ako? Že či nejaká teda poplašená veverička okolo utekala, a tá kamera spadla jej na chvost, nejak sa jej tam zavadila a ona utekala z Levíc do Bratislavy, trafila presne na adresu Aktualít, a tam to hodila Bárdymu do lona. On jej dal oriešok a bolo. Takto to funguje, hej? Tomuto veríme, tejto storke a tvárime sa, že hej, že čitatelia Denníka N, čitatelia SME-čka a čitatelia Aktualít tomuto veria. A druhá možnosť je to, že tu štát zneužíva orgány činné v trestnom konaní na likvidáciu opozície. Odpočúva lídra opozície, a túto špinu využíva proti Robertovi Ficovi aj keď teda, ja vám nechcem boriť sebavedomie, ale jediné, jediný škandál, ktorý som si všimol na zázname, ktorý ste takýmto spôsobom sprístupnili slovenskej verejnosti je to, že Robert Fico pojedá slaninu. To je naozaj národná tragédia. Vy ste zabili Milana Lučanského, vy môžete za obrovské zdražovanie, vy môžete za energetickú krízu, 13 tis. ľudí zomrelo kvôli vám, ale najväčší problém Slovenska je, že Robert Fico pojedá slaninu na chate. Toto je naozaj smiešne, je to smiešne, ale zároveň tragédiou je, že viete vo vašej milovanej Amerike za takéto veci americkí prezidenti odstupujú. A ja opäť pripomínam prípad Watergate, to bolo jedinýkrát v 20. storočí, čo odstúpil americký prezident, jedinýkrát. A bolo to za odpočúvanie opozičnej demokratickej strany. Ešte aj americký prezident mal dosť chochmesu na odstúpenie, ale vy a teraz hovorím k pánovi Sulíkovi, vy ste akože liberálna strana, ktorá si ctí slobodu a liberálnu demokraciu a teraz práva opozície, práva menšín, a to chcete povedať, že je v poriadku pokiaľ tu ako posledný Mussolini, odpočúvate opozíciu? Tomu ideme teraz tlieska pod zámienkou, že naháňame pytliakov? Však vy robíte úplných idiotov zo Slovákov, rozumiete si? Toto je niečo absolútne, ale absolútne neprijateľné a myslím si, že dneska ste už dali celému svetu najavo, že ste len prachsprostí fašisti, prachsprostí fašisti, ktorí odpočúvajú opozíciu.
Čo príde ďalej? Najskôr ste zneužili políciu, aby odpočúvala opozíciu. Zajtra pošlete armádu do ulíc a pošlete nás do koncentračných táborov, tak? No ak budete takto pokračovať, tak toto nám hrozí. Ja sa pýtam, nemáme my všetci, opoziční poslanci, v spálni, v obývačke, alebo v kancelárii kamery? Však si vymyslíte, že sme tam možno porcovali jeleňov a dáte nám tam kamery. Toto tu má na Slovensku fungovať? Nech sa páči, pán Sulík, som veľmi rád, povedzte mi, prosím, naozaj dôverujete tomu, že niekto mohol veriť, že sa v tej chate porcujú jelene pri deviatom pohľade v hodinovom zázname na Roberta Fica ako pojedá tú slaninu, mal pocit, že sú tam nejaké jelene? Vy tomu naozaj veríte, hej? Lebo potom asi tu jeleňom je niekto iný, ak chcete tu toto slovenskej verejnosti hovoriť, tak bude pochybovať o vašej inteligencii. Prosím vás, vysvetlite mi to, či toto je v zhode s vašimi liberálnymi ideálmi, že štát by nemal takýmto spôsobom likvidovať opozíciu a že štát by nemal narúšať súkromie a intímnu zónu. Verme, že sa na tomto zhodneme, ale pokiaľ máte vzor v Benitovi Mussolinim, tak asi naozaj nie je o čom ďalej hovoriť. Toto je obrovitánsky škandál a ja som presvedčený, že musí kľaknúť celá vláda, musí. Pokiaľ nie, tak už nepredstierajme, že sme demokracia. To je normálne fašistický režim, ktorý tu ide likvidovať opozíciu a urobí čokoľvek. Opozíciu, políciu zneužije, súdy zneužije, pošle to svojim spriazneným oligarchickým médiám a vybavené. No tak fajn, ale naozaj tomu nehovorme demokracia.
Druhá téma. Pán Sulík, že či sa vám páči, alebo nie, váš austrálsky ranč je veľké témou. Môžete sa smiať ako Fantomas, ide vám to úžasne, tie vaše chechoty fantomasovské sú naozaj kúzelné, ale pravdou ostáva, že vy ste minister vlády Slovenskej republiky a nie Krokodíl Dundee. Vy si nemáte čo kupovať v Austrálii ranče za podozrivé peniaze a hlavne v situácii, viete vy sa tu postavíte a poviete, že ja som čestný človek, no to je úžasné, keď si to o sebe poviete. No ale je to naozaj tak? Keď ste boli v OLO, tak som také niečo nevidel ako uliať si 20 mil. len tak, že som riaditeľ, tak si dohodím pozemok, a potom na tom zarobím. To je to čestné, toto má znamenať čestnosť? Ako tie raňajky s Kočnerom, vy to tak zľahčujete, že vy ste obeť. Áno, najväčšia obeť. V dejinách, v dejinách nebolo väčšej obete. Ježiš Kristus bol obeťou Piláta Pontského a Richard Sulík obeťou Mariana Kočnera, dve najväčšie obete ľudských dejín. Toto chceme, tomuto veriť, hej? Kto vám kádroval stranu, pán Sulík, kto? Kto vám kádroval stranu? Marián Kočner, to neboli nevinné stretnutia, to nebolo rozbíjanie vajíčok. Však vy ste sa dohadovali o generálnom prokurátorovi, on vám kádroval stranu. Veď on bol súčasťou a ja si pamätám výroky pani Blahovej, vašej bývalej členky, ktorá hovorila, že vy ste dosadzovali do SaS-ky Kočnerových ľudí. To povedala pani Blahová, nie ja. Žiaden príbuzenský vzťah je to iba menovkyňa.
Pán Sulík, toto ako vysvetlíte? Toto ako vysvetlíte, však vy ste boli Kočnerovou stranou, stranou človeka, ktorý je dneska obviňovaný z toho, že zavraždil Kuciaka. Vy ste boli jeho stranou, jeho partičkou, jeho eseróčkou. Pán Sulík, ja chápem, že vy ste do veľkej miery sociopat, ale musíte chápať aspoň trošku ten spoločenský život, že nemôžem sa stretávať s mafiánom len tak a tváriť sa, že som čestný človek, a potom si kupuješ ranč? Tak sa máme právo pýtať a za aké peniaze, si kúpil ten ranč? Neboli to Kočnerove peniaze? Neboli to korupčné peniaze a nie sú tí ďalší dvaja ľudia, ktorí tam sú napísaní, Kočner, Mako, alebo ďalší gauneri? To sú úplne legitímne otázky, pán Sulík. Už ste zase zutekal? Veľká odvaha, nevedieť si vypočuť iný názor. No takto ako Krokodíl Dundee v Austrálii ďaleko nezájdete. Pán kolega Sulík, legitímne otázky. S kým, s kým budete bývať v tom vašom slávnom ranči? Koľko to stálo? A odkiaľ tie prachy pochádzajú? Toto sú zásadné otázky a vy ako minister ich musíte zodpovedať. V opačnom prípade má pravdu Matovič, že tu nemáte čo robiť, že ste tu nielen spáchali kolektívnu vraždu, z toho vás obviňuje Matovič, váš koaličný partner, ale navyše ste jeden skorumpovaný grázel. Toto tvrdí v zásade Matovič, prečo inak vy hovoril o tom ranči a viete, ja sa tak pýtam, že to je úžasný pocit, že ako slovenského občana, keď vidím, že máme ministra, ktorý sa zaoberá hospodárstvom a ekonomikou a životnou úrovňou na Slovensku, ktorý plánuje po skončení svojho funkčného obdobia ujsť do Austrálie, na druhý koniec sveta, lebo vie, že tu také šialenstva popácha, že tu už ostať nemôže. Čo chcete väčší dôkaz toho aký je to patlant, aký je to diletant. On utečie pred vlastnou zodpovednosťou. Toto bude Sulíkov scenár. Je to arogantné a je to absolútne protiľudské.
===== Lebo tu vie, že tu také šialenstvá popácha, že tu už ostať nemôže. Čo chcete väčší dôkaz toho aký je to patlal, aký je to diletant. On utečie pred vlastnou zodpovednosťou. Toto bude Sulíkov cena. Je to arogantné a je to absolútne protiľudské.
Viete, potom sa postaví Richard Sulík, že teda on je ten čistý, čestný človek a začne sa navážať do mňa lebo ja mám za sebou, teraz som si to tak hrnul, moje škandály začal menovať. Mojim škandálom je, že som napísal knihy, trest smrti mi dajte, lebo som písal knihy a vo svojej diplomovke som podľa neho použil 260 kníh, čo je úplná národná tragédia, lebo on je hrdina lebo použil 4. A zároveň je môj druhý najväčší hrdelný zločin, že som nepredkladal zákony ako vládny poslanec. Ja vám pán Sulík vysvetlím ako funguje parlament. Keď máte vládu, tak sa prerokovávajú vládne návrhy, ktoré sa dohodnú medzi koaličnými partnermi, to je tá disciplína, ktorá vám príliš nejde. To sa potom dáva do parlamentu a my samozrejme podporujeme ako poslanci a diskutujeme o tých veciach. Ale nie je povinnosťou vládneho poslanca a určite nie predsedu európskeho výboru, ktorý rieši európske regulácie, aby predkladal domáce zákony. Ale on tomu nerozumie, on považuje za hrdelný zločin, že Blaha nepredložil zákony. Takže on spolupracoval s Kočnerom, jemu Kočner kádroval stranu, on tu robil kšefty s OLO, on má na hlave toľko masla, že to snáď nemá nikto okrem Matoviča, ale on bude vyčíta Blahovi že napísal knihy a že nepredkladal dostatok zákonov. Toto je úžasné. Tak toto je Richard Sulík. Viete, on používa rád slovo tupelo. Ja myslím si, že on úplnou definíciou tohto slova. A viete kedy som na to došiel, že je definíciou tohto slova? Keď som si prečítal jeho diplomovú prácu a to je ďalšia téma, ktorá vás mimoriadne pobaví.
Lebo pán Sulík on hovoril o tom aký je vzdelaný odborník, hej, že on dokonca je taký odborník, že nemusí citovať iné knižky vo vedeckej práci, hej. Lebo však ja som vysokoškolský učiteľ viem ako tu funguje v humanitných vedách. Vy si nemôžete tam napísať nejaké eseje, že ja si myslím to a ja si myslím ono. Vy musíte citovať zdroje, vedecké zdroje, odborné knihy a pracovať s nimi a komparovať a robiť s tým textom. Toto je zásadná úloha diplomanta. On to musí vedieť alebo teda on do tej školy hádam ani nechodil keď to nevie. Ja mám takú krásnu otázku, že čítal som verziu jeho diplomovej práce, ona je stále na jeho stránke sulik.sk, a na strane 21 som sa dočítal to čo asi hovorí Sulík, že on tam mal tie svoje myšlienky, hej. Toto je zjavne jeho myšlienka, čítam, tu sa nachádza ďalších 8 strán prepočtov. Všetky prepočty sú zhrnuté v nasledovnej tabuľke. Myslím si, že konkrétne prepočty nebude treba vedieť. Jediné, čo by ich možno mohlo zaujímať, čo by ich možno mohlo zaujímať, to si zapamätajte, čo je veľmi zaujímavé, je to, že pri dani z príjmov PO, právnických osôb, sa pri zníženej sadzbe ráta so zvýšeným základom dane z dôvodu, že subjekty prestanú svoj základ dane optimalizovať, čo po slovensky znamená, že prestanú oje... píp štát, lebo sa im to pri nízkej sadzbe neoplatí, Rišo. Toto je reálne v jeho diplomovke, v tej ktorej na, na stránke sulik.sk. Ako on nielenže používa vulgarizmus, možno že ide o nejaký nový vedecký termín, zatiaľ som do takej hĺbky ekonómie ešte neprestúpil, ale on toto píše.
A ja sa pýtam, že jediné čo by ich možno mohlo zaujímať, koho? Že by komisiu ktorá ho bude skúšať? A že by tú prácu nepísal on a že by to bolo na nejaký hlúpy odkaz pre toho kto ju reálne písal. My tu máme možno ďalšieho plagiátora, olala. No ja som veľmi zvedavý pán Sulík čo na toto poviete a podpis je Rišo. Možno že to bol nejaký iný Rišo, ktorý zase vám to písal, ja nerozumiem. Čo je toto, čo má toto robiť v diplomovej práci preboha.
Pán Sulík, poprosím vás, okrem ranča že by ste nám vysvetlili, ako ste došli vôbec k svojmu titulu. Okrem toho teda, že ste do dejín ekonómie prispeli týmto krásnym výrazom, ktorý som radšej vypípal. Takže tupelo. No a potom toto tupelo, prepáčte za ten výraz, používa ho Sulík na opozičných poslancov, toto tupelo sa postaví pred národ ako minister hospodárstva. Povie, že zrušme úrady práce. A potom povie, že riešme energetickú krízu tým, že budeme šraubovať žiarovky. A my sa potom úplne legitímne pýtame, pán Sulík, nie ste klientom pani Plačkovej. Veď toto môžte robiť len po naozaj silnej dávke kolagénu, to inak nejde. Ako môže jeden minister takéto niečo povedať keď nie je skolagénovaný, poviem to slušne.
Pán Sulík, je to tu naozaj legitímna otázka. Vy sa k tomu musíme, vy tomu musíte čeliť. Plačková bola prepustená, nebola podaná sťažnosť prokurátora. Zomrel líder, díler alebo líder tej skupiny dílerov zomrel vo väzbe, lebo možno mohol spievať o nejakých klientoch, o nejakých tupelách. A ja sa pýtam, po týchto výrokoch a po tom čo sme vás tu videli s tými neexistujúcimi zreničkami, tak ste alebo nie ste zamontovaný do tohto prípadu. Úplne legitímna otázka a hlavne keď hovoríte o žiarovkách, o úradoch práce, alebo keď stojíte na rande s mikrofónmi. Ja som vás videl bozkávať ten mikrofón. Naozaj som sa pýtal, to čo ste si predtým naozaj šľahli? Komu napadne bozkávať mikrofón? Pán Sulík, obávam sa, že vy na tieto otázky jednoducho budeme musieť odpovedať.
Potom sú tu ale ďaleko vážnejšie témy, vážnejšie pre Slovensko, ako je energetická kríza, zdražovanie, to sú veci, ktoré jednoducho musí jeden minister hospodárstva riešiť. On to nemôže odbaviť, že všetko vyrieši voľný trh. To jednoducho nejde. Ten jeho neoliberálny fanatizmus, tá jeho excelovská sociopatia je vrcholne nebezpečná pre celú Slovenskú republiku. V každej inej krajine, keď čítam, riešia energetickú krízu. Ja nehovorím, že Sulík môže za tie ceny energií. Však, áno, má to globálne príčiny. Ale každá krajina, ktorá je zodpovedná to rieši. A už dávno majú všetky tie návrhy, ktoré my navrhujeme ako strana SMER, už dávno majú vo svojich programoch, už dávno ich realizujú. Kým tento tu lieta o Expa, kde ako chodí do Dubaja, aby dozeral na to, ako to všetko pokašleme. Ako on sa tu vyhovára, že on chodil do Dubaja pracovne. Tak to bola úžasne dobrá robota, to vám poviem, že šesť dní sme meškali ako nás pavilón. A potom úplne dokonale na starosti to mala jedna dievčina, ktorá je zhodou okolností priateľkou Juraja Drobu, kamaráta Richarda Sulíka a veľké politika SaS. A táto pani si dokazuje lajznúť, že povie pre médiá, že za to môže Fico, za to môže SMER. Pamätáte ten nás povestný smiech na tlačovej konferencii. Už takýto nezmysel si vymyslia, že ešte aj za toto vinia SMER. Ale kto to viní SMER? Frajerka Drobu? To myslia vážne, tak necítia konflikt záujmov. Ale vy ste až úplne uletený pán Sulík, ale aj vaši kolegovia. Takýmto spôsobom preboha nemôžete robiť politiku na Slovensku. Strápňujete Slovenskú republiky a ešte aj také veci, ako je Expo, ktorá by mala byť našou pýchou. Vy dokážete toto domrviť. Považujem vás za maximálneho patlala a myslím si patlal, to je také slovo ktoré vystihuje vás a vašu politiku pani Zemanová, patlal. V prípade ženského roku patlalka. To ste, to ste vy, výborne. To sú jednobunkovce a vy ste patlali, dobre, aby sme si to rozdelili, aby sme si to rozdelili.
Takže, páni kolegovia, je tu viacero dôvodov pre ktoré chceme odvolávať Richarda Sulíka, ten zásadný je, ten zásadný je, že absolútne nezvláda energetickú krízu, absolútne nezvláda zdražovanie, nič nerobí, ak vynecháme teda jeho úplne mimoriadne vzácnu činnosti, čo je kupovanie rančov v Austrálii. Ako na seba zjavne myslím, ale na ľudí na Slovensku teda nemyslí vôbec. A ja som presvedčený, že ľudia tohto typu neoliberálni sociopati nemajú čo robiť vo vláde. Ale zjavne si to nemyslím sám. Myslí si to aj Igora Matovič. A ten prišiel s týmto škandálom a to je nádherný, nádherná ukážka ako krásne funguje táto koalícia.
Len viete, na Slovensku umierajú ľudia, ľudia prichádzajú o slobodu. Dneska sme sa dozvedeli dokonca, a to je tragédia, že s najväčšou pravdepodobnosťou nás bývalý kolega Jaroslav Paška zomrel na následky očkovania. To sme sa dneska dozvedeli. A toto je oficiálna informácia a žiaden hoax. A v takejto situácii z nás tu robíte tých najväčších extrémistov, lebo si dovolíme hovoriť o očkovaní aj alternatívne informácie. V takejto chvíli berete slobodu ľuďom na Slovensku a nútite ich do vašich medicínskych experimentov a v takejto situácii tomu asistuje neoliberálna strana, ktorá by sa mala zaoberať slobodou. Ja si myslím, že toto je vážny prúser, ale ten najvážnejší prúser vznikol včera, vznikol včera keď unikol záznam takzvaných slovenský Watergate. A preto opakujem, pokiaľ liberálna vláda bude tolerovať, že tu fašistický štát na čele s Eduardom Hegerom, Lipšicom a ďalšími bude odpočúvať opozičných lídrov, tak sa v ničom nelíšite od Mussoliniho, Pinocheta a podobných monštier, ale že v ničom. A preto opätovne získava na zmysle novotvar, ktorý vznikol v posledných rokoch liberálni fašisti. Vy ste obyčajní liberálni fašisti. Dámy a páni, prosím, rozpustite to kým vás nerozpustia masy na Slovensku, lebo už vás majú ľudia akurát tak plné zuby, špeciálne Sulíka. A ja vás ubezpečujem, že tí ľudia si vás doženú a na tom vašom krokodíl-dundeeovskom ranči v Austrálii. Ďakujem.
Skryt prepis
 

26.10.2021 16:11 - 16:15 hod.

Fico Robert Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda. Chcem len predložiť v rámci rozpravy dva návrhy uznesení, o ktorých by sme potom mali hlasovať ešte pred tým ako dôjde k samotnému hlasovaniu o uznesení o vyslovení nedôvery, potom pán spravodajca, vám odovzdám obidve tie uznesenia v písomnej podobne.
Prvé uznesenie, alebo prvý návrh, ktorý predkladám, pardon, ja som myslel, že hovoríte na mňa. Sa dotýka toho, že dnes minister hospodárstva nepredložil žiadny plán, preto mi dovoľte, aby som predložil návrh uznesenia Národnej rady k vážnym sociálnym dopadom výrazného rastu cien elektriny, plynu a tepla pre slovenské domácnosti a malé a stredné podniky v roku 2022 a k ohrozeniu finančných záujmov Slovenskej republiky v súvislosti s otvorením prevádzky medzinárodného plynovodu Nord Stream 2.
Národná rada Slovenskej republiky zdôrazňuje, že podľa čl. 114 Ústavy Slovenskej republiky je vláda za výkon svojej funkcie zodpovedná Národnej rade Slovenskej republiky. Upozorňuje na ekonomické, finančné a sociálne riziká, ktoré predstavuje avizované výrazné zvyšovanie cien elektriny, plynu a tepla pre slovenské domácnosti a malé a stredné podniky v roku 2022 a na vážne ohrozenie príjmov štátneho rozpočtu po sprevádzkovaní medzinárodného plynovodu Nord Stream 2, a preto žiada vládu Slovenskej republiky, aby v termíne do 15. novembra 2021 predložila Národnej rade Slovenskej republiky po prvé, vecný a časový harmonogram krokov, ktoré vláda Slovenskej republiky okamžite podnikne, aby eliminovala ťažké, sociálne a hospodárske dopady výrazného zvýšenia cien elektriny, plynu a tepla pre slovenské domácnosti a malé a stredné podniky v roku 2022.
Po druhé, postup pri ochrane finančných záujmov Slovenskej republiky v súvislosti s ukončením výstavby a sprevádzkovaním medzinárodného plynovodu Nord Stream 2. Pán spravodajca, to je prvé uznesenie, nech sa páči.
Rovnako, keďže pán minister neodpovedá na otázky, ktoré dostáva z pléna Národnej rady, navrhujem, aby sme hlasovali aj o druhom návrhu uznesenia. Návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky. Národná rada Slovenskej republiky pripomínajúc čl. 116 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky podľa, ktorého je člen vlády za výkon svojej funkcie zodpovedný Národnej rade Slovenskej republiky.
Žiada člena vlády Slovenskej republiky povereného riadením Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, pána Richarda Sulíka, aby v termíne do 29. októbra 2021 predložil Národnej rade Slovenskej republiky písomnú informáciu o dátume nadobudnutia vlastníctva nehnuteľnosti, ranču v Austrálii, jeho rozlohy, kúpnej ceny a ďalších spoluvlastníkoch tejto nehnuteľnosti. V zátvorke meno a priezvisko, štátna príslušnosť, Bratislava, október 2021. Pán spravodajca, aj odôvodnením predkladám aj tento druhý návrh uznesenia.
Ďakujem pekne, pán podpredseda.
Skryt prepis